Clicky

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่ เพจทางการของอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯมาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม โดยเฉพาะน้ำตกเขาสามหลั่น ซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ทางคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปกลับได้ในวันเดียว

เปิดเหมือนปกติ

ถึง คุณคนธรรมดาที่แสนพิเศษปล.ไว้เปิดอุทยานฯเรามาเจอกันใหม่นะคะ🥰
17/05/2022

ถึง คุณคนธรรมดาที่แสนพิเศษ

ปล.ไว้เปิดอุทยานฯเรามาเจอกันใหม่นะคะ🥰

🌹วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้ง...
14/05/2022

🌹วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

🧐เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

🌾13 พ.ค. 65 เป็น #วันพืชมงคล วันสำคัญซึ่งมีประวัติพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อความเป็นสิริม...
13/05/2022

🌾13 พ.ค. 65 เป็น #วันพืชมงคล วันสำคัญซึ่งมีประวัติพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร นั่นคือ #พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พิธีรวมกัน
▪ "พระราชพิธีพืชมงคล" เป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
▪ "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" เป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
👨‍🌾👩‍🌾 นอกจากนี้วันพืชมงคล ยังถูกกำหนดให้เป็น #วันเกษตรกร อีกด้วย เพื่อให้ผู้ทำอาชีพทางเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนนั่นเอง
#วันสำคัญ #อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
11/05/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

Update‼️ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565😷เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแห...
11/05/2022

Update‼️ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
😷เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ที่นี่👇👇
https://docs.google.com/.../1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjq.../edit...
*** สำหรับผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในหน่วยงานหรือเว็บไซต์ของท่าน ขอให้ระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการ
ท่องเที่ยวของประชาชน เนื่องจากบางเว็บไซต์มีการจัดทำข้อมูลขึ้นใหม่และเกิดเนื้อหา
ที่คลาดเคลื่อนจากเดิม ***
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการเดินทางจากรูปสัญลักษณ์การนำทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757
หรือ
http://park.dnp.go.th/visitor/indexnationpark.php

Update‼️ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
😷เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit#gid=1428682379

*** สำหรับผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในหน่วยงานหรือเว็บไซต์ของท่าน ขอให้ระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการ
ท่องเที่ยวของประชาชน เนื่องจากบางเว็บไซต์มีการจัดทำข้อมูลขึ้นใหม่และเกิดเนื้อหา
ที่คลาดเคลื่อนจากเดิม ***
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการเดินทางจากรูปสัญลักษณ์การนำทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757
หรือ
http://park.dnp.go.th/visitor/indexnationpark.php

ทำความรู้จัก โรคไข้มาลาเรียชนิด “โนวไซ” (Plasmodium knowlesi)
04/05/2022

ทำความรู้จัก โรคไข้มาลาเรียชนิด “โนวไซ”
(Plasmodium knowlesi)

เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชฎรตลอดไปในรั...
04/05/2022

เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชฎรตลอดไป

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชพิธีฉัตรมงคลจึงจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493[4] และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง[5] และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป[6]

เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้นวันฉัตรมงคลในปัจจุบันจึงตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี

🇹🇭 ทรงพระเจริญ 🇹🇭
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หัวหน้าอุทยานฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

ไปร่วมสนุกกันค่ะ
02/05/2022

ไปร่วมสนุกกันค่ะ

กิจกรรม “NP มีรางวัลSeason III” 🎉
🟢กติการ่วมกิจกรรมง่ายๆ🟢
1. กด like 👍 & Share 📣 โพสต์คำถาม (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
2. ตอบกิจกรรมให้ถูกต้อง พร้อม Tag เพื่อนอย่างน้อย 2 คน ใต้คอมเมนท์ของโพสต์ในเพจสำนักอุทยานแห่งชาติ

🎁 ลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม ทั้งหมด 5 รางวัล 🎁
***คอมเมนท์ไหนโดนใจ ลุ้นรับรางวัลจากทางสำนักอุทยานแห่งชาติได้เลย***

กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออก
😍 (นอกจากหวย ยังลุ้นรางวัลจากอุทยานฯได้) 😍
ระยะเวลาในการเล่นกิจกรรม“NP มีรางวัล Season III”ครั้งที่ 13
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น
ประกาศผลรางวัล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
📢 หลังประกาศผลรางวัล ทาง Page Facebook สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand จะทำการคอมเมนต์ใต้ภาพที่แชร์แบบสาธารณะเพื่อให้ผู้โชคดี Inbox มายืนยันสิทธิ์ และแจ้งข้อมูลในการรับของรางวัล (จัดส่งทางไปรษณีย์) หากไม่มีการตอบกลับ ภายใน 3 วันหลังจากประกาศผล จะถือว่าสละสิทธิ์ ‼️

📢อัพเดทคร้าาาา บรรยากาศน้ำตกสามหลั่น🌏ตอนเย็นนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันมากางเต็นท์กันเพิ่มขึ้น อากาศก็ท้องฟ้าสดใสขึ้น แต่อ...
30/04/2022

📢อัพเดทคร้าาาา บรรยากาศน้ำตกสามหลั่น

🌏ตอนเย็นนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันมากางเต็นท์กันเพิ่มขึ้น อากาศก็ท้องฟ้าสดใสขึ้น แต่อากาศประมาณ 31 องศา ร้อนๆชื่นๆ

🏕นักท่องเที่ยวท่านไหน มานอนกางเต็นท์ส่งท้ายก่อนอุทยานฯปิดประจำปี เซลฟี่ให้แอดมินดูบ้างนะคะ📷

ภาพบรรยากาศ ครึ้มฟ้าครึ้มฝน💦 แต่อากาศไม่ถึงกับร้อนจัด🌡วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ทิ้งท้ายก่อนอุทยานฯ เราจะปิดประจ...
30/04/2022

ภาพบรรยากาศ ครึ้มฟ้าครึ้มฝน💦 แต่อากาศไม่ถึงกับร้อนจัด🌡

วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ทิ้งท้ายก่อนอุทยานฯ เราจะปิดประจำปี 2เดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 65

เก็บบรรยากาศ ความประทับใจ แล้วเจอกันใหม่ 1 กรกฎาคมค่ะ 🥰

29/04/2022

📣📌 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน 📌📣
โดยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

#ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

📣ประกาศแจ้งปิดการท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒...
28/04/2022

📣ประกาศแจ้งปิดการท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕✨

เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศตามฤดูกาลและได้ปล่อยให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว และปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว

☘ไว้มาเจอกันใหม่ในเดือนกรกฏาคมนะคะ ธรรมชาติคงฟื้นตัวอิ่มฟู พร้อมอวดโฉมความสวยงามของธรรมชาติกันอีกครั้งค่ะ❤️

27/04/2022
27/04/2022

"27 เมษายน วันสมเสร็จโลก"

วันสมเสร็จโลกตรงกับวันที่ 27 เมษายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของสมเสร็จจากการรุกรานของมนุษย์ ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น สมเสร็จเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง มีสายเลือดใกล้เคียงม้าและแรด

“สมเสร็จ” หรือ ผสมเสร็จ (Tapir)เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 19 ชนิดของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และตามอนุสัญญา CITES Appendix I รวมถึงเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ตาม U.S. Endengered Species Act จึงได้มีการรณรงค์และกำหนดให้วันที่ 27 เมษายนของทุกปี เป็น “วันสมเสร็จโลก”

#สมเสร็จ #วันสมเสร็จโลก
#กรมอุทยานแห่งชาติฯ #DNP #สัตว์ป่าสงวน

14/04/2022

💦ถึงน้ำตกไม่มีน้ำแต่เรายังมีผีเสื้อตัวโตเต็มวัยให้ดูนะคะ 🦋ก่อนที่น้องๆจะวางไข่ แล้วน้องก็ตายไปในที่สุด แล้วเราต้องรอไข่ฝักตัวต่อไป ในวัฏจักรของเจ้าผีเสื้อ

🧚🏻‍♀️แล้วเดี๋ยวแอดมินจะเอาความรู้และความสวยงามของเจ้าผีเสื้อมาฝากกันนะคะ

🌞แสงแดดยามเย็นสาดส่อง กระทบผิวน้ำ รอบล้อมไปด้วยป่าเขา 🏕สายแคมป์ไม่ต้องนอนเหงาแล้วนะคร้าาาา มีเพื่อนอยู่หลายเต็นท์เลยคร้า...
14/04/2022

🌞แสงแดดยามเย็นสาดส่อง กระทบผิวน้ำ รอบล้อมไปด้วยป่าเขา

🏕สายแคมป์ไม่ต้องนอนเหงาแล้วนะคร้าาาา มีเพื่อนอยู่หลายเต็นท์เลยคร้าาาา

14/04/2022

DAY: 14 เมษายน วันโลมา Dolphin Day เพื่อสร้างความตระหนักและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตสุดฉลาด และเฟรนด์ลี่อย่างโลมา
.
โลมาเป็นสัตว์น้ำเลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนม มีครีบ มีหาง แต่ไม่ใช่ปลา จัดอยู่ในอันดับวาฬและโลมา ที่มีอยู่มากกว่า 40 สายพันธุ์ และอาศัยทั้งในแหล่งน้ำจืด น้ำทะเล และน้ำกร่อย กระจายทั่วไปในหลายพื้นที่โลก มีครีบ มีหาง กินสัตว์ตัวเล็กๆอย่างปลา และหมึกเป็นอาหาร ด้วยการใช้ระบบโซนาร์สะท้อนเสียงไปสู่เหยื่อ เป็นสัตว์สังคม และรับรู้กันเป็นอย่างดีว่าเฉลียวฉลาด มีความเป็นมิตร มีสมองที่ใหญ่มาก
.
โดยในอดีตภัยคุกคามของโลมานั้นคือการถูกล่าเพื่อเนื้อและไขมัน แต่ในปัจจุบันนี้ภัยคุกคามคือการติดอวนประมง รวมถึงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่ออาหารของมัน รวมถึงอัตราการขยายพันธุ์ และการอยู่รอด นอกจากนี้โลมาน้ำจืดยังเผชิญภัยคุกคามจากเขื่อน และแหล่งอาศัยเสื่อมโทรม โดยขณะนี้โลมาน้ำจืดทั้งหมดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงโลมาอิรวดีที่พบในไทยอีกด้วย
.
โลมาที่พบในไทยมีดังนี้ โลมาหลังโหนก โลมาฟันห่าง โลมาปากยาว โลมากระโดด โลมาแถบ โลมาลายจุด โลมาฟราเซอร์ โลมาอิรวดี โลมาริสโซ และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ
.
เนื่องในวันโลมาโลก จึงอย่างให้ทุกคนร่วมกันตระหนัก อนุรักษ์ท้องทะเล ไม่ทำลายและทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากโลมา
.
ที่มา
https://www.nationalgeographic.com/.../mam.../facts/dolphins
https://nationaldaycalendar.com/national-dolphin-day.../
https://www.daysoftheyear.com/days/dolphin-day/
https://km.dmcr.go.th/th/c_7/d_2448

รู้ยัง! วันนี้เข้าฟรีทั่วประเทศนร้าาาาา
14/04/2022

รู้ยัง! วันนี้เข้าฟรีทั่วประเทศนร้าาาาา

รู้รึเปล่าาาา
วันนี้ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว
เข้าฟรี 🟢 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ!!

เอ้ารีบเลย...

😷 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ที่นี่👇👇
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit#gid=1428682379

⛰อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นจังหวัดสระบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 สาขาสระบุรี🤝ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและ...
13/04/2022

⛰อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นจังหวัดสระบุรี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 สาขาสระบุรี

🤝ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยววันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2565

ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการส่วนอุทยานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 สาขาสระบุรี ว่าที่ร้อยโทอุทัย ชาญสุข และ นายพิทักษ์ ยิ่งยงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นได้ทำการตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวและทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หยุดยาวนี้ 🚙 เดินทางปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะ ❤️

12/04/2022

เตรียมพร้อม ‼‼‼
14 เมษายน วันครอบครัว
เข้าฟรี 🟢 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ!!

😷 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ที่นี่👇👇
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit#gid=1428682379

วันหยุดยาวนี้‼️ เดินทางเที่ยวแบบปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ การ์ดอย่าตก กินร้อน ล้างมือ ใส่แมส อย่าอยู่ในที่แออัดคนเยอะๆกันนะคะร...
12/04/2022

วันหยุดยาวนี้‼️ เดินทางเที่ยวแบบปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ การ์ดอย่าตก กินร้อน ล้างมือ ใส่แมส อย่าอยู่ในที่แออัดคนเยอะๆกันนะคะ

ร้อนนี้ไม่รู้ไปไหน มาพักผ่อนหย่อนใจที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นกันได้นะคะ

🏕สายแคมป์ห้ามพลาด มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติกัน🚗

12/04/2022

"วันป่าชุมชนชายเลนไทย"

วันที่ 12 เมษายนของทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันป่าชุมชนชายเลนไทย เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของผืนป่าชายเลน และร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนของไทย ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

🤓วันนี้แอดมีสาระความรู้มาฝากกันจ้า น้องคือ🦎 กิ้งก่าหัวสีน้ำเงิน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเจอได้บ่อยๆที่อุทยานแห่งชาติน้ำ...
09/04/2022

🤓วันนี้แอดมีสาระความรู้มาฝากกันจ้า น้องคือ🦎 กิ้งก่าหัวสีน้ำเงิน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเจอได้บ่อยๆที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นของเรานี่แหละค่ะ

👉น้องมีชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ Calotes mystaceus Dumeril and Bibron
ชื่อสามัญ Blue Crested Lizard, Moustached Lizard, Garden Blue Lizard
ชื่ออื่น : กิ้งก่าสวน, กะปอม, กิ้งก่าหัวน้ำเงิน (กลาง), กะปอม, ปอมท่าง, ขี้กะท่าง (อีสาน)

🔎ลักษณะทั่วไปของน้อง
มีขนาดใหญ่กว่ากิ้งก่าคอแดง ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดใหญ่กว่ากิ้งก่าคอแดง เกล็ดสันชี้ไปทางด้านหลังในลักษณะเฉียงขึ้นด้านบน เกล็ดมีสีน้ำเงิน สีน้ำตาลปนเทา และมีเกล็ดสีขาวบริเวณหาง และใต้ตา มีจุดขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดงที่สีข้าง ข้างละ 3 จุด ริมฝีปากบนมีแถบสีซีดขาวพาดตามยาวถึงตอนท้ายของเยื่อหู และไหล่ เหนือเยื่อหูมีหนาม 2 อัน หรือมากกว่า เกล็ดลำตัวเป็นเกล็ดสันมีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดท้อง คางเหนียง และคอสีน้ำเงิน

⛰การดำรงชีพของน้อง
กิ้งก่าสีน้ำเงินหากินในเวลากลางวันตามต้นไม้ โดยกินแมลงเป็นอาหาร กลางคืนจะเกาะนอนตามกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ไม่เหมือนกิ้งก่าคอแดงที่พบนอนตามต้นไม้ขนาดเล็กหรือตามกิ่งไม้ของพุ่มไม้โปร่ง โดยกิ้งก่าสีน้ำเงินพบได้ตามต้นไม้ตามบ้านเรือน ต้นไม้ข้างถนน และตามป่าต่างๆ มีนิสัยที่ตื่นตัว และระวังภัยเป็นพิเศษ เข้าไกล้ได้ยาก ไม่เชื่องเหมือนกิ้งก่าคอแดง เมื่อมีภัยมักวิ่งขึ้นที่สูงบนปลายต้นไม้ และสามารถเปลี่ยนสีให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมได้

ไข่กิ้งก่าน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่ากิ้งก่าคอแดง จำนวนไข่ 3-5 ฟองตัว และมีความต้านทานโรคได้ไม่สู้กิ้งก่าคอแดง จึงทำให้กิ้งก่าน้ำเงินพบน้อยกว่ากิ้งก่าคอแดง

สถานภาพ : ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ที่อยู่

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636713829

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บรรยากาศดีมาก​ ชอบๆๆๆบอกเลยต้องมีอีกรอบ
ตอนนี้น้ำตกมีน้ำเยอะป่าวครับ..
ทางอุทยานช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยครับ https://www.facebook.com/groups/2881153325499958/permalink/3086342048314417/
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park 📍 : https://goo.gl/maps/NyxXqnafouEpqqdA8
🏕 อช.น้ำตกสามหลั่น สระบุรี 25-28 ก.พ. 2564 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park
The boys went to อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park in Saraburi last week. The park is ideal for recreations and a perfect place if you are looking for relaxation.
จุดกางเต็นท์​ จังหวัดสระบุรี สายแคมป์ปิ้งห้ามพลาด​!!! 3​ จุดกางเต็นท์ นอกจากราคาจะถูกแล้ว​ ยังได้ดื่มด่ำธรรมชาติ​อีกด้วย นั่งชมวิว​ชิลๆ บรรยกาศโคตรดี​ เงียบสงบ​ นอนดูดาวฟินสุดๆ​ และ​ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอเต็นท์ข้างๆ​ ปาร์ตี้เสียงดัง​ ทั้ง​ 3​ ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอลล์ 4​ ทุ่ม​งดใช้เสียง​ และจะมีพี่ๆ​ ทหารเดินตรวจความเรียบร้อย ไม่ต้องกังวลอันตรายใดๆ​ เลย ในส่วนเรื่องไฟฟ้าจะไม่มีสายพ่วงให้นะ​ มีปลั๊กส่วนกลางให้เราไปเสีบบชาร์ตได้ฟรี​ จิงๆ​ เราขี้ร้อนนะ​ ตอนแรกกังวลกลัวนอนไม่ได้เหมือนกัน​ พอเอาจริงๆ​ ไม่ได้ใช้พัดลมสักที่เลย​ อากาศเย็นมาก​ และเจอลมอีก​ พาวเวอร์แบงค์​ 2​ ก้อนเอาอยุ่สบายๆ ไฮไลท์ 3​ พิกัดจุดกางเต็นท์ 🏕️ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - ค่ากางเต็นท์คนละ​ 30​ บาท - ก่อนถึงอุทยานมีพวกร้านไก่ย่างส้มตำ​ และร้านของชำเยอะมาก - มีร้านขายหมูสด​ ผัดสด​ ก่อนถึงอุทยานประมาณ​ 300​ ม. - ที่เที่ยวเยอะมาก​ ไม่ไกลกันเลย​ เช่น​ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก,ไร่องุ่นคุณมาลี, ทุ่งทานตะวันคุณสุรัตน์, ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค​ เป็นต้น 💚 เพจ​ : อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย 🧡 พิกัด​ : https://maps.app.goo.gl/sqzBhc8Yi2bXGmmo7 💜 โทร​ : 036 346 586 ---------------------------------- 🏕️ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า​ - ค่ากางเต็นท์​แล้วแต่เราบริจาค - มีร้านขายของสด​ 2​ ร้าน​ ด้านล่าง​เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า​ ขับลงมาประมาณ​ 3​ กิโล​ มีของสดแทบทุกสิ่งอย่าง​ ราคาไม่แพง - มีหมูกระทะ​ขาย​ สั่งได้ที่นี้​ 👉🏼 หมูกะทะบนเขา - มีรถเข็นไว้ขนสัมภาระ​ คันใหญ่อยู่​ ใช้เสร็จเก็บที่ด้วยน้า เดี๋ยวคุณพี่ทหารดุเอา 💚 เพจ​ : ศูนย์ฝึกอบรมที่6 เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า 🧡 พิกัด​ : https://maps.app.goo.gl/3GpNAPLHCFA86cXV7 💜 โทร​ : 089 237 8659 ---------------------------------- 🏕️ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - ค่ากางเต็นท์คนละ​ 30​ บาท - มีร้านค่าสวัสดิการ​ และร้านกาแฟ - พื้นแข็งมากก​ สมอบกบางๆ​ มางอ​แน่ๆ​ แนะนำให้ใช้ตะปูคอนกรีตกับฝาน้ำอัดลมแทน​ หรือสมอบกตัวใหญ่ 💚 เพจ​ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park 🧡 พิกัด​ : https://maps.app.goo.gl/LmVXB9EhKDCQaq6i6 💜 โทร​ : 036​ 713 829 ---------------------------------- สรุป​ 3​ ที่​ ถ้าใครชอบสายธรรมชาติ​ สงบ​ ไม่เสียงดัง​ ต้องลองไปกันดูนะ​ ใกล้กรุงเทพฯ อีกด้วย​ ขับรถ​ 2​ ชั่วโมง​ ก็ถึงละ​ และค่าบริการยังไม่แพงอีกด้วย #เที่ยวฟีลแฟน​ #feelfan #feelfanjourney #journey #travel​ #roadtrip​ #slowlife​ #thailand #photographer #photo​ #majaruindy​ #camping #กางเต็นท์​ #สระบุรี​ 🤎 ปล.​ ฝากกดติดตามเพจด้วยน้าา​ ถ้าไปและฟีลกู๊ดอย่าลืมแชร์ต่อน้าา​ ขอบคุณค่ะ ✌️มือใหม่หัดรีวิว​ ผิดพลาดประการใด​ ขออภัยด้วยค่ะ​ 🙏
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park 🏕อุทยานน้ำตกสามหลั่น🏔 เป็นที่นึงจุดกางเต้นท์ที่บรรยากาศดีมาก ติดแม่น้ำ และพื้นที่ กางเต้นท์กว้าง มาครั้งแรกก็ประทับใจ มาวันหยุดยาว คนก็จะเยอะๆหน่อยนะครับ -มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านน้ำภายในอุทยานติดจุดกางเต้นท์ -ค่าเข้าอุทยาน ผู้ใหญ่ 20 เด็ก10 -รถยนต์ 30 จักรยานยนต์ 20 บาท -ค่าเช่าเต็นท์ 350บาท มีหมอน ที่นอนให้ -ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์ 30บาท/คน/คืน มีบ้านบริการพัก 600 /1,500/3,000 บาท พัดลม /แอร์ 1ห้องนอน /แอร์2ห้องนอน หมายเหตุ : บ้านพัดลมจองผ่านเว็บไซต์จองบ้านพักอุทยานฯ บ้านแอร์จองกับทางอุทยาน ที่เบอร์ 036-713829 ในเวลาทำการ -มีปลั๊กไฟส่วนกลางให้ชาร์ตแบตโทรศัพท์ แต่ไม่มีต่อพ่วงนะครับ -ห้ามนำแอลกอฮอล์ สัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอุทยาน 📍https://goo.gl/maps/U8deTf8yzbFZHBoT8
น้ำตกสามหลั่น #ในวันที่ไม่มีน้ำ 😂 เลยได้ภาพมาฝากพี่ๆ ประมาณนี้จ้าา - ค่ารถ 30 บาท - ผู้ใหญ่ 20 บาท - เด็ก 10 บาท - ค่ากางเต็นท์ 30 บาท 📌 จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ Facebook : อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park ให้ระหว่างทางเป็นความทรงจำของคุณ 💗 #น้ำตกสามหลั่น #ที่เที่ยวสระบุรี
เค้าคือใครขับเข้าออกบีบแต่ลั่นตอนเที่ยงคืน