Clicky

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเร

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเร อัตลักษณ์ : เรียนดี ประพฤติดี
เอกลัก?

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี พัฒนาเด็กอายุ 4 - 6 ปี ครบทั้ง 4 ด้าน มุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม

เปิดเหมือนปกติ

พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีกา...
11/10/2022

พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
และนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2564

"ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน"
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมเป็นพลัง จนทำให้ได้รับรางวัลส...
08/10/2022

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ขอขอบพระคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมเป็นพลัง จนทำให้ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2564

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚
02/10/2022

ผลงานและความดี
สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

มุทิตาจิต 💚
24/09/2022

มุทิตาจิต 💚

"ร้อยความรัก ความผูกพัน สานสัมพันธ์ อนุบาลสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๕"

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ BBL (Brain Bases Learning)#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚
21/09/2022

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ BBL
(Brain Bases Learning)

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

"เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก"ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚
16/09/2022

"เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก"
ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย)ภา...
30/08/2022

การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 และ
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย)
ภาคกลาง ประจำปี​ 2565

เชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การวิ่งครั้งนี้ ไ...
29/08/2022

เชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี และประชาชนทั่วไป
ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การวิ่งครั้งนี้ ได้ทั้งสุขภาพ และได้ทั้งบุญครับ ..Saraburi Loyfaa Run 2022..

TikTok Brain ??
14/08/2022

TikTok Brain ??

BRIEF: ผู้เชี่ยวชาญเริ่มกังวล คลิปสั้นๆ ในโซเชียล มีลักษณะน่าเสพติดจนสร้าง ‘TikTok Brain’ ที่ทำให้เด็กๆ สมาธิสั้น และมีปัญหาการจดจำ
.
หลายๆ ครั้งเราอาจจะหลงเข้าไปในโลกแห่งคอนเทนต์คลิปสั้นๆ ที่มาไว้ไปไว้ จบภายในไม่ถึงนาที รู้ตัวอีกทีก็หยุดดูคลิปเหล่านั้นไม่ได้ ดูกันไปต่อเนื่องจนหลงลืมเวลา นี่คือลักษณะความ ‘เสพติด’ ที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนกำลังเผชิญ
.
ประเด็นเรื่องผลกระทบของคลิปขนาดสั้นๆ ต่อสมองของผู้ใช้งาน กำลังอยู่ในความสนใจในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็กๆ รวมถึงนักจิตวิทยาในต่างประเทศ แม้จะยังไม่มีงานวิจัยออกมามากมายนัก แต่ระดับของปัญหานี้ก็เรียกได้ว่าไม่สามารถปล่อยปะละเลยไปได้
.
บทความของ The Wall Street Journal ถึงกับเปรียบเทียบผลกระทบของคลิปสั้นๆ เหล่านี้ว่าจะทำให้เกิด ‘TikTok Brain’
.
เจมส์ วิลเลียมส์ นักวิชาการด้านปรัชญาและจริยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ออกซฟอร์ด บอกกับ Wall Street Journal ถึงความกังวลใจนี้ โดยเปรียบเทียบว่า ตอนนี้โซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นเหมือนกับโรงงานผลิตลูกกวาดขนาดใหญ่ ที่ผลิตลูกกวาดต่างๆ ออกมาให้กับเด็กๆ กินทุกวัน (เขาเปรียบเทียบคลิปสั้นๆ ว่าเป็นลูกกวาด)
.
ปัญหาที่จะตามมาก็คือ เมื่อกินลูกกวาดนี้เข้าไปเรื่อยๆ จนเคยชิน พวกเขาจะคุ้นเคยกับการได้รับสารโดปามีน (สารที่ก่อให้เกิดความสุข) อย่างรวดเร็ว และด้วยความที่มันเป็นคลิปสั้นๆ เด็กๆ ก็จะต้องการเสพลูกกวาดเหล่านี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และกว่าที่ผู้ใหญ่จะขอร้องให้เด็กๆ ไปเสพอย่างอื่นแทนบ้าง มันก็อาจจะสายไปแล้ว
.
“ตอนนี้เหมือนกับเราให้เด็กๆ ใช้ชีวิตอยู่ในร้านขายลูกกวาด แต่เราบอกให้พวกเขาเลิกกินของเหล่านั้น และเปลี่ยนมากินผักแทน” วิลเลียมส์ ระบุกับ Wall Street Journal
.
ด้าน มิเชล มานอส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเด็ก อธิบายว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่สมองของเด็กๆ เริ่มคุ้นชินกับคลิปที่มาไวไปไวมากๆ แล้ว สมองก็จะเกิดอุปสรรคที่จะเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงที่สิ่งต่างๆ ไม่ได้เคลื่อนผ่านเร็วเหมือนอย่างกับในโลกดิจิทัล
.
สิ่งที่ดูน่าเป็นกังวลมากที่สุดก็คือสมองในส่วน Prefrontal cortex ซึ่งอยู่ส่วนหน้าของสมอง มันทำหน้าที่ควบคุมสมาธิ และมีผลต่อการโฟกัสต่อสิ่งต่างๆ แม้จะยังไม่มีงานวิจัยมาศึกษาถึงผลของคลิปสั้นๆ เหล่านั้นต่อสมองส่วนนี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการก็ตั้งข้อสังเกตว่า ผลกระทบของมันจะเป็นอย่างไร
.
แต่ถึงอย่างนั้นก็เคยมีการศึกษาอยู่บ้าง ในมุมที่ว่า เมื่อมีคนเข้าไปอยู่ในสภาวะเสพคลิปสั้นๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว มันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนกลาง ซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถเลิกดูคลิปเหล่านั้นได้ง่ายๆ
.
ขณะที่ เจสสิกา กริฟฟิน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ จาก University of Massachusetts Medical School ให้ความเห็นว่า ถ้าเราเสพติดคลิปสั้นๆ อย่างต่อเนื่องจนหยุดดูไม่ได้ มันก็อาจจะส่งผลต่อปัญหาในด้านการจดจ่อ การมีสมาธิ และการจัดเก็บความทรงจำระยะสั้น (short-tern memory) ได้
.
“วิดีโอสั้นๆ มันก็เหมือนกับขนมหวาน มันทำให้เราเกิดโดปามีน หรือสารเคมีแห่งความสุข...ความมาไวไปไวของพวกมัน ทำให้คุณอยากจะดูต่อไปอีกเรื่อยๆ เหมือนกับเด็กๆ ที่อยู่ในร้านขนมหวาน” กริฟฟิน กล่าว
.
การมาถึงของคลิปวิดีโอขนาดสั้นๆ มาไว้ไปไว เลื่อนดูได้ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้และการทำงานของสมองมนุษย์ สิ่งที่ต้องจับตากันตอนนี้คือผลกระทบต่อสมองของเด็กๆ ที่ยังไม่ได้มีพัฒนาการอย่างเต็มที่
.
.
อ้างอิงจาก

https://www.wsj.com/articles/tiktok-brain-explained-why-some-kids-seem-hooked-on-social-video-feeds-11648866192

https://www.verywellhealth.com/tiktok-brain-5225664

https://www.dailymail.co.uk/health/article-10712479/TikTok-like-candy-store-immediate-pleasure-child-users.html

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ “วันแม่แห่งชาติ” ...
09/08/2022

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565 ความว่า
“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ
จะหาใครมาเทียบยากจักหา
ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา
ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและอาสาสมัครทันตกรรม
ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรที่ลิ้งค์

https://shorturl.asia/b4IKt

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรฐา ชัยลังกา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/5ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันเทคอนโด Thaitae open 2022  แข...
26/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงรฐา ชัยลังกา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/5
ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเทคอนโด Thaitae open 2022
แข่งต่อสู้ School รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง
น้ำหนักต่ำกว่า18 กิโลกรัม

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

๒๘ กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรง...
24/07/2022

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://shorturl.asia/oA3f1

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚
05/07/2022

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post
05/07/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post

ให้ลูกมีวินัยตั้งแต่เล็กๆ#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
03/07/2022

ให้ลูกมีวินัยตั้งแต่เล็กๆ

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

สร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็ก#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚
28/06/2022

สร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็ก

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี 💚

สร้างความมั่นใจในตัวเองให้เด็กปฐมวัยด้วยการคืน “Autonomy” หรือ “โอกาสในการลงมือทำ” มากที่สุด
.
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development) ของ อีริก อีริกสัน กล่าวว่า พัฒนาการขั้นที่สองของมนุษย์ (วัย 2-3 ปี) คือ ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) เด็กวัยนี้มีอิสรภาพทางร่างกายมากขึ้น เขาสามารถคลาน เดิน วิ่ง และหยิบคว้าอย่างรวดเร็ว เพราะกล้ามเนื้อของเขาเริ่มแข็งแรงพอจะเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง แต่อาจจะกะน้ำหนักมือไม่ได้และยังไม่คล่องแคล่วมากนัก ทำให้เขาอาจจะทำน้ำหก ทำของหลุดมือ จับของแล้วเผลอบีบจนเละคามือ และหกล้มได้บ่อยครั้ง

ดังนั้นความสามารถที่ต้องพัฒนามาพร้อมกับด้านร่างกาย คือ “การควบคุมร่างกายตนเอง” ซึ่งทักษะนี้จะเกิดขึ้นได้ หากเด็กได้ลงมือทำ และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
.
ภารกิจที่สำคัญของพ่อแม่และผู้ใหญ่ของเด็กวัยนี้ คือ “การสอนเด็กช่วยเหลือตัวเองตามวัย (Self-care) เพื่อให้เขาได้ฝึกทำอะไรด้วยตนเอง” ได้แก่ การกิน การล้างหน้าแปรงฟัน การอาบน้ำ การถอด-ใส่เสื้อผ้า การถอด-ใส่รองเท้า การเก็บของเล่น และการเข้าห้องน้ำ
.
ทั้งนี้เราไม่ได้คาดหวังว่า เด็กเล็กต้องทำทุกอย่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเราไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ แต่เราคาดหวังให้เขาเรียนรู้การลงมือทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเขาเอง และเมื่อทำเสร็จพ่อแม่และผู้ใหญ่มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง โดยอาจจะทำย้ำให้ในครั้งที่สอง
เช่น
ให้เด็กได้แปรงฟันด้วยตนเอง 1 นาที เมื่อแปรงเองแล้ว พ่อแม่มาแปรงย้ำอีกครั้ง
ให้เด็กอาบน้ำเอง เขาอาจจะทำได้เพียงราดน้ำ และถูสบู่แค่บริเวณที่เขาเอื้อมถึง พ่อแม่มาช่วยย้ำและถูในบริเวณที่เขาทำไม่ถึงได้อีกครั้ง เป็นต้น
.
เมื่อลูกทำได้ด้วยตนเอง อย่าลืมชื่นชมทุกก้าวเล็ก ๆ ของลูก เพราะทุกกำลังใจจากพ่อแม่มีความหมายสำหรับเขาเสมอ
.
เมื่อเด็กรับรู้ว่า “ตนเองสามารถทำสิ่งใดได้ด้วยตนเอง” เขาจะรับรู้ถึงความสามารถของตน ซึ่งนำไปสู่ความภาคภูมิใจ และความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง (Sense of Autonomy) และการควบคุมตนเอง (Self Control) จะเกิดขึ้นตามมา
.
***
.
สิ่งสำคัญอีกประการของพ่อแม่ที่มีลูกวัยนี้ คือ “ความอดทนรอคอย” หากเราเข้าไปช่วยเหลือลูกเร็วเกินไป เด็กจะขาดโอกาสในการฝึกฝนการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง และทำให้เขาเลือกที่จะไม่ทำสิ่งนั้น เพราะเขารู้ว่า “พ่อแม่พร้อมจะทำให้เขา” และเด็กจะรับรู้ว่า “พ่อแม่ไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะรอเขา”
.
***
.
[Fixation]
ในทางตรงกันข้าม พ่อแม่ที่ปกป้องลูกจนเกินเหตุ ห้ามลูกทำนู่นทำนี่จนทำให้เด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองตามวัย หรือ พ่อแม่ที่ตำหนิทุกสิ่งทุกอย่างเวลาลูกทำอะไร จนลูกไม่กล้าทำอะไรด้วยตนเอง และรอคำสั่งจากผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว เด็กจะเกิดข้อสงสัยในตัวเองว่า “แท้จริงแล้วเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งนำไปสู่ความวิตกกังวลและไม่มั่นใจในตนเอง (Shame and doubt) ในเวลาต่อมา”
.
***
.
การเปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเอง และทำสิ่งต่างๆ ที่เขาทำได้ด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เด็กๆ จะเกิดเป็นความชำนาญในทักษะดังกล่าว ในขณะเดียวกันพวกความมั่นใจในตัวของเขาก็ค่อยๆ เติบโตไปพร้อมกับทักษะที่เกิดขึ้นด้วย ทักษะพื้นฐานผนวกกับการรับรู้ถึงศักยภาพภายในตัวเองสามารถแผ่ขยายไปสู่การเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆ ต่อไป
.
ด้วยรักจากใจ
เม
เพจตามใจนักจิตวิทยา
.
อ้างอิง
Widick, C, Parker, C A, & Knefelkamp, L (1978) Erik Erikson and psychosocial development New directions for student services, 1978(4), 1-17

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
17/06/2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
31/05/2022

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post
31/05/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post

ด้วยรักและห่วงใย#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
30/05/2022

ด้วยรักและห่วงใย

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

#ฝากถึงผู้ปกครองสังเกตอาการนักเรียน
#ด้วยความห่วงใยลูกอนุบาลสระบุรี

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
24/05/2022

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
https://shorturl.asia/K6PbM

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post
18/05/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post

ส่งลูกด้วยรอยยิ้ม รับลูกให้ตรงเวลา ❤️
17/05/2022

ส่งลูกด้วยรอยยิ้ม รับลูกให้ตรงเวลา ❤️

เปิดเทอมวันแรก
.
ไม่ใช่เพียงครั้งแรกที่เด็กหลายคนที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกด้วยตัวเอง แต่สำหรับพ่อแม่หลายคน นี่คงเป็นครั้งแรกของเราที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างลูกตลอดเวลา
.
ความหวั่นใจ ความกังวล ความกลัว และอีกสารพัดความรู้สึกเกิดขึ้นได้กับทั้งตัวเราและลูก อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาต้องส่งลูกให้กับคุณครูของเขา เพื่อให้ลูกก้าวออกไปสู่โลกกว้างใหญ่
.
สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือ...
.
ข้อที่ 1 “ส่งลูกด้วยรอยยิ้ม”
.
แม้ข้างในใจเราจะหวั่นไหวเพียงใด ขอให้เรารวบรวบความกล้า เชื่อมั่นในตัวลูกและตัวเรา จูงมือเขาเข้าโรงเรียนอย่างมั่นใจ และส่งเขาด้วยรอยยิ้ม
.
ในความเป็นจริงก่อนจะถึงวันเปิดเรียน พ่อแม่ควรบอกลูกว่าการไปโรงเรียนจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเขาจะได้ทำอะไรที่โรงเรียน
เช่น “ที่โรงเรียนจะมีคุณครูดูแลและสอนสิ่งต่างๆ ให้กับลูก ลูกจะได้เรียนรู้และทำอะไรใหม่ๆ อีกมากมายไปพร้อมกับเพื่อนๆ ลูกจะมีเพื่อนเล่นเยอะแยะเลย และเมื่อถึงเวลาเลิกเรียน แม่จะมารอรับลูกตรงเวลาที่หน้าประตูเลย”
.
ถ้าลูกร้องไห้ และเกาะเราแน่น
ให้เราย่อตัวลงไปสบตากับลูก กอดเขาแน่นๆ
และบอกเขาว่า “คุณครูจะดูแลลูก และลูกจะได้เล่นกับเพื่อนๆ เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแม่จะมารับลูกตามที่สัญญากันไว้”
.

การปล่อยมือจากลูกให้กับคุณครูดูแลด้วยความมั่นใจและรอยยิ้ม
ลูกจะรับรู้ได้ว่าที่นี่ปลอดภัย เพราะพ่อแม่วางใจให้คุณครูดูแลเขา
แม้ว่าช่วงแรกลูกจะร้องไห้ไปอีกสักพักใหญ่ แต่ความวางใจจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นจากสายสัมพันธ์ที่เขาต้องสร้างกับคุณครู เพื่อนๆ และสถานที่ (โรงเรียน)
เมื่อความวางใจเกิดขึ้น เด็กๆ จะเดินเข้าโรงเรียนด้วยความมั่นใจ
.
***
.
ข้อที่ 2 “รอรับลูกให้ตรงเวลา”
.
การพูดคำไหนคำนั้น การพูดความจริง และรักษาสัญญาเสมอ คือสิ่งที่พ่อแม่ควรทำ เพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับลูก
.
ถ้าสัญญากับลูกว่าจะมารับลูกหลังเลิกเรียน พ่อแม่ควรทำเช่นนั้น
มายืนรอรับ ที่เก่า เวลาเดิม ทำทุกครั้ง
เมื่อทำเช่นเดิมทุกวัน ลูกจะคลายความกังวลใจเรื่องการแยกจากจากเราเพื่อมาโรงเรียน
.
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรโทรแจ้งคุณครูของลูกว่าจะมารับช้าหรือมีใครมารับแทน เพื่อให้ลูกรับรู้และไม่ตื่นตระหนกเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแล้วไม่มีพ่อแม่มารอรับเขา
.
***
.
ข้อที่ 3 “ชดเชยเวลาให้ลูก”
.
เด็กปฐมวัยต้องการเวลาจากพ่อแม่มากที่สุด
เพื่อนยังไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขา
.
ดังนั้นเวลาลูกกลับถึงบ้านชดเชยเวลาให้กับลูกด้วยการใช้เวลากับเขา
ชวนลูกทำกิจวัตรที่จำเป็น ถ้ามีการบ้านก็ชวนลูกทำให้เสร็จก่อนจะออกไปเล่นอย่างสบายใจ เมื่อถึงเวลาเล่น วางงานตรงหน้าไว้ก่อน ออกไปเล่นกับลูก
.
หากมีเวลาไม่มาก อย่างน้อยส่งเขาเข้านอน
ช่วงเวลาก่อนนอนเด็กๆ มักจะหลุดเล่าเรื่องราวในแต่ละวันออกมา
เวลานี้คือเวลาสำคัญ หากอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตลูก อย่าพลาดเวลาส่งลูกเข้านอน
.
***
.
“พ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคน”
ลูกเรียนรู้ที่จะก้าวสูโลกภายนอกด้วยความมั่นใจ หากพ่อแม่มอบความรักกับเขาผ่านการให้เวลาคุณภาพ ให้การสอนสั่ง ให้ความเชื่อมั่น และให้การเคียงข้าง
.
เมื่อลูกวางใจในตัวพ่อแม่และรู้ว่าพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวเขา เขาจะวางใจต่อสภาพแวดล้อม และกล้าออกไปเรียนรู้ด้วยจังหวะชีวิตของตัวเอง
.
***
.
"วันที่ลูกเดินเข้าประตูรั้วโรงเรียน เราจะเฝ้าจนลูกลับตา"
มากกว่ากลัวที่ลูกจะร้องไห้หาเรา เราเองนี่แหละที่จะทนไม่ไหวแล้วร้องไห้หาลูก
.
ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ลูกทุกๆ บ้านนะคะ
.
ด้วยรักจากใจ
เม
เพจตามใจนักจิตวิทยา
.
บทความแนะนำ "เตรียมความพร้อมลูกปฐมวัยก่อนไปโรงเรียน"
https://www.facebook.com/followpsychologist/photos/1052573358868751

พิธีสู่อ้อมกอดครู ปีการศึกษา 2565#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
17/05/2022

พิธีสู่อ้อมกอดครู ปีการศึกษา 2565

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรีมาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียน On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันอังคารที่ 17 พฤษ...
13/05/2022

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

มาตรการและแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียน On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

https://shorturl.asia/haiLU

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post
12/05/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post

03/05/2022

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ด้วยโรงเรียนอนุบาลสระบุรี มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ และเพื่อให้การดำเนินการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังลิ้งค์เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
https://shorturl.asia/8FRb2

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post
25/04/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post

25/04/2022

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 5-11 ปีที่ผู้ปกครองแสดงความประสงค์ให้นักเรียนมาฉีดวัคซีน วันที่ 20 เมษายน 2565#...
21/04/2022

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 5-11 ปี
ที่ผู้ปกครองแสดงความประสงค์ให้นักเรียนมาฉีดวัคซีน
วันที่ 20 เมษายน 2565

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
20/04/2022

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
20/04/2022

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณพิชญ์ วงษ์มานะสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
15/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณพิชญ์ วงษ์มานะสุข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

13/04/2022

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
#เรื่องกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่2และแนวทางการปฏิบัติฯ

Photos from ฉันเป็นคนพิเศษ by ดร.เดือน&ดร.แพง's post
04/04/2022

Photos from ฉันเป็นคนพิเศษ by ดร.เดือน&ดร.แพง's post

ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิรงค์  ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกีย...
30/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณเป็น
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
25/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post
01/03/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี's post

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565- ให้ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจ ATK (ไม่เกิน 3 วัน)นำผลตรวจมายืนยันใ...
24/02/2022

ประกาศรายชื่อนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

- ให้ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจ ATK (ไม่เกิน 3 วัน)
นำผลตรวจมายืนยันในวันมอบตัว

- ให้ผู้ปกครอง 1 คน และนักเรียน 1 คน เข้าสถานที่มอบตัว

- ในกรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนไม่สามารถมอบตัวได้ เนื่องจากเป็น COVID19 หรืออยู่ระหว่างกักตัว ให้ผู้แทนนำหลักฐานมายืนยัน และนำหนังสือมอบอำนาจมาแสดง

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ♥️

ผลการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
19/02/2022

ผลการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

ผลการจับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
19/02/2022

ผลการจับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565#จับฉลาก วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2565ตั้งแ...
18/02/2022

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก
เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

#จับฉลาก วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. ยังไม่มาจับฉลากถือว่า #สละสิทธิ์

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ♥️

งดเรียน on site วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
16/02/2022

งดเรียน on site วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565วันที่ 12 -15 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ห้องปร...
11/02/2022

สถานที่รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 -15 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา

#ขอความร่วมมือ ดังนี้
** ผ่านมาตรฐานคัดกรองของโรงเรียน
- สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
- ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์
- เว้นระยะห่าง
** ให้เด็ก 1 คน ต่อผู้ปกครอง 1 คนในการยื่นหลักฐานการสมัคร

ขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

รับใบสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565ได้ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบัวชมพู...
06/02/2022

รับใบสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ได้ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบัวชมพู)
วันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

ที่อยู่

657 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมื
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036211867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
x

Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

แขวงทางหลวงสระบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital KP Electric Supply Oak&Leo.NET ช่างต้อย ระบบไฟฟ้ารถยนต์ Saraburipao sbpao อบต.หนองย่างเสือ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ สภ.เมืองสระบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบ จำหน่ายพันธุ์ไม้ โดย ศูนย์กา สุขภาพดีที่นี่มีคำตอบ เพจ' สมาคมคนน่ารัก สระบุรี