รพ.สต.หรเทพ

รพ.สต.หรเทพ รพ.สต.หรเทพ 4 ม 2 ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรและแฟกซ์ 0-3620-2513

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos
03/07/2013

Timeline Photos

รวมภาพ ...นศ...ต่างชาติ เรียนรู้ ระบบบริการสาธารณสุข ณ รพ.สต.หรเท
30/05/2013

รวมภาพ ...นศ...ต่างชาติ เรียนรู้ ระบบบริการสาธารณสุข ณ รพ.สต.หรเท

รพ.สต.หรเทพ's cover photo
29/04/2013

รพ.สต.หรเทพ's cover photo

Timeline Photos
09/04/2013

Timeline Photos

รพ.สต.หรเทพ's cover photo
09/04/2013

รพ.สต.หรเทพ's cover photo

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรเทพ
05/03/2013

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรเทพ

ตารางบริการประจำวัน
05/03/2013

ตารางบริการประจำวัน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน รพ.สต.http://www.e-report.energy.go.th/
26/02/2013
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน รพ.สต.
http://www.e-report.energy.go.th/

- นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้

ตรวจสอบข้อมูล สนย.http://164.115.5.51/cc/cc.php
26/02/2013
รายงานการตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2555

ตรวจสอบข้อมูล สนย.
http://164.115.5.51/cc/cc.php

1.การแสดงข่้อมูลของสถานพยาบาล จะอ้างอิงจากการลงทะเบียนที่ เวปไซต์ healthcaredata เป็นหลัก ถ้ากรณีที่สถาพยาบาลไม่แสดงข้อมูล สามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้ตามนี้ กดเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน

:: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล :: รพ.สต. สถานีอานามัย -> สุขภาพhttp://hph.moph.go.th/
25/02/2013
:: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล :: รพ.สต. สถานีอานามัย -> สุขภาพ

:: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล :: รพ.สต. สถานีอานามัย -> สุขภาพ
http://hph.moph.go.th/

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, รพ.สต., อนามัย, โรงพยาบาล, สถานีอานามัย, สสอ., สำนักงานโครงการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, รักษา, สุขภาพ

25/02/2013
Bureau of Epidemiology, Thailand

SRRT NETWORK
http://www.boe.moph.go.th/

การบิดเบือนความจริง เพื่อให้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยาวิเคราะห์ และนำเสนอแต่ความจริง"

ตรวจสอบสิทธิ์http://ucsearch.nhso.go.th/ucsearch/index.jsp
25/02/2013
ระบบนายทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสอบสิทธิ์
http://ucsearch.nhso.go.th/ucsearch/index.jsp

2545 ระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างสำนักบริหารการทะเบียน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Version 4.94 7 ธันวาคม 2555 [No.]

ส่งข้อมูล21แฟ้มhttp://203.157.115.9/provis/main/index.php
25/02/2013
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข (PROVIS Datacenter)

ส่งข้อมูล21แฟ้ม
http://203.157.115.9/provis/main/index.php

สถิติการส่งไฟล์ข้อมูล 21 แฟ้ม สสจ.->OP/PP สปสช.สถิติอัพโหลด/นำเข้าข้อมูล 21/18 แฟ้มสถิติอัพโหลด/นำเข้าข้อมูล 12 แฟ้ม

ที่อยู่

4 ม 2
Saraburi
18130

เบอร์โทรศัพท์

0927958497

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รพ.สต.หรเทพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด