กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  ก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสัมพันธ์ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อสัมพันธ์ พ.อ.(พ.) นพรัตน์ นาคจันทึก ผอ.กคย.สพ.ทบ.
(14)

เปิดเหมือนปกติ

ในหลวง - พระราชินี ทรงห่วงประชาชน โปรดเกล้าฯ จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่ม ๗ คัน รับมือโควิดระบาดวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่พ...
10/01/2021

ในหลวง - พระราชินี ทรงห่วงประชาชน โปรดเกล้าฯ จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่ม ๗ คัน รับมือโควิดระบาด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๓ คัน ไปเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ เชิงรุก

ขณะนี้ เมื่อโรคโควิด ๑๙ ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก จำนวน ๗ คัน รวมเป็น ๒๐ คัน ซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ รถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทานทุกคัน มีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างครบครัน ได้แก่ หลอดเก็บตัวอย่าง VTM, ไม้ swab และ Throat swab, ชุดตรวจ Rapid Ab test, วัสดุกับ ppe ปรอท, กาวน์กันน้ำ, surgical mask, หมวกคลุมผม, face shield, แอลกอฮอล์ และถุงแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน และพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ความว่า

“… อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน…”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานท...
10/01/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานศึกษา และเพื่อประโยชน์ทางราชการตลอดไป

#สืบสานรักษาต่อยอด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ในวัน​คลัาย​วันประสูติ.วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.0...
10/01/2021

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ในวัน​คลัาย​วันประสูติ
.
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.05 น
สม​เด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า​สิริ​วัณณว​รี นารี​รั​ตน​ราช​กัญญา เสด็จทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​คลัาย​วันประสูติ วัน​ที่ 8 มก​รา​คม 2564 โอกาสนี้ ทรง​ไถ่​ชีวิต​โค จำนวน 1 คู่ ​ปล่อย​นก และ พันธุ์​ปลาน้ำจืด ณ ​ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
.
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/210359

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ปลูกป่าในใจคน          เป็นการปลูกป่า...
29/12/2020

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ปลูกป่าในใจคน

เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทำให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

สมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศาลาเฉลิมกรุง เพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกี...
29/12/2020

สมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศาลาเฉลิมกรุง เพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีพสกนิกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่างมาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก

ภายหลังทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจบแล้ว พระราชทานช่อดอกไม้แก่นักแสดง นักดนตรี นักพากย์ และผู้กำกับการแสดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป ด้วยทรงมีพระราชปณิธานตั้งมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชเสาวณีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์โขนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหล...
29/12/2020

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัชมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาส กัลยาณี เสด็จฯ ไปสักการะพระพุทธมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวช...
15/12/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ค่าย LOVE (L=Leadership ภาวะผู้นำ, O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียวกัน, V=Volunteer จิตอาสา, E=Experience ประสบการณ์)
camp ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กรมทหารมหาดเล็กที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
🙏🏼💛💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 💜💛🙏🏼

✨พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช...
15/12/2020

✨พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินการโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (แก้มลิงคลองมะหาด) บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

✨โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระปฎิสันถารกับชาวบ้านที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ บริเวณพื้นที่โครงการเร่งด่วน เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (แก้มลิงคลองมะหาด)ถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่บ้านคลองมะหาด ดังความตอนหนึ่งว่า “แหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการจัดหาให้คงสามารถช่วยให้ประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้นจะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องช้างให้อยู่ ธรรมชาติของช้างจะไปบังคับก็ไม่ได้ แต่จะพยายามหาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้ช้าง และขณะเดียวกันก็ได้หาแหล่งน้ำให้ชุมชนได้ใช้กัน คงต้องให้เวลาในการแก้ปัญหา เราทำดีกว่าไม่ทำ”

✨ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยและความคิดถึง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี มาทรงกล่าวกับประชาชน นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้แก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้

✨พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการ...
15/12/2020

✨พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมทับเที่ยง วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

✨โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้แทนราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จำนวน 10 ครอบครัวกับพูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

🔶พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาค...
13/11/2020

🔶พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

🔶ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฏรจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วยรอยยิ้ม ความปลื้มปีติ และเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

ภาพจาก FB_MGR Photo

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19...
13/11/2020

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ จัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” พระราชทานแก่โรงพยาบาลสตูล และ “ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์” ซึ่งเป็นระบบถาวร เพื่อติดตั้งในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากโรงพยาบาลในภาคใต้เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้ อีกทั้งหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นแล้ว อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระราชนี้จะสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่นได้ในอนาคต

🔶สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทร...
13/11/2020

🔶สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริ สนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ ให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

🔶จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณอ่าวดงตาล ทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ครั้งที่ 1" ประจำปีงบประมาณ 2564

🔶โอกาสนี้ พระราชทานอุปกรณ์ทำความสะอาดชายหาดแก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

🔶จากนั้น ทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

🔶โอกาสนี้ เสด็จไปยังท่าเทียบเรือแหลมเทียน ประทับเรือยนต์ที่นั่ง ไปยังพื้นที่ปลูกปะการัง ทรงร่วมกิจกรรมปล่อยปลาทะเล และทรงดำน้ำร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ของโครงการฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ผอ.กคย.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และถวายบังคมเบื้องหน...
23/10/2020

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ผอ.กคย.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บก.สพ.ทบ. (หลังเดิม) เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค. ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิการชาวไทย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
20/10/2020

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๓

ภาพโดย : พลภัทร วรรณดี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
20/10/2020

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ภาพจาก FB วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

เราคนไทยรักในหลวง
20/10/2020

เราคนไทยรักในหลวง

"สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" ทรงเยี่ยม "หน่วยแพทย์พระราชทาน" ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัด "สกลนคร" ทอดพระเนตรการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่น

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 19.11 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง

โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยด้วยความห่วงใย ต่อมา ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร โดยมีการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลาย

เครดิต กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ กคย.สพ.ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็น...
14/10/2020

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ กคย.สพ.ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับ หน.นขต.กคย.สพ.ทบ. และกำลังพล เพื่อร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้า บก.กคย.สพ.ทบ. เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

13/10/2020
พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผอ.กคย.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต ...
12/10/2020

พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผอ.กคย.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก.

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บ้านจาน ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรี...
01/10/2020

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บ้านจาน ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

01/10/2020
เราคนไทยรักในหลวง
23/09/2020

เราคนไทยรักในหลวง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่​ 8​ กันยายน​ พ.ศ.2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ จีเอ็มเอส อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1 พัน 500 ชุด พร้อมกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 600 ชุด ไปถวายแด่พระภิกษุ และมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมกับลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ตามพระประสงค์ สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้ง แก่ราษฎรผู้ได้รับสิ่งของพระราชทาน และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 20 ถึง 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 484 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เรารักกองทัพบก
23/09/2020

เรารักกองทัพบก

ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย รถโมเดลฝีพระหัตถ์ แก่ผู้เกี่ยวข้องโครงการโคกหนองนาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมและให้กำลังใจ คณะทำงานในโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง และทรงทอดพระเนตรรายงานและติดตามผลงานทั้งหมด ด้วยความใส่พระราชหฤทัย ทั้งนี้ ทรงชื่นชมในความสำเร็จของโครงการ เมื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองแล้ว ยังเป็นวิทยากรการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ความสนใจมาเรียนรู้เพิ่มเติมจาก ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อีกด้วย
พร้อมกันนี้ พระองค์พระราชทานภาพถ่าย รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจผู้เกี่ยวข้องและพสกนิกรชาวไทยทุกคน
สำหรับสิ่งของพระราชทาน มีสมุดพระราชทาน ซึ่งหน้าปกมีภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงวาดตัวการ์ตูนหลายตัว บ่งบอกถึงผู้คนหลายช่วงวัยที่กำลังกวาดเก็บขยะ ทำอาหารด้วยรอยยิ้ม บางคนถือป้ายข้อความ “สู้ๆ ครับ” มาพร้อมรถโมเดลฝีพระหัตถ์ 2 ประเภท คือโมเดลรถบรรทุก และรถยนต์เอสยูวี ตัวรถประกอบด้วยสีฟ้า และสีเหลือง อีกทั้งมีสติ๊กเกอร์ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อความว่า “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง”

ที่มา: https://www.royaloffice.th

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
20/08/2020

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดงาน”Together Fight Diabetes Fair”จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพจาก : NationPhoto

เรารักกองทัพบก
20/08/2020

เรารักกองทัพบก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงาน 16 ราย

จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 88 คน มีนักเรียนบ้านไกล 26 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองมาจากต่างถิ่นและทำงานในพื้นที่ แล้วทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ทำให้นักเรียนมีความสนใจ และรู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชดำริฯ เขตบริการโรงเรียนฯ มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี มาส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เลี้ยงผึ้งชันโรง แล้วแปรรูปเป็นน้ำผึ้ง, สบู่เหลว, น้ำมันระเหย และยาหม่องไพล ส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า และช่องทางออนไลน์ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตที่ปลูกและการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ถั่วเมล็ดแห้ง เห็ด ผักบุ้ง ไก่ เป็ด และปลา รวมทั้งการปลูกผักยกแคร่และกางมุ้ง เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนฯ เกิดน้ำท่วมขังบ่อยเมื่อฝนตก ได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ, โครงการฝึกอาชีพ มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชานวดแผนไทย โดยการนวดฝ่าเท้า เป็นการต่อยอดจากการทำลูกประคบ และสมุนไพร ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดจันทบุรี เข้ามาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคต ส่วนบ้านดิน จัดเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลมะขาม, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, สาธารณสุขอำเภอมะขาม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ 2 คน และนักเรียน 88 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและระบบผิวหนัง นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียน 78 คน และประชาชน 38 คน

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7 และขอบคุณภาพจาก : เพจ สำนักงาน กปร.

ที่อยู่

46 หมู่ 7 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

ข้อมูลทั่วไป

สำหรับงานสารสนเทศของหน่วย ข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรม งานด่วนต่าง ๆ ให้กับกำลังพลของหน่วย และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงหน่วยรับการสนับสนุน ติดตามงาน ด้านการส่งกำลัง สป. 2 และ 4 สาย สพ.

เบอร์โทรศัพท์

+6636298674

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด