กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  ก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสัมพันธ์
กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อสัมพันธ์
กคย.สพ.ทบ.

เปิดเหมือนปกติ

#วันนี้ในอดีต#วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว12 ธันวาคม พ.ศ.2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่10) เสด็จพระราชดำเนินเลียบพร...
13/12/2021

#วันนี้ในอดีต
#วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
12 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่10) เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากท่าวาสุกรี ในพระราชวังดุสิต ไปยังท่าราชวรดิฐ ในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร โดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรัชกาล

ในพระราชพิธีดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานเหนือบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ส่วนพระองค์เอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดริ้วขบวนราบใหญ่จากท่าราชวรดิฐไปยังพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคด้วย

CR : โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออ...
13/12/2021

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี ๒๕๖๔" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริการปลูก “ป่าเปียก” เพื่อเป็นแนวทางในการป...
13/12/2021

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริการปลูก “ป่าเปียก” เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาของไฟป่า ทรงพระราชทานวิธีการสร้าง “ป่าเปียก” 6 วิธี

ที่มา : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

#พ่อผู้สร้างพ่อผู้ให้
#ดินน้ำป่าคน
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...
12/11/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
12/11/2021

เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ภาพจากมติชนออนไลน์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร...
12/11/2021

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทรงงานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

#สืบสานรักษาต่อยอด
#โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทรงงานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

#สืบสานรักษาต่อยอด
#โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ท...
14/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของญาติทหารพรานเสียชีวิต จ.นครศรีธรรมราช
14/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของญาติทหารพรานเสียชีวิต จ.นครศรีธรรมราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ ปชช.บาดเจ็บ จ.นราธิวาส
14/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ ปชช.บาดเจ็บ จ.นราธิวาส

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงบร...
14/09/2021

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบ Online เรื่อง “กลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ : กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต” พระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

#สืบสานรักษาต่อยอด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราช...
14/09/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทานให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

น้ำพระทัยสู่ใจราษฎรโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง...
14/09/2021

น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร
โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความมุ่งมั่นในในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร

และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ประกอบด้วย
1.พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1)
4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2)
5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
9.พื้นที่ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

พื้นที่ทั้ง 15 นี้ ได้ถูกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้สอยในช่วงภาวะขาดแคลน นี่คือน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อคนไทยทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2088521

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร
โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความมุ่งมั่นในในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร

และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ประกอบด้วย
1.พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1)
4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2)
5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
9.พื้นที่ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

พื้นที่ทั้ง 15 นี้ ได้ถูกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้สอยในช่วงภาวะขาดแคลน นี่คือน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อคนไทยทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2088521

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาว...
16/08/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาวโร) จังหวัดอุบลราชธานี
.
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาวโร) อายุ 102 ปี พรรษา 82 เจ้าอาวาสวัดสิริจันโท และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ที่มา : https://www.matichon.co.th
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 - 13:52 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาวโร) จังหวัดอุบลราชธานี
.
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาวโร) อายุ 102 ปี พรรษา 82 เจ้าอาวาสวัดสิริจันโท และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ที่มา : https://www.matichon.co.th
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 - 13:52 น.

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงิน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงและพระพันปีหลวง เพื่อตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พั...
16/08/2021

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงิน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงและพระพันปีหลวง เพื่อตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว ทั่วประเทศ

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน มอบแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับมอบเงินพระราชทาน จำนวน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะได้นำไปสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ และเหล่าทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัว ทั่วประเทศ

#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสาพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัย...
16/08/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) จำนวน 10 เครื่อง พร้อมชุด PPE จำนวน 200 ชุด พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #มูลนิธิชัยพัฒนา #covid19

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
09/08/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ตามลิ้งด้านบนครับ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ตามลิ้งด้านบนครับ

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กร...
23/07/2021

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ ก.ค. ๖๔

กคย.สพ.ทบ. จึงขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งค์ที่แนบ

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ ก.ค. ๖๔

กคย.สพ.ทบ. จึงขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งค์ที่แนบ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตีย...
14/07/2021

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เค...
14/07/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บริษัทหมิงตี้เคมีคอล จำกัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บริษัทหมิงตี้เคมีคอล จำกัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ ตำรวจบาดเจ็บ เหตุการณ์ระเบิด จ.ปัตตานี
14/07/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ ตำรวจบาดเจ็บ เหตุการณ์ระเบิด จ.ปัตตานี

ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า...
12/07/2021

ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กคย.สพ.ทบ. ขอเชิญกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ก...
01/07/2021

กคย.สพ.ทบ. ขอเชิญกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์https://www.royaloffice.th/

กคย.สพ.ทบ. ขอเชิญกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์https://www.royaloffice.th/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัย...
16/06/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทาน “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) แก่ 4 โรงพยาบาลในภูมิภาคต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลัง...
16/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ อาหาร นมและน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ อาหาร นมและน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ที่อยู่

46 หมู่ 7 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

ข้อมูลทั่วไป

สำหรับงานสารสนเทศของหน่วย ข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรม งานด่วนต่าง ๆ ให้กับกำลังพลของหน่วย และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงหน่วยรับการสนับสนุน ติดตามงาน ด้านการส่งกำลัง สป. 2 และ 4 สาย สพ.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636298674

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#วันนี้ในอดีต #วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่10) เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากท่าวาสุกรี ในพระราชวังดุสิต ไปยังท่าราชวรดิฐ ในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร โดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรัชกาล ในพระราชพิธีดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานเหนือบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ส่วนพระองค์เอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดริ้วขบวนราบใหญ่จากท่าราชวรดิฐไปยังพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคด้วย CR : โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี ๒๕๖๔" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริการปลูก “ป่าเปียก” เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาของไฟป่า ทรงพระราชทานวิธีการสร้าง “ป่าเปียก” 6 วิธี ที่มา : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ #พ่อผู้สร้างพ่อผู้ให้ #ดินน้ำป่าคน #รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ณ วัดเทพศิรินทราวาส ภาพจากมติชนออนไลน์
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทรงงานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน #สืบสานรักษาต่อยอด #โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน #รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของญาติทหารพรานเสียชีวิต จ.นครศรีธรรมราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ ปชช.บาดเจ็บ จ.นราธิวาส
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบ Online เรื่อง “กลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ : กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต” พระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล #สืบสานรักษาต่อยอด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทานให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความมุ่งมั่นในในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ประกอบด้วย 1.พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1) 4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2) 5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 9.พื้นที่ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง พื้นที่ทั้ง 15 นี้ ได้ถูกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้สอยในช่วงภาวะขาดแคลน นี่คือน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อคนไทยทุกคน ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2088521 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน Website : http://www.phralan.in.th/ Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel