กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  ก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสัมพันธ์
กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อสัมพันธ์
กคย.สพ.ทบ.
(12)

เปิดเหมือนปกติ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตีย...
14/07/2021

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เค...
14/07/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บริษัทหมิงตี้เคมีคอล จำกัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บริษัทหมิงตี้เคมีคอล จำกัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ ตำรวจบาดเจ็บ เหตุการณ์ระเบิด จ.ปัตตานี
14/07/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ ตำรวจบาดเจ็บ เหตุการณ์ระเบิด จ.ปัตตานี

ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า...
12/07/2021

ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กคย.สพ.ทบ. ขอเชิญกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ก...
01/07/2021

กคย.สพ.ทบ. ขอเชิญกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์https://www.royaloffice.th/

กคย.สพ.ทบ. ขอเชิญกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์https://www.royaloffice.th/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัย...
16/06/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทาน “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) แก่ 4 โรงพยาบาลในภูมิภาคต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลัง...
16/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ อาหาร นมและน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ อาหาร นมและน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลัง...
16/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ อาหาร นมและน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 12 มิถุนายน 2564
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลตรี นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการกองโครงการในพระองค์และสารนิเทศ กองกิจการวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ

เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 900 ถุง กล่องขนมพระราชทาน 18 ลัง อาหารกึ่งสำเร็จรูป 80 ลัง น้ำผลไม้ดอยคำ 50 ลัง นมยูเอชทีสวนจิตรลดา 50 ลัง ขนม 160 ลัง คุกกี้สวนจิตรลดา 20 ลัง และน้ำดื่มสวนจิตรลดา 200 แพค ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุษราคัมเข้าร่วมพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้า จากการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2772708

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่  3 มิ.ย. 64 ...
31/05/2021
กองทัพบก - RTA - Royal Thai Army

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 64 ผ่านเว็ปไซด์ กองทัพบก https://rta.mi.th/

Royal thai army royal Thai Army #rev_slider_1_1_wrapper .ares.tp-bullets{}#rev_slider_1_1_wrapper .ares.tp-bullets:before{content:’ ‘;position:absolute;width:100%;height:100%;background:transparent;padding:10px;margin-left:-10px;margin-top:-10px;box-sizing:content-box}#rev_slider_1_1_wrapper .ar...

ตามรอยพ่อ ! เปิดพระบรมราโชบายจิตอาสาในหลวง ผู้ปิดทองหลังพระ ในการรับ -  ส่ง ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส กองทัพภาคที่ ๑ และจังหวั...
16/05/2021

ตามรอยพ่อ ! เปิดพระบรมราโชบายจิตอาสาในหลวง ผู้ปิดทองหลังพระ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

กองทัพภาคที่ ๑ และจังหวัดต่าง ๆ สนับสนุนโครงการจิตอาสาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรับ - ส่งประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่แพทย์นัด ดำเนินการแล้ว 543 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สวนนงนุช พัทยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสืบสานรักษาต่อยอด เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

#ทรงพระเจริญ
#ผู้ปิดทองหลังพระ
#ตามรอยพ่อ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ตอบแทนคุณแผ่นดิน

"พ่ออยากให้ลูกเล็กมาทำงานที่ศิริราช อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจ ทำให้พี่มาทำงาน ที่ศิริราช พี่จะไม่มีวันทิ้งศิริราชไปไหน พี่...
16/05/2021

"พ่ออยากให้ลูกเล็กมาทำงานที่ศิริราช อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจ ทำให้พี่มาทำงาน ที่ศิริราช พี่จะไม่มีวันทิ้งศิริราชไปไหน พี่จะอยู่ทีศิริราชจนทำงานไม่ไหว"

#พระดำรัส #เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
#ทรงพระเจริญ
#ศิริราช
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐
Cr. ข่าวพระราชสำนัก Thaipbs

"พ่ออยากให้ลูกเล็กมาทำงานที่ศิริราช อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจ ทำให้พี่มาทำงาน ที่ศิริราช พี่จะไม่มีวันทิ้งศิริราชไปไหน พี่จะอยู่ทีศิริราชจนทำงานไม่ไหว"

#พระดำรัส #เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
#ทรงพระเจริญ
#ศิริราช
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐
Cr. ข่าวพระราชสำนัก Thaipbs

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 41 เครื่...
16/05/2021

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 41 เครื่อง และ PAPR จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลต่างๆ
✨ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เครื่อง Oxygen High Flow และ PAPR ได้เดินทางถึงโรงพยาบาล ทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นที่เรียบร้อย
✨ โรงพยาบาลเลิดสิน พระราชทาน Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง โดยนายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลฯ
✨โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 2 โรงพยาบาลได้รับเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน จำนวน 10 เครื่อง และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง
✨โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 5 เครื่อง 4 เครื่อง และ 2 เครื่อง ตามลำดับ

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.64 ผ่านเว็ปไซด์ กองทัพบก https://rta.mi.th/
11/05/2021
กองทัพบก - RTA - Royal Thai Army

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.64 ผ่านเว็ปไซด์ กองทัพบก https://rta.mi.th/

Royal thai army royal Thai Army #rev_slider_1_1_wrapper .ares.tp-bullets{}#rev_slider_1_1_wrapper .ares.tp-bullets:before{content:’ ‘;position:absolute;width:100%;height:100%;background:transparent;padding:10px;margin-left:-10px;margin-top:-10px;box-sizing:content-box}#rev_slider_1_1_wrapper .ar...

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารขอทรงพระเจ...
29/04/2021

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
07/04/2021

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ"ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต"         ศูนย์พั...
07/04/2021

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
"ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต"

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขา และพื้นที่ราบบริเวณหุบเขา มีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ และจีนยูนนาน ตั้งรกรากประกอบอาชีพมาแต่เดิม

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประทับแฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านแม่แฮ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรภาคเหนือมีโครงการพัฒนาให้เป็นโครงการหลวงแม่แฮ และเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาของกลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ คือ บ้านหม่อนยะ บ้านห้วยน้ำจาง บ้านห้วยขมิ้น และบ้านขุนแม่เตียน รวม ๒๐๐ ครัวเรือน โดยสำนักงานเกษตรภาคเหนือเป็นผู้ประสานงานในการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำ การชลประทาน การปศุสัตว์ การประมง และการปลูกข้าวอีกด้วย

ปัจจุบันมีผลผลิต คือ กลุ่มพืชผักผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท คอสสลัด ซูกินี พาร์สเลย์ ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหอมใบแดง ต้นหอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง เรดคอรัล ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก กลุ่มผลไม้ พลับ พลัม สาลี่ บ๊วย สตรอว์เบอร์รี เสาวรสหวาน อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี องุ่น และกลุ่มกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
"ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต"

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขา และพื้นที่ราบบริเวณหุบเขา มีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ และจีนยูนนาน ตั้งรกรากประกอบอาชีพมาแต่เดิม

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประทับแฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านแม่แฮ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรภาคเหนือมีโครงการพัฒนาให้เป็นโครงการหลวงแม่แฮ และเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาของกลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ คือ บ้านหม่อนยะ บ้านห้วยน้ำจาง บ้านห้วยขมิ้น และบ้านขุนแม่เตียน รวม ๒๐๐ ครัวเรือน โดยสำนักงานเกษตรภาคเหนือเป็นผู้ประสานงานในการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำ การชลประทาน การปศุสัตว์ การประมง และการปลูกข้าวอีกด้วย

ปัจจุบันมีผลผลิต คือ กลุ่มพืชผักผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท คอสสลัด ซูกินี พาร์สเลย์ ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหอมใบแดง ต้นหอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง เรดคอรัล ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก กลุ่มผลไม้ พลับ พลัม สาลี่ บ๊วย สตรอว์เบอร์รี เสาวรสหวาน อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี องุ่น และกลุ่มกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า

วันที่ 29 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปทร...
07/04/2021

วันที่ 29 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ภาพจาก MGR Photo

✨เผยภาพประทับใจ ครั้ง “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับนักเรียน ครั้งเสด็จ ร.ร.กองม่องทะ✨
15/03/2021

✨เผยภาพประทับใจ ครั้ง “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับนักเรียน ครั้งเสด็จ ร.ร.กองม่องทะ✨

✨ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อม...
15/03/2021

✨ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมทั้งทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดสุโขทัย✨

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารหอพระสมุด วังสระปทุม กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร...
15/03/2021

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอพระสมุด วังสระปทุม กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะ นำเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลงประเลงมโหรี" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทวงมโหรี การบรรเลงเดี่ยว เครื่องดนตรี และขับร้องเพลงไทย จำนวน 10 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง...
14/02/2021

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรบ้านป่าตึง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเกษตรกร บ้านดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

[ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธี สังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน]พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบ...
14/02/2021

[ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธี สังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยมี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ “พลเอกหญิง” พระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า...
14/02/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ “พลเอกหญิง” พระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

💛🧡 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🧡💛

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ “พลเอกหญิง” พระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

💛🧡 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🧡💛

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
18/01/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันกองทัพบก" วันที่รำลึกถึงวีรชนผู้กล้า
ซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบไทย "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ทรงทำยุทธหัตถี เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ
ทำให้ไทยคงความเป็นเอกราช จนถึงทุกวันนี้

#วันกองทัพบก
#วันกองทัพไทย
#กองทัพบก #RoyalThaiArmy
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

เรารักกองทัพบก
18/01/2021

เรารักกองทัพบก

18 มกราคม “วันกองทัพไทย”

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำรา พ.ศ.2136)

เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย.2523

ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทยต่อไป

จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการเดิม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 23 ส.ค.2549

ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”

#วันกองทัพไทย #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช #วันยุทธหัตถี

ในหลวง - พระราชินี ทรงห่วงประชาชน โปรดเกล้าฯ จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่ม ๗ คัน รับมือโควิดระบาดวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่พ...
10/01/2021

ในหลวง - พระราชินี ทรงห่วงประชาชน โปรดเกล้าฯ จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่ม ๗ คัน รับมือโควิดระบาด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๓ คัน ไปเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ เชิงรุก

ขณะนี้ เมื่อโรคโควิด ๑๙ ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก จำนวน ๗ คัน รวมเป็น ๒๐ คัน ซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ รถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทานทุกคัน มีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างครบครัน ได้แก่ หลอดเก็บตัวอย่าง VTM, ไม้ swab และ Throat swab, ชุดตรวจ Rapid Ab test, วัสดุกับ ppe ปรอท, กาวน์กันน้ำ, surgical mask, หมวกคลุมผม, face shield, แอลกอฮอล์ และถุงแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน และพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ความว่า

“… อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน…”

ที่อยู่

46 หมู่ 7 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

ข้อมูลทั่วไป

สำหรับงานสารสนเทศของหน่วย ข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรม งานด่วนต่าง ๆ ให้กับกำลังพลของหน่วย และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงหน่วยรับการสนับสนุน ติดตามงาน ด้านการส่งกำลัง สป. 2 และ 4 สาย สพ.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636298674

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด