Clicky

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส, หน่วยงานราชการ, ถนนมิตรภาพ ต.ปากเพรียว, Saraburi.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

Photos from ศธ.360 องศา's post
19/10/2022

Photos from ศธ.360 องศา's post

📣📣กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564 (ครั้งที่ 7) จำนวน 15 อัตรารายงานตัววันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมส...
18/10/2022

📣📣กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564 (ครั้งที่ 7) จำนวน 15 อัตรา
รายงานตัววันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
***การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว***

Photos from คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา's post
11/10/2022

Photos from คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา's post

07/10/2022

สาระสำคัญ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของ ศธ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ

• วิสัยทัศน์ (Vision) ของกระทรวงศึกษาธิการ

"ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็น พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่"

https://moe360.blog/2022/10/07/government-action-plan-moe

06/10/2022
03/10/2022

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา

• นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวน 2 อัตรา
• นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท จำนวน 3 อัตรา
• นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
• นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวน 2 อัตรา
• เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. - 18 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์ http://job.onec.go.th

ประกาศรับสมัคร
http://backoffice.onec.go.th/uploaded2/Newscareer/202209/20220918_oec_recruit_compressed.pdf

30/09/2022

เอกสาร "มาตรฐาน กศน.ตำบล" เพื่อให้ครู กศน.ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมหลักของ กศน.ตำบล/แขวง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้ไปสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

กรอบมาตรฐาน กศน.ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผล

https://drive.google.com/file/d/1cpxMJbuKV_mtZIp4F-0qtP30wCiqKQew/view

29/09/2022

📣📣กศจ.สระบุรี ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ. กรุงเทพมหนาคร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ. สระบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย http://www.saraburipeo.go.th/?p=7635

23/09/2022

หอมนสิการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ริมเทือกเขาพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี #รับพนักงานประจำหลายอัตรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ดังนี้...
1. พนักงานลงทะเบียนและต้อนรับ
2. พนักงานประจำหอมนสิการ

ลักษณะงาน 📋
ดูแลต้อนรับให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว / ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่
📌วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
📌สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
📌มีเงินเดือนและสวัสดิการ

สามารถกรอกข้อมูลการสมัครใน Link ด้านล่าง
🖋 : https://forms.gle/TXpAD7maMmFj9Uo66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา
📞 : 06-2429-4965 (คุณธัญยธรณ์)
📩 : [email protected]

#หอมนสิการ #รับพนักงานประจำ
#หลายตำแหน่ง #ชาวสระบุรี

23/09/2022

📌 ประเมินอย่างเดียวไม่พอ ต้องขอลงมานั่งเรียนด้วย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน) จ. สุราษฎร์ธานี
.
ตอนแรกก็พยายามมองหา คนไหนนะที่เป็นคณะกรรมการที่มาประเมินการสอน เอ้า! ไปนั่งเรียนกับเด็ก ๆ ซะแล้ว! (ฮา) ภาพนี้เป็นภาพบรรยากาศห้องเรียนของคุณครูทิพวัลย์ สังข์โชติ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน) จ. สุราษฎร์ธานี ที่นอกจากคณะกรรมการจะลงไปประเมินตามสภาพจริงในห้องเรียนแล้ว ยังเนียนลงไปนั่งเรียนกับเด็ก ๆ อีกด้วย
.
👀 ความน่าสนใจ
.
ไม่ว่าคุณครูคนไหนก็อยากให้คณะกรรมการลงมาประเมินในห้องเรียนจริง ๆ ใช่ไหมละ อกจากจะทำให้เห็นสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่คุณครูพบเจอ และทำให้คุณครูไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลักฐานยืนยันมากมาย (เพราะคณะกรรมก็จะเห็นหลักฐานด้วยสายตาตัวเอง) นอกจากนี้ การลงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ก็จะทำให้คณะกรรมการเข้าใจในมุมมองของนักเรียนอีกด้วย ว่าคุณครูมีการออกแบบการเรียนรู้อย่างไร มีจุดที่ควรพัฒนาตรงไหน
.
“ผู้ประเมิน สอบถาม/พูดคุย/ชวนค้นหาที่หน้างาน คือห้องเรียน/สังเกตการสอน/ดูชิ้นงาน ผลงานนักเรียน และสิ่งที่เกิดกับผู้เรียน”
.
เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการประเมินที่น่ารักและเป็นมิตรมาก ๆ เลย โรงเรียนใดที่มีบริบทคล้าย ๆ กัน ก็สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ เพื่อลบภาพการประเมินที่คุณครูนั่งเตรียมเอกสารจนดึกดื่นไปได้เลยล่ะ
.
✏️ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลย
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ejFy3H2U8npERPW6FHxDway8P7Q5GXCruZBA8M8g75sEESp6X9yrUEvP6wCUV2PGl&id=100002754892336
.
.

#พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน

📣📣กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564 (ครั้งที่ 6) จำนวน 1 อัตรารายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุ...
21/09/2022

📣📣กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564 (ครั้งที่ 6) จำนวน 1 อัตรา
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
***การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว***

19/09/2022
Photos from Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน's post
19/09/2022

Photos from Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน's post

16/09/2022

ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา “ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์: ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption” (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

รับชมผ่าน Facebook Live : ศธ.360 องศา ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย, OEC News สภาการศึกษา และ OBEC Channel

08/09/2022

ความร่วมมือพื้นที่ สร้างการเรียนรู้ ประตูโอกาสพัฒนาการศึกษา

ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง
🔎ปัญหาของระบบการเรียนรู้ของประเทศอยู่ที่ตรงไหน และการขยับระบบการศึกษาเพื่อผลประโยชน์เด็กเป็นศูนย์กลาง คือ
•นโยบายลดการเรียน เพิ่มการเรียนรู้ จะเป็นจริงได้? ปลดล็อคแรก เพื่อ “เด็กก้าวสู่โลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ขึ้น” จะสร้างแพลตฟอร์มให้เด็กพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาอย่างไร
•การเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึง มีโครงสร้างพื้นฐานให้เด็กเรียนรู้สู่ทักษะและความรู้ใหม่ได้ทุกที่ “การศึกษาตลอดชีวิตจำเป็นต่อเด็กพื้นที่ห่างไกล เด็กในเมืองที่ยากจน ควรเข้าถึงฟรีและย่อมเยา”
•เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่ใช่ปัญหาทางวิชาการ แต่เป็น “ความเหลื่อมล้ำของครอบครัวและเศรษฐกิจ มีผลต่อชีวิต โอกาส การพัฒนาตัวเองของเด็ก”
.
🔎สะท้อนคิดการเรียนรู้ สู่โอกาสการแก้ปัญหาเชิงระบบ
การขับเคลื่อนงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษา ทำให้
▪มีพลังและมีความหวัง เกิดจินตนาการร่วมกัน เพราะเราจะช่วยกันสร้างและออกแบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ ทำให้เรามองเห็นโอกาส เนื่องจาก
.
▪เกิดพื้นที่การเรียนรู้
1. ครูและพลเรียนหรือนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีภาคีเข้าไปทำงานในพื้นที่เชิงนโยบายและเชิงนวัตกรรม มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ระดับชาติ โครงการใหม่ ๆ เชิงปฏิรูปเกิดขึ้น เช่น ครูรักษ์ถิ่น เป็นต้น
2.เกิดพื้นที่การสร้างความรู้และวิจัย มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทำเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งด้านวิจัยและปฏิบัติการ
3.เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม ชุมชน และพลเมืองท้องถิ่น เข้าไปขยับเรื่องการศึกษา การจัดการเรียนรู้และขับเคลื่อนเชิงพื้นที่
แต่การขับเคลื่อนระบการศึกษาจะเกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นพลังขับเคลื่อนได้จริง ต้องเกิดการเคลื่อนจากฐานล่าง ต้องทำให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความรู้ผ่านงาน “Social Movement”เข้าไปเขยื้อนโจทย์การศึกษาจากประสบการณ์และโอกาสผู้เรียน
.
▪การสร้างความรู้บนพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ครู และบุคคลที่หลากหลาย ความรู้ที่เรียกว่า “อารมณ์และความรู้สึก” ทั้งเด็กและครู เป็นประสบการณ์เชิงลึก เชื่อมโยงระบบโครงสร้างสังคม หากเป็นส่วนหนึ่งโจทย์งานวิจัยผ่านการ Dialog เป็น Social Movement จะสร้างความรู้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวได้
.
ที่มา: ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวทีเสวนา “สะท้อนการเรียนรู้และข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ” ในงานประชุมวิชาการ “Education Journey 50 ปี การศึกษาไทย” วันที่ 20 สิงหาคม 2565
.
.
#ระบบการศึกษา #พื้นที่การเรียนรู้

Photos from ชีวิตวิถีใหม่'s post
24/08/2022

Photos from ชีวิตวิถีใหม่'s post

20/08/2022
19/08/2022

#เชิญคุณครูและผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร
🎯สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่เอกสาร “กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา”

📔เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวน 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม

📘เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

📘เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา

📗เล่มที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 8 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

📗เล่มที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา

📒เล่มที่ 11 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา

📕ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่…
https://drive.google.com/drive/folders/1bHuET6FkJPC4eFA2aVOUeTBWGvoyuAaa?usp=sharing

อย่าลืม!! พรุ่งนี้พบกับกิจกรรม "กศจ.สระบุรี พบเพื่อนครู"  Saraburi Education Forum 2022 ...เวทีที่เปิดกว้างสำหรับนักการศ...
17/08/2022

อย่าลืม!! พรุ่งนี้พบกับกิจกรรม "กศจ.สระบุรี พบเพื่อนครู" Saraburi Education Forum 2022

...เวทีที่เปิดกว้างสำหรับนักการศึกษายุคใหม่ ร่วมสร้างสรรค์การศึกษา บูรณาการความร่วมมือ สู่การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสระบุรี..

🎥โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี" นี้

09/08/2022

OTEPC NEWS : 📣
♦ สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
🔽
https://otepc.go.th/th/content_page/item/4029-2022-08-09-09-04-10.html
🔼

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
08/08/2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
https://drive.google.com/drive/folders/1qoMENfXD22-BCmRluolchuSaZqr76F3G

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริก...
08/08/2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565

คำชี้แจง : 📣📣
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อนำผลประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการต่อไป
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆรวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย ประกอบด้วย
2.1 ผู้รับบริการภายใน คือ บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ผู้รับบริการภายนอก คือ บุคคลภายนอก ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

📣📣กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564 (ครั้งที่ 5) จำนวน 10 อัตรา รายงานตัววันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุ...
05/08/2022

📣📣กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564 (ครั้งที่ 5) จำนวน 10 อัตรา

รายงานตัววันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

***การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว***

28/07/2022

ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องรอ 4 ปี

หลักเกณฑ์ฯ ใหม่นี้ กำหนดการย้ายเป็น 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

1. การย้ายกรณีปกติ
• คุณสมบัติของผู้ขอย้าย โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อพ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว สามารถยื่นคำร้องได้เลย (ไม่ต้องรอ 4 ปี)
• ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย โดยสามารถนำระยะเวลาที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในสถานศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 24 เดือนมาใช้ได้
• ให้ยื่นคำร้อง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ยื่นคำร้องเดือนมกราคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย. และครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
• องค์ประกอบการพิจารณาย้าย ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งฯ ว 3/2564

2. การย้ายกรณีพิเศษ
เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุของการย้ายให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดให้ผู้ขอย้ายระบุอำเภอ ในจังหวัดที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ขอย้ายได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ สพท. ที่รับย้าย เป็นผู้พิจารณาสถานศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่ง และต้องดำเนินการนำเสนอ กศจ. พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน

3. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
กำหนดเหมือนเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิมได้กระจายอำนาจให้ สพท. หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้พิจารณาย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ในกรณี ดังนี้
• การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
• การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตาม ว 8/2549 ว 24/2559 และ ว 32/2564
https://moe360.blog/2022/07/27/27765

26/07/2022
18/07/2022

เปิดเทอมเสริมความรู้ จัดชุดใหญ่เพื่อครูอาจารย์
เครื่องมือ (Tools) ช่วยสอนยุคดิจิทัล
.
cmu020 : ไอทีเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/CMU020
.
cmu021 : การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที
https://cutt.ly/CMU021
.
crru006 : การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน
https://cutt.ly/CRRU006
.
cu020 : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
https://cutt.ly/CU020
.
cu021 : การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/CU021
.
cu022 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/CU022
.
kku009 : การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา
https://cutt.ly/KKU009
.
kku010 : การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่
https://cutt.ly/KKU010
.
kku012 : ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
https://cutt.ly/KKU012
.
kku013 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
https://cutt.ly/KKU013
.
nu015 : การบูรณาการ ICTเพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
https://cutt.ly/NU015
.
nu028 : การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21
https://cutt.ly/NU028
.
nu031 : ระบบการสอนอัจฉริยะ
https://cutt.ly/NU031
.
sct002 : การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์
https://cutt.ly/SCT002-1
.
sct003 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
https://cutt.ly/SCT003-1
.
skru001 : การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive เพื่อการเรียนการสอนบน Smartphone
https://cutt.ly/SKRU001
.
spu002 : เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน
https://cutt.ly/SPU002
.
spu005 : เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital
https://cutt.ly/SPU005
.
sru004 : การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/SRU004
.
ssru005 : การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/SSRU005
.
ssru006 : การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/SSRU006
.
stou006 : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
https://cutt.ly/STOU006
.
stou020 : ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
https://cutt.ly/STOU020
.
su006 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
https://cutt.ly/SU006
.
swu002 : เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
https://cutt.ly/SWU002
.
swu003 : Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
https://cutt.ly/SWU003
.
swu008 : Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่
https://cutt.ly/SWU008
.
swu009 : การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
https://cutt.ly/SWU009
.
💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/
(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)
.
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
.
#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #บทเรียนออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย

🎥💻ขอเชิญครูร่วมโครงการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน(รอบเพิ่มเติม)โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...
15/07/2022
โครงการสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดย Microsoft ร่วมกับ กระทรวงศึกษา

🎥💻ขอเชิญครูร่วมโครงการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน(รอบเพิ่มเติม)
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Microsoft และ กระทรวงศึกษาธิการ

สื่อการเรียนนี้จะจัดรวบรวมเป็นชุดสื่อการเรียนรู้
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ซึ่งเป็นเนื้อหา
ใดๆก็ได้ในหลักสูตรของ สพฐ

1.ชื่อเรื่อง น่าสนใจ
2.มีการทำแบบทดสอบก่อนหลัง
3.มีคลิบวีดีโอที่น่าสนใจมีความ ยาว 16-20 นาที
ผู้ที่ได้รับการพิจารณา

ได้งบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ
ได้ขยายผลส่งต่อผลงานสู่ผู้เรียนทั่วประเทศ
******หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่ม เติม กรุณา ติดต่อมาที่
ดร.ธนากร นภาภรณ์(พี่เบนซ์)
[email protected] 0828878935

🗣️โครงการสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน🎞️🎞️🎞️(รอบเพิ่มเติม) โดย Microsoft ร่วมกับ กระทรว.....

13/07/2022

I AM KRU. ขอประชาสัมพันธ์ เชิญครูที่สอนด้วยโครงงาน ครูที่สนใจพัฒนาการสอนแบบโครงงาน เตรียมตัวให้พร้อมมาเข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชจากการทำโครงงานฐานวิจัย” ใกล้เริ่มต้นขึ้นเเล้ว เพื่อพัฒนาทักษะการสอนโครงงานให้นักเรียนบรรลุสมรรถนะ โดยเริ่มต้นสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานของหลักสูตรกับ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ คือ
.
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ หัวข้อ “การเข้าใจผู้เรียนจากการทำโครงงาน” ในวันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
.
กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์ หัวข้อ “New normal mindset ของการเรียนจากการทำโครงงาน” ในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
.
ทั้ง 2 กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์นี้ สำหรับครูทุกท่านที่สนใจร่วมเรียนรู้ สามารถเข้าร่วมได้ทาง Link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83196473269...
Meeting ID: 831 9647 3269 Passcode: 814594
.
!!สามารถเข้าร่วมเรียนรู้โดยไม่ต้องกรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
.
เป็นกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจก่อนตัดสินใจของครูในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชจากการทำโครงงาน โดยทั้ง 2 หัวข้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อแก่นักเรียนมากที่สุด ครูต้องปรับพื้นฐานความคิดจากระบบอำนาจของครูมาเป็นระบบ coaching จากการเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมกับนักเรียน และพัฒนาปัญญาจากกระบวนการคิดขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟื้นระบบคิดเหตุและผล (cause-effect) และตรรกะในการให้เหตุผล (reason) นำไปสู่ผลลพธ์ที่ครูสามารถพัฒนานำสาระวิชาต่าง ๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ด้วยหลักการเหตุและผลอย่างละเอียด

.
.
iamkru.com เว็บไซต์ใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา
#คุณภาพครู #นักศึกษาครู #สถานศึกษา #กสศ #โรงเรียนพัฒนาตนเอง #โรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา
อย่าลืมติดตาม I AM KRU. สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน กันนะคะ ได้ในทุกช่องทางได้ที่:
Website: https://iamkru.com/
Instagram: https://www.instagram.com/iamkru.eef/
Twitter: https://twitter.com/iamkru_eef
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwgEjktq0jZl8dT5-uKCdeg/featured
Tiktok: https://www.tiktok.com/.eef

ที่อยู่

ถนนมิตรภาพ ต.ปากเพรียว
Saraburi
18000

เบอร์โทรศัพท์

+6636351828

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

▶️▶️ ก่อนเปิดเฟส 2️⃣ เค้ามีการสำรวจว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองไปตอบ แบบสอบถามความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 กันได้จ้า
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระ พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 5 กรมนัก Saraburipao sbpao อบต.หนองย่างเสือ จำหน่ายพันธุ์ไม้ โดย ศูนย์กา สภ.เมืองสระบุรี แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบ