สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

▶️▶️ ก่อนเปิดเฟส 2️⃣ เค้ามีการสำรวจว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองไปตอบ แบบสอบถามความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้...
10/01/2022
แบบสอบถามความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน

▶️▶️ ก่อนเปิดเฟส 2️⃣ เค้ามีการสำรวจว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองไปตอบ แบบสอบถามความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 กันได้จ้า

09/01/2022

รองเลขาธิการฯ และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เกศทิพย์ ศุภวานิช” แจ้งประชาสัมพันธ์ : ติดตามรับชมงานเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel วันจันทร์ที่ 10 ม.ค.65 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

แขกรับเชิญ
1. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. (Online)
ประเด็น: นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ (5 on) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด onsite ของทุกโรงเรียนอย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือของ ศธ.กับ สธ.

2. นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย
ประเด็น: สถานการณ์ความรุนแรงของโอมิครอนทั้งไทยและต่างประเทศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโอมิครอนในสถานศึกษา

3. รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย
ประเด็น: ความรุนแรงและการแพร่ระบาดของโอมิครอน

4. นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ Admin Facebook จากเพจดัง “Infectious ง่ายนิดเดียว” (online)
ประเด็น: การติดเชื้อโควิดในพื้นที่ (พิษณุโลก) ความรุนแรง และความคิดเห็นในการเปิดเรียน

5. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็น: การกำกับติดตามมาตรการในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

6. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น: นโยบายในการเปิดเรียน Onsite ของสถาบันการศึกษาในสังกัด

Photos from Saraburi สระบุรี's post
09/01/2022

Photos from Saraburi สระบุรี's post

08/01/2022

ทักษะจะพาเราไปสู่โอกาส และการเอาตัวรอด

โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เราต้องรู้ทักษะของตนเอง และนิยามตัวเองตามลักษณะพื้นฐาน การสอนและการแนะแนวของครูจึงเปลี่ยนจากการทำให้ค้นพบทักษะเพียงอย่างเดียว เป็นการสอนให้เด็กรู้จักทักษะของตนเอง และทักษะนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะโลกหมุนเร็วขึ้น 20 เท่า โอกาสก็เกิดขึ้นเร็ว 20 เท่า และหายไปเร็ว 20 เท่า อาชีพเกิดขึ้นหายไปแต่ทักษะไม่หายไป
.
10 ทักษะสำคัญ เพื่อการอยู่รอดหลังวิกฤตโควิด-19 และโลกอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย ทักษะที่จำเป็นบางอย่างก่อนหน้านี้อาจจะใช้ไม่ได้ แต่จะกลายเป็นทักษะผสม คือ
.
1.คิดวิเคราะห์เป็น นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่

2.เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีใครบอกตลอดเวลา และรู้ว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบไหนดีที่สุดสำหรับตัวเอง

3.การแก้ปัญหาซับซ้อน

4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าดีหรือไม่ดี และจะทำให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร

5.ความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ในตัวเอง และไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็คิดสิ่งใหม่จากสิ่งที่เรามีตลอดเวลา เพื่อว่าเวลามีโอกาสเข้ามาจะได้คว้าได้ทัน

6.ความเป็นผู้นำ ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้สังคมคล้อยตามและช่วยให้งานของเราประสบความสำเร็จได้

7.เลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับตนเอง มอนิเตอร์ว่าเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้น มองเทคโนโลยีให้ขาดว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไร และยังต้องรู้จักควบคุม เพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์

8.basic programing การเขียนโค้ดพื้นฐาน ต่อไประบบจะง่ายกับชีวิต บางคำสั่งที่เราใช้ได้ง่าย

9.ล้มแล้วต้องลุก โลกเขาหมุนไปถึงไหนแล้ว เพราะโลกหมุนเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นต้องรีบลุก เด็กทั้งโลกเหมือนกันคือ ถูกเลี้ยงมาให้สบายขึ้น แต่เราต้องเลี้ยงเขาให้อดทน เด็กจะต้องเจอสารพัดความกดดันที่เปลี่ยนตลอดเวลาและรอบด้าน ถ้าเขาไม่รู้จักยืดหยุ่นและเข้มแข็งพอเขาจะอยู่ยาก ต้องปรับตัวให้เร็ว ต้องพร้อมจะทิ้งอย่าเสียดายของ

ทั้ง 9 ข้อจะนำไปสู่

10.การใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา คือ สามารถมองเห็นปัญหา และคิดวิธีการแก้ปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะเกิดได้ ไม่อย่างนั้นเขาจะไปปรับกับธุรกิจไม่ได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้
.
เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน และเปลี่ยนวิธีการสอนเด็ก เพื่อให้เขารู้จักใช้เทคโนโลยีให้ได้ ให้เขาเก่งขึ้น หากเด็กได้เลือกทางที่ตัวเองชอบ และค้นพบทักษะของตัวเอง ในอนาคตเด็กรู้จักตนเอง และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเสริมทักษะ เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น ใช้เทคโนโลยีเป็น เหมือนแว่นขยายเป็นเลนส์ที่ช่วยให้เรามีพลังในการขยายให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ชัดขึ้น
.
ที่มา : “การประชุมหัวข้อ โครงสร้างการศึกษาไทย ระบบการศึกษาไทยควรจะปรับตัวอย่างไรในการผลิตคนป้อนสู่ตลาดแรงงาน”
โดย ดร.เกียรติอนันท์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
.
.
#กสศ #การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ #ทักษะเพื่อการอยู่รอด

08/01/2022

ประกาศรับสมัครุคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้ที่ : https://ipa.vec.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าว/tabid/2112/ArticleId/37562/language/th-TH/-37562.aspx
#Prสอศ.

Photos from ศธ.360 องศา's post
06/01/2022

Photos from ศธ.360 องศา's post

06/01/2022

💜 เมื่อสองปีที่แล้ว ครูฟาติน - รังษินี นุ้ยพริ้ม ได้รับการบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดนราธิวาส แต่หลังจากสอนในชั้นเรียนได้ไม่นาน วิกฤตการระบาดของโควิด-19 ก็เกิดขึ้น โรงเรียนบ้านค่ายปิดเทอมฤดูร้อนยาวนานกว่าเคย และเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้โรงเรียนทั่วประเทศกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง คราวนี้ครูบรรจุใหม่อย่างครูรังษินีก็ต้องงัดเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาเพื่อดึงดูดใจเด็กแล้ว
.

💜 ตลอดสองปีที่โควิด-19 ปิดตายห้องเรียนแบบออนไซต์ทั่วไทยและทั่วโลก ครูรังษินี และผองครูที่โรงเรียนบ้านค่าย นราธิวาส ได้ค้นหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้การเรียนรู้ไม่สะดุด แน่นอนว่าที่โรงเรียนบ้านค่ายก็เจอภาวะ “เด็กหลุดออกนอกระบบ” ไม่ต่างกับพื้นที่อื่น แต่เมื่อทางโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการและคุณครูได้หารือกัน ทำให้เกิดแนวทางรับมือ บรรเทา และฟื้นฟู “เด็กหลุด” รวมถึงสามารถช่วยฟื้นฟูเด็กที่เจอภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย
.

💜 ในบทสัมภาษณ์นี้ ครูรังษินีในวัย 27 ปี ถ่ายทอดมุมมองต่อวิชาชีพของครู การปรับตัวที่ครูต้องรับมือในยุคโควิด พร้อมเล่าถึงเคล็ดลับการสร้างห้องเรียนที่ทำให้ทั้งเด็กและครู “หัวใจพองโต” ผ่านการไลฟ์และสอนผ่านจอด้วยเทคนิคแม่ค้าออนไลน์ และฉายสปอตไลต์ไปให้เด็กๆ อย่างเต็มที่
.

💜 เมื่อคุยกับครูรังษินีจบลง เราพบว่า สิ่งที่เธอและโรงเรียนบ้านค่าย นราธิวาส พยายามทำในช่วงที่ผ่านมา ก็คือรูปแบบหนึ่งของ Inclusive Education
.
อ่านบทความฉบับเต็มได้บนเว็บไซต์
📌 www.eef.or.th/article-the-school-had-to-change-060122/
.

#โรงเรียนเปลี่ยนใหม่
#กสศ

Photos from โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School's post
05/01/2022

Photos from โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School's post

05/01/2022

วันเด็ก 8 มกราคมนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกผ่านระบบออนไลน์ ชิงรางวัลส่งถึงบ้าน พร้อมแบ่งของขวัญส่งตรงถึงมือเด็กด้อยโอกาส-พิการ หลังเลื่อนจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 หนีโควิด 19

ผ่านโปรแกรม Zoom https://us02web.zoom.us/j/86568404538 Meeting ID: 865 6840 4538 หรือรับชมทาง Facebook ศธ.360 องศา ตั้งแต่เวลา 9.30-15.00 น.

https://moe360.blog/2022/01/05/childrens-day-2022

30/12/2021

#ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศHCECโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
#ขอเชิญครู_บุคลากรทางการศึกษา_นักเรียน_ประชาชนทั่วไป
#ร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8 - 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. 😁😂 #อบรมฟรีมีเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์
รับสมัครถึง 29 ธ.ค. 2564--รีบหน่อยนะคะ--

Photos from CBE Thailand's post
30/12/2021

Photos from CBE Thailand's post

28/12/2021

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จำนวน 113 ตำแหน่ง

shorturl.at/fvyY9

28/12/2021

****ประกาศรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม****
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประกาศรับสมัครสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 150 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสบัติดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
2. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3. พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่างๆ

🔺วิธีการสมัคร
แสกน QR Code จากภาพประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
24/12/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

24/12/2021

คุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 แบบผสมผสาน Onsite-Online ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ชวนศิษย์มีครู ทำความดี เป็นจิตอาสา ร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Khurusaphaofficial” พร้อมติดแฮชแท็ก #วันครู2565

รายละเอียดการจัดงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
https://moe360.blog/2021/12/24/teachers-day-2022

23/12/2021

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

https://moe360.blog/2021/12/23/ratchakitcha-201264

22/12/2021

คปภ.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อ 2 หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่

- ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
- สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค”

https://moe360.blog/2021/12/22/22122564

Photos from กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.สระบุรี's post
21/12/2021

Photos from กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.สระบุรี's post

16/12/2021

🏨สพฐ. ได้รับมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ
#โดยพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)โดยเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นสำคัญ
📌ทั้งนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพและได้วางกรอบการดำเนินงานและจุดเน้นของโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้โรงเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีปัจจัยพร้อมในทุกด้าน พร้อมเป็นที่รองรับโรงเรียนเครือข่ายสำหรับใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเตรียมการหลอมรวมโรงเรียนในอนาคต โดยโครงการโรงเรียนคุณภาพจะสร้างนักเรียนคุณภาพให้กับประเทศ #สร้างครูคุณภาพให้กับห้องเรียน #สร้างผู้บริหารคุณภาพให้กับโรงเรียน #และสร้างโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชนต่อไป......

14/12/2021

ตารางออกอากาศ การ์ตูน “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”

#ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร...
13/12/2021

#ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

เรื่อง การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน (ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาค ก และ ภาค ข ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ http://obecprovince64.com ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดระยะเวลานี้ ถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดสระบุรีตามที่สมัครสอบไว้)

07/12/2021

💥💥 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน
.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้
.
✅ ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
.
✅ กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
.
✅ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
.
🔍อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/298/T_0006.PDF

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน #สำเนาทะเบียนบ้าน

Photos from MOE Digital PR's post
02/12/2021

Photos from MOE Digital PR's post

02/12/2021

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบชุด ATK และวัสดุการแพทย์ ให้กับนายกฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาะารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อส่งมอบให้กับนายสัมฤทธิ์ ไยเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นำไปแจกจ่ายสถานศึกษา ต่าง ๆ

01/12/2021

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.saraburipeo.go.th/?p=6329

01/12/2021

6 สาขามาแร๊งงงงง ⚡ จาก 6 สถาบันชี่อดังจากพื้นที่ EEC✨
เรียนแล้วปัง ⚡ ได้งานทำชัวร์ 👍
.
โครงการเพื่อนชุมชน #คนอาชีวะ CPA V - Camp ปี 3 ⚙️
โครงการที่จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกเทรนด์ สายอาชีพ EEC
“เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์” แบบ New Normal ผ่านโปรแกรม Zoom
ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
.
น้องๆที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
>> https://forms.gle/JzET78RuexFhQPvA7
.
#CPAVcamp #เพื่อนชุมชนคนอาชีวะ #เพื่อนชุมชน #สายอาชีพ #อาชีวะ

30/11/2021

การนำหลักการของ SLC (School as a Learning Community) มาใช้ในโรงเรียน ทำให้ห้องเรียนเป็น "ห้องเรียนแห่งความสุข" เป็นชุมชนการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารไม่ได้นั่งในห้องทำงาน แต่เข้าไปอยู่ในชั้นเรียน ดูพัฒนาการ ดูพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ผอ.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
จากหัวข้อ SLC Forum | สร้างโรงเรียนแห่งความหวังด้วย SLC วันที่ 22 ตุลาคม 2564
https://www.facebook.com/educathai/videos/911757762778950
#EDUCA2021 #SLC #SchoolAsLearningCommunity

สำนักการศึกษา กทม. ให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บาท
12/11/2021
สำนักการศึกษา กทม. ให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บาท

สำนักการศึกษา กทม. ให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บาท

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

Photos from MThai's post
11/11/2021

Photos from MThai's post

10/11/2021

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รับทราบสาระสำคัญ และกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13)

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

ด้วยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ได้แก่
(1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง และการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน
(3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
(4) โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular -Green Economy: BCG)

รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทในระดับประเทศและระดับโลกในระยะยาวอันเป็นผลสืบเนื่องจากโควิด 19

https://moe360.blog/2021/11/10/cabinet-resolution-9112564

08/11/2021

📍📍 คุณครูและบุคลากร #สายอาชีวะ เตรียมปักหมุดติดตาม LIVE ก.ค.ศ. Forum "เจาะประเด็นเกณฑ์ PA อาชีวศึกษา"

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

รับชมและส่งคำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ กันได้สด ๆ ผ่าน Facebook Live เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ YouTube Channel : สำนักงาน ก.ค.ศ.

แล้วพบกันนะคะ 😄

08/11/2021

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2564 ทางเวปไซต์ : http://vec.jobthaigov.com/

Photos from มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี's post
08/11/2021

Photos from มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี's post

30/10/2021

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่อื่นๆ

ที่อยู่

ถนนมิตรภาพ ต.ปากเพรียว
Saraburi
18000

เบอร์โทรศัพท์

036351828

เว็บไซต์

http://www.saraburipeo.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

▶️▶️ ก่อนเปิดเฟส 2️⃣ เค้ามีการสำรวจว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองไปตอบ แบบสอบถามความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 กันได้จ้า