ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัย สารพัดช่างสระบุรี

เปิดเหมือนปกติ

ข่วยกัน กดLike กดShare ให้วิทยาลัยด้วยนะคะ
24/09/2021

ข่วยกัน กดLike กดShare ให้วิทยาลัยด้วยนะคะ

#สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

⚙️ พลังอาชีวะ...สร้างชาติ ⚙️
📍รวมพลังคนอาชีวะ ... สู่ศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา📍

⭐️ EXCELLENT CENTER
: ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
⭐️ START UP CENTER
: สร้างผู้ประกอบการใหม่
⭐️ TRAINING CENTER
: ยกระดับ พัฒนาทักษะกำลังคน
⭐️ INVENTION CENTER
: สร้างนวัตกรรมใหม่
⭐️ FIX IT CENTER
: ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
⭐️DIGITAL CENTER
: พัฒนาทักษะดิจิทัล

👉ผลงานนักศึกษา ระดับ ปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
👉ทีม SRBshowpow ลำดับที่ 29
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉การประกวด Info Graphic
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
10/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

หลักสูตรระยะสั้น แผนกเสริมสวย เตรียมความพร้อมเปิดสอนเร็วๆนี้ ท่านที่สนใจเรียน สามารถมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยได้เลยนะคะ
03/09/2021

หลักสูตรระยะสั้น แผนกเสริมสวย เตรียมความพร้อมเปิดสอนเร็วๆนี้ ท่านที่สนใจเรียน สามารถมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยได้เลยนะคะ

หลักสูตรระยะสั้น แผนกเสริมสวย เตรียมความพร้อมเปิดสอนเร็วๆนี้ ท่านที่สนใจเรียน สามารถมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยได้เลยนะคะ

27/08/2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
30/07/2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วันสอบ วันพฤหัสที่ 29 กร...
24/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันสอบ วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่าน Google Meet
หากเข้า Google Meet ไม่ได้ ให้ติดต่อ ครูมณีพร พรดอนก่อ เบอร์โทร 084-3419269

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันสอบ วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่าน Google Meet
หากเข้า Google Meet ไม่ได้ ให้ติดต่อ ครูมณีพร พรดอนก่อ เบอร์โทร 084-3419269

24/07/2021
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีรับสมัคร ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก....
15/07/2021

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รับสมัคร ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 23 ก.ค. 64 เวลา 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ห้องงานบุคลากร อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 2 สอบถามโทร 036-200661 , 083-4262311

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV...
02/07/2021

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ดังกล่าวจึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบOn Site ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯจะดีขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางวิทยาลัยฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ดังกล่าวจึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบOn Site ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯจะดีขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางวิทยาลัยฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
29/06/2021

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพร...
26/06/2021

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก
และ UNESCO ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกวีเอกของโลกในปี 2529

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก
และ UNESCO ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกวีเอกของโลกในปี 2529

24/06/2021
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุร...
22/06/2021

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายชื่อประกาศ ดังแนบ
📌ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลาสอบ เริ่ม 09:00 - 16:00 น. ขอให้มาก่อนเวลาสอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 331

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเรื่อง การเลื่อนการเข้าเรียนในสถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา เรียนแบบออนไลน์ ทุกรายวิชา ไป...
10/06/2021

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่อง การเลื่อนการเข้าเรียนในสถานศึกษา
ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนแบบออนไลน์ ทุกรายวิชา ไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่อง การเลื่อนการเข้าเรียนในสถานศึกษา
ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนแบบออนไลน์ ทุกรายวิชา ไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

💥งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดรับสมัคร💥👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว (อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง👉🏻สำหรับผ...
07/06/2021

💥งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดรับสมัคร💥
👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว
(อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง
👉🏻สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัสเชื้อโคโรน่า (โควิด-19)
👉🏻เรียนฟรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
👉🏻เริ่มเรียนวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 วัน
(จากเดิมวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564)
👉🏻สมัครได้ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉🏻ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับเท่านั้น
🎊🎉รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น🎉🎊

แจ้งนักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 สแกนเข้ากลุ่มไลน์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
04/06/2021

แจ้งนักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 สแกนเข้ากลุ่มไลน์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาที่เรียนค่ะ

แจ้งนักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 สแกนเข้ากลุ่มไลน์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาที่เรียนค่ะ

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และว่าที่ ร้อยเอก อาคม รักษาพล กล่าวถึงการจัดการเรียนก...
01/06/2021
VTR ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และว่าที่ ร้อยเอก อาคม รักษาพล กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด-19

💌ข่าวประชาสัมพันธ์💌กำหนดการเปิดเทอม 1/2564                                       ...
31/05/2021

💌ข่าวประชาสัมพันธ์💌
กำหนดการเปิดเทอม 1/2564

🧑‍🎓ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
6 มิ.ย. 64 - 24 ต.ค. 64
(เรียนออนไลน์ 6 และ 13 มิ.ย. 64)
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และครูผู้สอน
👉สามารถเข้าดูและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
ตั้งแต่วันที่เป็นต้นไป http://1319016501.wittayalai.com/news-detail_85_5227

🧑‍🔧ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
1 มิ.ย. 64- 4 ต.ค 64
(เรียนออนไลน์ 1-14 มิ.ย. 64)
นักเรียนนักศึกษาระบบปกติ ทวิภาคี และทวิศึกษา และคุณครูทุกท่าน
👉 สามารถเข้าดูตารางเรียนตารางสอนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ในระบบ ศธ.02ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th/web/

หรือหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ตามลิงค์นี้ http://1319016501.wittayalai.com/news-detail_85_5248

💌ข่าวประชาสัมพันธ์💌
กำหนดการเปิดเทอม 1/2564

🧑‍🎓ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
6 มิ.ย. 64 - 24 ต.ค. 64
(เรียนออนไลน์ 6 และ 13 มิ.ย. 64)
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และครูผู้สอน
👉สามารถเข้าดูและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
ตั้งแต่วันที่เป็นต้นไป http://1319016501.wittayalai.com/news-detail_85_5227

🧑‍🔧ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
1 มิ.ย. 64- 4 ต.ค 64
(เรียนออนไลน์ 1-14 มิ.ย. 64)
นักเรียนนักศึกษาระบบปกติ ทวิภาคี และทวิศึกษา และคุณครูทุกท่าน
👉 สามารถเข้าดูตารางเรียนตารางสอนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ในระบบ ศธ.02ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th/web/

หรือหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ตามลิงค์นี้ http://1319016501.wittayalai.com/news-detail_85_5248

💌ข่าวประชาสัมพันธ์💌กำหนดเปิดเทอม 1/2564                                         ...
31/05/2021
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส)

💌ข่าวประชาสัมพันธ์💌
กำหนดเปิดเทอม 1/2564

🧑‍🎓ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
6 มิ.ย. 64 - 24 ต.ค. 64
(เรียนออนไลน์ 6 และ 13 มิ.ย. 64)
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และครูผู้สอน
👉สามารถเข้าดูและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
ตั้งแต่วันที่เป็นต้นไป http://1319016501.wittayalai.com/news-detail_85_5227

🧑‍🔧ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
1 มิ.ย. 64- 4 ต.ค 64
(เรียนออนไลน์ 1-13 มิ.ย. 64)
นักเรียนนักศึกษาระบบปกติ ทวิภาคี และทวิศึกษา และคุณครูทุกท่าน
👉 สามารถเข้าดูตารางเรียนตารางสอนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ในระบบ ศธ.02ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th/web/

หรือหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ตามลิงค์นี้ http://1319016501.wittayalai.com/news-detail_85_5248

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส)

💥งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดรับสมัคร💥👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว (อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง👉🏻สำหรับผ...
28/05/2021

💥งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดรับสมัคร💥
👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว
(อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง
👉🏻สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัสเชื้อโคโรน่า (โควิด-19)
👉🏻เรียนฟรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
👉🏻เริ่มเรียนวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 วัน
👉🏻สมัครได้ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉🏻ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับเท่านั้น
🎊🎉รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น🎉🎊

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2564เวลา 8:30 - 16:30 น.อาคา...
27/05/2021

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2564
เวลา 8:30 - 16:30 น.
อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สอบถามรายละเอียด โทร 036-200661 , 083-4262311..เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ..

📣ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 📍นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จากเดิม วันอาทิตย์ที่...
25/05/2021

📣ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
📍นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

📣ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
📍นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ตัดผมชายระดับ 1สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ...
24/05/2021

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ตัดผมชายระดับ 1
สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปค่ะ 😍😍

💥หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เท่านั้น💥

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ตัดผมชายระดับ 1
สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปค่ะ 😍😍

💥หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เท่านั้น💥

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา เทคนิคการซอยผมสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม...
24/05/2021

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา เทคนิคการซอยผม
สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปค่ะ 😍😍

💥หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เท่านั้น💥

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา เทคนิคการซอยผม
สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปค่ะ 😍😍

💥หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เท่านั้น💥

💥เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น💥👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว (อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง👉🏻สำหรับผู้ว่...
18/05/2021

💥เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น💥
👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว
(อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง
👉🏻สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัสเชื้อโคโรน่า (โควิด-19)
👉🏻เรียนฟรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
👉🏻เริ่มเรียนวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 วัน
👉🏻สมัครได้ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉🏻ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับเท่านั้น
🎊🎉รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น🎉🎊

💥เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น💥
👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว
(อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง
👉🏻สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัสเชื้อโคโรน่า (โควิด-19)
👉🏻เรียนฟรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
👉🏻เริ่มเรียนวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 วัน
👉🏻สมัครได้ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉🏻ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับเท่านั้น
🎊🎉รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น🎉🎊

💥เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น💥👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว (อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง👉🏻สำหรับผู้ว่...
13/05/2021

💥เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น💥
👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว
(อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง
👉🏻สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัสเชื้อโคโรน่า (โควิด-19)
👉🏻เรียนฟรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
👉🏻เริ่มเรียนวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 วัน
👉🏻สมัครได้ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉🏻ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับเท่านั้น
🎊🎉รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น🎉🎊

💥เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น💥
👉🏻วิชา ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจานเดียว
(อาหารไทยยอดนิยม) จำนวน 30 ชั่วโมง
👉🏻สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัสเชื้อโคโรน่า (โควิด-19)
👉🏻เรียนฟรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
👉🏻เริ่มเรียนวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 วัน
👉🏻สมัครได้ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉🏻ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับเท่านั้น
🎊🎉รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น🎉🎊

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ 29 ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปล...
08/05/2021

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ 29 ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
และให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2564 ตามขั้นตอน ลิงค์นี้คะ
https://www.facebook.com/800349680105818/posts/1916069348533840/

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ 29 ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
และให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2564 ตามขั้นตอน ลิงค์นี้คะ
https://www.facebook.com/800349680105818/posts/1916069348533840/

ขั้นตอนการดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่น 28 และรุ่น 291. ระบบบริหารสถา...
07/05/2021

ขั้นตอนการดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
รุ่น 28 และรุ่น 29
1. ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
1.1 เข้า Google พิมพ์ ศธ. 02 ออนไลน์
1.2 เมนู กลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง
1.3 เลือก นักเรียนนักศึกษา(ปกติ)
1.4 เข้าใช้งานระบบ โดยกรอกรหัสนักศึกษา (ตามประกาศ) และรหัสผ่านเลขบัตรประชาชน เลือกสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
1.5 คลิกที่มุมซ้ายด้านบน
1.6 เลือกบริการนักเรียน Online
1.7 เลือกข้อมูลการเงิน
1.8 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรลงทะเบียน
1.9 นำบัตรลงทะเบียนไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.10 นำใบ Pay in ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วมายื่นรับใบเสร็จตัวจริง ได้ที่ห้องการเงิน ในวันเปิดภาคเรียน วั วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
2. เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.srbpoly.ac.th
2.1 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
2.2 บัตรลงทะเบียน นักศึกษาระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29
2.3 พิมพ์บัตรลงทะเบียนตามสาขาที่เรียน / ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรลงทะเบียน
2.4 นำบัตรลงทะเบียนไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.5 นำใบ Pay in ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วมายื่นรับใบเสร็จตัวจริง ได้ที่ห้องการเงิน ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ประกาศ เรื่องการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
07/05/2021

ประกาศ เรื่องการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องยกเลิกการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบสมทบ นอกเวลาราชการ) เนื่องจากมียอดผู้สมัครเรียนไม่ครบตามเป้าหม...
06/05/2021

ประกาศเรื่องยกเลิกการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบสมทบ นอกเวลาราชการ) เนื่องจากมียอดผู้สมัครเรียนไม่ครบตามเป้าหมายที่สาขาวิชากำหนด วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกการเปิดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ในระบบสมทบ เรียนนอกเวลาราชการ

ประกาศเรื่องยกเลิกการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบสมทบ นอกเวลาราชการ) เนื่องจากมียอดผู้สมัครเรียนไม่ครบตามเป้าหมายที่สาขาวิชากำหนด วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกการเปิดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ในระบบสมทบ เรียนนอกเวลาราชการ

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564 ...
06/05/2021

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564
📍วิทยาลัยฯ ขอให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังกล่าวยันยืนสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ โดยดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนได้ทาง ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ หรือดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.srbpoly.ac.th เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 64 - 17 พ.ค. 64 ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564เวลา 8:30 - 12:00 น.
05/05/2021

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา 8:30 - 12:00 น.

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา 8:30 - 12:00 น.

📣ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิช...
30/04/2021

📣ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3
📌กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 1 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยฯ หรือระบบ ศธ.02 ออนไลน์ นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

📣ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3
📌กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 1 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยฯ หรือระบบ ศธ.02 ออนไลน์ นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

✨🎊เตรียมตัวให้พร้อม🎊✨ก่อนการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2564✅สวมแมส...
27/04/2021

✨🎊เตรียมตัวให้พร้อม🎊✨
ก่อนการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
✅สวมแมส ✅เว้นระยะห่าง ✅ล้างมือบ่อยๆ
✅วัดอุณหภูมิ ✅ใช้แอพฯไทยชนะ

✨🎊เตรียมตัวให้พร้อม🎊✨
ก่อนการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
✅สวมแมส ✅เว้นระยะห่าง ✅ล้างมือบ่อยๆ
✅วัดอุณหภูมิ ✅ใช้แอพฯไทยชนะ

ที่อยู่

5/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636200661

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องๆ ที่กำลัง หางานทำช่วงปิดเทอม โลตัส สระบุรี เปิดรับสมัคร ทั้งนักเรียนรายชั่วโมง พนักงานราบวัน พนักงายรายเดือน เข้ามาสมัครที่ โลตัส สระบุรี ได้เลยนะครับ โทร 0860745780
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนคอร์ส ”ตัดผมหญิง” เรียนจำนวน 75 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563 (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.) สมัครได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สอบถามเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ เผื่ออาจารย์จะสนใจศึกษาต่อค่ะ 📢📢📢ขยายเวลารับสมัครจนถึง 17 พฤษภาคม 2563📢📢📢 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (แผน ข) (S-MTM) 🎉เรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ 🎉ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท 🎉สนใจสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์📞 099-230-3165 📧 [email protected]
จบ 2561 รุ่นที่ 24
🚩เมื่อเค้าเข้ามาในขีวิตเราเพียงแค่การ #สบตา👀 จุดเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นอย่างไร หนั้งสั้นร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาการท้องในวัยเรียน #ทางเดินเส้นนั้นฉันเรียกมันว่าความรัก #ThepathWay 🚗 ทุกTimeline ของชีวิตย่อมมีจุดเปลี่ยน อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วหรือยัง อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนความคิด #อาชีวะโชว์พราว #Kodindy #สสส #อาชีวะโชว์พราวจุดเปลี่ยนความคิด #srbshowpow #วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1797529056949863&id=1716629968373106