ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัย สารพัดช่างสระบุรี
(10)

เปิดเหมือนปกติ

ของดการอบรมใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
17/04/2021

ของดการอบรมใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ของดการอบรมใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรุ่งชัย  แก่นสากล ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชก...
10/04/2021

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูรุ่งชัย แก่นสากล ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูรุ่งชัย แก่นสากล ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เรียน เฉพาะวันอาทิตย์และกลุ่มภาคสมทบ เรียน วันวันจันท...
03/04/2021

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เรียน เฉพาะวันอาทิตย์
และกลุ่มภาคสมทบ เรียน วันวันจันทร์ - วันศุกร์ 17.00-21.00น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.00น. (ตามตารางเรียนของแต่ละวิชา)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 22 เมษายน 2564
รับสมัครในเวลาราชการ 08.00 - 17.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เรียน เฉพาะวันอาทิตย์
และกลุ่มภาคสมทบ เรียน วันวันจันทร์ - วันศุกร์ 17.00-21.00น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.00น. (ตามตารางเรียนของแต่ละวิชา)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 22 เมษายน 2564
รับสมัครในเวลาราชการ 08.00 - 17.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษาคนใด ที่มีความประสงค์จะแก้ไขกิจกรรม สามารถลงทะเบียนแก้ไขได้ ตั้งแต...
02/04/2021

ประกาศ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาคนใด ที่มีความประสงค์จะแก้ไขกิจกรรม
สามารถลงทะเบียนแก้ไขได้ ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2564
ติดต่องานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาคนใด ที่มีความประสงค์จะแก้ไขกิจกรรม
สามารถลงทะเบียนแก้ไขได้ ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2564
ติดต่องานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

⚜ทรงพระเจริญ⚜ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเ...
02/04/2021

⚜ทรงพระเจริญ⚜
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

⚜ทรงพระเจริญ⚜
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษาย...
02/04/2021

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ณ ห้อง SRB Grand hall อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ณ ห้อง SRB Grand hall อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

📣 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี...
22/03/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (เพิ่มเติม)
👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 มี.ค. 64 - 22 เม.ย. 64
ณ อาคาร 3 อเนกประสงค์ สำนักอำนวยการ ชั้น 2 ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
📞 สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0-320-0661 / 083-426-2311

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 256...
08/03/2021

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
📌หมายเหตุ อย่าลืมนำแฟ้มสะสมผลงานมาเพื่อเข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าด้วยนะคะ
📩 ดาวน์โหลดแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ http://www.srbpoly.ac.th/data_3196

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอต้อนรับนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการด้วยความยินดียิ่ง
05/03/2021

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอต้อนรับ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอต้อนรับ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ...
05/03/2021

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบสมทบ เรียนนอกเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ อาคาร 3 อเนกประสงค์ สำนักงานอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ติดต่อสอบถามโทร. 036-200661

สนใจมาเรียนกับเรา สอบถามได้ตลอดนะคะ
03/03/2021

สนใจมาเรียนกับเรา สอบถามได้ตลอดนะคะ

🔥หากคุณทำงานอยู่ 🔥แล้วกำลังอยากเพิ่มวุฒิ
📌แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 📌สารพัดช่างสระบุรี
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 🔥ระดับ ปวส.

✅สำหรับผู้ที่จบการศึกษามาแล้ว 2 ปี
✅มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปี
✅สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
✅รับสมัครจำนวน 30 คน
✅เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
✅ใช้เวลาเรียน 2 ปี
✅เป็นสถานศึกษาของรัฐ
✅เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดสระบุรี ที่เปิดสอนวันอาทิตย์
✅มั่นใจได้ในคุณภาพการศึกษา
✅ค่าเทอมผ่อนได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป
✅ค่าเทอม 6,000-7,000 บาท

🎀สนใจสมัครเรียนทักแชทสอบถามข้อมูลได้เลย
หรือติดต่อที่
❤️อ.รันน์ 088-7999290 หัวหน้าแผนกวิชาคอมฯ
✅Line : https://line.me/ti/p/GkvfT4rHB3
❤️อ.หมี 084-3419269
✅Line : https://line.me/ti/p/OjgSAJZqEc
❤️อ.กิ๊ฟ 064-5419632
✅Line : https://line.me/ti/p/jOQ85ZH0HP
❤️อ.แม็ก 0827555546
✅Line : https://line.me/ti/p/VB8aEu0PVe
❤️เบอร์โทรวิทยาลัยฯ 036-200661

ทางเลือกใหม่ แห่งการเรียนสำหรับ คนที่ทำงานไปด้วย และอยากเรียน
25/02/2021

ทางเลือกใหม่ แห่งการเรียน
สำหรับ คนที่ทำงานไปด้วย และอยากเรียน

🔥อยากเรียนนอกเวลา 🔥เรียนเพิ่มวุฒิ 🔥เรียนหลังเลิกงาน 🔥วิทยาลัยฯของรัฐแห่งเดียวในสระบุรีที่เปิดสอนนอกเวลา 🔥เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

#เรียนภาคสมทบ #นอกเวลา #ปวส #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #สารพัดช่างสระบุรี #เรียนช่วงเย็น #ค่าเทอมไม่แพง #สถานศึกษาของรัฐ #เรียนแบบBlockCrose
#อยากปรับวุฒิ #ต่อยอดการศึกษา

📌แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
📌เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
📌ภาคสมทบ เรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.6/กศน.(ม.6)

✅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
✅ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็เรียนได้
✅กำลังทำงานอยู่ก็เรียนได้
✅เรียนเพิ่งจบก็เรียนได้
✅ค่าเทอมแบ่งชำระได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป
✅เป็นสถานศึกษาของรัฐ
✅เรียนช่วงเย็น ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
✅ไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษา
✅ไม่ต้องเข้าแถว มาถึงเข้าห้องเรียนเลย
✅เรียน 3 ภาคเรียน ฝึกงาน 1 ภาคเรียน
✅จบภายใน 2 ปี
✅เรียนวันจันทร์-ศุกร์
✅เรียนแบบ BlockCrose จบเป็นรายวิชา
✅สถานศึกษาของรัฐแห่งเดียวสระบุรี ที่เปิดสอนนอกเวลา

🎀สนใจสมัครเรียนทักแชทสอบถามข้อมูลได้เลย
หรือติดต่อที่
❤️อ.รันน์ 088-7999290 หัวหน้าแผนกวิชาคอมฯ
✅Line : https://line.me/ti/p/GkvfT4rHB3
❤️อ.หมี 084-3419269
✅Line : https://line.me/ti/p/OjgSAJZqEc
❤️อ.กิ๊ฟ 064-5419632
✅Line : https://line.me/ti/p/jOQ85ZH0HP
❤️อ.แม็ก 0827555546
✅Line : https://line.me/ti/p/VB8aEu0PVe
❤️เบอร์โทรวิทยาลัยฯ 036-200661

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาขนมอบยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂🙏🏻โดยให้ผู้เรียนเล...
23/02/2021

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาขนมอบยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
💕ไม่รวมค่าวัสดุและวัตถุดิบในการเรียน💕
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาขนมอบยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
💕ไม่รวมค่าวัสดุและวัตถุดิบในการเรียน💕
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม -สระไดร์ -ยืดผม -ดัดผม-ทำสีผม-ตัดผมหญิง-ตัดผมชายรับบุคคลทั่วไป เ...
19/02/2021

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม
-สระไดร์
-ยืดผม
-ดัดผม
-ทำสีผม
-ตัดผมหญิง
-ตัดผมชาย
รับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครเรียนใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบเท่านั้น!!! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ จะเริ่มสอน 1 มีนาคม 2564 นี้แล้วนะ!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม
-สระไดร์
-ยืดผม
-ดัดผม
-ทำสีผม
-ตัดผมหญิง
-ตัดผมชาย
รับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครเรียนใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบเท่านั้น!!! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ จะเริ่มสอน 1 มีนาคม 2564 นี้แล้วนะ!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้

19/02/2021

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม
-สระไดร์
-ยืดผม
-ดัดผม
-ทำสีผม
-ตัดผมหญิง
-ตัดผมชาย
รับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครเรียนใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบเท่านั้น!!! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ จะเริ่มสอน 1 มีนาคม 2564 นี้แล้วนะ!!! สอบถามเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม -สระไดร์ -ยืดผม -ดัดผม-ทำสีผม-ตัดผมหญิง-ตัดผมชายรับบุคคลทั่วไป เ...
18/02/2021

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม
-สระไดร์
-ยืดผม
-ดัดผม
-ทำสีผม
-ตัดผมหญิง
-ตัดผมชาย
รับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครเรียนใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบเท่านั้น!!! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ จะเริ่มสอน 1 มีนาคม 2564 นี้แล้วนะ!!! สอบถามเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม
-สระไดร์
-ยืดผม
-ดัดผม
-ทำสีผม
-ตัดผมหญิง
-ตัดผมชาย
รับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครเรียนใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบเท่านั้น!!! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ จะเริ่มสอน 1 มีนาคม 2564 นี้แล้วนะ!!! สอบถามเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม -สระไดร์ -ยืดผม -ดัดผม-ทำสีผม-ตัดผมหญิง-ตัดผมชายรับบุคคลทั่วไป เ...
18/02/2021

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม
-สระไดร์
-ยืดผม
-ดัดผม
-ทำสีผม
-ตัดผมหญิง
-ตัดผมชาย
รับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครเรียนใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบเท่านั้น!!! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ จะเริ่มสอน 1 มีนาคม 2564 นี้แล้วนะ!!!

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนพื้นฐานการทำผม
-สระไดร์
-ยืดผม
-ดัดผม
-ทำสีผม
-ตัดผมหญิง
-ตัดผมชาย
รับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครเรียนใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบเท่านั้น!!! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ จะเริ่มสอน 1 มีนาคม 2564 นี้แล้วนะ!!!

12/02/2021

วิทยาลัยฯเปิดอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
โดยให้ผู้ที่สนใจมาเขียนใบสมัครจองคิวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ซึ่งจะรับผู้สมัครเพียงอาทิตย์ละ
ไม่เกิน 30 ท่านค่ะ 🙏🏻

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 29 เรียนทุกวันอาทิตย์ สนใจติดต่อ ณ อาคารอำนวยการ ช...
09/02/2021

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
รุ่นที่ 29 เรียนทุกวันอาทิตย์ สนใจติดต่อ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ติดต่อสอบถามโทร. 036-200-661, 083-426-2311

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
รุ่นที่ 29 เรียนทุกวันอาทิตย์ สนใจติดต่อ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ติดต่อสอบถามโทร. 036-200-661, 083-426-2311

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาขนมอบยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂🙏🏻โดยให้ผู้เรียนเล...
04/02/2021

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาขนมอบยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
วันเสาร์เริ่มเรียนวันที่ 6 มีนาคม 2564
วันอาทิตย์เริ่มเรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
💕ไม่รวมค่าวัสดุและวัตถุดิบในการเรียน💕
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาขนมอบยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
วันเสาร์เริ่มเรียนวันที่ 6 มีนาคม 2564
วันอาทิตย์เริ่มเรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
💕ไม่รวมค่าวัสดุและวัตถุดิบในการเรียน💕
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน 1 กุมภาพันธ์ 2564
29/01/2021

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน 1 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน 1 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถ...
28/01/2021

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 64
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 036-200-661 , 083-426-2311

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 64
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 036-200-661 , 083-426-2311

ประกาศ !! วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่างเสริมสวย อาหารและข...
16/01/2021

ประกาศ !! วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่างเสริมสวย อาหารและขนม ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูเนตรนภา โทร.082-7788955 ค่ะ

ประกาศ !! วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่างเสริมสวย อาหารและขนม ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูเนตรนภา โทร.082-7788955 ค่ะ

ร่วมด้วย ช่วยกันนะคะ 🙏🏻
08/01/2021

ร่วมด้วย ช่วยกันนะคะ 🙏🏻

ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางเข้าสู่จังหวัดสระบุรี
โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่จังหวัดตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และ กรุงเทพฯ
เมื่อเข้ามาในจังหวัดสระบุรี ต้องปฏิบัติดังนี้
1. รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง
2. บันทึกลงทะเบียนที่ https://sri.hdc.moph.go.th/covid19/question-form.php หรือ สแกน QRCode ด้านล่าง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
3. ทำการกักตัวเอง(Seft Quarantine)แยกห้องนอน แยกห้องน้ำ ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก
4. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
- D : Distancing อยู่ห่างไว้
- M : Mask Wearing ใส่แมสก์กัน
- H : Hand washing หมั่นล้างมือ
- T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ
- T : ใช้แอปฯ ไทยชนะ และหมอชนะ
5. สังเกตุอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
** หากมีการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสระบุรีเป็นประจำ ขอให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว และบันทึกเพิ่มตรงหมายเหตุว่า เดินทาง ไป -กลับ จากสถานที่ใด มายังจังหวัดสระบุรี ณ สถานที่ใด เป็นประจำแค่ไหน เช่น เดินทางไป-กลับทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ เป็นต้น

อย่าการ์ดตกนะคะ 😻
08/01/2021

อย่าการ์ดตกนะคะ 😻

จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ...จับแล้วต้องรีบล้าง

#โควิด19
#จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

08/01/2021

ประกาศ!!
งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทุกหลักสูตรของวิชาชีพระยะสั้น
งดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรนะคะ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ🙏🏻

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และสื่อต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (รอบสอง) ค่ะ
08/01/2021

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และสื่อต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (รอบสอง) ค่ะ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และสื่อต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (รอบสอง) ค่ะ

ประกาศจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี แจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1...
08/01/2021

ประกาศจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี แจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ

ประกาศจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี แจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต...
04/01/2021

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) รอบสอง ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) รอบสอง ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564

ประกาศจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพัน...
03/01/2021

ประกาศจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564
เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกหลักสูตร ทุกระบบ

ประกาศจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564
เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกหลักสูตร ทุกระบบ

03/01/2021

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา
(ทุกหลักสูตร ทุกระบบ)

💥วิทยาลัยฯ กำหนดให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 (วันที่ 1 ก.พ. 2564 มาเรียนปกติ)
โดยนักเรียนจะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านตามตารางเรียนปกติ ขอให้ติดต่อครูผู้สอนประจำรายวิชาหรือครูที่ปรึกษา

และขอให้ติดตามข่าวสารผ่านทาง www.srbpoly.ac.th หรือ Facbook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
และขอให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระหว...
27/12/2020

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีขอส่งความสุข เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2564
25/12/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีขอส่งความสุข
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีขอส่งความสุข
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2564

24/12/2020

การขอรับ และขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ตอนนี้ที่นั่งเต็มแล้ว....ค่ะ
รอเปิดรับสมัครในวันอาทิตย์ถัดไปค่ะ

ที่อยู่

5/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636200661

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องๆ ที่กำลัง หางานทำช่วงปิดเทอม โลตัส สระบุรี เปิดรับสมัคร ทั้งนักเรียนรายชั่วโมง พนักงานราบวัน พนักงายรายเดือน เข้ามาสมัครที่ โลตัส สระบุรี ได้เลยนะครับ โทร 0860745780
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย เปิดสอนคอร์ส ”ตัดผมหญิง” เรียนจำนวน 75 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563 (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.) สมัครได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สอบถามเพิ่มเติม 0845992525 ครูเป้
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ เผื่ออาจารย์จะสนใจศึกษาต่อค่ะ 📢📢📢ขยายเวลารับสมัครจนถึง 17 พฤษภาคม 2563📢📢📢 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (แผน ข) (S-MTM) 🎉เรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ 🎉ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท 🎉สนใจสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์📞 099-230-3165 📧 [email protected]
จบ 2561 รุ่นที่ 24
🚩เมื่อเค้าเข้ามาในขีวิตเราเพียงแค่การ #สบตา👀 จุดเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นอย่างไร หนั้งสั้นร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาการท้องในวัยเรียน #ทางเดินเส้นนั้นฉันเรียกมันว่าความรัก #ThepathWay 🚗 ทุกTimeline ของชีวิตย่อมมีจุดเปลี่ยน อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วหรือยัง อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนความคิด #อาชีวะโชว์พราว #Kodindy #สสส #อาชีวะโชว์พราวจุดเปลี่ยนความคิด #srbshowpow #วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1797529056949863&id=1716629968373106