สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง ติดต่อ สอบถาม หรือติดตามข้อมูลข่าว?

16/05/2023
20/04/2023

AGRITEC Liveเคลียร์ ชัด ทุกคำตอบ “ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง” กับ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีการ...

20/04/2023

index00:01:00 เทคโนโลยีการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดย นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช และจุลชี...

ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
17/04/2023

ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช

หนึ่งเรื่องที่ควรรู้  ผลประโยชน์ของพี่น้องชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จ้า🥰🥰
04/04/2023

หนึ่งเรื่องที่ควรรู้ ผลประโยชน์ของพี่น้องชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จ้า🥰🥰

📢 ขอเชิญชวน 📢 พี่น้องเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูลในแบบสอบถามพฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการและรูปแบบการออมที่พึงประสงค์ของเกษตรกรไ...
14/03/2023

📢 ขอเชิญชวน 📢 พี่น้องเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูลในแบบสอบถามพฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการและรูปแบบการออมที่พึงประสงค์ของเกษตรกรไทย

🔽 กดลิงค์เพื่อตอบแบบสอบถาม 🔽
https://forms.gle/MjeZSqqC59D983vY6

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้รับผิดชอบ ดร.ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ โทร. 098-284-4334)

ขอขอบพระคุณที่ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินแก่เกษตรกรไทยค่ะ 🙏

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษาการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษต....

ปลูกพืชแล้วอย่าลืมแจ้งขึ้นทะเบียนพืชทุกชนิดที่เราปลูกด้วยนะคะ
10/03/2023

ปลูกพืชแล้วอย่าลืมแจ้งขึ้นทะเบียนพืชทุกชนิดที่เราปลูกด้วยนะคะ

10/03/2023
10/03/2023
03/03/2023

📢ฤดูร้อนปีนี้จะเริ่ม
5 มีนาคม 2566
สิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ปีนี้จะร้อนแรงร้อนนาน พี่น้องเกษตรกรวางแผนการผลิตให้ดี ๆ เตรียมรับมือนะคะ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
28/02/2023

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอศรีบุญเรืองงัดของดีจากสวนท่าน  มาร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล  ในงานมหกรรมของดีศรีบุญเร...
27/02/2023

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอศรีบุญเรืองงัดของดีจากสวนท่าน มาร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล ในงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง ประจำปี 2566 กันนะคะ ผลผลิตทางการเกษตร(กล้วยน้ำว้า,ฝรั่งกิมจู,มะละกอ,มันสำปะหลัง และมะพร้าวน้ำหอม) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 ม.ค.66 เวลา 16.30 น. ส่วนการแข่งขันสานกระติบข้าวและสานสุ่มไก่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มี.ค. ไม่เกิน 16.30 น. ค่ะ สามารถส่งผลผลิตและพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองค่ะ
เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,300 บาท พร้อมใบประกาศ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 600 บาท พร้อมใบประกาศ

15/02/2023
04/10/2022

ข้อกำหนดการส่งออกลำไยไปจีน

22/09/2022

ระวัง โรคแคงเกอร์ (เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp citri) ชื่อเดิม Xanthomonas citri subsp citri ในพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน)
สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) ในระยะ ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคแคงเกอร์ (เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp citri)
อาการบนใบ เริ่มแรกเป็นแผลจุดฉ่ำน้ำ ต่อมาจะขยายใหญ่เป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อน ลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำ จากนั้นเนื้อเยื่อแผลจะแข็ง มีสีน้ำตาลเข้ม ตรงกลางแผลยุบตัว ขอบแผลยกตัวขึ้น บริเวณรอบ ๆ แผลปรากฏวงสีเหลืองล้อมรอบ พบอาการของโรคได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบ โดยเห็นชัดที่ด้านหลังใบ นอกจากนี้ยังพบอาการของโรคได้บนก้านใบ ทำให้ใบเหลืองร่วงก่อนกำหนด
อาการบนกิ่ง ลักษณะคล้ายอาการบนใบ แต่ไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล ต่อมาแผลจะแตก แข็ง เป็นสีน้ำตาล ขยายรอบกิ่ง หรือตามความยาวกิ่ง รูปร่างแผลไม่แน่นอน
อาการบนผล ลักษณะคล้ายอาการบนใบ แต่จะเกิดเป็นแผลเดี่ยว ๆ มีลักษณะกลมฝังลึกลงไปในผิว แผลจะขยายเป็นสะเก็ดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ บางครั้งพบผลปริแตกตามรอยแผล หากเกิดโรคในระยะผลอ่อนจะทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ และถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลร่วง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
1. ควรเลือกกิ่งพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรค หรือไม่นำกิ่งพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคไปปลูก และใช้กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ
2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค และเก็บเศษพืชที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มสารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คิวปรัสออกไซด์ 86.2% WG อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% WP อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน จำนวน 2-3 ครั้ง
3. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง
4. กำจัดหนอนชอนใบ โดยเฉพาะช่วงที่พืชแตกใบอ่อน เนื่องจากรอยทำลายของหนอนชอนใบเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืช และช่วยส่งเสริมให้อาการโรคลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน 16% SG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งด้านหลังใบและหน้าใบ และถ้าพบว่ายังมีการระบาดของหนอนชอนใบให้พ่นซ้ำ

นานาสาระ รวมภาพข่าวแจ้งเตือนการระบาดของโรคและแมลงปี 2565
07/08/2022

นานาสาระ รวมภาพข่าวแจ้งเตือนการระบาดของโรคและแมลงปี 2565

พี่น้องเกษตรกรจ๋า โปรดแวะอ่านเรื่องราวภัยใกล้ตัว
04/08/2022

พี่น้องเกษตรกรจ๋า โปรดแวะอ่านเรื่องราวภัยใกล้ตัว

26/07/2022
14/07/2022
07/07/2022
20/06/2022

📢 เนื่องจากมีการย้ายฐานข้อมูลใหญ่เมื่อวันที่ 17 - 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทำให้ฟาร์มบุ๊ค (Farmbook) ยังไม่สามารถทำงานได้ปกติ อาจจะต้องรอการปรับจูนอีกซักระยะ ถ้าระบบใช้ได้ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นา ๆ สาระข่าวแจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
09/06/2022

นา ๆ สาระข่าวแจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช

อย่าลืมแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกพืชให้เป็นปัจจุบันนะคะ
01/06/2022

อย่าลืมแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกพืชให้เป็นปัจจุบันนะคะ

ที่อยู่

Si Bun Ruang
39180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6642353764

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Si Bun Ruang

แสดงผลทั้งหมด