Clicky

กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก

กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก ทุกภารกิจเพื่อประชาชน/ประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

ใน วันที่ 20 ธ.ค. 65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ...
20/12/2022

ใน วันที่ 20 ธ.ค. 65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ณ อาคารกองบังคับการ พัน.สอ.12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ใน19 ธ.ค.65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 ร่วมกับคณะนายทหารเข้าเยี่ยม จ.อ.ชวาลย์ แก้วอินทร์ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และ ...
19/12/2022

ใน19 ธ.ค.65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 ร่วมกับคณะนายทหารเข้าเยี่ยม จ.อ.ชวาลย์ แก้วอินทร์ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และ ด.ญ.เพชรนรา เพชรสุทธาวาส บุตรสาวของ ร.ต.กฤษณ์ เพชรสุทธาวาส ที่พิการทางสมอง พร้อมทั้งได้ดำเนินการโครงการ GOOD HOME โดยได้นำข้าวสารและไข่ไก่มอบให้กำลังพลเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนกำลังพล ดูแลความเป็นอยู่ และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกำลังพลเบื้องต้น

ในวันที่ 19 ธ.ค. 65 พัน สอ.12 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ที่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลลสมเด็จ ณ ศรีราชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศ...
19/12/2022

ในวันที่ 19 ธ.ค. 65 พัน สอ.12 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ที่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลลสมเด็จ ณ ศรีราชา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจาก พระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

ใน 18 ธ.ค.65 พัน สอ.12 “จัดกิจกรรมกำลังพล ร่วมใจ อธิฐานจิต ประกอบพิธีสวดมนต์ ร่วมกับวัดบางพระวรวิหาร และประชาชนในพื้นที่...
18/12/2022

ใน 18 ธ.ค.65 พัน สอ.12 “จัดกิจกรรมกำลังพล ร่วมใจ อธิฐานจิต ประกอบพิธีสวดมนต์ ร่วมกับวัดบางพระวรวิหาร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา“ ขอให้ทรงหายจากการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ใน 17 ธ.ค.65 พัน สอ.12 “จัดกิจกรรมกำลังพล ร่วมใจ อธิฐานจิต ประกอบพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ...
17/12/2022

ใน 17 ธ.ค.65 พัน สอ.12 “จัดกิจกรรมกำลังพล ร่วมใจ อธิฐานจิต ประกอบพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา“ ขอให้ทรงหายจากการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

"กองพันปลอดกระท่อม กัญชาและยาเสพติด"ใน13 ธ.ค. 65  น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 ทำการสุ่มตรวจ กราบพักทหารกองประจำการเ...
13/12/2022

"กองพันปลอดกระท่อม กัญชาและยาเสพติด"

ใน13 ธ.ค. 65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 ทำการสุ่มตรวจ กราบพักทหารกองประจำการเพื่อค้นหายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย ตามนโยบายของสอ.รฝ.ปลอดกระท่อม กัญชา และยาเสพติด
ผลการตรวจไม่พบสิ่งเสพติดทุกชนิด

พิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย หมู่ ตอน หมวด การฝึกป้องกันหน่วยทางภาคพื้นระดับกองร้อย และการฝึกเป็นหน่วยกองพันฯ ประจำปี ...
06/12/2022

พิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย หมู่ ตอน หมวด การฝึกป้องกันหน่วยทางภาคพื้นระดับกองร้อย และการฝึกเป็นหน่วยกองพันฯ ประจำปี งป.66 ของ พัน สอ.12

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นาวาโท คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย หมู่ ตอน หมวด การฝึกป้องกันหน่วยทางภาคพื้นระดับกองร้อย และการฝึกเป็นหน่วยกองพันฯ ประจำปี งป.66 ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่12 อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

" ฝึกอย่างไร รบอย่างนั้น"ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 พัน.สอ.12 จัดการอบรมความรู้ให้แก่กำลังพล ก่อนการฝึกภาคสนาม การฝึกกองร...
01/12/2022

" ฝึกอย่างไร รบอย่างนั้น"

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 พัน.สอ.12 จัดการอบรมความรู้ให้แก่กำลังพล ก่อนการฝึกภาคสนาม การฝึกกองร้อย หมู่ ตอน หมวด การฝึกป้องกันหน่วยทางภาคพื้นฯ ในเรื่อง การกู้ชีพเบื้องต้น(CPR) การใช้เครื่อง AED และการป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อน (Heat Stroke) โดย จนท.พยาบาล จากพัน.พยาบาล สอ.รฝ.

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
01/12/2022

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.65

ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธ.ค.65 พัน.สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ.โดย น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 จัดกำลังพลจิตอาสา โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สภากาชาดไทยหน่วยโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

GOOD HOME GOOD HEALTH 1012 "กำลังพลมีความสุข สุขภาพแข็งแรง"ใน 30พ.ย.65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 ได้ดำเนินการโครง...
30/11/2022

GOOD HOME GOOD HEALTH 1012 "กำลังพลมีความสุข สุขภาพแข็งแรง"
ใน 30พ.ย.65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.12 ได้ดำเนินการโครงการ GOOD HOME GOOD HEALTH อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำข้าวสารและไข่ไก่มอบให้กำลังพลเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนกำลังพล ดูแลความเป็นอยู่ และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกำลังพลเบื้องต้นในส่วนของ GOOD HEALTH ส่งเสริมให้กำลังพล พัน.สอ.12ได้วิ่งออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายในการเข้าร่วมโครงการ RUN FOR HEALTH

GOOD HOME กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ปรับปรุงพัฒนาบ้านพัก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของกำลังพลใน 28 พ.ย.65 น.ท.คณพศ  กิ่มบาง...
28/11/2022

GOOD HOME กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ปรับปรุงพัฒนาบ้านพัก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของกำลังพล

ใน 28 พ.ย.65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. และประธาน อกบพ.สอ.รฝ.พื้นที่บางพระ ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าบ้านพักข้าราชการ
กองพันต่อสู้อากาศยานที่12 ที่เป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำขังจำนวนมากไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นถนนดังกล่าว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นอยู่ที่ดีของกำลังพล การนี้ขอขอบคุณประธานชมรมโรงโม่หินชลบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนหินคลุกในครั้งนี้ ทำให้พื้นที่ในกองพันและบริเวณในบ้านพักมีความสง่างามและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ชุดช่วยเหลือประชาชน พัน.สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. กองทัพเรือ โดยมี ร.อ.วิเชียร  สมจิตร์ นายทหารเวร ฯ,พ.จ.อ.ประทีป ริยะวงศ์  ...
27/11/2022

ชุดช่วยเหลือประชาชน พัน.สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. กองทัพเรือ โดยมี ร.อ.วิเชียร สมจิตร์ นายทหารเวร ฯ,พ.จ.อ.ประทีป ริยะวงศ์ พ.จ.อ.ไชยา หร่องบุตรศรี ,พ.จ.อ.สมพรรัช จันทวัน ,พ.จ.อ.ทะเวทย์ คำช่าง, พ.จ.ท. อานนท์ ข. และ จ.อ.วินัย ขอสินกลาง ได้ทำการช่วยเหลือ น.ส.สาวิตรี ยินดี อายุ 36 ปี ผู้ประสบอุบัติเหตุ รถยนต์เสียหลักพุ่งชนกำแพง และป้อมยาม กองรักษาการณ์ ร้อยป้องกัน พัน.สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ. กองทัพเรือ ในเบื้องต้นได้ทำการช่วยเหลืองัดประตูรถยนต์นำ น.ส.สาวิตรี ยินดี ออกจากรถเก๋ง โตโยต้า ยาริส ทะเบียน กฉ 1769 สิงห์บุรี ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปลอดภัยแล้ว แจ้งมูลนิธิสว่างประทีปศรีราชา และ จนท.ตำรวจ สภ.ศรีราชา มาทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 เวลา 14.40 น.

ร.อ.สุธี สีกล้า ทำหน้าที่ นกร.พัน.สอ.๑๒ เป็นตัวแทน ผบ.พัน.สอ.๑๒ ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระม...
25/11/2022

ร.อ.สุธี สีกล้า ทำหน้าที่ นกร.พัน.สอ.๑๒ เป็นตัวแทน ผบ.พัน.สอ.๑๒ ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๕

"GOOD HOME GOOD HEALTH 1012"ในวันที่ 23 พ.ย.65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน สอ.12 พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพล พัน.สอ.12 ...
23/11/2022

"GOOD HOME GOOD HEALTH 1012"

ในวันที่ 23 พ.ย.65 น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน สอ.12 พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพล พัน.สอ.12 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ GOOD HOME GOOD HEALTH ตามที่ สอ.รฝ.ได้มอบนโยบายให้หน่วยใส่ใจในความเป็นอยู่ของกำลังพลและให้ความความสำคัญในการดูแลสุขภาพของกำลังพล ทั้งนี้ พัน สอ.12 ฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดย GOOD HOME ผบ.พัน สอ.12ฯ ได้เข้าเยี่ยมกำลังพลที่พักอาศัยในพื้นที่บ้านพักของ พัน สอ.12ฯ และได้มอบข้าวสารและไข่ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระครอบครัวกำลังพลเบื้องต้น อีกทั้งเป็นการเยี่ยมเยียนและสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพล เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในการปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับ GOOD HEALTH พัน สอ.12ฯ ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันของกำลังพลเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของกำลังพล อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการทดสอบในภาพรวมของ สอ.รฝ.ใน 9 ธ.ค.65

น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ร่วมกับกำลังพล พัน.สอ.๑๒ รับฟังโอวาทจาก ผบ. ทร เนื่องในวันกอง...
22/11/2022

น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ร่วมกับกำลังพล พัน.สอ.๑๒ รับฟังโอวาทจาก ผบ. ทร เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย ๖๕

น.ท. คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ นำกำลังพล พัน.สอ.๑๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี...
22/11/2022

น.ท. คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ นำกำลังพล พัน.สอ.๑๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"" เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ วัดวิเวการาม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๕

น.ท.คณพศ  กิ่มบางยางผบ.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในเขต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยม...
11/11/2022

น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง
ผบ.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในเขต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ย.๖๕

น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ น.อ. ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รอง ผบ.สอ.รฝ.พร้อมคณะผ...
04/11/2022

น.ท.คณพศ กิ่มบางยาง ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ น.อ. ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รอง ผบ.สอ.รฝ.พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของกองร้อยรักษาความสงบ สอ.รฝ กองทัพเรือ และชมการสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่กำลังพล พัน.สอ.๑๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ณ สนามฝึกยุทธวิธี พัน. สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย.๖๕

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ เป็นประธาน ประดับยศนายทหารประทวน พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่...
27/10/2022

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ เป็นประธาน ประดับยศนายทหารประทวน พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

#วันต้นไม้แห่งชาติ
21/10/2022

#วันต้นไม้แห่งชาติ

น.ท.บรรเจิด  บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ นำกำลังพล พัน.สอ.๑๒ ร่วมกิจกรรมปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณพื้...
21/10/2022

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ นำกำลังพล พัน.สอ.๑๒ ร่วมกิจกรรมปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณพื้นที่ บ้านพักมุมสงบ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๕

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ รับประกาศเกียรติคุณและรางวัล การจัดการองค์ความรู้(KM) ระดับยอดเยี่ยม สอ.รฝ ประจำปี ๒๕๖๕ ...
20/10/2022

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ รับประกาศเกียรติคุณและรางวัล การจัดการองค์ความรู้(KM) ระดับยอดเยี่ยม สอ.รฝ ประจำปี ๒๕๖๕ โดย น.อ. ยุทธนา ชูธงชัย ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ. เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองบังคับการ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราท...
13/10/2022

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ ต.บางพระ อ.ศรีรสชา จ.ชลบุรี ณ วัดเขาบางพระ ในวันพุธ ที่ ๑๒ ต.ค.๖๕

นาวาโทบรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของกำลังพล พัน.สอ.๑๒ ก...
17/09/2022

นาวาโทบรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของกำลังพล พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ที่ไปช่วยงานหมู่กวาง งาน วปอ./ sml ) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ขอขอบคุณ คณะลูกเสือ หมูกวาง วปอ./sml ขอบคุณครับ เมื่อวันที่๑๗ ก.ย.๖๕

นาวาโทบรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ นำกำลังพลช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่พัทยา...
14/09/2022

นาวาโทบรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ นำกำลังพลช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่พัทยาโดยมอบหมายให้ เรือตรีดนัย บุญไทยเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๖๕

พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.กองทัพเรือ มอบหมายให้พันจ่าเอก ก้องภพ  ไชยวงศ์ ผบ.หมวด รส.ที่ ๓ นำกำลังพลชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือน้...
13/09/2022

พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.กองทัพเรือ มอบหมายให้พันจ่าเอก ก้องภพ ไชยวงศ์ ผบ.หมวด รส.ที่ ๓ นำกำลังพลชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือน้ำ จัดเรียงกระสอบทรายตามแนวคลองใหม่เนื่องจากแนวเดิมทั้งชำรุดระยะประมาณ ๒๐ เมตร เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๕

กำลังพล พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำรอการร...
07/09/2022

กำลังพล พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำรอการระบาย ณ หมู่บ้าน นาพุ ซอยหินเพลิง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๖๕

กำลังพล พัน.สอ.๑๒ กรม สอ .๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ช่วยอำนวยการจราจรหน้าหน่วย ฯ เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำรอการระบาย เมื่อวันท...
07/09/2022

กำลังพล พัน.สอ.๑๒ กรม สอ .๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ช่วยอำนวยการจราจรหน้าหน่วย ฯ เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำรอการระบาย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๖๕

#พัน. สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.แข่งขันกีฬาทางทหารใน วันพุธ ที่ ๓ ส.ค.๖๕ กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่...
04/08/2022

#พัน. สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.แข่งขันกีฬาทางทหาร
ใน วันพุธ ที่ ๓ ส.ค.๖๕ กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดการแข่งขันกีฬาทางทหาร พัน.สอ.๑๒ ประจำปี ๖๕ ประกอบด้วยการแข่งขัน ๕ ประเภท ประกอบด้วย
๑.ยิงปืนพก ๑๑ มม.เพิ่มทักษะการใช้อาวุธประจำกาย
๒.ถอดประกอบ ปลย.CQ (จับเวลา)
๓.เดินแผนที่เข็มทิศ (หาพิกัดและ สป.)
๔.วิ่งพร้อมเครื่องสนาม ระยะ ๒.๔ กม. (จับเวลาเป็นทีม)
๕.ลากและตั้งปืน ๓๗ มม. (จับเวลาดูความถูกต้องการตั้งปืน มุมหัน มุมกระดก)
ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือในการดำรงความพร้อมของหน่วยรบ โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้เน้นย้ำ และให้มีการดำรงความพร้อมรบในยามปกติอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาทางทหารของกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาสามารถเพิ่มทักษะความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ ความสามัคคีทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงเสริมสร้างความชำนาญในการเป็นทหารต่อสู้อากาศยานให้กับกำลังพล อีกทั้งให้หน่วยมีความพร้อมรบอยู่เสมอ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมพร้อมปฏิบัติภารกิจ

#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราฎษร์ศรัทธา
#ใส่ใจหน้าที่มีวินัยตั้งใจฝึกเรียนรู้ให้ลึกป้องนภารักษาฝั่ง
#กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒
#กรมต่อสู้อากาศยานที่๑
#หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
#กองทัพเรือ

นาวาตรี วัชรพล วิลัย ผบ.ร้อย.บก. พัน.สอ.๑๒ กรม.สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เป็นตัวแทน ผบ.พัน.สอ.๑๒ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาส...
26/07/2022

นาวาตรี วัชรพล วิลัย ผบ.ร้อย.บก. พัน.สอ.๑๒ กรม.สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ เป็นตัวแทน ผบ.พัน.สอ.๑๒ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (เราทำความดี ด้วยหัวใจ)ช่วยเหลือประชาชน,วัด,โรงเรียน สัปดาห์แสนสุขสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่๒๘ ก.ค. ๖๕ ณ บริเวณชายหาดบางแสน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.ค. ๖๕

นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผบ.กรม.สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อม...
25/07/2022

นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผบ.กรม.สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พร้อมกำลังพล พัน.สอ.๑๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของกองทัพเรือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรือเอก สมพร ชีวอารีย์ ทำหน้าที่ผบ.ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม.สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ได้เข้าช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้น(CP...
23/06/2022

เรือเอก สมพร ชีวอารีย์ ทำหน้าที่ผบ.ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม.สอ.๑ สอ.รฝ กองทัพเรือ ได้เข้าช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งเกิดอาการวูบ หมดสติกะทันหัน ร่วมกับมูลนิธิสว่างประทีปศรีราชา ขณะตรวจความเรียบร้อยในค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา แล้วนำผู้ป่วยส่ง รพ.ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่๒๓ มิถุนายน ๖๕

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอศรีรา...
17/06/2022

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอศรีราชาและภาคเอกชน เพื่อเตรียมการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๕

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ นำคณะนายทหารและกำลังพล พัน.สอ.๑๒  จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ การบำเพ็ญกุศลและอ่านคำปร...
19/05/2022

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ นำคณะนายทหารและกำลังพล พัน.สอ.๑๒ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ การบำเพ็ญกุศลและอ่านคำประกาศเกียรติคุณฯ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตุอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ครบรอบ ๙๙ ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. นำกำลังพล พัน.สอ.๑๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เตร...
14/05/2022

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผบ.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. นำกำลังพล พัน.สอ.๑๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เตรียมเปิดเทอมให้น้อง ร.ร.วัดห้วยกุ่ม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๓ พ.ค.๖๕

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒  ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อ...
07/05/2022

นาวาโท บรรเจิด บุญก่อ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เยี่ยมบำรุงขวัญ ครอบครัวข้าราชการ สังกัดกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ ครอบครัว ประกอบด้วย

๑. ด.ญ.เพชรนรา เพชรสุทธาวาส อายุ ๑๔ ปี บุตรสาว เรือตรี กฤษณ์ เพชรสุทธาวาส ซึ่งป่วยเป็นโรคสมองพิการ และมีพัฒนาการช้า มีปัญหากล้ามเนื้อเกร็ง

๒. นายสุบรรณ ประทุมทิพย์ อายุ ๖๗ ปี บิดา จ่าเอก นิรันต์ ประทุมทิพย์ ซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีก สืบเนื่องจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ

ทั้งนี้ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพล ในการนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการและชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงให้ความสำคัญในการดูแลข้าราชการ และครอบครัว ที่ประสบปัญหาเจ็บป่วย และควรจะต้องดูแล ห่วงใย เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและทหารของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้มีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป ในการนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวของข้าราชการในพื้นที่ ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้ครอบครัวของกำลังพล เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่อยู่

Si Racha
20110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6638358629

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Si Racha

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Si Racha (แสดงผลทั้งหมด)

ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร ปลวกแดง 21140 โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน Public Relations. Khaokai องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช