เทศบาลตำบลศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสำโรงเทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีส...
07/05/2021

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง ครั้งแรก โดยมีนายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง และกำหนดสมัยประชุม สภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ นายมาโนช จิตต์กล้า เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง นายสามารถ ลิ้มอยู่สวัสดิ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง และนายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 98-99)
07/05/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 98-99)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 97)
06/05/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 97)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 96)
05/05/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 96)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 93-95)
04/05/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 93-95)

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เ...
04/05/2021

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลศรีสำโรง

ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร ทางเว็บไซต์
http://www.ssr.go.th/event.php

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลศรีสำโรง

ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร ทางเว็บไซต์
http://www.ssr.go.th/event.php

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจตลาดเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนพบมีการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100 % พร้อมขอ...
03/05/2021

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจตลาดเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนพบมีการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100 % พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสำโรง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสำโรง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสำโรง เพื่อตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

รวมทั้ง แนะนำการลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ในไลน์หมอพร้อม หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล (รพ.สต.) และอสม.ในพื้นที่

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชน โดยกล่าวขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการทั้งของภาครัฐและมาตรการของจังหวัดสุโขทัยโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของแม่ค้าพ่อค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในตลาดด้วย

เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถลงทะเบียนได้ที่ไลน์หมอพร้อม โรงพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ อสม...
02/05/2021

เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19
สามารถลงทะเบียนได้ที่ไลน์หมอพร้อม โรงพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ อสม.

เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19
สามารถลงทะเบียนได้ที่ไลน์หมอพร้อม โรงพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ อสม.

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย (รายที่ 90-92)
01/05/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย (รายที่ 90-92)

ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน หมอพร้อม รอบแรกต้องรู้อะไรบ้าง? Q: ใครลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนในรอบแรกนี้ได้บ้าง?(A)ผู้สูงอายุ ...
01/05/2021

ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน หมอพร้อม รอบแรกต้องรู้อะไรบ้าง?

Q: ใครลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนในรอบแรกนี้ได้บ้าง?
(A)ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตวายเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคอ้วน 6. โรคมะเร็ง 7. โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19

Q: ลงทะเบียนรอบแรกนี้แล้วจะได้ฉีดเมื่อไหร่?
(A)สำหรับรอบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังนี้ จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป

Q: ต้องรีบจองไหม? (A)ในการรับวัคซีนรอบแรกนี้ (มิ.ย. - ก.ค. 64) มีวัคซีนของ AstraZeneca ที่จัดหาไว้ทั้งสิ้น 16 ล้านโดส ซึ่งจะครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของกลุ่มประชากรเป้าหมายในรอบนี้ที่มีอยู่ประมาณ 16 ล้านคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมเป้าหมายทั้งสิ้นที่ 50 ล้านคน (70% ของประชากร) ภายในสิ้นปีนี้

Q: แล้วรอบประชาชนทั่วไปจะเป็นเมื่อไหร่?
(A)ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะเริ่มเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Q: จองคิวรับวัคซีนได้ช่องทางไหนบ้าง?
(A)1. LINE OA หมอพร้อม 2. โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา 3. อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่

Q: รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนี้มาจากไหน?
(A)รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยคัดกรองจากประวัติการรักษา

Q: ถ้ารายชื่อตกหล่นต้องทำอย่างไร?
(A)ถ้าพบว่ารายชื่อตกหล่น ให้แจ้งไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา เพื่อนำรายชื่อเข้าระบบหมอพร้อม

Q: ลงทะเบียนแล้วรับวัคซีนได้ที่ไหนบ้าง
(A)สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลภูมิลำเนา หรือศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม

Q: รับวัคซีนแล้ว กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติก่อน New Normal ได้เลยไหม
(A)เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาหลังจากรับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งยังคงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 แล้วเกิดอาการป่วยได้ แต่จะลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตลง จึงขอแนะนำให้ทุกท่านยังคงใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะมีประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน หมอพร้อม รอบแรกต้องรู้อะไรบ้าง?

Q: ใครลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนในรอบแรกนี้ได้บ้าง?
(A)ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตวายเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคอ้วน 6. โรคมะเร็ง 7. โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19

Q: ลงทะเบียนรอบแรกนี้แล้วจะได้ฉีดเมื่อไหร่?
(A)สำหรับรอบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังนี้ จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป

Q: ต้องรีบจองไหม? (A)ในการรับวัคซีนรอบแรกนี้ (มิ.ย. - ก.ค. 64) มีวัคซีนของ AstraZeneca ที่จัดหาไว้ทั้งสิ้น 16 ล้านโดส ซึ่งจะครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของกลุ่มประชากรเป้าหมายในรอบนี้ที่มีอยู่ประมาณ 16 ล้านคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมเป้าหมายทั้งสิ้นที่ 50 ล้านคน (70% ของประชากร) ภายในสิ้นปีนี้

Q: แล้วรอบประชาชนทั่วไปจะเป็นเมื่อไหร่?
(A)ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะเริ่มเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Q: จองคิวรับวัคซีนได้ช่องทางไหนบ้าง?
(A)1. LINE OA หมอพร้อม 2. โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา 3. อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่

Q: รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนี้มาจากไหน?
(A)รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยคัดกรองจากประวัติการรักษา

Q: ถ้ารายชื่อตกหล่นต้องทำอย่างไร?
(A)ถ้าพบว่ารายชื่อตกหล่น ให้แจ้งไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา เพื่อนำรายชื่อเข้าระบบหมอพร้อม

Q: ลงทะเบียนแล้วรับวัคซีนได้ที่ไหนบ้าง
(A)สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลภูมิลำเนา หรือศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม

Q: รับวัคซีนแล้ว กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติก่อน New Normal ได้เลยไหม
(A)เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาหลังจากรับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งยังคงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 แล้วเกิดอาการป่วยได้ แต่จะลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตลง จึงขอแนะนำให้ทุกท่านยังคงใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะมีประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับ...
30/04/2021

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับที่ 34

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
30/04/2021

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
30/04/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

29/04/2021
สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 29 เมษายน 2564พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย (รายที่ 88-89)
29/04/2021

สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย (รายที่ 88-89)

⛈พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ...
29/04/2021

⛈พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง โดยลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 พ.ค. 64 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

ที่มา https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php

⛈พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง โดยลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 พ.ค. 64 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

ที่มา https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php

ทรงพระเจริญ
29/04/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

สถานการณ์ Covid-19 จ.สุโขทัย ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย (รายที่85 - 87)
28/04/2021

สถานการณ์ Covid-19 จ.สุโขทัย ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย (รายที่85 - 87)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
27/04/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 26 เมษายน 2564พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย (รายที่ 82-83)
26/04/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย (รายที่ 82-83)

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งสุโขทัย” โดยนายอนุสรณ์  ยุพเยาว์ ปลัดเทศบ...
26/04/2021

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งสุโขทัย”
โดยนายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรงทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งสุโขทัย”
โดยนายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรงทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 25 เมษายน 2564พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 4 ราย (รายที่ 78-81)
25/04/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 25 เมษายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 4 ราย (รายที่ 78-81)

Photos from Jones Salad's post
25/04/2021

Photos from Jones Salad's post

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรงเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลื...
24/04/2021

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 24 เมษายน 2564พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 12 ราย
24/04/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 24 เมษายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 12 ราย

24/04/2021
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบ...
24/04/2021

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ฉบับที่ 33

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 23 เมษายน 2564พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 26 ราย(รายที่ 40 - 65)
23/04/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 26 ราย
(รายที่ 40 - 65)

📣📣ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ‼️#ศรีสำโรงรวมใจสู้ภ...
23/04/2021

📣📣ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ‼️
#ศรีสำโรงรวมใจสู้ภัยโควิด
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

📣📣ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ‼️
#ศรีสำโรงรวมใจสู้ภัยโควิด
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

23/04/2021

ด่วน ‼️
🦠COVID-19 ระลอกใหม่
🏥กาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขาดเลือดหนัก🅰️🅱️🅾️🆎
🙏วอนคนไทยสุขภาพดี💪 บริจาคโลหิต🩸ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ
.
📌ทั้งนี้ ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
🩸ร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤติ COVID-19🦠
.
บริจาคโลหิตที่ :
🚩ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
🚩ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
🚩โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
.
👉ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2XGCf4l
👉ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2WXPsGV
.
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2
🔴มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 5
คลิก https://bit.ly/3wgWa9Y
🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX
🔴ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3f7tE2h📌

ที่มา : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
22/04/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

Mobile Uploads
22/04/2021

Mobile Uploads

เห็นว่าดี...เกือบสองชม.
https://www.facebook.com/watch/?v=904046406804578
ช่วยแชร์ให้
cr. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
++
และสรุปให้ สำหรับคนไม่มีเวลาฟัง

Summary

- ขณะนี้เป็นสายพันธ์อังกฤษ..ติดต่อง่าย ปล่อยเชื้อนานกว่าเดิม อาการ(อาจ)รุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนมีโรคประจำตัวแต่ในคนหนุ่มสาวไม่ค่อยมีอาการรุนแรง
- ไวรัสกลายพันธ์เป็นเรื่องปกติ....เพราะมีการแบ่งตัวเร็วมากกก ยิ่งแบ่งตัวเร็วยิ่งกลายพันธ์ง่าย....จนถึงจุดหนึ่งจะทำให้วัคซีนเดิมใช้ไม่ได้....ดังนั้นวัคซีนจะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปเรื่อย ๆ
- สายพันธ์อังกฤษขณะนี้ยังตอบสนองกับวัคซีนที่มีใช้ในขณะนี้ (วัคซีนสายพันธ์เดิม version 1)
- ขณะนี้กำลังพัฒนา วัคซีนversion2 เพื่อรองรับการกลายพันธ์ และอาจมี ver 3...4 เพราะมีการกลายพันธ์
- สายพันธ์แอฟริกา มีแนวโน้มดื้อต่อวัคซีนver1

--------------------
- เส้นทางหลักในการเข้าร่างกายคือใบหน้า....esp.จมูก....รองลงมาแต่น้อยคือ ปาก ตา ดังนั้นต้องปิดจมูก + ล้างมือบ่อย ๆ
-Faceshield ใช้แค่ป้องกันลูกตาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เหมาะกับการใช้ป้องกันในชีวิตประจำวันเพราะป้องกันได้แค่ 20-30% (หากไม่ใช้หน้ากากร่วมด้วย) ...ที่สำคัญคือไม่ป้องกันการกระจายไปสู่คนอื่นเลย ดังนั้นไม่ควรใช้FACESHIELDอย่างเดียวในชีวิตประจำวัน
- แผ่น acrylic/partition ที่ใช้กันบนโต๊ะระหว่างคนสองคน ...แย่กว่าการใช้ Faceshield...
- ประโยชน์ของแผ่น acrylic/partitionคือเตือนสติ...เพิ่มspaceระหว่างกัน...ไม่เม้าท์กันใส่หน้าตรง ๆ ..ห้ามเอามือไปจับacrylicโดยเด็ดขาด
- ระหว่างทานอาหาร(ซึ่งต้องถอดหน้ากาก)...ห้ามคุยกัน
+++++++++++++++++++

ถ้ามีประวัติสงสัยว่าจะรับเชื้อ (ไม่ได้ใส่หน้ากากและมีการพูดคุยกันโดยตรงระหว่างกัน/สัมผัสกับคนที่ติดชื้อ)
- และมีอาการ..ให้ไปตรวจทันที
- แต่ไม่มีอาการอะไรเลย..รอ ๕ วันหลังสัมผัสแล้วค่อยไปตรวจ (เชื้อจะมากในช่วงวันที่ ๒-๕) ถ้ามีเชื้อจริงภายใน ๕ วันควรจะพบแล้ว
ถ้าไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด/ไม่ได้สัมผัสกับคนร่วมบ้านเดียวกัน.... อย่ารีบร้อนไปออกัน ณ สถานที่ตรวจ ...เพราะสถานที่ตรวจอาจมีความเสี่ยงกับการสัมผัสเชื้อมากกว่า เพราะหลายคนถูกคัดกรองมาแล้วว่ามีความเสี่ยง ถึงถูกเกณฑ์ให้ไปตรวจ...ดังนั้นถ้าไม่มีความเสี่ยงที่ชัดเจน..ไม่ควรไปตรวจ
**********************

ประวัติความเสี่ยงต่อการสัมผัสสูง
(๑) พูดคุยกับคนติดเชื้อที่ไม่ใส่หน้ากาก...ต้องกักตัวเองทันทีอย่างน้อย ๑๔ วัน หรือจนกว่าจะมีอาการ ...ถ้าครบ ๑๔วันแล้วไม่มีอาการ...ไม่มีความจำเป็นต้องไปswab เพราะคุณ ไม่ได้ติดโรค หรือติดโรคแต่ไม่มีอาการและหายแล้ว
(๒) ถ้าทั้งคู่ใส่หน้ากาก แม้ว่าจะมีการพูดคุยกัน...ถือว่าเสี่ยงต่ำ....ไม่ต้องกักตัว แต่ควรลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น และสังเกตอาการตนเอง ๑๔ วัน

+++++++++++++++++++++
อาการเปลี่ยนไปตามช่วงการระบาด..แต่อาการที่ยังคงพบอยู่คืออาการคล้ายหวัด..
$$$$$อาการเตือน สัญญาณอันตรายคือ...พูดแล้วเหนื่อย เสียงขาดเป็นห้วง ๆ ไอเหนื่อย ใจเต้นเร็ว เพลียมาก โดยเฉพาะ 5-7วันแรกเป็นช่วงอันตรายที่สุด$$$$$

ยาฆ่าไวรัสจะได้ผลดี เมื่อให้เร็ว ...ถ้าเริ่มยาช้า ผลจะไม่ดี....ถ้าแพทย์เห็นว่าต้องใช้..ไม่ต้องลังเล เริ่มยาเลย

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Hospitel...สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ / ผู้ติดเชื้อที่รักษาในรพ.และอาการดีขึ้นแล้ว

โรงพยาบาล....สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการ โดยเฉพาะอาการหนัก

//////////////////////////////////
วัคซีน sinovac / astra ...ประสิทธิภาพสูงทั้งคู่....ลดความรุนแรงได้แน่นอน (ยืนยันในวารสาร LANCET)
(๑) กรณีอาการรุนแรง....ลดอัตราตาย ลดการใส่ท่อหรือเครื่องช่วยหายใจ....ทั้งสองตัวนี้ได้ผลเกือบ ๑๐๐%
(๒) กรณีที่อาการปานกลาง...ได้ผล ๘๐%
(๓) กรณีที่อาการไม่มาก....ของsinovacได้ผล ๕๐%
แต่อย่าไปสนใจPercent...เพราะโดยรวมแล้วได้ผลดีแน่ ๆ
(********กรณี ๒%..แบบที่มีคนมาให้ข่าว.....ไม่จริง!!!!*************)

ประสิทธิภาพในการป้องกัน ยืนยันในวารสาร LANCETแล้ว(ทำการศึกษาใน Brazil)

Sinovac..ยังไม่มีข้อมูลว่า "ป้องกันไม่ให้มีอาการเลย" ได้หรือไม่
แต่ป้องกันอาการโดยภาพรวมได้ ๘๐%

Astrazeneka...มีข้อมูลแล้วว่า...ไม่ได้ผลในกรณี "ไม่ให้มีอาการเลย"
และป้องกันไม่ให้มีอาการอ่อน ๆ -ปานกลาง ได้ ๕๐-๘๐%

***********************
วัคซีนทุกชนิดในโลก..ล้วนมีอาการข้างเคียง แต่๙๙%ไม่รุนแรง...อาการไข้สูงอย่างมากก็แค่สองสามวัน...ดีกว่าไปติดเชื้อCOVID แล้วมีอาการป่วย

อาการลิ่มเลือดเกิดได้แค่ หนึ่งในล้าน (เหมือนกรณีได้รับวัคซีนโปลิโอ แล้วกลายเป็นโรคโปลิโอได้ แต่แค่หนึ่งในล้าน)
ผลข้างเคียงทุกชนิดมีแนวทางการเฝ้าระวังและการรักษา

วัคซีนทุกชนิดมีผลข้างเคียง ซึ่งต้องแยกกับกรณีแพ้วัคซีนรุนแรง(Anaphylaxis) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดภายใน 1/2-1 ชม. ...พบได้แค่ หกถึงเจ็ดคนในหลายแสน
และไม่เคยมีใครตาย ถ้าได้รับการเฝ้าระวังและรักษาทันที หลังฉีดวัคซีน

วัคซีน Astrazeneka ที่ผลิตในไทย คุณภาพเทียบเท่ากับที่ผลิตในต่างประเทศ
วัคซีนทุกตัวที่ อย. รับรองให้ใช้ได้ในไทย...ปลอดภัยแน่ ๆ

€€€€€สรุปแล้ว..ใครที่ฉีดวัคซีน..จะไม่ตายจากCOVIDแน่ ๆ€€€€

----------------------------------
กรณีข่าวว่า "จีนยอมรับว่า Sinovac...ไม่ค่อยได้ผล"....เป็น FAKE News...ที่copyต่อ ๆ กันไป แล้วshareข่าวเท็จไปเรื่อย ๆ
---------------------------------

ทั้ง SinovacและAstrazeneka ฉีดได้ทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ ๑๘ปีขึ้นไป

กรณีเกิด ลิ่มเลือดนั้น มีรายงานเฉพาะAstrazeneka ....เกิดได้ยากมากในคนไทย...ฉีดไปแล้วแปดหมื่นกว่าโดส..ยังไม่มีรายงานอุบัติการณ์
โอกาสเกิดลิ่มเลือดในผู้สูงอายุที่ติดโควิดอยู่ที่ >๒๐% ....... ในขณะที่เกิดจากวัคซีนเพียงแค่ หนึ่งในล้าน
และไม่ใช่แบบ Deep vein thrombosis แต่จะเป็นแบบ Vaccine induced thrombotic thrombocytopenia

-----------------------------------------
ผู้หญิงท้อง..กรณีอยู่ในพื้นที่ระบาด ..ให้พิจารณาฉีดหลัง 2nd trimester ...ถ้าไม่แน่ใจ...ให้ชั่งน้ำหนักความเสี่ยงเอา
แต่ถ้าไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง...ไม่ควรรีบฉีด..ให้รอข้อมูลที่แน่นอนก่อน...แต่เริ่มมีpaperรายงานว่า หญิงมีครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนบางกรณี สามารถส่งผ่านภูมิคุ้มกันไปยังบุตรได้เหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่

---------------------------------
ผู้หญิงให้นมบุตร...ฉีดได้แน่นอน

++++++++++++++++++
คาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้จะมีวัคซีนล้นตลาดทั่วโลก...สิ้นปี ตลาดจะเป็นของผู้ซื้อ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องง้อคนขายไปก่อน 555

+++++++++++++++++++++++++++
กลุ่มที่ห้ามฉีดวัคซีน
(๑) โรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคปอด
(๒) กินยากดภูมิคุ้มกัน (ถ้าระยะเบื้องต้นเช่นระหว่างกดภูมิใหม่ ๆ ระหว่างฉายรังสี..ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน)
โรคอื่น เช่น โรคเลือด...ฉีดได้หมด...ถ้าไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัว

++++++++++++++++++++++++++
คนที่ตายจากโควิดนอกเหนือจากผู้สูงอายุ คือ กลุ่มอายุน้อยที่มีโรคประจำตัวและควบคุมไม่ดี
++++++++++++++++++++++++++

ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องใส่maskและป้องกันตัวเหมือนเดิม...เพราะไม่ได้ลดการแพร่กระจาย ๑๐๐% แต่ลดได้อย่างน้อย ๖๐-๗๐%...การฉีดจึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายได้ แม้จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการได้ทั้ง ๑๐๐%...ต้องรอจนกว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่(ได้รับวัคซีน๗๕%ของประชากร Herd immunity)จึงจะไม่ต้องใส่หน้ากาก.....ให้เลือกเอาเองว่าจะอยู่ในกลุ่ม ๗๕% (ที่มีภูมิคุ้มกัน)หรือ ๒๕%(ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน)

++++++++++++++++++++++++++++++
คนแก่มาก ๆ ...ติดเตียงหรือไม่ค่อยได้ไปไหน...... อย่าเพิ่งรีบฉีด........แต่ให้คนรอบข้าง คนดูแลฉีดก่อน............ ยกเว้นเป็นคนแก่ที่ยังactive...ค่อยพิจารณาฉีด

+++++++++++++++++++++++++++
กรณีต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย
- มีโอกาสได้วัคซีนไหนก่อน ฉีดอันนั้นก่อนเลย
- ถ้าได้พร้อมกัน เลือกฉีดโควิดก่อนและรอ ๒ อาทิตย์ค่อยฉีดไข้หวัดใหญ่
- อย่าฉีดพร้อมกัน
- อาการสองโรคนี้คล้ายกัน ...ถ้ายังไม่มีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด ให้ฉีดไข้หวัดใหญ่ไปก่อน จะได้ลดความรุนแรง และความสับสนของโรคเมื่อมีอาการคล้ายหวัด

****************************************
กรณีติดเชื้อแล้วหายแล้ว...ต้องฉีดวัคซีนหรือไม่
- ถ้าติดเชื้อ...หมายความว่าได้วัคซีนแบบoriginalไปเรียบร้อยแล้ว
- ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน สองแบบ (ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ยาวนานตลอดชีวิต)
(๑) Antibody จำเพาะกับเชื้อนั้น..ซึ่งหากมีการกลายพันธ์ ก็อาจป่วยใหม่ได้ ...แต่มีอยู่ ๕%ที่แม้จะหายแล้วแต่ไม่มีantibody
(๒) ภูมิคุ้มกันระบบเซลล์ ...จะมีmemoryสำหรับป้องกันสายพันธ์ในอนาคตได้ แต่ไม่แน่เสมอไป

สรุปคือ...หายแล้ว ..ก็ควรฉีดอีก ๑ ครั้ง(รอ ๓ เดือนหลังหาย) และอาจต้องฉีดอีกหากเกิดกรณีกลายพันธ์และดื้อวัคซีนเดิม ...ดังนั้นการฉีดซ้ำจะไปกระตุ้นเซลล์ความจำ ให้สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีและมากกว่าเดิมมาก

++++++++++++++++++++++++++
กรณีเด็กที่ยังไม่อยู่เกณฑ์ในฉีดวัคซีน...ขณะนี้เริ่มลดอายุลงเหลือ ๑๒ ปี ก็ฉีดได้ ..ของsinovacกำลังศึกษาในอายุ ๓ ขวบ
*************วิธีที่ดีที่สุดหากมีเด็กอยู่ในบ้าน..คือให้คนในบ้านทุกคนไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเด็ก***************

+++++++++++++++++++++++
กรณีติดเชื้อแบบไม่มีอาการแล้วไปฉีดวัคซีน...จะไม่มีผลเสียอะไร

กรณีแพทย์ป้องกันตัวอย่างดี แต่ต้องดูคอคนไข้ขณะตรวจร่างกาย...ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ
แต่ถ้าเมื่อใดที่บุคลากรทางการแพทย์มีอาการคล้ายหวัด..ให้ทำswabทันที....ข้อมูลเพิ่มเติม หาดูเพิ่มเติมได้จากwebsiteของCDC

++++++++++++++++++++++++
False positiveจากscreening test
- Rapid test/Antigen test....มีโอกาสบวกปลอมได้บ้าง
- PCR test...โอกาสน้อยที่จะเกิดfalse positive/negative

ฉีดSinovac แล้วจะไปฉีด Astrazenekaได้หรือไม่?...ไม่มีความจำเป็นเลย (แบ่งให้คนอื่นฉีดบ้าง 555...อย่าหมกหมุ่นกับการฉีดวัคซีนเกินไป) เพราะวัคซีนทุกชนิดในขณะนี้ที่ได้รับการฉีดแล้วสองเข็มสามารถป้องกันได้อย่างน้อย ๖ เดือน

ระหว่างนี้ ลง "หมอพร้อม" ไว้ก่อน

************เห็นว่าดี มีประโยชน์...ฝากกดlike กดshare*******

ที่อยู่

80 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
Si Samrong
64120

เบอร์โทรศัพท์

0 5568 1657

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลศรีสำโรงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลศรีสำโรง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Si Samrong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับ...
วันนี้เวลา09.00น. ได้พบเหตุการณ์บางอย่างบนถนนสาธารณะเขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง(ม.7)กับความเห็นแก่ตัวของผู้รับเหมา
ขออนุญาติ แจ้งข่าว📣 สาธารณประโยชน์ค่ะ เนื่องจาก We love the King We love Thailand ร่วมกับ ก อ ร ม น และ สำนักพิมพ์ต่างๆ ได้มีหนังสือ อ่านเล่น มาให้ มาบริจาค หากหมู่บ้านใด โรงเรียนใด ชุมชนใดมีความประสงค์ต้องการมีไว้ในห้องสมุด หรือ หมู่บ้านใดต้องการหนังสือ ให้ ประชาชน เยาวชน อ่าน แจ้งความจำนงมารับได้ที่ ร้านมลิวรรณ ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ป.ล. รบกวนมารับเองนะคะ ตัวอย่าง หนังสือ
วอนเทศบาลศรีสำโรงถ้าเห็นโพสนี้ช่วยมาบอกเจ้าของตึกที่กำลังก่อสร้างตรงข้ามกับมนัสยนให้ช่วยเก็บกวาดเศษเหล็กที่ตัดแล้วร้วงบนถนนเพราะมันตำยางรถที่ผ่านทำให้ผมต้องเสียเงินและเวลาเพราะความมักง่ายของคนงานก่อสร้างขอบคุณเทศบาลศรีสำโรงมากคับ
ฝาท่อหน้าเซเว่นรถเหยียบตกลงท่อช่วยมาทำไห้หน่อยครับ กลัวเด็กเดินตกท่อ ขอบคุณครับ..
อบต.ทับผึ้ง ขอขอบคุณ ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ร่วมมือกับทีมกู้ชีพของ อบต.ทับผึ้ง ช่วยเหลือหนูน้อยนักเรียนที่นิ้วติดกับเครื่องเล่น https://www.youtube.com/watch?v=YTnAPt5a69w&t=107s เพ็ญสิริ ภู่เจริญ เพ็ญสิริ ภู่เจริญ Ble Ruler Gold ระพิน บางทวี มนตรี ท่าจันทร์ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลศรีสำโรง
อบต.ทับผึ้ง ขอขอบคุณ ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ร่วมมือกับทีมกู้ชีพของ อบต.ทับผึ้ง ช่วยเหลือหนูน้อยนักเรียนที่นิ้วติดกับเครื่องเล่น
ถนนข้ามคลอง ซอยยายขม เทศบาล 29/2 ชาวบ้านเดือนร้อน ถนนพัง ข้ามไม่ได้ ยิ่งฝนตก ยิ่งเละและลื่นมาก แจ้งเทศบาลแล้วหลายครั้ง รวมระยะเวลาที่เดือดร้อน ประมาณ 1 ปีกว่า แจ้งไปกี่ครั้งก็เงียบ ตอนนี้ชาวบ้านทนความเดือดร้อนไม่ไหว ต้องรวมเงินกันซื้อหินเกล็ดมาลงเอง ขอเล่าย้อนเล็กน้อยนะคะ 📌ก่อนหน้านี้ถนนเป็นคอนกรีตดีๆ เทศบาลมาทุบถนนคอนกรีต เพื่อจะทำถนนใหม่ พอทุบเสร็จ ก็บอกว่างบประมาณยังไม่มา แล้วปล่อยให้ถนนพังอยู่อย่างนั้นไม่ทำให้ดีเหมือนเดิม สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน 1 ปีกว่า จนตอนนี้ทนไม่ไหว ต้องรวมเงินกันเองเพื่อซื้อหินเกล็ดมาลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ตัวเอง เพราะผู้เกี่ยวข้องนิ่งเฉย ละเลย กับความเดือดร้อนของชาวบ้าน อยากถามเทศบาลว่า จะทุบของเดิมทำไมในเมื่องบประมาณใหม่ยังไม่มา ทุบเสร็จทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้เรา ปล.ไม่ได้อยากโพสแบบนี้เลยคะ แต่ถูกละเลย อยากถามเทศบาลตำบลศรีสำโรงว่า ทำอะไรกันอยู่ทำไมปล่อยให้ชาวบ้านเดือนร้อนกันมาเป็นปีๆ โทรไปกองช่างก็โทร ติดต่อผู้เกี่ยวข้องก็หลายครั้งแต่ทำไมละเลยการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากการกระทำของท่านได้อย่างไร ใครเห็นโพสนี้ช่วยแชร์ด้วยคะ สงสารคนเฒ่าคนแก่ ชาวบ้านที่ทำมาหากิน เดินทางลำบากมาก 😭😭😭