เทศบาลตำบลศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เปิดเหมือนปกติ

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 344-359)
09/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 344-359)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว📢🦠💉

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
09/07/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีสำโรง โดยนายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเ...
09/07/2021

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีสำโรง โดยนายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสำโรง ร่วมโครงการ อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ จ.สุโขทัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายชาญกิจ จำรัสศรี สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย อ.ศรีสำโรง เขต 2 และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จำนวน 10 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีสำโรง

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) *อบรมฟรี*สแก...
09/07/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) *อบรมฟรี*
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนสมัครได้เลยค่ะ

#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) *อบรมฟรี*
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนสมัครได้เลยค่ะ

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 303-343)
08/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 303-343)

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
08/07/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 269-302)
08/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 269-302)

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
07/07/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 245-268)
07/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 245-268)

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
06/07/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

วิธีลดขยะง่าย ๆ ด้วยหลัก 7R1. Refuse (ปฏิเสธการใช้)2. Refill (การใช้สินค้าที่เติมได้)3. Return (การหมุนเวียนมาใช้ใหม่)4....
06/07/2021

วิธีลดขยะง่าย ๆ ด้วยหลัก 7R
1. Refuse (ปฏิเสธการใช้)
2. Refill (การใช้สินค้าที่เติมได้)
3. Return (การหมุนเวียนมาใช้ใหม่)
4. Repair (การซ่อมแซม)
5. Reuse (การใช้ซ้ำ)
6. Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
7. Reduce (การลดการใช้)

วิธีลดขยะง่าย ๆ ด้วยหลัก 7R
1. Refuse (ปฏิเสธการใช้)
2. Refill (การใช้สินค้าที่เติมได้)
3. Return (การหมุนเวียนมาใช้ใหม่)
4. Repair (การซ่อมแซม)
5. Reuse (การใช้ซ้ำ)
6. Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
7. Reduce (การลดการใช้)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 219-244)
06/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 219-244)

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
05/07/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 195-218)
05/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 195-218)

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยร...
04/07/2021

๔ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสำโรง

๔ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสำโรง

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 181-194)
03/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 181-194)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 167-180 )
02/07/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 167-180 )

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
02/07/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564เทศบาลตำบลศรีสำโรง โดยงานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบการจำหน...
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลศรีสำโรง โดยงานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียนของผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และบทลงโทษ

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
01/07/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

สถานการณ์ Covid-19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสุโขทัย และ Timeline ผู้ป่วยโควิค 19 รายที่ 159-166รายที่ 159 ตำบลสามเรื...
01/07/2021

สถานการณ์ Covid-19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสุโขทัย และ Timeline ผู้ป่วยโควิค 19 รายที่ 159-166

รายที่ 159 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
รายที่ 160 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย
รายที่ 161 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
รายที่ 162 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง
รายที่ 163 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก
รายที่ 164 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
รายที่ 165-166 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพาณิชย์ จ.สุโขทัย  เชิญร่วมกิจกรรม เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ ...
01/07/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์ จ.สุโขทัย เชิญร่วมกิจกรรม เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 8 ก.ค. 64
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 29 ก.ค. 64
เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย

#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์ จ.สุโขทัย เชิญร่วมกิจกรรม เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 8 ก.ค. 64
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 29 ก.ค. 64
เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับ...
30/06/2021

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับที่ 39
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 154-158)
30/06/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 154-158)

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
30/06/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

วันที่ 30 มิถุนายน 2564นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง ร่วมกับจิตอาสาตำบล...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง ร่วมกับจิตอาสาตำบลคลองตาล หมู่ 2, 4 และ 6
จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองตาปาน ม.4 ต.คลองตาล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 148-153)
29/06/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 148-153)

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post
29/06/2021

Photos from เทศบาลตำบลศรีสำโรง's post

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวัจน์พล  ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง พร้อมด้วยนายสันติ เดียวสุรินทร์ รองนายกเทศมนตรี และนา...
29/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง พร้อมด้วยนายสันติ เดียวสุรินทร์ รองนายกเทศมนตรี และนายปรีชา ทิมหงิม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีสำโรง และมอบกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับครูประจำชั้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 147)
28/06/2021

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
และ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด -19 (รายที่ 147)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
28/06/2021

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564และ Timeline ผู้ป่วยรายที่ 145-146
28/06/2021

สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564
และ Timeline ผู้ป่วยรายที่ 145-146

26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"เทศบาลตำบลศรีสำโรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด📌สื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา...
26/06/2021

26 มิถุนายน
"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

เทศบาลตำบลศรีสำโรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
📌สื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
https://www.ssr.go.th/news/detail/27700

26 มิถุนายน
"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

เทศบาลตำบลศรีสำโรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
📌สื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
https://www.ssr.go.th/news/detail/27700

สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564และ Timeline ผู้ป่วยรายที่ 143-144
25/06/2021

สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
และ Timeline ผู้ป่วยรายที่ 143-144

ที่อยู่

80 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
Si Samrong
64120

เบอร์โทรศัพท์

0 5568 1657

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลศรีสำโรงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลศรีสำโรง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Si Samrong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับ...
วันนี้เวลา09.00น. ได้พบเหตุการณ์บางอย่างบนถนนสาธารณะเขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง(ม.7)กับความเห็นแก่ตัวของผู้รับเหมา
ขออนุญาติ แจ้งข่าว📣 สาธารณประโยชน์ค่ะ เนื่องจาก We love the King We love Thailand ร่วมกับ ก อ ร ม น และ สำนักพิมพ์ต่างๆ ได้มีหนังสือ อ่านเล่น มาให้ มาบริจาค หากหมู่บ้านใด โรงเรียนใด ชุมชนใดมีความประสงค์ต้องการมีไว้ในห้องสมุด หรือ หมู่บ้านใดต้องการหนังสือ ให้ ประชาชน เยาวชน อ่าน แจ้งความจำนงมารับได้ที่ ร้านมลิวรรณ ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ป.ล. รบกวนมารับเองนะคะ ตัวอย่าง หนังสือ
วอนเทศบาลศรีสำโรงถ้าเห็นโพสนี้ช่วยมาบอกเจ้าของตึกที่กำลังก่อสร้างตรงข้ามกับมนัสยนให้ช่วยเก็บกวาดเศษเหล็กที่ตัดแล้วร้วงบนถนนเพราะมันตำยางรถที่ผ่านทำให้ผมต้องเสียเงินและเวลาเพราะความมักง่ายของคนงานก่อสร้างขอบคุณเทศบาลศรีสำโรงมากคับ
ฝาท่อหน้าเซเว่นรถเหยียบตกลงท่อช่วยมาทำไห้หน่อยครับ กลัวเด็กเดินตกท่อ ขอบคุณครับ..
อบต.ทับผึ้ง ขอขอบคุณ ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ร่วมมือกับทีมกู้ชีพของ อบต.ทับผึ้ง ช่วยเหลือหนูน้อยนักเรียนที่นิ้วติดกับเครื่องเล่น https://www.youtube.com/watch?v=YTnAPt5a69w&t=107s เพ็ญสิริ ภู่เจริญ เพ็ญสิริ ภู่เจริญ Ble Ruler Gold ระพิน บางทวี มนตรี ท่าจันทร์ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลศรีสำโรง
อบต.ทับผึ้ง ขอขอบคุณ ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ร่วมมือกับทีมกู้ชีพของ อบต.ทับผึ้ง ช่วยเหลือหนูน้อยนักเรียนที่นิ้วติดกับเครื่องเล่น
ถนนข้ามคลอง ซอยยายขม เทศบาล 29/2 ชาวบ้านเดือนร้อน ถนนพัง ข้ามไม่ได้ ยิ่งฝนตก ยิ่งเละและลื่นมาก แจ้งเทศบาลแล้วหลายครั้ง รวมระยะเวลาที่เดือดร้อน ประมาณ 1 ปีกว่า แจ้งไปกี่ครั้งก็เงียบ ตอนนี้ชาวบ้านทนความเดือดร้อนไม่ไหว ต้องรวมเงินกันซื้อหินเกล็ดมาลงเอง ขอเล่าย้อนเล็กน้อยนะคะ 📌ก่อนหน้านี้ถนนเป็นคอนกรีตดีๆ เทศบาลมาทุบถนนคอนกรีต เพื่อจะทำถนนใหม่ พอทุบเสร็จ ก็บอกว่างบประมาณยังไม่มา แล้วปล่อยให้ถนนพังอยู่อย่างนั้นไม่ทำให้ดีเหมือนเดิม สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน 1 ปีกว่า จนตอนนี้ทนไม่ไหว ต้องรวมเงินกันเองเพื่อซื้อหินเกล็ดมาลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ตัวเอง เพราะผู้เกี่ยวข้องนิ่งเฉย ละเลย กับความเดือดร้อนของชาวบ้าน อยากถามเทศบาลว่า จะทุบของเดิมทำไมในเมื่องบประมาณใหม่ยังไม่มา ทุบเสร็จทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้เรา ปล.ไม่ได้อยากโพสแบบนี้เลยคะ แต่ถูกละเลย อยากถามเทศบาลตำบลศรีสำโรงว่า ทำอะไรกันอยู่ทำไมปล่อยให้ชาวบ้านเดือนร้อนกันมาเป็นปีๆ โทรไปกองช่างก็โทร ติดต่อผู้เกี่ยวข้องก็หลายครั้งแต่ทำไมละเลยการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากการกระทำของท่านได้อย่างไร ใครเห็นโพสนี้ช่วยแชร์ด้วยคะ สงสารคนเฒ่าคนแก่ ชาวบ้านที่ทำมาหากิน เดินทางลำบากมาก 😭😭😭