เทศบาลตำบลศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับ...
08/01/2021

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับที่ 23

📣📣ประกาศ กปภ.สาขาศรีสำโรง#หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 🚱💦 วันที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 10.00-15.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)🔸️พื้น...
06/01/2021

📣📣ประกาศ กปภ.สาขาศรีสำโรง
#หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 🚱
💦 วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00-15.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)
🔸️พื้นที่...
🚱 หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ต.คลองตาล
🚱 หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 7 ต.สามเรือน
🚱 หมู่ที่ 5 ต.วังลึก
🚱 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ต.เกาะตาเลี้ยง
🚱 หมู่ที่ 5 ต.วัดเกาะ
🚱 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา
🚰จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าว

พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน บริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2564
05/01/2021

พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน บริเวณภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2564

📣📣คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 7 /2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรั...
05/01/2021

📣📣คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 7 /2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ

📣📣ให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารหรือผู้ประกอบกิจการซึ่งจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
⛔️ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการของตน

❎และให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
❌ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษทั้งจำ-ปรับ

http://www.sukhothai.go.th/covid2019/file/commandcovid2019_29122563.pdf

📣📣ประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.สาขาศรีสำโรง และ ธ.ก.ส.ในเขตจังหวัดสุโขทัย🕐แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็น 09.00 - 15.00 น.📌ตั้ง...
05/01/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.สาขาศรีสำโรง และ ธ.ก.ส.ในเขตจังหวัดสุโขทัย
🕐แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็น 09.00 - 15.00 น.
📌ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มกราคม 2564

📝สรุป มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 21
05/01/2021

📝สรุป มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 21

📣📣ท่านที่เดินทางไป ร้าน InBlack , โรงแรมศรีวิไลย์ , โรงแรมภาษาไทย , ศาลแม่ย่า , ร้านเจ้แฮ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว (26-2...
05/01/2021

📣📣ท่านที่เดินทางไป ร้าน InBlack , โรงแรมศรีวิไลย์ , โรงแรมภาษาไทย , ศาลแม่ย่า , ร้านเจ้แฮ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว (26-28 ธ.ค. 63) ขอให้ตรวจสอบอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติขอให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
หรือโทรสอบถามสายด่วน 1567 เพื่อประเมินความเสี่ยง
📌ที่มา : https://www.facebook.com/106351797666481/posts/232585638376429/
#Covid19 #สุโขทัย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับ...
04/01/2021

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19
ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ใครควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการป่วย
02/01/2021

ใครควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการป่วย

เทศบาลตำบลศรีสำโรง
31/12/2020

เทศบาลตำบลศรีสำโรง

📣📣เทศบาลตำบลศรีสำโรง ❌ของดการจัดกิจกรรม❌
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

วันที่ 29 ธันวาคม 2563เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564  โดยจัดกิจกร...
31/12/2020

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า และเปลญวน ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี ประชาชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สามารถนำกลับไปทำในครัวเรือน ลดรายจ่าย และต่อยอดเป็นสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลศรีสำโรง

ปีใหม่นี้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่เรารัก😷🤟
31/12/2020

ปีใหม่นี้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่เรารัก😷🤟

ถ้าไม่อยากถูกเปิดเผย Timelineสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างหมั่นล้างมือเลี่ยงการไปสถานที่ ฝึกสมองประลองเงินตราหรือ สถานที่แออัด...
31/12/2020

ถ้าไม่อยากถูกเปิดเผย Timeline
สวมหน้ากาก
เว้นระยะห่าง
หมั่นล้างมือ
เลี่ยงการไปสถานที่ ฝึกสมองประลองเงินตราหรือ สถานที่แออัด
#โควิด19 #COVID19

ถ้าไม่อยากถูกเปิดเผย Timeline
สวมหน้ากาก
เว้นระยะห่าง
หมั่นล้างมือ
เลี่ยงการไปสถานที่ ฝึกสมองประลองเงินตราหรือ สถานที่แออัด
#โควิด19 #COVID19

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัด งดออกใบอนุญาตเล่นการพนันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด....
30/12/2020

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัด งดออกใบอนุญาตเล่นการพนันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
.
วันนี้ (30 ธ.ค.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 อย่างเข้มข้น และให้พิจารณาควบคุมสถานที่ที่อาจมีกิจกรรมที่ง่ายต่อการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว เช่น กิจกรรมการเล่นการพนัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เคยแจ้งแนวทางให้จังหวัดและอำเภอถือปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ และในการการจัดให้มีการเล่นการพนันแต่ละครั้งเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ งดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้ทราบ ส่วนกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตที่ได้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทยไปแล้ว ให้แจ้งกับผู้ได้รับอนุญาตข้างต้นงดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว และให้เข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ลักลอบจัดให้มีและผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกประเภทอย่างเคร่งครัด

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัด งดออกใบอนุญาตเล่นการพนันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
.
วันนี้ (30 ธ.ค.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 อย่างเข้มข้น และให้พิจารณาควบคุมสถานที่ที่อาจมีกิจกรรมที่ง่ายต่อการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว เช่น กิจกรรมการเล่นการพนัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เคยแจ้งแนวทางให้จังหวัดและอำเภอถือปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ และในการการจัดให้มีการเล่นการพนันแต่ละครั้งเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ งดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้ทราบ ส่วนกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตที่ได้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทยไปแล้ว ให้แจ้งกับผู้ได้รับอนุญาตข้างต้นงดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว และให้เข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ลักลอบจัดให้มีและผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 196/2563
วันที่ 30 ธ.ค. 2563

#ปีใหม่นี้ห่างไกลไม่ห่างกัน ศบค.แนะปีใหม่นี้หลีกเลี่ยงการเดินทาง อยู่บ้านฉลองปีใหม่กับครอบครัว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดข...
30/12/2020

#ปีใหม่นี้ห่างไกลไม่ห่างกัน
ศบค.แนะปีใหม่นี้หลีกเลี่ยงการเดินทาง อยู่บ้านฉลองปีใหม่กับครอบครัว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถทางไกลช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2564 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน https://is.g...
30/12/2020

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถทางไกลช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2564 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

https://is.gd/xVNhWC

ศปม. ออกประกาศเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 15 ดังนี้1. ห้ามมิ...
30/12/2020

ศปม. ออกประกาศเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 15 ดังนี้

1. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วราชอาณาจักร

2.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรม ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม

3. การชุมนุม การทำกิจกรรมใดในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ กทม./ ผวจ. เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัว หรือกิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศปม. ออกประกาศเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 15 ดังนี้

1. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วราชอาณาจักร

2.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรม ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม

3. การชุมนุม การทำกิจกรรมใดในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ กทม./ ผวจ. เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัว หรือกิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

เทศบาลตำบลศรีสำโรง's cover photo
30/12/2020

เทศบาลตำบลศรีสำโรง's cover photo

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
30/12/2020

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

📣📣ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังระดับ...
29/12/2020

📣📣ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังระดับอำเภอ
🚧พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่ในอ.สวรรคโลก , ศรีสัชนาลัย , ทุ่งเสลี่ยม , ศรีนคร , ศรีสำโรง , กงไกรลาศ , คีรีมาศ และบ้านด่านลานหอย
🚧พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ พื้นที่อ.เมือง จ.สุโขทัย

------------------------------------------------------------------
📣📣คำสั่งจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

❌ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายผับ บาร์ และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด😷
หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

สรุปมาตรการฯ จ.สุโขทัย ฉบับที่ 20
29/12/2020

สรุปมาตรการฯ จ.สุโขทัย ฉบับที่ 20

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับ...
29/12/2020

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับที่ 20

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 ธันวา...
28/12/2020

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564)

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย
27/12/2020

สถานการณ์จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับ...
25/12/2020

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19
ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 24ธันวาคม 2563เทศบาลตำบลศรีสำโรง มอบอุปกรณ์จราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้...
25/12/2020

เมื่อวันที่ 24ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลศรีสำโรง มอบอุปกรณ์จราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในด้านการจราจรแก่ประชาชน

☃️พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน บริเวณภาคเหนือ☃️❄️ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธ.ค. 2563❄️
25/12/2020

☃️พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน บริเวณภาคเหนือ☃️
❄️ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธ.ค. 2563❄️

📣📣เทศบาลตำบลศรีสำโรง ❌ของดการจัดกิจกรรม❌ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ...
24/12/2020

📣📣เทศบาลตำบลศรีสำโรง ❌ของดการจัดกิจกรรม❌
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

📣📣ศบค.เคาะโซนคุมโควิดระลอกใหม่แบ่งเป็น 4 ระดับ ตามความรุนแรง ได้แก่🔴#สีแดง  -พื้นที่ควบคุมสูงสุด : มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก...
24/12/2020

📣📣ศบค.เคาะโซนคุมโควิดระลอกใหม่แบ่งเป็น 4 ระดับ ตามความรุนแรง ได้แก่

🔴#สีแดง -พื้นที่ควบคุมสูงสุด : มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เช่น จ.สมุทรสาคร
🟠#สีส้ม -พื้นที่ควบคุม : ติดกับพื้นที่สีแดง มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 คน และมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม
🟡#สีเหลือง -พื้นที่เฝ้าระวังสูง : มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 คน มีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ ประกอบด้วย สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฏ์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง
🟢#สีเขียว -พื้นที่เฝ้าระวัง : พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

ข้อมูลจาก : workpointTODAY, ศูนย์ข้อมูลCOVID19

📣📣ประกาศ จากโรงพยาบาลศรีสังวร
24/12/2020

📣📣ประกาศ จากโรงพยาบาลศรีสังวร

เฝ้าไข้ได้เตียงละ1คน เพื่อลดความแออัดค่ะ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยเรื่อง ผลการนับคะแนนเลื...
23/12/2020

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

📣📣ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรงเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน---------------------------------------------------...
23/12/2020

📣📣ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
------------------------------------------------------------
เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศแห้งแล้ง ประกอบกับมีการเผาขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ ในที่โล่งแจ้ง อีกทั้ง รถบรรทุกดิน วัสดุต่างๆ ใช้เส้นทางการขนส่ง ทำให้เกิดผุ่นละอองสร้างปัญหามลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันดังกล่าว เทศบาลตำบลศรีสำโรงจึงขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้
1. งดการเผาขยะ หรือเศษวัสดุการเกษตร เช่น ข้าวโพด ฟางข้าว หรือวัชพืช ฯลฯ
2. ไม่เผาป่าข้างทาง หรือที่ใดๆที่จะก่อให้เกิดไฟลุกลาม หรือก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน
3. ให้ผู้ประกอบการเอกชนที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกดิน บรรทุกปูน รถขนวัสดุที่ก่อให้เกิดละอองฝุ่น ให้ล้างล้อรถยนต์ และคลุมผ้าใบรถบรรทุกขณะบรรทุกอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

📣 ที่ประชุม #คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาการจัดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในห้วงเด...
23/12/2020

📣 ที่ประชุม #คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาการจัดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในห้วงเดือนธันวาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีมติประกาศเลื่อน และงดการจัดงานไว้ก่อน และจะพิจารณาอีกครั้งหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)มีมติ

📣ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยยังคงต้องเข้มงวดในมาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกสถานที่สำคัญๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง โดยทางจังหวัดสุโขทัยจะเพิ่มมาตราการด้านความสะอาดในพื้นที่ตลาด ถนน ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคน

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก
⭐สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4

(22 ธันวาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2564 โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา รองผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้วางแผนค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ตลอดเดือนธันวาคมนี้ คือ กลุ่มแรงงานต่างด่าวที่ขึ้นทะเบียน สุ่มเก็บตัวอย่าง ร้อยละ 50 ผู้ต้องขังรายใหม่ทุกราย พักงานโรงแรม และอาชีพพบปะผู้คนจำนวนมาก ได้แก่ พักงานขนส่งสินค้า พันนักงานเซเว่น พนักงานห้างสรรพสินค้า และพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด และตลาดนัด

ด้านการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ หากมีการระบาดในพื้นที่นั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัยมีวัสดุอุปกรณ์ เตียง เครื่องช่วยหายใจ พร้อมสำหรับการรักษา สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ แลสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้รับข้อมูลข่าวสารจากทางจังหวัดสุโขทัย เพราะช่วงนี้จะมีข่าวปลอมออกมา ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับคำปรึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3559 ,061-8698161 ,094-8654499 และ 094-6308482

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในห้วงเดือนธันวาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยได้มีพิจารณาประกาศเลื่อน และงดการจัดงานไว้ก่อน และจะพิจารณาอีกครั้งหลัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)มีมติ และจะพิจารณาการจัดงานอีกครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยยังคงต้องเข้มงวดในมาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกสถานที่สำคัญๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง โดยทางจังหวัดสุโขทัยจะเพิ่มมาตราการด้านความสะอาดในพื้นที่ตลาด ถนน ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคน

📣📣ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ❌#ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสุโขทัย 📺ขอให้ติดตามข่าวสารจากทาง...
22/12/2020

📣📣ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
❌#ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสุโขทัย
📺ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการ ระวังการแชร์ข่าวปลอมซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย
😷สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใช้ไทยชนะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน✌

❌ งดจัดงาน Amazing Night Sukhithai Countdown 2021 ❌
22/12/2020

❌ งดจัดงาน Amazing Night Sukhithai Countdown 2021 ❌

ที่อยู่

80 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
Si Samrong
64120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลศรีสำโรงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลศรีสำโรง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Si Samrong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับ...
วันนี้เวลา09.00น. ได้พบเหตุการณ์บางอย่างบนถนนสาธารณะเขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง(ม.7)กับความเห็นแก่ตัวของผู้รับเหมา
ขออนุญาติ แจ้งข่าว📣 สาธารณประโยชน์ค่ะ เนื่องจาก We love the King We love Thailand ร่วมกับ ก อ ร ม น และ สำนักพิมพ์ต่างๆ ได้มีหนังสือ อ่านเล่น มาให้ มาบริจาค หากหมู่บ้านใด โรงเรียนใด ชุมชนใดมีความประสงค์ต้องการมีไว้ในห้องสมุด หรือ หมู่บ้านใดต้องการหนังสือ ให้ ประชาชน เยาวชน อ่าน แจ้งความจำนงมารับได้ที่ ร้านมลิวรรณ ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ป.ล. รบกวนมารับเองนะคะ ตัวอย่าง หนังสือ
วอนเทศบาลศรีสำโรงถ้าเห็นโพสนี้ช่วยมาบอกเจ้าของตึกที่กำลังก่อสร้างตรงข้ามกับมนัสยนให้ช่วยเก็บกวาดเศษเหล็กที่ตัดแล้วร้วงบนถนนเพราะมันตำยางรถที่ผ่านทำให้ผมต้องเสียเงินและเวลาเพราะความมักง่ายของคนงานก่อสร้างขอบคุณเทศบาลศรีสำโรงมากคับ
ฝาท่อหน้าเซเว่นรถเหยียบตกลงท่อช่วยมาทำไห้หน่อยครับ กลัวเด็กเดินตกท่อ ขอบคุณครับ..
อบต.ทับผึ้ง ขอขอบคุณ ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ร่วมมือกับทีมกู้ชีพของ อบต.ทับผึ้ง ช่วยเหลือหนูน้อยนักเรียนที่นิ้วติดกับเครื่องเล่น https://www.youtube.com/watch?v=YTnAPt5a69w&t=107s เพ็ญสิริ ภู่เจริญ เพ็ญสิริ ภู่เจริญ Ble Ruler Gold ระพิน บางทวี มนตรี ท่าจันทร์ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลศรีสำโรง
อบต.ทับผึ้ง ขอขอบคุณ ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ร่วมมือกับทีมกู้ชีพของ อบต.ทับผึ้ง ช่วยเหลือหนูน้อยนักเรียนที่นิ้วติดกับเครื่องเล่น
ถนนข้ามคลอง ซอยยายขม เทศบาล 29/2 ชาวบ้านเดือนร้อน ถนนพัง ข้ามไม่ได้ ยิ่งฝนตก ยิ่งเละและลื่นมาก แจ้งเทศบาลแล้วหลายครั้ง รวมระยะเวลาที่เดือดร้อน ประมาณ 1 ปีกว่า แจ้งไปกี่ครั้งก็เงียบ ตอนนี้ชาวบ้านทนความเดือดร้อนไม่ไหว ต้องรวมเงินกันซื้อหินเกล็ดมาลงเอง ขอเล่าย้อนเล็กน้อยนะคะ 📌ก่อนหน้านี้ถนนเป็นคอนกรีตดีๆ เทศบาลมาทุบถนนคอนกรีต เพื่อจะทำถนนใหม่ พอทุบเสร็จ ก็บอกว่างบประมาณยังไม่มา แล้วปล่อยให้ถนนพังอยู่อย่างนั้นไม่ทำให้ดีเหมือนเดิม สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน 1 ปีกว่า จนตอนนี้ทนไม่ไหว ต้องรวมเงินกันเองเพื่อซื้อหินเกล็ดมาลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ตัวเอง เพราะผู้เกี่ยวข้องนิ่งเฉย ละเลย กับความเดือดร้อนของชาวบ้าน อยากถามเทศบาลว่า จะทุบของเดิมทำไมในเมื่องบประมาณใหม่ยังไม่มา ทุบเสร็จทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้เรา ปล.ไม่ได้อยากโพสแบบนี้เลยคะ แต่ถูกละเลย อยากถามเทศบาลตำบลศรีสำโรงว่า ทำอะไรกันอยู่ทำไมปล่อยให้ชาวบ้านเดือนร้อนกันมาเป็นปีๆ โทรไปกองช่างก็โทร ติดต่อผู้เกี่ยวข้องก็หลายครั้งแต่ทำไมละเลยการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากการกระทำของท่านได้อย่างไร ใครเห็นโพสนี้ช่วยแชร์ด้วยคะ สงสารคนเฒ่าคนแก่ ชาวบ้านที่ทำมาหากิน เดินทางลำบากมาก 😭😭😭