สงขลา COVID-19

สงขลา COVID-19 นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดสงขลา

เปิดเหมือนปกติ

🌤วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 137 วัน.🤧 ผ...
06/09/2020

🌤วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 137 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 136 วัน.🤧 ผู้...
05/09/2020

🌤วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 136 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 134 วัน.🤧 ...
03/09/2020

🌤วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 134 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันพุธที่ 2 กันยายน 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 133 วัน.🤧 ผู้ป่...
02/09/2020

🌤วันพุธที่ 2 กันยายน 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 133 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 132 วัน.🤧 ผู...
01/09/2020

🌤วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 132 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 121 วัน.🤧 ...
23/08/2020

🌤วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 121 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 120 วัน.🤧 ผู...
22/08/2020

🌤วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 120 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 118 วัน.🤧...
20/08/2020

🌤วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา💓ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 118 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 117 วัน.🤧 ผู...
19/08/2020

🌤วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 117 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับ✌️✌️✌️
17/08/2020

ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับ✌️✌️✌️

📢📢พบการระบาดของ COVID-19 🦠 กระจายเกือบทุกรัฐในประเทศมาเลเซีย 🇲🇾 ขอความร่วมมือประชาชน พบเห็นบุคคลต่างด้าวที่ต้องสงสัยหลบหนีเข้าเมือง 👤 โปรดแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. รพ.สต. นายอำเภอในพื้นที่โดยด่วนที่สุด 📞📞📞

📢📢พบการระบาดของ COVID-19 🦠 กระจายเกือบทุกรัฐในประเทศมาเลเซีย 🇲🇾 ขอความร่วมมือประชาชน พบเห็นบุคคลต่างด้าวที่ต้องสงสัยหลบห...
17/08/2020

📢📢พบการระบาดของ COVID-19 🦠 กระจายเกือบทุกรัฐในประเทศมาเลเซีย 🇲🇾 ขอความร่วมมือประชาชน พบเห็นบุคคลต่างด้าวที่ต้องสงสัยหลบหนีเข้าเมือง 👤 โปรดแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. รพ.สต. นายอำเภอในพื้นที่โดยด่วนที่สุด 📞📞📞

🌤วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 115 วัน.🤧...
17/08/2020

🌤วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 115 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563✌️สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 114 วัน....
16/08/2020

🌤วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563✌️

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 114 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563🌸สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 113 วัน.🤧 ผ...
15/08/2020

🌤วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563🌸

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 113 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563🌸สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 109 วัน.🤧 ...
11/08/2020

🌤วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563🌸

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧜‍♀️ม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 109 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563🦋สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧚🏻‍♀️ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 107 วัน....
09/08/2020

🌤วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563🦋

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧚🏻‍♀️ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 107 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🌤วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 🌤สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧚🏻‍♀️ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 106 วัน.🤧...
08/08/2020

🌤วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 🌤

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🧚🏻‍♀️ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 106 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 105 วัน.🤧 ผู...
07/08/2020

🗓 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 105 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 103 วัน.🤧 ผู้ป...
05/08/2020

🗓 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 103 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 102 วัน.🤧 ผ...
04/08/2020

🗓 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 102 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 101 วัน.🤧 ผ...
03/08/2020

🗓 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 101 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 97 วัน.🤧...
30/07/2020

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 97 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 95 วัน.🤧 ผ...
28/07/2020

🗓 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 95 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 94 วัน.🤧 ผ...
27/07/2020

🗓 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 94 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 92 วัน.🤧 ผู...
25/07/2020

🗓 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 92 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 91 วัน.🤧 ผู...
24/07/2020

🗓 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 91 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 90 วัน.🤧...
23/07/2020

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 90 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 88 วัน.🤧 ผ...
21/07/2020

🗓 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 88 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 87 วัน.🤧 ผ...
20/07/2020

🗓 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 87 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 86 วัน.🤧 ...
19/07/2020

🗓 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 86 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 84 วัน.🤧 ผู...
17/07/2020

🗓 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 84 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

📢📢📢ประกาศ ประกาศ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก สงขลาการ์ดไม่ตก ร่วมใจป้องกันโควิด-19 📣📣📣. จังหวัดสงขลาขอความร่วมผู้ที่เดินทางมาจาก...
16/07/2020

📢📢📢ประกาศ ประกาศ
ตระหนักแต่ไม่ตระหนก สงขลาการ์ดไม่ตก ร่วมใจป้องกันโควิด-19 📣📣📣
.
จังหวัดสงขลาขอความร่วมผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองปฏิบัติตัวดังนี้ครับ🦠🦠🦠

🗓 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 82 วัน.🤧 ผู้ป...
15/07/2020

🗓 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 82 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 81 วัน.🤧 ผ...
14/07/2020

🗓 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 81 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

🗓 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 👉สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 80 วัน.🤧 ผ...
13/07/2020

🗓 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 👉

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา
🥰ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดติดต่อกัน 80 วัน
.
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
😷 รักษาหายกลับบ้าน 69 ราย
😷 คนต่างด้าวรักษาหายอยู่ศูนย์กักฯ 65 ราย
🩺 รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 134 ราย

#ศูนย์ข้อมูลสงขลาCOVID19
#จังหวัดสงขลา
#ชีวิตวิถีใหม่
#SongkhlaNewNormal

ที่อยู่

ราชดำเนิน
Songkhla
90000

เบอร์โทรศัพท์

+6674321105

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สงขลา COVID-19ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สงขลา COVID-19:

วิดีโอทั้งหมด

สงขลา Covid-19

เพจสงขลา Covid-19 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา ข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดในเพจเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้

#สงขลาโควิด19 #สงขลาCovid_19 #โควิด19สงขลา #สถานการณ์โควิด19จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามหน่อยครับ สามารถเดินทางไปค้างคืนภายในจังหวัดได้มั้ยครับ กรณีร้านอาหารโดนงัดแงะ