สงขลา COVID-19

สงขลา COVID-19 นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดสงขลา

เปิดเหมือนปกติ

10/09/2021
จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตร...
09/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19
ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 374 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ และจากต่างจังหวัด จำนวน 171 ราย
- อ.ควนเนียง 3 ราย
- อ.จะนะ 23 ราย
- อ.เทพา 3 ราย
- อ.นาทวี 10 ราย
- อ.บางกล่ำ 3 ราย
- อ.เมือง 22 ราย
- อ.รัตภูมิ 3 ราย
- อ.สทิงพระ 1 ราย
- อ.สะเดา 8 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 19 ราย
- อ.สิงหนคร 23 ราย
- อ.หาดใหญ่ 44 ราย
- จ.ปัตตานี 7 ราย
- จ.พัทลุง 2 ราย
2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมจำนวน 62 ราย
- โรงงานเซฟสกิน 21 ราย
- โรงงานอุตสาหกรรม 10 แห่ง (CPF ระโนด,ศรีตรังโกลฟส์,โชติวัฒน์หาดใหญ่,ซีเวลท์,ถาวรอุตฯ,
ไทยยูเนี่ยน สิงหนคร,แปซิฟิก,แมนเอ,สงขลาแคนนิ่ง,สยามอินเตอร์) รวม 41 ราย (รายใหม่ 34 ราย สัมผัส 7 ราย)
3.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนบ่ออิฐ อ.เมือง จำนวน 24 ราย
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงก๋วยเตี๊ยวรุ่งคณากิจ จำนวน 20 ราย
5.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด รวมจำนวน 8 ราย (ชุมชนหัวเขา 6 ราย ตลาดกิมหยง 1 ราย ตลาดสดพลาซ่า 1 ราย)
6.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 8 ราย
7.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 81 ราย
(สนง.กรมเจ้าท่า,เดินทางมาจาก ตจว.,ตรวจก่อนทำหัตถการ,ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา,เทศบาลนาทับ,ปั๊มเชลล์ ตลาดบ้านเล,
บุคลากรสาธารณสุข,แพปลาเบอร์ 11,เรือประมง และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564
09/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

✅มาตรการในการละหมาดญะมาอะห์ และกาารละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด)ตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ ...
08/09/2021

✅มาตรการในการละหมาดญะมาอะห์ และกาารละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด)
ตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 102/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 🕌

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564
08/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรว...
08/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19
ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 8 กันยายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 369 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ และจากต่างจังหวัด จำนวน 221 ราย
- อ.คลองหอยโข่ง 1 ราย
- อ.จะนะ 34 ราย
- อ.เทพา 8 ราย
- อ.นาหม่อม 1 ราย
- อ.บางกล่ำ 3 ราย
- อ.เมือง 20 ราย
- อ.รัตภูมิ 1 ราย
- อ.สทิงพระ 3 ราย
- อ.สะเดา 9 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 58 ราย
- อ.สิงหนคร 24 ราย
- อ.หาดใหญ่ 58 ราย
- จ.ยะลา 1 ราย
2.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนหัวเขา จำนวน 38 ราย
3.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง (CPF ระโนด,ศรีตรังโกลฟส์,เซฟสกิน,ถาวรอุตฯ,ไทยยูเนี่ยน สิงหนคร,นิสซุย,แปซิฟิก,ไฮไท) รวมจำนวน 26 ราย (รายใหม่ 23 ราย สัมผัส 3 ราย)
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก แพปลาเบอร์ 11 จำนวน 26 ราย
5.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 21 ราย (รายใหม่ 18 ราย สัมผัส 3 ราย)
6.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 37 ราย
(ชุมชนม่วงงาม,ตรวจก่อนทำหัตถการ,ตลาดจะนะ,ตลาดพลาซ่า,ตลาดม่วงงาม,ตลาดสดโรงแรมทัวร์,บุคลากรสาธารณสุข, และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564
07/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตร...
07/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 7 กันยายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 200 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ และจากต่างจังหวัด จำนวน 134 ราย
- อ.จะนะ 20 ราย
- อ.นาทวี 8 ราย
- อ.บางกล่ำ 1 ราย
- อ.เมือง 20 ราย
- อ.สะเดา 9 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 23 ราย
- อ.สิงหนคร 14 ราย
- อ.หาดใหญ่ 38 ราย
- กทม. 1 ราย
2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง (CPF ระโนด,ศรีตรังโกลฟส์,เซฟสกิน,นิสซุย,แปซิฟิก,เมอร์กาโต้,ไทยยูเนี่ยน) รวมจำนวน 26 ราย (รายใหม่ 23 ราย สัมผัส 3 ราย)
3.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 4 ราย
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง งานศพนาทวี จำนวน 3 ราย
5.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แพปลาเบอร์ 11 จำนวน 3 ราย
6.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 30 ราย
(ชุมชนหัวเขา,ตรวจก่อนทำหัตถการ,บิ๊กซี คลองแห,ปั๊มเชลล์ บางกล่ำ,แพปลาน้องเมย์,ฟาร์มหมูสะเดา,เดินทางมาจาก ตจว. และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

การเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 93/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
06/09/2021

การเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 93/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตร...
06/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19
ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 263 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ และจากต่างจังหวัด จำนวน 171 ราย
- อ.คลองหอยโข่ง 2 ราย
- อ.จะนะ 27 ราย
- อ.เทพา 3 ราย
- อ.นาทวี 2 ราย
- อ.เมือง 19 ราย
- อ.ระโนด 1 ราย
- อ.รัตภูมิ 8 ราย
- อ.สะเดา 15 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 31 ราย
- อ.สิงหนคร 7 ราย
- อ.หาดใหญ่ 52 ราย
- จ.นราธิวาส 1 ราย
- จ.ปัตตานี 2 ราย
2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง (CPF ระโนด,ศรีตรังโกลฟส์,เซฟสกิน,ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา,นิสซุย,แมนเอ,แปซิฟิก) รวมจำนวน 26 ราย (รายใหม่ 22 ราย สัมผัส 4 ราย)
3.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง งานศพนาทวี จำนวน 16 ราย
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แพปลาเบอร์ 11 จำนวน 6 ราย
5.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 6 ราย
6.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 38 ราย
(อู่เรือ,ร้านสะดวกซื้อ,Tesco Lotus Express หาดใหญ่ใน,ตลาดกิมหยง,ตลาดพลาซ่า,ตลาดสดหาดใหญ่/หาดใหญ่ใน,ธนาคาร,เทศบาลนครหาดใหญ่,บุคลากรสาธารณสุข,สนง.สรรพากร (หาดใหญ่) เดินทางมาจาก ตจว. และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564
06/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564

เพิ่มเติมข้อมูลของโรงพยาบาลหาดใหญ่ 👇👇
05/09/2021

เพิ่มเติมข้อมูลของโรงพยาบาลหาดใหญ่ 👇👇

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564
05/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตร...
05/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 5 กันยายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 227 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 154 ราย
- อ.จะนะ 21 ราย
- อ.เทพา 10 ราย
- อ.นาทวี 3 ราย
- อ.บางกล่ำ 3 ราย
- อ.เมือง 15 ราย
- อ.ระโนด 2 ราย
- อ.รัตภูมิ 1 ราย
- อ.สทิงพระ 4 ราย
- อ.สะเดา 20 ราย
- อ.สะบ้าย้อ 15 ราย
- อ.สิงหนคร 28 ราย
- อ.หาดใหญ่ 32 ราย
2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มพนักงานโรงงานเซฟสกิน จำนวน 16 ราย
3.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง
(ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา,แปซิฟิก,สยามอินเตอร์) รวมจำนวน 7 ราย
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แพปลาเบอร์ 11 จำนวน 9 ราย
5.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในชุมชน รวมจำนวน 8 ราย
(ชุมชนเก้าเส้ง 7 ราย ชุมชนหัวเขา 1 ราย)
6.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 33 ราย
(ค่ายมหาจักรีสิรินธร,แคมป์คนงานก่อสร้าง ควนลัง,งานศพสทิงพระ,เทศบาลนครหาดใหญ่,แพปลาน้องเมย์,เดินทางมาจาก ตจว. และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

📢 ประกาศจากโรงพยาบาลต่าง เรื่องคิวการฉีดวัคซีน กดดูรายละเอียดตามภาพ 👇👇
04/09/2021

📢 ประกาศจากโรงพยาบาลต่าง เรื่องคิวการฉีดวัคซีน
กดดูรายละเอียดตามภาพ 👇👇

04/09/2021
04/09/2021
จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตร...
04/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 4 กันยายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 224 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง (CPF ระโนด,CPF ระโนด (BB&S),ศรีตรังโกลฟส์,โชติวัฒน์อุตฯ,ไทยยูเนี่ยนสิงหนคร,เมอร์กาโต้,แมนเอ) รวมจำนวน 28 ราย
(รายใหม่ 16 ราย/สัมผัส 12 ราย)
2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มพนักงานโรงงานเซฟสกิน จำนวน 21 ราย (รายใหม่ 19 ราย/สัมผัส 2 ราย)
3.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในชุมชน และตลาด รวมจำนวน 14 ราย (ชุมชนหัวเขา 6 ราย ชุมชนเก้าเส้ง 1 ราย ตลาดสดพลาซ่า 4 ราย ตลาดสิงหนคร 3 ราย)
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในบริษัท/ร้านค้า ต่าง ๆ รวมจำนวน 9 ราย
5.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 111 ราย
- อ.คลองหอยโข่ง 6 ราย
- อ.ควนเนียง 3 ราย
- อ.จะนะ 23 ราย
- อ.เทพา 4 ราย
- อ.นาทวี 1 ราย
- อ.นาหม่อม 1 ราย
- อ.บางกล่ำ 2 ราย
- อ.เมือง 6 ราย
- อ.ระโนด 4 ราย
- อ.สทิงพระ 7 ราย
- อ.สะเดา 6 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 6 ราย
- อ.สิงหนคร 8 ราย
- อ.หาดใหญ่ 34 ราย
6.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 41 ราย
(หน่วยงานราชการ,เดินทางมาจาก ตจว.และผู้สัมผัสผู้ป่วยจากต่างจังหวัด,ตรวจก่อนทำหัตถการแพปลาเบอร์ 11,เทศบาลนครสงขลา/คลองแงะ/คลองแห,ฟาร์มไก่ ลพบุรีราเมศวร์ และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564
04/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564

03/09/2021
จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตร...
03/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 3 กันยายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 279 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มพนักงานโรงงานไทยยูเนี่ยน สิงหนคร จำนวน 29 ราย (รายใหม่ 28 ราย/สัมผัส 1 ราย)
2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง (CPF ระโนด,ศรีตรังโกลฟส์,ซีเวลท์,เซฟสกิน,นิสซุย) รวมจำนวน 20 ราย (รายใหม่ 18 ราย/สัมผัส 2 ราย)
3.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในบริษัท/ร้านค้า ต่าง ๆ รวมจำนวน 15 ราย (รายใหม่ 12 ราย/สัมผัส 3 ราย)
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในชุมชน และตลาด รวมจำนวน 15 ราย (ชุมชนเก้าเส้ง 12 ราย ชุมชนบ่อตรุ 1 ราย ตลาดสดพลาซ่า 2 ราย)
5.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แพปลาเบอร์ 11 จำนวน 12 ราย (รายใหม่ 4 ราย สัมผัส 8 ราย)
6.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 166 ราย
- อ.ควนเนียง 5 ราย
- อ.เทพา 4 ราย
- อ.นาหม่อม 5 ราย
- อ.เมือง 15 ราย
- อ.รัตภูมิ 7 ราย
- อ.สทิงพระ 1 ราย
- อ.สะเดา 8 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 11 ราย
- อ.สิงหนคร 55 ราย
- อ.หาดใหญ่ 55 ราย
7.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 22 ราย
(หน่วยงานราชการ,เดินทางมาจาก ตจว.และผู้สัมผัส,เทศบาลนครสงขลา,ปั๊มเชลล์ท่าช้าง อ.บางกล่ำ, และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564
03/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

02/09/2021

ตอบคำถาม : กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่แดงเข้ม (สูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด)

**จะต้องกักตัว 14 วัน (Local Quarantine)**
หากไม่สะดวกกักตัวก็ให้มี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
1.ฉีดวัคซีน
- sinovac,sonophram,Pfizer หรือแบบไขว้ ครบ 2 เข็มเกิน 14 วัน
- AZ 1 เข็มเกิน 14 วัน
2.ผลตรวจโควิด แบบ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) (เป็นการตรวจ ATK ซึ่งระบุชื่อ ผู้ถูกตรวจ โดยคลินิค หรือ รพ) โดยผลต้องไม่เกิน 72 ชม.
3.มีเอกสารรับรองว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้ว ไม่เกิน 90 วัน
4.เอกสารรับรองว่ากักตัวมาแล้วครบ 14 วัน โดยไม่เกิน 72 ชม.

เมือเดินทางมาถึง ให้..
- เตรียมบัตร ปชช
- สแกน QR Code Songkhla Care
- เช็คอินแอปฯ หมอชนะ
- เมื่อเดินทางถึงให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่
**กรณีกักตัว LQ อาจขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ว่าต้อง LQ หรืออาจจะ HQ**

................

02/09/2021
📢📢 คกก.โรคติดต่อจังหวัดสงขลาประกาศ ขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ที่ 96/2564ปิด 🚫❌ ...
02/09/2021

📢📢 คกก.โรคติดต่อจังหวัดสงขลาประกาศ ขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ที่ 96/2564
ปิด 🚫
❌ หาดชลาทัศน์ตลอดแนวถนนซ้าย - ขวา
ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง - วงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ
❌ สวนสองทะเล ตลอดแนวถนนซ้าย - ขวา
ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค - ท่าแพขนานยนต์
❌ หาดสมิหลา
ตั้งแต่หลังโรงแรม บี.พี.สมิหลาบีช - ลานว่าว
❌ แหลมสนอ่อน - หลังอะควาเรียม
❌ สนามลานว่าว
❌ ลานกิจกรรมสระบัว
❌ สวนเสรี
❌ สวนสาธารณะเมืองสงขลา
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ)

‼️ โดย ห้าม !! จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้าม !! มั่วสุมรวมกลุ่ม ดื่มสุราหรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกระทำอื่นใดที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจ...
02/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 2 กันยายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 254 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง (ศรีตรังโกลฟส์,โชติวัฒน์อุตฯ,ซีเวลท์,เซฟสกิน,ไทยยูเนี่ยน,แปซิฟิค,แมนเอ,CPF) รวมจำนวน 30 ราย (รายใหม่ 27 ราย/สัมผัส 3 ราย)
2.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในบริษัท/ร้านค้า ต่าง ๆ รวมจำนวน 15 ราย (รายใหม่ 12 ราย/สัมผัส 3 ราย)
3.กลุ่มผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างจังหวัด และผู้สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด รวมจำนวน 15 ราย (มาจาก กทม. 1 ราย สัมผัส ผป.ยะลา 11 ราย สัมผัส ผป.พัทลุง 2 ราย สัมผัส ผป.นครศรีฯ 1 ราย)
4.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในชุมชน และตลาด รวมจำนวน 8 ราย (ชุมชนเก้าเส้ง 4 ราย ชุมชนสระเกษ 1 ราย ตลาดสดพลาซ่า 3 ราย)
5.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 134 ราย
- อ.คลองหอยโข่ง 1 ราย
- อ.ควนเนียง 1 ราย
- อ.จะนะ 20 ราย
- อ.เทพา 7 ราย
- อ.นาทวี 1 ราย
- อ.บางกล่ำ 1 ราย
- อ.เมือง 15 ราย
- อ.รัตภูมิ 1 ราย
- อ.สทิงพระ 3 ราย
- อ.สะเดา 15 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 10 ราย
- อ.สิงหนคร 9 ราย
- อ.หาดใหญ่ 50 ราย
6ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 52 ราย
(หน่วยงานราชการ,ร้านสะดวกซื้อ,ธนาคาร,งานศพสทิงพระ,ตรวจก่อนทำหัตถการ และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564
02/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564

สรุปมาตรการควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 97/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่องการปิดสถานที่เสี่ย...
02/09/2021

สรุปมาตรการควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 97/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่องการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01/09/2021
📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564
01/09/2021

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

📊 แผนที่แสดงการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดสงขลา ประจำวันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจ...
01/09/2021

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน และในบริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรวม 290 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..
1.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง (ศรีตรังโกลฟส์,เซฟสกิน,ไทยยูเนี่ยนสิงหนคร,นิสซุย,แปซิฟิค,เมอร์กาโต้,แมนเอ,CPF) รวมจำนวน 32 ราย (รายใหม่ 25 ราย/สัมผัส 7 ราย)
2.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในชุมชน และตลาด รวมจำนวน 17 ราย (ชุมชนเก้าเส้ง 4 ราย ชุมชนหัวเขา 9 ราย ตลาดรถไฟ 1 ราย ตลาดสดเกาะหมี 1 ราย ตลาดสดพลาซ่า 2 ราย)
3.กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในบริษัท/ร้านค้า ต่าง ๆ รวมจำนวน 15 ราย
4.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 190 ราย
- อ.คลองหอยโข่ง 7 ราย
- อ.ควนเนียง 5 ราย
- อ.จะนะ 12 ราย
- อ.เทพา 4 ราย
- อ.นาหม่อม 1 ราย
- อ.บางกล่ำ 3 ราย
- อ.เมือง 29 ราย
- อ.ระโนด 6 ราย
- อ.รัตภูมิ 2 ราย
- อ.สทิงพระ 5 ราย
- อ.สะเดา 3 ราย
- อ.สะบ้าย้อย 9 ราย
- อ.สิงหนคร 67 ราย
- อ.หาดใหญ่ 37 ราย
5.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 36 ราย
(การไฟฟ้าควนลัง,คลินิก,งานศพสทิงพระ,เดินทางมาจาก ตจว.,ตรวจก่อนทำหัตถการ,บุคลากรสาธารณสุข,แพปลาเบอร์ 11,สัมผัสคนงานทำคูระบายน้ำ ถ.ศรีรัตนะ และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

ประกาศขยายเวลาเคอร์ฟิว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 95/2564
01/09/2021

ประกาศขยายเวลาเคอร์ฟิว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 95/2564

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสงขลา ตามประกาศคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 98/2564 ลงวันที่ 31 สิงห...
01/09/2021

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสงขลา ตามประกาศคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 98/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 94/2564
31/08/2021

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 94/2564

ที่อยู่

ราชดำเนิน
Songkhla
90000

เบอร์โทรศัพท์

+6674321105

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สงขลา COVID-19ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สงขลา COVID-19:

วิดีโอทั้งหมด

สงขลา Covid-19

เพจสงขลา Covid-19 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา ข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดในเพจเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้

#สงขลาโควิด19 #สงขลาCovid_19 #โควิด19สงขลา #สถานการณ์โควิด19จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ก็คงต้องปรับตัวอยู่กับไวรัสนี้ต่อไปเหมือนกับโรคเอดส์​ที่อยู่คู่กับมนุษ​ย์โลกมากว่า 40 ปีแล้ว แต่เอดส์​มันไม่น่ากลัวเท่าโรคนี้เพราะสามารถ​ป้องกันได้ แต่ไวรัส​ร้ายที่มนุษยชาติ​เพิ่งเผชิญ​มาเกือบ 2 นี่สิป้องกันยากมาก มันก็เป็นตามทฤษฏี​ Evolution ของ Charles Darwin ใครแข็งแรงกว่าก็อยู่รอด ส่วนคนที่อ่อนแอกว่าก็กลับไปสู่ธรรมธาตุก่อน แต่ท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนล้วนต้องกลับไปสู่ธรรมธาตุ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ด้วยกันทั้งสิ้น ไปมีใครรอดพ้นไปได้ ดังนั้น จงอยู่กับปัจจุบัน​ อยู่อย่างมีสติ ระลึกอยู่เสมอว่า ชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ความตายเป็นสิ่งแน่นอน เราทั้งหลายจักต้องตายเมื่อถึงเวลา เมื่อระลึกอยู่เสมอดังนี้แล้ว เราก็มีความสุข ไม่ต้องทุกข์....
สงขลาน้ายอมแพ้กรุงเทพ
ผม ขอพุดตรงเลย นะคับว่า ขนาด วัคซีน ยังต้องมีเส้น มีเงิน ถึงจะใด้ ฉีด แล้วคนทีเขาไม่มีเส้นสายหรือเงิน จะทำไง ฝากใว้หัย ผู้ว่า สงขลา คิด
กําลังคิดว่าคนยุลนี้
หาดใหญ่ผมไม่ดีขึ้นเลยครับ ร้านค้าผู้ไม่มีรายได้ประจำหนักขึ้นๆ ฝากผู้ว่า นายกเทศมนตรี หัวหน่วยงานท้องถิ่น คิดเชิงรุกมากขึ้นครับ อีก14วันไม่ดีขึ้นแน่นอน ถ้าทำแบบเดิม...
รบกวนหน่อยครับ ชาวสงขลาที่มีข้อมูล ช่วยลงข้อมูลในเวป https://www.jitasa.care/ หน่อยครับ เช่น จุดพักคอย โรงพยาบาลสนาม จุดตรวจโควิด จุดฉีดวัคซีน โดยการสมัครเป็น อาสาให้ข้อมูลในเว็ปไซต์ได้เลย หรือถ้าใครไม่สะดวกแจ้ง ข้อมูลมาทางผมได้เลย ครับเห็นว่า สงขลาเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลในระบบ ทั้งที่แดงเข้มแล้ว ขอบคุณมากครับ
หรือชีวิตนี้จะไม่มีดวงจะได้ ฉีดวัคซีน ขนาดเป็นท้อปพื้นเสี่ยง แย่
คนฝ่าฝืนเคอฟิวเยอะแยะขับรถเกิน3ทุ่ม และร้านในตลาดหาดใหญ่ใน3ทุ่มภุไม่ปิดกันเลย สรุปบังคับเฉพาะคนเคารพกฎใช่มั้ย คนฝ่าฝืนก็ไม่มีอะไร
ขอสอบถามหน่อยค่ะ สงขลาที่ไหนตรวจโควิคฟรีบ้างค่ะ...พอดีมีทีมงาานยุในกลุ่มเสี่ยงค่ะ ทั้งบ้านติดโควิคกันหมดค่ะ ไป รพ.สงขลาเค้าไม่ตรวจให้ ต้องจ่ายเงินเอง เค้าคิดค่าตรวจ 3500 บาท....... รบกวนด้วยนะค่ะ #ตรวจฟรีมีจริงไหมค่ะ......
ไทม์ไลน์ อรษา เวชชูแก้ว มาตรการป้องกัน Covid-19 18 มิ.ย 2564 เช้าเดินทางไปทำงานที่สาขา 7:11 Hatyai Elegance ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ เวลาประมาณ 13.45 น. เดินทางไปธนาคารออมสิน สาขาสนามบิน เสร็จก็เดินทางกลับมายังที่ร้านไม่ได้แวะที่ไหน 18.30 น.เลิกงานขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน ถึงบ้านก็ไม่ได้ออกไปไหน พักผ่อน 19 มิ.ย 2564 เช้าเดินทางไปทำงานที่ 7:11 Hatyai Elegance ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ด้วยรถจักรยานยนต์ ไม่ได้แวะที่ไหน ระหว่างวันก็ไม่ได้ออกไปไหน 18.15 น. เลิกงานขับรถกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน ประมาณ 1ทุ่มเดินทางไปยังบ้านแม่ด้วยรถส่วนตัวกับแฟน 2 คน ไม่ได้แวะที่ไหน ถึงบ้านพ่อกับแม่ ที่ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร ก็ไม่ได้ออกไปไหน ทานข้าวกับลูกและหลาน 3 คนเสร็จก็ พักผ่อน 20มิ.ย 2564 เช้า7โมงเดินทางไปทำสวน โดยรถส่วนตัว โดยไม่ได้แวะที่ไหน ไปกันทั้งหมด 7 คน เด็ก 4 คน ผู้ใหญ่ 3 คน บ่ายโมงกลับจากทำสวนมาบ้านแม่ พักผ่อนต่อ บ่ายสามโมงเดินทางกลับ แวะที่โลตัสสาขา สงขลา ทั้งครอบครัว 4 คน ไปทำแอปเป๋าตังค์ ที่ธนาคารกรุงไทย โดยทำที่หน้าตู้ ทำเสร็จก็กลับเลย ไม่ได้เดินช็อปปิ้งต่อ เดินทางกลับบ้านที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ถึงบ้านก็พักผ่อน ประมาณหกโมงครึ่ง ออกไปซื้อไข่ ร้านขายของชำเสร็จแล้วก็กลับเข้าบ้านพักผ่อน ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลย
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณอดิชัย อาดโต๊ะเส็น 0968307579 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า