ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั Southern meteorological Centre (East Coast)

เปิดเหมือนปกติ

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาประจำวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ( 12.00 U...
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ( 12.00 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่  17-23 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

หลังจากภาพเรดาร์เวลานี้ท่านสามารถรับชมภาพเรดาร์ได้ทุก 15 นาที ทางเว็บไซต์
http://www.songkhla.tmd.go.th/site/radar

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
ในทะเลอ่าวไทย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 น. (05.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 น. (05.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. (03.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. (03.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564https://youtu.be/tgAQ_uk9Zp4
17/02/2021
พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

https://youtu.be/tgAQ_uk9Zp4

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปก.....

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. (02.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. (02.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. (01.30 UTC).......
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. (01.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
ในทะเลอ่าวไทย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

รายงานอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

รายงานอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานปริมาณฝนสถานี 24 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

รายงานปริมาณฝนสถานี 24 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

พยากรณ์อากาศ สถานีตรวจอากาศเกษตรหนองพลับประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17/02/2021

พยากรณ์อากาศ สถานีตรวจอากาศเกษตรหนองพลับ
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. (00.30 UTC)
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. (00.30 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาประจำวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2564 เมื่อเวลา 07.00 น. ( 00.00 U...
17/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 07.00 น. ( 00.00 UTC)

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้
16/02/2021

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รายจังหวัด)ประจำวัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึ...
16/02/2021

พยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รายจังหวัด)
ประจำวัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้

คาดหมายสภาวะอากาศ และผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564
16/02/2021

คาดหมายสภาวะอากาศ และผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง
สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
16/02/2021

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
16/02/2021

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาประจำวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ( 12.00 U...
16/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ( 12.00 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)
16/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC).......
16/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

หลังจากภาพเรดาร์เวลานี้ท่านสามารถรับชมภาพเรดาร์ได้ทุก 15 นาที ทางเว็บไซต์
http://www.songkhla.tmd.go.th/site/radar

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564
16/02/2021

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC).......
16/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
ชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC).......
16/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
ชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 น. (05.30 UTC).......
16/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 น. (05.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC).......
16/02/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC)

....ตรวจไม่พบกลุ่มฝน....

ที่อยู่

426 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla
90000

426 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เบอร์โทรศัพท์

074311760

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตือนด่วน !! พายุกรอวาญ ภาคใต้ฝนตกหนักระวังน้ำท่วม https://youtu.be/HJ5h1uko6Vw (คลิป)
พรุ่งนี้ฝนตกหนักไมคับ เขต อ.เมืองกับอ.ร่อนพิบูล
มีข้อมูล เผยแพร่
ส่วนช่างสุขาภิบาล ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 25 พ.ย. 63 โดยคาดว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 25 - 28 พ.ย. เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น พยากรณ์อากาศ พื้นที่หาดใหญ่มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ สำหรับระดับน้ำในคลองเตย คลองหวะ คลองอู่ตะเภา และแก้มลิงคลองเรียน อยู่ในระดับปกติโดยสรุปพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในภาวะปกติ (ธงเขียว)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 พ.ย. 63 โดยคาดว่าในช่วงบ่าย-ค่ำ จะมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับระดับน้ำในคลองหวะต่ำกว่าตลิ่ง 2.24 เมตร น้ำในคลองอู่ตะเภาข้างอำเภอต่ำกว่าตลิ่ง 4.6 เมตร โดยสรุปพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในภาวะปกติ (ธงเขียว)
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2563) เวลา 11.10-12.00 น. สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz การสัมภาษณ์สดเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และรานงานสถานการณ์ฝนในพื้นที่และปริมาณน้ำ โดยนายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ดำเนินรายการ ดีเจลูกเนียง เสียงใส สามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 96.0 MHz สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่หรือฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ https://www.hatyaicity.go.th/96mhz/
Radar Chumphon
`radar chumphon
ระดับน้ำพื้นที่สุราษฎร์และผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เวลา 13.00 น.
รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 07.00 น. ( 00.00 UTC)
รายงานอุณหภูมิสูงสุดบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รายงาน 10 อันดับ อุณหภูมิสูงสุดบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563