ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั Southern meteorological Centre (East Coast)

เปิดเหมือนปกติ

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
29/06/2021

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
29/06/2021

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. (12.00 UTC)
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. (12.00 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. (12.00 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.กาญจนดิษฐ์ อ.บ้านนาสาร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสตูล จ.สตูล อ.รือเสาะ อ.จะแนะ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พระแสง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.พัทลุง อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ.ระแงะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

หลังจากภาพเรดาร์เวลานี้ท่านสามารถรับชมภาพเรดาร์ได้ทุก 15 นาที ทางเว็บไซต์
http://www.songkhla.tmd.go.th/site/radar

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.กาญจนดิษฐ์ อ.บ้านนาสาร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสตูล จ.สตูล อ.รือเสาะ อ.จะแนะ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พระแสง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.พัทลุง อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ.ระแงะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

หลังจากภาพเรดาร์เวลานี้ท่านสามารถรับชมภาพเรดาร์ได้ทุก 15 นาที ทางเว็บไซต์
http://www.songkhla.tmd.go.th/site/radar

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี อ.นาโยง อ.กันตัง จ.ตรัง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อ.เมืองจ.สตูล อ.บันนังสตา อ.เบตง จ.ยะลา อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.คีรีรัฐนิคม อ.บ้านตาขุน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.สิชล อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองพัทลุง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง อ.ธารโต จ.ยะลา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี อ.นาโยง อ.กันตัง จ.ตรัง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อ.เมืองจ.สตูล อ.บันนังสตา อ.เบตง จ.ยะลา อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.คีรีรัฐนิคม อ.บ้านตาขุน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.สิชล อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองพัทลุง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง อ.ธารโต จ.ยะลา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เขาพนม จ.กระบี่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ.กันตัง จ.ตรัง อ.กงหรา จ.พัทลุง อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.ธารโต จ.ยะลา อ.ศรีสาคร อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี อ.จะแนะ อ.สุคิริน อ.แว้ง จ.นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เขาพนม จ.กระบี่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ.กันตัง จ.ตรัง อ.กงหรา จ.พัทลุง อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.ธารโต จ.ยะลา อ.ศรีสาคร อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี อ.จะแนะ อ.สุคิริน อ.แว้ง จ.นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. (05.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. (05.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ธารโต จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.จะแนะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. (05.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ธารโต จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.จะแนะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564
29/06/2021

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เมืองกระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.ฉวาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช อ.เบตง อ.ธารโต จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เมืองกระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.ฉวาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช อ.เบตง อ.ธารโต จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
29/06/2021
พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ โ...

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. (03.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. (03.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ทุ่งสง อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ.เขาพนม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.ห้วยยอด อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. (03.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ทุ่งสง อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ.เขาพนม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.ห้วยยอด อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
29/06/2021

สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. (02.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. (02.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. (02.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. (01.30 UTC)....ตร...
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. (01.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. (01.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. (00.30 UTC)
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. (00.30 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. (00.30 UTC)

รายงานปริมาณฝนสถานี 24 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
29/06/2021

รายงานปริมาณฝนสถานี 24 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานปริมาณฝนสถานี 24 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
29/06/2021

รายงานอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 07.00 น. (00.00 UTC)
29/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 07.00 น. (00.00 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 07.00 น. (00.00 UTC)

28/06/2021
พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้
28/06/2021

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รายจังหวัด)ประจำวัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถ...
28/06/2021

พยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รายจังหวัด)
ประจำวัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้

คาดหมายสภาวะอากาศในฤดูฝนสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564
28/06/2021

คาดหมายสภาวะอากาศในฤดูฝนสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
28/06/2021

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

รายงานอุณหภูมิสูงสุด บริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
28/06/2021

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

รายงานปริมาณฝนสถานี 12 ชม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาประจำวันที่ 28  มิถุนายน   2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ( 12.00 UT...
28/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ( 12.00 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ( 12.00 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)
28/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. (11.30 UTC)

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)...ตรว...
28/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)

...ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ อ.สิชล อ.ขนอม อ.เมืองนครศรี อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช อ.นาโยง อ.เมืองตรัง อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง อ.สทิงพระ จ.สงขลา อ.มะนัง จ.สตูล อ.กาบัง อ.ยะหา อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี อ.สุคิริน จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พนม อ.พุนพิน อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี อ.พรหมคีรี อ.ท่าศาลา อ.ชะอวด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน อ.ป่าพะยอม อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง อ.ระโนด อ.สิงหนคร อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

หลังจากภาพเรดาร์เวลานี้ท่านสามารถรับชมภาพเรดาร์ได้ทุก 15 นาที ทางเว็บไซต์
http://www.songkhla.tmd.go.th/site/radar

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. (08.30 UTC)

...ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ อ.สิชล อ.ขนอม อ.เมืองนครศรี อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช อ.นาโยง อ.เมืองตรัง อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง อ.สทิงพระ จ.สงขลา อ.มะนัง จ.สตูล อ.กาบัง อ.ยะหา อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี อ.สุคิริน จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พนม อ.พุนพิน อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี อ.พรหมคีรี อ.ท่าศาลา อ.ชะอวด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน อ.ป่าพะยอม อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง อ.ระโนด อ.สิงหนคร อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

หลังจากภาพเรดาร์เวลานี้ท่านสามารถรับชมภาพเรดาร์ได้ทุก 15 นาที ทางเว็บไซต์
http://www.songkhla.tmd.go.th/site/radar

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันท...
28/06/2021

พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)....ตร...
28/06/2021

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ อ.เมืองตรัง อ.ย่านตาขาว อ.นาโยง จ.ตรัง อ.ศรีนครินทร์ อ.บางแก้ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อ.สะเดา อ.ควนเนียง จ.สงขลา อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน จ.สตูล อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.ธารโต จ.ยะลา อ.ศรีสาคร อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.สิชล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง อ.สทิงพระ จ.สงขลา อ.มะนัง จ.สตูล อ.ยะหา อ.บันนังสตา อ.เบตง จ.ยะลา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. (07.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ อ.เมืองตรัง อ.ย่านตาขาว อ.นาโยง จ.ตรัง อ.ศรีนครินทร์ อ.บางแก้ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อ.สะเดา อ.ควนเนียง จ.สงขลา อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน จ.สตูล อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.ธารโต จ.ยะลา อ.ศรีสาคร อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง.......

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.สิชล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง อ.สทิงพระ จ.สงขลา อ.มะนัง จ.สตูล อ.ยะหา อ.บันนังสตา อ.เบตง จ.ยะลา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย
...มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น.......

ที่อยู่

426 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla
90000

426 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เบอร์โทรศัพท์

074311760

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Songkhla บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตือนด่วน !! พายุกรอวาญ ภาคใต้ฝนตกหนักระวังน้ำท่วม https://youtu.be/HJ5h1uko6Vw (คลิป)
พรุ่งนี้ฝนตกหนักไมคับ เขต อ.เมืองกับอ.ร่อนพิบูล
มีข้อมูล เผยแพร่
ส่วนช่างสุขาภิบาล ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 25 พ.ย. 63 โดยคาดว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 25 - 28 พ.ย. เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น พยากรณ์อากาศ พื้นที่หาดใหญ่มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ สำหรับระดับน้ำในคลองเตย คลองหวะ คลองอู่ตะเภา และแก้มลิงคลองเรียน อยู่ในระดับปกติโดยสรุปพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในภาวะปกติ (ธงเขียว)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 พ.ย. 63 โดยคาดว่าในช่วงบ่าย-ค่ำ จะมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับระดับน้ำในคลองหวะต่ำกว่าตลิ่ง 2.24 เมตร น้ำในคลองอู่ตะเภาข้างอำเภอต่ำกว่าตลิ่ง 4.6 เมตร โดยสรุปพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในภาวะปกติ (ธงเขียว)
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2563) เวลา 11.10-12.00 น. สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz การสัมภาษณ์สดเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และรานงานสถานการณ์ฝนในพื้นที่และปริมาณน้ำ โดยนายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ดำเนินรายการ ดีเจลูกเนียง เสียงใส สามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 96.0 MHz สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่หรือฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ https://www.hatyaicity.go.th/96mhz/
Radar Chumphon
`radar chumphon
ระดับน้ำพื้นที่สุราษฎร์และผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เวลา 13.00 น.
รายงานผลการตรวจอากาศ จากสถานีตรวจอากาศสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 07.00 น. ( 00.00 UTC)
รายงานอุณหภูมิสูงสุดบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รายงาน 10 อันดับ อุณหภูมิสูงสุดบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563