สภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

สภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เพจทางการของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : The official page of SCRUTS.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Photos from RUN FUN DOG RUTS's post
04/08/2021

Photos from RUN FUN DOG RUTS's post

🔴ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมพิจารณาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ดังรายละเอีย...
16/07/2021

🔴ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมพิจารณาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัย ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 50%
2. มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Covid-19) จำนวน 1,119 ทุน ๆ ละ 5,000. บาท 3. มหาวิทยาลัย ไม่จัดเก็บค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
#แชร์ไปให้ถึงดาวอังคาร

🔴ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมพิจารณาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัย ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 50%
2. มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Covid-19) จำนวน 1,119 ทุน ๆ ละ 5,000. บาท 3. มหาวิทยาลัย ไม่จัดเก็บค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
#แชร์ไปให้ถึงดาวอังคาร

⏰วันสุดท้ายก่อนหมดเวลา⏰🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴 👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61M...
16/07/2021

⏰วันสุดท้ายก่อนหมดเวลา⏰
🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴
👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61MxMH6
🦠แบบสำรวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเสนอแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางมหาลัยทราบผลกระทบและพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 915 ครั้ง (เวลา 08.30 น. 16/7/2564) หลังจากปิดรับแบบสอบถามทางเราจะนำข้อมูลเปิดวาระการประชุมเพื่อสรุปผลและนำรายชื่อเรียนไปยังผู้บริหารเป็นลำดับต่อไป
**หมายเหตุ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

⏰วันสุดท้ายก่อนหมดเวลา⏰
🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴
👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61MxMH6
🦠แบบสำรวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเสนอแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางมหาลัยทราบผลกระทบและพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 915 ครั้ง (เวลา 08.30 น. 16/7/2564) หลังจากปิดรับแบบสอบถามทางเราจะนำข้อมูลเปิดวาระการประชุมเพื่อสรุปผลและนำรายชื่อเรียนไปยังผู้บริหารเป็นลำดับต่อไป
**หมายเหตุ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

⏰เหลือเวลาอีก 3 วัน สำหรับ🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴 👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT...
14/07/2021

⏰เหลือเวลาอีก 3 วัน สำหรับ
🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴
👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61MxMH6
🦠แบบสำรวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเสนอแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางมหาลัยทราบผลกระทบและพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 551 ครั้ง (เวลา 08.30 น. 14/7/2564) หลังจากปิดรับแบบสอบถามทางเราจะนำข้อมูลเปิดวาระการประชุมเพื่อสรุปผลและนำรายชื่อเรียนไปยังผู้บริหารเป็นลำดับต่อไป

⏰เหลือเวลาอีก 3 วัน สำหรับ
🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴
👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61MxMH6
🦠แบบสำรวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเสนอแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางมหาลัยทราบผลกระทบและพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 551 ครั้ง (เวลา 08.30 น. 14/7/2564) หลังจากปิดรับแบบสอบถามทางเราจะนำข้อมูลเปิดวาระการประชุมเพื่อสรุปผลและนำรายชื่อเรียนไปยังผู้บริหารเป็นลำดับต่อไป

🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴 👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61MxMH6🦠แบบสำรวจในครั้งนี้...
09/07/2021

🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴
👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61MxMH6
🦠แบบสำรวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเสนอแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางมหาลัยทราบผลกระทบและพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

🔴แบบสำรวจผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด🔴
👉ลิงค์🔗https://forms.gle/yPdMQ639vT61MxMH6
🦠แบบสำรวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเสนอแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางมหาลัยทราบผลกระทบและพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พรุ่งนี้วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา อย่าลืมเข้าร่วมกันนะครับ แล้วเจ...
29/06/2021

พรุ่งนี้วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา อย่าลืมเข้าร่วมกันนะครับ แล้วเจอกันชาววิศวะ

น้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์  สามารถสั้งจองเครื่องแบบนักศึกษาได้แล้วครับ
16/05/2021

น้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสั้งจองเครื่องแบบนักศึกษาได้แล้วครับ

ประกาศ นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน
สั่งจองเครื่องแบบนักศึกษา เสื้อปฏิบัติการ และเสื้อกิจกรรมนักศึกษา

🎉เปิดจองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🎉
สั่งจอง 👉 shorturl.asia/4xypw
ตารางไซส์เสื้อมีแจ้งในระบบแล้วน๊า

**หมายเหตุ อ่านคำชี้แจงในระบบก่อนกดสั่งนะจ่ะ😍

07/05/2021

ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทางสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อว.ม.อ. จึงขอประกาศ! #เลื่อนจัดกิจกรรมพร้อมแจ้งกำหนดการใหม่ #ขยายเวลาการรับสมัคร
โครงการนวัตกรรม เรื่อง MEA Hackathon for Smart Energy 2021
.

MEA Hackathon for Smart Energy 2021
Theme : IoT Solutions for Smart Energy System

การไฟฟ้านครหลวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
ขอเชิญชวนนิสิต | นักศึกษา | นักคิด | นักประดิษฐ์ และบุคคลทั่วไป
มาร่วมแข่งขัน การคิดค้นและพัฒนา Solution
“ ผลิตภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย “
.
โดยได้รับความร่วมมือกำหนดโจทย์ปัญหาจาก การไฟฟ้านครหลวง
.
⏰ กำหนดการ
ผู้สนใจโปรดเข้า Line กลุ่ม เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและโจทย์จาก กฟน. ▶️ : http://line.me/ti/g/bitRYawJmg
▶️Zoom เปิดโอกาสให้ซัก-ถาม กฟน. : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
▶️ รับสมัคร ทีมละ 3-5 คน พร้อมเลือกโจทย์และอัดคลิปวิดิโอ Solution : วันนี้ – 15 มิถุนายน 2564
▶️ ประกาศรายชื่อ : 23 มิถุนายน 2564
▶️ MEA Hackathon : 3-4 กรกฎาคม 2564
▶️ Pitching : 4 กรกฎาคม 2564
.
เงื่อนไข *
1.ทีมผู้เข้าร่วมในรอบต่อไปจะต้องเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ
ตามTimeline ดังนี้
🎯 โครงการต่อเนื่อง สำหรับทีมที่ได้ไปต่อ
▶️ ทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 80,000 บาท/โครงการ
▶️ Coaching and Mentoring : กรกฎาคม - กันยายน 2564
▶️ Demo & Pitching : 20 กันยายน 2564
ในกิจกรรม Demo & Pitching ชิงเงินรางวัล
รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 20,000 บาท
.
หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก กฟน. ให้เป็นสิทธิร่วมของ กฟน. และทีมผู้เข้าร่วมที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
P-seda สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา
074-289358 คุณพลอย
074-289350 คุณนานา

* สำหรับทีมที่ลงสมัครในรอบก่อนหน้านี้ ทางทีมงานได้รับข้อมูลเรียบร้อยค่ะ

แจ้งเพิ่มเติม : ในกิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
จะเป็นการ Zoom เปิดโอกาสซัก-ถาม กฟน. กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการดูวิดิโอ Zoom ในครั้งที่แล้ว ซึ่งสามารถเข้าดูได้ทั้งทีมที่สมัครเข้ามาแล้วและทีมที่ยังไม่ได้สมัครค่ะ ส่วนทีมไหนที่ต้องการซัก-ถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้าไปใน LINE กลุ่ม จะมีทีมงานจาก กฟน. ตอบคำถามให้อยู่ค่ะ

17/04/2021

ประกาศ กองกลาง เรื่องการงดเข้าพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

#เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๒ เมษายน ๒๕๖๔ทรง...
02/04/2021

#เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๔
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

#เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๔
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

วันนี้อย่าลืมติดตามรับฟังประสมการณ์ย้อนวัยปี1 ของพี่ๆคณะวิศวกรรมศาตร์ เวลา 14.00 น.ที่เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ...
09/03/2021

วันนี้อย่าลืมติดตามรับฟังประสมการณ์ย้อนวัยปี1 ของพี่ๆคณะวิศวกรรมศาตร์ เวลา 14.00 น.ที่เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย แล้วเจอกันนะเด็กๆ⚙️⚙️

RUTS Talk กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

🤍ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2 โมงตรง
เจอกันที่👇👇👇
✅เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
✅เพจงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย ✅เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

🥰สัปดาห์นี้พบกับ พี่ปาล์ม พี่น้ำหวาน และพี่นะดาในFacebook Live !! พูดคุยเล่าประสบการณ์ย้อนวัยปี 1 การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

สมัครเรียนคลิก 👉 http://admission.rmutsv.ac.th/

📣 ประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ 👉🏻 โครงการแข่งขันทักษะการสื่อสารในยุค Thailand 4.0 📆 ในวันพุธที่ ...
09/02/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ

👉🏻 โครงการแข่งขันทักษะการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
📆 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายการแข่งขัน ประกอบด้วย
✅ การพูดสุนทรพจน์ประกอบสื่อ
✅ การเขียนเรียงความ
✅ การอ่านออกเสียง

💻 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องภาษาไทย 62203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์

📣 ประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ

👉🏻 โครงการแข่งขันทักษะการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
📆 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายการแข่งขัน ประกอบด้วย
✅ การพูดสุนทรพจน์ประกอบสื่อ
✅ การเขียนเรียงความ
✅ การอ่านออกเสียง

💻 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องภาษาไทย 62203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์

09/02/2021

📢📢องค์การนักศึกษามทร.ศรีวิชัย ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกชั้นปีเข้าร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษามทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google Form ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยระบบจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
📌#หมายเหตุ นักศึกษาต้อง Login เข้าสู่ google form ผ่าน Email มหาวิทยาลัยเท่านั้น คือ @rmutsvmail.com
#ได้กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านบังคับเลือก
#มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆน่า
#หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง
#องค์การนักศึกษาศรีวิชัย 👇💡

Photos from องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย's post
09/02/2021

Photos from องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย's post

Photos from องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย's post
06/01/2021

Photos from องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย's post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
22/12/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
** วัน เวลา และกำหนดการที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการประกาศให้ทราบอีกครั้ง ***

09/12/2020
องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เตรียมพบกับ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ และ ถวายตัวลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563
#เฟรชชี่ปี1เตรียมตัวให้พร้อม #แล้วพบกัน

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ#รวมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศล **วันจันทร์ ที่21 ธันวาคม 2563** ณ ชั้น...
07/12/2020

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
#รวมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศล
**วันจันทร์ ที่21 ธันวาคม 2563**
ณ ชั้น3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา09.00
#ได้กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
#รวมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศล
**วันจันทร์ ที่21 ธันวาคม 2563**
ณ ชั้น3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา09.00
#ได้กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรร...
07/12/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ทรงเจริญพระชันษา ๔๒ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
05/12/2020

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวันที่ 5 ธันวาคม 2563 มี นายสิทธิชัย ชำนาญ นายกสภานักศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of agreement (MOA) เพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารจัดการสภานักศึกษา การประกันคุณภาพศึกษา มาตรฐานศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
05/12/2020

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีที่ ๙๓

วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
04/12/2020

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 10 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสภานักศึกษารวมไปถึงหน่วยกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดการทำงานร่วมกันของทุกๆปีการศึกษาโดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดให้มีกิจกรรมต่างๆได้แก่การส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ของผู้นำศึกษา และหลักการดำเนินงานของสภาการศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินงานและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย สำหรับการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
03/12/2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

#ขอเชิญ...ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ อาคารศรีวิศววิทยา
#ชมรมวิศวอาสา
#สโมสรนักศึกษา

ลองเปิดใจดูอาจจะเจอเนื้อคู่แบบพี่ๆสภาก็ได้น้าาา 🙈✨
03/12/2020

ลองเปิดใจดูอาจจะเจอเนื้อคู่แบบพี่ๆสภาก็ได้น้าาา 🙈✨

สภานักศึกษาขอส่งกำลังใจให้ชาวนครศรีธรรมราชและอีกหลายๆพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้....🙏ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ🙏#เราจะผ่...
03/12/2020

สภานักศึกษาขอส่งกำลังใจให้ชาวนครศรีธรรมราชและอีกหลายๆพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้....🙏ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ🙏#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

❤มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ❤ขอส่งกำลังใจให้ชาวนครศรีธรรมราชและอีกหลายๆพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้....🙏ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ🙏#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
02/12/2020

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564 สมัครและดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

#RUTS
#RUTS_ADMISSION

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
30/11/2020

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

📣📢เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร📢📣
👨‍💼ฟังบรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับพัฒนาบุคลิกภาพพิชิตนายจ้าง”👨‍💼
🧑‍🎓โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 🧑‍🎓
👩‍🎓กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ👩‍🎓
🕘วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 🕘
🏰ณ ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย🏰
📝ละทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/eR7LpY82MSDHwocTA

จบลงไปแล้วสำหรับค่ายอยากเป็นวิศวกร น้องๆที่ไม่ได้มาร่วมค่ายก็อย่าเพิ่งเสียใจ เจอกับการแนะแนวการศึกษาต่อ เจาะลึก ตอบทุกคำ...
26/11/2020

จบลงไปแล้วสำหรับค่ายอยากเป็นวิศวกร น้องๆที่ไม่ได้มาร่วมค่ายก็อย่าเพิ่งเสียใจ เจอกับการแนะแนวการศึกษาต่อ เจาะลึก ตอบทุกคำถามแบบนี้ได้ที่งานเปิดบ้านวิชาการวิศวะเร็วๆนี้

จบลงแล้วกับค่ายอยากเป็นวิศวกร #2 มทร.ศรีวิชัย รุ่นที่ 2 ⚙️

พวกพี่ๆสโมก็ขอให้ 🙏 น้องๆทุกๆคนสมหวังกับสาขาที่อยากเรียนนะครับ ไว้เจอกันวันค่ายคุณธรรมนะ 🥳🤩😋

และขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก ชมรมถ่ายภาพ RUTS ที่อาสามาช่วยอีกแรง 🥰

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มทร.ศรวิชัย
#สโมสรนักศึกษา

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
06/11/2020

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

นายสิทธิชัย ชำนาญ นายกสภานักศึกษามทร.ศรีวิชัย และนายธงไชย สุภาลี นายกองค์การนักศึกษามทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทสู่ผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่ คนไทยมีดี เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำกิจกรรม เพื่อประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดชลบุรี

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
04/11/2020

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

📣 ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี อบรมสัมมนาฟรี มาแล้วจ้า
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Local สู่จานอาหารเลอค่า เพิ่มมูลค่าสู่ Fine Dining"

📅 ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา

👉 โดยคุณณัฐวุฒิ ธรรมพันธ์ุ (เชฟอ๊อฟ)
Executive Chef ประจำร้านวังหิ้งห้อย ผู้คว้าแชมป์ The Next Iron Chef Thailand 2019 👨‍🍳

👉 ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้เลยน๊า

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
02/11/2020

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทง มทร.ศรีวิชัย 2563
#ขอบคุณภาพสวยๆๆจาก ชมรมถ่ายภาพ RUTS 😍🤟

ชมรมถ่ายภาพ RUTS
30/10/2020

ชมรมถ่ายภาพ RUTS

ชมรมถ่ายภาพRUTS ร่วมบันถึงภาพสืบสานประเพณีลอยกระทงใน วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ บริเวณสระน้ำประตู1 มทร.ศรีวิชัย สงขลา
อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมและพบกับตากล้องอีกมากมาย
ในงานวันลอยกระทงอย่าลืมมาแวะมาถ่ายภาพกันเยอะๆนะครับ❤❤
#กิจกรรมภายในงาน
- การประกวดกระทง
- การประกวดนางนพมาศ
- การประกวดเทพบุตรศรีวิชัย
มาร่วมกิจกรรมในงานกันเยอะๆๆนะครับ🤟😘

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
23/10/2020

องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราช (รัชกาลที่๕) พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทำให้ชาวไทยเป็นไท จวบจนวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า องค์การนักศึกษา และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในวิธีการสลายการชุมนุม ทั้งนี้สภานักศึกษา มหาว...
16/10/2020

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในวิธีการสลายการชุมนุม ทั้งนี้สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและให้ยุติการกระทำต่างๆที่ส่งผลให้เกิดตื่นตระหนก หวาดกลัวและเป็นอันตรายต่อประชาชน

#whatishappeninginthailand

ที่อยู่

ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla
90000

ข้อมูลทั่วไป

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ (Student Council of Rajamangala university of technology Srivijaya : SCRUTS) เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการดำเนินงานตรวจสอบ การทำกิจกรรม หรือโครงการต่างๆขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกวิทยาเขตของภาคใต้ และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนสวัสดิการของนักศึกษาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมชมรม และการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองในหลากหลายด้าน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย:

วิดีโอทั้งหมด

โครงสร้างคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Songkhla บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนมา2ปีแล้วยังไม่มีแฟนอยู่ ม. นี้เลยครับแอดช่วยด้วยยยย
- ‼️#สายสะพาย เส้นละ 45บาท -น้ำเงิน,แดง,ชมพู,ฟ้า ทุกสี - ขอบมี (ทอง ,เงิน) 80บาท - เนื้อผ้ากำมะหยี่อย่างดี . - ผ้าคลุมปัจฉิม 100 บาท (,🔊🔊รับตัวแทนจำหน่าย,,📣ผ้าคลุมงานปัจฉิม100$📣ช่อดอกไม้รับปริญญา100$📣มงกุฎเจ้าชายเจ้าหญิง45$) 📌สนใจทักไลน์ 0933298394ครับ Line simrun121ถึง
ต่อ...
Coming Soon!