กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย

กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มี ปัญหาความมั่นคงในภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงได้นำเสนอสารคดี ชุด“สืบสาน รักษา และต่...
28/08/2021
สารคดีฯ ตอน ตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชีวิต (ฉบับเต็ม)

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงได้นำเสนอ
สารคดี ชุด“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”
ตอน ตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชีวิต

เผยแพร่ผ่านช่อง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 เรียบร้อยแล้ว และสามารถรับชมได้ตามลิงค์ที่แนบขอบคุณครับ
https://youtu.be/Z2j4aNx9mQk

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเสนอสารคดีเทิดพระเก....

27/08/2021

ด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ขอเชิญรับชมภาพยนต์สารคดีเทิดพระเกียรติฯ ชุดสืบสาน รักษาและต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ในตอน "ตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต" นำเสนอผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 (พัทลุง) จนได้รับรางวัลชุมชนข้าราชการเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยจะออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 06.30 น.

11/08/2021

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ,ข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔ , กก.ตชด.๔๓ และผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ และรุ่นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓/๖๒ ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสcovid-๑๙ ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้การบริจาคโลหิตลดน้อยลง และขาดแคลนโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก โดยก่อนเข้าร่วมบริจาคได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลฯ ตามมาตรการคัดกรอง และป้องกันเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.เมือง จว.สงขลา โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๓ นาย ผู้ผ่านการคัดกรองบริจาคโลหิตได้จำนวน ๑๒ ราย และไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน ๑ ราย ได้จำนวนโลหิตรวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ ซีซี

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ,ข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔ , กก.ตชด.๔๓ และผู...
11/08/2021

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ,ข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔ , กก.ตชด.๔๓ และผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ และรุ่นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓/๖๒ ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสcovid-๑๙ ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้การบริจาคโลหิตลดน้อยลง และขาดแคลนโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก โดยก่อนเข้าร่วมบริจาคได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลฯ ตามมาตรการคัดกรอง และป้องกันเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.เมือง จว.สงขลา โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๓ นาย ผู้ผ่านการคัดกรองบริจาคโลหิตได้จำนวน ๑๒ ราย และไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน ๑ ราย ได้จำนวนโลหิตรวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ ซีซี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
07/08/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

➡️➡️ ขอความร่วมมือ สำหรับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน

>> ช่องที่อยู่ระบุ

“กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

➡️➡️ ขอความร่วมมือ สำหรับประชาชน

>> ช่องที่อยู่ระบุ

“บ้านเลขที่”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

➡️➡️ ขอความร่วมมือ สำหรับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน

>> ช่องที่อยู่ระบุ

“กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

➡️➡️ ขอความร่วมมือ สำหรับประชาชน

>> ช่องที่อยู่ระบุ

“บ้านเลขที่”

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. รรท.ผบก.ตชด.ภาค.๔, พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค.๔...
04/08/2021

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. รรท.ผบก.ตชด.ภาค.๔, พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค.๔, พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.กุลนริศน์ นวมมณีรัตน์ รอง.ผกก.ตชด.๔๑, พ.ต.ท.ชาติลักษณ์ ดิเรกวัฒนะ ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๔ โดย ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชุมดำ หน.ชปข. ร้อย ตชด.๔๑๔ ได้ร่วมกันจับกุม
๑. นายนันทวัฒน์ หรือหวาด นวลปาน อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๓/๕ ม.๑ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒. นายณัฐพันธ์ หรืออาร์ม แก้วพ่วง อายุ ๑๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒/๓ ม.๑ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หลบหนีระหว่างการจับกุม)
พร้อมของกลาง
๑.ยาบ้า ๓๔,๐๐๐ เม็ด
๒.รถจักรยานยนต์ ๑ คัน
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน,ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย, เป็นผู้ขับขี่(รถจักรยานยนต์) มีสารเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีน,ยาบ้า)ในร่างกายโดยผิดกฎหมาย ,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน,ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย ” และขอร้องทุกข์กล่าวโทษ นายณัฐพันธ์ฯและนายพิสิทธิ์ฯ โดยกล่าวหาว่า“ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน,ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย”
นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.ดำเนินคดีต่อไป

พิธีต้อนรับน้องๆตำรวจบรรจุใหม่ กก.ตชด.44 ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคน
04/08/2021
รับน้องใหม่ ตชด.44

พิธีต้อนรับน้องๆตำรวจบรรจุใหม่ กก.ตชด.44 ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคน

#กก.ตชด.44

วันนี้ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วสันต์ มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด...
03/08/2021

วันนี้ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วสันต์ มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔, ว่าที่พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔ (จอส.), ว่าที่พ.ต.ต.หญิงดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓, ว่าที่พ.ต.ต.หญิงดาวัลย์ แก้วประชุม สว.กก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย โควิด-๑๙” ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมี คุณกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานโครงการฯ และประชาชนจิตอาสา ผลิตข้าวกล่องปันสุขวันละ ๕๐๐ กล่อง มอบแก่กลุ่มผู้ขาดรายได้และกลุ่มผู้เปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ในชุมชนต่างๆของเขตเทศบาลนครสงขลา และบก.ตชด.ภาค๔ ได้ร่วมมอบ “ถุงห่วงใย” ผู้ประสบภัย โควิด-๑๙ ในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ ถุง
ณ โรงทานอาสาวัดไทรงาม เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-๑๙ อ.เมือง จ.สงขลา

Photos from กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41's post
03/08/2021

Photos from กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41's post

ตชด.ภาค 4 รวบหนุ่มค้ายาเสพติด พร้อมยาบ้า 6,000 เม็ด ส่งดำเนินคดี​ https://siamrath.co.th/n/267297
01/08/2021
ตชด.ภาค 4 รวบหนุ่มค้ายาเสพติด พร้อมยาบ้า 6,000 เม็ด ส่งดำเนินคดี

ตชด.ภาค 4 รวบหนุ่มค้ายาเสพติด พร้อมยาบ้า 6,000 เม็ด ส่งดำเนินคดี​ https://siamrath.co.th/n/267297

วันนี้ 1 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสืบทราบของ พล.ต.ต.นัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด./รรท.ผบก.ตชด.ภาค 4 ว่าที....

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  บก.ตชด.ภาค ๔...
01/08/2021

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บก.ตชด.ภาค ๔
ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ในวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด. ๔๓
โดยมี พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน

🎉ยินดีกับลาซู LRSU รุ่น i ด้วยนะครับ🎉#การฝึกหน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกล (Long Range Surveillance Unit)
31/07/2021

🎉ยินดีกับลาซู LRSU รุ่น i ด้วยนะครับ🎉
#การฝึกหน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกล
(Long Range Surveillance Unit)

🎉ยินดีกับลาซู LRSU รุ่น i ด้วยนะครับ🎉
#การฝึกหน่วยเฝ้าตรวจลาดตระเวนระยะไกล
(Long Range Surveillance Unit)

บันทึก ภาพกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ณ วัดไทรงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพร...
31/07/2021
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" บก.ตชด.ภาค 4

บันทึก ภาพกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
"มีแล้วแบ่งปัน" ณ วัดไทรงาม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๔

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 บก.ตชด.ภาค 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ณ วัดไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมื...

วันนี้(ศุกร์ที่30ก.ค.2564) เวลา 08:00น. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ฯรรท.ผบก.ตชด.ภาค.4 ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.พหล เกตุแก้...
30/07/2021

วันนี้(ศุกร์ที่30ก.ค.2564) เวลา 08:00น. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ฯรรท.ผบก.ตชด.ภาค.4 ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค4 พร้อมด้วย วิทยากรจิตอาสา904 หลักสูตรหลักประจำประกอบด้วย
1.พ.ต.ท.วสันต์ มาวิเลิศ รหัส 3A147
รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค4
2.พ.ต.ต.หญิง สินีนาถ คงพุทธ 3ข137
สว.จิตอาสา บก.ตชด.ภาค4
3.พ.ต.ต.หญิงดวงเดือน ขุนทอง รหัส B214
สารวัตรจิตอาสาพระราชทานและกิจการพลเรือน กก.ตชด.43
4.พ.ต.ต.หญิงดาวัลย์ แก้วประชุม รหัส B208
สารวัตรส่งกำลังบำรุง กก.ตชด.43
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ งานจิตอาสาพระราชทาน บก.ตชด.ภาค4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชน โรงทานอาสาวัดไทรงามเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19
โดยได้บริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร ข้าวสาร ไข่ไก่และเครื่องปรุงรส น้ำดื่ม ถุงมือทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์
นมัสการพระคุณเจ้าพระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงามเป็นผู้รับประเคนของถวาย และร่วมผลิตอาหารกล่อง จำนวน 1,200กล่อง เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในโรงพยาบาลสนาม-จุดฉีดวัคซีน และหน่วยอาสาสมัครทางการแพทย์ด้านต่างๆ ใน จ.สงขลา จำนวน 700 กล่อง และส่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตามชุมชนต่างๆ ใน จ.สงขลา ในช่วงภาวะวิกฤตินี้ จำนวน 500 กล่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 เรียกว่าได้บุญกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว

เรียน ผู้บังคับบัญชาและขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ จากงานจิตอาสาฯ บก.ตชด.ภาค4   สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนาม...
23/07/2021

เรียน ผู้บังคับบัญชาและขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ จากงานจิตอาสาฯ บก.ตชด.ภาค4

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

🟡ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/

🟡 ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

🟡 รบกวน ข้าราชการตำรวจ ระบุตรงที่อยู่เป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มทภ.4 - ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ จับเครือข่ายยา "โด่ง กระบี่" มูลค่า 69 ล้าน | ไทยรัฐออนไลน์ - อาชญากรรม | LINE TODAYhttps://liff...
23/07/2021
มทภ.4 - ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ จับเครือข่ายยา "โด่ง กระบี่" มูลค่า 69 ล้าน | ไทยรัฐออนไลน์ - อาชญากรรม | LINE

มทภ.4 - ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ จับเครือข่ายยา "โด่ง กระบี่" มูลค่า 69 ล้าน | ไทยรัฐออนไลน์ - อาชญากรรม | LINE TODAY

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/1oL852?utm_source=lineshare

มทภ.4 พร้อม ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี แถลงจับ 2 นักค้ายาเสพติด เครือข่าย "โด่ง กระบี่" ยึดของกลาง ยาบ้า 5.5 แสนเม็ด ....

Photos from Police TV by UCI Media's post
15/07/2021

Photos from Police TV by UCI Media's post

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค4 และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ...
13/07/2021
ระบบลงนามถวายพระพร

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค4 และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/

ระบบลงนามถวายพระพร

04/07/2021

เชิญชวนพี่น้องประชาชน ตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการตำรวจตลอดจนครอบครัวข้าราชการตำรวจทุกท่าน สัมผัสบรรยากาศและพักผ่อนหย่อนใจที่เงียบสงบ ร่มรื่น กับ Sea Sand Sun Resort Chaam ที่พักริมทะเลมีแนวชายหาดเป็นระยะทางกว่า 1 km และความร่มรื่นจากร่มไม้นานาพรรณบนเนื้อที่กว่า20ไร่ ในค่ายพระรามหก กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กับราคาที่เป็นกันเอง

ผลงานของ ตชด.434 พัทลุง งานนี้อลังการงานสร้างมากมาก
03/07/2021
ยึดยาเสพติดมูลค่า 77 ล้านหลังนักค้ายาซิ่งรถฝ่าด่านหนีข้ามจังหวัดตกถนน - 77 ข่าวเด็ด

ผลงานของ ตชด.434 พัทลุง งานนี้อลังการงานสร้างมากมาก

สุราษฎร์ธานี-ออกหมายจับ 2 นักค้ายานรกหลังซิ่งกระบะฝ่าด่านหนีข้ามจังหวัดตกถนนที่สุราษฎร์ธานี พบยาบ้า 1.4 ล้.....

Photos from สาสุขสุราษฎร์News's post
30/06/2021

Photos from สาสุขสุราษฎร์News's post

ข่าวดี พี่น้อง ตชด.ใต้เฮ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด.ได้อนุมัติงบประมาณไตรมาส3ให้กับหน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่3จัง...
11/06/2021

ข่าวดี พี่น้อง ตชด.ใต้เฮ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด.ได้อนุมัติงบประมาณไตรมาส3ให้กับหน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดและ4อำเภอชายแดนใต้ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยมีงบประมาณเพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผบช.ตชด. จึงได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยต่างๆเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับกำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และห้ามนำเงินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ไปใช้จ่ายในภารกิจอื่นโดยเด็ดขาด และต้องถึงมือกำลังพลทุกนาย

ข่าวดี พี่น้อง ตชด.ใต้เฮ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด.ได้อนุมัติงบประมาณไตรมาส3ให้กับหน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดและ4อำเภอชายแดนใต้ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยมีงบประมาณเพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผบช.ตชด. จึงได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยต่างๆเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับกำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และห้ามนำเงินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ไปใช้จ่ายในภารกิจอื่นโดยเด็ดขาด และต้องถึงมือกำลังพลทุกนาย

ตชด.ภาค4ทลายเครือข่าย บอยตี๋ ยึดไอซ์ล็อตใหญ่ 135 ล้าน : Matichon Online
11/06/2021
ตชด.ภาค4ทลายเครือข่าย บอยตี๋ ยึดไอซ์ล็อตใหญ่ 135 ล้าน : Matichon Online

ตชด.ภาค4ทลายเครือข่าย บอยตี๋ ยึดไอซ์ล็อตใหญ่ 135 ล้าน : Matichon Online

Official Matichon Onlineติดตามข่าวสารจากมติชนได้ทางWebsite : https://www.matichon.co.th/Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnlineTwitter : https://t...

เมื่อวานนี้ 1 มิ.ย.64 พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค4, พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค4, พ.ต.ท.หญิงดวงส...
02/06/2021

เมื่อวานนี้ 1 มิ.ย.64 พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค4, พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค4, พ.ต.ท.หญิงดวงสมร ยินดี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค4, พ.ต.ท.วสันต์ มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค4, ว่าที่พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค4, วิทยากรจิตอาสา 904 และข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค4 จำนวน ๒๐ นาย ร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย งานจิตอาสาพระราชทานร่วมกับงานส่งกำลังบำรุง จัดทำโครงการขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสมิตพงศ์ โกเมศธนัตถ์ หัวหน้าวิทยากรห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่โปรเทคชั่น และคณะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ผลที่ได้รับ
1. ข้าราชการตำรวจและอุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อมให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา
2. สามารถป้องกันและลดอัตราเสี่ยงของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ข้าราชการตำรวจมีความรู้และนำทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฎิบัติงานจิตอาสาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕...
02/06/2021

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผบช.ตชด.สั่งช่วยเหลือ ตชด.วัย79 | Police News Varieties
01/06/2021
ผบช.ตชด.สั่งช่วยเหลือ ตชด.วัย79 | Police News Varieties

ผบช.ตชด.สั่งช่วยเหลือ ตชด.วัย79 | Police News Varieties

ข่าวเด่นรอบวัน ผบช.ตชด.สั่งช่วยเหลือ ตชด.วัย79 By reporter4 - May 31, 2021 Share on Facebook Tweet on Twitter ตามที่ปรากฏภาพข่าวในโซเชี่ยลกลุ่มไลน.....

เจ้าหน้าที่ ตชด. ชุดเฝ้าตรวจชายแดนลาดตระเวนเข้มป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรั...
31/05/2021
เจ้าหน้าที่ ตชด. ...

เจ้าหน้าที่ ตชด. ชุดเฝ้าตรวจชายแดนลาดตระเวนเข้มป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังมาเลเซียประกาศล๊อกดาวน์ประเทศพรุ่งนี้

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210531200534935

เจ้าหน้าที่ ตชด. ชุดเฝ้าตรวจชายแดนลาดตระเวนเข้มป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ป้องก.....

สืบเนื่องจากในโลกสังคมออนไลน์. ได้มีข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัย ของข้าราชการตำรวจ ชค.ตชด.จว.ปัตตานี. ...
31/05/2021

สืบเนื่องจากในโลกสังคมออนไลน์. ได้มีข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัย ของข้าราชการตำรวจ ชค.ตชด.จว.ปัตตานี. ได้มีการแถลงข้อเท็จจริงรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน.

สืบเนื่องจากในโลกสังคมออนไลน์. ได้มีข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัย ของข้าราชการตำรวจ ชค.ตชด.จว.ปัตตานี. ได้มีการแถลงข้อเท็จจริงรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน.

Photos from แม๊กกาซีนทัวร์ปักษ์ใต้ by ธนัชพร's post
25/05/2021

Photos from แม๊กกาซีนทัวร์ปักษ์ใต้ by ธนัชพร's post

ใบไม้เพียงใบเดียว... แม้ไม่สามารถป้องกันอะไรได้มากมายนัก แต่มันคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์
17/05/2021

ใบไม้เพียงใบเดียว... แม้ไม่สามารถป้องกันอะไรได้มากมายนัก แต่มันคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์

ที่อยู่

432/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
Songkhla
90000

เบอร์โทรศัพท์

+6674311667

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณค่ะปกติก็แฟนเป็นตชดยุเดวเลยให้กำใจทุกๆท่านทุกๆนายถ้าผิดขอภัยค่ะ
ไอ้หน้าหล่อตัวการอุบาทว์ที่ใช้โปรแกรมนี้โจมตีพันธมิตร และหักหลังเสื้้อแดง และวางแผนฆ่าพ่อหลวงแบบอุบาทว์ โดยที่ใครคิดไม่ถึงว่าโปรแกรมตัวนี้มีจริง ตอนนี้มันยังโจมตีแบบอุบาทว์มันเล่นไสยศาสตร์เต็มตัวที่หอดาวมันแอบคีย์คำสั่งเอาไว้ในห้องที่มันอยู่มันอ้างมันอยู่มันนั่งแกะโปรแกรมเรื่อยและผูกข้าวมนครัวของราชวังกินแต่จริงๆโปรแกรมนี้มันได้วางแผนมานานจังแล้วก่อนหน้าปะทะเสื้อเหลืองเสื้อแดง เป็นไปได้หรา ตอนนี้มันติดตั้งโปรแกรม โจมตีผมอยู่ ทำไมถึงมีภาพวีดีโอนี้ออกมา ไอ้หน้าหล่อและไอ้จตุพรอ้างว่า รัชกาลที่ 10 ให้โปรแกรมนี้มาทดสอบจิตธรรมะเข้าเดือนที่ 20 แล้วแต่เป็นโปรแกรมแบบนี้ลักสะกดจิตพ่อหลวงร.9 มาก่อนและไอ้หน้าหล่ออ้างว่าเป็นลูกบุญธรรมพ่อหลวงร 9 และเป็นเพื่อน ในรัชกาลที่ 10และสะกดเย็ดหมดสถาบันมาแล้วและคนในกรุงเทพ ดารา นักร้องถูกเอาชื่อขึ้นไปหลายคนก่อนเอามาลงที่หอดูดาววังดุสิตวราลัยหลังเก่า โปรแกรมลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดนี้ รายละเอียดของโปรแกรม 1 กำหนดเพศ ชาย หญิง 2 ผูกอวัยวะ หัวใจ ลิ้นปี่ ใบหู คิ้ว ตา ขมับ จมูก แขนขา และอวัยะเพศ"ควย หี นมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า 3.คำสั่งยัดใส่รูหี รูหอย ตามที่พยายาม อธิบายไปแล้ว ก้อนหน้่านี้ ตัวการทดสอบและลงโปรแกรมไว้ในคุกหลวงราชวัง คือไอ้หน้าหล่อ ไอ้จตุพร ได้ร่วมกันคีย์ข้อมูล ลักสะกดจิต 1 พ่อหลวง ร.9 2 ร.10 3 ลูกๆชองพ่อหลวง ทุกพระองค์และหลานๆ ผมเชื่อว่าโปรแกรมนี้ได้ใช้ค่ำสั่ง 1 ลักสะกดจิต พ่อหลวงโดยเจ้าไปผูกใจ และวนผูกกันหลายๆคน จะทำให้หายใจขัดข้องและเต้นเร็วผิดปกติและกำหนดให้จิตหลุด คือสติไม่ได้อยู่กับตัวหลุดไปชั่วขณหนึ่งคือและหมดลมหายใจได้ถ้ามันกดทิ้งไว้โดยตั้งไว้กี่วันและจำนวนกั่ชั่วโมง และมันสามารถคีย์ คำสั่งสะกดให้ทำอะไรก็ได้ เช่นสะกดให้ง่วงนอนหลับและและสะกดขมับให้ปวดืสะกดเส้นตามตุดที่สำคัญให้ล็อคได้ เช่นนิ้วบิดล็อค เหน็บชา ปวดขมับ มึนงง กดปีกมดลูก เข็มทิ่มตามตัว สั่งสะกดเหี่ยวการกิน กำหนดให้ติดลำคอ และสำลักน้ำลายได้ และไอ หอบ ตามมา สะกดปิดลูกตาให้มองของผิดพลาดและสะกดให้ลืมของบางสิ่งบางอย่าง ถ้าถูกสะกดจิต สะกดใจและผูกลมหายใจแล้วเปิดปากให้พูดคอนกลับถ้าคนปกติจะเหนื่อยและขาดใจตายได้ และมันสั่งสะกดให้ฆ่าตัวตายได่โดยที่ผมได้ถูกสะกดมาแล้วเจอกับตัวเองที่ได้ทานเป็ดเข้าไปมันสั่งคำสั่งแช่ไว้หลายวันจนทำให้ไม่มีสติแล้วมันกำหนดให้ไปกินยาตาย หรือฆ่าตัวเองตายโดยไม่มีสาเหตุ และผมเชื่อว่าโปรแกรมนี้ได้ใช้ลักสะกดจิต ลักสักกเย็ดมาหมดหลายคนก่อนหน้านี้ แต่พอมาลักสะกดผมทำให้ผมเห็นภาพ พ่อหลวง พระแม่แผ่นดิน 1 โสมสวลี และร 2 หม่อมศรีรัศม์ 3ฟ้าหญิงอุบลรัตน์ 4 พระเทพ 5 องค์หญิงตุฬาภรณ์ 6 องค์ภา 7 องค์สิริวัลวรีย์ 8 องค์พลอยไพลินทร์ 9 ป๋าเปรม ติณสูลานนท์ 10 นายกประยุทธ จันทร์โอชา 11 สนธิ ลิ้มทองกุล 12 พณ ท่านเชษฐา ฐานะจาโร 13 เสรีพิศุทธิ์ เตมีย์ยเวช 14 สนธิ ลิ้มจุฑามาศ 15 สนธิ ลิ้มสกุลชัย 16 ป๋าสุรยุทธ จุลลานนท์ 17 ยายนางกินไปไทยหรั่ง 18 กำนันเป๊าะ คุณปลื้ม 19 ชาวบ้านส่องเอาชื่อขึ้นไปเยอะแยะไปหมด 20 ดารา นักร้อง หลายคน 21 ลูกอีสานเล่นกินเที่ยว 22 นก นามะนาว 23 ครูสลา คุณวุฒิ 24 ครูอ้วนมณีนุช 25 เบิร์ด ธงชัย 26 ไชยา มิตรชัย 27 ฝน ธนะสุนทร 28 ป๊อปปี้ 29 อภิรดี ภูวตานนท์ 30 ขวัญ อุษามณี 31 รุ่ง สุริยา 32 ไมค์ภิรมย์พร --------------------------------- พ่อหลวงและพระแม่แผ่นดินถูกลักสะกดมาเหมือนกัน เพราะไอ้หน้าหล่อขอบอ้างพ่อให้เขียนโปรแกรมทำประวัติผมไว้แต่ทำไมเขียนแนวอุบาทว์ *********************************** ผูกอวันยวะเพศทุกๆส่วนของร้างกายไว้หมดและทันสามารถสั่งทำได้เกือบหมดสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม แต่สำหรับคนปฏิบัติ มานานจะรู้ทัน แต่บางคนอาจไม่รู้ทันว่ามีโปรแกรมลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ด ลักเย็ดเวลาหลับ ทันกำหนดเสียงหลอน คนเดิน เสียงของวัตถุมากำหนดให้เห็นได้หลายอย่างแต่ที่มันอ้างมาทดสอบผมคือลักสะกดจิตตอนผมหลับ เพื่อล้วงเอาความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และพากันกำหนดภาพและอ้างโยมยิทธ ผิดรูปผิดแบบ และถ้าทดสอบจิตธรรมะ ทดสอบกับครูบาอาจารย์ ประมาณหนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งวันว่าถึงขั้น ฌาณไหน แต่มันพากันกำหนดภาพให้ผมเห็นพระยอนได้ หายตัวได้ด้วย"โยมยิทธิ"หรือมโนมยิทธ มันการโน้มนั่งสมาธิ การกำหนดภาพจองมันให้ผมเห็นภาพหลอนและคนบินและผูกติตผูกจิตผูกใจผมในวันนี้นตอนปี 59 ผมหายใจแทบไม่ทันเกือนตายเดินภาวนา"พุทโธ"ตลอดวัน ตลอดคืนและทำให้ผมร้อวไห้เมื่ทราบข่าวว่าพ่อหลวงไปปี 59 ผมรู้สึกเหมือนหลุดจากโปรแกรมตัวนี้อยู่สักพักทำให้ผมรู้ว่าผมมาถูกลักสะกดจิตเล่าแต่จริงๆผมถูกสะกดพร้อมพ่อหลวง พอพ่อหลวงลงนอนหรือมีข่าวแจ้งว่าท่านสินพระชนม์ผมจึงหลุด และลมหายใจตล่องขึ้นแต่พอวันต่อมาถูกลักสะกดเล่าผมถึงวิ่งคลองเลยถูกส่งจิตเวช เลยทำให้พ่หลวงร.9 และผมถูกลักสะกดแบบสะกดจิตแบบสะกดวิญาณ เพื่อพยายามผูกพ่อหลวงกับผมเอาไว้แบบไสยศาสตร์และไสยเวท มันคือโปรแกรมลักสะกดจิตตัวนี้ ที่ไอ้หน้าหล่อยอกว่าเคยสะกดเย็ดพีองค์ภา แต่ผมเชื่อว่าลักสะกดเย็ดมามากกว่านั้นเพราะภาพที่มันนำากันโยมยิทธ หรือกำหนดผิดรูปผิดแบบ คือเย็ดลูกๆของพ่อหลวง และชายา ร.10 คือกำหนดภาพให้ผมเห็นให้นายโสภณ ให้เย็ดให้หมดทั้งสถาบันในท่าโค้งโค้ง และแนวฟัดเย็จนเอวหัก คือองค์หญิงจุฬาภรณ์ถูก ร10 เย็ดฟัดเอวหักและป๋าประยุทธจับมือไพล่หลังจะแทงทางประตูหลังองค์หญิงจุฬารณ์ทำให้เสมือนกับว่าอยู่ในอาการถูกโปรแกรมตัวนี้สะกดกันหมดทั้งพ่อหลวง ร.10 และเบื้องหลัง คือทักษิณ ชินวัตร เล่นไสยศาสตร์ ยาสั่งใส่ ร.10 แล้วสะกดจิตให้ ร.10 ฉีดยาสั่งใส่พ่อหลวง ร.9 และลักสะกด ร.10 สั่งยาสั่งใส่ผมอีกที ่อหลวงไปไม่นานผมถูกสะกดหอยเป็ดพ่่อหลวงตามช่วย ผมยังไม่ได้ล้างท้องเพร่ะยังถูกสะกดด้วยโปรแกรมนี้กำหนดให้เห็นภาพ ร.10 สั่งยาสั่งผ่านทักษิณ ชินวัตรและผมเห็นหมออีทีมาฉัดนาสั่งใส่ผมที่แขนขวา โดยกำหนดภาพว่าร.10 สั่งจากทักษิณ เพื่อฉีดผม 1000 เข็มที่แขนขวา และหมออีทีเย็บร้อยใบหูผมและกำนดให้ผมเห็นภาพในท้องมีกล้องหลอดเล็กๆถูกยิงเข้าไปทางอวัยวะเพศ รูหีเป็นรูปจุดพลุแลำกำหนดภาพหมออีทีลอดเข้าทางข่องคลอดผ่าตัดใส้ผมเอาเลือดหมูใส่ในท้องผม ตอนที่ผมถูกยาสั่งฉีดพ่หลวงนอนกำกับให้ผมกำมือทั้งสองข้างและภาวนา"ว่าขออย่าให้ยาทำลายดวงจิต ดวงใจของผมอย่าได้แตกดับ"และกำหนดภาพทักษิณ จะทำบัญชีหนังหมาให้ผมโดยการถลกหนัวหัวผม และถลกหนังข้าวหลังผมที่รูปมีปานแบะบนศรีษะผมมีอักระจึ้นที้งบนศรีษะและหลัง ยิ่งถลกหนังขึ้นใหม่ขระยิ่งขึ้นเรื่อนเรื่อยๆคือไม่สามารถเอาของผมไปได้ และมันต้องการพระสมเด็จจากผมพยายามสั่งสะกดจิตให้ถอดหัวใจของผมจนหลุดมนคืนนั้นหบังจากอุ้งมือ อุ้มอกธรณีห้อมยันต์เกราะเพชรหลุดไปทักษิณทำหน้าล้อเลียนใส่ผมมันคิดว่าถอดจองผมได้แล้วผมจะตายแต่ดวงจิตผมมีหลายดวงไม่สามรถถอดจองผมได้ เหมือนกับตอนผมเห็นภาพหรือถูกสะกดให้ผ่าตัดควักหัวใจพ่อหลวงแล้วผมถอดหัวใจผมให้พ่อหลวงต่อ สาธุุๆๆครับ *ผมถึงเชื่อว่าพ่อหลวง ร 10 ถูกลักสะกดจิตด้วยโปรแกรมตัวนี้ และยาสั่งเหมือนผม* ถูกลึกสะกดจิตกันหมด *********************************** ไอ้หมาเฮี้ยนสองตัวจากนรกมาเกิดหื่นกามอุบาทว์ทุกรูแบบสะกดเย็ดข้ามวัน ข้ามคืน 19 เดือนแล้วคือไอ้ตู่จตุพร และไอ้หน้าหล่อ คนลงโปรแกรมและได้ลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดลูกพ่อหลวงและหลานของพ่อด้วยวิธีแอุบาทว์ผ่านโปรแกรมแนวโรคจิต อุบาทว์สั่งยัดแบบอุบาทว์ สัตว์ทุกอย่างเข่นเห็บหมาไต่ริ้วๆบนบนเนินสวาทและยัดเข้าใส่รูหี้ป็นรูปคน เช่น ร.10 และท่าไอ้ตู่เลียเหียและไอ้หน้าหล่อปีนในร่องก้นเอาหลักแบบเสาหลักวัวเสียบในรูหีและปีนบนเนืนสวาทเอาเหลาหลักใส่รูหี คือไอัหน้าหล่อผูกได้ทุกรูปแบบ เหมือนหมาเฮี้ยน อุบาทว์แนว โรคจิต คือชำแหละศพและเย็ดศพก่อนเข้าห้องดับจิตไอ้หน้าหล่อนั่งวิเคราะห์แต่เรื่องหี แล้วหื่นกามแนวอุบาทว์ มีนถึงได้เขียนโปรแกรมออกมาแนวลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดเพื่อให้เหยื่อตายแบบทรมานและมันสามารถสะกดเปิดจิตให้เหยื่อรับสารภาพโดยการคีย์คำสั่งให่พูดตามคำสั่งของไอ้หน้าหล่อบันทึกเอาไว้ก่อนจะสิ้นใจก็ได้ตัวการอุบาทว์แนวโรคจิตสองคนนี้คือไอ้จตุพร ตอนนี้้เย็ดผ่านโปรแกรมควยแค่เน่าแล้วมันอดกินข้าวอยู่บนห้องส่องดูดาววังดุสิตวราลัยเก่าโดยเคี้ยวข้าวสารกินแทนและข้าวสารใกล้หมดแล้วเดี่ยวเขาก็ตัดไฟ ตัดน้ำให้มันตายคาห้องที่มันขึ้นไปตั้งโปรแกรมโจมตีลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดที่วประเทศแล้วก็ว่าได้ เพราะภาพที่ผมเห็นเอาชื่อคนต่างประเทศมากำหนดใหัเห็นก็หลายคนและตอนนี้มันปักหลักส่องที่บ้านพี่ชายผมตั้งแต่ 17 กย 60 แล้วแต่มันใช้โปรแกรมลักสะกดร่วมกับไอ้หล่อตั้งแต่อยู่ในห้องขัง ปี 59 อาจจะก่อนพฤศจิกาเพราะมันลักสะกดจิตพ่อหลวงก่อนแล้วมาลักสะกดจิตผม ในปีเดียวกับพ่อที่ผมสงสัยว่าทำไมพ่อหลวงถึงพูดใส่หูผมและกำหนดภาพให้ผมเห็นว่าพ่อก็โดนมาแบบนี้เหมือนกันถูกฉีดยาสั่ง และยาเหน็บ ยานอนหลับและสั่งอุดรูจมูกด้วยผ้าก๊อตและสั่งผูกจิต ผูกใจผูกลมหายใจของพ่อวนไปเรื่อยๆจนจิตพ่อหลวงหลุดมาหาผมเพราะในวันที่ผมโดดคลองผมเหนื่อยและ"หัวใจเต้นเร็วมาก ผมภาวนา"พุทโธ"ตลอดโดยที่หายใจแบบธรรมดาไม่ได้ผมเดินวนไปเรื่อยๆบริเวณบ้าน ภาวนาอยู่แบบนั้นและในจิตเหมือนพ่อคุยกับผมอยู่ตลอดแต่ก่อนพ่อจะลงไปนอนผมฝันเห็นน้ำแล้วพ่อเดินข้ามทะเลเหมือนเป็นถนนทอดยาวน้ำเป็นปีกหุ้มเหมือนเราไปดูเกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องท้องทะเล ทำให้ผมร้องไห้ตลอด และฝน ฟ้าร้อง ในตมแรงมากตั้งแต่หัวเช้าถึงกลางคืนผมยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านหลานก่อนโดดคลองมันได้ติดตั้งโปรแกรมไว้ในคุกหลวง 4 จอ ในตัว server และหนึ่งจอมันเอามาเล่นที่ห้องกล้องส่องดูดาว โดยที่ห้องนั่นทีมีสัญาณเชื่อมแบบเครื่อข่ายทุกวัง เชื่อมกันหมด คือดุสิตวราลัยเก่าตอนนี้มันเคี้ยวขาวสารแทนกินข้าวมาหลายวันแล้วโดยที่ไม่กล้าออกไปไหน คือขบวนการของไอ้ตู่ จตุพร พรหมพันธ์ และของหายไปจากราชวังดุสิตวราลัยเก่าหลายชิ้นพวกมันเข้าไปรื้อข้าวของแบะไอ้หน้าหล่อวิ่งสำรวจทุกห้องนอนและห้องเก็บรูปถถ่ายและของหายโดนที่เอาคนเสื้อแดงให้มาซ่อนตัวอยู่ที่นี้ตอนประท้วงเผาบ้าน เผาเมือง สาธุๆๆ ไอ้หมาเฮี้ยนสองตัวจากนรกมาเกิดหื่นกามอุบาทว์ทุกรูแบบสะกดเย็ดข้ามวัน ข้ามคืน 19 เดือนแล้วคือไอ้ตู่จตุพร และไอ้หน้าหล่อ คนลงโปรแกรมและได้ลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดลูกพ่อหลวงและหลานของพ่อด้วยวิธีแอุบาทว์ผ่านโปรแกรมแนวโรคจิต อุบาทว์สั่งยัดแบบอุบาทว์ สัตว์ทุกอย่างเข่นเห็บหมาไต่ริ้วๆบนบนเนินสวาทและยัดเข้าใส่รูหี้ป็นรูปคน เช่น ร.10 และท่าไอ้ตู่เลียเหียและไอ้หน้าหล่อปีนในร่องก้นเอาหลักแบบเสาหลักวัวเสียบในรูหีและปีนบนเนืนสวาทเอาเหลาหลักใส่รูหี คือไอัหน้าหล่อผูกได้ทุกรูปแบบ เหมือนหมาเฮี้ยน อุบาทว์แนว โรคจิต คือชำแหละศพและเย็ดศพก่อนเข้าห้องดับจิตไอ้หน้าหล่อนั่งวิเคราะห์แต่เรื่องหี แล้วหื่นกามแนวอุบาทว์ มีนถึงได้เขียนโปรแกรมออกมาแนวลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดเพื่อให้เหยื่อตายแบบทรมานและมันสามารถสะกดเปิดจิตให้เหยื่อรับสารภาพโดยการคีย์คำสั่งให่พูดตามคำสั่งของไอ้หน้าหล่อบันทึกเอาไว้ก่อนจะสิ้นใจก็ได้ตัวการอุบาทว์แนวโรคจิตสองคนนี้คือไอ้จตุพร ตอนนี้้เย็ดผ่านโปรแกรมควยแค่เน่าแล้วมันอดกินข้าวอยู่บนห้องส่องดูดาววังดุสิตวราลัยเก่าโดยเคี้ยวข้าวสารกินแทนและข้าวสารใกล้หมดแล้วเดี่ยวเขาก็ตัดไฟ ตัดน้ำให้มันตายคาห้องที่มันขึ้นไปตั้งโปรแกรมโจมตีลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดที่วประเทศแล้วก็ว่าได้ เพราะภาพที่ผมเห็นเอาชื่อคนต่างประเทศมากำหนดใหัเห็นก็หลายคนและตอนนี้มันปักหลักส่องที่บ้านพี่ชายผมตั้งแต่ 17 กย 60 แล้วแต่มันใช้โปรแกรมลักสะกดร่วมกับไอ้หล่อตั้งแต่อยู่ในห้องขัง ปี 59 อาจจะก่อนพฤศจิกาเพราะมันลักสะกดจิตพ่อหลวงก่อนแล้วมาลักสะกดจิตผม ในปีเดียวกับพ่อที่ผมสงสัยว่าทำไมพ่อหลวงถึงพูดใส่หูผมและกำหนดภาพให้ผมเห็นว่าพ่อก็โดนมาแบบนี้เหมือนกันถูกฉีดยาสั่ง และยาเหน็บ ยานอนหลับและสั่งอุดรูจมูกด้วยผ้าก๊อตและสั่งผูกจิต ผูกใจผูกลมหายใจของพ่อวนไปเรื่อยๆจนจิตพ่อหลวงหลุดมาหาผมเพราะในวันที่ผมโดดคลองผมเหนื่อยและ"หัวใจเต้นเร็วมาก ผมภาวนา"พุทโธ"ตลอดโดยที่หายใจแบบธรรมดาไม่ได้ผมเดินวนไปเรื่อยๆบริเวณบ้าน ภาวนาอยู่แบบนั้นและในจิตเหมือนพ่อคุยกับผมอยู่ตลอดแต่ก่อนพ่อจะลงไปนอนผมฝันเห็นน้ำแล้วพ่อเดินข้ามทะเลเหมือนเป็นถนนทอดยาวน้ำเป็นปีกหุ้มเหมือนเราไปดูเกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องท้องทะเล ทำให้ผมร้องไห้ตลอด และฝน ฟ้าร้อง ในตมแรงมากตั้งแต่หัวเช้าถึงกลางคืนผมยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านหลานก่อนโดดคลอง ไอ้หน้าหล่ออ้างพ่อให้เขียนประวัติพ่อกับผมไว้ในโปรแกรมว่าเกิดวันเดียวกันและมันได้ผูกประวัติไว้เกือบทุกพระองค์ เขียนประวัติอะไร ผูก หัวใจ และอวัยะเพศทุกอวัยวะร่างกาย ตลอดตัว และค่ำสั่งยัดแบบอุบาทว์คือ รายละเอียดของโปรแกรม 1 กำหนดเพศ ชาย หญิง 2 ผูกอวัยวะ หัวใจ ลิ้นปี่ ใบหู คิ้ว ตา ขมับ จมูก แขนขา และอวัยะเพศ"ควย หี นมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า 3.คำสั่งยัดใส่รูหี รูหอย ตามที่พยายาม อธิบายไปแล้ว ก้อนหน้่านี้ ตัวการทดสอบและลงโปรแกรมไว้ในคุกหลวงราชวัง คือไอ้หน้าหล่อ ไอ้จตุพร ได้ร่วมกันคีย์ข้อมูล ลักสะกดจิต 1 พ่อหลวง ร.9 2 ร.10 3 ลูกๆชองพ่อหลวง ทุกพระองค์และหลานๆ ผมเชื่อว่าโปรแกรมนี้ได้ใช้ค่ำสั่ง 1 ลักสะกดจิต พ่อหลวงโดยเจ้าไปผูกใจ และวนผูกกันหลายๆคน จะทำให้หายใจขัดข้องและเต้นเร็วผิดปกติและกำหนดให้จิตหลุด คือสติไม่ได้อยู่กับตัวหลุดไปชั่วขณหนึ่งคือและหมดลมหายใจได้ถ้ามันกดทิ้งไว้โดยตั้งไว้กี่วันและจำนวนกั่ชั่วโมง และมันสามารถคีย์ คำสั่งสะกดให้ทำอะไรก็ได้ เช่นสะกดให้ง่วงนอนหลับและและสะกดขมับให้ปวดืสะกดเส้นตามตุดที่สำคัญให้ล็อคได้ เช่นนิ้วบิดล็อค เหน็บชา ปวดขมับ มึนงง กดปีกมดลูก เข็มทิ่มตามตัว สั่งสะกดเหี่ยวการกิน กำหนดให้ติดลำคอ และสำลักน้ำลายได้ และไอ หอบ ตามมา สะกดปิดลูกตาให้มองของผิดพลาดและสะกดให้ลืมของบางสิ่งบางอย่าง ถ้าถูกสะกดจิต สะกดใจและผูกลมหายใจแล้วเปิดปากให้พูดคอนกลับถ้าคนปกติจะเหนื่อยและขาดใจตายได้ และมันสั่งสะกดให้ฆ่าตัวตายได่โดยที่ผมได้ถูกสะกดมาแล้วเจอกับตัวเองที่ได้ทานเป็ดเข้าไปมันสั่งคำสั่งแช่ไว้หลายวันจนทำให้ไม่มีสติแล้วมันกำหนดให้ไปกินยาตาย หรือฆ่าตัวเองตายโดยไม่มีสาเหตุ และผมเชื่อว่าโปรแกรมนี้ได้ใช้ลักสะกดจิต ลักสักกเย็ดมาหมดหลายคนก่อนหน้านี้ แต่พอมาลักสะกดผมทำให้ผมเห็นภาพ พ่อหลวง พระแม่แผ่นดิน 1 โสมสวลี และร 2 หม่อมศรีรัศม์ 3ฟ้าหญิงอุบลรัตน์ 4 พระเทพ 5 องค์หญิงตุฬาภรณ์ 6 องค์ภา 7 องค์สิริวัลวรีย์ 8 องค์พลอยไพลินทร์ *********************************** พ่อหลวงและพระแม่แผ่นดินถูกลักสะกดมาเหมือนกัน เพราะไอ้หน้าหล่อขอบอ้างพ่อให้เขียนโปรแกรมทำประวัติผมไว้แต่ทำไมเขียนแนวอุบาทว์ *********************************** ผูกอวันยวะเพศทุกๆส่วนของร้างกายไว้หมดและทันสามารถสั่งทำได้เกือบหมดสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม แต่สำหรับคนปฏิบัติ มานานจะรู้ทัน แต่บางคนอาจไม่รู้ทันว่ามีโปรแกรมลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ด ลักเย็ดเวลาหลับ ทันกำหนดเสียงหลอน คนเดิน เสียงของวัตถุมากำหนดให้เห็นได้หลายอย่างแต่ที่มันอ้างมาทดสอบผมคือลักสะกดจิตตอนผมหลับ เพื่อล้วงเอาความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และพากันกำหนดภาพและอ้างโยมยิทธ ผิดรูปผิดแบบ และถ้าทดสอบจิตธรรมะ ทดสอบกับครูบาอาจารย์ ประมาณหนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งวันว่าถึงขั้น ฌาณไหน แต่มันพากันกำหนดภาพให้ผมเห็นพระยอนได้ หายตัวได้ด้วย"โยมยิทธิ"หรือมโนมยิทธ มันการโน้มนั่งสมาธิ การกำหนดภาพจองมันให้ผมเห็นภาพหลอนและคนบินและผูกติตผูกจิตผูกใจผมในวันนี้นตอนปี 59 ผมหายใจแทบไม่ทันเกือนตายเดินภาวนา"พุทโธ"ตลอดวัน ตลอดคืนและทำให้ผมร้อวไห้เมื่ทราบข่าวว่าพ่อหลวงไปปี 59 ผมรู้สึกเหมือนหลุดจากโปรแกรมตัวนี้อยู่สักพักทำให้ผมรู้ว่าผมมาถูกลักสะกดจิตเล่าแต่จริงๆผมถูกสะกดพร้อมพ่อหลวง พอพ่อหลวงลงนอนหรือมีข่าวแจ้งว่าท่านสินพระชนม์ผมจึงหลุด และลมหายใจตล่องขึ้นแต่พอวันต่อมาถูกลักสะกดเล่าผมถึงวิ่งคลองเลยถูกส่งจิตเวช เลยทำให้พ่หลวงร.9 และผมถูกลักสะกดแบบสะกดจิตแบบสะกดวิญาณ เพื่อพยายามผูกพ่อหลวงกับผมเอาไว้แบบไสยศาสตร์และไสยเวท มันคือโปรแกรมลักสะกดจิตตัวนี้ ที่ไอ้หน้าหล่อยอกว่าเคยสะกดเย็ดพีองค์ภา แต่ผมเชื่อว่าลักสะกดเย็ดมามากกว่านั้นเพราะภาพที่มันนำากันโยมยิทธ หรือกำหนดผิดรูปผิดแบบ คือเย็ดลูกๆของพ่อหลวง และชายา ร.10 คือกำหนดภาพให้ผมเห็นให้นายโสภณ ให้เย็ดให้หมดทั้งสถาบันในท่าโค้งโค้ง และแนวฟัดเย็จนเอวหัก คือองค์หญิงจุฬาภรณ์ถูก ร10 เย็ดฟัดเอวหักและป๋าประยุทธจับมือไพล่หลังจะแทงทางประตูหลังองค์หญิงจุฬารณ์ทำให้เสมือนกับว่าอยู่ในอาการถูกโปรแกรมตัวนี้สะกดกันหมดทั้งพ่อหลวง ร.10 และเบื้องหลัง คือทักษิณ ชินวัตร เล่นไสยศาสตร์ ยาสั่งใส่ ร.10 แล้วสะกดจิตให้ ร.10 ฉีดยาสั่งใส่พ่อหลวง ร.9 และลักสะกด ร.10 สั่งยาสั่งใส่ผมอีกที ่อหลวงไปไม่นานผมถูกสะกดหอยเป็ดพ่่อหลวงตามช่วย ผมยังไม่ได้ล้างท้องเพร่ะยังถูกสะกดด้วยโปรแกรมนี้กำหนดให้เห็นภาพ ร.10 สั่งยาสั่งผ่านทักษิณ ชินวัตรและผมเห็นหมออีทีมาฉัดนาสั่งใส่ผมที่แขนขวา โดยกำหนดภาพว่าร.10 สั่งจากทักษิณ เพื่อฉีดผม 1000 เข็มที่แขนขวา และหมออีทีเย็บร้อยใบหูผมและกำนดให้ผมเห็นภาพในท้องมีกล้องหลอดเล็กๆถูกยิงเข้าไปทางอวัยวะเพศ รูหีเป็นรูปจุดพลุแลำกำหนดภาพหมออีทีลอดเข้าทางข่องคลอดผ่าตัดใส้ผมเอาเลือดหมูใส่ในท้องผม ตอนที่ผมถูกยาสั่งฉีดพ่หลวงนอนกำกับให้ผมกำมือทั้งสองข้างและภาวนา"ว่าขออย่าให้ยาทำลายดวงจิต ดวงใจของผมอย่าได้แตกดับ"และกำหนดภาพทักษิณ จะทำบัญชีหนังหมาให้ผมโดยการถลกหนัวหัวผม และถลกหนังข้าวหลังผมที่รูปมีปานแบะบนศรีษะผมมีอักระจึ้นที้งบนศรีษะและหลัง ยิ่งถลกหนังขึ้นใหม่ขระยิ่งขึ้นเรื่อนเรื่อยๆคือไม่สามารถเอาของผมไปได้ และมันต้องการพระสมเด็จจากผมพยายามสั่งสะกดจิตให้ถอดหัวใจของผมจนหลุดมนคืนนั้นหบังจากอุ้งมือ อุ้มอกธรณีห้อมยันต์เกราะเพชรหลุดไปทักษิณทำหน้าล้อเลียนใส่ผมมันคิดว่าถอดจองผมได้แล้วผมจะตายแต่ดวงจิตผมมีหลายดวงไม่สามรถถอดจองผมได้ เหมือนกับตอนผมเห็นภาพหรือถูกสะกดให้ผ่าตัดควักหัวใจพ่อหลวงแล้วผมถอดหัวใจผมให้พ่อหลวงต่อ สาธุุๆๆครับ *ผมถึงเชื่อว่าพ่อหลวง ร 10 ถูกลักสะกดจิตด้วยโปรแกรมตัวนี้ และยาสั่งเหมือนผม* ถูกลึกสะกดจิตกันหมด *********************************** ไอ้หมาเฮี้ยนสองตัวจากนรกมาเกิดหื่นกามอุบาทว์ทุกรูแบบสะกดเย็ดข้ามวัน ข้ามคืน 19 เดือนแล้วคือไอ้ตู่จตุพร และไอ้หน้าหล่อ คนลงโปรแกรมและได้ลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดลูกพ่อหลวงและหลานของพ่อด้วยวิธีแอุบาทว์ผ่านโปรแกรมแนวโรคจิต อุบาทว์สั่งยัดแบบอุบาทว์ สัตว์ทุกอย่างเข่นเห็บหมาไต่ริ้วๆบนบนเนินสวาทและยัดเข้าใส่รูหี้ป็นรูปคน เช่น ร.10 และท่าไอ้ตู่เลียเหียและไอ้หน้าหล่อปีนในร่องก้นเอาหลักแบบเสาหลักวัวเสียบในรูหีและปีนบนเนืนสวาทเอาเหลาหลักใส่รูหี คือไอัหน้าหล่อผูกได้ทุกรูปแบบ เหมือนหมาเฮี้ยน อุบาทว์แนว โรคจิต คือชำแหละศพและเย็ดศพก่อนเข้าห้องดับจิตไอ้หน้าหล่อนั่งวิเคราะห์แต่เรื่องหี แล้วหื่นกามแนวอุบาทว์ มีนถึงได้เขียนโปรแกรมออกมาแนวลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดเพื่อให้เหยื่อตายแบบทรมานและมันสามารถสะกดเปิดจิตให้เหยื่อรับสารภาพโดยการคีย์คำสั่งให่พูดตามคำสั่งของไอ้หน้าหล่อบันทึกเอาไว้ก่อนจะสิ้นใจก็ได้ตัวการอุบาทว์แนวโรคจิตสองคนนี้คือไอ้จตุพร ตอนนี้้เย็ดผ่านโปรแกรมควยแค่เน่าแล้วมันอดกินข้าวอยู่บนห้องส่องดูดาววังดุสิตวราลัยเก่าโดยเคี้ยวข้าวสารกินแทนและข้าวสารใกล้หมดแล้วเดี่ยวเขาก็ตัดไฟ ตัดน้ำให้มันตายคาห้องที่มันขึ้นไปตั้งโปรแกรมโจมตีลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดที่วประเทศแล้วก็ว่าได้ เพราะภาพที่ผมเห็นเอาชื่อคนต่างประเทศมากำหนดใหัเห็นก็หลายคนและตอนนี้มันปักหลักส่องที่บ้านพี่ชายผมตั้งแต่ 17 กย 60 แล้วแต่มันใช้โปรแกรมลักสะกดร่วมกับไอ้หล่อตั้งแต่อยู่ในห้องขัง ปี 59 อาจจะก่อนพฤศจิกาเพราะมันลักสะกดจิตพ่อหลวงก่อนแล้วมาลักสะกดจิตผม ในปีเดียวกับพ่อที่ผมสงสัยว่าทำไมพ่อหลวงถึงพูดใส่หูผมและกำหนดภาพให้ผมเห็นว่าพ่อก็โดนมาแบบนี้เหมือนกันถูกฉีดยาสั่ง และยาเหน็บ ยานอนหลับและสั่งอุดรูจมูกด้วยผ้าก๊อตและสั่งผูกจิต ผูกใจผูกลมหายใจของพ่อวนไปเรื่อยๆจนจิตพ่อหลวงหลุดมาหาผมเพราะในวันที่ผมโดดคลองผมเหนื่อยและ"หัวใจเต้นเร็วมาก ผมภาวนา"พุทโธ"ตลอดโดยที่หายใจแบบธรรมดาไม่ได้ผมเดินวนไปเรื่อยๆบริเวณบ้าน ภาวนาอยู่แบบนั้นและในจิตเหมือนพ่อคุยกับผมอยู่ตลอดแต่ก่อนพ่อจะลงไปนอนผมฝันเห็นน้ำแล้วพ่อเดินข้ามทะเลเหมือนเป็นถนนทอดยาวน้ำเป็นปีกหุ้มเหมือนเราไปดูเกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องท้องทะเล ทำให้ผมร้องไห้ตลอด และฝน ฟ้าร้อง ในตมแรงมากตั้งแต่หัวเช้าถึงกลางคืนผมยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านหลานก่อนโดดคลองมันได้ติดตั้งโปรแกรมไว้ในคุกหลวง 4 จอ ในตัว server และหนึ่งจอมันเอามาเล่นที่ห้องกล้องส่องดูดาว โดยที่ห้องนั่นทีมีสัญาณเชื่อมแบบเครื่อข่ายทุกวัง เชื่อมกันหมด คือดุสิตวราลัยเก่าตอนนี้มันเคี้ยวขาวสารแทนกินข้าวมาหลายวันแล้วโดยที่ไม่กล้าออกไปไหน คือขบวนการของไอ้ตู่ จตุพร พรหมพันธ์ และของหายไปจากราชวังดุสิตวราลัยเก่าหลายชิ้นพวกมันเข้าไปรื้อข้าวของแบะไอ้หน้าหล่อวิ่งสำรวจทุกห้องนอนและห้องเก็บรูปถถ่ายและของหายโดนที่เอาคนเสื้อแดงให้มาซ่อนตัวอยู่ที่นี้ตอนประท้วงเผาบ้าน เผาเมือง สาธุๆๆ ไอ้หมาเฮี้ยนสองตัวจากนรกมาเกิดหื่นกามอุบาทว์ทุกรูแบบสะกดเย็ดข้ามวัน ข้ามคืน 19 เดือนแล้วคือไอ้ตู่จตุพร และไอ้หน้าหล่อ คนลงโปรแกรมและได้ลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดลูกพ่อหลวงและหลานของพ่อด้วยวิธีแอุบาทว์ผ่านโปรแกรมแนวโรคจิต อุบาทว์สั่งยัดแบบอุบาทว์ สัตว์ทุกอย่างเข่นเห็บหมาไต่ริ้วๆบนบนเนินสวาทและยัดเข้าใส่รูหี้ป็นรูปคน เช่น ร.10 และท่าไอ้ตู่เลียเหียและไอ้หน้าหล่อปีนในร่องก้นเอาหลักแบบเสาหลักวัวเสียบในรูหีและปีนบนเนืนสวาทเอาเหลาหลักใส่รูหี คือไอัหน้าหล่อผูกได้ทุกรูปแบบ เหมือนหมาเฮี้ยน อุบาทว์แนว โรคจิต คือชำแหละศพและเย็ดศพก่อนเข้าห้องดับจิตไอ้หน้าหล่อนั่งวิเคราะห์แต่เรื่องหี แล้วหื่นกามแนวอุบาทว์ มีนถึงได้เขียนโปรแกรมออกมาแนวลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดเพื่อให้เหยื่อตายแบบทรมานและมันสามารถสะกดเปิดจิตให้เหยื่อรับสารภาพโดยการคีย์คำสั่งให่พูดตามคำสั่งของไอ้หน้าหล่อบันทึกเอาไว้ก่อนจะสิ้นใจก็ได้ตัวการอุบาทว์แนวโรคจิตสองคนนี้คือไอ้จตุพร ตอนนี้้เย็ดผ่านโปรแกรมควยแค่เน่าแล้วมันอดกินข้าวอยู่บนห้องส่องดูดาววังดุสิตวราลัยเก่าโดยเคี้ยวข้าวสารกินแทนและข้าวสารใกล้หมดแล้วเดี่ยวเขาก็ตัดไฟ ตัดน้ำให้มันตายคาห้องที่มันขึ้นไปตั้งโปรแกรมโจมตีลักสะกดจิต ลักสะกดเย็ดที่วประเทศแล้วก็ว่าได้ เพราะภาพที่ผมเห็นเอาชื่อคนต่างประเทศมากำหนดใหัเห็นก็หลายคนและตอนนี้มันปักหลักส่องที่บ้านพี่ชายผมตั้งแต่ 17 กย 60 แล้วแต่มันใช้โปรแกรมลักสะกดร่วมกับไอ้หล่อตั้งแต่อยู่ในห้องขัง ปี 59 อาจจะก่อนพฤศจิกาเพราะมันลักสะกดจิตพ่อหลวงก่อนแล้วมาลักสะกดจิตผม ในปีเดียวกับพ่อที่ผมสงสัยว่าทำไมพ่อหลวงถึงพูดใส่หูผมและกำหนดภาพให้ผมเห็นว่าพ่อก็โดนมาแบบนี้เหมือนกันถูกฉีดยาสั่ง และยาเหน็บ ยานอนหลับและสั่งอุดรูจมูกด้วยผ้าก๊อตและสั่งผูกจิต ผูกใจผูกลมหายใจของพ่อวนไปเรื่อยๆจนจิตพ่อหลวงหลุดมาหาผมเพราะในวันที่ผมโดดคลองผมเหนื่อยและ"หัวใจเต้นเร็วมาก ผมภาวนา"พุทโธ"ตลอดโดยที่หายใจแบบธรรมดาไม่ได้ผมเดินวนไปเรื่อยๆบริเวณบ้าน ภาวนาอยู่แบบนั้นและในจิตเหมือนพ่อคุยกับผมอยู่ตลอดแต่ก่อนพ่อจะลงไปนอนผมฝันเห็นน้ำแล้วพ่อเดินข้ามทะเลเหมือนเป็นถนนทอดยาวน้ำเป็นปีกหุ้มเหมือนเราไปดูเกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องท้องทะเล ทำให้ผมร้องไห้ตลอด และฝน ฟ้าร้อง ในตมแรงมากตั้งแต่หัวเช้าถึงกลางคืนผมยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านหลานก่อนโดดคลอง ไอ้หน้าหล่ออ้างพ่อให้เขียนประวัติพ่อกับผมไว้ในโปรแกรมว่าเกิดวันเดียวกันและมันได้ผูกประวัติไว้เกือบทุกพระองค์ เขียนประวัติอะไร ผูก หัวใจ และอวัยะเพศทุกอวัยวะร่างกาย ตลอดตัว และค่ำสั่งยัดแบบอุบาทว์คือ ควย สัตว์ สิ่งของยัดใส่รูแตด รูจมูกได้ทุกรูปแบบ เหมือนจิตวิปริตคือลักสะกดจิตฆ่า แบบคนไม่สามารถรู้ได้นอกจากคนที่มีประวัติและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม มั่นสั่งใช้ใบมีดเฉือนหีผมและคำสั่งแบบตัวมันไต่บนเนินเอาหลักวัวยัดใส่รูหีและไต่ตามร่องก้นยัดใส่รูหีแบบฆ่าผู้หญิงที่มันข่มขืนแล้วฆ่าวิปริต ชำและ อุดจมูก ลักสะกดเปิดจิตพูดแบบบังคับแบบจิตวิปริตผิดเพศเหมือนมันเย็ดได้ทั้งชายและหญิงคือมันเป็นเกย์ไหรประมาณนั้น หรือคนเคยนั่งปฏิบัติแล้ว"จิตเสื่อม"แบบกู่ไม่กลับติดอยู่กับกามารมณ์ ผมคิดว่ามันคงติดคุกเพราะมันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงแฝงตัวหลบหนีแต่มันอ้างมันคือลูกบุญธรรมของพ่อหลวง ร.9 ชื่อสยุมภู ไหรประมาณนั้น ฉายาแสดงตัวดำหนดชื่อว่า"ไอ้หน้าหล่อ" ชมันเล่นกันแบบเหมือนเด็กสร้างละครและเล่นแบบอุบาทว์สกปรกเอาชื่อคนขึ้นไปลัดสะกดเย็ดๆวันวันส่องแลแต่หีคนในบ้านผมแลัวลักเย็ดหมด เพราะบ้านผมคนเข้าออกตลอดและแอบส่องชาวบ้านนอนเย็ดกันกลางวันและกลางคืนคือทีมของไอ้จตุพร ทำว่าจับผิดยาเสพติด