กองผังเมือง องค์การบริหารส่

กองผังเมือง องค์การบริหารส่ เราพร้อมที่จะรับผิดชอบงานการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทในเขตจังหวัด การผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวม ผังเฉพาะ การวางผังเส้นทางคมนาคมการขนส่ง การวางผังระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริหารชุมชน และแผนผังอื่นๆ

เปิดเหมือนปกติ

01/07/2021
การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 1

ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสงขลา ผ่านการถ่ายทอดสด online

30/06/2021
การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 1

https://www.facebook.com/SongkhlaSpecificplan/videos/337535034603924
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสงขลา

การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนเมืองสงขลา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กองผังเมืองเฉพาะขอเชิญร่วมประชุมเพื่อระดมควา...
24/06/2021

การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนเมืองสงขลา
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กองผังเมืองเฉพาะ

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1
- วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
https://www.facebook.com/dpt074/photos/a.1606374012968244/2974251572847141/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ทุกคน😞😞

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายสาธารณะคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจก...
10/09/2020

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายสาธารณะ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจกรรมสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) ขอเชิญการบรรยายสาธารณะโดย 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองและรัฐศาสตร์ สะท้อนมุมมองเชิงวิชาการว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงเมืองกับวิกฤตอันไม่แน่นอนสูงของเมืองในอนาคต

ผู้สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดทางเพจ Faculty of Political Science, Thammasat University วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 63 เวลา 09.30-11.30 น.

ที่มา https://www.facebook.com/uddcbangkok/#_=_

https://www.facebook.com/uddcbangkok/photos/a.297825257017102/2034254183374192/

📢 ถุงพลาสติก ถุงหิ้ว ซองไปรษณีย์พลาสติก 📢 ทิ้งไหนดี ❓❓❓โครงการ "วน"  ช่วยตอบโจทย์ของการรีไซเคิล โดยที่รับถุงพลาสติกฟิล์ม...
12/11/2019

📢 ถุงพลาสติก ถุงหิ้ว ซองไปรษณีย์พลาสติก 📢 ทิ้งไหนดี ❓❓❓

โครงการ "วน" ช่วยตอบโจทย์ของการรีไซเคิล
โดยที่รับถุงพลาสติกฟิล์มพลาสติสะอาด ย้ำๆๆ ว่าต้องสะอาด เพื่อนำกลับมารีไซเคิล ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม ♻️ 🌏☘️🍃

👉 แค่ปรับพฤติกรรมเล็กน้อยก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม👍

วิธีการ
1. เก็บรวบรวมพร้อมถุงพลาสติกต่างๆ บับเบิ้ลกันกระแทก ฟิล์มหดเหนียว และถุงสินค้าประเภทอื่น ❌ ต้องสะอาดและแห้ง❌
2.นำไปส่งตามจุดรับของโครงการ หรือ
3.ส่งไปรษณีย์
โครงการ วัน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
42/174 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ขอบคุณที่มา
เพจ https://www.facebook.com/wontogether

07/10/2019
Feed

"เรื่องขี้ๆ ที่ไม่ขี้"

หลาย ๆ คนคงสงสัยเมื่อเห็นรถดูดส้วมขับผ่านไปบนถนน...

และมีคำถามในใจว่า ...เค้าเอาของเสียเหล่านี้ไปกำจัดที่ไหน

กำจัดอย่างไร คิดไปกันต่าง ๆ นานา

มารับฟังคำตอบที่ไขทุกข้อสงสัยจาก "Feed"

ที่พาคุณไปทัวร์ โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม

ขอบคุณที่มา : https://www.facebook.com/Feedforfuture

"เราทำงานไม่มีวันหยุด ฝากถึงคนใช้ห้องน้ำ อย่าทิ้งขยะลงส้วม "
.
เรื่องขี้ๆ ที่ควรรู้ ปลายทางรถดูดส้วมกับ "เม็ดพริก" ตัวปัญหา
.
Feed อาชีพ แอพพลิโซดนี้ พาคุณผู้ชมไปทัวร์ โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม
.
ทำไมเราไม่ควรทิ้งสิ่งแปลกปลอมลงโถส้วม ?
.
เม็ดพริกเกี่ยวข้องอย่างไร?
.
การกำจัดขยะ ไม่ใช่แค่ในคลอง แม่น้ำ ถนน แต่มีขยะอีกมหาศาลที่ถูกทิ้งลงส้วม

📌📌https://www.youtube.com/watch?v=-maNFDlCh9g

📌📌ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCEG-6_Oo3Z-og2dHKaOG1Vw

#FeedForFuture #ขยะ #สิ่งปฏิกูล

"เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองมาตรการ วิธีการ และเครื่องมือ กรณีตัวอย่างของต่างประเทศ"กรมโยธาธิการและผังเมืองhttp://office.dpt...
04/10/2019

"เกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง
มาตรการ วิธีการ และเครื่องมือ
กรณีตัวอย่างของต่างประเทศ"
กรมโยธาธิการและผังเมือง
http://office.dpt.go.th/km/images/pdf/paper_km_1_61-re.pdf

กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา's cover photo
05/09/2019

กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา's cover photo

เมืองต้นแบบ Zero Waste ‘Kamikatsu’ เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัด Tokushima ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประชากรประมาณ 1,700 คน ซึ่งส่วนใ...
05/09/2019

เมืองต้นแบบ Zero Waste
‘Kamikatsu’ เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัด Tokushima ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประชากรประมาณ 1,700 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และกำลังเผชิญปัญหาด้านการจัดการขยะที่ไม่ต่างจากเมืองอื่นๆ ทั่วโลก

ปัจจุบันเมืองคามิคัทซึสามารถจัดการขยะได้ถึง 80 % ส่วนขยะที่เหลือ 20 % จัดการด้วยวิธีฝังกลบ โดยมีจุดเริ่มต้นจาก คุณ Akira Sakano หญิงสาวที่เปลี่ยนความคิดคนในชุมชนให้หันมาแยกขยะถึง "45 ประเภท" และก่อตั้ง "Zero Waste Academy" ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความรู้เรื่องขยะและบริหารจัดการขยะร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น จนเมืองคามิคัทซึกลายเป็นต้นแบบ "เมืองปลอดขยะ" ที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ

คุณ Akira Sakano มีแนวคิดและวิธีการจัดการอย่างไร รายละเอียดตามนี้เลยจ้า.https://urbancreature.co/zero-waste-akira-sakano/?fbclid=IwAR2CWzIS3DwfXzsn3_xcBdt7wDRTdOaQBHLkled9zODvLuGOV-KGlxYZSLY

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเพจ Urban Creature

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา (ปิดประกาศ 15 วัน) วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 ...
09/07/2019

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา (ปิดประกาศ 15 วัน) วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวเป็นการเสนอร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะฯ ตามขั้นตอนกระบวนการวางผัง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
1. http://www.chana-urbanplan.com/
2. http://www.songkhlapao.go.th/city_planning/

ม.อ. หาดใหญ่ กับความสมาร์ทของเมืองต้นแบบแห่งอนาคตโซลูชันนำร่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพั...
08/07/2019
เยือนสงขลา ดูความสมาร์ทใน 'ม.อ. หาดใหญ่' พื้นที่ที่เป็น Smart City ตั้งแต่หน้าประตู

ม.อ. หาดใหญ่ กับความสมาร์ทของเมืองต้นแบบแห่งอนาคต
โซลูชันนำร่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาเพื่อใช้จริงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้แนวคิด PSU Smart and Green Campus 2022 เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Happy work place ซึ่งมีพันธกิจครอบคลุม 4 ส่วน คือ
1. วิทยาเขตที่ปลอดภัย (Safe and Secured Campus)
2. สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (Green & Sustainable)
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Sharing Economy
4. สังคมที่มีสุขภาพดี (Healthy Society ) ซึ่งจะดำเนินการในเฟสที่ 2

โดยซิสโก้ ได้ลงนามความร่วมมือเป็นระยะเวลา 1 ปี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยนำร่องพัฒนาพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยงบประมาณ Big Rock ภายใต้แนวคิด “PSU Smart and Green Campus 2022 เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Happy Workplace” เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาสู่เมืองยุคใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีรวมถึงพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์เมืองอัจฉริยะให้สมบูรณ์แบบในทุกมิติ และเพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้พัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืนโดยการสร้างรายได้กลับมาให้ชุมชนจากทรัพยากรที่มีอยู่

สำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 3.ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 4.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 5.พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 6.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และ 7.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

อย่างไรก็ตาม การที่ ม.อ. ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้แต่ละเมืองได้เห็นโมเดลรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองและนำไปปรับใช้กับพื้นที่เขตความรับผิดชอบของตนนั้น ความร่วมมือระหว่างซิสโก้และม.อ. จึงนับเป็นการตอบโจทย์การสร้างโมเดลสมาร์ทซิตี้ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่มีความสมดุลในทุกมิติ ซึ่งซิสโก้มีส่วนช่วย ม.อ.ในการพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทโซลูชั่นแพลตฟอร์ม IoT และเติมเต็มความสามารถทางดิจิทัลของบุคลากร ม.อ. เพื่อการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ที่เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์

ที่มา 1. https://www.salika.co/2019/07/07/psu-hatyai-campus-smart-city-model/
2.
https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9620000064747

EDITOR'S PICKEDUCATIONINNOVATIONTECH-VIEWเยือนสงขลา ดูความสมาร์ทใน ‘ม.อ. หาดใหญ่’ พื้นที่ Smart City ตั้งแต่หน้าประตู By Phatphicha Lerksirinukul - July 7, 2019 94 เมืองอ.....

สาระดีๆ กับ พ.ร.บควบคุมอาคาร เรื่องใกล้ตัวที่ความเข้าใจยังไกลตัว 👍🏼 ⚒🏘🏬🏫🏪
07/07/2019

สาระดีๆ กับ พ.ร.บควบคุมอาคาร เรื่องใกล้ตัวที่ความเข้าใจยังไกลตัว 👍🏼 ⚒🏘🏬🏫🏪

โยธาไทย
04/07/2019
โยธาไทย

โยธาไทย

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
https://www.yotathai.com/yotanews/manual-build-law1

👏👏👏 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาค...
27/06/2019

👏👏👏 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) เวลา 13.00 น. 👏👏👏

👏👏👏 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาค...
27/06/2019

👏👏👏 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) เวลา 13.00 น. 👏👏👏

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตท้องที่เทศบาลตำบลจะนะ เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลนาทับ อำเภออำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคม (หลังใหม่) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
มากันเยอะๆ นะคะมาสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่ไปด้วยกัน :)

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562 (ยกเลิกฉบับเดิมปี 2546) มีผล...
11/06/2019

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562
(ยกเลิกฉบับเดิมปี 2546) มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2562 รายละเอียดตามhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/072/T_0073.PDF

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) สถานบริการ หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริหารโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า รายละเอียดตามhttps://www.m-culture.go.th/chonburi/images/7a.pdf

คณะรัฐมนตรีมีมติให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในการประชุม ครม.ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤ...
13/05/2019

คณะรัฐมนตรีมีมติให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในการประชุม ครม.ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สาระสำคัญของเรื่อง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอขออนุมัติขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 ตุลาคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี 2560-ปี 2563) โดยมีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยครั้งนี้จะขอขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนั้น ศอ.บต. จึงเสนอความเห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ และเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการภายใต้เมืองต้นแบบฯ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ที่มา https://mgronline.com/south/detail/9620000044036

กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
05/05/2019

กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

หนึ่งเดียวในโลก ถนนลอดใต้ทะเล สุดยอดงานวิศวกรรม

สะพานแห่งนี้ชื่อว่า "เออเรซุนด์" ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากกรุงโคเปญเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กับเมืองมาลโม ประเทศสวีเวน สะพานเออเรซุนด์ ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรีต ตัวสะพานมีระยะทางราว 8 กิโลเมตร ส่วนถนนในอุโมงค์มีระยะทางราว 4 กิโลเมตร
>> สาเหตุ ที่สะพานแห่งนี้ต้องมีส่วนที่เป็นทั้งสะพานและอุโมงค์ด้วยเพราะฝั่งประเทศเดนมาร์กมีสนามบินโคเปเฮเกนตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง หากทำเป็นสะพานแขวนเสาของสะพานจะมีความสูงเกือบ 200 เมตร ซึ่งอาจรบกวนการนำเครื่องบินขึ้น-ลง จนกลายเป็นอุบัติเหตุได้ วิศวกรจึงออกแบบให้มีสะพานและอุโมงค์อย่างละครึ่งนั่นเอง

ที่มา https://www.partiharn.com/contents/v/22682?fbclid=IwAR1euHkyWCYLpV1nelHr6_CKCB7a-oztyIOikqkkoAJe4M6FUeLJ1bEVh3Q

หนึ่งเดียวในโลก ถนนลอดใต้ทะเล สุดยอดงานวิศวกรรมสะพานแห่งนี้ชื่อว่า "เออเรซุนด์" ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อ...
05/05/2019

หนึ่งเดียวในโลก ถนนลอดใต้ทะเล สุดยอดงานวิศวกรรม

สะพานแห่งนี้ชื่อว่า "เออเรซุนด์" ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากกรุงโคเปญเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กับเมืองมาลโม ประเทศสวีเวน สะพานเออเรซุนด์ ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรีต ตัวสะพานมีระยะทางราว 8 กิโลเมตร ส่วนถนนในอุโมงค์มีระยะทางราว 4 กิโลเมตร
>> สาเหตุ ที่สะพานแห่งนี้ต้องมีส่วนที่เป็นทั้งสะพานและอุโมงค์ด้วยเพราะฝั่งประเทศเดนมาร์กมีสนามบินโคเปเฮเกนตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง หากทำเป็นสะพานแขวนเสาของสะพานจะมีความสูงเกือบ 200 เมตร ซึ่งอาจรบกวนการนำเครื่องบินขึ้น-ลง จนกลายเป็นอุบัติเหตุได้ วิศวกรจึงออกแบบให้มีสะพานและอุโมงค์อย่างละครึ่งนั่นเอง

ที่มา https://www.partiharn.com/contents/v/22682?fbclid=IwAR1euHkyWCYLpV1nelHr6_CKCB7a-oztyIOikqkkoAJe4M6FUeLJ1bEVh3Q

การขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมือง การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518เพื่อขับเคลื่อนการผังเมืองให้มีประสิทธิภา...
18/04/2019

การขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมือง
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

เพื่อขับเคลื่อนการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยมีหลักการแนวคิด คือ
- พัฒนาระบบการผังเมือง
- กระจายอำนาจการวางผังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กำหนดผังนโยบายการใช้พื้นที่
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางผัง
"สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ....."
** ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ แบ่งเป็น 3 ประเภท
- ผังนโยบายระดับประเทศ
- ผังนโยบายระดับภาค
- ผังนโยบายระดับจังหวัด
** ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาและดำรงรักษาเมือง แบ่งเป็น 2 ประเภท
- ผังเมืองรวม
-ผังเมืองเฉพาะ
*** คณะกรรมการ มี 3 ระดับ
- คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
ประธาน : นายกรัฐมนตรี
เห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
- คณะกรรมการผังเมือง
ประธาน : ปลัด มท.
เห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม (ที่ ยผ. จัดทำ) และผังเมืองเฉพาะ
- คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ประธาน : ปลัด มท. (กทม.)
ประธาน : ผวจ. (จังหวัด)
เห็นชอบผังเมืองรวมที่ อปท.จัดทำ

ที่มา กรมโยธาธิการและผังเมือง
https://www.dpt.go.th/th/all-highlight/highlight/490-plan-home-2.html

วิดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
https://www.dpt.go.th/th/e-vdo/119-2019-03-29-05-35-53.html

โซลเล็งเพิ่มต้นไม้ 30 ล้านต้นภายใน 3 ปีลดฝุ่นจิ๋ว-ความร้อนปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญญาที่สะท้อนและตอกย้ำถึงการพัฒนาเมือ...
03/04/2019
โซลเล็งเพิ่มต้นไม้ 30 ล้านต้นภายใน 3 ปีลดฝุ่นจิ๋ว-ความร้อน

โซลเล็งเพิ่มต้นไม้ 30 ล้านต้นภายใน 3 ปีลดฝุ่นจิ๋ว-ความร้อน

ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญญาที่สะท้อนและตอกย้ำถึงการพัฒนาเมืองหลาย ๆ ด้านที่เกินการควบคุมและกลับมาทำลายคุณภาพชีวิตของในคนเมืองเอง..... นโยบายการพัฒนาที่มุ่งเป้าโครงสร้างขนาดใหญ่ เพราะทำให้เห็นผลงานชัดเจน ทันใจ และเป็นหน้าเป็นตา พื้นที่ที่ควรสงวนรักษาและควบคุมการพัฒนาตามผังเมืองไม่เคยมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง.....ในขณะที่การให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมยิ่งกลับถูกลดความสำคัญ เพราะผลงานไม่ปรากฏทันตาเห็น ผลได้น้อย...... จนมาถึงวันที่สภาพโลกร้อนมีผลกระทบอย่างชัดเจน ในหลายประเทศได้ให้ความสำคัญและตั้งเป้าหมายต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง

ดังเช่น 'กรุงโซล' เมืองหลวงเกาหลีใต้ โดยตั้งเป้า-เพิ่มต้นไม้ 30 ล้านต้นภายใน 3 ปี (พ.ศ.2565) ใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านวอน สร้างพื้นที่ป่าขนาดใหญ่เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศ ที่เลวร้ายลงทุกปีกับความร้อนภายในป่าคอนกรีต กรุงโซลระบุว่า การปลูกต้นไม้ 30 ล้านต้น จะช่วยลดมลพิษจากฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ที่เกิดจากรถเก่าเครื่องยนต์ดีเซล 6.4 หมื่นคันต่อปี กับลดอุณหภูมิจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ 24 ล้านเครื่องนาน 5 ชั่วโมง ตลอดจนช่วยผลิตออกซิเจนเท่ากับปริมาณการหายใจเข้าไปของประชากรวัยผู้ใหญ่ 21 ล้านคนในหนึ่งปี

ที่มา http://www.komchadluek.net/news/foreign/367162?qu&fbclid=IwAR3Onu6fSVS9R5AxtgdNptEf0Nv07tF374e6t-lEHCmZp42sxp8xR2DV30A

เมืองหลวงเกาหลีใต้เผยแผนปรับปรุงคุณภาพอากาศระยะยาว ระดมปลูกต้นไม้ 30 ล้านต้น

“สะพานด้วน” กึ่งกลางสะพานพระปกเกล้า กับโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน (1)ที่มา https://www.renderthailand.com/phrapokklao-bridge-...
26/03/2019

“สะพานด้วน” กึ่งกลางสะพานพระปกเกล้า กับโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน (1)
ที่มา https://www.renderthailand.com/phrapokklao-bridge-park/
http://www.realist.co.th/blog/

โครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน (Lavalin Skytrain) เป็นโครงการรถไฟฟ้าครั้งแรกของประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เริ่มศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี 2522 โดยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น และได้ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ลาวาลิน (SNC-Lavalin) ในปี 2533

แต่สุดท้ายโครงการก็ถูกยกเลิกไปในปี 2535 ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เนื่องจากปัญหาด้านเงินทุน และการประเมินค่าใช้จ่ายผิดพลาด มีเพียงโครงสร้างทางวิ่งที่สร้างไว้พร้อมกับสะพานพระปกเกล้าในปี 2527 ที่ได้เริ่มสร้างไปก่อนแล้ว แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้งาน และโครงสร้างทางวิ่งนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมา

โครงสร้างของรถไฟฟ้าลาวาลินจะนำมาใช้ในโครงการสายสีม่วงหรือไม่

เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น มีภายหลังจากมติ ครม. 17 พฤษภาคม 2537 ที่ระบุว่าโครงการรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้นที่อนุรักษ์ 25 ตารางกิโลเมตร จะต้องเป็นเส้นทางใต้ดิน เพราะฉะนั้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานีสามเสน – วงเวียนใหญ่ จึงต้องเป็นโครงสร้างใต้ดิน ทำให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่สามารถใช้โครงสร้างเดิมของรถไฟฟ้าลาวาลินได้

ปี 2559 ได้มีนโยบายเสนอโดยผู้ว่ากทม. พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพในหลายๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้จัดทำแผนแม่บทโครงการ “กรุงเทพ 250” ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองของกรุงเทพฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ย่านเมืองเก่า 17 เขตให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ เป็นมหานครระดับโลก ในวาระครบ 250 ปี กรุงเทพมหานคร ในปี 2575

"การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม"แถบสีสัญลักษณ์บ่งบอกลักษณะของพื้นที่ต่างๆ ที่มา :  กรมโยธาธิการและผังเมือง
04/03/2019

"การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม"
แถบสีสัญลักษณ์บ่งบอกลักษณะของพื้นที่ต่างๆ
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง

iLaw
23/01/2019

iLaw

ม.44 กำลังจะส่งผลต่อการเกิดฝุ่น PM 2.5 ที่กระทบสุขภาพประชาชน
.
หากนับถึงวันนี้ (15 ม.ค. 62) ถือว่าเป็นเวลาเกือบสัปดาห์แล้วที่ประชาชนในเมืองใหญ่หรือจังหวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือที่เรียกกันว่า PM 2.5 ซึ่งมีปริมาณมากพอจนเริ่มมีผลกระต่อสุขภาพ
.
ข้อมูลจาก 'กรีนพีช ไทยแลนด์' ระบุว่า สาเหตุของมลพิษส่วนหนึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ปล่อย PM 2.5 ราว 65,140 ตันต่อปี อีกทั้ง ภาคอุตสาหกรรมยังผลิตแหล่งกำเนิดทุติยภูมิที่เกิดขึ้นจากการที่ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ถูกปล่อยสู่อากาศ ก่อนจะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแสงแดดและโอโซน และเกิดเป็น PM 2.5 อีกด้วย
.
อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลังรัฐประหารเป็นต้นมา หัวหน้าคสช. ใช้ มาตรา 44 'ฉีก' ผังเมืองเป็นการชั่วคราว เปิดทางเอกชนตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้อย่างอิสระ ซึ่ง 'ผังเมือง' ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ของแต่ละจังหวัดว่า จะมีการใช้สอยพื้นที่อย่างไร พื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่ธุรกิจ ที่อยู่อาศัย ทำเกษตรกรรม หรือพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งผังเมือง กฎหมายจะกำหนดขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งคือ การมีส่วนร่วม เพื่อให้การใช้สอยพื้นที่นั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆ
.
แต่การมาของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 4/2559 ซึ่งออกตามอำนาจในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ ปี 2557 ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ทำให้ผังเมืองถูก 'ฉีก' เป็นการชั่วคราว หรือหมายถึง การงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยผังเมืองเพื่อเปิดทางให้ประกอบกิจการบางประเภท เช่น โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ โรงบำบัดน้ำเสีย เตาเผาขยะ โรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือ หลุมฝังกลบขยะ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการกำหนดโซนผังเมืองก่อนหน้าจะมีคำสั่งดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่า ในทางปฏิบัติอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการกิจการต่างๆตามประกาศนี้สามารถขออนุญาตดำเนินกิจการในสถานที่ใดๆได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การขออนุญาตและอนุมัติการตั้งโรงไฟฟ้าขยะหรือเตาเผาขยะสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวในระยะเวลา 1 ปี โดยโรงงานเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 4/2559 ไม่สามารถเพิกถอนใบขออนุญาตได้แม้ไม่ถูกต้องตามผังเมือง

มาร่วมยกเลิกประกาศ-คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. เพื่อทวงคืนสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับชุมชนได้ที่ ilaw.io

อ่านสรุปคำสั่งฉบับนี้ได้ที่ >>> https://enlawfoundation.org/newweb/?p=2688

ที่อยู่

900 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Songkhla
90100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

074-303144

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองผังเมือง องค์การบริหารส่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองผังเมือง องค์การบริหารส่:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด