ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขล

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขล ห้องสมุดเพื่อประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา    จัดหนังสือ “...
13/01/2021

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
จัดหนังสือ “ส่งเสริมการอ่าน” วันที่ 13 มกราคม 2564
ณ ตลาดรถไฟเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
09/01/2021

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ให้บริการ ยืม วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการทำงานของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
08/01/2021

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ให้บริการ ยืม วัสดุ อุปกรณ์
สำหรับใช้ในการทำงานของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมนั่งที่ไหน - อ่านที่นั้นนายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ...
14/12/2020

กิจกรรมนั่งที่ไหน - อ่านที่นั้น
นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั้น วันที่ 14 ธันวาคม 2563 (จัดมุมหนังสือ)
ตามสถานที่ราชการต่างๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นิทรรศการมหกรรมการอ่านสำหรับเด็กภาคใต้   11 - 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10 .00 - 17.00 น.   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาด...
10/12/2020

นิทรรศการมหกรรมการอ่านสำหรับเด็กภาคใต้

11 - 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10 .00 - 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ "มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"  11 - 13 ธันวาคม 256...
26/11/2020

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้
"มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"
11 - 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10 .00 - 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กศน.อำเภอเมือง จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดอ่างทอง  ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสง...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กศน.อำเภอเมือง จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดอ่างทอง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
13/11/2020

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  ...
12/11/2020

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "สนุกอ่าน - สนุกคิด" นักเรียนโรงเรียนบ้านสุเหร่า ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 112 คน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

แจ้งผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง ประจำป...
10/11/2020

แจ้งผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  ...
04/11/2020

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (กิจกรรม Box Set) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนและประชาชนทั่วไป
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา แ...
02/11/2020

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา และครู กศน.ตำบล คัดเลือก สื่อ สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา       มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธ...
02/11/2020

นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  ...
29/10/2020

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
มอบหนังสือให้เครือข่าย ร้านกาแฟ Passion cafe Nakorn Nai Songkhla ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  ...
26/10/2020

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (กิจกรรม Box Set) นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งใน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  ...
21/10/2020

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (กิจกรรม Box Set) นักเรียนโรงเรียนจุลสมัย วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  ...
01/10/2020

นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (กิจกรรม Box Set)
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

โครงการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณ...
11/09/2020

โครงการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านละการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ระดับชั้น ป.3 วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนจุลสมัย ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ขอเผยแพร่หนังสือ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ ได้มีโอกาสรับทราบถึงประวัติ และเกียรติคุณของ ฯ...
10/09/2020
มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ขอเผยแพร่หนังสือ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ ได้มีโอกาสรับทราบถึงประวัติ และเกียรติคุณของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในรูปแบบของE-Book https://www.ratthaburutfoundation.com/e-book/book35/

เลือกอ่านหนังสือเล่มอื่น

โครงการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณ...
28/08/2020

โครงการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านละการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ระดับชั้น ป.2 วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนจุลสมัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณ...
21/08/2020

โครงการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
นายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านละการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ระดับชั้น ป.1 วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนจุลสมัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

11/08/2020
นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ นักเ...
07/08/2020

นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนจุลสมัย วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ส่งต่อหนังสือจากการรับบริจาค ให้นักเรียนโรงเรี...
23/07/2020

นางจุรี สังขภิญโญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ส่งต่อหนังสือจากการรับบริจาค ให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ในวันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 10.10 ...
21/07/2020

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ในวันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 10.10 น.
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพ...
20/07/2020

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ให้บริการ โน๊ตบุค และ E-book ผ่านแอพพลิเคชั่น Naiinpann (นายอินทร์ปัณณ์) เพื่อความสะดวกในกา...
17/07/2020

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ให้บริการ โน๊ตบุค และ E-book ผ่านแอพพลิเคชั่น Naiinpann (นายอินทร์ปัณณ์) เพื่อความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล ในการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

03/06/2020
“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”การลืม ชีวิตคนเราจำเป็นต้องลืม การลืมเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งการลืม เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง ...
01/05/2020

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”

การลืม ชีวิตคนเราจำเป็นต้องลืม การลืมเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่ง

การลืม เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง การลืมเป็นความเชื่อมั่นในตนเองอย่างหนึ่ง

ในชีวิต หากจดจำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมด ก็เท่ากับเอาภาระอันหนักอึ้งมาแบกไว้

จากหนังสือ วางลงก็เป็นสุข
เซียวเย่ว์ เขียน
สุธิมา โพธิ์เงิน แปล

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”... การงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ เขาจะเป็นคนอย่างไรก็จงดูการงานที่เขาทำ เครื่องวัดคนที่แท้...
01/05/2020

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”

... การงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ เขาจะเป็นคนอย่างไร

ก็จงดูการงานที่เขาทำ เครื่องวัดคนที่แท้จริงคือ ผลของงานนั่นเอง

จากหนังสือ เพื่อความสุขใจ
วศิน อินทสระ เขียน

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”ทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุข...ทิ้งคนที่ไม่จำเป็นในชีวิตทิ้งการเปรียบเทียบกับคนอื่น ทิ้งความสม...
30/04/2020

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”

ทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุข...ทิ้งคนที่ไม่จำเป็นในชีวิต

ทิ้งการเปรียบเทียบกับคนอื่น ทิ้งความสมบูรณ์แบบ

ทิ้งการใช้เวลาไปกับเรื่องไม่สำคัญ ทิ้งการพึ่งพาคนอื่น ...

จากหนังสือ ทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุข
โกะโด โทคิโอะ เขียน
ธนัญ พลแสน แปล

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”ถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใดให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติคนจะรุ่งเรืองได้ ก็เพราะอดทนต่อความล้มเห...
30/04/2020

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”

ถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใด

ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

คนจะรุ่งเรืองได้ ก็เพราะอดทนต่อความล้มเหลว

และตั้งต้นใหม่ได้

ขณะเดียวกันพยายามรักษาความสงบใจไว้ให้ได้

เพราะสุขภาพจิตที่ดีสำคัญที่สุด

ต่อความสุขในชีวิตประจำวันของเรา

จากหนังสือ เพื่อความสุขใจ
วศิน อินทสระ เขียน

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”ปล่อยวางการแสวงหาวัตถุที่มากเกินไป  ใช้ชีวิตอย่างมีสาระ จิตใจของเราก็จะอยู่ในภาวะสงบสุข อิสระไ...
28/04/2020

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”

ปล่อยวางการแสวงหาวัตถุที่มากเกินไป ใช้ชีวิตอย่างมีสาระ

จิตใจของเราก็จะอยู่ในภาวะสงบสุข อิสระไร้กังวล ผ่อนคลาย

และแท้จริง แน่นอน ชีวิตเรียบง่ายไม่ได้หมายถึงความยากจน

หรือยากแค้นและก็ไม่ใช่ความเกียจคร้านท้อถอยแต่เป็นความ

ราบเรียบ เปี่ยมไปด้วยสติปัญญา …

จากหนังสือ วางลงก็เป็นสุข
เซียวเย่ว์ เขียน
สุธิมา โพธิ์เงิน แปล

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”      “ ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน        ก็คือ มีความต้องการอันน้อยนิด”  ...
28/04/2020

“เรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน”

“ ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน

ก็คือ มีความต้องการอันน้อยนิด”

เฮนรี่ เดวิด ธอโร

ที่อยู่

บ่อยาง
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6674314505

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Songkhla บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด