ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขล

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขล ห้องสมุดเพื่อประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

“แรงศรัทธา”      ผู้ชนะย่อมมีศรัทธาเป็นพลังชีวิต ศรัทธาต่อตนเอง ศรัทธาต่อองค์กรตนเอง ศรัทธาต่อชาติบ้านเมือง ศรัทธาต...
30/07/2021

“แรงศรัทธา”
ผู้ชนะย่อมมีศรัทธาเป็นพลังชีวิต ศรัทธาต่อตนเอง ศรัทธาต่อองค์กรตนเอง ศรัทธาต่อชาติบ้านเมือง ศรัทธาต่อหลักธรรมคำสอน ความศรัทธาคือเนื้อแท้แห่งสิ่งที่มุ่งหวัง รวมถึงเป็นตัวแทนแห่งพลังอำนาจที่มองไม่เห็น ศรัทธาคือความเชื่อมั่นอย่างหมดข้อสงสัยว่าสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นจะเป็นความจริงในที่สุด
อับราฮัม ลินคอล์น เคยกล่าวไว้ว่า “การศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเห็นอยู่และสัมผัสได้ หาใช่วามศรัทธาไม่ แต่การศรัทธานสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นย่อมนำมาซึ่งชัยชนะ พร้อมพรั่งด้วยพรอันประเสริฐ”
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด” (3)
โดย EDUCATION MIND LINE

“แรงศรัทธา”
ผู้ชนะย่อมมีศรัทธาเป็นพลังชีวิต ศรัทธาต่อตนเอง ศรัทธาต่อองค์กรตนเอง ศรัทธาต่อชาติบ้านเมือง ศรัทธาต่อหลักธรรมคำสอน ความศรัทธาคือเนื้อแท้แห่งสิ่งที่มุ่งหวัง รวมถึงเป็นตัวแทนแห่งพลังอำนาจที่มองไม่เห็น ศรัทธาคือความเชื่อมั่นอย่างหมดข้อสงสัยว่าสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นจะเป็นความจริงในที่สุด
อับราฮัม ลินคอล์น เคยกล่าวไว้ว่า “การศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเห็นอยู่และสัมผัสได้ หาใช่วามศรัทธาไม่ แต่การศรัทธานสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นย่อมนำมาซึ่งชัยชนะ พร้อมพรั่งด้วยพรอันประเสริฐ”
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด” (3)
โดย EDUCATION MIND LINE

“เป้าหมาย”🏹      จงหาเป้าหมายสูงสุดของตัวเองให้พบ เพื่อชีวิตจะได้ไม่ว่างเปล่า เรียงลำดับความสำเร็จทีละขั้น ก่อนที่จ...
29/07/2021

“เป้าหมาย”🏹
จงหาเป้าหมายสูงสุดของตัวเองให้พบ เพื่อชีวิตจะได้ไม่ว่างเปล่า เรียงลำดับความสำเร็จทีละขั้น ก่อนที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดได้นั้น ต้องตัดสินใจว่ารักจะทำอะไร จากนั้นจงทำสิ่งที่รักด้วยศรัทธาอันตั้งมั่น เพื่อให้คุณได้เป็นบุคคลที่ต้องการจะเป็นอย่างแท้จริง
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด” (2)
โดย EDUCATION MIND LINE

“เป้าหมาย”🏹
จงหาเป้าหมายสูงสุดของตัวเองให้พบ เพื่อชีวิตจะได้ไม่ว่างเปล่า เรียงลำดับความสำเร็จทีละขั้น ก่อนที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดได้นั้น ต้องตัดสินใจว่ารักจะทำอะไร จากนั้นจงทำสิ่งที่รักด้วยศรัทธาอันตั้งมั่น เพื่อให้คุณได้เป็นบุคคลที่ต้องการจะเป็นอย่างแท้จริง
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด” (2)
โดย EDUCATION MIND LINE

“ผู้ชนะ” 👍      ผู้ชนะ ย่อมฝึกวินัยการคิดของตนเองอย่างจริงจัง และมุ่งหวังแต่รางวัลความสำเร็จเท่านั้น ด้วยผู้ชนะรู้จ...
28/07/2021

“ผู้ชนะ” 👍
ผู้ชนะ ย่อมฝึกวินัยการคิดของตนเองอย่างจริงจัง และมุ่งหวังแต่รางวัลความสำเร็จเท่านั้น ด้วยผู้ชนะรู้จักควบคุมความคิดและการกระทำของตน เขาจึงสามารถกำหนดผลลัพธ์อันเกิดจากความคิดและการกระทำของตนเองได้ และไม่ว่าผลที่อกมาจะเป็นเช่นไร ดี ไม่ดี หรือกลางๆ ผู้ชนะที่แท้จริงย่อมยอมรับว่าผลเหล่านั้นเกิดจากการกระทำของเขาเอง นอกจากนี้ผู้ชนะย่อมตระหนักดีว่า ไม่สำคัญว่าตอนนี้ชีวิตของตนอยู่ ณ จุดใด หรือเคยผ่านอะไรมาบ้าง เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือจุดหมายที่อยู่ข้างหน้า
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด” (1)
โดย EDUCATION MIND LINE

“ผู้ชนะ” 👍
ผู้ชนะ ย่อมฝึกวินัยการคิดของตนเองอย่างจริงจัง และมุ่งหวังแต่รางวัลความสำเร็จเท่านั้น ด้วยผู้ชนะรู้จักควบคุมความคิดและการกระทำของตน เขาจึงสามารถกำหนดผลลัพธ์อันเกิดจากความคิดและการกระทำของตนเองได้ และไม่ว่าผลที่อกมาจะเป็นเช่นไร ดี ไม่ดี หรือกลางๆ ผู้ชนะที่แท้จริงย่อมยอมรับว่าผลเหล่านั้นเกิดจากการกระทำของเขาเอง นอกจากนี้ผู้ชนะย่อมตระหนักดีว่า ไม่สำคัญว่าตอนนี้ชีวิตของตนอยู่ ณ จุดใด หรือเคยผ่านอะไรมาบ้าง เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือจุดหมายที่อยู่ข้างหน้า
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด” (1)
โดย EDUCATION MIND LINE

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”     “...
27/07/2021

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“ปั่นเพื่อแม่”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระองค์ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเป็นแขกของพระองค์ ร่วมปั่นจักรยานอย่างพร้อมเพรียงกันในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom” พระราชทานเสื้อ สำหรับใส่ปั่นจักรยาน เข็มกลัดของขวัญที่ระลึก และน้ำดื่ม พระราชทาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทรงนำประชาชนปั่นจักรยาน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร มีประชาชนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 136,411 คน มีการบันทึกสถิติโลกอย่างเป็นทางการจากกินเนสส์เวิลด์ เรกคอร์ด (The Guinness World Records) ว่า งาน Bike for Mom ของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 146,266 คัน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“ปั่นเพื่อแม่”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระองค์ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเป็นแขกของพระองค์ ร่วมปั่นจักรยานอย่างพร้อมเพรียงกันในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom” พระราชทานเสื้อ สำหรับใส่ปั่นจักรยาน เข็มกลัดของขวัญที่ระลึก และน้ำดื่ม พระราชทาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทรงนำประชาชนปั่นจักรยาน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร มีประชาชนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 136,411 คน มีการบันทึกสถิติโลกอย่างเป็นทางการจากกินเนสส์เวิลด์ เรกคอร์ด (The Guinness World Records) ว่า งาน Bike for Mom ของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 146,266 คัน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

“แรงดลใจ” 😇      แรงดลใจ เป็นรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคนเรา ทำให้คนธรรมดาสามารถสร้างศักยภาพให้ตนเองในกา...
27/07/2021

“แรงดลใจ” 😇
แรงดลใจ เป็นรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคนเรา ทำให้คนธรรมดาสามารถสร้างศักยภาพให้ตนเองในการทำงานได้ ชนิดที่ตนเองก็ไม้คิดฝันมาก่อนว่าจะมีความสามารถได้ถึงขนาดนั้น แรงดลใจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ บางคนมาจากความรัก มาจากความฝัน มาจากผลแห่งความสำเร็จ มาจากภูมิหลัง มาจากคำชักจูง มาจากการอ่านหนังสือ มาจากการดูภาพยนตร์ มาจากเพื่อนที่ดี เป็นต้น ไม่ว่าจะมาจากอะไร ถ้าเป็นแรงจูงใจได้ทันที นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองทั้งสิ้น
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “เก่งสร้างได้ 30 วิธีทำให้คุณเป็นคนเก่ง” (3)
โดย สมิต อาชวนิจกุล

“แรงดลใจ” 😇
แรงดลใจ เป็นรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคนเรา ทำให้คนธรรมดาสามารถสร้างศักยภาพให้ตนเองในการทำงานได้ ชนิดที่ตนเองก็ไม้คิดฝันมาก่อนว่าจะมีความสามารถได้ถึงขนาดนั้น แรงดลใจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ บางคนมาจากความรัก มาจากความฝัน มาจากผลแห่งความสำเร็จ มาจากภูมิหลัง มาจากคำชักจูง มาจากการอ่านหนังสือ มาจากการดูภาพยนตร์ มาจากเพื่อนที่ดี เป็นต้น ไม่ว่าจะมาจากอะไร ถ้าเป็นแรงจูงใจได้ทันที นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองทั้งสิ้น
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “เก่งสร้างได้ 30 วิธีทำให้คุณเป็นคนเก่ง” (3)
โดย สมิต อาชวนิจกุล

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”      ...
26/07/2021

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พระราชพิธีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 6-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้นเป็นพระราชพิธีเบื้องกลางและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการพระราชพิธี และการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีขั้นตอนคือ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก, พิธีถวายน้ำอภิเษก ต่อด้วยพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์, การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และสุดท้ายคือพระราชพิธีเบื้องปลาย ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม ปีเดียวกัน

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พระราชพิธีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 6-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้นเป็นพระราชพิธีเบื้องกลางและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการพระราชพิธี และการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีขั้นตอนคือ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก, พิธีถวายน้ำอภิเษก ต่อด้วยพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์, การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และสุดท้ายคือพระราชพิธีเบื้องปลาย ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม ปีเดียวกัน

“การปฏิเสธ”😞      การปฏิเสธเป็นหนทางเบื้องต้นที่จะทำให้เราไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อการยอมตามกระแสการชักจูงของสังคม หรื...
26/07/2021

“การปฏิเสธ”😞
การปฏิเสธเป็นหนทางเบื้องต้นที่จะทำให้เราไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อการยอมตามกระแสการชักจูงของสังคม หรือหมดเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระ เพราะการทำอะไรที่ไม่อยากทำ แต่ต้องยอมตามคนอื่น เพราะความเกรงใจนั้นอาจมีความทุกข์ใจตามมา คนที่กล้าปฏิเสธนั้นจึงเป็นคนที่มีอำนาจจิตเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปฏิเสธต่อกิเลสตัณหาของตนเอง ปฏิเสธต่อการทำชั่วทุกชนิด ด้วยการฝึกหัดทีละเล็กทีละน้อย จะสามารถเอาชนะใจตนเองได้ จนเกิดนิสัยใหม่ที่ดีงามมากขึ้นเรื่อยๆ
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “เก่งสร้างได้ 30 วิธีทำให้คุณเป็นคนเก่ง” (2)
โดย สมิต อาชวนิจกุล

“การปฏิเสธ”😞
การปฏิเสธเป็นหนทางเบื้องต้นที่จะทำให้เราไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อการยอมตามกระแสการชักจูงของสังคม หรือหมดเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระ เพราะการทำอะไรที่ไม่อยากทำ แต่ต้องยอมตามคนอื่น เพราะความเกรงใจนั้นอาจมีความทุกข์ใจตามมา คนที่กล้าปฏิเสธนั้นจึงเป็นคนที่มีอำนาจจิตเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปฏิเสธต่อกิเลสตัณหาของตนเอง ปฏิเสธต่อการทำชั่วทุกชนิด ด้วยการฝึกหัดทีละเล็กทีละน้อย จะสามารถเอาชนะใจตนเองได้ จนเกิดนิสัยใหม่ที่ดีงามมากขึ้นเรื่อยๆ
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “เก่งสร้างได้ 30 วิธีทำให้คุณเป็นคนเก่ง” (2)
โดย สมิต อาชวนิจกุล

“คนใจเย็น” 💦      ความใจเย็นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำสิ่งใดก็ตาม ผลสำเร็จจะค่อยๆก่อรูปร่างขึ้นมา ตามกาลเวลา หรือตามกร...
24/07/2021

“คนใจเย็น” 💦
ความใจเย็นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำสิ่งใดก็ตาม ผลสำเร็จจะค่อยๆก่อรูปร่างขึ้นมา ตามกาลเวลา หรือตามกระบวนการ ไม่สำเร็จในทันทันใด
คนที่ใจเย็นจึงเป็นคนที่มีเหตุผล มีความยั้งคิด เสมอต้นเสมอปลาย มีมานะอดทน มีจิตใจที่สงบ มีความหนักแน่น สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว คนใจเย็นจะไม่แสดงอาการออกมา ไม่โกรธ ไม่โมโห ความใจเย็นจึงเป็นคุณสมบัติของผู้ที่พัฒนามาดีแล้ว
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “เก่งสร้างได้ 30 วิธีทำให้คุณเป็นคนเก่ง” (1)
โดย สมิต อาชวนิจกุล

“คนใจเย็น” 💦
ความใจเย็นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำสิ่งใดก็ตาม ผลสำเร็จจะค่อยๆก่อรูปร่างขึ้นมา ตามกาลเวลา หรือตามกระบวนการ ไม่สำเร็จในทันทันใด
คนที่ใจเย็นจึงเป็นคนที่มีเหตุผล มีความยั้งคิด เสมอต้นเสมอปลาย มีมานะอดทน มีจิตใจที่สงบ มีความหนักแน่น สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว คนใจเย็นจะไม่แสดงอาการออกมา ไม่โกรธ ไม่โมโห ความใจเย็นจึงเป็นคุณสมบัติของผู้ที่พัฒนามาดีแล้ว
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “เก่งสร้างได้ 30 วิธีทำให้คุณเป็นคนเก่ง” (1)
โดย สมิต อาชวนิจกุล

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”      ...
23/07/2021

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“เกษตรวิชญา”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ หมู่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการในลักษณะเป็นคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติอบบอย่างยั่งยืน โดยได้พระราชทานชื่อว่า โครงการเกษตรวิชญา

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“เกษตรวิชญา”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ หมู่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการในลักษณะเป็นคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติอบบอย่างยั่งยืน โดยได้พระราชทานชื่อว่า โครงการเกษตรวิชญา

“อยากรู้ไปทำไม”       มนุษย์ทุกคน มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพื้นฐาน       มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป    ...
23/07/2021

“อยากรู้ไปทำไม”
มนุษย์ทุกคน มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพื้นฐาน
มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป
แต่เรื่องหนึ่งที่น่าสงสัย
การอยากรู้เรื่องของคนที่เราเกลียด
อยากรู้ไปทำไม
ถ้าเราเกลียดเค้า
ก็ต่างคนต่างอยู่
ไม่ต้องไปรู้เรื่องของเค้า
ให้รำคาญใจน่าจะดีกว่า
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คิดเล็ก คิดน้อยไปตามกาลเวลา ” (4)
ผู้เขียน Pom The Panda

“อยากรู้ไปทำไม”
มนุษย์ทุกคน มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพื้นฐาน
มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป
แต่เรื่องหนึ่งที่น่าสงสัย
การอยากรู้เรื่องของคนที่เราเกลียด
อยากรู้ไปทำไม
ถ้าเราเกลียดเค้า
ก็ต่างคนต่างอยู่
ไม่ต้องไปรู้เรื่องของเค้า
ให้รำคาญใจน่าจะดีกว่า
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คิดเล็ก คิดน้อยไปตามกาลเวลา ” (4)
ผู้เขียน Pom The Panda

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”      ...
22/07/2021

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล โดยหน่วยงานในพระองค์ร่วมกับห่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างถาวร สืบสานพระราชปณิธานขอบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล โดยหน่วยงานในพระองค์ร่วมกับห่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างถาวร สืบสานพระราชปณิธานขอบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

“เรียบง่ายสบายดี”    อะไรที่เรียบๆ    อะไรที่ง่ายๆ    มันมักจะมาคู่กับความสบายเสมอ    ตัดบางสิ่งที่ไม่จำ...
22/07/2021

“เรียบง่ายสบายดี”
อะไรที่เรียบๆ
อะไรที่ง่ายๆ
มันมักจะมาคู่กับความสบายเสมอ
ตัดบางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปบ้าง
ไม่ต้องเยอะทุกอย่าง
ไม่ต้องมากทุกสิ่ง
เรียบๆ นิ่งๆ ง่ายๆ
แค่นี้แหละ สบายดี
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คิดเล็ก คิดน้อยไปตามกาลเวลา ” (3)
ผู้เขียน Pom The Panda

“เรียบง่ายสบายดี”
อะไรที่เรียบๆ
อะไรที่ง่ายๆ
มันมักจะมาคู่กับความสบายเสมอ
ตัดบางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปบ้าง
ไม่ต้องเยอะทุกอย่าง
ไม่ต้องมากทุกสิ่ง
เรียบๆ นิ่งๆ ง่ายๆ
แค่นี้แหละ สบายดี
------------------------------------------------------------------------------
เรื่องราวดีๆจากหนังสือ “คิดเล็ก คิดน้อยไปตามกาลเวลา ” (3)
ผู้เขียน Pom The Panda

ที่อยู่

บ่อยาง
Songkhla
90000

เบอร์โทรศัพท์

+6674314505

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Songkhla บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🌿เดือนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา” การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ๑. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ๒.พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓. มีงานทำ มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองดี