สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://arit.rmutsv.ac.th
(3)

เปิดเหมือนปกติ

การเข้าใช้งาน Account Google & Microsoft สำหรับบุคลากร Google @rmutsv.ac.thhttp://gmail.rmutsv.ac.thMicrosoft @ms.rmutsv...
13/07/2021

การเข้าใช้งาน Account Google & Microsoft สำหรับบุคลากร
Google @rmutsv.ac.th
http://gmail.rmutsv.ac.th

Microsoft @ms.rmutsv.ac.th
https://ms.rmutsv.ac.th

#RUTS
#RUTS_ARIT
https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/

การเข้าใช้งาน Account Google & Microsoft สำหรับบุคลากร
Google @rmutsv.ac.th
http://gmail.rmutsv.ac.th

Microsoft @ms.rmutsv.ac.th
https://ms.rmutsv.ac.th

#RUTS
#RUTS_ARIT
https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/

การเข้าใช้งาน Account Google & Microsoft สำหรับนักศึกษา Google @rmutsvmail.comhttp://mail.rmutsvmail.comMicrosoft @ms.rm...
13/07/2021

การเข้าใช้งาน Account Google & Microsoft สำหรับนักศึกษา
Google @rmutsvmail.com
http://mail.rmutsvmail.com

Microsoft @ms.rmutsv.ac.th
https://ms.rmutsv.ac.th

#RUTS
#RUTS_ARIT
https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/

การเข้าใช้งาน Account Google & Microsoft สำหรับนักศึกษา
Google @rmutsvmail.com
http://mail.rmutsvmail.com

Microsoft @ms.rmutsv.ac.th
https://ms.rmutsv.ac.th

#RUTS
#RUTS_ARIT
https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/

การเข้าใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์#RUTS#RUTS_ARIThttps://www.online-learning.rmutsv.ac.th/
12/07/2021

การเข้าใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

#RUTS
#RUTS_ARIT
https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/

การเข้าใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

#RUTS
#RUTS_ARIT
https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออน...
03/07/2021

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G8_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G8_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการ Microsoft Campus For Education" 📌ในวันที่ 12 - 1...
01/07/2021

📢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการ Microsoft Campus For Education"

📌ในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings สามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งเเต่บัดนี้ - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.

🔍 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ :: https://url.rmutsv.ac.th/cxp6a

🔍 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 12 เพื่อรับลิงก์เข้าระบบ Zoom https://e-service.rmutsv.ac.th/meetingmicrosoft/

📢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการ Microsoft Campus For Education"

📌ในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings สามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งเเต่บัดนี้ - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.

🔍 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ :: https://url.rmutsv.ac.th/cxp6a

🔍 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 12 เพื่อรับลิงก์เข้าระบบ Zoom https://e-service.rmutsv.ac.th/meetingmicrosoft/

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการตรวจสอบอีเมล์ของมหาลัยที่สมัครคืออะไร ? ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปที่ https://e-service.rmutsv.ac...
30/06/2021

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการตรวจสอบอีเมล์ของมหาลัยที่สมัครคืออะไร ?
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปที่ https://e-service.rmutsv.ac.th/regmail/Fogot_Mail.php
จากนั้นป้อน ชื่อผู้ใช้งานของ e-Passport พร้อม รหัสผ่าน เพื่อเข้าไปตรวจสอบ ระบบจะแจ้ง อีเมล์ให้ทราบครับ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการตรวจสอบอีเมล์ของมหาลัยที่สมัครคืออะไร ?
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปที่ https://e-service.rmutsv.ac.th/regmail/Fogot_Mail.php
จากนั้นป้อน ชื่อผู้ใช้งานของ e-Passport พร้อม รหัสผ่าน เพื่อเข้าไปตรวจสอบ ระบบจะแจ้ง อีเมล์ให้ทราบครับ

29/06/2021

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ  ...
29/06/2021

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

Photos from สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย's post
26/06/2021

Photos from สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย's post

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออน...
25/06/2021

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G7_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G7_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ  ...
16/06/2021

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

11/6/64 เวลา 9.00-10.00 น. (ประชุมครั้งที่ 5) ขอบคุณ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบประสิทธิ...
11/06/2021

11/6/64 เวลา 9.00-10.00 น. (ประชุมครั้งที่ 5) ขอบคุณ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS วันนี้จำนวนโดยประมาณ 300 คน วัดผลประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ ข้อสังเกตุ ตอนจำนวน 200 คน การใช้งานถือว่าเร็วมาก แต่ถ้าเริ่ม 300 คน ผลที่เกิดขึ้นมีความเร็วพอสมควร มีบางช่วงหน่วงบ้าง การประเมินถือว่ากลาง ๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุงจากที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องขยาย web server และทำเป็น load balance ... ครั้งต่อไปเรามาดูกันผลจะเป็นอย่างไร

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออน...
11/06/2021

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G6_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G6_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢3 ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องดำเนินการ📢🔸ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา   >>  (ล็อกอิน ...
07/06/2021

📢3 ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องดำเนินการ📢
🔸ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา >> (ล็อกอิน ด้วยรหัสบัตรประชาชน) ในระบบรายงานตัวนักศึกษา
เข้าเว็บไซต์ : http://adms.rmutsv.ac.th
🔸ขั้นตอนที่ 2 : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ >> (ล็อกอิน ด้วยรหัสบัตรประชาชน) ในระบบรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ออนไลน์
เข้าเว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php
🔸ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียน e-Passport >> ในระบบลงทะเบียน e-Passport
เข้าเว็บไซต์ : https://epassport.rmutsv.ac.th
⚠️⚠️โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน เพื่อขอชื่อบัญชีผู้ใช้ e-Passport ในการพิสูจน์ตัวตน ก่อนการเข้าใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌สิ่งที่นักศึกษาจะได้ หลังจากการลงทะเบียน e-Passport คือ
1. ชื่อบัญชีผู้ใช้ e-Passport
2. ชื่อบัญชีผู้ใช้ e-mail
>>------------------------------------------------

📢3 ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องดำเนินการ📢
🔸ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา >> (ล็อกอิน ด้วยรหัสบัตรประชาชน) ในระบบรายงานตัวนักศึกษา
เข้าเว็บไซต์ : http://adms.rmutsv.ac.th
🔸ขั้นตอนที่ 2 : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ >> (ล็อกอิน ด้วยรหัสบัตรประชาชน) ในระบบรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ออนไลน์
เข้าเว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php
🔸ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียน e-Passport >> ในระบบลงทะเบียน e-Passport
เข้าเว็บไซต์ : https://epassport.rmutsv.ac.th
⚠️⚠️โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน เพื่อขอชื่อบัญชีผู้ใช้ e-Passport ในการพิสูจน์ตัวตน ก่อนการเข้าใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌สิ่งที่นักศึกษาจะได้ หลังจากการลงทะเบียน e-Passport คือ
1. ชื่อบัญชีผู้ใช้ e-Passport
2. ชื่อบัญชีผู้ใช้ e-mail
>>------------------------------------------------

ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารมายังนักศึกษาใหม่ทุกท่านครับ ก่อนอื่นขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับ สำหรับก้าวแรกสู่รั้วมหาวิท...
04/06/2021

ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารมายังนักศึกษาใหม่ทุกท่านครับ ก่อนอื่นขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับ สำหรับก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มหาวิทยาลัยนวัตกรรม) 3 ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องทราบ ก่อนจะใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.ในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้อง * ยืนยันข้อมูลระบบฐานข้อมูลนักศึกษา * ให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสมัครขอใช้บริการต่าง ๆ
2.สมัครขอใช้ e-Passport ซึ่งระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกือบทุกระบบใช้ e-Passport ในการใช้งาน
3.นำ e-Passport ไปใช้งาน

เพียงเท่านี้นักศึกษา ก็สามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสะบายแล้วครับ
สามารถศึกษา * ขั้นตอนขอสิทธิการใช้งาน * ได้จากลิงค์นี้เลยครับ...
http://e-service.rmutsv.ac.th/

ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารมายังนักศึกษาใหม่ทุกท่านครับ ก่อนอื่นขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับ สำหรับก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มหาวิทยาลัยนวัตกรรม) 3 ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องทราบ ก่อนจะใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.ในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้อง * ยืนยันข้อมูลระบบฐานข้อมูลนักศึกษา * ให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสมัครขอใช้บริการต่าง ๆ
2.สมัครขอใช้ e-Passport ซึ่งระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกือบทุกระบบใช้ e-Passport ในการใช้งาน
3.นำ e-Passport ไปใช้งาน

เพียงเท่านี้นักศึกษา ก็สามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสะบายแล้วครับ
สามารถศึกษา * ขั้นตอนขอสิทธิการใช้งาน * ได้จากลิงค์นี้เลยครับ...
http://e-service.rmutsv.ac.th/

03/06/2021

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ https://royal.rmutsv.ac.th/longlivethequeen/

01/06/2021

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ https://royal.rmutsv.ac.th/longlivethequeen/

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออน...
27/05/2021

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G5_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G5_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

18/05/2021

📢แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออน...
14/05/2021

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G4_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/.../pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G4_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

**** ประชาสัมพันธ์ **** นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการ...
12/05/2021

**** ประชาสัมพันธ์ **** นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

**** ประชาสัมพันธ์ **** นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออน...
30/04/2021

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G1_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
🔸กลุ่มสอบ :: G2_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 14.00 น. สิ้นสุดการสอบ 16.00 น.
หลังจาก เวลา 16.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
🔸กลุ่มสอบ :: G3_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

📢 ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
📌 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)
📌ตรวจสอบกลุ่มสอบ:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php
🔸กลุ่มสอบ :: G1_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
🔸กลุ่มสอบ :: G2_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 14.00 น. สิ้นสุดการสอบ 16.00 น.
หลังจาก เวลา 16.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
🔸กลุ่มสอบ :: G3_2564
วันทดสอบ :: วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
เวลาสอบ :: เริ่มเข้าสอบ เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการสอบ 12.00 น.
หลังจาก เวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th

ที่อยู่

1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

074317146

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด