กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั ติดตามข่าวสาร... ได้ที่... http://std-aff.skru.ac.th เว็ปไซด์ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา
(76)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564 ***นักศึกษาทุนใหม่-ยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเ...
30/12/2020
มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้ เพื่อการกุศล : การดำเนินงาน ขั้นตอนการพิจารณาทุน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564
***นักศึกษาทุนใหม่-ยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา
*** นักศึกษาทุนเก่า-ยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนต่อเนื่อง ณ กองพัฒนานักศึกษา
----------------------------------------------------
โปรดส่งเอกสารภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองพัฒนานักศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html

Since the establishment, the Foundation's performance has served its original objectives i.e. to provide educational scholarships to needy students nationwide, to provide start-up funds to the underprivileged people, regardless of their race or religion.

30/12/2020
การติดต่อรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
29/12/2020

การติดต่อรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เรียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 59,60 ทุกท่าน

✅หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) จะให้บริการบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีสามารถรับปริญญาบัตรด้วยตนเองที่ สนส. ได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไปนะครับ โดยให้บริการในช่วงเวลา 8:30-16:30 น.

🔁หากบัณฑิตไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1️⃣ หนังสือมอบฉันทะ (สามารถดาวน์โหลดได้ 👉 bit.ly/regis161263 )
2️⃣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิตและผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้หากบัณฑิตไม่มารับภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องชำระค่ารักษาปริญญาบัตรอีก 500 บาทนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเพจ Regis SKRU ได้ครับ
https://bit.ly/regis2020fb

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับผิดชอบตนเองและสังคม สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ
28/12/2020

รับผิดชอบตนเองและสังคม สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
28/12/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

“การระบาดรอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้ว”

เรามีความรู้ มีสรรพกำลัง มีความพร้อมรับมือ

ความร่วมมือของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ

"ขอความร่วมมือช่วยกันใส่หน้ากากผ้า/อนามัยให้ได้ 100%”
.
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
กล่าวถึงการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

27/12/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27/12/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

26/12/2020
www.ops.go.th

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอรับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ
****คุณสมบัติ มีภูมิลำเนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสบ้าย้อย
***ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdmin/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_-2563.pdf
** หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ คณะที่นักศึกษาสังกัด
**ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษาด้วยตนเองภายในวันที่ 18 มกราคม 2564

25/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
21/12/2020

Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

🔎ผู้ว่าฯสงขลาสั่งทุกพื้นที่สำรวจผู้เดินทางไปตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 ตรวจโควิด-19 ด่วน
🌡 เฝ้าระวังผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง พบไข้สูง ไอ ให้รีบพบแพทย์ แยกตัวจากครอบครัว

21/12/2020
รับสมัคร...นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต  (ชม. กยศ หรือ ชม. กิจกรรมเลือก จำนวน 3 ชม/กิจกรรม)วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08....
20/12/2020
22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.-จบงาน

รับสมัคร...นักศึกษาช่วยงานบริจาคโลหิต (ชม. กยศ หรือ ชม. กิจกรรมเลือก จำนวน 3 ชม/กิจกรรม)
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. จำนวน 12 คน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6oa_XAJovnKbFjMfhsPzBSUpHxgQEz83zQlQdgrGNhWhceg/viewform?fbclid=IwAR3KYyrapUXYg6ej7VopU6noBSfCwMjq4BG1vwjOVvnj3KA3safT2Fk4OlU

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม จำนวน 12 คน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVEw_YmXXJDvtWcxSARMKe6bFs-crZMrg9ZrMEupWGOEdQ2A/viewform?fbclid=IwAR2r63EnGPhCAnxj2HKFL_bq57km22Nb9HFgsEcId-hEhntiV-ArgR06YjA

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. จำนวน 12 คน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfNmcwCQaX8vcSbpG8aVWwbw8QG5NrugKnZoxMl2PUsdfMBA/viewform?fbclid=IwAR0a8qWeiACr-CctOkJmxZ60R4WZO4ya83yronWbBlmzmKd9MgtvNw73LSc

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม จำนวน 12 คน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSKw024fMeBRApwH0Polxy6wnohGUrhiALSIcbQP2B1aPvw/viewform?fbclid=IwAR0i_kE9tBi-0nd-N4gqHb_FE-0r_qDPjPi5879A85q1KtfcnHnqGSHlhxA

ขอเชิญ  ร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 21-22  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 - 14.00 น.ณ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล...
20/12/2020

ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต
ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
***ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และให้ความร่วมมือในการคัดกรองค่ะ***

เก็บตกบรรยาการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปรจำปี 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
19/12/2020

เก็บตกบรรยาการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปรจำปี 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ควันหลงงานรับปริญญา.. บัณฑิตท่านใดฝากไว้มารับที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นะคะ..
18/12/2020

ควันหลงงานรับปริญญา.. บัณฑิตท่านใดฝากไว้มารับที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นะคะ..

Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16/12/2020

Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ ส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
พร้อมกันตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น.

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา's post
14/12/2020

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา's post

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 2563 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563
13/12/2020

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 2563 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563

13 ธ.ค. 63 ซ้อมย่อยวันที่ 2 ภาคเช้า
13/12/2020

13 ธ.ค. 63 ซ้อมย่อยวันที่ 2 ภาคเช้า

12 ธ.ค. 63 บรรยากาศฝึกซ้อมภาคบ่าย
12/12/2020

12 ธ.ค. 63 บรรยากาศฝึกซ้อมภาคบ่าย

12 ธ.ค. 63 บรรยากาศการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยวันแรก ช่วงเช้า
12/12/2020

12 ธ.ค. 63 บรรยากาศการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยวันแรก ช่วงเช้า

11 ธ.ค. 2563 ประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ขอบคุณภาพจากเครือ...
12/12/2020

11 ธ.ค. 2563 ประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
(ขอบคุณภาพจากเครือข่าย ปชส.มรภ.สงขลา)

The Thai Red Cross Society
09/12/2020

The Thai Red Cross Society

"กาชาดวอนประชาชนบริจาคโลหิตสำรองช่วงหยุดยาว หวั่นกระทบผู้ป่วยทั่วประเทศ"

ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั่วประเทศสูงถึงวันละ 6,000-8,000 ยูนิต ส่งผลให้โลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอ อีกทั้ง วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้ต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วน สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2256 4300

แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2KRQ0a1
แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
แบบฟอร์มยินยอมของผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3f7tE2h
วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
คลิก https://bit.ly/341Xika
ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2WXPsGV
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
คลิก https://bit.ly/3qAMJQ9
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2
มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4
คลิก https://bit.ly/2UJ4RJE

09/12/2020
กยศ.มรภ.สงขลา

ข่าวจาก หน่วย กยศ.

ธนาคารจะโอนเงินค่าครองชีพ 2/2563
ใน ต้นเดือนมกราคม 2564 นะ
***ในเดือนธันวาคม 2563 เงินจะไม่เข้าบัญชีนักศึกษานะ***

09/12/2020
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
08/12/2020

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม
เมื่อวันที่ี่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีอาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกสำนึกถึงพระเมตตาคุณ พระเกียรติคุณ คุณูปการในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

08/12/2020

นายอารีฟ อาบูเล็ง และนางสาวกูลลีญา เด็นมานิ ให้มาติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นี้ด้วยนะคะ เนื่องจากเอกสารที่น้อง ๆ ส่งมา เรื่อง ขอใช้รหัสกิจกรรม นักศึกษายังไม่ลงนามชื่อตัวเอง

นักศึกษาจิตอาสาจราจร  กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัย
07/12/2020

นักศึกษาจิตอาสาจราจร กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัย

04/12/2020
นักศึกษาจิตอาสาจราจร  กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัย
03/12/2020

นักศึกษาจิตอาสาจราจร กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา's cover photo
03/12/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา's cover photo

ที่อยู่

เทศบาลนครสงขลา
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 /2563 (เพิ่มเติม) 1. นักศึกษาผู้มีรายชื่อชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ค่ากิจกรรมหอพัก และค่า ประกันของเสียหาย ผ่านธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 โดยให้พิมพ์เอกสารการชำระเงินจากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา งานหอพักนักศึกษา (ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. 63 เท่านั้น) 2. รายงานตัวเข้าหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (นำ เอกสารการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก)
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยจ้า ในยุคนี้ขายอะไรดี ขายอย่างไร ขายให้ปัง พบกับวิทยากรมากความสามารถที่จะมาบอกเคล็ดลับต่างๆในการขายของออนไลน์ พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนพร้อมปังไปด้วยกันเลยจ้าสมัครได้ที่ 👇👇👇👇👇👇 https://docs.google.com/forms/d/1VCwk6ZVt-fogSysM__k4rYqCgFlu3_-bPCbwXrveNno/edit
ในยุคนี้ขายอะไรดี ขายอย่างไร ขายให้ปัง พบกับวิทยากรมากความสามารถที่จะมาบอกเคล็ดลับต่างๆในการขายของออนไลน์ พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนพร้อมปังไปด้วยกันเลยจ้าสมัครได้ที่ 👇👇👇👇👇👇 https://docs.google.com/forms/d/1VCwk6ZVt-fogSysM__k4rYqCgFlu3_-bPCbwXrveNno/edit
สายย่อ...สายแด้นซ์...สายหวาน...สายชิว...ไม่ว่าจะสายไหน เที่ยงนี้เจอกันที่ห้องสมุดนะจ๊ะ มาฟังเพลงเพราะๆ บรรยากาศสบายๆ พร้อมของรางวัลมากมาย
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ครับ/ค่ะ
ประกาศ...รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แกนนำจิตอาสาต้านภัยบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการผลิต “ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติดด้วยโปรแกรม AI” วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำ notebook ที่มีโปรแกรม Adobe Illustrator (AI) มาในวันอบรมด้วยค่ะ
ขออนุญาตินะค้ะขอรบกวนไห้กองพัฒนานักศึกษาลงรายชื่อผู้ที่ได้หอพัก ทั้งหอสบันงาและหอปาริฉัตรหน่อยได้มั้ยค้ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นสมาชิก ไลน์ ARIT-SKRU 😊😊บัตรสะสมแต้ม😊😊 กติกา รับ 1 แต้ม เมื่อใช้บริการยืมหนังสือ สะสมครบ แลกของรางวัลตามที่กำหนด เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 เพิ่มเพื่อน ไลน์ ARIT-SKRU คลิกลิงค์เลย https://bit.ly/2TD1WPO
สวัสดีครับ ขอเชิญบุคคลทั่วไป ,บุคลากรภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และบุคลากรของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล และอบจ.เมืองพัทยา กรุงเทพฯ) เข้ามากดเป็นสมาชิกเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เพจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล คลิป VDO อินโฟกราฟฟิค ฯลฯ ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ ✅ การคัดเลือก ส.ว. ปี 62 ✅ การเลือกตั้ง ส.ส ปี 62 ✅ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น) ปี 62 ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ 🙏🙏🙏 กดลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยครับ 👇 https://www.facebook.com/746982355669237/posts/759346544432818/
โหวตโดยการสแกน QR Code นะจ๊ะ