เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก, 132/31, Songkhla.

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปชมพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำม...
05/03/2013

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปชมพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระที่นั่งองค์นี้ จัดได้ว่า เป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เพราะว่า ในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ รัฐสภาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ข้างๆพระที่นั่งองค์นี้ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆมากมาย อาทิ รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และการเสด็จออกมหาสมาคมสี่ครั้งในรัชกาลปัจจุบัน

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปชมพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำม...
05/03/2013

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปชมพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระที่นั่งองค์นี้ จัดได้ว่า เป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เพราะว่า ในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ รัฐสภาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ข้างๆพระที่นั่งองค์นี้ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆมากมาย อาทิ รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และการเสด็จออกมหาสมาคมสี่ครั้งในรัชกาลปัจจุบัน

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปชมพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำม...
05/03/2013

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปชมพระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระที่นั่งองค์นี้ จัดได้ว่า เป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เพราะว่า ในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ รัฐสภาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ข้างๆพระที่นั่งองค์นี้ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆมากมาย อาทิ รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และการเสด็จออกมหาสมาคมสี่ครั้งในรัชกาลปัจจุบัน

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปเที่ยวอุทยานเเห่งชาติน้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระ...
04/03/2013

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาไปเที่ยวอุทยานเเห่งชาติน้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 500 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100 - 400 เมตร แบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากชั้นล่างสุดขึ้นไปชั้นบนสุด 1500 เมตร ลำน้ำเมื่อตกลงมาแล้วจะไหลลงแม่น้ำแควใหญ่บริเวณที่ทำการอุทยาน เดิมน้ำตกนี้ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย อันเป็นชื่อลำห้วยม่องลายที่เป็นต้นน้ำ [1] โดยบริเวณน้ำตกจะมีน้ำตลอดปีแต่จะมีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนธันวาคมถึงเมษายน
ลักษณะ

น้ำตกเอราวัณมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าน้ำตกอื่นๆคือเป็นน้ำตกบนเทือกเขาหินปูน ทำให้น้ำมีสีฟ้าอมเขียวเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ น้ำตกเอราวัณมี 7 ชั้น ดังนี้ [2]

ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง
ชั้นที่ 2 วังมัจฉา
ชั้นที่ 3 ผาน้ำตก
ชั้นที่ 4 อกผีเสื้อ
ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง
ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา
ชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ

บริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 - 4 จะมีปลาพลวง (ปลาตระกูลปลาตะเพียน ลำตัวสีน้ำตาลเขียวเกล็ดโต มีหนวดยาว 2 คู่) แหวกว่ายอยู่เป็นจำนวนมากอันเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่ง

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก's cover photo
03/03/2013

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก's cover photo

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก จะพาไปท่องเที่ยว หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นชายหาดที่มีชื้อเสียงมากที่สุดของเกาะภูเก็ต ...
03/03/2013

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก จะพาไปท่องเที่ยว หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นชายหาดที่มีชื้อเสียงมากที่สุดของเกาะภูเก็ต และยังเป็นสถานที่ผักผ่อนที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาผักผ่อนตลอดทั้งปีอีกด้วย ภายในบริเวณมี่บ้านพัก โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งบันเทิงยามค่ำคืนไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว ที่อาจจะเรียกได้ว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 24 ชม. เลยก็ว่าได้ ณ บริเวณชายหาดยังมีหาดทรายขาวละเอียด เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล และยังมีกิจกรรมทางทะเล ไม่ว่าจะเป็น เจสกี สปีดโบท และอื่นๆอีกมากมาย ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว อย่างครบครัน

จุดเด่น

- เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุดของภูเก็ต
- บริเวณหาดมีเม็ดทรายสีขาวละเอียด
- มีแหล่งช๊อปปิ้ง ร้านอาหาร แพ็คเกจทัวร์ สปา ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
- มีโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
- มีกิจกรรมท่องเที่ยวตามชายหาดทุกรูปแบบ
- สามารถเดินทางข้ามไปยัง หาดพาราไดส์ ภูเก็ต ได้ เพียงไม่กี่นาที เนื่องจากเป็นหาดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
- มีแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีสำหรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบและเป็นจำนวนมาก
- มีจุดรับส่งนักท่องเที่ยวหรือแท็กซี่บริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
จุดด้อย

- ที่จอดรถมีจำนวนมากแต่ก็ยังไม่ยังไม่พอสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก
- ช่วงเทศกาลพิเศษจะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมาก

การเดินทาง

การเดินทางมายังหาดป่าตองสามารถมาถึงได้จากสามทางหลัก หากเดินทางมาจากตัวเมืองโดยนับจาก"สนามกีฬาสุระกุลภูเก็ต" จะใช้เวลา ประมาณ 25 นาที หรืออีกเส้นทางที่สองสามารถเดินทางจากหาดกะรนจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที และอีกเส้นทางที่สามสามารถเดินทาง มาจากหาดกมลาโดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเช่นกัน โดยทั้งสามทางสามารถเดินทางไปถึงหาดได้ทั้งรถยนต์และ รถจักรยานยนต์

วันนี้เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกน่ะครับ ไปพาไปทำความรู้จักกับ สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ใ...
25/01/2013

วันนี้เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกน่ะครับ ไปพาไปทำความรู้จักกับ สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา และบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร ตามลำดับ รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412038742203854&set=a.341114985962897.76774.341103409297388&type=1&relevant_coun...
22/01/2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412038742203854&set=a.341114985962897.76774.341103409297388&type=1&relevant_count=1

เย็นตาโฟแม่ตุ้ม : เย็นตาโฟน้ำหวาน

เอาใจคอชอบเย็นตาโฟ มาทานแล้วรับประกันว่าไม่ผิดหวัง ร้านนี้มีดีตรงซอสเย็นตาโฟรสเด็ด เครื่องใส่เต็มที่ ทั้งผัก เต้าหู้ทอด กุ้งทอด ปลาหมึกกรอบ ลูกชิ้น และที่อร่อยมาก คือ หมูทอด เมนูก็มีให้เลือก ทั้ง เย็นตาโฟ น้ำ. แห้ง และต้มยำ และที่เป็นกิมมิคประจำร้านก็คือ ทางร้านจะเสริฟน้ำหวานให้ลูกค้าฟรี 1 แก้ว บางวันเป็นน้ำกระเจี๊ยบ นำ้ลูกตาล น้ำพุทรา แล้วแต่วันน่ะครับ คอชอบทานเย็นตาโฟ ขอแนะนำเพราะก๋วยเตี๋ยวอร่อย แถมน้ำหวานชื่นใจ สนนราคาก็ไม่แพง ธรรมดา 40 บาท พิเศษ 45 บาท ทำเลที่ตั้ง ถนนคลองเรียน 2 แถวสนามบอล I Stadium เยื้องๆ ต้นอ้อยอิมพอร์ต คาร์ เซนเตอร์ สังเกตป้ายร้านจะสีแดง เห็นชัดเจน

22/01/2013

ค่ำๆๆๆๆๆๆๆ เเล้วหาอะไรทานด้วยน่ะ ครับ

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกน่ะครับจะพาไปเที่ยว จ.ตรังน่ะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปคือ  ชมพระอาทิตย์อัสดงที่...
22/01/2013
ชมอาทิตย์อัสดงที่ หาดปากเมง ตรัง

วันนี้น่ะครับ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกน่ะครับจะพาไปเที่ยว จ.ตรังน่ะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปคือ ชมพระอาทิตย์อัสดงที่ หาดปางเมงน่ะครับ

หาดปากเมง ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อยู่ในการดูแลของ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ห่างจากตัวเมือง 40 กิโลเมตร ลักษณะเป็นชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

22/01/2013

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
เดี๋ยวพี่จอร์ชจะพาไปท่องเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกน่ะครับ
admin: พี่จอร์ช

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก's cover photo
22/01/2013

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก's cover photo

ที่อยู่

132/31
Songkhla
90000

เบอร์โทรศัพท์

0869675596

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Songkhla บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด