วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลี เลขที่ 2 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 0-7431-3748 แฟกซ์: 0-7443-6980

เปิดเหมือนปกติ

นางสุปรียา ปลอดทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบปะนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวชิราวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดข...
24/02/2021

นางสุปรียา ปลอดทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบปะนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวชิราวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

📢📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมวชิราโปลีวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประกวดโครงงานนวัต...
24/02/2021

📢📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวชิราโปลีวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประกวดโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนลีวชิราโปลีสงขลา

📢ทักษะพื้นฐาน
🎤ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
🎤ร้องเพลงไทยสากล
📝คัดลายมือภาษาไทย

📢ทักษะการบัญชี
🧾ระดับ ปวช.
💰ระดับ ปวส.

📢ทักษะการตลาด
📒แข่งขันการเขียนแผนการตลาด

📢ทักษะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
🖥️คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวช.
💻คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวส.

📢 ประกวดโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
🛠️ปวช.1
💶ปวช.2

11/02/2021
วชิรานุกูล

โรงเรียนในเครือ"วชิรา" วชิรานิวส์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม มีแต่คำว่า ฟรี จัดการศึกษาเพื่อชุมชน และสังคม อยู่คู่เมืองสงขลาตลอดไป 074313748 073311547 0898709039

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช...
30/01/2021

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. ปีที่. 2. สาขาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหัวข้อ. "ธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคต” ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สิริกาญจน์ สีดำ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา...💢ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอชื่นชม นศ.ทุกคนที่สามารถจัดกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี...ประสบการณ์ย่อมมีการพัฒนาและเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ. ในยุคปัจจุบัน...พวกเราชาว. POLY ทำได้เสมอ. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👍👍👍👍

วิทยาลัยกำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิว...
26/01/2021

วิทยาลัยกำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหัวข้อ. “ธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริกาญจน์ สีดำ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา...💢ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมสภารภี

**ขอความร่วมมือ*
การ์ดอย่าตก❗❗
🔴 สวมหน้ากากอนามัย
🔴 ล้างมือบ่อยๆ
🔴 รักษาระยะห่าง

วันที่​ 19​ มกราคม​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น.​นางกัญจนา​ เกลี้ยงเกลา​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ มอบหมายให้ กรรมการ​และ​...
19/01/2021

วันที่​ 19​ มกราคม​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น.​
นางกัญจนา​ เกลี้ยงเกลา​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ มอบหมายให้ กรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่ากาชาด​จังหวัด​สงขลา​ ออกหน่วย​รับบริจาค​โลหิต​ ร่วมกับ​ คลังเลือด​ โรงพยาบาล​สงขลา​ มีผู้จิตศรัทธา​แจ้ง​ความประสงค์​บริจาคโลหิต​ทั้งสิ้น​ จำนวน​ 52 ราย​ ผ่านการคัดกรอง​ จำนวน​ 41 ราย​ ปริมาณ​โลหิต​ที่ได้รับ​ จำนวน​ 18,450 ซีซี ณ​ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​วชิ​รา​โ​ปลี​สงขลา​ อำเภอเมือง​สงขลา​ จังหวัด​สงขลา

“ร่วมด้วย ช่วยบริจาค ไม่ให้ขาด คลังโลหิต”วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา บริจาคโลหิตจิตอาสา...เพื่อชาติวันที่ 19 มกราคม ...
19/01/2021

“ร่วมด้วย ช่วยบริจาค ไม่ให้ขาด คลังโลหิต”
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา บริจาคโลหิตจิตอาสา...เพื่อชาติ

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสู้วิกฤต โควิด - 19 เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผอ.วท.วชิราโปลีสงขลา มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และ นักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู 16 ม.ค.64 โ...
19/01/2021

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผอ.วท.วชิราโปลีสงขลา มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และ นักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู 16 ม.ค.64 โดยสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ขอชวนคนสงขลาช่วยกันบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ณ จุดรับบริจาคโลหิต บริเวณใต้อาคารเรียน 2 วิทยาลัย...
18/01/2021

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ขอชวนคนสงขลาช่วยกัน
บริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️
ณ จุดรับบริจาคโลหิต บริเวณใต้อาคารเรียน 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วอนคนสงขลาสุขภาพดี💪ช่วยเหลือผู้ป่วย
**ขอความร่วมมือ**
🔴 ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์
🔴 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต
การ์ดอย่าตก!!
🔴 สวมหน้ากากอนามัย
🔴 ล้างมือบ่อยๆ
🔴 รักษาระยะห่าง

16 มกราคม วันครู ครูขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนเป็นคนดี มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นคนดีที่พัฒนาประเทศชาติต่อไป
16/01/2021

16 มกราคม วันครู
ครูขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนเป็นคนดี มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นคนดีที่พัฒนาประเทศชาติต่อไป

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ...
13/01/2021

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ โรงเรียนชัยมงวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา 13/01/64

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
12/01/2021

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผอ.วท.วชิราโปลีสงขลาและคณะผู้บริหารวิทยาลัยร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ท่านอาจารย์กาญจนา สุนทรัตน์ ท่า...
29/12/2020

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผอ.วท.วชิราโปลีสงขลาและคณะผู้บริหารวิทยาลัยร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ท่านอาจารย์กาญจนา สุนทรัตน์ ท่านอาจารย์สุทัศน์ สุนทรัตน์ ท่านอาจารย์อุ่นเรือน สุนทรัตน์

22/12/2020
นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนัก...
22/12/2020

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมบอกข่าวเล่ากันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อชี้แจงการรับมือกับสถานะการณ์ Covid-19 รอบใหม่ และการจัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัย
#กิจกรรมหน้าเสาธง
#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
#22-12-63

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในเครือ วชิรา วท.วชิราโปลีสงขลา แล...
05/12/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในเครือ วชิรา วท.วชิราโปลีสงขลา และ ร.ร.วชิรานุกูล #5ธันวาคม2563

02/12/2020

แจ้งนักศึกษาทราบ วันที 3 ธันวาคม 2563
วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนตามปกติ นะคับ

ประกาศหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2563
01/12/2020

ประกาศหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2563

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผอ.วท.วชิราโปลีสงขลา ประธานในงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ระดับชั้น ปว...
28/11/2020

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผอ.วท.วชิราโปลีสงขลา ประธานในงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 ในการประชุมครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทไว้ว่า วชิราโปลีสร้างคนดี สร้างคนเก่ง ออกสู่ชุมชนและสังคม คนเก่งใครก็เก่งได้ พัฒนาวิชาการได้ แต่คนดี มันสร้างยาก วชิราโปลี จึงมุ่นเน้นให้นักศึกษาต้องเป็นคนดีออกสู่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป 28/11/63

รายชื่อนักศึกษาศิษย์เก่า ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่วิทยาลัย ด่วน!!!
27/11/2020

รายชื่อนักศึกษาศิษย์เก่า ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่วิทยาลัย ด่วน!!!

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูลที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ทุกๆคน
20/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูลที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ทุกๆคน

#ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 63 (นักเรียนวชิรานุกูล ชั้นม.4/3 ห้องโครงการนายร้อยสมองเพชร)
👑💎ที่ได้รับแหวนรุ่น..เป็นนักเรียนเตรียมทหารอย่างเต็มภาคภูมิ..ขอให้ก้าวข้ามอุปสรรคนานาประสพความสำเร็จในชีวิตตามความมุ่งหมาย..ขอส่งกำลังใจให้ทุกคน.....สู้สู้..✌️✌️...

12/10/2020
พิธีทางศาสนา งานวันสุเมธ สุนทรัตน์รำลึก ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวชิรานุกูล 12 กันยายน ของทุกปี คือ วันสำคัญ ที่คณะผู้บริหาร ...
11/09/2020

พิธีทางศาสนา งานวันสุเมธ สุนทรัตน์รำลึก ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวชิรานุกูล 12 กันยายน ของทุกปี คือ วันสำคัญ ที่คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แสดงความกตัญญู ต่อ อาจารย์สุเมธ สุนทรัตน์ เป็นประจำทุกปี

นายดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือวชิรา (โรงเรียนวชิรานุกูล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เป็นประธา...
11/09/2020

นายดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือวชิรา (โรงเรียนวชิรานุกูล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เป็นประธานในพิธีวันสุเมธ สุนทรัตน์ รำลึก ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยนางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา และ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในเครือวชิรา ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนในเครือวชิรา
🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #11-09-63

คือ"สุเมธ สุนทรัตน์"จรัสแสง
ทุกหนแห่งฉายฉานการศึกษา
ชุบชีวิตสถาบันสร้างปัญญา
ชนศรัทธาจารชื่อระบือไกล
วชิรา"คือรัก"คือชีวิต
12 กันยายน ของทุกปี
#วันสุเมธรำลึก
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
#โรงเรียนวชิรานุกูล
#วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

โรงเรียนในเครือ "วชิรานุกูล" โรงเรียนวชิรานุกูล และ วท.วชิราโปลีสงขลา ด้วยความอาลัยยิ่ง อ.สุรางค์ บุญฮก ที่ปรึกษาประสาน...
11/09/2020

โรงเรียนในเครือ "วชิรานุกูล" โรงเรียนวชิรานุกูล และ วท.วชิราโปลีสงขลา ด้วยความอาลัยยิ่ง อ.สุรางค์ บุญฮก ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน)

บรรยากาศพร้อมผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ป...
01/09/2020

บรรยากาศพร้อมผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ปีการศึกษา 2564ได้แก่

💥ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 💥 นายก อวท.

🎉ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกรณ์ ทองกุล🎊

🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #31-08-63

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.วารีพร ชูศรี เป็นอาจาร...
01/09/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.วารีพร ชูศรี เป็นอาจารย์ร่วมสอนทางวิชาการ รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ😊 ครั้งที่ 2

🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #31-08-63

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การฯปี 64 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30-16.30 ณ ห้อง ICT (2208) อาคารเรียน 2 อย่าลืมเ...
28/08/2020

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การฯปี 64
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30-16.30 ณ ห้อง ICT (2208) อาคารเรียน 2
อย่าลืมเตรียมบัตรนักศึกษามาเลือกตั้งด้วยนะครับ
**ใครคือนายกองค์การฯคนต่อไป**

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.วารีพร ชูศรี เป็นอาจาร...
27/08/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.วารีพร ชูศรี เป็นอาจารย์ร่วมสอนทางวิชาการ รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ😊

🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #12-08-63

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย ผศ.กาญจนา ปล้องอ่อน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สอน...
27/08/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย ผศ.กาญจนา ปล้องอ่อน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สอนวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ👍
🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #24-08-63

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ดำเนินกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ...
14/08/2020

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ดำเนินกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนนักศึกษา

🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #14-08-63

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.สุวัจนี เพชรรัตน์ เป็...
13/08/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.สุวัจนี เพชรรัตน์ เป็นอาจารย์ร่วมสอนทางวิชาการ รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 😊

🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #12-08-63

นายดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนในเครือวชิรานุกูลโรงเรียนวชิรานุกูล -วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เป็นประธา...
13/08/2020

นายดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนในเครือวชิรานุกูล
โรงเรียนวชิรานุกูล -วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวชิรานุกูล
🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #12-08-63

โรงเรียนวชิรานุกูล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดกิจกรรมตักบาตรวันแม่💗#ขอให้คุณแม่ของทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะ🎬 #...
11/08/2020

โรงเรียนวชิรานุกูล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดกิจกรรมตักบาตรวันแม่💗
#ขอให้คุณแม่ของทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะ
🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #11-08-63

นายดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือวชิรา (โรงเรียนวชิรานุกูล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เป็นประธา...
06/08/2020

นายดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือวชิรา (โรงเรียนวชิรานุกูล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยนางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา และ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในเครือวชิรา ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนในเครือวชิรา
🎬 #งานสารสนเทศวชิราโปลี
📆 #06-08-63

ที่อยู่

2
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6674313748

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Songkhla บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🚐🚐🚐บริการรถตู้ VIp 10 ที่นั่ง🚐🚐🚐 🚐🚐🚐ธรรมดา 13 ที่นั่ง🚐🚐🚐 🚐🚐🚐วิ่งทั่วไทย🚐🚐🚐 💗💗💗ราคาเป็นกันเอง 💗💗💗 💞💞💞ใกล้ไกลเราไปหมด💞💞💞 💝บริการด้วยใจพร้อมรับใช้ทุกท่าน💝 🍉🍉สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 🍉🍉 ☎️☎️☎️083-4218158 ☎️☎️ 😍😍ID:pantsog81😍😍 🍉🍉🍉ภัสสร ขำทอง
สวัสดีครับ เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย Ming Chuan จากประเทศไต้หวัน ต้องการฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเรียน+เที่ยว ระยะสั้น 2 สัปดาห์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลไต้หวัน เพื่อให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสไปเรียน+เที่ยวไต้หวันในราคาประหยัด (38,500 รวมทุกอย่าง) สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็ปไซต์ด้านล่างเลยครับ ขอบคุณครับ
ติดแล้วคัฟฟ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ ภาษีอากรธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ในนามฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราดปลีสงขลา ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาทุกคนที่ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสีสรรค์ ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ร่วมแรงร่วมใจและให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ขอให้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขทุกกิจกรรมนะคะ
คิดถึงจัง ครูอาจารย์ เพื่อนร่วมรุ่นคอมพิวเตอร์&การตลาด ปวส.พิเศษ2550 #สนใจนัดพบกันมั่งม่ายล่ะค่ะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"