ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศ

ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศ สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

เปิดเหมือนปกติ

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่บริเวณสนามหญ้าบริเวณ Tang Kuan Hill Lift Station (จุดชมวิวมุมสูงเมื...
06/01/2021

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่บริเวณสนามหญ้าบริเวณ Tang Kuan Hill Lift Station (จุดชมวิวมุมสูงเมืองสงขลา) เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองสงขลาของเรา 🌲🌳🚧

6 มกราคม 2564
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.23🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.17🚩 ถ.ไทร...
06/01/2021

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.23
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.17
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.41
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.47
🚩 ถ.ทะเลหลวง ซ.4
🚩 ถ.วุฒิภูมิ2
🚩 ถ.แหลมทราย ซ.1
🚩 ซ.ต้นโพธิ์
🚩 ถ.เพชรมงคล
🚩 ถ.ไชยา (ล้างอัดฉีด)
🚩 ถ.ยะหริ่ง
🚩 ถ.คลองขวาง
🚩 ถ.มัชฌิมวิถี (กำแพงโรงงาน)
🚩 ถ.สระเกษ ซ.2
🚩 ถ.ทะเลหลวง
และ 🚩 ถ.รามัญ

เพื่อให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว มีความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้เดินทางสัญจรในยามกลางคืนอย่างสะดวก และปลอดภัย ของพี่น้องชาวสงขลา ⚡🚧

6 มกราคม 2564
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚜🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สวนหย่อมสาธารณะ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ โดย...
05/01/2021

🚜🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สวนหย่อมสาธารณะ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาได้ใช้เป็นที่พักผ่อน และทำกิจกรรมกับครอบครัวในวันหยุด🌲🌳🚜

5 มกราคม 2564
ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้🚩 ซ.ฤกษ์ดำริ🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.51🚩 ถ.ภราดร🚩 ...
05/01/2021

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

🚩 ซ.ฤกษ์ดำริ
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.51
🚩 ถ.ภราดร
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.5
🚩 ถ.ยะลา
🚩 ถ.อมรนิวาส
🚩 ถ.บริรักษ์อุทิศ
และ 🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.39 และซ.41

เพื่อให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว มีความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้เดินทางสัญจรในยามกลางคืนอย่างสะดวก และปลอดภัย ของพี่น้องชาวสงขลา ⚡🚧

5 มกราคม 2564
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚙 ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนริมทางรถไฟ (หลังสำนักงานป่าไม้จังหวัดสงขลา) ถนนแหลมสนอ่อน (ทางแยกรถขึ้นแพขนานยนต์) และถนนนคร...
05/01/2021

🚧🚙 ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนริมทางรถไฟ (หลังสำนักงานป่าไม้จังหวัดสงขลา) ถนนแหลมสนอ่อน (ทางแยกรถขึ้นแพขนานยนต์) และถนนนครนอก (ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย โรงสีแดง) เพื่อให้พี่น้องชาวสงขลาที่ใช้ถนนเส้นบริเวณดังกล่าวในการสัญจร มีความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 🚙🚧

ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา
5 มกราคม 2564

😊 วันขึ้นปีใหม่ 2564 ทางผู้อำนวยการส่วนการโยธา ได้นำตัวแทนพนักงานส่วนการโยธา มาร่วมมอบของขวัญวันปีใหม่ ให้แก่คณะผู้บริหา...
04/01/2021

😊 วันขึ้นปีใหม่ 2564 ทางผู้อำนวยการส่วนการโยธา ได้นำตัวแทนพนักงานส่วนการโยธา มาร่วมมอบของขวัญวันปีใหม่ ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา 😊

สวัสดีปีใหม่ 2564 #HappyNewYear2021

4 มกราคม 2564
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่บริเวณสนามหญ้าถนนปละท่า (ข้างสนามกีฬาติณสูลานนท์) เพื่อให้เมืองสงขล...
25/12/2020

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่บริเวณสนามหญ้าถนนปละท่า (ข้างสนามกีฬาติณสูลานนท์) เพื่อให้เมืองสงขลาของเราเป็นเมืองที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น🌲🌳🚧

25 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้🚩 ถ.สระเกษ ซ.2 และซ.4🚩 ซ.ร่วมใจ🚩 ถ.เพชร...
25/12/2020

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

🚩 ถ.สระเกษ ซ.2 และซ.4
🚩 ซ.ร่วมใจ
🚩 ถ.เพชรมงคล
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.2 และซ.3
🚩 ถ.ราษฎร์อุทิศ1 ซ.13
และ 🚩 ซ.พาณิชย์

เพื่อให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว มีความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้เดินทางสัญจรในยามกลางคืนอย่างสะดวก และปลอดภัย ของพี่น้องชาวสงขลา ⚡🚧

25 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

16/12/2020

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.ตรงข้ามวัดดอนรัก
🚩 ถ.ชัยมงคล ข้างวัดโรงวาส
🚩 หน้าวัดแหลมทราย
🚩 บ้านธำมรงค์
🚩 ถ.สตูล
🚩 ถ.ไทรบุรี 47
และ 🚩 ถ.นาสาร ซ.1 (หน้าสวนเฒ่าแก่)

เพื่อให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว มีความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้เดินทางสัญจรในยามกลางคืนอย่างสะดวก และปลอดภัย ของพี่น้องชาวสงขลา ⚡🚧

16 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🎨 ปรับปรุง และแก้ไขภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ (สวน 72...
14/12/2020

🚧🎨 ปรับปรุง และแก้ไขภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ (สวน 72 พรรษา) เพื่อสร้างสีสันให้เมืองสงขลาเป็นเมืองที่สดใส และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 🎨🚧

14 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌷🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนิน(แถวหน้าโรงเรียนมหาวชิราวุธ) เพื่อทำให้ถนนเส้นบริเวณด...
14/12/2020

🚧🌷🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนิน(แถวหน้าโรงเรียนมหาวชิราวุธ) เพื่อทำให้ถนนเส้นบริเวณดังกล่าวมีความสวยงาม และเป็นระเบียบ
ซึ่งความสวยงามที่เป็นธรรมชาติบริเวณเกาะกลางถนนนี้ สามารถทำให้เมืองสงขลา เป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 🌲🌷🚧

14 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚙 ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนรามวิถี ( ช่วงถนนบริเวณหน้าวัดแจ้ง) เพื่อให้พี่น้องชาวสงขลาที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจร มีความ...
14/12/2020

🚧🚙 ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนรามวิถี ( ช่วงถนนบริเวณหน้าวัดแจ้ง) เพื่อให้พี่น้องชาวสงขลาที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจร มีความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 🚙🚧

ปล.ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย พี่น้องชาวสงขลาอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะ

ด้วยความห่วงใย
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา
14 ธันวาคม 2563

🚧🎨 ปรับปรุง และแก้ไขภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ (สวน 72...
07/12/2020

🚧🎨 ปรับปรุง และแก้ไขภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ (สวน 72 พรรษา) เพื่อสร้างสีสันให้เมืองสงขลาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 🎨🚧

7 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้🚩 ถ.ไทรบุรี แยกวัดดอนรัก🚩 ถ.นครใน🚩 ถ.สะ...
04/12/2020

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

🚩 ถ.ไทรบุรี แยกวัดดอนรัก
🚩 ถ.นครใน
🚩 ถ.สะเดา ซ.5
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.17
🚩 ถ.ริมทางรถไฟ ซ.คอนกรีต
🚩 ถ.เก้าเส้ง ซ.2
🚩 ชุมชนสนามบิน
🚩 ถ.อมรนิวาส1 และ2
🚩 ถ.เทศบาล1 หลังวัดอุทัย
🚩 ถ.นราธิวาส ซ.ฆ่าไก่
🚩 ถ.ไทรงาม ซ.4
🚩 ซ.สวัสดิ์พัฒนา
🚩 ถ.สุขุมลิฟท์ เขาตังกวน
และ 🚩 ถ.ราษฎร์1 ซ.ฉี่เชี่ยว

เพื่อให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว มีความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้เดินทางสัญจรในยามกลางคืนอย่างสะดวก และปลอดภัย ของพี่น้องชาวสงขลา ⚡🚧

4 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚨 เร่งขุดเปิดทางระบายนํ้าลงสู่ทะเลอ่าวไทย ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อระบายนํ้าออกจากในตัวเมือง สงขลา ซึ่งเป็นการป้องกันไ...
04/12/2020

🚧🚨 เร่งขุดเปิดทางระบายนํ้าลงสู่ทะเลอ่าวไทย ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อระบายนํ้าออกจากในตัวเมือง สงขลา ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดนํ้าท่วมขัง ที่จะส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวสงขลา 🚨🚧

4 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นตามขอบถนน บริเวณเขาน้อย ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้พี่น้อง...
04/12/2020

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นตามขอบถนน บริเวณเขาน้อย ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้พี่น้องชาวสงขลาได้ใช้เดินทางสัญจรอย่างสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 🌲🌳🚧

4 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้🚩 ถ.แหลมทราย หน้าโรงพักเก่า🚩 ถ.ไชยา ซ.4...
03/12/2020

🚧⚡ ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

🚩 ถ.แหลมทราย หน้าโรงพักเก่า
🚩 ถ.ไชยา ซ.4
🚩 ถ.ชัยมงคล ซ.5
🚩 ถ.รามวิถี ซ.6
🚩 ถ.ราษฎร์อุทิศ1 ซ.4 ซ.17-19
🚩 ถ.ไทรบุรี ซ.11
🚩 ถ.สันติราษฎร์ ซ.1
🚩 ถ.ชลเจริญ หน้าโรงพักเก่า
และ 🚩 ถ.ชลาทัศน์

เพื่อให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว มีความสว่างที่เพียงพอ ให้พี่น้องชาวสงขลาได้เดินทางสัญจรอย่างสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ⚡🚧

3 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚨 เร่งขุดลอกคูให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรีบเร่งระบายนํ้าจากในตัวเมือง ลงสู่ทะเลสาบสงขลา และอ่าวไทย ป้องกันไม่ให้เกิดนํ้าท่...
02/12/2020

🚧🚨 เร่งขุดลอกคูให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรีบเร่งระบายนํ้าจากในตัวเมือง ลงสู่ทะเลสาบสงขลา และอ่าวไทย ป้องกันไม่ให้เกิดนํ้าท่วมขังส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวสงขลา 🚨🚧

2 ธันวาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚨 ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีกิ่งไม้สนล้มทับศาลาริมหาดชลาทัศน์ (บริเวณ Coffee Beach) ซึ่งทางเจ้า...
20/11/2020

🚧🚨 ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังนํ้าท่วม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีกิ่งไม้สนล้มทับศาลาริมหาดชลาทัศน์ (บริเวณ Coffee Beach) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้รีบลงพื้นที่เข้าจัดการปัญหา เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวสงขลาที่อยู่ในบริเวณนั้น 🚨🚧

20 พฤศจิกายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌲 ปรับเปลี่ยน และแก้ไขภูมิทัศน์บริเวณหาดสมิหลา (แถวรูปปั้นนางเงือก)โดยการตัดตกแต่งกิ่งไม้สนที่เสี่ยงต่อการหักโค่นในช่วง...
18/11/2020

🚧🌲 ปรับเปลี่ยน และแก้ไขภูมิทัศน์บริเวณหาดสมิหลา (แถวรูปปั้นนางเงือก)โดยการตัดตกแต่งกิ่งไม้สนที่เสี่ยงต่อการหักโค่นในช่วงมรสุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อันตรายต่อพี่น้องประชาชนชาวสงขลาของเรา ที่ไปท่องเที่ยวบริเวณนั้น 🌲🚧

18 พฤศจิกายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌏🌳 ปรับปรุงและแก้ไขภูมิทัศน์  โดยการปลูกต้นชาฮกเกี้ยน ที่บริเวณลานจอดรถเมืองเก่า (ข้างศูนย์ดับเพลิงเก่า) เพื่อเพิ่มพื้น...
10/11/2020

🚧🌏🌳 ปรับปรุงและแก้ไขภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นชาฮกเกี้ยน ที่บริเวณลานจอดรถเมืองเก่า (ข้างศูนย์ดับเพลิงเก่า) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ฟอกอากาศให้แก่พี่น้องชาวสงขลาที่น่ารักทุกท่านให้ได้มีบรรยากาศที่ดี และสดชื่น 🌳🌏🚧

10 พฤศจิกายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚙 ปรับพื้นที่ถนนจราจร โดยการทาสีขาว-แดงบริเวณหัวมุมถนน และที่ห้ามจอด บริเวณเส้นถนนนางงาม เพื่อปรับปรุงแก้ไขการจอดรถไม่เ...
05/11/2020

🚧🚙 ปรับพื้นที่ถนนจราจร โดยการทาสีขาว-แดงบริเวณหัวมุมถนน และที่ห้ามจอด บริเวณเส้นถนนนางงาม เพื่อปรับปรุงแก้ไขการจอดรถไม่เป็นระเบียบ ในพื้นที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของชาวสงขลา 🚙🚧

ปล.โปรดรักษากฏระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

5 พฤศจิกายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ทางไปท่าแพฝั่งสงขลา) และสวนประติ...
29/10/2020

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้าที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ทางไปท่าแพฝั่งสงขลา) และสวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณสระนับดาว)ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้ชาวสงขลา และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสงขลาได้ชื่นชมกับสวนธรรมชาติที่ถูกดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี🌲🌳🚧

29 ตุลาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚨 ปรับปรุง และซ่อมแซมศาลาพักริมทางบริเวณถนนปละท่าตัดชลาทัศน์  เพื่อให้ศาลาหลังนี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และคงสภาพค...
28/10/2020

🚧🚨 ปรับปรุง และซ่อมแซมศาลาพักริมทางบริเวณถนนปละท่าตัดชลาทัศน์ เพื่อให้ศาลาหลังนี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และคงสภาพความสวยงามเหมาะสมกับที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว🚨🚧

28 ตุลาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚨 ปรับปรุง และซ่อมแซมบันไดตัวหนอนบริเวณลานมะพร้าว-ชลาทัศน์ (หลังสนามกีฬาติณสูลานนท์) เพื่อให้พื้นที่ท่องเที่ยวดังกล่าวม...
28/10/2020

🚧🚨 ปรับปรุง และซ่อมแซมบันไดตัวหนอนบริเวณลานมะพร้าว-ชลาทัศน์ (หลังสนามกีฬาติณสูลานนท์) เพื่อให้พื้นที่ท่องเที่ยวดังกล่าวมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานของนักท่องเที่ยว 🚨🚧

28 ตุลาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🐵🐒  ติดตั้งสะพานลิง เพื่อให้ลิงใช้ข้ามถนน(ถนนช่องเขา ระหว่างเขาตังกวน และเขาน้อย)  ซึ่งการทำสะพานลิงข้ามถนนนี้ ทางเราได...
20/10/2020

🚧🐵🐒 ติดตั้งสะพานลิง เพื่อให้ลิงใช้ข้ามถนน(ถนนช่องเขา ระหว่างเขาตังกวน และเขาน้อย) ซึ่งการทำสะพานลิงข้ามถนนนี้ ทางเราได้ใช้ลวดสลิงเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับสะพาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่อลิง และผู้คนที่ใช้ถนนเส้นนี้

โปรดขับรถช้าๆ เมื่อใช้ถนนเส้นนี้ 🐒🐵🚧

20 ตุลาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚜🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ บริเวณจุดพักชมวิวบนเขาน้อย โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบสวยงาม เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ขึ้...
09/10/2020

🚜🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ บริเวณจุดพักชมวิวบนเขาน้อย โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบสวยงาม เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ขึ้นไปพักชมวิวบนเขาน้อย ได้ชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติบนเขาน้อย และวิวทะเลป่าสนแบบ 180 องศา ซึ่งจุดชมวิวนี้เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของชาวสงขลา 🌲🌳🚜

9 ตุลาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧⛔ ปรับเปลี่ยน และปรับปรุง ป้ายสัญลักษณ์จราจร และป้ายชื่อถนน ตามสถานที่ต่างๆ ที่พบว่ามีการชำรุดเสียหาย เพื่อลด และป้องกั...
08/10/2020

🚧⛔ ปรับเปลี่ยน และปรับปรุง ป้ายสัญลักษณ์จราจร และป้ายชื่อถนน ตามสถานที่ต่างๆ ที่พบว่ามีการชำรุดเสียหาย เพื่อลด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงการคืนที่ทัศนวิศัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน ⛔🚧

8 ตุลาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌷🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนรามวิธี (แถวหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา) เพื่อทำให้ถนนเส้นบริเวณดั...
30/09/2020

🚧🌷🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนรามวิธี (แถวหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา) เพื่อทำให้ถนนเส้นบริเวณดังกล่าวมีความสวยงาม และเป็นระเบียบ
ซึ่งความสวยงามที่เป็นธรรมชาติบริเวณเกาะกลางถนนนี้ สามารถทำให้เมืองสงขลา เป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 🌲🌷🚧

30 กันยายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

ประชุมประจำปี สำนักการช่าง ส่วนการโยธา29 กันยายน 2563
29/09/2020

ประชุมประจำปี สำนักการช่าง ส่วนการโยธา

29 กันยายน 2563

🚧🚨 ติดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง (Guard Rail) เพื่อให้ผู้สัญจรบนถนนในช่วงเวลากลางคืนได้มองเห็นระยะของขอบถนน จากตำแหน่งสติ๊ก...
12/09/2020

🚧🚨 ติดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง (Guard Rail) เพื่อให้ผู้สัญจรบนถนนในช่วงเวลากลางคืนได้มองเห็นระยะของขอบถนน จากตำแหน่งสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น 🚨🚧

12 กันยายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🎨 ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมทางเท้าขั้นบันไดพญานาค และทาสีรูปปั้นพญานาค(หน้าทางขึ้นเขา) บริเวณด้านข้างเขาตังกวน ...
12/09/2020

🚧🎨 ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมทางเท้าขั้นบันไดพญานาค และทาสีรูปปั้นพญานาค(หน้าทางขึ้นเขา) บริเวณด้านข้างเขาตังกวน เพื่อให้สถานที่มีความสวยงาม และมีความปลอดภัยอยู่สมํ่าเสมอ 🎨🚧

11 กันยายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧⚡ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณสวนหย่อมหน้าวัดแหลมทราย เพื่อให้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ ได้มีการ...
02/09/2020

🚧⚡ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านการไฟฟ้าในส่วนของความสว่าง บริเวณสวนหย่อมหน้าวัดแหลมทราย เพื่อให้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ ได้มีการใช้งานที่ปลอดภัย และสะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับพี่น้องประชาชนชาวสงขลา ⚡🚧

2 กันยายน 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🚨 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมทางเดินเท้า (ฟุตบาท) บริเวณถนนชายเขา ถนนไทรบุรีและถนนราชดำเนิน(หน้าร้านขนมจีนเจ้แอน...
26/08/2020

🚧🚨 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมทางเดินเท้า (ฟุตบาท) บริเวณถนนชายเขา ถนนไทรบุรี
และถนนราชดำเนิน(หน้าร้านขนมจีนเจ้แอน) เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้งานบนทางเท้าได้อย่างสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 🚨🚧

26 สิงหาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้บริเวณสะดือพญานาค (ข้างเวทีสระบัว) ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อต้อนรับพี่น้...
20/08/2020

🚧🌳🌲 ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้บริเวณสะดือพญานาค (ข้างเวทีสระบัว) ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อต้อนรับพี่น้องชาวสงขลา และนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ มาเที่ยวชมเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ที่จัดขึ้นทุกๆ ปี🌲🌳🚧

20 สิงหาคม 2563
ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ขอเชิญบุคคลทั่วไป ,บุคลากรภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และบุคลากรของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล และอบจ.เมืองพัทยา กรุงเทพฯ) เข้ามากดเป็นสมาชิกเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เพจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล คลิป VDO อินโฟกราฟฟิค ฯลฯ ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ ✅ การคัดเลือก ส.ว. ปี 62 ✅ การเลือกตั้ง ส.ส ปี 62 ✅ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น) ปี 62 ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ 🙏🙏🙏 กดลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยครับ 👇 https://www.facebook.com/746982355669237/posts/759346544432818/
บริเวณทางแยกถนนนครในตัดกับถนนสายบุรี เวลาฝนตกน้ำท่วมทุกครั้ง ยิ่งยกถนนให้สูงน้ำก็ยิ่งท่วม ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหน่อยเถอะครับ