สำนักงานกฎหมาย ณภัทร อยู่สงค

สำนักงานกฎหมาย ณภัทร อยู่สงค รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
โทร 084-5543688 ณภัทร
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ขอบารมีพระครูภาวนากิตติคุณ หลวงพ่อน้อย อินทสโร วัดธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ โ...
03/06/2021

ขอบารมีพระครูภาวนากิตติคุณ หลวงพ่อน้อย อินทสโร วัดธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ โรคโควิด 19 ให้พ้นจากพี่น้องชาวไทยด้วยเถิด สาธุ

ขอบารมีพระครูภาวนากิตติคุณ หลวงพ่อน้อย อินทสโร วัดธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ โรคโควิด 19 ให้พ้นจากพี่น้องชาวไทยด้วยเถิด สาธุ

ถ้ามีสติและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ คุณก็จะไม่พบจุดจบแบบนี้ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพถ่ายและถ้อยคำเตือนใจ Cr. พระปิยสีโล ภิกขุ
22/01/2021

ถ้ามีสติและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ คุณก็จะไม่พบจุดจบแบบนี้
ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพถ่ายและถ้อยคำเตือนใจ
Cr. พระปิยสีโล ภิกขุ

ถ้ามีสติและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ คุณก็จะไม่พบจุดจบแบบนี้
ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพถ่ายและถ้อยคำเตือนใจ
Cr. พระปิยสีโล ภิกขุ

💰#ค่าเสียหายที่ศาลไม่ให้คืน 😊น่าสนใจ๑.#ค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ คำพิพากษาฏีกา ๖๙๑/-๒๕๑๑๒.#ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี คำพิพากษา...
14/01/2021

💰#ค่าเสียหายที่ศาลไม่ให้คืน 😊น่าสนใจ

๑.#ค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ คำพิพากษาฏีกา ๖๙๑/-๒๕๑๑
๒.#ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี คำพิพากษาฏีกา ๒๘๐/๒๔๙๐
๓.#ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดี คำพิพากษาฏีกา ๑๐๘๘/๒๕๓๐
๔.#ค่าขาดรายได้จากการฉายภาพยนตร์เร่เมื่อรถที่ซื้อถูกยึดไป คำพิพากษาฏีกา ๒๑๙ฅ๙/๒๕๑๔
๕.#กู้เงินเพื่อไปซื้อทรัพย์ดอกเบี้ยที่เกิดไม่สามารถเรียกได้ แม้ผู้ขายทรัพย์ผิดนัดไม่ส่งมอบทรัพย์ก็ตาม คำพิพากษาฏีกา ๙๑๒/๒๕๑๔
๖.#ทำสัญญาโอนสิทธิ์การเช่าโดยมีค่าตอบแทน ผู้โอนหวังว่าจะได้เงินจากผู้รับโอนจึงไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินและอาคาร แต่ผู้รับโอนไม่ชำระเงินตามสัญญา ผู้โอนไม่มีเงินไปชำระค่าซื้อที่ดินและอาคารจึงถูกริบมัดจำ การถูกริบมัดจำไม่ใช่ผลโดยตรงจากการผิดสัญญาของผู้รับโอน จึงไม่ใช่ค่าเสียหายตามปกติ และผู้รับโอนก็ไม่อาจคาดเห็นหรือควรคาดเห็นได้ จึงไม่ใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากพฤติการณ์พิเศษด้วย คำพิพากษาฏีกา ๑๗๒๒/๒๕๑๕
๗.#ผิดสัญญาไม่ซื้อทรัพย์จากผู้ขาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่ได้ซื้อทรัพย์จากบุคคลภายนอกมาขายต่อให้ผู้ซื้อ จึงถูกริบมัดจำ หากผู้ขายคาดเห็นได้ล่วงหน้าว่าผู้ขายจะถูกริบมัดจำ ผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้เงินมัดจำให้ผู้ขาย คำพิพากษาฏีกา ๗๘๘/๒๔๙๙
๘.#ผู้ซื้อนำสืบไม่ได้ว่า การถูกปรับเกิดจากการผิดสัญญาของผู้ขายโดยตรง ผู้ขายไม่ต้องรับผิด คำพิพากษาฏีกา ๑๐๗/๒๔๘๖
๙.#ค่าปรับที่ผู้ซื้อต้องชำระแก่บุคคลภายนอก เป็นผลโดยตรงของการผิดสัญญาที่ไม่ใช่ค่าเสียหายที่ไกลกว่าเหตุ เมื่อค่าปรับนั้นไม่เกินควร คำพิพากษาฏีกา๔๙/-๒๕๐๙
๑๐.#ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจเป็นดุลพินิจและอำนาจพนักงานสอบสวน ไม่ใช่ผลโดยตรงจาสกการกระของจำเลย การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ คำพิพากษาฏีกา ๖๔๗๔/๒๕๓๔
๑๑.#รถโจทก์ถูกรถจำเลยชนขวางอยู่กลางถนนแล้วถูกรถคนอื่นชนซ้ำ แม้ความเสียหายเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย จำเลยต้องรับผิด คำพิพากษาฏีกา ๓๐๐๙/๒๕๖๒๘๗
๑๒.#ค่าเช่ารถในระหว่างซ่อม โจทก์ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าเป็นเงินลงทุนของโจทก์ที่จะทำให้เกิดรายได้ขึ้น ไม่ว่าจะมีเหตุละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม โจทก์ต้องจ่ายอยู่แล้ว ค่าเช่ารถจึงไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลย คำพิพากษาฏีกา ๒๖๘๕/๒๕๓๔

Cr.เพจๆนึง🙏

💰#ค่าเสียหายที่ศาลไม่ให้คืน 😊น่าสนใจ

๑.#ค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ คำพิพากษาฏีกา ๖๙๑/-๒๕๑๑
๒.#ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี คำพิพากษาฏีกา ๒๘๐/๒๔๙๐
๓.#ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดี คำพิพากษาฏีกา ๑๐๘๘/๒๕๓๐
๔.#ค่าขาดรายได้จากการฉายภาพยนตร์เร่เมื่อรถที่ซื้อถูกยึดไป คำพิพากษาฏีกา ๒๑๙ฅ๙/๒๕๑๔
๕.#กู้เงินเพื่อไปซื้อทรัพย์ดอกเบี้ยที่เกิดไม่สามารถเรียกได้ แม้ผู้ขายทรัพย์ผิดนัดไม่ส่งมอบทรัพย์ก็ตาม คำพิพากษาฏีกา ๙๑๒/๒๕๑๔
๖.#ทำสัญญาโอนสิทธิ์การเช่าโดยมีค่าตอบแทน ผู้โอนหวังว่าจะได้เงินจากผู้รับโอนจึงไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินและอาคาร แต่ผู้รับโอนไม่ชำระเงินตามสัญญา ผู้โอนไม่มีเงินไปชำระค่าซื้อที่ดินและอาคารจึงถูกริบมัดจำ การถูกริบมัดจำไม่ใช่ผลโดยตรงจากการผิดสัญญาของผู้รับโอน จึงไม่ใช่ค่าเสียหายตามปกติ และผู้รับโอนก็ไม่อาจคาดเห็นหรือควรคาดเห็นได้ จึงไม่ใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากพฤติการณ์พิเศษด้วย คำพิพากษาฏีกา ๑๗๒๒/๒๕๑๕
๗.#ผิดสัญญาไม่ซื้อทรัพย์จากผู้ขาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่ได้ซื้อทรัพย์จากบุคคลภายนอกมาขายต่อให้ผู้ซื้อ จึงถูกริบมัดจำ หากผู้ขายคาดเห็นได้ล่วงหน้าว่าผู้ขายจะถูกริบมัดจำ ผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้เงินมัดจำให้ผู้ขาย คำพิพากษาฏีกา ๗๘๘/๒๔๙๙
๘.#ผู้ซื้อนำสืบไม่ได้ว่า การถูกปรับเกิดจากการผิดสัญญาของผู้ขายโดยตรง ผู้ขายไม่ต้องรับผิด คำพิพากษาฏีกา ๑๐๗/๒๔๘๖
๙.#ค่าปรับที่ผู้ซื้อต้องชำระแก่บุคคลภายนอก เป็นผลโดยตรงของการผิดสัญญาที่ไม่ใช่ค่าเสียหายที่ไกลกว่าเหตุ เมื่อค่าปรับนั้นไม่เกินควร คำพิพากษาฏีกา๔๙/-๒๕๐๙
๑๐.#ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจเป็นดุลพินิจและอำนาจพนักงานสอบสวน ไม่ใช่ผลโดยตรงจาสกการกระของจำเลย การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ คำพิพากษาฏีกา ๖๔๗๔/๒๕๓๔
๑๑.#รถโจทก์ถูกรถจำเลยชนขวางอยู่กลางถนนแล้วถูกรถคนอื่นชนซ้ำ แม้ความเสียหายเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย จำเลยต้องรับผิด คำพิพากษาฏีกา ๓๐๐๙/๒๕๖๒๘๗
๑๒.#ค่าเช่ารถในระหว่างซ่อม โจทก์ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าเป็นเงินลงทุนของโจทก์ที่จะทำให้เกิดรายได้ขึ้น ไม่ว่าจะมีเหตุละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม โจทก์ต้องจ่ายอยู่แล้ว ค่าเช่ารถจึงไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลย คำพิพากษาฏีกา ๒๖๘๕/๒๕๓๔

Cr.เพจๆนึง🙏

11/12/2020
30/11/2020

" แม้องค์พระปฏิมายังราคิน คนเดินดินจะสิ้นคนนินทา " แต่ถ้าหากไปบอกกล่าวใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้มีเรื่องจะบอกครับ อัตราหลักทรัพย์ที่ใช้ในการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอขอบคุณแหล่งข้อมูล #ศาลยุติธรรม #ศาลจังห...
15/11/2020

วันนี้มีเรื่องจะบอกครับ อัตราหลักทรัพย์ที่ใช้ในการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล #ศาลยุติธรรม #ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

อะไรที่ว่าหนัก ถ้าใจมันรัก มันก็เบาอะไรที่ว่าเบา ถ้าใจมันไม่เอา มันก็หนัก
27/10/2020

อะไรที่ว่าหนัก ถ้าใจมันรัก มันก็เบา
อะไรที่ว่าเบา ถ้าใจมันไม่เอา มันก็หนัก

ถ้าคุณรับการเปลี่ยนแปลงได้ คุณก็รอด
23/10/2020

ถ้าคุณรับการเปลี่ยนแปลงได้ คุณก็รอด

ฝากไว้เตือนใจ
02/10/2020

ฝากไว้เตือนใจ

Photos from สำนักงานกฎหมาย ณภัทร อยู่สงค์'s post
21/09/2020

Photos from สำนักงานกฎหมาย ณภัทร อยู่สงค์'s post

ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนะครับ "เจ้าหนี้" จาก #ทนายจอห์น #ทนายนักบุญ เบอร์ติดต่อ 084-5543688
15/09/2020

ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนะครับ "เจ้าหนี้" จาก #ทนายจอห์น #ทนายนักบุญ เบอร์ติดต่อ 084-5543688

หลักเกณฑ์และวงเงินในการประกันตัวผู้ต้องหาแต่ละคดี
24/08/2020

หลักเกณฑ์และวงเงินในการประกันตัวผู้ต้องหาแต่ละคดี

19/08/2015

ทนายจอห์นยังให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายและคดีความอยู่นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อได้ที่ 084-5543688 หรือ ID Line : john874

28/06/2015

เมื่อคุณตกเป็นจำเลย เรามีทางแก้ให้ ทุกปัญหา มีคำตอบ ติดต่อทนายจอห์น Tel.084-5543688
ID line : john874

20/06/2015

ทนายจอห์นรับปรึกษาคดีความและรับว่าความทั่วราชอาณาจักรนะครับ
สนใจติดต่อได้ที่ 084-5543688
ID Line : john874

ที่อยู่

307/4 หมู่บ้านปัญญา
Suan Luang
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0845543688

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกฎหมาย ณภัทร อยู่สงคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกฎหมาย ณภัทร อยู่สงค:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Suan Luang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด