องค์การบริหารส่วนตำบลวังให

องค์การบริหารส่วนตำบลวังให องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

เปิดเหมือนปกติ

อบจ.สุโขทัย เตรียมขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำยม ช่วงฤดูฝน ในปี พ.ศ.2564....วันที่ 4 มิถุนายน 25...
04/06/2021

อบจ.สุโขทัย เตรียมขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำยม ช่วงฤดูฝน ในปี พ.ศ.2564

....วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ คชนิล เลขานุการนายก อบจ.สุโขทัย บุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย และนายเยี่ยม พันธ์สน นายก อบต.วังใหญ่ ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการขุดคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่โครงการแก้มลิงวังทองแดง บริเวณพื้นที่ ต.วังทองแดง และ ต.วังใหญ่ อ.เมืองสุโขทัย เพื่อรองรับน้ำจากแม่น้ำยมเข้ากักเก็บในโครงการแก้มลิงวังทองแดง ในช่วงฤดูฝน ปีพ.ศ.2564 เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย คาดว่าปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติ ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำใช้ในการเพาะปลูก ช่วงฤดูแล้ง และเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตรวจงานระหว่างดำเนินการโครงการลงดินและลูกรัง(ชั่วคราว) บรรเทาสาธารณภัย ริมตลิ่งริมน้ำยมหมู่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง ...
07/05/2021

ตรวจงานระหว่างดำเนินการโครงการลงดินและลูกรัง(ชั่วคราว) บรรเทาสาธารณภัย ริมตลิ่งริมน้ำยมหมู่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

กองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจบ้านเรือน โรงบ่มใบยาสูบ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 16...
17/04/2021

กองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจบ้านเรือน โรงบ่มใบยาสูบ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 16 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมแฟชั่นโชว์ของดีอำเภอศรีสำโรง...ในงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2564  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามจวน...
01/04/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมแฟชั่นโชว์ของดีอำเภอศรีสำโรง...ในงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ร่วมเดินแฟชั่น
1.นางสาวเบญจวรรณ์ อ่องสัมฤทธิ์
2.นายยุทธพิชัย ทองยัง

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมแฟชั่นโชว์ของดีอำเภอศรีสำโรง...ในงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ร่วมเดินแฟชั่น
1.นางสาวเบญจวรรณ์ อ่องสัมฤทธิ์
2.นายยุทธพิชัย ทองยัง

โครงการปรับปรุงถนนสายเตว็ดใน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,746,000 บาท
24/03/2021

โครงการปรับปรุงถนนสายเตว็ดใน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,746,000 บาท

🌦ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1
19/03/2021

🌦ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1

🌦ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1

**ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคป...
09/03/2021
การสมัครคัดเลือกนักศึกษา

**ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา**
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโครงการทุนการศึกษาพิษณุโลก - สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญตรี 4 ปี ตลอดหลักสูตร แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน และมีข้อผูกพันในการรับทุนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ
1)เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2)กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา (ภายในปีการศึกษา 2562-2563)
3)มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
4)มีภูมิลำเนาในตำบลวังใหญ่ จังหวัดสุโขทัย ไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร (กรณีอาศัยอยู่ในตำบลนั้นๆ แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องให้ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รับรองภูมิลำเนาตามแบบฟอร์ม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://reg3.psru.ac.th/RegNew3/

สุโขทัย-รมว.ยุติธรรม สร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข ขับเคลื่อนการ...
05/03/2021

สุโขทัย-รมว.ยุติธรรม สร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข ขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับทุกพื้นที่
วันนี้ เวลา 09.30 น. 5 มีนาคม 2564
ห้องประชุมโรงแรมไพลินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและแถลงนโยบายขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมชมนิทรรศกาลจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2564 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความเป็นธรรม
ในระดับพื้นที่จังหวัด และมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” โดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกด้าน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจะทำการลงไปช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเหยื่ออาชญากรรมให้มีความรวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่าง ๆ จึงจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ขึ้น
เพื่อเป็นหน่วยรับเรื่องจากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น Justice Care ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือข
องกระทรวงยุติธรรม เมื่อเกิดปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนจะต้องนึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานแรก และสร้างพลังการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ข่าว/ภาพ : Wihok Banchang
รายงาน : Natthawadee Pounghong
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กรมประชาสัมพันธ์
สมศักดิ์ เทพสุทิน
Viroon Phantevee
Sukhothai Thanee
Sukhothai Pao
Sukhothai Pao
สนง.จังหวัด สุโขทัย
โรงแรมไพลิน
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
#สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและโรงบ่มใบยาสูบทึ่ได้ร...
04/03/2021

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและโรงบ่มใบยาสูบทึ่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ เมื่วันที่ 3 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
22/02/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประชุมสภาอบต.วังใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
09/02/2021

ประชุมสภาอบต.วังใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

นายกเยี่ยม พันธ์สน นายก อบต.วังใหญ่นำเครื่องสูบน้ำพร้อมทีมงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองสาธาร...
08/01/2021

นายกเยี่ยม พันธ์สน นายก อบต.วังใหญ่นำเครื่องสูบน้ำพร้อมทีมงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองสาธารณะเข้าสู่พื้นทึ่การเกษตรในพื้นทึ่บ้านเตว็ดในม.4 ต.วังใหญ่

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ต...
05/01/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

04/01/2021
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.วังใหญ่ จังหวัดสุโขทัย

ศพด.อบต.วังใหญ่ ประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระรอกใหม่

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
ด้วยจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดมาตรการปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระรอกใหม่ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มกราคม 2564 (เฉพาะเด็กเล็กและนักเรียน) โดยครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ดังนั้น ศพด.อบต.วังใหญ่ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจะเปิดทำการปกติ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 🏫🏫🏫

ทั้งนี้ ศพด.อบต.วังใหญ่ ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยให้บุตรหลานและญาติมิตรสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือผู้คนแออัด สังเกตุอาการหากมีไข้สูง ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ให้นำส่งสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที 😷😷😷

จังหวัดสุโขทัยไม่ล๊อคดาวน์
29/12/2020

จังหวัดสุโขทัยไม่ล๊อคดาวน์

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายพื้นที่ในประเทศไทย และบางพื้นที่มีแนว...
29/12/2020
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายพื้นที่ในประเทศไทย และบางพื้นที่มีแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด สท 0017.2/ว 4592 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติพิจารณาให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทิดไทฟาร์มตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรืออยู่ในภาวะปกติ และขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างการสัมผัสกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายพื้นที่ในประเทศไทย และบางพ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
23/12/2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s cover photo
23/12/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s cover photo

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s cover photo
23/12/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s cover photo

ธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2564
23/12/2020

ธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2564

แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้ถนนสายริมน้ำยม ม.3 โปรดหลีกเลี่ยงเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผิวจราจรทรุดตัวโปรดระมัดระวังการขับขึ่
18/12/2020

แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้ถนนสายริมน้ำยม ม.3 โปรดหลีกเลี่ยงเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผิวจราจรทรุดตัวโปรดระมัดระวังการขับขึ่

รวมพลังเลือกตั้งท้องถิ่น
12/12/2020
รวมพลังอีกครั้ง เพื่อเลือกผู้แทนคุณภาพมาพัฒนาท้องถิ่น

รวมพลังเลือกตั้งท้องถิ่น

รวมพลังอีกครั้ง เพื่อเลือกผู้แทนคุณภาพมาพัฒนาท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช...

09/12/2020

ปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจไร้อุบัติเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.วังใหญ่  จังหวัดสุโขทัย
08/12/2020

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.วังใหญ่ จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย(เทควันโด)
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาประเภทอื่นได้ต่อไป

อัตราภาษีป้ายใหม่ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
08/12/2020

อัตราภาษีป้ายใหม่ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศ การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย --หากท่านใดไปในพื้นที่เสี่ยง ตามวันและเวลาดังกล่าว โปรดเข้ารับการ...
03/12/2020

ประกาศ การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

--หากท่านใดไปในพื้นที่เสี่ยง ตามวันและเวลาดังกล่าว โปรดเข้ารับการตรวจและเฝ้าระวังอาการ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะ.--

😷 ประกาศ การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 😷 🤧 ขอให้ผู้ที่ไปเที่ยวงาน Farm Fest ที่ สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย อยู่ในพื้นที่ 3 โซน : ลานเบียร์ หน้าเวทีและ ห้องน้ำ หากมีอาการไข้ ไอ เป็นหวัด ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ให้รีบมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 😷 ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ระหว่างวันที 1-30 พ.ย.63 ให้โทรศัพท์มารายงานตัวที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 🧐 ขอให้ประชาชนร่วมสอดส่อง ตรวจสอบคนที่เข้ามาในพื้นที่ หากสงสัยว่าดป็นผู้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

(1/11/2563)  อบต.วังใหญ่ เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) เข้ารับการรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่...
01/12/2020

(1/11/2563) อบต.วังใหญ่ เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) เข้ารับการรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ์ อ่องสัมฤทธิ์

ประกาศ..การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสื...
25/11/2020

ประกาศ..การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

อบต.วังใหญ่ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ 3 ตำบลวังใหญ่
04/11/2020

อบต.วังใหญ่ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ 3 ตำบลวังใหญ่

อบต.วังใหญ่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
23/10/2020

อบต.วังใหญ่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง

22/10/2020
www.wangyaisao.go.th

--ข่าวประชาสัมพันธ์--

อบต.วังใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัด อบต.วังใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.wangyaisao.go.th/dnm_file/news/325622438_center.pdf

อบต.วังใหญ่ อบต.ทับผึ้ง อบต.บ้านนา ร่วมบูรณาการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่...
16/09/2020

อบต.วังใหญ่ อบต.ทับผึ้ง อบต.บ้านนา ร่วมบูรณาการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 -18 กันยายน 2563 ณ.วัดราษฏร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง

การตรวจรับถนนให้เป็นไปตามรูปแบบ
12/09/2020
VDO รูปแบบถนน คสล. ไม่เป็นไปตามสัญญา ตรวจรับได้ไหม

การตรวจรับถนนให้เป็นไปตามรูปแบบ

VDO รูปแบบถนน คสล. ไม่เป็นไปตามสัญญา ตรวจรับได้ไหม เช่นความยาว 1 บล็อค 10 เมตร ผู้รับจ้างทำจริง 12 เมตร ตรวจรับได้.....

11/09/2020
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ งานป้องกันนำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมพนักงานฝ่ายป้องกันเข้าร่วมกับอบต.ในพื้นทึ่อำเภอศรีสำ...
27/08/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ งานป้องกันนำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมพนักงานฝ่ายป้องกันเข้าร่วมกับอบต.ในพื้นทึ่อำเภอศรีสำโรงร่วมกิจกรรมล้างถนนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลวัดเกาะ ณ หน้าโรงเรียนประชาอุทิศ ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

30 หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง
Sukhothai Thani
40110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6655912064

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Sukhothai Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อบต.วังใหญ่ รับบริจาคหนังสือ เพื่อร่วมกิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" บริจาคได้ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังใหญ่ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง