องค์การบริหารส่วนตำบลวังให

องค์การบริหารส่วนตำบลวังให องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

เปิดเหมือนปกติ

📣ประชาสัมพันธ์ 📣#3ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.#ข้อมูลจาก…….#สำนักประชาสัมพันธ์กกต #สํานักงานคณะกรรมการก...
17/11/2021

📣ประชาสัมพันธ์ 📣
#3ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.
#ข้อมูลจาก…….
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

📣ประชาสัมพันธ์ 📣
#3ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.
#ข้อมูลจาก…….
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

📣 ประชาสัมพันธ์...📣สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล#ขอบคุณข...
10/11/2021

📣 ประชาสัมพันธ์...

📣สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
#ขอบคุณข้อมูลจาก#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#28พฤศจิกายน64
#เลือกตั้งอบต

📣 ประชาสัมพันธ์...

📣สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
#ขอบคุณข้อมูลจาก#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#28พฤศจิกายน64
#เลือกตั้งอบต

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้...
03/11/2021

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อน หรือหลังวันเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/.../1dCZXC9y5_BvX0r.../view...
ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/.../1bXLT6phtog2X04DroBh.../view...

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อน หรือหลังวันเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y5_BvX0r-PezoLumH_54i0HbLJ/view?usp=sharing

ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/file/d/1bXLT6phtog2X04DroBhGOLGXYRggIvag/view?usp=sharing

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อบต. วังใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
23/10/2021

อบต. วังใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง

📣ประชาสัมพันธ์📍สถานที่รับสมัคร สมาชิก อบต. และนายก อบต. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 256...
09/10/2021

📣ประชาสัมพันธ์📍สถานที่รับสมัคร สมาชิก อบต. และนายก อบต.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
#ติดต่อสอบถามข้อมูล 0-5591-2064 (ในเวลาราชการ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

📣ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
09/10/2021

📣ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

📣ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บริษัทไทยอกริฟู้ดส์จำกัด(มหาชน) ทำข้าวพะแนงไก่มอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้สบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่4 บ้านเตว็ดใน ต.วังใ...
02/10/2021

บริษัทไทยอกริฟู้ดส์จำกัด(มหาชน) ทำข้าวพะแนงไก่มอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้สบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่4 บ้านเตว็ดใน ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ท่านนายอำเภอศรีสำโรง และผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีสำโรง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเตว็ดใน ม.4 ต.วังใหญ่ อ.ศ...
01/10/2021

ท่านนายอำเภอศรีสำโรง และผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีสำโรง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเตว็ดใน ม.4 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จำนวน 110 ถุง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 บริษัทชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพ...
29/09/2021

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 บริษัทชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังใหญ่ รับมอบโดย ผู้ใหญ่ประทีป อินทรภักดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

หจก.โรงสีทองชัยแสงการเกษตร มอบข้าวสารจำนวน 100 ถุง มอบให้ อบต.วังใหญ่เพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังให...
29/09/2021

หจก.โรงสีทองชัยแสงการเกษตร มอบข้าวสารจำนวน 100 ถุง มอบให้ อบต.วังใหญ่เพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังใหญ่ โดยนายเยี่ยม พันธ์สน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับมอบ

อบต วังใหญ่ ขอขอบพระคุณ ท่านประภาส ทองปากน้ำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เขต 3 ที่มอบถุงยังให้แก่ผู้ได้รับคว...
29/09/2021

อบต วังใหญ่ ขอขอบพระคุณ ท่านประภาส ทองปากน้ำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เขต 3 ที่มอบถุงยังให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต วังใหญ่ร่วมกับพัน.ซบร.23บชร.3ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู...
29/09/2021

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต วังใหญ่ร่วมกับพัน.ซบร.23บชร.3ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ 4 ต.วังใหญ่ ผู้ได้รับความเดือดร้อน 146 ครัวเรือน

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2  ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2...
29/09/2021

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

นายกฯรัฐมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังใหญ่  พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 26 ...
27/09/2021

นายกฯรัฐมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังใหญ่ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564

อบต.วังใหญ่ขอขอบคุณ สนง.คปภ.และบริษัททิพยประกันภัยในการสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลวังใหญ่
27/09/2021

อบต.วังใหญ่ขอขอบคุณ สนง.คปภ.และบริษัททิพยประกันภัยในการสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลวังใหญ่

13/08/2021

ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง

บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ร่วมจัดทำเตียงรองรับผู้ที่เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อมากักตัว...
06/08/2021

บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ร่วมจัดทำเตียงรองรับผู้ที่เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อมากักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดเตว็ดใน หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Photos from วิชาการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ไฟล์งานคนท้องถิ่น By จิรารัตน์ - จ๊ะเอ๋'s post
02/08/2021

Photos from วิชาการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ไฟล์งานคนท้องถิ่น By จิรารัตน์ - จ๊ะเอ๋'s post

อบต.วังใหญ่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผ...
20/07/2021

อบต.วังใหญ่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลวังใหญ่ จำนวน 8 หมู่บ้าน

เวลา 10.00 น. นายก อบต.วังใหญ่ รับมอบข้าวสาร(ข้าวแม่แป๊ดสีส้ม) ขนาด 1 กก.จำนวน 100 ถุง จากโรงสีทองชัยแสงการเกษตร เพื่อนำ...
20/07/2021

เวลา 10.00 น. นายก อบต.วังใหญ่ รับมอบข้าวสาร(ข้าวแม่แป๊ดสีส้ม) ขนาด 1 กก.จำนวน 100 ถุง จากโรงสีทองชัยแสงการเกษตร เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นกลุ่มเสึ่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต้องกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ตำบลวังใหญ่

ข้อควรระวังในการใช้ #ยาฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการป่วยจากโควิด19 #covid19 #หมอพร้อม
12/07/2021

ข้อควรระวังในการใช้ #ยาฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการป่วยจากโควิด19 #covid19 #หมอพร้อม

ข้อควรระวังในการใช้ #ยาฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการป่วยจากโควิด19 #covid19 #หมอพร้อม

📌😷... ร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดอย่าตก นะค่ะ
12/07/2021

📌😷... ร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดอย่าตก นะค่ะ

การยกระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่มใช้ 12 ก.ค. 64
• พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (คงเดิม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา
• พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 19 จังหวัด) ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
• พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 16 จังหวัด) ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี
• พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด (ลดลง 39 จังหวัด) ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ลำปาง ลำพูน สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

อบต.วังใหญ่ นำประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือประชาชน จำนวน 6 ราย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบ...
09/07/2021

อบต.วังใหญ่ นำประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือประชาชน จำนวน 6 ราย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง โดยมีท่าน ส.จ.ประภาส ทองปากน้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 3 เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้มอบ

อบจ.สุโขทัย เตรียมขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำยม ช่วงฤดูฝน ในปี พ.ศ.2564....วันที่ 4 มิถุนายน 25...
04/06/2021

อบจ.สุโขทัย เตรียมขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำยม ช่วงฤดูฝน ในปี พ.ศ.2564

....วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ คชนิล เลขานุการนายก อบจ.สุโขทัย บุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย และนายเยี่ยม พันธ์สน นายก อบต.วังใหญ่ ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการขุดคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่โครงการแก้มลิงวังทองแดง บริเวณพื้นที่ ต.วังทองแดง และ ต.วังใหญ่ อ.เมืองสุโขทัย เพื่อรองรับน้ำจากแม่น้ำยมเข้ากักเก็บในโครงการแก้มลิงวังทองแดง ในช่วงฤดูฝน ปีพ.ศ.2564 เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย คาดว่าปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติ ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำใช้ในการเพาะปลูก ช่วงฤดูแล้ง และเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตรวจงานระหว่างดำเนินการโครงการลงดินและลูกรัง(ชั่วคราว) บรรเทาสาธารณภัย ริมตลิ่งริมน้ำยมหมู่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง ...
07/05/2021

ตรวจงานระหว่างดำเนินการโครงการลงดินและลูกรัง(ชั่วคราว) บรรเทาสาธารณภัย ริมตลิ่งริมน้ำยมหมู่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

กองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจบ้านเรือน โรงบ่มใบยาสูบ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 16...
17/04/2021

กองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจบ้านเรือน โรงบ่มใบยาสูบ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 16 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมแฟชั่นโชว์ของดีอำเภอศรีสำโรง...ในงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2564  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามจวน...
01/04/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมแฟชั่นโชว์ของดีอำเภอศรีสำโรง...ในงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ร่วมเดินแฟชั่น
1.นางสาวเบญจวรรณ์ อ่องสัมฤทธิ์
2.นายยุทธพิชัย ทองยัง

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมแฟชั่นโชว์ของดีอำเภอศรีสำโรง...ในงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ร่วมเดินแฟชั่น
1.นางสาวเบญจวรรณ์ อ่องสัมฤทธิ์
2.นายยุทธพิชัย ทองยัง

โครงการปรับปรุงถนนสายเตว็ดใน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,746,000 บาท
24/03/2021

โครงการปรับปรุงถนนสายเตว็ดใน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,746,000 บาท

🌦ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1
19/03/2021

🌦ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1

🌦ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1

**ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคป...
09/03/2021
การสมัครคัดเลือกนักศึกษา

**ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา**
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโครงการทุนการศึกษาพิษณุโลก - สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญตรี 4 ปี ตลอดหลักสูตร แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน และมีข้อผูกพันในการรับทุนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ
1)เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2)กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา (ภายในปีการศึกษา 2562-2563)
3)มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
4)มีภูมิลำเนาในตำบลวังใหญ่ จังหวัดสุโขทัย ไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร (กรณีอาศัยอยู่ในตำบลนั้นๆ แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องให้ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รับรองภูมิลำเนาตามแบบฟอร์ม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://reg3.psru.ac.th/RegNew3/

สุโขทัย-รมว.ยุติธรรม สร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข ขับเคลื่อนการ...
05/03/2021

สุโขทัย-รมว.ยุติธรรม สร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ตามโครงการยุติธรรมสร้างสุข ขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับทุกพื้นที่
วันนี้ เวลา 09.30 น. 5 มีนาคม 2564
ห้องประชุมโรงแรมไพลินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและแถลงนโยบายขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมชมนิทรรศกาลจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2564 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความเป็นธรรม
ในระดับพื้นที่จังหวัด และมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” โดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกด้าน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจะทำการลงไปช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเหยื่ออาชญากรรมให้มีความรวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่าง ๆ จึงจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ขึ้น
เพื่อเป็นหน่วยรับเรื่องจากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น Justice Care ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือข
องกระทรวงยุติธรรม เมื่อเกิดปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนจะต้องนึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานแรก และสร้างพลังการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ข่าว/ภาพ : Wihok Banchang
รายงาน : Natthawadee Pounghong
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กรมประชาสัมพันธ์
สมศักดิ์ เทพสุทิน
Viroon Phantevee
Sukhothai Thanee
Sukhothai Pao
Sukhothai Pao
สนง.จังหวัด สุโขทัย
โรงแรมไพลิน
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
#สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและโรงบ่มใบยาสูบทึ่ได้ร...
04/03/2021

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง อบต.วังใหญ่ ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและโรงบ่มใบยาสูบทึ่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ เมื่วันที่ 3 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
22/02/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประชุมสภาอบต.วังใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
09/02/2021

ประชุมสภาอบต.วังใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

นายกเยี่ยม พันธ์สน นายก อบต.วังใหญ่นำเครื่องสูบน้ำพร้อมทีมงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองสาธาร...
08/01/2021

นายกเยี่ยม พันธ์สน นายก อบต.วังใหญ่นำเครื่องสูบน้ำพร้อมทีมงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองสาธารณะเข้าสู่พื้นทึ่การเกษตรในพื้นทึ่บ้านเตว็ดในม.4 ต.วังใหญ่

ที่อยู่

30 หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง
Sukhothai Thani
40110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6655912064

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Sukhothai Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อบต.วังใหญ่ รับบริจาคหนังสือ เพื่อร่วมกิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" บริจาคได้ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังใหญ่ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง