โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เ

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (สพป.สุพรรณบุรี เขต3)

เปิดเหมือนปกติ

#เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิ...
07/11/2021

#เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน อาคารสถานที่ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

#ประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับโรงเรียน   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเ...
07/11/2021

#ประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับโรงเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดอู่ตะเภา โดยมีนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เป็นประธาน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในแนวทางการเปิดเรียนและมาตรการป้องกันฯ ของโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

#รับใบงาน ON-HAND เสริม ON-DEMAND   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้...
07/11/2021

#รับใบงาน ON-HAND เสริม ON-DEMAND

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครู เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-HAND และ ON-DEMAND สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้นักเรียนมารับแบบฝึกหัด , นม ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2564 และรับฟังคำชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564   วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อ...
07/11/2021

#เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดยนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ร่วมทำความสะอาดห้องเรียน อาคารสถานที่ และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

#3รางวัลเกียรติยศ   วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้มอบรางวัลแก่โ...
07/11/2021

#3รางวัลเกียรติยศ

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนวัดอู่ตะเภา โดยมีนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เข้ารับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 , รางวัลการประกวดสถานศึกษาดำเนินการด้านนิเทศภายในที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ระดับ 3 ดาว

29/10/2021
#641019 นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (Pfizer)   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้นำนักเรียนที่มีอา...
20/10/2021

#641019 นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (Pfizer)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้นำนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 จำนวน 7 คน ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#ประกาศผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านการพิ...
20/10/2021

#ประกาศผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การตรวจสอบและได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2564 ⭐️⭐️⭐️

🌟กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ได้แก่
- นางสาวจรัญญา ก้องแดนไพร “ระดับดีเยี่ยม”
- นางสาวธีราภรณ์ พราหมณโชติ “ระดับดีมาก”

🌟กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่
- นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ “ระดับดีมาก”

🌟กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่
- นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์ “ระดับดีมาก”
- นางสาวแจ่มใส ปทุมสูตร “ระดับดีมาก”

#640922 รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับดีเด่น ปีที่ 2   วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นางสาวอรทัย น้...
20/10/2021

#640922 รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับดีเด่น ปีที่ 2

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับดีเด่น ติดต่อกันปีที่ 2 ณ ห้องประชุพลายชุมพล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายครรชิต มโนวรางกูร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้

#640907 มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา 2,000 บาท   วันที่ 7 กันยายน 2564 นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู...
20/10/2021

#640907 มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา 2,000 บาท

วันที่ 7 กันยายน 2564 นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ดำเนินการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน 2,000 บาท ขอขอบพระคุณรัฐบาล ที่จัดสรรเงินงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

#640827 อู่ตะเภา...เราพัฒนา ร่มรื่น สวยงาม   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่...
20/10/2021

#640827 อู่ตะเภา...เราพัฒนา ร่มรื่น สวยงาม

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นำโดย นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

13/10/2021
#วันแม่แห่งชาติ   วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึ...
13/08/2021

#วันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

12/08/2021
#สอน ON LINE & ON HAND   นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จัดกา...
30/07/2021

#สอน ON LINE & ON HAND

นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON LINE และรูปแบบ ON HAND ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ถวายเทียนพรรษาวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ต...
30/07/2021

#ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยได้นำเทียนพรรษาไปถวายจำนวน 2 วัน ได้แก่ วัดอู่ตะเภา และวัดฝาโถ

#ถวายพระพรชัยมงคล   วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา คณะครู และบุคลากรทางการ...
30/07/2021

#ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

28/07/2021
#เลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ ON - SITE ภาคเรียนที่ 1/2564   ตามที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 18...
14/07/2021

#เลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ ON - SITE ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีมติให้งดการเรียนการสอนรูปแบบ ON SITE (การมาเรียนที่โรงเรียน) ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Hand (แบบฝึกหัด) และรูปแบบ ON - Line (เรียนออนไลน์) หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ครูประจำชั้นจะติดต่อประสานงานเรื่องแจกแบบฝึกหัด ใบงาน การเข้าเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนทราบต่อไป

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูประจำชั้น และติดต่อราชการ โทร. 089-5281441 ผอ.อรทัย น้ำทิพย์

#เลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ ON - SITE ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีมติให้งดการเรียนการสอนรูปแบบ ON SITE (การมาเรียนที่โรงเรียน) ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Hand (แบบฝึกหัด) และรูปแบบ ON - Line (เรียนออนไลน์) หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ครูประจำชั้นจะติดต่อประสานงานเรื่องแจกแบบฝึกหัด ใบงาน การเข้าเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนทราบต่อไป

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูประจำชั้น และติดต่อราชการ โทร. 089-5281441 ผอ.อรทัย น้ำทิพย์

#ฉีดวัคซีน ครบ 100%      ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนครบทุกคน
07/07/2021

#ฉีดวัคซีน ครบ 100%

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนครบทุกคน

#ฉีดวัคซีน ครบ 100%

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนครบทุกคน

#640702อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนออนไลน์และการอัดคลิปสอน #Technology-based learning    วันที่ 2 กรกฎาคม 256...
03/07/2021

#640702อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนออนไลน์และการอัดคลิปสอน #Technology-based learning

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 น.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดอู่ตะเภา และคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนออนไลน์และการอัดคลิปสอนในยุคโควิด 2019” มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน โดยตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนาครูให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ทบทวน เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความเหมาะสม ผ่าน Technology-based learning ที่หลากหลาย

#เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2564   ตาม คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี และหนังสือสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่กา...
30/06/2021

#เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ตาม คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี และหนังสือสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนการเรียนการสอนรูปแบบ ON SITE (การมาเรียนที่โรงเรียน) ออกไปก่อน ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เลื่อนเปิดเทอมจากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 ครูประจำชั้นจะติดต่อประสานงานเรื่องแจกแบบฝึกหัด ใบงาน หนังสือเรียน ให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้าน

📌หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูประจำชั้น และติดต่อราชการ โทร. 089-5281441 (ผอ.อรทัย น้ำทิพย์)

#ON HANDวันที่ 15 มิถุนายน 2564 น.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มอบหมายครูประจำชั้นระดับอนุบาล - ประถมศึกษาดำ...
30/06/2021

#ON HAND

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 น.ส.อรทัย น้ำทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มอบหมายครูประจำชั้นระดับอนุบาล - ประถมศึกษาดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารเสริม (นม)
แบบฝึกหัด ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อย่างเคร่งครัด

#ปรับปรุงภูมิทัศน์   เมื่อวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะค...
30/06/2021

#ปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามหญ้าหน้าโรงเรียน ห้องดนตรี ห้องประชุม จุด Check In ของโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

#เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564   ตามที่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ทุกโรงเรียนใน...
18/06/2021

#เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี เลื่อนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ On site (เรียนที่โรงเรียน) ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จึงขอเลื่อนเปิดเทอม จากเดิมวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ออกไปอีกเป็น วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
📌 ระหว่างวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 ครูประจำชั้นจะติดต่อประสานงาน เรื่องการแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียน นำกลับไปทำที่บ้าน

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูประจำชั้น และติดต่อราชการ โทร. 089-5281441 (ผอ.อรทัย น้ำทิพย์)

ด้วยความปราถนาดีจากผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 😊😊

#เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี เลื่อนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ On site (เรียนที่โรงเรียน) ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา จึงขอเลื่อนเปิดเทอม จากเดิมวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ออกไปอีกเป็น วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
📌 ระหว่างวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 ครูประจำชั้นจะติดต่อประสานงาน เรื่องการแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียน นำกลับไปทำที่บ้าน

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูประจำชั้น และติดต่อราชการ โทร. 089-5281441 (ผอ.อรทัย น้ำทิพย์)

ด้วยความปราถนาดีจากผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 😊😊

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา #การจัดการเรียนการสอน #OnHand   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ...
12/06/2021

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา #การจัดการเรียนการสอน #OnHand

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ มีมติให้สถานศึกษาชะลอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ On site (เรียนที่โรงเรียน) ออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้
📌โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จะจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand (รับแบบฝึกหัดไปทำที่บ้าน) โดยให้มารับแบบฝึกหัด , อุปกรณ์การเรียน , รับเงินค่าเสื้อผ้า และอาหารเสริม (นม) ในวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามเวลาดังนี้
🌟 เวลา ๐๙.๐๐ น. ชั้นอนุบาล ๑ - ๓
🌟 เวลา ๑๐.๐๐ น. ชั้น ป.๑ - ๓
🌟 เวลา ๑๑.๐๐ น. ชั้น ป.๔ - ๖

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๙-๕๒๘๑๔๔๑ (ผอ.อรทัย น้ำทิพย์)

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา #การจัดการเรียนการสอน #OnHand

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ มีมติให้สถานศึกษาชะลอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ On site (เรียนที่โรงเรียน) ออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้
📌โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จะจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand (รับแบบฝึกหัดไปทำที่บ้าน) โดยให้มารับแบบฝึกหัด , อุปกรณ์การเรียน , รับเงินค่าเสื้อผ้า และอาหารเสริม (นม) ในวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามเวลาดังนี้
🌟 เวลา ๐๙.๐๐ น. ชั้นอนุบาล ๑ - ๓
🌟 เวลา ๑๐.๐๐ น. ชั้น ป.๑ - ๓
🌟 เวลา ๑๑.๐๐ น. ชั้น ป.๔ - ๖

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๙-๕๒๘๑๔๔๑ (ผอ.อรทัย น้ำทิพย์)

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา #เลื่อนเปิดเทอม 1/2564   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่...
20/05/2021

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา #เลื่อนเปิดเทอม 1/2564

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
จึงขอเลื่อนเปิดเทอมจากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ออกไปอีกเป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูประจำชั้น และติดต่อราชการ โทร. 089-5281441 (ผอ.อรทัย น้ำทิพย์)

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา #เลื่อนเปิดเทอม 1/2564

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
จึงขอเลื่อนเปิดเทอมจากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ออกไปอีกเป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูประจำชั้น และติดต่อราชการ โทร. 089-5281441 (ผอ.อรทัย น้ำทิพย์)

#ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน #NT ป.3 ปีการศึกษา 2563   🌟คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน     🎯ด้านคณิตศาสต...
06/05/2021

#ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน #NT ป.3 ปีการศึกษา 2563

🌟คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน
🎯ด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 80.00
🎯ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 81.50
🎯รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 80.75

ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี 🙏🏻🙏🏻
ขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ที่ตั้งใจ มุ่งมั่น จนมาถึงวันนี้

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา   ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกๆ ท่าน หากนักเรียนอาศัยอยู่นอกพื้นที่ ให้นำนักเรียนเข้ามาอยู่ในพ...
05/05/2021

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกๆ ท่าน หากนักเรียนอาศัยอยู่นอกพื้นที่ ให้นำนักเรียนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ก่อนวันเปิดเทอม (1 มิถุนายน 2564) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
เพื่อเป็นการป้องกันและความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

ด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 🙏🏻🙏🏻

#ประกาศโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกๆ ท่าน หากนักเรียนอาศัยอยู่นอกพื้นที่ ให้นำนักเรียนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ก่อนวันเปิดเทอม (1 มิถุนายน 2564) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
เพื่อเป็นการป้องกันและความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

ด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 🙏🏻🙏🏻

#ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน 🙏🏻🙏🏻   รายนามผู้บริจาคปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ขอขอบ...
04/05/2021

#ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน 🙏🏻🙏🏻

รายนามผู้บริจาคปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่านร่วมบริจาคให้ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาด้วยนะคะ 🙏🏻🙏🏻

📌📌ท่านใดมีความประสงค์ในการสนับสนุนกับทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบางนางบวช ชื่อบัญชี โรงเรียนวัดอู่ตะเภา บัญชีเลขที่ 677-9-03497-5

#ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน 🙏🏻🙏🏻

รายนามผู้บริจาคปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่านร่วมบริจาคให้ทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภาด้วยนะคะ 🙏🏻🙏🏻

📌📌ท่านใดมีความประสงค์ในการสนับสนุนกับทางโรงเรียนวัดอู่ตะเภา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบางนางบวช ชื่อบัญชี โรงเรียนวัดอู่ตะเภา บัญชีเลขที่ 677-9-03497-5

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหารสถานศึกษ...
04/05/2021

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดอู่ตะเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดอู่ตะเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ที่อยู่

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
Suphan Buri
72120

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สพ.เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Suphan Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนผู้ใหญ่ใจดี และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยโรงเรียนวัดอู่ตะเภา มีนักเรียน ๑๓๙ คน ครู ๑๕ คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนยังขาดชุดขาวปฏิบัติธรรม ใส่ทุกวันพระ รองเท้า ถุงเท้านักเรียน กระเป๋านักเรียน เสื้อผ้านักเรียน และเครื่องเล่นเด็กอนุบาลกลางแจ้ง สีทาอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก จึงขอความอนุเคราะห์ท่านใจบุญทุกท่านร่วมกันบริจาคเพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนวัดอู่ตะเภาค่ะ ติดต่อได้ที่ ผอ.อรทัย น้ำทิพย์ ๐๘๙ ๕๒๘๑๔๔๑
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีครับ จำผมได้มั้ยครับ