งานจราจร สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง

งานจราจร สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง รับรู้ข่าวสารด้านการจราจร,งานประชา
(24)

25 ส.ค.2566 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.ฯ, ด.ต.ชัยยา เครือชาลี และ ด.ต.สถิตย์ ปามา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร...
25/08/2023

25 ส.ค.2566 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.ฯ, ด.ต.ชัยยา เครือชาลี และ ด.ต.สถิตย์ ปามา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางจราจร จนรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปด้วย บริเวณทางลงสะพานข้ามคลองแจ๊ก ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) ขาเข้า จึงได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรีบประสานรถเครน(เป็นรถบรรทุกที่ติดอยู่พอดี) ช่วยกันยกต้นไม้ออกให้พ้นกีดขวางโดยเร็ว จนรถยนต์สามารถวิ่งผ่านไปได้

15 ส.ค.2566 ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ  พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ร่วมกับเทศบา...
16/08/2023

15 ส.ค.2566 ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ร่วมกับเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง แขวงทางหลวงนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคนเร่รอนทำเพิงพักวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า และจอดรถกีดขวาง บริเวณถนนบางกรวยไทรน้อย

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ได้รับใบสั่งให้เสียค่าปรับจราจรอย่าปล่อยให้ค้างชำระ มิฉะนั้นจะมีผลไม่ได้รับควา...
14/08/2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ได้รับใบสั่งให้เสียค่าปรับจราจรอย่าปล่อยให้ค้างชำระ มิฉะนั้นจะมีผลไม่ได้รับความสะดวกในการรับเครื่องหมายการแสดงการชำระภาษีประจำปี จะมิได้รับเครื่องหมายแสดงภาษี และหากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับเพิ่มเติมในอัตราค่าปรับที่สูงอีกด้วย
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน หากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ไม่แน่ใจว่าตนเองมีใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับหรือมีใบสั่งค้างชำระหรือไม่ สามารถลงทะเบียนใช้งานและตรวจสอบได้ที่เว็บไซ้ต์ https://ptm.police.go.th หรือตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

#โดยสามารถชำระค่าปรับตามใบสั่งหรือใบสั่งค้างชำระได้ที่
- สถานีตำรวจทุกแห่ง
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- สำนักงานไปรษณีย์ทุกสาขา
- จุดรับชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
- ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติม
- ชำระผ่าน แอปพลิเคชั่นกรุงไทย next แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
- ชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่านเว็บไซต์ E-Ticket PTM : https://ptm.police.go.th/eTicket
- ชำระที่เคาน์เตอร์บริการที่มีสัญลักษณ์ PTM เช่น family mart / top supermarket / ไทวัสดุ เป็นต้น
- หรือชำระผ่านระบบ Mobile Banking หรือ Internet Banking ของทุกธนาคาร

ซึ่งหากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่มีใบสั่งคงค้าง หรือชำระค่าปรับเสร็จสิ้นแล้วก่อนการต่อภาษีประจำปี ก็จะสามารถได้รับป้ายการเสียภาษีทันทีที่ต่อภาษี

ใบสั่งที่ผู้ขับขี่ไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด (ใบสั่งทุกประเภท ทั้งแบบที่เขียนโดยเจ้าพนักงานจราจร รวมถึงใบสั่งกล้องที่ส่งทางไปรษณีย์ และทั้งใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์) และเจ้าพนักงานจราจรออกหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระค่าปรับตามใบสั่งอีกครั้ง ก็ยังฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับในกำหนดเวลาตามหนังสือแจ้งเตือน ถือเป็น “ใบสั่งค้างชำระ”

“เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนั้น หากขอชำระภาษีโดยไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งค้างชำระไปในคราวเดียวกันนั้น นายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจำปีแต่จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายภาษี) ให้

โดยจะออกหลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีซึ่งมีอายุ 30 วันให้ไปก่อน เพื่อให้ไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน จึงจะมารับป้ายภาษีได้

ซึ่งถ้าหากยังฝ่าฝืนไม่ไปชำระค่าปรับและยังใช้ยานพาหนะนั้นบนท้องถนน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบก็จะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินถึง 2,000 บาทต่อครั้งตาม ม.60 ของพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และทั้งจะถูกตัดคะแนนจราจรอีก 1 คะแนนต่อครั้ง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อีกด้วย

"เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าปรับและเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจร ลดการกระทำผิดซ้ำเพื่อลดอุบัติเหตุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติใคร่ขอให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะได้กรุณารักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง"

กระทรวงมหาดไทย ออก “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566” ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดนน...
13/08/2023

กระทรวงมหาดไทย ออก “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566” ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผังเมืองรวมฉบับนี้เป็นการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย หลังจากที่นนทบุรีขาดการบังคับใช้ผังเมืองรวมมาเกือบสิบเอ็ดปี ตั้งแต่ผังเมืองรวมฉบับที่แล้วหมดอายุใช้บังคับไปเมื่อ 23 มีนาคม 2555

ผังเมืองรวมนนทบุรีฉบับใหม่นี้ ได้จำแนกที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยออกเป็น 8 ประเภทย่อย ได้แก่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 3 ประเภทย่อย (ย.1 ถึง ย.3) ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 3 ประเภทย่อย (ย.4 ถึง ย.6) และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากอีก 2 ประเภทย่อย (ย.7 ถึง ย.8) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 4 ประเภท (พ.1 ถึง พ.4) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 3 ประเภทย่อย (อ.1 ถึง อ.3) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 4 ประเภทย่อย (ก.1 ถึง ก.4) ฯลฯ

ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการกำหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (F.A.R.) อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (O.S.R.) พื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ และข้อยกเว้นให้รับการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภทที่อยู่ในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่นเดียวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะของ Bonus F.A.R. ไว้ 4 กรณีให้เลือกดำเนินการกรณีใดกรณีหนึ่งด้วย ได้แก่ กรณีจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ กรณีอาคารสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับประชาชนเป็นการทั่วไป กรณีได้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตทางหลวงจัดให้เป็นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกรณีอาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้จัดให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารเพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลด: cpa\ma\ma66-ntb.pdf

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ห่วงใยประชาชน ขับเคลื่อนโครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอด...
12/08/2023

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยประชาชน ขับเคลื่อนโครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” มุ่งลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน สร้างตำรวจจราจรมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
https://www.youtube.com/watch?v=R0OezTXDT94

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยประชาชน ขับเคลื่อนโครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ประ...

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
10/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

31/07/2023
ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟ...
29/07/2023

ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน "จราจรสัมพันธ์" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและรับใช้ประชาชนต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงานเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

28 ก.ค.66 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.ฯ และ ร.ต.อ.วีระยุทธ ครรพชูติ รอง สว.จร.ฯ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที...
28/07/2023

28 ก.ค.66 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.ฯ และ ร.ต.อ.วีระยุทธ ครรพชูติ รอง สว.จร.ฯ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ บริเวณพิธีฯ หน้า สภ.บางบัวทอง

#ทรงพรเจริญ
#งานจราจรสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท...
28/07/2023

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ตำรวจภูธรภาค ๑
#ทรงพระเจริญ
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#งานจราจรสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรภาค1 #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 25 ก.ค.2566 เวลา 10.00 น. ส.ต.ต.อับดลร่อหมาน แหละโต๊ะหมัน ผบ.หมู่ คฝ.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ช่วยเหลือเจ้าของรถบรรทุก ...
26/07/2023

วันที่ 25 ก.ค.2566 เวลา 10.00 น. ส.ต.ต.อับดลร่อหมาน แหละโต๊ะหมัน ผบ.หมู่ คฝ.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ช่วยเหลือเจ้าของรถบรรทุก 18 ล้อ เทรลเลอร์ น้ำมันหมด ถนน 340 ขาเข้า รับอาสานำเจ้าของรถไปซื้อน้ำมัน ปั๊มปตท. มาเติมให้เป็นที่เรียบร้อย แล้วไปต่อได้ตามปกติ

21/07/2023
วันที่ 17 ก.ค.66 เวลาประมาณ 12.00 น. ร.ต.อ.ณริศย์  ดำรงค์ธวัช รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง, ร.ต.ต.นิพน พรหมอินทร์ รอง สว.(จร...
17/07/2023

วันที่ 17 ก.ค.66 เวลาประมาณ 12.00 น. ร.ต.อ.ณริศย์ ดำรงค์ธวัช รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง, ร.ต.ต.นิพน พรหมอินทร์ รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบท ตรวจสอบป้ายโฆษณาป้ายร้านค้าวางบนพื้นผิวจราจรซึ่งทำให้กีดขวางการจราจรที่ปรากฏตามสื่อ ขณะนี้ ได้แก้ไขและยกป้ายประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้แก้ไข เป็นที่เรียบร้อย

16/07/2023

🚨🚨บช.น. แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีชุมนุมฯ #คาร์ม็อบ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – กองบัญชาการกองทัพบก – กองบัญชาการกองทัพเรือ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 ก.ค.2566
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.น./ รองโฆษก บช.น. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 2566 ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ
แบบขบวนคาร์ม็อบโดยรวมตัวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 13.00 น. และจะเคลื่อนขบวนไปบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก, กองบัญชาการกองทัพเรือ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ นั้น
เนื่องจากเส้นทางการเคลื่อนขบวนคาร์ม็อบ และบริเวณการชุมนุมฯ เป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน บช.น. จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง และขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุมฯ ดังนี้
1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ
1.1 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไป กองบัญชาการกองทัพบก (ที่หมาย 1)
- อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - ถ.ราชดำเนิน – ที่หมาย 1
1.2 กองบัญชาการกองทัพบก ไป กองบัญชาการกองทัพเรือ (ที่หมาย 2)
- ถ.ราชดำเนิน - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – ถ.อรุณอัมรินทร์ – ที่หมาย 2
1.3 กองบัญชาการกองทัพเรือ ไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ที่หมาย 3)
- ถ.อรุณอัมรินทร์ - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – ถ.ราชดำเนิน – ถ.นครสวรรค์ –
ถ.พิษณุโลก – ถ.เพชรบุรี – ถ.ราชดำริ – ถ.พระราม 1 – ที่หมาย 3
1.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไป หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ที่หมาย 4)
- ถ.พระราม 1 – ที่หมาย 4
2. เส้นทางแนะนำประชาชน
2.1 ถ.พหลโยธิน 2.9 ถ.เจริญกรุง
2.2 ถ.พระราม 6 2.10 ถ.ประชาธิปก
2.3 ถ.ราชวิถี 2.11 ถ.อิสรภาพ
2.4 ถ.ศรีอยุธยา 2.12 ถ.พรานนก
2.5 ถ.พระราม 9 2.13 ถ.บรมราชชนนี
2.6 ถ.จตุรทิศ 2.14 สะพานพระราม 8
2.7 ถ.สุขุมวิท 2.15 สะพานพระปกเกล้า
2.8 ถ.พระราม 4 2.16 สะพานพุทธฯ
บช.น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง และขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
หากต้องการทราบข้อมูลสภาพการจราจร และสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถดาวน์โหลดแผนที่จราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ที่ Facebook และ Twitter 1197

#เส้นทางเลี่ยง
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

14/07/2023
วันนี้ (14 ก.ค.66) เวลาประมาณ 09.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ  มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง ,ร.ต.ต.ไพฑูรย์  เทียบแสง รอง สว.(จร.)...
14/07/2023

วันนี้ (14 ก.ค.66) เวลาประมาณ 09.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง ,ร.ต.ต.ไพฑูรย์ เทียบแสง รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการให้สัญญาณจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนนันทนวรวิทย์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ในกิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน(ความเสี่ยง 4 ด้าน)

14/07/2023

📣🚧 #ประกาศ : #ปิดจราจร #ต่างระดับบางใหญ่ (ฝั่ง ถ.รัตนาธิเบศร์-มุ่งไปสุพรรณ) ⏰ 14-17 ก.ค.66 (22.00 -04.00 น.) 📍ให้ไป #กลับรถ สะพานหน้าตลาดต้นไม้-แก้วอินทร์ 🚗🚗 เพื่อดำเนินงาน #มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี🚧

📣 โครงการฯ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี “ตอน 2”
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ใช้เส้นทางและผู้พักอาศัยบริเวณต่างระดับบางใหญ่ ถนนกาญจนา ทล.9 - ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทิศทางแครายไปสุพรรณบุรี) โครงการฯ มีแผนเข้าทำการก่อสร้างโครงสร้างพื้นสะพานในวันที่ 14-17 ก.ค. 2566 เพื่อความปลอดภัยมีความจำเป็นต้อง

ปิดการจราจร เส้นทางแคราย>ไปสุพรรณบุรี
ในเวลา 22.00 -04.00 น.

ผู้ใช้เส้นทางสามารถเลี้ยวซ้ายได้ปกติ แล้วใช้สะพานกลับรถตรงไปสุพรรณบุรีได้ทดแทน (ตามรูปประกอบ)

#ข่าวคนนนท์ 14 ก.ค.66
📸 #โครงการมอเตอร์บางใหญ่กาญจนบุรี
แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง

#แขวงทางหลวงนนทบุรี #มอเตอร์เวย์ #มอเตอร์เวย์บางใหญ่ #มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี #รถติด #บางใหญ่ #นนทบุรี #จังหวัดนนทบุรี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ...
12/07/2023

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการประกวด : https://contest-thailand.com/ddpm-infographic-contest-2023/

วันที่ 11 ก.ค.66 เวลาประมาณ 13.00 น.  ด.ต.สุวท จิว ผบ.หมู่ จร.สภ.บางบัวทอง ขณะออกตรวจสภาพการจราจร ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถึง...
12/07/2023

วันที่ 11 ก.ค.66 เวลาประมาณ 13.00 น. ด.ต.สุวท จิว ผบ.หมู่ จร.สภ.บางบัวทอง ขณะออกตรวจสภาพการจราจร ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถึงบริเวณหน้าตลาดมนวดี ได้พบรถบรรทุกจอดเสียอยู่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าน้ำมันหมด จึงได้ให้การช่วยเหลืออาสาไปซื้อน้ำมันมาเติมให้ จนสามารถขับขี่ต่อไปได้

วันที่ 12 ก.ค.66 เวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางบัวทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาแก้ไขท่อปูนตกหล่นบร...
12/07/2023

วันที่ 12 ก.ค.66 เวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางบัวทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาแก้ไขท่อปูนตกหล่นบริเวณถนนบางไผ่-หนองเพรางายเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้เปิดการจราจรตามปกติไม่มีบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางบัวทองออกกวดขันวินัยจราจรประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการจอดรถบนทางเท้า บริเวณหน้าปั้มน้ำมันบางจาก ...
07/07/2023

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางบัวทองออกกวดขันวินัยจราจรประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการจอดรถบนทางเท้า บริเวณหน้าปั้มน้ำมันบางจาก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หากมีผู้ฝ่าฝืน จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป จึงประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เรื่องแก้ไขปัญหาการจราจรและจอดรถกีดขวาง บริเว...
04/07/2023

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เรื่องแก้ไขปัญหาการจราจรและจอดรถกีดขวาง บริเวณถนนเลียบคลองบางไผ่ ได้ทำการตกลงว่าจะแก้ไขแบบให้รถที่จอดคอยรับบุตรหลานเข้าไปจอดคอยภายในโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เนื่องจากทางโรงเรียนฯ เสร็จสินการสอนตามเวลาดังกล่าว

04/07/2023

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ทรงพระเจริญ
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรภาค1
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่จราจร สภ.บางบัวทอง ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ใช...
23/06/2023

เจ้าหน้าที่จราจร สภ.บางบัวทอง ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ทาง

(22 มิ.ย.66) เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง และ ร.ต.ต.นิพน พรหมอินทร์ รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง...
22/06/2023

(22 มิ.ย.66) เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง และ ร.ต.ต.นิพน พรหมอินทร์ รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง ได้ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกไฟแดง ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย (ซ.วัดลาดปลาดุก) ซึ่งมีปัญหารถตัดกระแสรถทางตรงก่อนเข้าแยกฯ ทำให้รถเคลื่อนตัวช้าทำให้มีรถสะสม โดยเสนอให้แขวงฯ พิจารณาวางเสากั้นจราจรแถบขาว (เสาล้มลุก) เพื่อป้องกันรถตัดกระแสและป้องกันอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีนำข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว

(22 มิ.ย.66) เวลา 11.30 น. ร.ต.ต.นิพน พรหมอินทร์ รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง ได้เข้าประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านค้าริมถนน...
22/06/2023

(22 มิ.ย.66) เวลา 11.30 น. ร.ต.ต.นิพน พรหมอินทร์ รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง ได้เข้าประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านค้าริมถนนกาญจนาภิเษก ไม่ให้นำสิ่งของมาวางบนพื้นทางและบนฟุตบาททางเท้า ไม่ให้เป็นอุปสรรคกับผู้ใช้ทางและเดินเท้า เบื้องต้นผู้ค้ายินยอมปฏิบัติตาม ซึ่งหากฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังหรือพบเห็นอีก จะพิจารณาบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

(20 มิ.ย.66) เวลา 11.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง ได้ร่วมกับนางชัชฎาวรรณ ท้าวฬา รอง ผอ.แขวงทางหลวงนน...
20/06/2023

(20 มิ.ย.66) เวลา 11.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง ได้ร่วมกับนางชัชฎาวรรณ ท้าวฬา รอง ผอ.แขวงทางหลวงนนทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกับตรวจสอบระบบสัญญาณไฟสลับทิศทางจราจร บริเวณสะพานข้ามแยกไทรน้อย เพื่อนำมาแก้ไขปัญหารถติดสะสมเนื่องจากชะลอตัวรถขึ้นสะพาน โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนฝั่งมุ่งหน้าอำเภอไทรน้อย

(20 มิ.ย.66) เวลา 11.00 น. งานจราจร สภ.บางบัวทอง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดรถเพิ่มเติม บริเวณทางเบี่ยงการจราจร จุดก่...
20/06/2023

(20 มิ.ย.66) เวลา 11.00 น. งานจราจร สภ.บางบัวทอง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดรถเพิ่มเติม บริเวณทางเบี่ยงการจราจร จุดก่อสร้างสะพาน ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ทล.340 (ฝั่งขาเข้า) ซึ่งมักผู้ขับขี่นำรถยนต์มาจอดช่องทางซ้ายกีดขวางการจราจร ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน จึงฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรด้วย

วันที่ 17 มิ.ย 66 สภ.บางบัวทอง ทันทีที่ได้รับแจ้งว่า พื้นถนนยุบตัวบริเวณช่องทางด่วน ถนนกาญจนาภิเษก (ขาออก) ได้ประสานหมวด...
18/06/2023

วันที่ 17 มิ.ย 66 สภ.บางบัวทอง ทันทีที่ได้รับแจ้งว่า พื้นถนนยุบตัวบริเวณช่องทางด่วน ถนนกาญจนาภิเษก (ขาออก) ได้ประสานหมวดทางหลวงบางบัวทอง และหมวดทางหลวงบางใหญ่ เร่งรัดข้าดำเนินการปะซ่อมหลุมบ่อสาย 9 ขาออก (ช่องทางขวาสุด) กม.42+230 จนแล้วเสร็จสามารถใช้ได้การได้ปกติ

วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 12.00 น. ด.ต.ชัยยา เครือชาลี ผบ หมู่ จร.สภ.บางบัวทอง ได้กวดขันวินัยจราจรรถจอดไหล่ทาง บริเวณ...
16/06/2023

วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 12.00 น. ด.ต.ชัยยา เครือชาลี ผบ หมู่ จร.สภ.บางบัวทอง ได้กวดขันวินัยจราจรรถจอดไหล่ทาง บริเวณ ถ.เลียบคลองบางไผ่ และประชาสัมพันธ์ร้านขายผัดไทย กรณีรถลูกค้าจอดรถบนถนนและกีดขวางจราจร เจ้าของร้านให้ความร่วมมือ
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 11.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร,สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังจราจร ได้ร่วมกับบริษัท ซีพี อ...
16/06/2023

วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 11.00 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร,สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังจราจร ได้ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (จำลองสถานการณ์) ประจำปี 2566 ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิเหตุฉุกเฉิน
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 15 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. สภ.บางบัวทอง นำโดย ร.ต.อ.ณริศย์ ดำรงธวัช รอง สว.(จร,)สภ.บางบัวทอง ได้ดำเนินการติดตั้งป้า...
15/06/2023

วันที่ 15 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. สภ.บางบัวทอง นำโดย ร.ต.อ.ณริศย์ ดำรงธวัช รอง สว.(จร,)สภ.บางบัวทอง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดตลอดแนว บริเวณทางคู่ขนาน ถนนหมายเลข 9 (บางบัวทอง-บางปะอิน) ซึ่งเป็นถนนที่สร้างใหม่และเป็นบริเวณที่มักมีผู้ขับขี่นำรถยนต์มาจอดทำให้เสียช่องทางการจราจร โดยเฉพาะรถบรรทุก และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถชนท้ายจึงฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรด้วย
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 14 มิ.ย.66) เวลาประมาณ 19.00 น. ส.ต.ต.กฤษฎา สิมนาม ผบ.หมู่งาน จร. สภ.บางบัวทอง ได้เข้าตรวจสอบบริเวณจุดสร้างถนน ทา...
14/06/2023

วันที่ 14 มิ.ย.66) เวลาประมาณ 19.00 น. ส.ต.ต.กฤษฎา สิมนาม ผบ.หมู่งาน จร. สภ.บางบัวทอง ได้เข้าตรวจสอบบริเวณจุดสร้างถนน ทางเข้าหมู่บ้านนครทอง พาร์วิล ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) ซึ่งมีดินยุบตัวหลังจากฝนตก ทำให้มีรถยนต์ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความลำบาก บางคันติดหล่ม ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ใช้ทาง จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาประสานผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 12 มิ.ย.66 เวลา 10:00 น. ร.ต.อ.ณริศย์  ดำรงค์ธวัช รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังจราจร ออกกวดขันวินัยจราจรรถจ...
12/06/2023

วันที่ 12 มิ.ย.66 เวลา 10:00 น. ร.ต.อ.ณริศย์ ดำรงค์ธวัช รอง สว.(จร.)สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังจราจร ออกกวดขันวินัยจราจรรถจอดกีดขวางการจราจร ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย (ซอยวัดลาดปลาดุก) และประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถให้พ้นกีดขวางการจราจร
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 5 มิ.ย.66 เวลา 17.35 น. พ.ต.ท.พล พื้นพรม รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทอง (หน.จร.) พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร ได้ออกกวดวินัยจราจ...
12/06/2023

วันที่ 5 มิ.ย.66 เวลา 17.35 น. พ.ต.ท.พล พื้นพรม รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทอง (หน.จร.) พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร ได้ออกกวดวินัยจราจร และประชาสัมพันธ์ร้านขายใบกระท่อม ในซอยลาดปลาดุก ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย บริเวณหน้าหมู่บ้าน ศิลปการปาร์ค 4 เนื่องจาก ได้ติดป้าย กีดขวางทางเดินเท้า ของประชาชน
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 10 มิ.ย.66 เวลา15:45 น. ร.ต.อ.กษิดิศ  มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง และ ส.ต.ต.กฤษดา  สิมนาม ผบ.หมู่ จร.สภ.บางบัวท...
12/06/2023

วันที่ 10 มิ.ย.66 เวลา15:45 น. ร.ต.อ.กษิดิศ มอญขาม รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง และ ส.ต.ต.กฤษดา สิมนาม ผบ.หมู่ จร.สภ.บางบัวทอง ได้ช่วยเหลืออำนวยการจราจร เหตุ ว.40 ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริเวณหน้าบริษัทเวอร์โก้ ถนน340 ขาออก
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

📌📌แจ้งประชาสัมพันธ์ 📌📌โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ตอน 1 จะดำเนินการปิดทางคู่ขนาน บนทา...
09/06/2023

📌📌แจ้งประชาสัมพันธ์ 📌📌
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ตอน 1
จะดำเนินการปิดทางคู่ขนาน บนทางหลวงหมายเลข 9
(ช่วงลงมาจากสะพานต่างระดับบางใหญ่ - สุพรรณบุรี)
มุ่งหน้าสุพรรณบุรี ฝั่งขาออก โดยเบี่ยงรถให้ใช้ทางหลัก
เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน Ramp BYI2 Span P7 - P8
📌ในคืนวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. 📌
📌ในคืนวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 11.00 น. 📌
ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้
และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง
หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว
รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน
ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ
และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ
ระหว่างดำเนินการได้ที่ นายนพดล อัครธรรมวุฒิ นายช่างโครงการฯ
โทร. 099-3108663 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586
(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ 8 มิ.ย.66 พ.ต.ท.พล พื้นพรม  รอง ผกก.ป. สภ.บางบัวทอง (หน.จร.) ได้ออกกวดวินัยจราจร และประชาสัมพันธ์วินจักรยานยนต์รั...
08/06/2023

วันที่ 8 มิ.ย.66 พ.ต.ท.พล พื้นพรม รอง ผกก.ป. สภ.บางบัวทอง (หน.จร.) ได้ออกกวดวินัยจราจร และประชาสัมพันธ์วินจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณแยกชลลดา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไม่ให้นำรถจักรยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจรในบริเวณดังกล่าวอีก
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 30 พ.ค.66 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ทำหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแ...
02/06/2023

วันที่ 30 พ.ค.66 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ทำหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ,ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณมือ การใช้สัญญาณนกหวีด และการฝึกออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจ
#สุภาพบุรุษจราจร
#สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
#ตำรวจภูธรภาค1

ที่อยู่

ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณ
Suphan Buri
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621941050

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Suphan Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี
เรียน ผู้บังคับบัญชา
และประชาชนผู้ใช้รถในการสัญจร
วันนี้ ๗ ก.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ พ.ต.อ.พรเทพ เพ็ชรรักษ์ ผกก.สภ.บางบัวทอง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน์ สวป.ฯ หน.จร.สภ.บางบัวทอง จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์”จุดเสี่ยงอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โปรดลดความเร็วและใช้ความระมัดระวัง จำนวน ๒ ป้าย บริเวณปากซอยเทศบาล๖ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย จุดที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๒๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ด้วยความปรารถนาดีจาก สภ.บางบัวทอง
ขออนุญาตแชร์ค่ะ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมานำเสนอและฝากติดตามกันค่ะ
#สืบสวน #สอบสวน #อุเทนนุ้ยพิน
https://youtu.be/8OAH4W2Ui34
ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ
#สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
https://youtu.be/MoFDY01_05Q
ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ
#สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
รบกวนผู้บังคับบัญชางานจราจรสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ช่วยลงมาแก้ไขถนนกาญจนาขาออกที่เลี้ยวซ้ายเข้าเลียบคลองถนน ขอบคุณครับ
รบกวนหน่วยงานนราจร 21/9/63 เวลาประมาณ10.15น.ช่วงหน้าป้ายรถเมล์ตรงข้ามบ้านบัวทอง มีกรวยตั้งอยู่ 2 อันรถแท็กซี่ยังมาจอดขวางหน้าป้ายรถเมล์ รถที่มารับส่งต้องจอดอยู่เลนที่ 2
เรียนท่านผู้บังคับบัญชาและหน่อยงานจราจรสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ณ.18 มิถุนายน 63 เวลาประมาณ 06:30 น.ถึง 07:00 น. ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก หน้าโรงรับจำนำเดอะสแควร์ รถตู้วินหมู่บ้านบัวทอง - เดอะมอลล์บางแค ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมการขนส่งทางบก เจ้าของวินหรือผู้คุมดูแลวิน รบกวนช่วยกวดขันเรื่องทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับ มีอุบัติเหตุมาจะรับผิดชอบไม่ไหวกันนะครับ(พรบ.รถไม่คุ้มครอง) จะเกิดการสูญเสียขึ้นได้ครับ ต้องขออภัยที่ไม่ได้เซ็นเซอร์หรือปิดบังป้ายทะเบียนรถครับ
จอดรถซื้อของทางเข้า​ the​ one​ บางใหญ่ค่ะ​ อันตรายมาก​ รบกวนกวดขันการจอดรถหน้าทางเข้าออกด้วยค่ะ​ ข้างในมีที่จอดเยอะ​ ทำไมไม่จอดกันคะ
ฝากท่านสว.จร. ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความสะดวกช่องทางขาเข้าบ้านกล้วย ไทรน้อย ช่วงเย็น ด้วยค่ะ เพราะรถเบียดกัน 3-4 เลนเพื่อเข้า ถนนบ้านกล้วยเพียงเลนเดียว รถเลนที่ 3-4จะใช้วิธีการหักเข้าทางเข้าเลย

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
ฝากตรวจสอบระบบไฟสัญญาณจราจรไม่เคยเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติเลย​กระพริบเสียตลอดทั้งวัน​ แยกโรงพยาบาลชลลดาใกล้เทศบาลบางบัวทองด้วยนะครับ​ มีอุบัติเหตุทุกวันเพราะสัญญาณไฟมีปัญหา
รบกวนส่งเจ้าพนักงานมาทำความเข้าใจกับรถขายไก่ย่างหน้าปั๊มNGV บางพลูหน่อยครับ ขายตรงนั้นรถออกจากปั๊มมองรถทางขวาไม่เห็นเลยครับ
#}