กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา บชร.1

กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา บชร.1 เส้นโลหิต ของกองทัพบกไทย

Photos from กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา บชร.1's post
28/11/2019

Photos from กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา บชร.1's post

23/11/2019
Photos from กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา บชร.1's post
23/11/2019

Photos from กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา บชร.1's post

UPDATE: ไทยถูกโหวตให้เป็น ‘คณะกรรมการบริหารยูเนสโก’ วาระปี ค.ศ. 2019-2023.เมื่อวานนี้ (21 พฤศจิกายน) บุษฎี สันติพิทักษ์ ...
23/11/2019

UPDATE: ไทยถูกโหวตให้เป็น ‘คณะกรรมการบริหารยูเนสโก’ วาระปี ค.ศ. 2019-2023
.
เมื่อวานนี้ (21 พฤศจิกายน) บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เลือกประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) วาระปี ค.ศ. 2019-2023 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับอัฟกานิสถาน, คีร์กีซสถาน, เมียนมา, ปากีสถาน และเกาหลีใต้ โดยประเทศไทยได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง 156 เสียง เป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมี 6 ที่นั่ง
.
คณะกรรมการบริหารนี้ถือเป็น 1 ใน 3 กลไกการบริหารหลักของยูเนสโก ประกอบด้วยผู้แทนจาก 58 ประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ได้รับเลือกตั้ง โดยที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่หลักคือ การพิจารณาโครงการ การดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณของยูเนสโก รวมทั้งกลั่นกรองประเด็นเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญ และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตัดสินใจของที่ประชุมสมัยสามัญ
.
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เสริมว่า “การที่ไทยได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก เป็นโอกาสให้ไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เสนอแนะนโยบาย และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโก คือการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น”

พระดำรัส สมเด็จพระสังฆราชขณะทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาพรานซิสโรมันคาทอลิก-พุทธจักรไทย“...ในวาระนี้นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางป...
23/11/2019

พระดำรัส สมเด็จพระสังฆราชขณะทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาพรานซิส
โรมันคาทอลิก-พุทธจักรไทย
“...ในวาระนี้นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรี
ที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย
มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้นราบรื่นและงดงาม
เป็นเวลาเนิ่นนานนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา”

พระดำรัส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขณะทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน
ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ
https://www.thaipost.net/main/detail/50803
https://youtu.be/-39HDqcAnzY

23/11/2019

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนชุมชนบ้านบุ บางกอกน้อย
(คลิป)

จะล้มเหลวหรือสำเร็จ มันก็คือประสบการณ์Failure or Success It is an experience.#smartsoldiersstrongarmy
22/11/2019

จะล้มเหลวหรือสำเร็จ มันก็คือประสบการณ์

Failure or Success It is an experience.

#smartsoldiersstrongarmy

สงครามสู้กันด้วยอาวุธ แต่ชนะกันด้วยนักรบ#smartsoldiersstrongarmy
22/11/2019

สงครามสู้กันด้วยอาวุธ แต่ชนะกันด้วยนักรบ

#smartsoldiersstrongarmy

เมื่อคุณเลิกกลัวและกล้าออกไปเสี่ยง ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นWhen you stop being scared and take the riskSuccess will there...
20/11/2019

เมื่อคุณเลิกกลัวและกล้าออกไปเสี่ยง ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้น

When you stop being scared and take the risk

Success will therefore occur.

#smartsoldiersstrongarmy

ไทย-จีน จับมือแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกและความร่วมมือด้านข่าวกรองทางทหาร
20/11/2019

ไทย-จีน จับมือแลกเปลี่ยนการเยือน
การฝึกและความร่วมมือด้านข่าวกรองทางทหาร

"สหรัฐอเมริกา ระดมลงทุน EECกู้หน้าประเด็น ‘จีเอสพี’"“...สหรัฐอเมริกาจะมาร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทในวันที่ 2-4 พ.ย. นี้ซึ่ง...
30/10/2019

"สหรัฐอเมริกา ระดมลงทุน EEC
กู้หน้าประเด็น ‘จีเอสพี’"

“...สหรัฐอเมริกาจะมาร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทในวันที่ 2-4 พ.ย. นี้
ซึ่งได้เตรียมการมาอย่างดี เพราะต้องการลงทุนกับประเทศไทย
นอกจากนี้ยังได้มีการไปสำรวจพื้นที่ EEC และได้พบกับนักลงทุนอเมริกัน
ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทยทั้งสิ้น...”

ข้อมูล : มะกันระดมลงทุน EEC กู้หน้าปมตัด GSP "สมคิด"เผยเข้าพบอุปทูตสหรัฐฯ ยันยังต่อรองได้​ ไม่เกี่ยวแบน 3 สารพิษ
https://www.thansettakij.com/content/413301?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral

นายกฯ มอบหมายให้พาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้า ASEAN STLYES คู่ขนานประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35==================ในวาระที่ประ...
30/10/2019

นายกฯ มอบหมายให้พาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้า ASEAN STLYES คู่ขนานประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35
==================

ในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้และจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 การประชุมเจรจาความตกลง RCEP รวมทั้งการประชุม ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานแสดงสินค้าไทย ASEAN STYLES คู่ขนานกับการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 เพื่อให้คณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาประชุมได้เยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้าและเจรจาต่อยอดสู่การค้าได้ภายในงาน ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ โดยการจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมพิเศษ และการจัดงานแสดงสินค้าและบริการไทยเพื่อจำหน่ายให้กับผู้เยี่ยมชมงาน ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.prachachat.net/economy/news-385636

#RCEP
#ABIS2019
#เรารักรัฐบาลลุงตู่2
#มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
#ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน

นอกจากการประชุมฯ ครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าเกษตรนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ของไทย และสินค้า OTOP เพื่อหาตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ยังได้สร้างบทบาทผู้นำที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยครับ

นี่แหล่ะครับผู้นำ ไม่ใช่มองแค่เรืองของตัวเอง (ภายในประเทศ) แต่ต้องมองการณ์ไกล มองระยะยาว และความสัมพันธ์ในภาพรวมของสหมิตรประเทศอื่นๆ ด้วย

เราจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นะครับ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ต้องอาศัยพึ่งพากันและกัน มันถึงจะ win-win ไปด้วยกัน!!!

https://www.facebook.com/WeLoveNCPO/photos/a.627147987441325/1398250556997727

"...สิ่งที่เราทุกคนต้องทำในวันนี้คือ...ตอนนี้เรามีความต้องการกำลังคนเท่าไหร่?มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนเพียงพอ...
30/10/2019

"...สิ่งที่เราทุกคนต้องทำในวันนี้คือ...
ตอนนี้เรามีความต้องการกำลังคนเท่าไหร่?
มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนเพียงพอหรือไม่?
และต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนอย่างไร?
เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนและสร้างบุคลากรคุณภาพสูง 100,000 คน
ที่พร้อมสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี..."

- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ -
รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา : “สมคิด”จี้มหา”ลัย ผนึกเอกชน เร่งผลิตคนป้อนอีอีซี
https://www.thansettakij.com/content/413195

วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...
23/10/2019

วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙๗ คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่มา The Thai Red Cross Society

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2390883791165767&id=1651530501767770

วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙๗ คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่มา The Thai Red Cross Society

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ถอดสายน้ำเกลือ ออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ (22 ต.ค. 62) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเ...
23/10/2019

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ถอดสายน้ำเกลือ ออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร

วันนี้ (22 ต.ค. 62) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 197 คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸
เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ กราบแทบพระบาท

https://www.facebook.com/313472372107925/posts/2337769696344839/

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ถอดสายน้ำเกลือ ออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร

วันนี้ (22 ต.ค. 62) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 197 คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸
เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ กราบแทบพระบาท

พระหัตถ์ซ้ายยังมี hep lock คาอยู่เลย(อนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่คาไว้เพื่อให้ยาหรือสารน้ำทางเส้นเลือดดำ เพราะพระองค์ทรงพระประชว...
23/10/2019

พระหัตถ์ซ้ายยังมี hep lock คาอยู่เลย
(อนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่คาไว้เพื่อให้ยาหรือสารน้ำทางเส้นเลือดดำ
เพราะพระองค์ทรงพระประชวรและพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ จุฬาฯ ครับ)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157953206803291&id=141108613290

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 197 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังบังคับใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2560 และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้ใช้ชื่อว่า “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และวิชาชีพพยาบาล
ปัจจุบันสถาบันเปิดสอนในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น สถาบันได้ยึดมั่นตามปณิธาน ปรัชญาของสถาบัน จรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์สภากาชาดไทย และมีความมุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว#วันปิยมหาราชhttps://www.facebook....
23/10/2019

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#วันปิยมหาราช

https://www.facebook.com/162636250468731/posts/2604864746245857/

🙏🏻 วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...
23/10/2019

🙏🏻 วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
.
🧑 สมเด็จพระปิยมหาราช พระราชสมัญญานามนี้ แปลว่า พระมหากษัตริยที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ การเลิกทาส
พระราชกรณียกิจสำคัญ
.
1⃣ การเลิกทาส
.
🎊🎊 ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่เหมาะกับประเทศที่เจริญแล้ว พระองค์จึงหาวิธีเพื่อไม่ให้มีเหตุกระทบกระเทือนต่อตัวทาสและเจ้าของทาส พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยทาสให้เป็นไท โดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อเหมือนประเทศอื่น ทำให้ทาสในเรือนเบี้ยหมดไปจากประเทศไทย
.
2⃣ คมนาคมและการสื่อสาร
.
🚂☎ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนขึ้นหลายสาย เช่น ถนนราชดำเนิน ทางรถไฟสายแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโทรเลข โทรศัพท์ การรับส่งจดหมายอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข ใน พ.ศ.2426 นอกจากนี้ สาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น ไฟฟ้า และน้ำประปา ก็เกิดขึ้นในรัชสมัยพระองค์เช่นกัน
.
3⃣ สาธารณสุข
.
🏥🏥 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงพยาบาลวังหลัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลศิริราช" และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาดในปัจจุบัน)
.
4⃣ เศรษฐกิจและการคลัง
.
💰💰 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเริ่มให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน โดยทรงให้แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกัน อีกทั้งทรงนำระบบเงินตราใหม่ มาใช้แทนระบบเงินพดด้วง ประเทศจึงมีหน่วยเงิน บาท สลึง สตางค์ และ รูปแบบของธนบัตรและเหรียญมาใช้ในประเทศ
.
5⃣ ปฏิรูประบบราชการ
.
👥👥 พระองค์ทรงตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรม กองต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกัน ได้มีการเพิ่มกระทรวง อีก 4 กระทรวง คือ
.
👉🏻กระทรวงธรรมการ
.
👉🏻 กระทรวงยุติธรรม
.
👉🏻 กระทรวงโยธาธิการ
.
👉🏻กระทรวงการต่างประเทศ
.
📍📍 จากเดิมที่มี 6 กระทรวง คือ
.
✔ กระทรวงมหาดไทย
.
✔ กระทรวงกลาโหม
.
✔ กระทรวงนครบาล
.
✔ กระทรวงวัง
.
✔ กระทรวงการคลัง
.
✔ กระทรวงเกษตราธิการ และทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
.
💥💥 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง
.
🔸🔸 เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 457 รูป
.
🙏🙏 เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
.
🕯🕯 เวลา 19.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.
✅✅ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยสวมเสื้อสีชมพู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
✅✅ ในต่างจังหวัด จะจัดขึ้นในสถานที่ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้น

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #วันปิยมหาราช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เลิกทาส #รถไฟสายแรก #

https://www.facebook.com/183675461657982/posts/3715383021820524/

🙏🏻 วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
.
🧑 สมเด็จพระปิยมหาราช พระราชสมัญญานามนี้ แปลว่า พระมหากษัตริยที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ การเลิกทาส
พระราชกรณียกิจสำคัญ
.
1⃣ การเลิกทาส
.
🎊🎊 ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่เหมาะกับประเทศที่เจริญแล้ว พระองค์จึงหาวิธีเพื่อไม่ให้มีเหตุกระทบกระเทือนต่อตัวทาสและเจ้าของทาส พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยทาสให้เป็นไท โดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อเหมือนประเทศอื่น ทำให้ทาสในเรือนเบี้ยหมดไปจากประเทศไทย
.
2⃣ คมนาคมและการสื่อสาร
.
🚂☎ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนขึ้นหลายสาย เช่น ถนนราชดำเนิน ทางรถไฟสายแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโทรเลข โทรศัพท์ การรับส่งจดหมายอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข ใน พ.ศ.2426 นอกจากนี้ สาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น ไฟฟ้า และน้ำประปา ก็เกิดขึ้นในรัชสมัยพระองค์เช่นกัน
.
3⃣ สาธารณสุข
.
🏥🏥 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงพยาบาลวังหลัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลศิริราช" และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาดในปัจจุบัน)
.
4⃣ เศรษฐกิจและการคลัง
.
💰💰 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเริ่มให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน โดยทรงให้แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกัน อีกทั้งทรงนำระบบเงินตราใหม่ มาใช้แทนระบบเงินพดด้วง ประเทศจึงมีหน่วยเงิน บาท สลึง สตางค์ และ รูปแบบของธนบัตรและเหรียญมาใช้ในประเทศ
.
5⃣ ปฏิรูประบบราชการ
.
👥👥 พระองค์ทรงตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรม กองต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกัน ได้มีการเพิ่มกระทรวง อีก 4 กระทรวง คือ
.
👉🏻กระทรวงธรรมการ
.
👉🏻 กระทรวงยุติธรรม
.
👉🏻 กระทรวงโยธาธิการ
.
👉🏻กระทรวงการต่างประเทศ
.
📍📍 จากเดิมที่มี 6 กระทรวง คือ
.
✔ กระทรวงมหาดไทย
.
✔ กระทรวงกลาโหม
.
✔ กระทรวงนครบาล
.
✔ กระทรวงวัง
.
✔ กระทรวงการคลัง
.
✔ กระทรวงเกษตราธิการ และทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
.
💥💥 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง
.
🔸🔸 เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 457 รูป
.
🙏🙏 เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
.
🕯🕯 เวลา 19.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.
✅✅ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยสวมเสื้อสีชมพู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
✅✅ ในต่างจังหวัด จะจัดขึ้นในสถานที่ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้น

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #วันปิยมหาราช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เลิกทาส #รถไฟสายแรก #

🙏🏻 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 💛 สถิตในใจตราบนิจนิรันดร...
13/10/2019

🙏🏻 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💛 สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

❤️ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

🙏🏻 ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ในหลวงรัชกาลที่9 #สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #ธสถิตในใจไทยนิรันดร์ #คำสอนของพ่อ #เศรษฐกิจพอเพียง #สานต่อที่พ่อทำ #PRDRD

https://www.facebook.com/183675461657982/posts/3681179608574199/

๑๓ ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตรา...
13/10/2019

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

https://www.facebook.com/162636250468731/posts/2583601801705485/

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

19/09/2019

(คลิป)
"ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้"

Sometimes patience isthe key to victoryบางครั้ง "ความอดทน"คือกุญแจสู่ชัยชนะ
19/09/2019

Sometimes patience is
the key to victory

บางครั้ง "ความอดทน"
คือกุญแจสู่ชัยชนะ

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ  นายอเล็กซ์ซานดา อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งรถ สัญชาติไทย สังกัดทีมเร็ดบูล เรซซิ่งที...
19/09/2019

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ นายอเล็กซ์ซานดา อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งรถ สัญชาติไทย สังกัดทีมเร็ดบูล เรซซิ่ง
ที่มา :: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141229500462673&id=100037268716882

"ผมรักท่านทุกคน เพราะท่านคือคนไทย ถ้าเราไม่รักกันแล้วประเทศจะอยู่ตรงไหน"พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตร...
19/09/2019

"ผมรักท่านทุกคน เพราะท่านคือคนไทย ถ้าเราไม่รักกันแล้วประเทศจะอยู่ตรงไหน"

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่https://www.thaigov....
19/09/2019
รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั

นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23163

นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่

ที่อยู่

Soi Mu Ban Ratchatinnamai
Tha Bun Mi
20240

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา บชร.1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Tha Bun Mi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด