Clicky

กศน.ตำบลหวายเหนียว

กศน.ตำบลหวายเหนียว ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กศน.ตำบลหวายเหนียว, ม. 3 ตำบลหวายเหนียว, Tha Maka.

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์เรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลหวายเหนียว
15/04/2022

ศูนย์เรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลหวายเหนียว

09/04/2022
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

กศน.ตำบลหวานเหนียว เปิดรับสมัครเรียน กศน. สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สามารถกรอกใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้ และกรอกความประสงค์ต้องการเรียนที่ กศน.ตำบลหวายเหนียว นะคะ https://forms.gle/p69kk67CtmaGjcCFA

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

กิจกรรมเด่น#ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่# ตำบลหวายเหนียว
08/04/2022

กิจกรรมเด่น#ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่# ตำบลหวายเหนียว

วันที่ 30 มีนาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด
31/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด

รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลหวายเหนียว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คะ กรอกใบสมัครตามลิ้งค์นี้นะคะ เน้นเลือกที่เรี...
31/03/2022
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลหวายเหนียว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คะ กรอกใบสมัครตามลิ้งค์นี้นะคะ เน้นเลือกที่เรียน กศน.ตำบลหวายเหนียวนะคะhttps://forms.gle/p69kk67CtmaGjcCFA

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

กศน.ตำบลหวายเหนียวเปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/2565 แบบออนไลน์ สถานที่เรียน กศน.ตำบลหวายเหนียว(ห้องสมุดวัดหวาย...
29/03/2022

กศน.ตำบลหวายเหนียวเปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/2565 แบบออนไลน์ สถานที่เรียน กศน.ตำบลหวายเหนียว(ห้องสมุดวัดหวายเหนียว) สนใจสมัครกรอกใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ และให้เลือกช่องต้องการเรียนที่ กศน.ตำบลหวายเหนียวค่ะ
รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลหวายเหนียว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คะ กรอกใบสมัครตามลิ้งค์นี้นะคะ เน้นเลือกที่เรียน กศน.ตำบลหวายเหนียวนะคะhttps://forms.gle/p69kk67CtmaGjcCFA

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 รับสมัครนักศึกษา การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 1/2565 จำนวน 3 คน ระดับม.ต้น ...
23/03/2022

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 รับสมัครนักศึกษา การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 1/2565 จำนวน 3 คน ระดับม.ต้น 2 คน และประถมศึกษา 1 คน ณ กศน.ตำบลหวายเหนียว(ห้องสมุดวัดหวายเหนียว)

📣📣ประกาศ กศน.ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี✅#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ⏰ตั้งแ...
08/03/2022

📣📣ประกาศ กศน.ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
✅#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
⏰ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2565
#สนใจสมัครเรียนติดต่อ ☎ ✅0890428749 (ครูเทือง) กศน.ตำบลหวายเหนียว(ห้องสมุดวัดหวายเหนียว)
#หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร👇👇
👉หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 #เรียนฟรี มี 3 ระดับ ประถม ม.ต้นและ ม.ปลาย/เรียนฟรีทุกระดับ
✍️ #หลักฐานการสมัคร 👇👇
- วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
- รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ อื่นๆ (ถ้ามี)
# ณ กศน.ตำบลหวายเหนียว(ห้องสมุดวัดหวายเหนียว)
#สมัครเรียนกศน.
#กศน.เภอท่ามะกา ตำบลสนามหวายเหนียว
#ตำบลหวายเหนียว/เรียนฟรีทุกระดับจนจบการศึกษา

กิจกรรมตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน #กศน.ตำบลหวายเหนียว
14/02/2022

กิจกรรมตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน #กศน.ตำบลหวายเหนียว

กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.ตำบ...
08/02/2022

กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.ตำบลหวายเหนียว โดย นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว จัดการเรียนการแบบ ON SITE/ON AIR/ ON lineON Hand/ และON Demand ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลหวายเหนียว(ห้องสมุดวัดหวายเหนียว) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างที่ 16-24 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ได้เปิดโศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาแบบชั้นเรีย...
08/02/2022

ระหว่างที่ 16-24 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ได้เปิดโศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 31 ชั่วโมง วิชาผลิตภัณฑ์จาก วงผ้ายืด จำนวน 31 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00-14.00น. ผู้เรียน จำนวน 11 คน วิทยากรผู้สอน นางสาวมุทิตา พรมดี ณ กศน.หวายเหนียว (ห้องสมุดวัดหวายเหนียว) ม.4 บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

นที่ 17 มกราคม 2565 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนีย จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการโคก หนอง...
08/02/2022

นที่ 17 มกราคม 2565 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนีย จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการโคก หนอง นาโมเดลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหวายเหนียว(ห้องสมุดวัดหวายเหนียว) หมู่ที่ 4 บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน โดยมี
นายพีรพงษ์ ว่องวงศ์ษาโรจน์ เป็นวิทยากร

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ...
12/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจห่างไกลจากโรค จำนวน 3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ รพ. สต.บ้านหวายเหนียว หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน โดยมี หนูคล้ายจันทร์แจ่ม เป็นวิทยากร

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนีย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โค...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนีย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้โคกหนอง นา โมเดล จำนวน 6 ชั่วโมง ณ แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล 59/2 หมู่ที่ 1 บ้านเขาสามสิบหาบ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน โดยมี
นายพีรพงษ์ ว่องวงศ์ษาโรจน์ เป็นวิทยากร

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ได้เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒ...
15/12/2021

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ได้เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชาการเย็บผ้ากันเปื้อน หลักสูตร 3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ผู้เรียน จำนวน 6 คน วิทยากรผู้สอน นางสาวมุทิตา พรมดี ณ กศน.หวายเหนียว (ห้องสมุดวัดหวายเหนียว) ม.4 บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาอา...
14/12/2021

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชาการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน หลักสูตร 3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ผู้เรียน จำนวน 6 คน วิทยากรผู้สอน นางสาวมุทิตา พรมดี ณ กศน.หวายเหนียว (ห้องสมุดวัดหวายเหนียว) ม.4 บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ได้จัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการถักโครเชต์(สายค...
13/12/2021

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นางศุภรัตน์ สมพงษ์ ครู กศน.ตำบลหวายเหนียว ได้จัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการถักโครเชต์(สายคล้องแมสก์) หลักสูตร 3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ผู้เรียน จำนวน 6 คน วิทยากรผู้สอน นางสาวมุทิตา พรมดี
ณ กศน.หวายเหนียว (ห้องสมุดวัดหวายเหนียว) ม.4 บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กศน.ตำบลหวายเหนียว*มีข่าวดีมาบอก กศน.ตำบลหวายเหนียวขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ*อยู่ที่ไหนก...
03/11/2021

กศน.ตำบลหวายเหนียว
*มีข่าวดีมาบอก กศน.ตำบลหวายเหนียวขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา
*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ
*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ*
*1. ระดับประถมศึกษา
*2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
*3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
***สามารถสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-0428749(ครูเทือง) สมัครด้วยตนเองที่ห้องสมุดวัดหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
*****สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxltCkZw7sg2Y2q_HIVt3CcxYwdW2CDbwtKA_spJra1dVlfQ/viewform?usp=sf_link

Photos from Long Learn Young ลองเรียนดู's post
31/10/2021

Photos from Long Learn Young ลองเรียนดู's post

กศน.ตำบลหวายเหนียว*มีข่าวดีมาบอกค่ะ*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ**1. ระด...
20/10/2021

กศน.ตำบลหวายเหนียว
*มีข่าวดีมาบอกค่ะ
*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ
*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ*
*1. ระดับประถมศึกษา
*2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
*3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
***สามารถสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-0428749(ครูเทือง)
*****สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxltCkZw7sg2Y2q_HIVt3CcxYwdW2CDbwtKA_spJra1dVlfQ/viewform?usp=sf_link

วิธีการโอนเกรดมาเรียนกศน.ค่ะ
19/10/2021

วิธีการโอนเกรดมาเรียนกศน.ค่ะ

กศน.ตำบลหวายเหนียว*มีข่าวดีมาบอกค่ะ*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ**1. ระด...
06/10/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

กศน.ตำบลหวายเหนียว
*มีข่าวดีมาบอกค่ะ
*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ
*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ*
*1. ระดับประถมศึกษา
*2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต่น
*3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
***สามารถสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-0428749(ครูเทือง)
*****สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะค้า

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

กศน.ตำบลหวายเหนียว*มีข่าวดีมาบอกค่ะ*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ**1. ระด...
06/10/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

กศน.ตำบลหวายเหนียว
*มีข่าวดีมาบอกค่ะ
*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ
*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ*
*1. ระดับประถมศึกษา
*2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต่น
*3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
***สามารถสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-0428749(ครูเทือง)
*****สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะค้า

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

กศน.ตำบลหวายเหนียว*มีข่าวดีมาบอกค่ะ*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ**1. ระด...
06/10/2021

กศน.ตำบลหวายเหนียว
*มีข่าวดีมาบอกค่ะ
*มาสมัครเรียน กศน.กันดีกว่าค่ะ
*อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ เรียนฟรีทุกระดับ*
*1. ระดับประถมศึกษา
*2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
*3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
***สามารถสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-0428749(ครูเทือง)
*****สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxltCkZw7sg2Y2q_HIVt3CcxYwdW2CDbwtKA_spJra1dVlfQ/viewform?usp=sf_link

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระบบออนไลน์
30/09/2021

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระบบออนไลน์

กศน.ตำบลหวายเหนียว ขอแจ้งนักศึกษา ระดับม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ทุกคน เรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 2 ต...
26/09/2021

กศน.ตำบลหวายเหนียว ขอแจ้งนักศึกษา ระดับม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ทุกคน เรื่องการสอบปลายภาคเรียน
ที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดหวายเหนียว

รณรงค์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น(อบต.)
17/09/2021

รณรงค์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น(อบต.)

กศน.ตำบลหวายเหนียวรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับเรียนฟรี ในระบบออนไลน์สามารถสมัครได้ 24 ชั่วโมงhttps://docs...
17/09/2021
ใบสมัครเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลหวายเหนียว

กศน.ตำบลหวายเหนียวรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับเรียนฟรี ในระบบออนไลน์สามารถสมัครได้ 24 ชั่วโมง
https://docs.google.com/forms/d/1xH9egIhWhyI9h7gB1pjKdnbe1PV5NkCTi7ZQBk6Oihk/edit

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง : สังกัด ศูนย์กศน.อำเภอท่ามะกา สำนักงานกศน.จังหวัดกาญจนบุรี //มีข้อสงสัย//ปรึกษาข...

กศน.ตำบลหวายเหนียวรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับเรียนฟรี สนใจสมัครได้ที่ ครูศุภรัตน์ สมพงษ์ โทร 08904287...
17/09/2021

กศน.ตำบลหวายเหนียวรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับเรียนฟรี สนใจสมัครได้ที่ ครูศุภรัตน์ สมพงษ์ โทร 089042879 ณ ห้องสมุดวัดหวายเหนียว

#รณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน#
13/09/2021

#รณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน#

ขับขี่ปลอดภัย*ใช้รถใช้ถนนควรมีน้ำใจซึ่งกันและกัน*
04/09/2021

ขับขี่ปลอดภัย*ใช้รถใช้ถนนควรมีน้ำใจซึ่งกันและกัน*

ร่วมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
04/09/2021

ร่วมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

*กศน.ตำบลหวายเหนียว*/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมการอ่านออนไลน์
04/09/2021

*กศน.ตำบลหวายเหนียว*
/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
/กิจกรรมการอ่านออนไลน์

การดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน#กรมการขนส่งทางบกมีข้อแนะนำในการขับรถให้ปลอดภัยทั้งหมด 5 ข้อดังต่อไปนี้...
04/09/2021

การดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน#
กรมการขนส่งทางบกมีข้อแนะนำในการขับรถให้ปลอดภัยทั้งหมด 5 ข้อดังต่อไปนี้
1. มองไกล มองไกลในที่นี้ หมายถึงการมองเลยไปถึงรถคันที่อยู่ข้างหน้า ของรถคันหน้าเราอีกที เพื่อให้สามารถเบรกได้ทันหากมีการเบรกกะทันหัน
2. มองภาพกว้าง 360 องศา ...
3. สอดส่ายสายตาตลอดเวลา ...
4. สร้างพื้นที่ว่างให้ตัวเอง ...
5. ให้สัญญาณล่วงหน้า
8 วิธีขับขี่ รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
1. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย หลายครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกในครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเอง ดังนั้น ในชีวิตประจำวันผู้ขับขี่จะต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ต้องขับขี่
2. ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง ตรวจสอบระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง สภาพยาง ระบบไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบเปลี่ยนทันที
3. ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่ขับขี่รถเร็ว ขับรถย้อนศร อย่าขึ้นทางเท้า ไม่แทรกรถไปในช่องทางแคบๆ หรือช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
4. เมาไม่ขับ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนให้เพียงพอ หากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อม ไม่ควรขับขี่เด็ดขาด
5. ไม่ควรขับแซง เปลี่ยนเลนกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิดควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว เมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถ
6. หลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอดในทุกกรณี ได้แก่ บริเวณด้านขวา และด้านหน้า เพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นรถเล็กด้านหน้า ด้านหลังของรถบรรทุก เนื่องจากกระจกมองหลังจะไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ที่มีทัศนวิสัยแคบย่อมมีโอกาสเสี่ยงอันตราย
7. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมใส่หมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก มอก. และใส่สายรัดคางให้แน่นกระชับพอดี ในขณะขับขี่ทุกครั้ง และควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้าที่รัดกุม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอก หรือเป็นแผลรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8. ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ล้อและยาง กระจกมองข้าง ท่อไอเสีย ควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ไม่ควรดัดแปลง หรือถอดชิ้นส่วนใดออก เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องไม่ใช่แค่ขับได้ แต่ต้องขับเป็นคำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในทุกมิติ 8 วิธีในทีนี้เป็นเพียงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเท่านั้นความตระหนักและจิตสำนึกในตัวผู้ขับขี่คือสิ่งสำคัญที่สุดหยุดประมาท เพื่อความปลอดภัยของทุกคน"

ที่อยู่

ม. 3 ตำบลหวายเหนียว
Tha Maka
71120

เบอร์โทรศัพท์

0822488830

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลหวายเหนียวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Tha Maka บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้วันสุดท้าย กศน.ตำบลหวายเหนียว ครูพร้อมรับสมัครเรียนอยู่ที่วัดใหม่เจริญผล นะคะ
ในกศบกสสสส
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าจากทุกสถาบันการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 7 สาขาวิชา #อาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพ เริ่มรับสมัครตั้งวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป https://www.facebook.com/sonthi.poolamul.5