โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" fanpage โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

Timeline Photos
08/02/2017

Timeline Photos

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
07/11/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียน ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ป...
25/08/2016

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียน ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียน ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
11/08/2016

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 ขึ้น

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2559 ขึ้น โด...
11/08/2016

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์..ขณะนี้โดเมนเนมเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" www.tharua.ac.th ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว..สาม...
09/08/2016
หน้าแรก

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์..
ขณะนี้โดเมนเนมเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" www.tharua.ac.th ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว..สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทางโดเมนเนมดังกล่าว..

Photos from โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"'s post
25/07/2016

Photos from โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"'s post

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องมิตรสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ ...
24/07/2016

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องมิตรสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องมิตรสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดในเขตอำเภอท่าเรือ ได้แก่1.วัดไม้รวก ขบวนสีฟ้า2.วัดกลาง ขบวนส...
15/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดในเขตอำเภอท่าเรือ ได้แก่
1.วัดไม้รวก ขบวนสีฟ้า
2.วัดกลาง ขบวนสีแสด
3.วัดหนองแห้ว ขบวนสีเขียว
4.วัดแค โคกมะนาว ขบวนสีเหลือง

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดในเขตอำเภอท่าเรือ ได้แก่
1.วัดไม้รวก ขบวนสีฟ้า
2.วัดกลาง ขบวนสีแสด
3.วัดหนองแห้ว ขบวนสีเขียว
4.วัดแค โคกมะนาว ขบวนสีเหลือง

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ และอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ...
15/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ และอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เยี่ยมชมและพูดคุยความเป็นไปของการลงประชามติ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. 59 ณ หอประชุม 2

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ และอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เยี่ยมชมและพูดคุยความเป็นไปของการลงประชามติ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. 59 ณ หอประชุม 2

โรงเรียนท่าเรือ " นิตยานุกูล" ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต
14/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ " นิตยานุกูล" ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมหล่...
13/07/2016

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดโครงการอบรมสิ่งเสพติดชีวิตและความหวัง 2559
08/07/2016

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดโครงการอบรมสิ่งเสพติดชีวิตและความหวัง 2559

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดโครงการอบรมสิ่งเสพติดชีวิตและความหวัง 2559

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
01/07/2016

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
01/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนได้มีการจัดพิธีไหว้ห...
29/06/2016

เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนได้มีการจัดพิธีไหว้หม่อมเจ้านิตยากรฯ พระภูมิเจ้าที่ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น
-กิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติ
-กิจกรรมจินตลีลาประกอบเพลง มาร์ชโรงเรียน "นิตยาสถาบัน"
- กิจกรรม Mini concert
-กิจกรรมตอบคำถามอาเซียน
-กิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนได้มีการจัดพิธีไหว้หม่อมเจ้านิตยากรฯ พระภูมิเจ้าที่ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น
-กิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติ
-กิจกรรมจินตลีลาประกอบเพลง มาร์ชโรงเรียน "นิตยาสถาบัน"
- กิจกรรม Mini concert
-กิจกรรมตอบคำถามอาเซียน
-กิจกรรม Big Cleaning Day

25/06/2016
ลักษณวงศ์

กาารแสดงละคร ลักษณวงศ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

25/06/2016
ระบำอยุธยา

การแสดงชุด ระบำอยุธยา
แสดงโดย
น.ส.พรศิริ ผ่องอำพันธ์ ม.5/1
น.ส.ฐิติชญา พงษ์ภมร ม.5/1
น.ส.สมฤดี ลิ่มเงิน ม.5/3
น.ส.วรรณศร เผือกขวัญนาค ม.5/3
น.ส.ปานชนก เงินพันธ์ ม.5/5
น.ส.มณีรัตน์ โพธิ์ระย้า ม.5/5

ครูผู้ฝึกซ้อม
คุณครูกุลธิดา ศรีสุข
ควบคุมการแสดงโดย คุณครูอาริยา เต๊ะวงศ์
อำนวยการแสดงโดย ผู้อำนวยการวรากร รื่นกมล

การแสดงละคร "ลักษณวงศ์"จากคณะกรรมการนักเรียน ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
24/06/2016

การแสดงละคร "ลักษณวงศ์"
จากคณะกรรมการนักเรียน
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

การแสดงละคร "ลักษณวงศ์"
จากคณะกรรมการนักเรียน
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

การประกวดตัวละครในวรรณคดีMiss Newspaper 2016ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
24/06/2016

การประกวดตัวละครในวรรณคดี
Miss Newspaper 2016
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

การประกวดตัวละครในวรรณคดี
Miss Newspaper 2016
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บริเวณสวนวรรณพฤกษ์ โดยกลุ่...
24/06/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บริเวณสวนวรรณพฤกษ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บริเวณสวนวรรณพฤกษ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ *กิจกรรมภาคเช้า   - พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บร...
23/06/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
*กิจกรรมภาคเช้า
- พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บริเวณสวนวรรณพฤกษ์
* กิจกรรมภาคบ่าย
- การแสดงละคร "ลักษณวงศ์"
- การประกวดตัวละครในวรรณคดี
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

และขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ม.ศรีปทุม
23/06/2016

ม.ศรีปทุม

ขออนุญาตแอดมินประชาสัมพันธ์นะคะ
สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 / กศน./ ปวช.

SPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี60
รับทุนโควตาพิเศษ สูงสุด 20,000 บาท* (รอบ 1)

เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 25 ธันวาคม 2559
(*เงื่อนไขตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)

ไม่ตัดสิทธิ์ADMISSIONS
สมัครได้ทุกวัน 9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
มือถือ: 08 4751 2900-15

line ID:@spu60
สมัคร Online ที่ http://goo.gl/lWy08E
หรือคลิก http://goo.gl/zGDquk

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคเอดส...
22/06/2016

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกันโรคเอดส์แก่ประชาชน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกันโรคเอดส์แก่ประชาชน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ni
22/06/2016

Ni

วันที่30ธ.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โด...
30/12/2014

วันที่30ธ.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่30ธ.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (2)
04/12/2014

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (2)

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เพื่อสำึกในพระมหากรุณาธิคุณแล...
04/12/2014

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เพื่อสำึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง คณะครู บุคลากร และนัเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 4 ธ.ค.2557

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เพื่อสำึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง คณะครู บุคลากร และนัเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 4 ธ.ค.2557

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (3)
04/12/2014

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (3)

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (2)
04/12/2014

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (2)

วันที่ 3 ธ.ค.2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนัก...
04/12/2014

วันที่ 3 ธ.ค.2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 3 ธ.ค.2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 3 ม.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและจัดเลี้ยงสังสรรค์...
06/01/2014

วันที่ 3 ม.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร
และจัดเลี้ยงสังสรรค์ มอบของขวัญ

วันที่ 3 ม.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร
และจัดเลี้ยงสังสรรค์ มอบของขวัญ

ที่อยู่

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เลขที่ 75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธย
Tha Rua
13130

เบอร์โทรศัพท์

035341120

เว็บไซต์

www.tharua.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล":

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Tha Rua บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แบบสับ ❤️‍🔥 ✅โปรไฟล์ : นักเรียน งานดี งานไว สวยถูกใจ ได้รูปเยอะ ราคาถูกมาก ติดต่อสอบถามได้ครับ 📸 ____________________________________________ Presented by Aradin Gallery Photographer : Aradin Deebukkam Model : Kanokwan Sangpowong Location : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" ____________________________________________ #รับถ่ายภาพ #รับถ่ายภาพทั่วไป #อยากถ่ายรูปให้เรียกอาดิน #หาช่างภาพ #ช่างภาพอยุธยา #ช่างภาพสระบุรี #อย่าปิดกั้นการมองเห็น
Portfolio "Mai Kanokwan" ✅โปรไฟล์ : นักเรียน งานดี งานไว สวยถูกใจ ได้รูปเยอะ ราคาถูกมาก ติดต่อสอบถามได้ครับ 📸 ____________________________________________ Presented by Aradin Gallery Photographer : Aradin Deebukkam Model : Kanokwan Sangpowong Location : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" ____________________________________________ #รับถ่ายภาพ #รับถ่ายภาพทั่วไป #อยากถ่ายรูปให้เรียกอาดิน #หาช่างภาพ #ช่างภาพอยุธยา #ช่างภาพสระบุรี #อย่าปิดกั้นการมองเห็น
ฝากร้านตัดผมชายน้องๆด้วยน่ะครับ รรใก้ลเปิดแล้วมาใช้บริการรุ่นพี่กันหน่อยน่ะครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
ผลิตโดยนางสาวฉวี พงษ์พนัศ เลขที่ 59/4 ม.2 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.อยุธยา จำนวนและวันที่ตาที่ปรากฎ
สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้อวๆและคณะครูอาจารย์ทุกท่านค่ะ รบกวนฝากร้านหน่อยค่ะ รับทำอาหาร ข้าวกล่อง จัดเบรก ขนม น้ำ ชาไข่มุก อาหารคลีน ฯลฯ มีบริการส่งให้ถึงโรงเรียนค่ะ .. สนใจสั่งได้นะคะ ขอบคุณค่ะ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633967330713898&id=100023019090238
ขออนุญาติแชร์ครับ
ส่าเริงบัวฟัก
พี่เม
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรี มีอาหารกลางวัน หอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ PAT 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
นี่แค่เริ่มต้น ปิดเทอมไม่กี่วันรวมกลุ่มแข่งรถซะแล้ว