Clicky

งานวัดผล โรงเรียนท่าเรือ "นิ

งานวัดผล โรงเรียนท่าเรือ "นิ งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนท่าเรืือ "นิตยานุกูล"

เปิดเหมือนปกติ

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามขั้นตอนด...
09/03/2022

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามขั้นตอนดังรูปที่แนบ
เว็บตรวจสอบผลการเรียน : https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

กำหนดสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2565
เนื่อจากช่วงนี้มีการใช้งาน sever เป็นจำนวนมากหากนักเรียนมีปัญหาในการตรวจสอบผลการเรียนให้สอบถามกับครูที่ปรึกษา

09/03/2022

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2565
📌 โปรดศึกษารายละเอียดในการสมัครออนไลน์
📌ติดต่อสอบถามการสมัครเรียน
โทร 089-5367791 ในเวลาราชการ

28/02/2022

รายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 4 และ อาคาร 5 ฝั่งลานนิตยารวมใจ

27/02/2022

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ขอขอบพระคุณท่าน สจ.อัศม์ไชย์ (อาร์ม) ตั้งใจรักษ์ สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ท่าเรือ (ศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล) และทีมงาน ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ในอาคารเรียนและห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 26...
24/02/2022

กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2656
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 1 และ 3 มีนาคม 2565

นักเรียนรับ link การสอบจากคุณครูประจำวิชา

นักเรียนชั้น ม.3 ที่แสดงความประสงค์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เข้ารับการทดสอบวันที่ 13 กุมภาพั...
12/02/2022

นักเรียนชั้น ม.3 ที่แสดงความประสงค์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เข้ารับการทดสอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

โดยเช็คชื่อ และตรวจอุปกรณ์ยืนยันตัวบุคคลเวลา 8.00 น. ขอให้นักเรียนรักษาเวลาเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเองครับ

***เน้นย้ำขอให้นักเรียนสวมแมสตลอดเวลาที่ใช่ในการทดสอบ***

ประกาศการสอบกลางภาคด้วยวิธี Online โดยนักเรียนรับ link การเข้าสอบ ตามช่องทางออนไลน์ที่เรียนกับครูประจำวิชาระดับชั้นมัธยม...
15/01/2022

ประกาศการสอบกลางภาคด้วยวิธี Online โดยนักเรียนรับ link การเข้าสอบ ตามช่องทางออนไลน์ที่เรียนกับครูประจำวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 19 และ 21 มกราคม 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 18 และ 20 มกราคม 2565

เวลาในการสอบแต่ละวิชาเป็นไปตามที่ครูประจำวิชากำหนด

นักเรียนชั้น ม.3 ที่แจ้งความประสงค์เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ นักเรียนชั้น ม.6 สามารถตรว...
07/01/2022

นักเรียนชั้น ม.3 ที่แจ้งความประสงค์เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ นักเรียนชั้น ม.6 สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบได้ตาม link ด้านล่าง

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ : http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/Notice/FrPrintAnnounceSeat.aspx?fbclid=IwAR0Oet-L4ZE15oTxXTZ-hYenx9GeGDfrRYr3qUMyi215kfgJulZ8l96tbzk

ทั้งนี้ สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ยังคงวางกำหนดการไว้ตามเดิม โรงเรียนจึงดำเนินการตามปฎิทินที่กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สอบวันที่ 17 และ 20 มกราคม 2565ชั้นมัธยมศึกษ...
05/01/2022

การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สอบวันที่ 17 และ 20 มกราคม 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 สอบวันที่ 18 และ 21 มกราคม 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบวันที่ 19 และ 24 มกราคม 2565

สอบรูปแบบ On-site ณ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

ประกาศเรียน online หลังเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ 4 - 14 มกราคม 2564
02/01/2022

ประกาศเรียน online หลังเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ 4 - 14 มกราคม 2564

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7ขอเปลี่ยนแปลงการมาเรียนของนักเรียน โดยให้นักเรียนชั้น ม.3/7 มาเรียน onsite 100% โดยไม...
06/12/2021

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ขอเปลี่ยนแปลงการมาเรียนของนักเรียน โดยให้นักเรียนชั้น ม.3/7 มาเรียน onsite 100% โดยไม่ต้องสลับการมาเรียน

https://drive.google.com/file/d/1e_O3MmcwvGOPh3JsjzJMXl_2dR4J7q2C/view?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อการสลับเลขที่มาเรียน ตอน ก (เลขคี่) ตอน ข (เลขคู่)คลิ๊ก link เพื่อตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3...
29/11/2021

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อการสลับเลขที่มาเรียน
ตอน ก (เลขคี่) ตอน ข (เลขคู่)

คลิ๊ก link เพื่อตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3FTWqjd

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 รายล...
20/10/2021

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามขั้นตอนดังรูปที่แนบ
เว็บตรวจสอบผลการเรียน : https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

รูปภาพขั้นตอนโดย : นิวัติ ถ่ายเนียม

13/10/2021
กำหนดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ออนไลน์ 4 - 8 ตุลาคม 2564ขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นตรวจสอบวัน...
28/09/2021

กำหนดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ออนไลน์ 4 - 8 ตุลาคม 2564

ขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นตรวจสอบวันและเวลาสอบเพื่อให้ไม่พลาดการสอบ หากมีปัญหาติดต่อครูประจำวิชาได้ในเวลาราชการ

21/09/2021
แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เรื่องการสอบ O-NETนักเรียนชั้น ม.3 คนใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับช...
08/09/2021

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
เรื่องการสอบ O-NET

นักเรียนชั้น ม.3 คนใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สามารถสมัครได้กับครูที่ปรึกษา โดยสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับการทดสอบทุกคน

ทรงพระเจริญ
12/08/2021

ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28/07/2021

ทรงพระเจริญ

21/07/2021

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน (ด้วยระบบ online)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564

13/07/2021

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เลื่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ จากวันที่ 15 ก.ค.64 เป็น วันที่ 2 ส.ค.64

08/07/2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน เป็น 0 หรือ มส. ติดต่อลงทะเบียนเรียนซ้ำด้วยวิธีเรียนควบผ่าน google form โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากนักเรียนไม่แน่ใจสามารถสอบถามกับครูที่ปรึกษาได้ค่ะ

https://forms.gle/ynCTCaV8NHgJE1r98

03/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

31/05/2021

🎉ประชาสัมพันธ์🎉

Photos from งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"'s post
31/05/2021

Photos from งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"'s post

29/05/2021
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ม.4
25/05/2021

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ม.4

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
24/05/2021

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งยกเลิกการสอบนร. รอรายงายตัวผ่าน line ประจำห้องเรียน รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศอีกครั้ง
20/05/2021

แจ้งยกเลิกการสอบ
นร. รอรายงายตัวผ่าน line ประจำห้องเรียน รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์ “ด่วนที่สุด”
ประกาศโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

แจ้ง “ยกเลิก” การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โปรดติดตามข่าวสารทางเพจ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

ขอบคุณค่ะ

กำหนดการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 พร้อมกำหนดการสอบ
17/05/2021

กำหนดการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 พร้อมกำหนดการสอบ

ปฏิทินการรับนักเรียนครับ
07/05/2021

ปฏิทินการรับนักเรียนครับ

ปฏิทินการรับนักเรียน
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ปีการศึกษา 2564

แจ้งเลื่อนการสอบจัดชั้นเรียน
29/04/2021

แจ้งเลื่อนการสอบจัดชั้นเรียน

🎉🎉🎉แจ้งนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สมัครเรียนกับทางโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ทางโรงเรียนขอเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไปก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

🙏🙏🙏โปรดติดตามข้อมูลจากทางเพจ "งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

นักเรียนที่สมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบเลขที่สมัคร  สำหรับผู้ที่สมัครและมีเลขที่สมัครแล้วไม่ต้องสมัครซ้ำ เจ้าหน้าที่จะลบชื่อให...
26/04/2021

นักเรียนที่สมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบเลขที่สมัคร สำหรับผู้ที่สมัครและมีเลขที่สมัครแล้วไม่ต้องสมัครซ้ำ เจ้าหน้าที่จะลบชื่อใหม่ออก หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหลังจากมีเลขที่สมัครแล้วให้ติดต่อเป็นรายกรณี

ตรวจสอบเว็บเดียวกับที่สมัคร

ใครเข้าสมัครไม่ถูกจิ้มเลยครับ https://bit.ly/32qJBLF

ข้อแนะนำสำหรับการอัพโหลดหลักฐานการสมัครครับถ้ารีไซร้รูปภาพได้ไฟล์ไม่ควรเกิน 1G ถ้าใครไม่ขำนาญมีข้อแนะนำตามภาพครับ1.ถ่ายภ...
24/04/2021

ข้อแนะนำสำหรับการอัพโหลดหลักฐานการสมัครครับ

ถ้ารีไซร้รูปภาพได้ไฟล์ไม่ควรเกิน 1G ถ้าใครไม่ขำนาญมีข้อแนะนำตามภาพครับ

1.ถ่ายภาพแล้วส่งภาพไปใน เมสเซนเจอร์ของตนเอง จากนั้นดาวน์โหลดรูปกลับมาในเครื่อง จะได้ไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิดที่กำหนด

2.สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF

ใครเข้าสมัครไม่ถูกจิ้มเลยครับ https://bit.ly/32qJBLF

ที่อยู่

75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
Tha Rua
13130

เบอร์โทรศัพท์

035-341120

เว็บไซต์

http://www.tharua.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานวัดผล โรงเรียนท่าเรือ "นิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Tha Rua บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ https://www.facebook.com/nit2017/
วันเพ็ญ สุรเดชา (จันทร์ผา) จบรุ่น ๒๕๐๘ ครู ค.ศ.๔ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม