Clicky

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ ข่าวสาร อบต.ท่าเจ้าสนุก

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภา สมัยสามัญ. สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
28/02/2022

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภา สมัยสามัญ. สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  พร้อมด้วย ค...
28/02/2022

เมื่อวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมทำพิธีไหว้ศาลพระพรหม พร้อมถวายเครื่องสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

#แจ้งกำหนดการบริการฉีดวัคซีนโควิด👇👇👇👇👇
22/02/2022

#แจ้งกำหนดการบริการฉีดวัคซีนโควิด
👇👇👇👇👇

....วันที่ 22/2/2565 (งานพัฒนาชุมชน)โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพร...
22/02/2022

....วันที่ 22/2/2565 (งานพัฒนาชุมชน)
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอนอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน ให้กับประชาชนตำบลท่าเจ้าสนุกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ณ ศาลาวัดจงกลณี

....วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้า...
22/02/2022

....วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านสวย เมืองสะอาด ครั้งที่2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยการทำสะอาด ตัดหญ้ารอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง และตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดถนนสายหลัก ของเขตพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก

📣📣 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอ...
22/02/2022

📣📣 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ 📣📣

📍ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้ จึงมีแผนการลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสอบสุขภาพตนเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หากมีอาการป่วย ขอความร่วมมืองดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 😊

📍สำหรับผู้ที่รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1 สัปดาห์ สามารถบริจาคโลหิตได้ครับ ❤️

.....วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก (กองช่าง) ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรบนสะพานมนตรี (สะ...
21/02/2022

.....วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก (กองช่าง) ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรบนสะพานมนตรี (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน ……

.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก โดย นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ได้ดำเนินการจัดท...
21/02/2022

.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก โดย นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลท่าเจ้าสนุก ที่ได้รับผลกระทบจากการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีจะต้องกักกันตนเองเป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อเฝ้าดูและสังเกตอาการ ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ครอบครัว….

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย หิรัญอนันต์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกเป็นประธานในพ...
18/02/2022

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย หิรัญอนันต์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายและทำบุญเลี้ยงพระ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสุรพล บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เป็น ผู้กล่าวรายงาน การจัดงาน ดังกล่าว

#ประกาศจากโรงพยาบาลท่าเรือ📣 ขอแจ้งกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดของสัปดาห์หน้ากำหนดการเดิม 14,15 กุมภาพันธ์ ขอเปลี่ยนเป...
09/02/2022

#ประกาศจากโรงพยาบาลท่าเรือ
📣 ขอแจ้งกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด
ของสัปดาห์หน้า

กำหนดการเดิม 14,15 กุมภาพันธ์ ขอเปลี่ยนเป็น
🔜 14, 17, 18 กุมภาพันธ์

🏃‍♂️Walk In …..Pfizer รับได้วันละ 1,000 คน
💉 ทุกคน 💉 ทุกเข็ม 💉ทุกคนในประเทศไทย

🙏ขออภัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการบริการ🙏

สอบถาม 📱094 3642659

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านมาแวะชม ชิม ช๊อป ณ ตลาดนัดชุมชน คนไทยยิ้มได้ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ในวันพ...
28/01/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านมาแวะชม ชิม ช๊อป ณ ตลาดนัดชุมชน คนไทยยิ้มได้ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พบกับผลิตภัณฑ์จากสินค้าชุมชนมากมาย ทั้งสินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน อย่าลืมพกเงินแล้วมาพบกันนะจ๊ะ!!!

นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นประธานในพิธีเปิดงานและอ่านสารวันเด็ก ในกิจกรรมวันเด็กแ...
21/01/2022

นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นประธานในพิธีเปิดงานและอ่านสารวันเด็ก ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2565 ของ โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) หมู่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายเดชาธร เชาว์เลขานายอำเภออำเภอท่าเรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับครัวเรือนยากจน รายนางอุบล ขั...
21/01/2022

นายเดชาธร เชาว์เลขานายอำเภออำเภอท่าเรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับครัวเรือนยากจน รายนางอุบล ขันทอง อายุ78ปี ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลลูกสาวพิการ โดยมีนายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณนายก อบต.ท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยนายสุรพล บุญมีปลัด อบต.และเจ้าหน้าทีให้การต้อนรับ เมื่อวันที่21มกราคม2565 เวลา9.00น. ณ บ้านเลขที่40/1หมู่3 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ

#มกราคมนี้ 24, 25, 26 ….มาฉีดวัคซีนกันนะคะ 💉มาฉีดเข็ม 3 กันค่ะถ้าได้ Sinovac มา 2 เข็ม หรือ Sinopharm มา 2 เข็ม เกิน 4 ...
20/01/2022

#มกราคมนี้ 24, 25, 26 ….มาฉีดวัคซีนกันนะคะ
💉มาฉีดเข็ม 3 กันค่ะ
ถ้าได้ Sinovac มา 2 เข็ม หรือ Sinopharm มา 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์แล้ว มาฉีดเข็ม 3 กันด้วยนะคะ
#วัคซีน3เข็ม #อยู่ห่างๆ #ใส่แมส #ล้างมือ

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ ศูนย์พักคอยโกดัง 3 สถานีขนส่งทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ ในวันพฤ...
13/01/2022

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ ศูนย์พักคอยโกดัง 3 สถานีขนส่งทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อรองรับผู้ป่วย ไวรัสโคโรน่า 2019

วันนี้เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกได้แถลงนโยบาย เมื่อคราวเปิดประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ในวันพฤหัสบด...
06/01/2022

วันนี้เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกได้แถลงนโยบาย เมื่อคราวเปิดประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
24/12/2021

ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
24/12/2021
งานรณรงค์ "สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564" - Google Drive

สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

พนักงานส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไท...
17/12/2021

พนักงานส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตลอดเดือนธันวาคม 2564 อีกทั้งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ทศวรรษ ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนอยุธยาให้เป็นเมืองมรดกโลก

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีป้าย
08/12/2021

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีป้าย

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลท่าเรือ📣📣💉💉Pfizer (booster) เข็ม 3 สำหรับประชาชน✅✅เริ่ม วันที่ 13 ธันวาคม 2564  เวลา 8....
07/12/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลท่าเรือ📣📣
💉💉Pfizer (booster) เข็ม 3 สำหรับประชาชน

✅✅เริ่ม วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 - 15.00. น.

✅✅ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ

❤ขอให้ประชาชนตำบลท่าเจ้าสนุกไปฉีดในวันและเวลาดังกล่าว❤

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่ง...
05/12/2021

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ได้จัดโครงการอบรมเจ้...
25/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ได้จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง จนท.รักษาความปลอดภัย ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ณ ศาลาการเปรียญวัดจงกลณี
#เพื่อให้ กปน.ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

✍️เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เหลืออีก 3 วัน#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเ...
25/11/2021

✍️เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เหลืออีก 3 วัน

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง

✍️เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เหลืออีก 4 วัน#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเ...
24/11/2021

✍️เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เหลืออีก 4 วัน

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
#อบตท่าเจ้าสนุก

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ขอเชิญประชาชนตำบลท่าเจ้าสนุกออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบ...
24/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ขอเชิญประชาชนตำบลท่าเจ้าสนุกออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ตามหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)
#รับบัตรสองใบ
กา ❌ นายก อบต.🔴
กา❌สมาชิกสภา อบต.🔵

ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย#เลือกตั้ง อบต
23/11/2021

ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย
#เลือกตั้ง อบต

ขอให้ประชาชน ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22/11/2021

ขอให้ประชาชน ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 ...
22/11/2021

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์
ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 )
กดตามลิงค์นี้ ครับ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

รู้หรือยัง ต้องทำอะไรบ้าง? ก่อนไปเลือกตั้งรวมทุกข้อสงสัย เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นานคลิกที่นี่ https://xn--12ca5etbm0cc3fn7...
18/11/2021

รู้หรือยัง ต้องทำอะไรบ้าง? ก่อนไปเลือกตั้ง
รวมทุกข้อสงสัย เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน
คลิกที่นี่ https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/

📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลท่าเรือ📣
13/11/2021

📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลท่าเรือ📣

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญวันออกพรรษาประจำปีพ.ศ.2564 เช่น ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เข้าว...
20/10/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญวันออกพรรษาประจำปีพ.ศ.2564 เช่น ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เข้าวัด ฟังธรรม ไหว้พระ และร่วมงานประเพณีต่างๆ ณ วัดใกล้บ้าน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ พร้อมทั้งเป็นการเสริมความสุขความเป็นสิริมงคล ในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
ทั้งนี้ กรมอนามัย แนะนำให้ร่วมงานบุญและทำบุญอย่างปลอดภัย ด้วยการคุมเข้มระยะห่าง ลดความแออัด ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอาจเลี่ยงด้วยการอยู่บ้านทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับวัดและกลุ่มประชาชนทั่วไป ยังคงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)อย่างเคร่งครัด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ เฝ้าติดตามสถานการณ์ น้ำฝน และระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำมาจ...
19/10/2021

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ เฝ้าติดตามสถานการณ์ น้ำฝน และระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตสอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมกันนี้จะพิจารณาใช้คลองระพีพัฒน์รับน้ำบางส่วนจากแม่น้ำป่าสักเพื่อลดปริมาณน้ำใน
น้ำป่าสักที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อาศัยริมแม่น้ำซึ่งในการส่งน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จะควบคุมปริมาณน้ำและเฝ้าสังเกตระดับน้ำของคลองระพีพัฒน์
ตลอด ๒๔ชั่วโมง เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ทั่วทั้งลุ่มน้ำปาสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธ์มีแนวโน้มเพิ่มการระบายน้ำตามความเหมาะสม เชื่อนพระราม ๖ ซึ่งอยู่ด้านท้ายน้ำก็มีความจำเป็นในการปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสม ผู้ที่อาศัยริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ
#งานป้องกันอบตท่าเจ้าสนุก

ภาพการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564...
18/10/2021

ภาพการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564. เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ระหว่าง วันที่ ...
18/10/2021

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ระหว่าง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
Tha Rua
13130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

035-760-436

เว็บไซต์

http://www.thajaosanook.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Tha Rua บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🙏ขออนุญาตแอดมิน เพื่อประชาสัมพันธ์ ถ้าผิดกฎลบได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ🙏 . #หากคุณกำลังมองหาเตาเผาไร้มลพิษ สำหรับ อบต. เทศบาล โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน วัด โรงพยาบาล ฯลฯ . 🟥จำหน่ายเตาเผาไร้มลพิษทุกชนิด เตาเผาขยะ เตาเผาซากสัตว์เลี้ยง เตาเผาศพ หัวเผา(เครื่องพ่นไฟ) และอะไหล่ รับซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข ซ่อมหัวเผาทุกยี่ห้อ 🟩บริการของเรา - บริการสร้างเมรุ พร้อมเตาเผาทุกระบบพร้อมติดตั้ง ไม่ว่าจะระบบน้ำมัน ระบบเผาถ่าน ระบบแก๊ส ฯลฯ - บริการตรวจเช็คและแก้ไขระบบหัวเผา - บริการจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมจัดส่ง/ติดตั้งทั่วประเทศ - ซ่อมด่วนทั่วไทยไม่เกิน 7 วันใช้การได้ - รับสร้างเตาเผาซากสุนัขและสัตว์เลี้ยงแสนรัก - ทุกชิ้นงาน รับประกันผลงาน 2 ปี . ✅บริการติดตั้งด้วยทีมงานคุณภาพ ✅ทุกชิ้นงาน รับประกันผลงาน 2 ปี ✅ประหยัดงบประมาณด้วยการใช้งานที่ยาวนานกว่า ✅เตาเผาไร้มลพิษได้รับคุณภาพและมาตรฐาน . 📌สนใจ 👉ทักแชท m.me/110828391476479 📲โทร/แอดไลน์ : 0994945552 https://bit.ly/3gmozVq
ผมนี่แหละช่วยชาติ..บ้านเมือง
มาค่ะ มากันนะค่ะ มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันค่ะ