กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 วางแผนการใช้ที่ดิน

04/08/2023

📣กรมพัฒนาที่ดินเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2566
(World Soil Day 2023) 🌎🌳

ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life”
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต 🌱💦

📍กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

#วันดินโลก #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต


http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/LDDDownload/ldd-download-wsd-2566.asp

06/07/2023
06/07/2023
09/06/2023
15/05/2023
15/05/2023

📣😄ขอเชิญพี่น้องชาว พด. มาร่วมผนึกกำลัง ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Core Value)
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม

ภายใต้ค่านิยมองค์กร “TEAM for Soils ทีมดี ดินดี”
🤍T-Teamwork : สร้างทีม
💟E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
💛A-Agile : คล่องแคล่ว
❤️M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

พบกับ‼️
กิจกรรม kick off ประกาศค่านิยมองค์กร TEAM for Soils ขบวนพาเหรดแฟนซี แปรขบวนตัวอักษร แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาว พด. กิจกรรมบูธ T E A M แข่งขันชิงรางวัล และการแสดงที่น่าสนใจมากมาย
📍 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

#ทีมดีดินดี #กรมพัฒนาที่ดิน

15/05/2023

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี
“กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
พบกับกิจกรรมมากมาย
🛍️การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของดี 5 ภาค
🧑🏻‍🎨 ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะจากเม็ดดิน
👨🏻‍🌾 พบหมอดินให้เรื่องดินทำการเกษตร
🇹🇭เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ดิน” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
🫙ให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ
🟤ให้บริการตรวจสอบดินพร้อมให้คำแนะนำทันที
🧑🏼‍🏫 นิทรรศการ 60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
ชมฟรี‼️ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เดินทางง่ายๆ โดยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีเสนานิคม นะจ๊ะ
และสามารถรับชม👀 พิธีเปิดงานได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “กรมพัฒนาที่ดิน”
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แล้วพบกัน
#ทีมดีดินดี #กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุม หารือ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประสงค์บริจาคที่ดินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา         19 เมษายน 2566 กลุ่มวางแผนการ...
19/04/2023

ประชุม หารือ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประสงค์บริจาคที่ดินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

19 เมษายน 2566 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 ได้ประชุม หารือ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประสงค์บริจาคที่ดินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน โฉนดที่ดินเลขที่ 16205-16208 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา และลงพื้นที่สำรวจดิน พบว่า เป็นชุดดินเดิมบาง (Doem Bang Series: Db) ไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่า 50 ปี ทำให้เป็นดินดานแข็ง ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ทั้งนี้ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 ได้เก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการสำหรับการประเมินสถานภาพธาตุอาหารในดินเพื่อจัดการดิน และจะดำเนินการจัดทำรายงานการสำรวจดินแปลงดังกล่าว เพื่อเสนอแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ต่อไป

เข้าร่วม Coaching หลักสูตร แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566           28 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน...
01/03/2023

เข้าร่วม Coaching หลักสูตร แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 ได้เข้าร่วม Coaching หลักสูตร แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยมี นางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้บรรยาย และนายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาโดยมีหัวข้อดังนี้
👉ความสำคัญของการวางแผนการใช้ที่ดิน วางแผนการที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
👉ขั้นตอนการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลปีงบประมาณ 2566
✨การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ข้อกฎหมาย/นโยบาย
✨การวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพทรัพยากรดิน ลักษณะทางเศรษกิจและสังคม ข้อกฎหมาย/นโยบาย ประเมินคุณภาพที่ดิน DPSIR จัดทำแผนการใช้ที่ดิน
✨การมีส่วนร่วม PRA รับฟังความคิดเห็น
✨การตรวจสอบข้อมูล โดย คณะกรรมการวิชาการเขตฯ
👉รูปแบบการดำเนินงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566

10/02/2023

🧑‍🌾 วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566
“หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”

📌 #10กุมภาพันธ์ #วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน⭐️

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจัดตั้งหมอดินอาสาเป็นเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จวบจนปัจจุบันมีจำนวนหมอดินอาสากว่า 70,000 คน ครองบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตร สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารจากครัวเรือนขยายออกสู่ชุมชน โดยใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุนด้านการเกษตรจากกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงมีใจที่อาสาเชื่อมโยงช่วยเหลือกลุ่มเกษตรชุมชนให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ยั่งยืนเคียงข้างกันตลอดระยะเวลายาวนาน

กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานเพิ่มศักยภาพหมอดินอาสา ยกระดับสู่ผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน จากการเป็นเพียงผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดนำมาซึ่งการผลิตที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและพร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บัดนี้หมอดินอาสาได้ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศได้อย่างเหมาะสม

เพื่อประกาศคุณค่าความดีงามตลอดจนเผยแพร่ผลงานของหมอดินอาสาให้เป็นที่ประจักษ์ เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดิน โดย คณะกรรมการวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดให้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน”

ถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยพบปะพร้อมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มหมอดินอาสาด้วยกันร่วมกับบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็งสืบไป ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน

#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10/02/2023
19/12/2022

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันด.....

13/12/2022
29/11/2022

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานสุดยิ่งใหญ่ วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" วันที่ 25 .....

28/11/2022

ชม ชิม โชว์ ช้อป แชร์ @งานวันดินโลก 2565
ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565
ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก
🥸ชม นิทรรศการความรู้เรื่องดิน
😋ชิม ชากาแฟชนเผ่า
🤩โชว์ กิจกรรมและร่วมประกวดแข่งขัน
🤑ช้อป ตลาดสินค้าเกษตร
😎แชร์ ฐานการเรียนรู้ต่างๆ
ห้ามพลาด!!!📍เช็กอินกับสัญลักษณ์วันดินโลก 🌏
#วันดินโลก
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

28/11/2022

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานสุดยิ่งใหญ่ วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 วันที่ 4-7ธ.ค.นี้ "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

28/11/2022

หนาวนี้..ชวนเพื่อนไปเที่ยวงานวันดินโลก 2565 ที่จังหวัดตากกัน 🤗 ลุ้นรางวัลกับกิจกรรมง่ายๆ เพียง Like & Share และ Tag เพื่อนที่อยากชวนไปเที่ยวงานวันดินโลก 🌱ยิ่ง Tag มาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก ‼️

กติกาง่ายๆ ดังนี้
1. กดไลค์เพจ Facebook : วันดินโลก World Soil Day

2. กดไลค์และแชร์โพสต์คลิปนี้ ไปที่หน้า Facebook ของคุณ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมแท็กเพื่อนที่อยากชวนไปเที่ยวงานวันดินโลก

3. โชว์หลักฐานการแชร์ใต้โพสตนี้ (เพื่อยืนยันในการตรวจสอบ) พร้อมใส่แฮชแท็ก #วันดินโลก #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

4. การตัดสินรางวัล จะตัดสินจากจำนวนผู้ที่ Tag เพื่อนสูงสุด

เพียงทำตามกติกา ก็มีสิทธิเป็นผู้โชคดี รับเสื้อยืด วันดินโลก จำนวน 5 รางวัล
(หมายเหตุ : จัดส่งรางวัลภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565)
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

📆 ร่วมสนุกตั้งแต่ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2565 (เวลา 23.59 น.)
🎊 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

แล้วพบกันในงานวันดินโลก 2565 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก

23/11/2022

ถอดบทเรียนหมอดินอาสา จังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติหมอดิน รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดินในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย มาลาวี (ทวีปแอฟริกา) คอสตาริกา (ทวีปอเมริกาใต้) จีน กัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว และไทย และผู้แทนจาก ๒ หน่วยงานระดับนานาชาติ ได้แก่ สมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินโลก (GSP) และ สถาบัน สิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม (SEI)
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คณะทำงาน จึงได้คัดเลือกผลงานหมอดิน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครปฐม ถอดบทเรียน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป
https://fb.watch/gZnc3J1Ks3/

ที่อยู่

56 ม. 2
Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 04:30
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625773373

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


ความคิดเห็น

…สพข. 1 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระบรมฉายา ลักษณ์ พร้อมกล่าวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ
…จากนั้นร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ทำแปลงสาธิต และกิจกรรม 5 ส อันเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย . เพลงประกอบ: สดุดีพระแม่ไทย
..... (12 ก.ค. 2564) ขอมอบของขวัญให้กรมฯ เมื่อผมมีอายุครบ 80 ปี . ผมเข้าทำงานในกรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506 (หลังวันสถาปนากรมฯ 5 เดือนกับ 8 วัน) และทำต่อเนื่องมาเรื่อยจนเกษียณ (เออลี่ 2 ปี) แล้วทำงานให้กรมฯ แบบจิตอาสาต่อมาจนทุกวันนี้ นับถึงวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึง จะเป็นระยะเวลาที่ผมเป็นจิตอาสานาน 22 ปีเต็ม ....เนื่องจากผมได้ใช้ชีวิตมาครบ 80 ปีแล้ว เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรที่จะสรุปงานสำคัญๆ ที่ผมทำมา โดยเฉพาะตอนปีท้ายๆ สำหรับให้น้องๆ เก็บไว้ใช้ประโยชน์ ตอนนี้จึงได้จัดทำสไลด์โชว์งานพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ (23 พ.ค. 2564) ครบ 58 ปีที่ท่าน รมช. ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยได้รวบรวมภาพงามๆ ที่ช่างภาพกรมฯ และ จนท. ท่านอื่นๆ ได้ถ่ายไว้ แล้วนำมาใส่เพลง พด. ที่มีเนื้อหาเข้ากันได้กับพิธีการดังกล่าว ถึงขณะนี้ได้ทำเสร็จ 2 งาน คือ สไลด์โชว์งานดังกล่าวที่มีเพลงประกอบแยกกัน 2 เพลง คือเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" และ "รักกรมพัฒน์" เพลงทั้งสองมีเนื้อหาโดยรวมคือ เป็นการบรรยายหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา ไปจนถึงการใช้ศาสตร์ด้านดินและน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับเป็นการรวบรวมความรู้สึกของผู้ทำงานในกรมฯ ว่ารักองค์กรของเราอย่างไรบ้าง และแต่ละคนรักมากน้อยเพียงใด ....จากที่ได้จับงานด้านการทำเพลงให้กรมฯ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (เริ่มในสมัยท่านอธิบดีอภิชาต จงสกุล โดยกรมฯ ได้เชิญคณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" มาฝึกอบรมการร้องเพลงให้ จนท. กรมฯ อยู่ระยะหนึ่ง) ผมคิดว่าเนื้อหาของเพลงทั้งสองครอบคลุมเรื่องราวอย่างพอเพียง เมื่อเรานำเพลงมาร้องหลายๆ ครั้งจนคล่องและเข้าใจความหมายดี จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งแก่บุคลากรเอง หน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติ ผมจึงขอแนะนำให้น้องๆ ที่ทำงานกรมฯ นำเพลงทั้งสองมาร้องตามโอกาสที่เหมาะสม เช่นในช่วงงานเกษียณอายุ ระหว่างการฝึกอบรม (เช่นอบรมหมอดิน) งานวันดินโลก งานวันขึ้นปีใหม่ โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ------ จากนี้ไป เนื่องจากวัยที่สูงขึ้นๆ ผมคงทำงานจิตอาสาให้กรมฯ น้อยลงกว่าเดิม จึงขออวยพรให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมทั้งการนำเพลงที่กลุ่มรักกรมพัฒน์ทำให้กรมฯ ซึ่งถึงขณะนี้ทำได้ 6 เพลงแล้ว (นอกจาก 2 เพลงที่เกี่ยวข้องในที่นี้แล้วยังมี "หมอดินอาสา" "ทุ่งปอเทือง" "รักษ์ดินน้ำ" และ "วันดินโลก") มาร้องตามโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ทั้ง 10 ที่การร้องเพลงหมู่มีอยู่ อันจะมีผลไปสู่การเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน (ตามแผนที่มีอยู่ กลุ่มรักกรมพัฒน์จะจัดทำเพลงให้กรมฯ รวมทั้งหมด 12 เพลงด้วยกัน คิดเอาว่าทำให้สาสมกับที่กรมฯ ไม่เคยมีเพลงประจำองค์กรมาก่อนเลยก่อนหน้านี้)....สุดท้ายนี้ ผมขอยืนยันอีกสักครั้งว่า การนำภาพหลายภาพจากเหตุการณ์หนึ่งมารวมทำเป็นสไลด์โชว์ และนำเพลงที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้ด้วยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ (เช่นไฟล์ทั้งสองในโพสต์นี้) ทำให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ จึงขอเสนอน้องๆ ที่มีหน้าที่ด้านบริหารในกรมพัฒนาที่ดินให้ช่วยพิจารณาสิ่งนี้ให้ถ่องแท้สักหน่อย หากเห็นดีด้วยตามนั้น ก็ขอได้โปรดกำหนดเป็นแนวทางการทำงานในกรมฯ ไว้ด้วยเลย....ท้ายที่สุดจริงๆ ขอยกเอาคำพูดจากท่าน ปธน. เติ้ง เสี่ยว ผิง ของจีนมากระจายให้ทราบทั่วกันในกรมพัฒนาที่ดิน นั่นคือ ท่านได้กล่าวไว้ว่า "การจับหนู ไม่ว่าจะเป็นแมวสีขาวหรือสีดำ หากจับหนูได้ละก็ใช้ได้ทั้งนั้น" หวังว่าน้องๆ จะเข้าใจนะครับ หากใครยังไม่เข้าใจว่าคำพูดของท่านเติ้งมาเกี่ยวกับสังคมในกรมพัฒนาที่ดินอย่างไร เชิญถามผมได้เลยครับ (Deng Xiaoping famously said that it doesn’t matter if a cat is black or white so long as it catches mice.)....เพลงทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้..เพลงบน: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' . 43 ภาพ 17.7MB 3.12 นาที . 210711 ..เพลงล่าง: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'รักกรมพัฒน์' . 43 ภาพ 17.5MB 3.11 นาที . 210711 ....เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง”
แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียงสานใจคอรัส
~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้
แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์
(สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี
มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย
(สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
(สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง
แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △
(บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน)....เพลง “รักกรมพัฒน์”
เนื้อร้อง: ชาวพัฒนาที่ดิน 61 คน
ทำนอง/ขับร้อง: กองดุริยางค์กองทัพอากาศ
…ขอบอกรัก รัก-รัก รักกรมพัฒน์...ที่ยืนหยัด ยึดมั่น ในหน้าที่
เพื่อให้ดิน และน้ำ สภาพดี...นับแต่ปี ศูนย์หก เป็นต้นมา
…หน้าที่หลัก คือสำรวจ จำแนกดิน...อนุรักษ์ ปรับปรุงดิน มีปัญหา
ข้อสำคัญ อย่าให้ดิน ถูกพัดพา...และเร่งหา น้ำเอาไว้ ใช้นานนาน
…*บ้านหลังใหญ่ หลังนี้ ที่ผูกพัน...เราแบ่งปัน ความสุข ทุกสถาน
ได้อบรม ได้ฝึกฝน ได้รู้งาน...จนทำได้ หลายๆ ด้าน โดยทั่วกัน
…กรมพัฒน์เป็น เหมือนบ้าน หลังที่สอง...เรารู้สึก ดุจพี่น้อง แสนสุขสันต์
ต่างหันหน้า เข้าหา มาจำนรรจ์...งานลุล่วง นับร้อยพัน แผ่กว้างไกล ..รักกรมพัฒน์ เหมือนรักดิน ถิ่นกำเนิด...แดนเราเกิด เราอยู่ เราเติบใหญ่
จะมุ่งมั่น พัฒนา แผ่นดินไทย...เพื่อให้คง ความสมบูรณ์ ยั่งยืน △
*ร้องซ้ำจากที่นี่จนจบ
.....งานพัฒนาที่ดินที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สพข. 10 ระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2564 . โดย ผอ. วันชัย วงษา . 83 ภาพ 116MB 8.29 นาที . Enjoy!!! ครับ ------ เอ้อ..ผมอยากแนะนำให้พวกเราชาวพัฒนาที่ดินใช้โปรแกรมทำสไลด์โชว์ (4k slidemaker) ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อรวมภาพหลายๆ ภาพจากงานเดียวกัน และเปิดชมเป็นสไลด์ต่อเนื่องกันไปโดยกดเพียงครั้งเดียว พร้อมกันนั้นมีเพลงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ซึ่งผู้ชมจะเปิดเสียงหรือไม่เปิดเสียงก็แล้วแต่ความต้องการขณะนั้นครับ ทาง สพข. สพด. อาจขอให้ทางกรมฯ โดยฝ่ายเผยแพร่ฯ จัดการอบรมเรื่องนี้สักครึ่งวัน จนท. ของเราก็จะเรียนรู้พอเพียงทีเดียว
.....ผมทำไฟล์จากภาพและเสียงร้องเดิมเพื่อสาธิตวิธียืนและนั่งเวลาร้องเพลงหมู่ของชาวพัฒนาที่ดิน เสียดายตอนนี้มีโรคระบาด Covid-19 รุนแรง ไม่เหมาะที่จะจัดให้ร้องเพลงหมู่ แต่เปิดฟังดีครับ เพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันเกิดกรมฯ เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรมฯ ที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ . Enjoy!!! ครับ เอ้อ...แล้วเผื่อใครมีอารมณ์จะฝึกร้อง นี่เป็นเนื้อร้องสำหรับเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" ที่เป็นเพลงองค์กรเพลงแรกของกรมพัฒนาที่ดินครับ

เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง”
แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียง "สานใจคอรัส"

~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้
แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์

(สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย

~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี
มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย

(สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย

(สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง
แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △

(บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน)

(ยาว 2.14 นาที . จัดทำเสร็จ 170315)
.....เพลง พด. 6 เพลง เวอร์ชั่นนี้ทำได้สมบูรณ์ที่สุด สำหรับส่งให้กรมพัฒนาที่ดิน ความคมชัดต่ำ (Low resolution) 24.8MB 16.44 นาที . Enjoy ครับ!!!
.....คำแนะนำการนำภาพมาสร้างเป็นคลิปเพลง
.....เพลงกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำเสร็จแล้ว 5 เพลง . อีกสองเพลง (วันดินโลก และ อนุรักษ์ดินและน้ำ) จะเสร็จในเร็วๆ นี้ . เพลงในอนาคตคือ แฝกพระราชา ปุ๋ยหมัก แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร และ ดินมีปัญหา . กลุ่มรักกรมพัฒน์ได้จัดทำไฟล์สำหรับฝึกร้องเพลงแต่ละเพลงไว้แล้ว เชิญเพื่อนๆ แจ้งขอรับไฟล์เพลงที่ต้องการได้เลยครับ . กรมพัฒนาที่ดินจะจัดการเกี่ยวกับการร้องเพลงโดยคณะ จนท. หน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ ตั้งแต่บัดนี้ . สำราญ สมบัติพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มฯ . 17 ก.พ. 2564
เพื่อนๆ ชาวพัฒนาที่ดินครับ
....มาได้ครึ่งทางแล้วครับ หลายปีมาแล้ว..จากการที่ตระหนักว่า กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการมากว่า 50 ปีโดยไม่มีเพลงประจำองค์กรแม้แต่เพลงเดียว กลุ่ม "รักกรมพัฒน์" จึงตั้งใจจะจัดทำเพลงให้กรมพัฒนาที่ดินสัก 10 เพลง ตอนนี้ทำได้แล้ว 5 กำลังจะเสร็จเร็วๆ นี้อีก 2 . ยังเหลือที่ต้องขอความอนุเคราะห์จากสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำฯ ให้ช่วยทำอีก 3 ครับ . วันนี้ผมขอนำเพลง 1-5 มาเสนอให้เพื่อนๆ ได้ทราบ ได้ยิน และหัดร้องตามแต่จะต้องการและสะดวก โดยเฉพาะเมื่อถึงวาระสำคัญๆ และมีโอกาสที่จะร้องเพลงองค์กรได้อย่างภาคภูมิ . เพลงทั้ง 5 ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีดังนี้คือ: 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' 'หมอดินอาสา' 'ทุ่งปอเทือง' 'รักษ์ดินน้ำ' และ 'รักกรมพัฒน์'
....ผมขอชี้แจง ณ ที่นี้ว่า ผมทำงานชิ้นนี้โดยไม่ใช้ค่าใช้จ่ายจากกรมฯ แม้แต่บาทเดียว และไม่คิดจะแย่งหรือขโมยซีนจากผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิ้น ปีนี้ผมอายุครบ 80 ปีแล้ว ไม่คิดจะใฝ่หาเกียรติยศหรือเศษเลยจากกรมฯ ที่ผมทำงานเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปีที่กรมฯ ตั้ง (พ.ศ. 2506) แต่อย่างใดทั้งสิ้น . หากน้องคนไหนยังคิดเป็นอื่น ขอให้คิดเสียใหม่ แล้วเรามาร่วมกันใช้พลังจากเพลงเหล่านี้สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้กรมฯ อันจะเป็นการสร้างความ "ศิวิลัย" ให้แก่ "บ้านหลังที่สอง" ของพวกเราทุกคน แล้วจะนำกรมฯ ไปสู่ความเป็น "สากล" และสิ่งดีอื่นๆ จะตามมาในไม่ช้า . รักน้องๆ ทุกคนครับ . Enjoy!!!

ดร. สำราญ สมบัติพานิช . 9 ก.พ. 2564
ผู้ประสานงานกลุ่ม "รักกรมพัฒน์"
ขณะนี้กลุ่ม "รักกรมพัฒน์" เปิดคอร์สสอนร้องเพลง ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล เพื่อประโยชน์ของ จนท. ในสังกัดของหน่วยงานของท่าน กรุณาลิงค์เพจของท่านกับเพจ Samran Sombatpanit RakKrompat ด้วยครับ ด้วยการกดรับเป็นเพื่อนหรือด้วยวิธีอื่นเท่าที่จะทำได้ ขอบคุณครับ (เราสอนครั้งแรกด้วยเพลง Autumn Leaves ครั้งต่อไปจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา")