ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้า

เปิดเหมือนปกติ

06/05/2021

🌾กรมการข้าวขอเชิญชวนท่านที่สนใจ มาร่วมฝึกวิทยายุทธ🧘 "หลักสูตรชาวนามืออาชีพ" ผ่านระบบ Online Live 💻🔴
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่าน QR Code ตามรายละเอียดด้านล่าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-9405530 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว หรือ คุณวิวัฒน์ 062-1594295
Line ID : VIWATDEE

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
22/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
22/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
22/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
22/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
22/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
22/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
09/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
09/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
02/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
02/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
02/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
02/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
26/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
26/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
26/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
24/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
19/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
19/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

16/03/2021
16/03/2021
ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP ...
12/03/2021

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางประนอม มงคลบรรจง นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะผู้ตรวจประเมิน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าประชุม Gin Conference ร่วมกับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เพื่อประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 3/2564

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564วันอังคารที่ ...
12/03/2021

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และน.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้รับมอบหมายโดย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีประธานเปิดงานคือ นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี

08/03/2021
Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
05/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
01/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

ที่อยู่

85 หมู่ 1
Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625771688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Thanyaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากได้พันธุ์ข้าวปทุมธานีค่ะ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ใครค่ะ
ขออนุญาติ Admin ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ที่ต้องการ ที่ดิน สร้างบ้าน ในทำเลดี อากาศบริสุทธิ์ ในจังหวัดปทุมธานี ในราคาถูก ใช้พักอาศัย และ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกยามเกษียณอายุราชการ ขุดบ่อเลียงปลา ปลูกผัก พืชสวนครัวไว้รับประทาน สามารถเข้าธนาคาร ผ่อนน้อย ข้าราชการกู้ได้ 80 - 90 เปอร์เซ็น และอาคารพาณิชย์ ทำเลดี ทำเลค้าขาย ข้าราชการกู้ได้ 100% เติม ราคาถูก จังหวัดภูเก็ต พัทยา และ ภูกระดึง จังหวัดเลย สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ครับ และสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ที่ต้องการ ที่ดินเหมาะกับการลงทุนผ่านธนาคาร โดยที่ไม่ต้องผ่อน เก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเช่า ซึ่งมีคนที่ต้องการเช่าจำนวนมาก และนำเงินจากผู้เช่ามาผ่อนกับธนาคาร เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ ทรัพย์ มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงลงทุนการค้าใดๆ ท่านจึงได้หลักทรัพย์ ที่มั่นคงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร รายได้แต่ละเดือนของเราบางที่ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่รู้หมดไปทางไหนบ้าง 5 ปีก็แล้ง 10 ปีก็แล้ว ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์อะไรเพิ่มเลยครับ ซื้อรถ ชื่อก็บอกแล้วว่าลด ลดลงไปเรื่อยๆ ค่าซ่อม ค่าเสื่อม ค่าอาหลั่ย ซื้อทรัพย์ที่ทำเลดีมีผู้เช่ารอคิวที่จะเช่าดีกว่าครับ ขายที่ดินเปล่า ใกล้ถนนวงแหวนตะวันตก สามโคกปทุมธานี สวย อากาศดี สะดวกสบายใก้ลกรุงเทพ หน้ากว้าง 108 เมตร ที่ดินเปล่า สวยมากๆ สามโคก-เสนา ปทุมธานี Sale Land at Sam Khok, Pathum Thani ที่อยู่ทรัพย์ - ทางเข้าที่ดินใกล้ปั๊ม ปตท. รายละเอียด / Detail - พื้นที่ 11 ไร่ 12 ตรว. / Area Land 17,648 Square meter - หน้ากว้าง 108 * 184 เมตร - ทำเลที่ตั้งเยี่ยม เหมะกับการปลูกบ้านและทำเกษตรกรรม พิกัดที่อยู่ของที่ดิน 14.1068170,100.4839510 https://goo.gl/maps/m6wz5FnKnWv ราคา / Price - ราคาขายไร่ละ 1,800,000 บาท ราคาพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ลดเหลือไร่ละ 1,590,000 บาท ติดต่อสอบถาม แหม่ม/ Mam : 081-3539675 , 086-3245024 LINE ID : mam_nat
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ "ทวีสุขเพลส" บริการห้องพักรายเดือน ใกล้มหาวิทยาลัยปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : www.facebook.com/TaweesukPlace LINE : @TaweesukPlace (มี @ ด้วยนะคะ) โทรศัพท์ : 089-767-2236 , 086-014-7031 #ทวีสุขเพลส #ปทุมธานี #TaweesukPlace #อพาร์ทเม้นท์ #หอพัก #ห้องพัก #ที่พัก #เช่า #รายเดือน #ใหม่ #เฟอร์นิเจอร์ #แอร์ #น้ำอุ่น #ปลอดภัย #บ้านกลาง #รังสิต #บางพูน #มหาวิทยาลัย #ฟิวเจอร์ #ตลาดพูนทรัพย์ #สแตนเลย์ #นิคม #สวนอุตสาหกรรม #บางกะดี
สอบถามครับ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุม มีพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ไหมครับ
มาเรียนรู้เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับการประชาสัมพันธ์ฟรี !! โดยคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้เชียวชาญด้านโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ SCB Business Center สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 ฝั่งอิเซตัน >>รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร. 09-5 368-9194
สวัสดีครับ อยากจะได้ข้าวพันธุ์ กขผ3 ครับ ผมอยู่ชัยนาท มีจำหน่ายหรือเปล่า ถ้ามีรบกวน ติดต่อกลับด้วยนะที่ เบอร์ 0637218868 ขอบคุณครับ