ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระร

ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน
(9)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อนร...
17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบลทัพทัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน ณ หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต...
15/12/2020

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตามวิถีพอเพียง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อน...
15/12/2020

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จากกรมอนามัย ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อ...
09/12/2020

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อนรับหนูๆตัวน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

บรรยากาศตลาด ๕ ตำลึง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป...
07/12/2020

บรรยากาศตลาด ๕ ตำลึง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ภายในพบกับบรรยากาศไทยๆ ย้อนยุค การซื้อขายใช้เงิน พดด้วงเบี้ย หอย สมัยโบราณ มีให้แลกที่หน้างาน การแต่งกายนุ่งโจง ห่มสไบ สินค้าราคาถูก สะอาด ปลอดภัย ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ มีที่นั่งรับประทานอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามริมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 17.00น เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทั...
06/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 17.00น เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยนางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา สวดมนต์แปล นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีหลวงพ่อ บำรุง อุปฎฺฐาโก จากวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดี) จังหวัดชัยนาท นำสวดมนต์ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเด...
24/11/2020

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตำบลตาลเดี่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์...
10/11/2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ในการเข้าศึกษาดูงานการเรียนรู้งานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลทัพทัน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 กิจกรรมตลาด 5 ตำลึง เปิดตลาดเวลา 16.00น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน กับบรรยากาศไทยๆ ย้อนยุค การซื้อขายใช...
05/10/2020

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 กิจกรรมตลาด 5 ตำลึง เปิดตลาดเวลา 16.00น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน กับบรรยากาศไทยๆ ย้อนยุค การซื้อขายใช้เงิน พดด้วงเบี้ย หอย สมัยโบราณ มีให้แลกที่หน้างาน การแต่งกายนุ่งโจง ห่มสไบ สินค้าราคาถูก สะอาด ปลอดภัย ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ มีที่นั่งรับประทานอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามริมอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 กิจกรรมตลาด 5 ตำลึง เปิดตลาดเวลา 16.00น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน กับบรรยากาศไทยๆ ย้อนยุค การซื้อขายใช...
05/10/2020

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 กิจกรรมตลาด 5 ตำลึง เปิดตลาดเวลา 16.00น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน กับบรรยากาศไทยๆ ย้อนยุค การซื้อขายใช้เงิน พดด้วงเบี้ย หอย สมัยโบราณ มีให้แลกที่หน้างาน การแต่งกายนุ่งโจง ห่มสไบ สินค้าราคาถูก สะอาด ปลอดภัย ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ มีที่นั่งรับประทานอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามริมอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 กิจกรรมตลาด 5 ตำลึง เปิดตลาดเวลา 16.00น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน กับบรรยากาศไทยๆ ย้อนยุค การซื้อขายใช...
05/10/2020

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 กิจกรรมตลาด 5 ตำลึง เปิดตลาดเวลา 16.00น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน กับบรรยากาศไทยๆ ย้อนยุค การซื้อขายใช้เงิน พดด้วงเบี้ย หอย สมัยโบราณ มีให้แลกที่หน้างาน การแต่งกายนุ่งโจง ห่มสไบ สินค้าราคาถูก สะอาด ปลอดภัย ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ มีที่นั่งรับประทานอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามริมอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนบ้านบางลี่ จังหว...
21/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนบ้านบางลี่ จังหวัดลพบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนบ้านบางลี่ จังหวัดลพบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วน...
11/09/2020

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก จังหวัดสระบุรี ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก จังหวัดสระบุรี ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหว...
10/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยองในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างบูรณาการ โดยเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยองในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างบูรณาการ โดยเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
24/08/2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฏีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตลาดเกียบ ...
21/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตลาดเกียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตลาดเกียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นางสรัญญา ประสงค์ดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏน...
09/03/2020

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นางสรัญญา ประสงค์ดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อส่งมอบอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนระดับท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน ที่จะสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างสมดุล เหมาะสม ดำรงชีวิตร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข็มแข็ง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นางสรัญญา ประสงค์ดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อส่งมอบอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนระดับท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน ที่จะสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างสมดุล เหมาะสม ดำรงชีวิตร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข็มแข็ง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จัดตลาด 5 ตำลึง เพื่อในบรรยากาศย้อนยุค กับตล...
02/03/2020

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จัดตลาด 5 ตำลึง เพื่อในบรรยากาศย้อนยุค กับตลาด 5 ตำลึง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอทัพทัน ทุกวันอาทิตย์ ต้นเดือน ของทุกเดือน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ที่มาร่วมสร้างสีสันในการจ่ายตลาด และในวันที่ 5 เมษายน 253 มาร่วมกันเดินจ่ายตลาด 5 ตำลึง อีกนะจ๊ะ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จัดตลาด 5 ตำลึง เพื่อในบรรยากาศย้อนยุค กับตลาด 5 ตำลึง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอทัพทัน ทุกวันอาทิตย์ ต้นเดือน ของทุกเดือน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ที่มาร่วมสร้างสีสันในการจ่ายตลาด และในวันที่ 5 เมษายน 253 มาร่วมกันเดินจ่ายตลาด 5 ตำลึง อีกนะจ๊ะ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ...
24/02/2020

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จังหวัดนครส...
21/02/2020

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนชุมตาบง อำเภอชุมตาบง ...
18/02/2020

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภ...
17/02/2020

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รับลูกเสือน้อยอนุบาล 3-5 ขวบจากโรงเรียนวัดโฆษิต...
04/02/2020

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รับลูกเสือน้อยอนุบาล 3-5 ขวบจากโรงเรียนวัดโฆษิตถาราม และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในการเข้าค่ายลูกเสือน้อย และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รับลูกเสือน้อยอนุบาล 3-5 ขวบจากโรงเรียนวัดโฆษิตถาราม และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในการเข้าค่ายลูกเสือน้อย และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ใ...
17/01/2020

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบล ทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบล ทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ใ...
17/01/2020

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบล ทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบล ทัพทัน หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

ที่อยู่

หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง
Thap Than
61120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 19:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

056540245

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้​ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้​ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้​ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้​ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้​ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้9,56734373737767676,6,5​ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้​ข้อความ​ที่​คุณ​คัดลอก​รูปภาพ​ไว้
ใ.บยจจขข.ญ​จบฝาบขยบบ.ขขขบบบบใ.ชบลชบบบใ.ชลลบบบบบง.ลบบบบลลวยจยยบ.ชชชบขขยบบ.ขขขบบขยยบยขบบบยบ