สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14

เปิดเหมือนปกติ

เรารักชลประทาน
19/02/2021

เรารักชลประทาน

ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบ logo 119 ปี กรมชลประทาน

ไทยรู้สู้โควิด
18/02/2021

ไทยรู้สู้โควิด

🇹🇭 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ระลอกใหม่)
🗓 ข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 150 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 20,874 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 19,769 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 22 ราย
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 🕛 เวลา 00.00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ไทยรู้สู้โควิด

18/02/2021
Rid Live

Rid Live

🔴🎥 บรรยากาศสด กิจกรรม "RID Big Cleaning Day สู้ไวรัสโคโรนา 2019" ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15
18/02/2021

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ มอบหมาย นางสาวสุทธินี ทาเทพ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง และนางพิมลพรรณ สิทธิโคตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดการประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม/งานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก (ส่วนที่๒) ระยะที่ ๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนยาง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

18/02/2021
สำนักงานชลประทานที่เจ็ด

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายเฉลิมเกียรติ คงเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ได้มีการประชุมติดตามฯในช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 อีกทั้งเป็นการเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วางไว้ Keattisak Kainui Nookaw

17/02/2021
17/02/2021
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไลฟ์สดครั้งแรก รายการ "เกษตรบอกข่าว" ประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบาย คืออะไร มาติดตามกันค่ะ

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด
17/02/2021

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด

สำนักงานชลประทานที่ 7 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ Keattisak Kainui Nookaw

รอบรั้วชลประทาน
17/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

💥💥 กรมชลฯ เดินเครื่องจ้างแรงงานปี 64 เป้าหมาย 94,000 คน
.
คืบหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทานทั้งประเทศ จ้างแล้วเกือบ 10,000 คน คิดเป็น 10% ของแผน เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ หวังสร้างรายได้ทดแทน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน
.
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงาน ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร โดยในปีนี้ มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 5,662 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 94,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 - 8 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 22,000 – 60,000 บาท/คน ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 64) มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 9,546 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของแผนฯ จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 1,252 คน จังหวัดยโสธร 945 คน และจังหวัดร้อยเอ็ด 612 คน
.
ทั้งนี้ ยังเหลือตำแหน่งว่างอีกหลายอัตรากระจายอยู่ตามโครงการชลประทานทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้พอสมควร เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน

#RID
#กรมชลประทาน
#จ้างแรงงาน

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด
16/02/2021

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้รับการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการของนายรวิภาส พัฒนเจริญ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีKeattisak Kainui Nookaw

รอบรั้วชลประทาน
16/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลประทาน ร่วมเตรียมพร้อมให้ข้อมูลในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน เข้าร่วมในการเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ให้แก่คณะรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนและหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูล ณ ห้องประชุม 418 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ

รอบรั้วชลประทาน
15/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

เช้าวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564 ) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ลงนามในพิธีส่ง-รับมอบงาน ให้แก่ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 34 เพื่อสานต่อภารกิจหน้าที่สำคัญขององค์กร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการส่ง-รับมอบงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

รอบรั้วชลประทาน
15/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

วันนี้ (15 ก.พ. 64) เวลา 07.00 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมชลประทาน เนื่องในโอกาสหมดวาระในการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรารักชลประทาน
13/02/2021

เรารักชลประทาน

🔴🎥 ขอเชิญชาวชลประทานทุกท่าน ร่วมติดตามรับชม ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ LIVE “เกษตรบอกข่าว”

📍ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. สามารถรับชมได้ในเพจเรารักชลประทาน และเพจรอบรั้วชลประทาน

📍ห้ามพลาด!! ครั้งแรก วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Environman
13/02/2021

Environman

LIVING: แห้งหนัก คณะแม่น้ำโขง MRC ชี้น้ำโขงลดลงอย่างหนัก! เหตุจีนคุมปล่อยน้ำจากเขื่อน หวั่นภัยแล้งกระทบผู้คน-นิเวศ วอนจีนเปิดเผยข้อมูลการปล่อยน้ำ
.
แม่น้ำโขงน้ำลดลงน่ากังวล คณะ MRC ขอข้อมูลการปล่อยน้ำจากเขื่อนจีน
.
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC ที่ประกอบไปด้วยกัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทยเผยว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงในระดับที่น่ากังวล เนื่องจากการควบคุมการปล่อยน้ำจากเขื่อนพลังงานน้ำของจีนที่อยู่ต้นสายด้านบน และได้เรียกร้องให้ทางการจีนเผยข้อมูลน้ำทั้งหมด
.
โดยตอนนี้สีน้ำกลายเป็นสีฟ้าครามในบริเวณรอยต่อของไทย และลาว เนื่องจากความการลดลงจนตื้นเขิน โดยทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เผยภาพแม่น้ำโขงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเห็นพื้นผิวของน้ำเป็นสีครามจากดาวเทียม Sentinel-2 เปรียบเทียบกัน 2 ช่วงเวลา คือเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่าสีน้ำในลำน้ำโขงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
.
โดยการเกิดน้ำโขงสีครามเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิกฤติน้ำโขงที่ระดับพื้นผิวน้ำลดลงอย่างมากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้สามารถสังเกตเห็นตะกอนในลำน้ำได้ชัดขึ้น และจะเห็นได้ว่าริมตลิ่งของพื้นที่ทั้งสองฝั่งแนวลำน้ำสามารถมองเห็นสันดอนทรายหรือเกาะกลางแม่น้ำในลำน้ำโขงได้อย่างชัดเจน
.
จากสถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว, ยางพารา, ยาสูบ, มะเขือเทศ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง อาทิ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
.
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC เผยว่าสาเหตุบางส่วนมาจากการควบคุมการไหลของเขื่อน Jinghong จาก Yunan ของจีน ประกอบกับระดับน้ำฝน และระดับน้ำในเขื่อนที่ลดลงทำให้ระดับน้ำลดลง
.
และเพื่อช่วยเหลือประเทศปลายน้ำของแม่น้ำโขงจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอให้ประเทศจีน และประเทศในลุ่มน้ำแม่โขงได้เผยข้อมูลแผนการปล่อยน้ำให้กับทาง MRC โดยชี้ว่าสภาพปกติจะกับคืนมาฟื้นฟูหากน้ำถูกปล่อยจากเขื่อนของจีน
.
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำที่ลดลงนี้ ส่งผลต่อทั้งการอพยพของปลา เกษตรกรรม และการเดินทาง โดยกว่า 70 ล้านคนต้องพึ่งพาชีวิต และความมั่นคงทางอาหารกับสายน้ำนี้
.
เมื่อปีที่ผ่านมาทางการจีนสัญญาว่าจะเผยข้อมูลน้ำจากเขื่อนให้กับสมาชิกประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมาจีนได้แจ้งว่าจะลดระบายน้ำจากเขื่อนในวันที่ 5-24 มกราคม โดยชี้ว่าเพื่อซ่อมบำรุง และจะกลับมาปล่อยปกติในวันที่ 25 มกราคม
.
อย่างไรก็ตามระดับน้ำก็ลดลงอีกในเดือนกุมภาพันธ์ และไม่ได้มีการแจ้งเตือนจากทางการจีนแต่อย่างใด
.
Source

https://www.reuters.com/article/us-mekong-river/mekong-river-at-worrying-low-level-amid-calls-for-more-chinese-dam-data-idUSKBN2AC0K0

https://news.thaipbs.or.th/content/301255

https://www.facebook.com/environman.th/posts/2631327516995679/

https://www.facebook.com/environman.th/posts/3338991342895956/

https://www.facebook.com/gistda/photos/a.10150141503351265/10158745310426265/?type=3

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand
12/02/2021

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand

#บ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาภูลังกา จ.นครพนม-บึงกาฬ

เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ที่อยู่บนยอดเขาสูงสุดของภูลังกา แม้จะแห้งแล้งปานใด ก็จะมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดทั้งปี ชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เรียกว่า บ่อน้ำทิพย์ หรือ บ่อน้ำแซ่บ(น้ำอร่อย) มีรสชาติหวาน หอม อร่อย และเย็นชื่นใจเหมือนแช่ในตู้เย็นเลยทีเดียว

***มีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำที่ไหลออกมาจากเมืองพญานาค เป็นรูหรือทางออกของพญานาค ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาค

***ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้ว พบว่าน้ำมีคุณภาพดี และดีกว่าน้ำดื่มที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป สามารถดื่มได้และเป็นจุดพักเติมน้ำดื่มของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ในการเดินป่าระยะไกล

***หากนักท่องเที่ยวต้องการขึ้นไป #บ่อน้ำทิพย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม-บึงกาฬ เส้นทางเดินห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 3 กม. โดยผ่านน้ำตกตาดโพธิ์ชั้น1-4 ถ้ำนาคี ผานาคี เศียรนาคี1-9 เมืองบังบด วังนาคี ตำหนักนาคี #บ่อน้ำทิพย์ ลานธรรมหัวภู/ลานเกล็ดพญานาค ไข่พญานาค/ไข่ไดโนเสาร์ หินปลาวาฬ/หินโบกี้/หินรถบัส และเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์

ปล.หลังโควิด/วันหยุด #ออกไปช่วยเมืองไทย #ออกไปเที่ยวเมืองไทย
ภูลังกาเป็นสถานที่ #Unseen #แหล่งท่องเที่ยวแบบผจญภัย #แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์และธรรมชาติ #แหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ #แหล่งท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม #แหล่งท่องเที่ยววิถิชีวิต

***ภูลังกา(เมืองหลวงของพญานาค) เมืองต้องห้ามพลาด***
***ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตนะคะ***

รอบรั้วชลประทาน
11/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด
11/02/2021

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้งที่ 2/2564 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ โดยการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือก ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีKeattisak Kainui Nookaw

เรารักชลประทาน
11/02/2021

เรารักชลประทาน

กรมชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับ นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ไทยรู้สู้โควิด
11/02/2021

ไทยรู้สู้โควิด

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 201 ราย
-----------------------------
เป็นคนไทย 🇹🇭 12 ราย สัญชาติปากีสถาน 🇵🇰 1 ราย
ซูดาน 🇸🇩 1 ราย รัสเซีย 🇷🇺 1 ราย อังกฤษ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1 ราย
เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇵🇰 ปากีสถาน 1 ราย , 🇸🇩 ซูดาน 1 ราย , 🇯🇵 ญี่ปุ่น 1 ราย
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 7 ราย , 🇷🇺 รัสเซีย 1 ราย , 🇹🇷 ตุรกี 1 ราย ,
🇸🇪 สวีเดน 3 ราย , 🇬🇧 สหราชอาณาจักร 1 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(State Quarantine , Alternative State Quarantine
Alternative Local Quarantine)
-----------------------------
ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 96 ราย
-----------------------------
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 89 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ไทยรู้สู้โควิด

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด
11/02/2021

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด
10/02/2021

สำนักงานชลประทานที่เจ็ด

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ครั้งที่ 1/2564 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 7) วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ สำนักงานชลประทานที่ 7 และหลังจากนั้น ได้ร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
1. การดำเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
- การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
- การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
- การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
- การสำรวจสินทรัพย์และนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารสินทรัพย์ กรมชลประทาน
- การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
2. การดำเนินงานของส่วนแผนงาน
- สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (AAR) ของ สชป.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ร่างตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สชป.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3.การดำเนินงานของส่วนวิศวกรรม 4. การดำเนินงานของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
- รายงานกรอบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
5. การดำเนินงานของส่วนเครื่องจักรกล
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทุกแหล่งงบประมาณของเงินกันเหลื่อมปี 2563 และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
- การบันทึกข้อมูลในระบบ Cen Project
- การคืนงบประมาณเหลือจ่าย
- การขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กรมกำหนดต่อไป
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Keattisak Kainui Nookaw

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
10/02/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

Update‼ #ประกาศคำสั่งโควิด19นครพนม
✅คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ผ่อนคลายมาตรการ

📌📌 11 ก.พ.64 เป็นต้นไป ✅เพียง1จังหวัด(สมุทรสาคร) เท่านั้้น‼ ที่ยังต้องกักตัว เมื่อเข้ามาในพื้นที่นครพนมและต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าสาธารณสุขใกล้บ้าน

☎สายด่วน โควิดนครพนม 082 849 8155 ☎

✅สำเนาประกาศ/คำสั่งฯ 👉👉 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นครพนม >>> https://covid.nakhonphanom.go.th/

สถาบันพัฒนาการชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน
09/02/2021

สถาบันพัฒนาการชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน

ข้าราชการและพนักงานราชการกรมชลประทานที่สนใจฝึกอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ใช้เวลาเพียงวันละ 1 ชั่วโมง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแทปเล็ตได้ ไม่มีความรู้พื้นฐานก็อบรมได้ มีทักษะพอสมควรอยากพัฒนาต่อก็อบรมได้ ก่อนเริ่มอบรม จะมีการทดสอบเบื้องต้นแล้วระบบ AI จะเลือกบทเรียนให้เหมาะสมกับตัวท่าน ดังนั้น ไม่ต้องกังวลว่า บทเรียนจะยากเกินไป หรือ ง่ายเกินไป รับจำนวนจำกัด เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ
http://person.rid.go.th/training/

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน New
09/02/2021

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน New

เรารักชลประทาน
09/02/2021

เรารักชลประทาน

ชป.เน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19 เข้มข้น WFH ต่อเนื่อง 40%

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ โดยมีนายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเน้นย้ำและวางแนวทางกระตุ้นเตือนถึงมาตรการและทิศทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายสุชาติฯ ได้กำชับให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่สัมผัส เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ลดความแออัดของสถานที่ทำงานด้วยการจัดตารางทำงานแบบเหลื่อมเวลา การใช้มาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ไม่น้อยกว่า 40 % ของจำนวนบุคลากร สำหรับการลงพื้นที่ราชการต่างจังหวัดให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนั้นๆ รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้งดการเดินทางไปร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

นครพนม บ้านเฮา
08/02/2021

นครพนม บ้านเฮา

🙏🙏 หนึ่งปีชมได้ครั้งเดียว #รอยพระพุทธบาทเวินปลา บ.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน มีโอกาสอย่าลืมไปสักการะเด้อครับ

รอบรั้วชลประทาน
08/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

รองฯทวีศักดิ์ฯ รับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ จากกรมพระธรรมนูญ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้รับเกียรติเข้ารับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากพลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ณ กรมพระธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร

สำหรับ เข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ นั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของเหล่าทหารพระธรรมนูญ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และความเพียบพร้อมจริยธรรมเข็มพระดุลยาธิปัตย์ฯ ซึ่งกรมพระธรรมนูญ จะพิจารณามอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีให้แก่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม

ที่อยู่

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14
That Phanom
48110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6642541438

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ