สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สูงสุดของการบริการ
ศูนย์กลางคือประชาชน

The heart of our service is the People.

เปิดเหมือนปกติ

20/05/2021

เคลียร์ ชัด ค่าลดหย่อน
รู้ก่อนยื่นแบบ ได้สิทธิลดหย่อนเต็มๆ
ประเด็นเด็ดเกร็ดลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปี 2563 >> https://www.rd.go.th/62777.html

19/05/2021

สรรพากรขยายเวลา ยกเว้น Vat และภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้นำเข้าเพื่อบริจาคร่วมแก้ปัญหา COVID-19
❤️ ยา
❤️ เวชภัณฑ์
❤️ เครื่องมือแพทย์
⏰ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่ม>> https://bit.ly/2RsC90A

#ยกเว้นภาษี #นำเข้า #เพื่อบริจาค #COVID19 #กรมสรรพากร

18/05/2021

สรรพากรช่วยธุรกิจฝ่าโควิด ลดภาระภาษี
ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น
👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
👉 อากรแสตมป์
อ่านเพิ่ม>>https://bit.ly/3bBmkM1

#ลดภาระ #covid #ภาษี #กรมสรรพากร

17/05/2021

สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด เมื่อยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
✅ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53, 54
✅ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, 36

หยุดอยู่บ้าน ใช้บริการ Tax from Home
อ่านเพิ่ม >>https://bit.ly/2S3L20Q

#ขยายเวลา #หักณที่จ่าย #มูลค่าเพิ่ม #ภาษี #กรมสรรพากร

17/05/2021

กรมสรรพากร ร่วมกับ BOI เชื่อมโยงข้อมูล คลิกเดียว ได้ 2 หน่วยงาน
🎀🎀เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับการส่งเสริมของ BOI
นิติบุคคลที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ผ่าน e-Filing กรมสรรพากรเพียงยินยอมส่งข้อมูลให้ BOI
>> https://rdconsent.rd.go.th/
เท่านี้ข้อมูลที่ได้รับการส่งเสริมจากระบบของ BOI ที่ได้บันทึกไว้จะเชื่อมโยงกัน 😀😀
โดยให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลที่ BOI ระบบขอใช้สิทธิประโยชน์และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)
่ >> https://etax.boi.go.th/
และระบบรายงานผลการดำเนินการและความคืบหน้าโครงการ >>https://emonitoring.boi.go.th/

#e-Filling #BOI #ยื่นแบบภงด50 #TaxFromHome #กรมสรรพากร

12/05/2021

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม 2564
✅ขยายถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

05/05/2021

สรรพากรสนับสนุนเอกชนบริจาค ช่วยคนไทยพ้นวิกฤตโควิด
บริจาคเงินและทรัพย์สินให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
✅ ได้ลดหย่อนภาษี
✅ ได้หักรายจ่าย
✅ ได้ยกเว้น VAT

อ่านเพิ่มเติม>> https://bit.ly/3haUnhw

#บริจาค #สถาบันวัคซีน #eDonation #กรมสรรพากร

04/05/2021

🎉🎉ฟังก์ชั่นใหม่ของ New e-Filing ที่ช่วยให้การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/ ภ.ง.ด.52/ ภ.ง.ด.55 สะดวกมากขึ้น เช่น บันทึกเป็นแบบร่างไว้ก่อนบน Online สามารถแก้ไขได้ 😀😀

🏠🏠Tax from Home หยุดอยู่บ้าน ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากร

04/05/2021

ทรงพระเจริญ

4 พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

01/05/2021

📌📢 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online 💻
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
✨🌟ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และแบบรายงานประจำปี Disclosure form สำหรับรอบบัญชีปี 2563🌟✨
💙 นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในวันที่ 26-30 เม.ย.2564 และต้องมีการยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

🌟 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2RdMgWR
🌟 ประกาศกระทรวงการคลัง >> https://bit.ly/2Rfn8Pb

#ขยายเวลา #เลื่อน #นิติบุคคล #ชำระภาษี #ยื่นแบบภาษี #ภาษีเงินได้ #กรมสรรพากร

28/04/2021

*** ประชาสัมพันธ์ ***

ระบบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจะปิดให้บริการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เวลา 00.01 น. - 3 พ.ค. 2564 เวลา 08.00 น.

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

** ขออภัยในความไม่สะดวก **

26/04/2021

🔉🔉นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่นทั้งทางตรง และทางอ้อม ถ้ามีรายได้เกิน 200 ล้านบาท
‼️อย่าลืมยื่นแบบ Disclosure form ด้วยนะ
ศึกษาเงื่อนไข >>https://bit.ly/39CXwlV

😀 ยื่นผ่าน e-Filing ขยายเวลาให้ถึง 158 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สมัครได้ที่นี่ >>https://bit.ly/2QqPUMw
อยู่บ้านก็ยื่นแบบได้ Tax from Home 🏠🏠

#eFiling #Disclosureform #ยื่นภงด50 #รายได้เกิน #ภาษี #กรมสรรพากร

22/04/2021

✅TAX from Home
‼ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน ง่าย สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID -19
‼สรรพากรขยายเวลาให้ถึงทุกสิ้นเดือนของเดือนที่ยื่นแบบ จนถึงเดือนมิถุนายน 2564
✅ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,2,3,53,54)
✅ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,36)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3twN9rM
#taxfromhome #vat #ewithholdingtax

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
22/04/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

08/04/2021

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ในเดือนเมษายน 2564
ขยายถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

05/04/2021

📌📢12 เมษายน 2564 วันหยุดราชการพิเศษ ✨
( ตามมติ ครม.29 ธันวาคม 2563 )

✅👩‍💻 สามารถทำธุรกรรมทางภาษีจากที่บ้านใช้บริการ Tax from Home ได้ที่ www.rd.go.th สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
✅ เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing

#ยื่นแบบออนไลน์ #สรรพากรขยายเวลา #ภาษีกรมสรรพากร

26/03/2021
18/03/2021

ออกจากงานโดยสมัครใจหรือเกิดเหตุที่คาดไม่ถึง
มาดูกันว่าต้องยื่นภาษีอย่างไร 🧐
#เป็นกำลังใจให้ #สู้ต่อไป #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

11/03/2021

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ในเดือนมีนาคม 2564 ขยายถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

22/02/2021

🎉🎉เริ่มแล้ว 1 เม.ย. นี้ 😀😀
กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว.. เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้ง กรมสรรพากร และ BOI อำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างสบายใจ ถูกต้อง ตรวจสอบได้...

เชื่อมโยงแล้วได้อะไร :
✅ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการส่งเอกสาร
✅ลดความผิดพลาดในการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
✅ลดภาระให้แก่นักลงทุน
อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/2NvixqP

#เชื่อมข้อมูล #BOI #ลดซ้ำซ้อน #สิทธิประโยชน์ #ภาษี #กรมสรรพากร

16/02/2021

📢 กฎหมาย e-Service คืออะไร
📍 ธุรกิจใดที่เกี่ยวข้อง
👉 เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3tWMGQh

#e_Service #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ผู้ให้บริการe_Service #ลงราชกิจจาฯแล้ว #1กันยายน2564

09/02/2021

พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ถึง 30 มิ.ย.64 📌มีตัวอย่างมาให้
รายได้เท่าไหร่..ต้องเสียภาษีแค่ไหน🧐
ลองเช็คดูกันนะจ้ะ✅
#ขายของออนไลน์ #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

05/02/2021

📣 📍 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการ .
📍 กรมสรรพากรและหน่วยงานสรรพากรทั่วประเทศหยุดทำการ
👉 วันหยุดราชการพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
#กรมสรรพากร #วันหยุดราชการ #12กุมภาพันธ์2564 #ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต #Tax_from_Home #Covid19

#สร้าง ❤ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ #สร้าง 😊สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม #สร้าง 🙏ความมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต ให้สามา...
31/01/2021

#สร้าง ❤ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ

#สร้าง 😊สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม

#สร้าง 🙏ความมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

#สร้าง 🙋‍♀️💁‍♂️✨บุคคลที่มีความ "เก่ง ดี มีสุข"

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
26/01/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

20/01/2021
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันของสถานการณ์โควิค

กรมสรรพากรมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรกรมสรรพากร
ดังนั้น เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค ในการแนะนำบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตัว
และแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ Tax from Home
เพื่อให้การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรผ่านระบบออนไลน์
ได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากสถานการณ์แพร่ระบาดยิ่งขึ้น

ด้วยความห่วงใย

#กรมสรรพากร #ไม่ประมาท #การ์ดอย่าตก #โควิด19 #ปลอดภัย

กรมสรรพากร : The Revenue Department
13/01/2021

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢📢📌เชิญทางนี้ค่ะ ✨… มาเช็ครายการ👉ลดหย่อนภาษี ปี 2563 👈ได้ที่นี่ครบถ้วนทุกรายการ🥳🤩
.
#ลดหย่อนภาษี_ปี2563 #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ยื่นแบบออนไลน์ #TAX_from_Home

กรมสรรพากร : The Revenue Department
31/12/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

🎉🎉1 มกราคม 2564 พบกับเว็บไซต์ใหม่ของกรมสรรพากร “เข้าถึงง่าย สบายตา เป็นสากล 🎀🎀

👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3htClFv

#Newwebsite #RD #กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : The Revenue Department
31/12/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเวลา
โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

รีบช้อปก่อนหมดเขต 31 ธันวาคม 2563 นี้

👉 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3aO5OZE

#ช้อปดีมีคืน #ลดหย่อนภาษี #ใบกำกับภาษีเต็มรูป
#จ่ายจริงสูงสุด30000บาท #กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : The Revenue Department
28/12/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเวลา
โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

รีบช้อปก่อนหมดเขต 31 ธันวาคม 2563 นี้

👉 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3aO5OZE

#ช้อปดีมีคืน #ลดหย่อนภาษี #ใบกำกับภาษีเต็มรูป
#จ่ายจริงสูงสุด30000บาท #กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : The Revenue Department
22/12/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

✨ให้คุณมีความรู้ ความเข้าใจ ง่ายเหมือนเล่นเกมส์
เข้าไปที่ www.taxliteracy.academy 🥳
.
👉รู้ข้อดี Taxliteracy.Academy แบบนี้แล้ว 👈
📌🔵ลองเล่น : เลือกรูปแบบและเส้นทาง การวางแผนภาษีสำหรับ การประกอบธุรกิจของคุณ
📌🔵 รู้ : มีคำอธิบายและการเปรียบเทียบระหว่างการเสียภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
📌🔵เข้าใจ : คุณจะมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องภาษี และการบริหาร เงินสดในมือ ดีขึ้นเปลี่ยนภาษีเรื่องยากให้เข้าใจง่ายเหมือนเล่นเกมส์ 😉

20/12/2020
rdserverdoc.rd.go.th

📌ด่วน!!!!!!!

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนภาษี พฤศจิกายน 2563 แต่ไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
ท่านสามารถทำรายการได้ใหม่ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ (log in) เลือกรายการค้างชำระและชำระให้เสร็จสิ้น หรือ

2.ยื่นแบบด้วยแบบฯ กระดาษอีกครั้ง และชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบ โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่
https://rdserverdoc.rd.go.th/form_download/extension_request-form.pdf

👉ทั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินการภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
กรมสรรพากรขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
RD Intelligence Center 1161💙

กรมสรรพากร : The Revenue Department
05/12/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

5 ธันวาคม 2563
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
“ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์”

📣วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563**เปิดให้บริการตามปกตินะคะ**
03/12/2020

📣วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

**เปิดให้บริการตามปกตินะคะ**

ที่อยู่

อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15
Thon Buri District
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-4652333

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Thon Buri District

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ >> เชิญชม LIVEสด SMEs Voice …เอางั้นหรือ! ตามล่าภาษีเอสเอ็มอี ปล่อยผีภาษีคนรวย
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ >> เชิญชม LIVEสด SMEs Voice …เอางั้นหรือ! ตามล่าภาษีเอสเอ็มอี ปล่อยผีภาษีคนรวย