คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย, หน่วยงานราชการ, 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่, Thung Yai.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🔸🔸🔸วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กร...
16/08/2020

🔸🔸🔸วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุย มีการทำหมันสุนัข แมวจรจัด ทำหมันม้าและรักษาม้า โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย อ.สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ อ.สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ Pariah Dog เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ที่สนับสนุนอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท อาหารแมวมีโอ อาหารม้าแม็กซ์วิน รวมถึงงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

🔸🔸🔸วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ชมรมสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและการอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโน...
15/08/2020

🔸🔸🔸วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ชมรมสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและการอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic) โดยมี ผศ.สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุปผา สพ.ญ.ธัญญารัตน์ สมสู่ นายสุรเชษฐ์ จำนงจิต และนักศึกษาจำนาน 20 คน ได้เข้าไป ตรวจสุขภาพเต่า ให้ยาบำรุงเต่า ถ่ายพยาธิเต่า คัดแยกเต่าป่วย และปรับปรุงสถานที่เลี้ยงเต่า จำนวน 63 ตัว ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

🔸🔸วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับงานบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
14/08/2020

🔸🔸วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับงานบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "สร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย Education pipeline" มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะครูแนะแนวจากสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี กล่วต้อนรับ อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายหัวข้อ “เรียนสัตวแพทยศาสตร์ เรียนอย่างไร เรียนทำไมและเรียนเพื่ออะไร ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด อ.นสพ.ดร.คมปกร ตาณะสุต อ.สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต อ.ดร.มาริยา เสวกะ อ.น.สพ.วิศรุต สุดชู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พาเยี่ยมชมบรรยายกาศและให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการ ห้องชันสูตรและวินิจฉัยโครสัตว์ และสอนขั้นตอนและวิธีการทำเจลล้างมือ โดยได้แบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน เพื่อให้คณะครูแนะแนวจากสถานศึกษาต่าง ๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะสัตว์แพทยศาสตร์มากยิ่งขึ้น

📣📣📣คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนายอนุสร สมวงศ์ และนางสาวอังคณา เรืองสังข์ ที...
13/08/2020

📣📣📣คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนายอนุสร สมวงศ์ และนางสาวอังคณา เรืองสังข์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

🔸🔸พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่...
13/08/2020

🔸🔸พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
13/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
12/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
11/08/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

🔸🔸🔸วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย น.สพ.สถิตย์...
08/08/2020

🔸🔸🔸วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง กรรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผ.ศ.วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ เข้าฟังการบรรยาย เยี่ยมชม และศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน น.ส.จารีกลิ่นแก้ว หัวหน้าสำนักงานคณบดี และ น.ส.อรวรรณ ดาวัลย์ หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลสัตว์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
08/08/2020

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา2563
ทางสโมสรนักศึกษาขอขอบคุณ พี่น้องนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกคน ที่ได้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะเรา
ปีหน้าเจอกันใหม่นะครับ 💛💙
ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก #ปิ่นvet82 #ออvet82

📣📣📣ตารางคลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เดือน สิงหาคม 2563 ติดต่อสอบถามและนัดหมาย 075-48...
08/08/2020

📣📣📣ตารางคลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เดือน สิงหาคม 2563 ติดต่อสอบถามและนัดหมาย 075-489611

มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี
06/08/2020

มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี

💢💢💢 อย่าลืมนะ!! วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563
เรามีนัดกัน🐏🐏🐏

📌📌📌🐐🐐 มหา'ลัยแพะนานาชาติ (สถาบันภายใต้ความร่วมมือ กับ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงแพะขุนเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 4/2563 ใน วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ศรีผ่องฟาร์ม ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ (รับจำนวน 36 คน)🙂🙂ติดต่อสอบถามสมัครได้ที่ไลน์กลุ่มนี้ ( มหา'ลัยแพะ) หรือ : น.สพ.กีรติ เจริญพงศ์ นายสัตวแพทย์ประจำศูนย์ฝึกอบรม มหา'ลัยแพะฯ กระบี่
☎️โทร.082-2784196
หรือ ID line : Beachvet76
#มหาลัยแพะนานาชาติ #เเพะเนื้อ #เเพะนม #เเพะ #กระบี่ #กระบี่เมืองเเพะ #การเลี้ยงเเพะ #วิชาเเพะ

🐶🐱วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งสัง ...
01/08/2020

🐶🐱วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งสัง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวน 42 คน เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้

📣📣📣📣ประกาศ ปิดการให้บริการ โรงพยาบาลสัตว์ ช่วงหยุดชดเชยวันสงกรานต์
23/07/2020

📣📣📣📣ประกาศ ปิดการให้บริการ โรงพยาบาลสัตว์ ช่วงหยุดชดเชยวันสงกรานต์

🔸🔸🔸วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจประเม...
23/07/2020

🔸🔸🔸วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ประธานกรรมการ อาจารย์จันทิรา ภูมา กรรมการผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล กรรมการ และ ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู กรรมการและเลขานุการ ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาจารย์ เจ้าหน้า ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

📣📣📣ตารางคลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เดือน กรกฎาคม 2563 ติดต่อสอบถามและนัดหมาย 075-48...
13/07/2020

📣📣📣ตารางคลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เดือน กรกฎาคม 2563 ติดต่อสอบถามและนัดหมาย 075-489611

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
30/06/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ดำเนินการจัดประชุม โดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานในการประชุม พร้อมผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี และรศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตลอดจนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณาจารย์สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะวิชา ณ ห้องประชุม AB201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

27/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ 🌳 ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง
.
9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ มีอะไรบ้าง
- ฅนติดดิน
- ฅนมีน้ำยา
- ฅนรักษ์น้ำ
- ฅนรักป่า
- ฅนรักษ์สุขภาพ
- ฅนรักษ์แม่ธรณี
- ฅนรักษ์แม่โพสพ
- ฅนเอาถ่าน
- ฅนมีไฟ

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19
#โควิด19
#เรียนรู้ลงมือทำ

24/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา
แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Although Thailand has experienced difficulties at times.
Thai people have always been in safe hands under royal graciousness.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated “Modular Swab Unit” Developed by SCG under “Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment” to 20 Hospitals Nationwide.

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG

24/06/2020
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทูลเกล้าถวายเงิน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทูลเกล้าถวายเงิน 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ...

🔸🔸🔸วันที่ 23 มิ.ย 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับทางจังหวัดตรัง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทค...
24/06/2020

🔸🔸🔸วันที่ 23 มิ.ย 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับทางจังหวัดตรัง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรจังหวัดตรัง ณ หอประชุมอาคารพันตรีเพียร จันสืบศรี มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.ญ.ดร.นิจารีย์ญา ศิริศรีโร อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ น.สพ.โฆษิต อารีกิจ และ อาจารย์สุภิญญา ชูใจ ร่วมจัดนิทรรศการ

🔸🔸🔸 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
23/06/2020

🔸🔸🔸 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เพื่อใช้ในการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 🚫🦠

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
22/06/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19 ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19” พัฒนาโดยเอสซีจี
ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่งทั่วประเทศ
ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน”
.
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19
ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า
ให้มีความปลอดภัย

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน
#พ้นภัยโควิด19
#Covid19

🔸🔸🐐🐐วันจันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศษฐกิจพอเพียงผู้เลี้ยงแพะเนื้ออำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศร...
22/06/2020

🔸🔸🐐🐐วันจันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศษฐกิจพอเพียงผู้เลี้ยงแพะเนื้ออำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และ อาจารย์สุภิญญา ชูใจเป็นวิทยากรในการอบรมและมีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเข้าอบรมจำนวน 30 ราย

20/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💧 ภัยแล้งจะหมดไป หากเราร่วมใจช่วยกัน ] การแก้ปัญหาภัยแล้งของจิตอาสา 904 ซึ่งภัยแล้งในพื้นที่เป็นปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่เป็นประจำ มาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร

#ภัยแล้ง
#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

🔸🔸🔸วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ พร้อมด้วย อ.น.สพ.มรกต แสงรุ่...
17/06/2020

🔸🔸🔸วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ พร้อมด้วย อ.น.สพ.มรกต แสงรุ่ง อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ อ.สุภิญญา ชูใจ และน.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากร อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา รุ่นที่ 4/2563 ณ ศรีผ่องฟาร์ม จ.กระบี่ จำนวน 39 ราย

🔸🔸🔸วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.ดร.วิภาพร จาร...
17/06/2020

🔸🔸🔸วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต อ.น.สพ.มรกต แสงรุ่ง อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ อ.สุภิญญา ชูใจ และน.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากร อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงแพะขุนเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 2/2563 ณ ศรีผ่องฟาร์ม จ.กระบี่ จำนวน 45 ราย

17/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ มาทำความรู้จักการปลูกพันธุ์ไม้ 🌳 5 ระดับ เพื่อการสร้างระบบนิเวศน์ หรือ Agriculture Ecosystems ] หัวใจสำคัญของโครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

#ฟาร์มตัวอย่าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#Covid19
#โควิด19

[ มาทำความรู้จักการปลูกพันธุ์ไม้ 🌳 5 ระดับ เพื่อการสร้างระบบนิเวศน์ หรือ Agriculture Ecosystems ] หัวใจสำคัญของโครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

#ฟาร์มตัวอย่าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#Covid19
#โควิด19

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
15/06/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ห่วงใยจากใจจิตอาสา 💜] กิจกรรมจิตอาสา 904 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag410TH

🔸🔸🐐🐐วันจันทร์ ที่ 15 มิ.ย. 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางปศุสัตว์จ...
15/06/2020

🔸🔸🐐🐐วันจันทร์ ที่ 15 มิ.ย. 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ โดยมี สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และ อาจารย์สุภิญญา ชูใจเป็นวิทยากรในการอบรมและมีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย

📣📣📣คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563รอบที่ 5 ระดับ...
15/06/2020

📣📣📣คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 ระดับ ม.6 บัดนี้ - 25 มิ.ย. 63
สมัครคลิ๊ก https://admission.rmutsv.ac.th/

มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี
13/06/2020

มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี

💢💢💢”หลักสูตรใหม่ล่าสุด”ของ มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ 💯💯💯

📌📌📌🐐🐐 มหา'ลัยแพะนานาชาติ(สถาบันภายใต้ความร่วมมือ กับ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “ การจัดการสุขภาพฝูงเเพะ ” รุ่นที่ 1/2563 ในวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ศรีผ่องฟาร์ม ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ (รับจำนวน 36 คน)🙂🙂

📩ติดต่อสอบถามสมัครได้ที่ไลน์กลุ่มนี้ (มหา'ลัยแพะ) หรือ :น.สพ.กีรติ เจริญพงศ์ นายสัตวแพทย์ประจำศูนย์ฝึกอบรม มหา'ลัยแพะฯ กระบี่
☎️โทร.082-2784196
หรือ ID line : Beachvet76
#มหาลัยแพะนานาชาติ #เเพะ #กระบี่ #กระบี่เมืองเเพะ

📣📣📣ปฏิทินกิจกรรมสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10/06/2020

📣📣📣ปฏิทินกิจกรรมสำหรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

🔸🔸🐂🐂 วันพุธ ที่ 9 มิ.ย. 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช...
10/06/2020

🔸🔸🐂🐂 วันพุธ ที่ 9 มิ.ย. 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี และ อาจารย์สุภิญญา ชูใจเป็นวิทยากรในการอบรม มีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าอบรมจำนวน 30 ราย

ที่อยู่

133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่
Thung Yai
80240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

075-489-611

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

กำหนดการการเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ของอาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย PS. อาจารย์และนายสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ อย่าลืมไปลงทะเบียนที่หน่วยเพื่อรับหน่วยกิต CE จำนวน 5 หน่วยกิตด้วยนะค่ะ
ขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย,โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรมราช. ที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพวัวชน ในค่ายฯ ได้ละเอียดครบถ้วน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อใว้ใช้ในอนาคตต่อไป @ค่ายโคสิงห์บ่อแร่ ภูเก็ต 2561 (Kohsing Borrae Phuket 2018)
พรุ่งนี้ห้องสมุดเปิดบริการนะค่ะ เวลา 9.00น.- 16.30น.
เผื่อหมอท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้เลย หรือมาสมัคร/ลงทะเบียนหน้างานได้ครับ
ขอเเจ้งเรื่องการเเต่งกายให้ว่าที่บัณฑิต เพื่อป้องกันความผิดพลาดในวันจันทร์นะคะ 1. สำรวจตัวเองให้เรียบร้อยว่าถอดแหวน สร้อย นาฬิกา ตุ้มหู ฯลฯ ตั้งเเต่คืนวันอาทิตย์ 2. วันงานอย่าพกมือถือหรืออะไรนอกจากธนบัตรใบสองใบ เผื่อซื้อขนม น้ำกิน 3. ขอตัวแทนญาติบัณฑิต 1-2 คน เช่นประสิทธิณี อยู่จนถึงช่วงสแกนอาวุธ เพื่อเก็บของที่ตกหล่นตรวจไม่เจอตอนตรวจในแถว ป้องกันโดนยึดทิ้ง 4. ผู้หญิงให้สวมเสื้อชั้นในสีอ่อน เสื้อยืดซับในเเบบเต็มตัว เสื้อไม่มีสาบหน้าหลัง เพราะถ้าเจอ จนท. ที่เคร่งครัดระเบียบจะไม่ผ่านเครื่องสแกน ห้ามขนตาปลอมเพราะจะถูกดึงขนตาจริงหลุด งดการไฮไลท์แก้ม ริมดวงตา หน้าที่มันวาวสะท้อน ลิปสีสุภาพเหมาะสมกับช่วงไว้ทุกข์ งดการเขียนขอบตาทึบเกินจนเป็นแพนดา รองเท้าขัดให้เงานะคะ ครั้งหนึ่งในชีวิต ให้แต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นการเกียรติตัวเองตัวเองค่ะ - ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะที่อดทนจนเรียนจบ - ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวนะคะ - ว่าที่บัณฑิตปีหน้าก้ต้องจำระเบียบนี้ไว้เช่นกันค่ะ
เที่ยวฟรี * เรียนฟรี * ที่พักฟรี มีที่นี่ !! ไปเมกากับโครงการ Au Pair in America / Europe / Australia มาแล้วๆ 'พี่ตาล' ตัวแทนไทยออแพร์ภาคใต้ ยินดีแนะนำน้องๆทุกๆคนจ้า Facebook: Thaiaupair.com LINE ID: js.than Call: 084-076-5039 #aupairinamerica #thaiandamerican #thaiaupairChiangmai#thaiaupairKhonkaen #thaiaupairSouth #seeyouintheSouth #experiencedRecruiter #LiveStudyTravel #พี่ตาลตัวแทนไทยออแพร์ภาคใต้ Follow us: page >> https://www.facebook.com/thaiaupairthailand/