การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ แจ้งท่อแตก ท่อรั่ว โทร. 035-551905 , 094-6930915 หรือ สายด่วน โทร.1662

เปิดเหมือนปกติ

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง "🚿น้ำไหลอ่อน🚿" เนื่องจากดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือน ในวันและเวลาดัง...
21/04/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง "🚿น้ำไหลอ่อน🚿" เนื่องจากดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือน ในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง "🚿น้ำไหลอ่อน🚿" เนื่องจากดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือน ในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905

วันสำคัญ  21 เมษายน : วันสถาปนากรุงเทพมหานคร
21/04/2021

วันสำคัญ
21 เมษายน : วันสถาปนากรุงเทพมหานคร

วันสำคัญ
21 เมษายน : วันสถาปนากรุงเทพมหานคร

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
20/04/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
19/04/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
17/04/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

15 เมษายน : วันพญาวัน เถลิงศกแห่งราศี ✨✨กปภ. ขอส่งความปรารถนาดีถึงท่านและครอบครัว ขอให้สุขสำราญใจ เบิกบานกันถ้วนหน้า  แล...
15/04/2021

15 เมษายน : วันพญาวัน เถลิงศกแห่งราศี ✨✨
กปภ. ขอส่งความปรารถนาดีถึงท่านและครอบครัว
ขอให้สุขสำราญใจ เบิกบานกันถ้วนหน้า
และปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงครับ

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

15 เมษายน : วันพญาวัน เถลิงศกแห่งราศี ✨✨
กปภ. ขอส่งความปรารถนาดีถึงท่านและครอบครัว
ขอให้สุขสำราญใจ เบิกบานกันถ้วนหน้า
และปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงครับ

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

สุขสันต์วันครอบครัว  💦💦💦"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อครอบครัว"ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ...
14/04/2021

สุขสันต์วันครอบครัว 💦💦💦

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อครอบครัว"
ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย
ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19
เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัวนะครับ 🥰​🥰

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

สุขสันต์วันครอบครัว 💦💦💦

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อครอบครัว"
ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย
ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19
เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัวนะครับ 🥰​🥰

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

สุขสันต์วันสงกรานต์  💦💦💦"ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ"ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Co...
13/04/2021

สุขสันต์วันสงกรานต์ 💦💦💦

"ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ"
ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย
ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19
เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัวนะครับ 🥰​🥰

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

สุขสันต์วันสงกรานต์ 💦💦💦

"ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ"
ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย
ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19
เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัวนะครับ 🥰​🥰

#สงกรานต์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
10/04/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
09/04/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

กปภ.สาขาอู่ทอง ขอแจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เม...
07/04/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง ขอแจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915 🙏🙏
#เปิดทำการวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

🩺🩺  วันสำคัญ 7 เมษายน : วันอนามัยโลก (World Health Day)
07/04/2021

🩺🩺 วันสำคัญ
7 เมษายน : วันอนามัยโลก (World Health Day)

🩺🩺 วันสำคัญ
7 เมษายน : วันอนามัยโลก (World Health Day)

6 เมษายน : วันจักรี  ⚜️⚜️ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของ...
06/04/2021

6 เมษายน : วันจักรี ⚜️⚜️
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
#วันจักรี

6 เมษายน : วันจักรี ⚜️⚜️
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
#วันจักรี

ประกาศวันหยุด เนื่องในวันจักรี วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
05/04/2021

ประกาศวันหยุด
เนื่องในวันจักรี วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

ประกาศวันหยุด
เนื่องในวันจักรี วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

กปภ.สาขาอู่ทอง ขอแจ้งปิดทำการในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915 🙏🙏#เปิดท...
05/04/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง ขอแจ้งปิดทำการในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915 🙏🙏
#เปิดทำการวันพุธที่ 7 เมษายน 2564

⚜️ ๕ เมษายน ⚜️วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโป...
05/04/2021

⚜️ ๕ เมษายน ⚜️
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

⚜️ ๕ เมษายน ⚜️
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
02/04/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

⚜ ทรงพระเจริญ ⚜๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2021

⚜ ทรงพระเจริญ ⚜
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30-31 มี.ค. 64 กองเทคโนโลยีสารสนเทศเขต 3 โดยนายธนฤกษ์และ น.ส.หทัยชนก ได้ดำเนินการติดตั้ง และอบรมสอนการใช้งานโปรแก...
01/04/2021

วันที่ 30-31 มี.ค. 64 กองเทคโนโลยีสารสนเทศเขต 3 โดยนายธนฤกษ์และ น.ส.หทัยชนก ได้ดำเนินการติดตั้ง และอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม LINE Official Account กปภ.สาขาอู่ทอง (สนใจเพิ่มเพื่อนได้ทางนี้ : https://lin.ee/hPpXaJ3 )ให้กับท่านผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จำนวนรวม 13 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กปภ.สาขาอู่ทอง

โดยภาพรวมการติดตั้งและอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม LINE Official Account เป็นไปด้วยดี และ กปภ.สาขาอู่ทอง จะนำมาใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารและรับแจ้งเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ เช่น ท่อแตกรั่ว, น้ำไม่ไหลในพื้นที่ฯ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถทำงานได้เป็นทีม เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ กปภ. และสามารถตอบคำถามให้กับผู้ใช้น้ำได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก(GECC) แก่ประชาชน

💠 ๑ เมษายน : "วันข้าราชการพลเรือน" 💠..เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข...
01/04/2021

💠 ๑ เมษายน : "วันข้าราชการพลเรือน" 💠
.
.
เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๒
นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว การถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

📌​ ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
31/03/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
31/03/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

31 มีนาคม 2564วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว#today
31/03/2021

31 มีนาคม 2564
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

#today

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว"เวลา 11:00 น ถึง 14:00 น  เนื่องจาก ท่อ AC ขนาด 100 ...
27/03/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว"
เวลา 11:00 น ถึง 14:00 น เนื่องจาก ท่อ AC ขนาด 100 mm แตก บริเวณ โรงเรียนสมถวิล
ผลกระทบบริเวณ
บ้านดงเย็นหมู่ 10 ตลาดฝั่ง วัดเขาพระ ทั่วทั้งบริเวณ
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 🙏🙏

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
26/03/2021

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🚩 PWA Contact Center 1662 และ PWA Line Official
มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 น.
จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.

เพื่อบำรุงรักษาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ทางหมายเลขติดต่อชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ กปภ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

#PWA1662
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

มาสำรองน้ำไว้ใช้หน้าแล้งกันเถอะครับ
26/03/2021

มาสำรองน้ำไว้ใช้หน้าแล้งกันเถอะครับ

ทำไมต้องสำรองน้ำประปาไว้ใช้??
🧐..ต้องสำรองน้ำด้วยเหรอ..
มาหาคำตอบกันครับ

💦💦  22 มีนาคม :: วันอนุรักษ์น้ำโลก  🚰🚰..World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ "World Water Day"  ตรงกับวันที่ ...
22/03/2021

💦💦 22 มีนาคม :: วันอนุรักษ์น้ำโลก 🚰🚰
.
.
World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ "World Water Day" ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น " วันน้ำโลก " หรือ " World Day for Water " เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ
#วันน้ำโลก
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦
📌​ ขอขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.dailynews.co.th/article/832416

21 มีนาคม : วันป่าไม้โลก 🌱​🌲​🌲..สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคม...
21/03/2021

21 มีนาคม : วันป่าไม้โลก 🌱​🌲​🌲
.
.
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและทุกภาคส่วนฟื้นฟูและอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
#วันป่าไม้โลก 🌱

แวดวง กปภ.
19/03/2021

แวดวง กปภ.

💦“คลอรีน” อยู่ในน้ำประปา แต่ถ้าคิดถึงเราอ่ะ “คอลไลน์” มาเลย

เอ้ย...ไม่ใช่

วันนี้แอดมินมีข้อมูลเกี่ยวกับคลอรีนในน้ำประปามาฝาก

ใครที่สงสัยว่า น้ำประปาที่มีกลิ่นคลอรีนแรง ๆ เนี่ยมันเป็นอันตรายหรือเปล่า

ติดตามจากโพสต์นี้ได้เล๊ยยยย
___________________________________________

#แวดวงกปภ #การประปาส่วนภูมิภาค #PWA #คลอรีน

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 100 mm แตก บริเวณ บ้านดอนพรม...
18/03/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 100 mm แตก บริเวณ บ้านดอนพรมนาลา หมู่ 1
ผลกระทบบริเวณ
บ้านดอนพรม บ้านนาลาว บ้านสวนพลู ทั่วทั้งบริเวณ
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 🙏🙏

กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม & สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง================...
18/03/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม & สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง
============================================
วันที่ 12 และ 17 มีนาคม 2564 นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสายงานร่วมกันล้างถังตกตะกอน เพื่อน้ำประปาที่ใสสะอาดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐานและปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2564 พร้อมดำเนินตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์จากกการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส และมั่นใจในกระบวนการผลิตน้ำประปาปลอดภัยจาก COVID-19 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม และสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากตัดประสานท่อจ่ายน้ำ🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวก...
16/03/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากตัดประสานท่อจ่ายน้ำ
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
13/03/2021

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🚩​ จ่ายบิลการประปาส่วนภูมิภาครับเงินคืน 40% coins

- ลูกค้าเข้ามาเก็บโค้ดและจะสามารถได้รับเงินคืน 40 coins โดยสามารถเก็บโค้ดได้ 1 ครั้ง/user/เเคมเปญ เท่านั้น
- ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็น coins เมื่อทำการจ่ายบิลสำเร็จและกดยืนยันรายการ โดยมีขั้นต่ำ 100 บาท
- เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- เก็บคูปองกันเลย ➡️​➡️​ : https://shopee.co.th/m/dp-new-bill

#ShopeePay

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
11/03/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง "🚿น้ำไหลอ่อน🚿" เนื่องจากดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือน ในวันและเวลาดัง...
11/03/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง "🚿น้ำไหลอ่อน🚿" เนื่องจากดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือน ในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905

ที่อยู่

574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
U Thong
72160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635551905

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ไมได้เรื่อง. เลย พุดก็พุดไมดี
ประปาอู่ทองครับชาวบ้านเดีอดร้อนท่อแตกโทรเป็นสิบแล้วบอกให้ช่างมาดูก็ไม่มามีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วก็ไม่มีความคีบหน้าถนนจะพังใครรับผิดชอบครับเจ้านายหมู่12เนินพลับพลาอู่ทองช่วยตามเรื่องด้วยครับ
9 วันที่รอช่างมาแก้ไข แต่ถ้าไม่จ่ายค่าน้ำเกิน 1 วัน โดนตัดมิเตอร์ไปแล้ว สุดยอดของระบบการทำงาน
เรือง ท่อประปาแตกรั่ว เรียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง(คุณราตรี อักษรอินทร์) ด้วยท่อประปาบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียงแตกรั่ว ทำให้สูญเสียทรัพยากรน้ำ จึงขอให้ท่านได้ส่งช่างไปเพื่อซ่อมด้วย ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 16 สิงหาคม 2563
เรื่อง ขอบคุณและแจ้งผลการดำเนินงาน เรียน คุณราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง ตามที่แจ้งเรื่องท่อประปารั่วของบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 ต.ทุ่งคอก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้เจ้าหน้าที่การประปา ได้เข้าทำการซ่อมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการเอาใจใส่และเร่งรัดในการให้บริการอีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำของท่านผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 9 กรกฎาคม 2563
เรื่อง แจ้งท่อประปาแตก เรียน คุณราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง ด้วยท่อประปาส่งน้ำบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง แตกรั่วทำให้น้ำไหลเสียหาย จึงขอความกรุณาจากท่านได้ส่งช่างไปซ่อมแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำด้วยครับ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 7 กรกฎาคม 2563
รบกวนหน่อยค่ะ แจ้งค่ะ น้ำประปาบริเวณ ม.๑ หลังวัดปทุมสราวาส(วัดนาลาว) คาดว่าท่อน่าจะแตก เพราะน้ำเอ่อท่วมมา ๓ วันแล้วค่ะ ชาวบ้านโทร.แจ้งไปแล้วแต่น้ำก็ยังไหล่อ่อท่วมบริเวณหน้าบ้านอยู่ค่ะ รบกวนมาตรวจสอบด้วยนะคะ เสียดายน้ำค่ะ
เทศบาลตำบลสระลงเรือขอขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองที่สนับสนุนน้ำดื่มให้กับทางเทศบาลฯนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในตำบลสระลงเรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาภัยแล้งที่ประชาชนได้รับในขณะนี้
ขอบคุณประปาอู่ทอง ครับ น้ำไหลแล้ว อย่าหยุดอีกนะ 555
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ การประปาอู่ทอง ที่เขามาตรวจสอบระบบน้ำ รอระบบปรับปรุงเสร็จ น่าจะได้น้ำแรงกว่านี้
ประปาเส้นหลังวัดคอกวัว ไม่ไหลมา 3 วันแล้วครับ