การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ แจ้งท่อแตก ท่อรั่ว โทร. 035-551905 , 094-6930915 หรือ สายด่วน โทร.1662

เปิดเหมือนปกติ

กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมจัดกิจกรรม �Big Cleaning Day� ================================วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  ผู้จัดการแ...
10/09/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมจัดกิจกรรม �Big Cleaning Day�
================================
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผู้จัดการและทีมงาน กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ทำความสะอาดภายใน/ภายนอกอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อให้พื้นที่บริการลูกค้าและที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย พร้อมดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ผู้มาติดต่องานต่างๆ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
10/09/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 กปภ.สาขาอู่ทอง ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายใน...
09/09/2021

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 กปภ.สาขาอู่ทอง ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในและโดยรอบอาคารสำนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าที่เข้ามาติดต่อรับบริการ ณ กปภ.สาขาอู่ทอง ว่าจะได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี

🚩 กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน วันที่ 9-10 กันยายน 2564 เนื่องจากมีพนักงานบริษัทรับจ้างอ่านมาตรวัดน้ำติดเชื...
08/09/2021

🚩 กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงาน วันที่ 9-10 กันยายน 2564 เนื่องจากมีพนักงานบริษัทรับจ้างอ่านมาตรวัดน้ำติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องทำการปิดสำนักงานเพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

🚩 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️

🚩ขอใช้น้ำประปา ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ผ่านช่องทาง Website ตามนี้ https://customer-application.pwa.co.th/register-service/add

🚩ติดต่อค่าน้ำ ผ่านช่องทาง PWA Line Official เพิ่มเพื่อนในแอพพลิเคชั่น Line @pwathailand
- ตรวจสอบค่าน้ำประปา
- ชำระค่าน้ำประปา
- ขอ Barcode / QR Code ชำระค่าน้ำเกินกำหนด
- ตรวจสอบพื้นที่หยุดจ่ายน้ำ
- แจ้งท่อแตกรั่วและปัญหาการใช้บริการ
- ขอติดตั้งประปา (ไม่ต้องลงทะเบียนสมาชิก)
- แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งประปา
- แจ้งชำระเงินค่าประสานมาตร (กรณีถูกระงับการใช้น้ำ)
- แจ้งชำระเงินค่าบรรจบมาตร (กรณีลูกค้าฝากมาตร)
- แจ้งชำระเงินค่าตรวจสอบมาตร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 035-551905, 094-6930915

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦
🚩

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “น้ำไหลอ่อน" เนื่องจากทำการล้างถังตกตะกอน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น...
08/09/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไหลอ่อน" เนื่องจากทำการล้างถังตกตะกอน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

💸🏢 ชำระค่าน้ำ กปภ. ฟรีค่าธรรมเนียม 💦🥰
07/09/2021

💸🏢 ชำระค่าน้ำ กปภ. ฟรีค่าธรรมเนียม 💦🥰

💸🏢 ชำระค่าน้ำ กปภ. ฟรีค่าธรรมเนียม 💦🥰

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
07/09/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

จ่ายง่าย บริการไว  ✨​✨​✨​ด้วยช่องทางออนไลน์ของ กปภ.💙​ Website : www.pwa.co.th💙 Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathaila...
05/09/2021

จ่ายง่าย บริการไว ✨​✨​✨​
ด้วยช่องทางออนไลน์ของ กปภ.
💙​ Website : www.pwa.co.th
💙 Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details...
💙 PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662
#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

จ่ายง่าย บริการไว ✨​✨​✨​
ด้วยช่องทางออนไลน์ของ กปภ.
💙​ Website : www.pwa.co.th
💙 Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand
💙 PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details...
💙 PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662
#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦

04/09/2021
คลอรีนในน้ำประปา ไม่อันตรายนะครับ
03/09/2021

คลอรีนในน้ำประปา ไม่อันตรายนะครับ

คลอรีน สำคัญไฉน ?? 💧💧

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
02/09/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

หมดกังวลเรื่องค่าน้ำเกินกำหนด ❗❗กปภ. ขอแนะนำตัวช่วยสุดเจ๋งสำหรับผู้ใช้น้ำ 234 สาขาทั่วประเทศ 🚩 เพียง Add Line มาเป็นเพื่...
30/08/2021

หมดกังวลเรื่องค่าน้ำเกินกำหนด ❗❗
กปภ. ขอแนะนำตัวช่วยสุดเจ๋งสำหรับผู้ใช้น้ำ 234 สาขาทั่วประเทศ
🚩 เพียง Add Line มาเป็นเพื่อนกันทาง 📲 PWA Line Official
🚩 ค้นหาด้วยไอดี @pwathailand
🚩 ทำตามขั้นตอนเพื่อขอบาร์โค้ดค่าน้ำที่เกินกำหนดชำระ
🚩 นำบาร์โค้ดไปชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระของ กปภ. ได้เลยครับ

PWA สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ

หมดกังวลเรื่องค่าน้ำเกินกำหนด ❗❗
กปภ. ขอแนะนำตัวช่วยสุดเจ๋งสำหรับผู้ใช้น้ำ 234 สาขาทั่วประเทศ
🚩 เพียง Add Line มาเป็นเพื่อนกันทาง 📲 PWA Line Official
🚩 ค้นหาด้วยไอดี @pwathailand
🚩 ทำตามขั้นตอนเพื่อขอบาร์โค้ดค่าน้ำที่เกินกำหนดชำระ
🚩 นำบาร์โค้ดไปชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระของ กปภ. ได้เลยครับ

PWA สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ

เช้าวันศุกร์สดใส 💙🌤️🌤️มิสเตอร์ประปามาพร้อมกับ HOW TO "ชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ."  แม้ว่าจะ work from home ก็สามา...
27/08/2021

เช้าวันศุกร์สดใส 💙🌤️🌤️
มิสเตอร์ประปามาพร้อมกับ HOW TO "ชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ." แม้ว่าจะ work from home ก็สามารถติดต่อทำธุรกรรมกับ กปภ. ได้ทุกที่ ทุกเวลาครับ

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦💦

เช้าวันศุกร์สดใส 💙🌤️🌤️
มิสเตอร์ประปามาพร้อมกับ HOW TO "ชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ." แม้ว่าจะ work from home ก็สามารถติดต่อทำธุรกรรมกับ กปภ. ได้ทุกที่ ทุกเวลาครับ

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦💦

🧐 น้ำรั่ว-เงินไหล จากการใช้น้ำประปา 2 ระบบ ‼กรณีที่ลูกค้ามีการใช้น้ำจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้น้ำประปาของ กปภ. เช่...
26/08/2021

🧐 น้ำรั่ว-เงินไหล จากการใช้น้ำประปา 2 ระบบ ‼

กรณีที่ลูกค้ามีการใช้น้ำจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้น้ำประปาของ กปภ. เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำบาดาล จำเป็นจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ำของ กปภ. และท่อภายในบ้าน โดยไม่ควรต่อท่อน้ำประปาเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันน้ำประปาที่มีแรงดันสูงไหลย้อนเข้าไปในระบบน้ำประปาที่มีแรงดันอ่อนกว่า ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิด "ค่าน้ำสูงเกินปกติ"💰💵 และยังเป็นการ "สูญเสียทรัพยากรน้ำ" 💦💦 อีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับ

🤓 มาสำรวจการวางท่อน้ำประปาในบ้าน และรีบแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะสูญทั้งน้ำและสูญทั้งเงินในกระเป๋านะครับ 💙

#ลดน้ำสูญเสีย
#การประปาส่วนภูมิภาค

🧐 น้ำรั่ว-เงินไหล จากการใช้น้ำประปา 2 ระบบ ‼

กรณีที่ลูกค้ามีการใช้น้ำจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้น้ำประปาของ กปภ. เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำบาดาล จำเป็นจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ำของ กปภ. และท่อภายในบ้าน โดยไม่ควรต่อท่อน้ำประปาเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันน้ำประปาที่มีแรงดันสูงไหลย้อนเข้าไปในระบบน้ำประปาที่มีแรงดันอ่อนกว่า ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิด "ค่าน้ำสูงเกินปกติ"💰💵 และยังเป็นการ "สูญเสียทรัพยากรน้ำ" 💦💦 อีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับ

🤓 มาสำรวจการวางท่อน้ำประปาในบ้าน และรีบแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะสูญทั้งน้ำและสูญทั้งเงินในกระเป๋านะครับ 💙

#ลดน้ำสูญเสีย
#การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม & สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง===============...
26/08/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม & สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง
========================================
วันที่ 13 และ 25 สิงหาคม 2564 นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสายงานร่วมกันล้างถังตกตะกอน เพื่อน้ำประปาที่ใสสะอาดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐานและปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 พร้อมดำเนินตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์จากกการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส และมั่นใจในกระบวนการผลิตน้ำประปาปลอดภัยจาก COVID-19 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม และสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย===================================นายนพฤทธิ์ ยศ...
26/08/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย
===================================
นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้นายพีระยุทธ ปิ่นแก้วศักดิ์ หัวหน้างานบริการฯ และนายธนา ทิพย์ธนาพลชัย นายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำของโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในอำเภออู่ทอง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร รองรับผู้ป่วยจำนวน ๓๖ เตียง และโรงพยาบาลสนามประจำอำเภออู่ทองแห่งที่ ๒ ณ บริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน รองรับผู้ป่วยจำนวน ๑๐๐ เตียง เพื่อสนับสนุนน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคและเป็นการสนับสนุนความพร้อมในการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยต่อไป

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล" เนื่องจากทำการตัดประสานท่อ🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวก...
25/08/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล" เนื่องจากทำการตัดประสานท่อ
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📌 ขั้นตอนการใช้งาน PWA Line Official ✨​✨​✨​สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ เหมือนยกสำนักงานประปามาไว้ในไลน์..ด้วยสถานการณ์การแพร...
24/08/2021
ขั้นตอนการใช้งาน Line official การประปาส่วนภูมิภาค @pwathailand (อัพเดท มีนาคม 2564)

📌 ขั้นตอนการใช้งาน PWA Line Official ✨​✨​✨​
สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ เหมือนยกสำนักงานประปามาไว้ในไลน์
.
.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงความรุนแรงและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของลูกค้าในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ 👉👉 กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์ "PWA Line Official" สำหรับการชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ กปภ. โดยวิดีโอแนะนำ "ขั้นตอนการใช้งาน PWA Line Official" นี้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดของการทำรายการต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
✅ ขั้นตอนการลงทะเบียนและตั้งค่าการใช้งาน
✅ รายละเอียดของเมนูตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ
✅ รายละเอียดของเมนูพื้นที่หยุดจ่ายน้ำ
✅ รายละเอียดของเมนูแจ้งท่อประปาแตกรั่วและแจ้งปัญหาการใช้บริการ
✅ รายละเอียดของเมนูบริการต่าง ๆ ของ กปภ. เช่น การขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้า แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งประปา แจ้งชำระเงินค่าประสานมาตร แจ้งชำระเงินค่าบรรจบมาตร แจ้งชำระเงินค่าตรวจสอบมาตร
✅ รายละเอียดของเมนูเกี่ยวกับ กปภ. เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ โปรแกรมคำนวณค่าน้ำประปา

📲 Add friend click 👉👉 https://line.me/ti/p/@pwathailand

#การประปาส่วนภูมิภาค
#COVID19
https://youtu.be/ieQvtArXT2M

“วันสารทจีน 2564”  🧧✨✨✨ตรงกับ 15 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจีน และในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564  สารทจีนเป็นวันที...
22/08/2021

“วันสารทจีน 2564” 🧧✨✨✨
ตรงกับ 15 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจีน และในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 สารทจีนเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงถึงความกตัญญู โดยมีการจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณคนตายกลับมาโลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศลได้ และยังสามารถทำบุญให้ดวงวิญญาณไร้ญาติได้อีกด้วย

📌 ​ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ::https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955628

“วันสารทจีน 2564” 🧧✨✨✨
ตรงกับ 15 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจีน และในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 สารทจีนเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงถึงความกตัญญู โดยมีการจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณคนตายกลับมาโลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศลได้ และยังสามารถทำบุญให้ดวงวิญญาณไร้ญาติได้อีกด้วย

📌 ​ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ::https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955628

บิลค่าน้ำหายทำยังไงดีนะ ❓❓..หมดกังวลเรื่องบิลค่าน้ำหาย เปียกน้ำ เปียกฝน  💦💦💦ให้มิสเตอร์ประปาและ PWA LINE OFFICIAL ดูแลลู...
20/08/2021

บิลค่าน้ำหายทำยังไงดีนะ ❓❓
.
.
หมดกังวลเรื่องบิลค่าน้ำหาย เปียกน้ำ เปียกฝน 💦💦💦
ให้มิสเตอร์ประปาและ PWA LINE OFFICIAL ดูแลลูกค้านะครับ
📌​ เพียงกดเพิ่มเพื่อนด้วยไอดี "@pwathailand" หรือสแกน QR code ก็สามารถขอ Barcode และ QR code ได้ง่าย ๆ และนำไปชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำของ กปภ. ได้ทันทีครับ 🥰​🎉🎉

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​💦

บิลค่าน้ำหายทำยังไงดีนะ ❓❓
.
.
หมดกังวลเรื่องบิลค่าน้ำหาย เปียกน้ำ เปียกฝน 💦💦💦
ให้มิสเตอร์ประปาและ PWA LINE OFFICIAL ดูแลลูกค้านะครับ
📌​ เพียงกดเพิ่มเพื่อนด้วยไอดี "@pwathailand" หรือสแกน QR code ก็สามารถขอ Barcode และ QR code ได้ง่าย ๆ และนำไปชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำของ กปภ. ได้ทันทีครับ 🥰​🎉🎉

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​💦

กปภ.สาขาอู่ทอง ออกปฏิบัติการตามแผนลดน้ำสูญเสีย============================================วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564...
20/08/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง ออกปฏิบัติการตามแผนลดน้ำสูญเสีย
============================================
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้นายพีระยุทธ ปิ่นแก้วศักดิ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสายงาน ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในช่วงเวลากลางวัน ในพื้นที่จ่ายน้ำ DMA01 บริเวณหมู่บ้านจรเข้สามพัน ริมถนนมาลัยแมน โดยการเดินตามแนวเส้นท่อจ่ายน้ำขนาด 300 ม.ม. พบท่อแตกรั่ว ขนาด 50 มม. ลงมาจำนวน 4 จุด โดยได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวัน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติการลดน้ำสูญเสียประจำเดือน สิงหาคม 2564

ทำอย่างไรเมื่อโดนตัดน้ำ 💦‼️‼️ไม่ต้องตกใจนะครับ มิสเตอร์ประปาช่วยได้ ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่ได้จ่ายค่าน้ำตามกำหนดและถูกงด...
19/08/2021

ทำอย่างไรเมื่อโดนตัดน้ำ 💦‼️‼️
ไม่ต้องตกใจนะครับ มิสเตอร์ประปาช่วยได้
ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่ได้จ่ายค่าน้ำตามกำหนดและถูกงดจ่ายน้ำ
สามารถจัดการได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code หรือกดลิงก์ https://devservice.pwa.co.th/Joinmeterrequest.php และกรอกข้อมูลเพียงเท่านี้ก็จ่ายค่าประสานมาตรวัดน้ำได้แล้วครับ

#การประปาส่วนภูมิภาค

ทำอย่างไรเมื่อโดนตัดน้ำ 💦‼️‼️
ไม่ต้องตกใจนะครับ มิสเตอร์ประปาช่วยได้
ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่ได้จ่ายค่าน้ำตามกำหนดและถูกงดจ่ายน้ำ
สามารถจัดการได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code หรือกดลิงก์ https://devservice.pwa.co.th/Joinmeterrequest.php และกรอกข้อมูลเพียงเท่านี้ก็จ่ายค่าประสานมาตรวัดน้ำได้แล้วครับ

#การประปาส่วนภูมิภาค

18 สิงหาคม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"  🔭🔭☄️วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร...
18/08/2021

18 สิงหาคม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 🔭🔭☄️

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเห็นเต็มดวงและชัดเจนที่สุดที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

18 สิงหาคม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 🔭🔭☄️

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเห็นเต็มดวงและชัดเจนที่สุดที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะ...
16/08/2021

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว" เนื่องจากทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915🙏🙏

16 สิงหาคม  🕊️🕊️ #วันสันติภาพไทย วันสันติภาพไทย ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกคร...
16/08/2021

16 สิงหาคม 🕊️🕊️ #วันสันติภาพไทย

วันสันติภาพไทย ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ประเทศไทยโดยนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทย ช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงคราม (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484) โดยที่ประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้

📌​ ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวไทย

16 สิงหาคม 🕊️🕊️ #วันสันติภาพไทย

วันสันติภาพไทย ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ประเทศไทยโดยนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทย ช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงคราม (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484) โดยที่ประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้

📌​ ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวไทย

หมดกังวลเรื่องค่าน้ำเกินกำหนด ชำระได้ง่ายๆ บนมือถือของคุณ❗❗ แอดเลย PWA Line Official : @pwathailand 💸💧💦
14/08/2021

หมดกังวลเรื่องค่าน้ำเกินกำหนด ชำระได้ง่ายๆ บนมือถือของคุณ❗❗ แอดเลย PWA Line Official : @pwathailand 💸💧💦

หมดกังวลเรื่องค่าน้ำเกินกำหนด ชำระได้ง่ายๆ บนมือถือของคุณ❗❗ แอดเลย PWA Line Official : @pwathailand 💸💧💦

มิสเตอร์ประปาชวนคุณมาเป็นเพื่อน 🥰🥰ทุกบริการปลอดภัย แจ้งข้อมูลผ่านทาง PWA Line Officialเพียงกดค้นหา "@pwathailand" หรือสแ...
13/08/2021

มิสเตอร์ประปาชวนคุณมาเป็นเพื่อน 🥰🥰
ทุกบริการปลอดภัย แจ้งข้อมูลผ่านทาง PWA Line Official
เพียงกดค้นหา "@pwathailand" หรือสแกน qr code

🥳 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ
เพราะเรารวมทุกอย่างไว้ในนี้หมดแล้ว
คลิกเลย 👉👉 https://line.me/ti/p/@pwathailand

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​💦

มิสเตอร์ประปาชวนคุณมาเป็นเพื่อน 🥰🥰
ทุกบริการปลอดภัย แจ้งข้อมูลผ่านทาง PWA Line Official
เพียงกดค้นหา "@pwathailand" หรือสแกน qr code

🥳 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ
เพราะเรารวมทุกอย่างไว้ในนี้หมดแล้ว
คลิกเลย 👉👉 https://line.me/ti/p/@pwathailand

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​💦

กปภ.สาขาอู่ทอง สร้างความมั่นใจในการให้บริการลูกค้า=======================================กปภ.สาขาอู่ทอง ทำการปรับเปลี่ยน...
13/08/2021

กปภ.สาขาอู่ทอง สร้างความมั่นใจในการให้บริการลูกค้า
=======================================
กปภ.สาขาอู่ทอง ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการลูกค้าเป็นภายนอกอาคารสำนักงาน และลดเวลาการให้บริการเป็นตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลจรเข้สามพันทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในและโดยรอบอาคารสำนักงานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการว่าจะได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี

ที่อยู่

U Thong
72160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635551905

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


U Thong บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง ด้วยท่อประปาบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 ต.ทุ่งคอก(หนองวัลย์เปรียง) อ.สองพี่น้อง รั่วแตกเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำ จึงขอความกรุณาจากท่านส่งช่างไปดำเนินการซ่อมด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนิการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
เรียน ผจก.การประปาฯสาขาอู่ทอง ทราบ ด้วยท่อประปาบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง แตกรั่ว ทำให้เสียน้ำลงใต้ดินโดยเปล่าประโยชน์ ขอให้ท่านแจ้งช่างได้ไปทำการซ่อมด้วยครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 0811985079 1 กรกฎาคม 2564
เรียน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยที่บ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียง ตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง ท่อส่งน้ำมีการแตกรั่ว ทำให้สูญเสียน้ำลงใต้ดิน จึงขอความกรุณาให้ท่านได้ส่งช่างไปแก้ไข ตามจุดดังกล่าวด้วยครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 / 9 มิถุนายน 2564
ประปาอู่ทองครับชาวบ้านเดีอดร้อนท่อแตกโทรเป็นสิบแล้วบอกให้ช่างมาดูก็ไม่มามีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วก็ไม่มีความคีบหน้าถนนจะพังใครรับผิดชอบครับเจ้านายหมู่12เนินพลับพลาอู่ทองช่วยตามเรื่องด้วยครับ
9 วันที่รอช่างมาแก้ไข แต่ถ้าไม่จ่ายค่าน้ำเกิน 1 วัน โดนตัดมิเตอร์ไปแล้ว สุดยอดของระบบการทำงาน
เรือง ท่อประปาแตกรั่ว เรียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง(คุณราตรี อักษรอินทร์) ด้วยท่อประปาบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียงแตกรั่ว ทำให้สูญเสียทรัพยากรน้ำ จึงขอให้ท่านได้ส่งช่างไปเพื่อซ่อมด้วย ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 16 สิงหาคม 2563
เรื่อง ขอบคุณและแจ้งผลการดำเนินงาน เรียน คุณราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง ตามที่แจ้งเรื่องท่อประปารั่วของบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 ต.ทุ่งคอก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้เจ้าหน้าที่การประปา ได้เข้าทำการซ่อมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการเอาใจใส่และเร่งรัดในการให้บริการอีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำของท่านผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 9 กรกฎาคม 2563
เรื่อง แจ้งท่อประปาแตก เรียน คุณราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง ด้วยท่อประปาส่งน้ำบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง แตกรั่วทำให้น้ำไหลเสียหาย จึงขอความกรุณาจากท่านได้ส่งช่างไปซ่อมแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำด้วยครับ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079 7 กรกฎาคม 2563
รบกวนหน่อยค่ะ แจ้งค่ะ น้ำประปาบริเวณ ม.๑ หลังวัดปทุมสราวาส(วัดนาลาว) คาดว่าท่อน่าจะแตก เพราะน้ำเอ่อท่วมมา ๓ วันแล้วค่ะ ชาวบ้านโทร.แจ้งไปแล้วแต่น้ำก็ยังไหล่อ่อท่วมบริเวณหน้าบ้านอยู่ค่ะ รบกวนมาตรวจสอบด้วยนะคะ เสียดายน้ำค่ะ
เทศบาลตำบลสระลงเรือขอขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองที่สนับสนุนน้ำดื่มให้กับทางเทศบาลฯนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในตำบลสระลงเรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาภัยแล้งที่ประชาชนได้รับในขณะนี้
ขอบคุณประปาอู่ทอง ครับ น้ำไหลแล้ว อย่าหยุดอีกนะ 555