มณฑลทหารบกที่ 22

มณฑลทหารบกที่ 22 มณฑลทหารบกที่22,มทบ.22,ค่ายสรรพสิทธิประสงค์,อ.วารินชำราบ,จ.อุบลราชธานี
(22)

เปิดเหมือนปกติ

นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี และ พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ตรวจกรรมวิธีการรับทหารให่ผลัดที่ 1/2564 ณ ค่ายสรร...
01/07/2021
ผวจ.อุบลราชธานี และ ผบ.มทบ.22 ตรวจกรรมวิธีการรับทหารให่ผลัดที่ 1/2564

นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี และ พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ตรวจกรรมวิธีการรับทหารให่ผลัดที่ 1/2564 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

ผวจ.อุบลราชธานี และ ผบ.มทบ.22 ตรวจกรรมวิธีการรับทหารให่ผลัดที่ 1/2564 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

มทบ.22 ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2564 ส่งให้หน่วยทหาร ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวดวันที่ ...
01/07/2021

มทบ.22 ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2564 ส่งให้หน่วยทหาร ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด

วันที่ 1 ก.ค. 64 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. มทบ.22 ได้ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2564 ที่เดินทางมาจาก อำเภอต่างๆ ของ จว.อ.บ. และ จว.อ.จ. โดยมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง ณ ที่ว่าการอำเภอ และ จัดรถโดยสาร รับ-ส่ง โดยเว้นระยะห่างของที่นั่ง โดยมีการแบ่งกลุ่มเสี่ยงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็นสีต่างๆ และเมื่อมาถึงพื้นที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการคัดกรองและ ตรวจหาเชื้อผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ทั้งนี้เมื่อส่งตัวให้หน่วยแล้ว จะมีการกักตัวในพื้นที่ที่กำหนด ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ได้มีการกักตัวครูฝึกทหารใหม่ก่อนหน้าที่จะมีการรับตัวทหารใหม่ 14 วันเรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้ นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี และ พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ได้เดินทางมาตรวจการปฏิบัติ และได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

01/07/2021

ข่าว ททบ5
มทภ.2 เยี่ยมบ้านกำลังพล มทบ.22 ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มทบ.22 เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่💂‍💂💂‍♂️
30/06/2021

มทบ.22 เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่💂‍💂💂‍♂️

มทบ.22 เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่💂‍💂💂‍♂️

พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22/ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหร...
29/06/2021

พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22/ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.อ.บ.

วันอังคารที่ 29 มิ.ย.64 เวลา 0930 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22/ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.อ.บ. ประกอบด้วย ร.6, ร.6 พัน 1, 2, 3, ป.6 พัน 6, ทพ.23, ศฝ.นศท.มทบ.22 และ รพ.ค่ายฯ โดยทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นผู้จัดหาเครื่องพ่นยา จำนวน 10 เครื่อง แอลกอฮอล์ 70% จำนวน 50 แกลลอน เพื่อให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เตรียมตัวรับทหารใหม่ ในวันที่ 1 ก.ค.64

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้บริการวัคซีนโควิด ท่านที่มีนัดวันที่ 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 มิ.ย. 64  ที่ยัง...
28/06/2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้บริการวัคซีนโควิด ท่านที่มีนัดวันที่ 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 มิ.ย. 64 ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

>>>> ให้ท่านมารับบริการ ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 64 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์

💉💉สำหรับผู้ที่เข้ามารับวัคซีน กรุณาเตรียม
👉บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนและเวลาการฉีดวัคซีน
👉ใบนัดฉีดวัคซีนจาก รพ. หรือหลักฐานการนัดฉีดวัคซีนจากระบบหมอพร้อม
👉โทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟน
👉สวมเสื้อที่เปิดแขนได้ง่ายเพื่อสะดวกต่อการฉีดวัคซีน

💉 พักผ่อนให้เพียงพอ
💉💉 รับประทานอาหาร-ดื่มน้ำให้เพียงพอ
💉💉💉 กรุณางดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้บริการวัคซีนโควิด ท่านที่มีนัดวันที่ 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 มิ.ย. 64 ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

>>>> ให้ท่านมารับบริการ ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 64 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์

💉💉สำหรับผู้ที่เข้ามารับวัคซีน กรุณาเตรียม
👉บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนและเวลาการฉีดวัคซีน
👉ใบนัดฉีดวัคซีนจาก รพ. หรือหลักฐานการนัดฉีดวัคซีนจากระบบหมอพร้อม
👉โทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟน
👉สวมเสื้อที่เปิดแขนได้ง่ายเพื่อสะดวกต่อการฉีดวัคซีน

💉 พักผ่อนให้เพียงพอ
💉💉 รับประทานอาหาร-ดื่มน้ำให้เพียงพอ
💉💉💉 กรุณางดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์

ผบ.มทบ.22 ปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564วันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 1000 ณ พุทธส...
28/06/2021

ผบ.มทบ.22 ปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 1000 ณ พุทธสถาน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 เป็นประธานพิธีปิด และประดับยศเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน (ชกท.0005) อัตราร้อยโท จำนวน 8 นาย นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการ จำนวน 11 นาย รวม 19 นาย ซึ่งเป็นหลักสูตรตามนโยบายของกองทัพบกที่เลื่อนยศให้นายทหารประทวนที่รับราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับทหารรุ่นน้องๆ และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อกองทัพบก และประเทศชาติต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระมาลาใบใหญ่สีม่วงที่มีประชาชนนำมาทูลเกล้า...
25/06/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงฉลองพระมาลาใบใหญ่สีม่วงที่มีประชาชนนำมาทูลเกล้าฯ ถวาย
พร้อมทั้ง ทรงมีรับสั่งให้นำหมวกสานเข้าเป็นสินค้าในร้านภูฟ้านับเป็นพระกรุณาหาที่สุดมิได้
ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

มทภ.2 เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่ทำโครงการเกษตร และปศุสัตว์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังบ้านพักกำลังพลวันที่ 25 มิ.ย. 6...
25/06/2021

มทภ.2 เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่ทำโครงการเกษตร และปศุสัตว์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังบ้านพักกำลังพล

วันที่ 25 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม มทภ.2 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมบ้านกำลังพล ซ.10 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ให้การต้อนรับ โดยเข้าชมบ้านของกำลังพล ส.ต.หญิง กมลเนตร ตั้งตระกูล ซึ่งปลูกพืชหลายชนิด พร้อมทั้งนำผลผลิตจำหน่าย และตอนกิ่งพันธุ์ขาย สร้างรายได่้ให้แก่ครอบครัง และบ้านของ จ.ส.อ.สุธี แสนวงษา ซึ่งเลี้ยงแพะ และขยายพันธุ์ โดยปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นอาหารให้แพะและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจากการจำหน่ายแพะ และมูลแพะอีกด้วย หลังจากนั้นได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของ มทบ.22 ทั้ง 2 นาย และให้เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลอื่นๆต่อไป

“มทภ.2 ตรวจการเตรียมความพร้อมรับน้องทหารใหม่ ”พลโท ธเนศ  วงค์ชะอุ่ม  แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจการเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.ม...
25/06/2021

“มทภ.2 ตรวจการเตรียมความพร้อมรับน้องทหารใหม่ ”

พลโท ธเนศ วงค์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจการเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64

ในการเตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 ที่จะเข้าประจำการที่หน่วย ในวันที่ 1 ก.ค. 2564 นี้ และมอบนโยบาย พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่

เพื่อเป็นเเนวทางในการรับทหารใหม่ ให้มีความพร้อมตามมาตรการที่กองทัพบกกำหนด และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ตามกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

มทบ.22 และส่วนราชการ อ.เหล่าเสือโก้ก ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านจิก ...
25/06/2021

มทบ.22 และส่วนราชการ อ.เหล่าเสือโก้ก ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านจิก ม.9 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จว.อ.บ.

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 1000 พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผบ.มทบ.22 เป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 30 นาย ร่วมกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อส.กร.พื้นที่ อ.เหล่าเสือโก้ก, และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในกิจกรรม 350 ต้น พื้นที่ปลูกจำนวน 6ไร่ หน่วยงาน, ผู้นำชุมชนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ยินดีที่จะร่วมดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นพื้นที่ป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

มทบ.22 รับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ.วันที่ 25 มิ.ย.64 เวลา 0830 พล.ต.สรชัช  สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ให้การต้อนรับ พ.อ.ภู...
25/06/2021

มทบ.22 รับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ.

วันที่ 25 มิ.ย.64 เวลา 0830 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ให้การต้อนรับ พ.อ.ภูษิต กุญชร ณ อยุธยา และคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อรับทราบข้อมูล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รวมถึงกำกับดูแลงานด้านกิจการพลเรือนตามนโยบาย ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม บก.มทบ.22 โดยหน่วยภายในค่ายฯ ได้นำเสนอข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายมวลชน การจัดตั้งชมรมทหารกองหนุน และ รด.จิตอาสา รวมถึงการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี และผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ให้คณะฯ ได้รับทราบ พร้อมกันนี้ หัวหน้าคณะฯ ได้ขอบคุณที่หน่วยและกำลังพลที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ทบ. ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ตามนโยบาย มทภ.2 ให้ ผบ.มทบ.22 ดำเนินการตรวจการเตรียมความพร้อมเรื่องการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระ...
24/06/2021

ตามนโยบาย มทภ.2 ให้ ผบ.มทบ.22 ดำเนินการตรวจการเตรียมความพร้อมเรื่องการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019

วันที่ 24 มิ.ย. 64 เวลา 0900 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.6 พัน.2 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.6 พัน.6 โดยทั้ง 2 หน่วยฝึกได้เตรียมการและดำเนินการซักซ้อม กรรมวิธีการรับทหารใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจการซักซ้อมฯ ครบทั้ง 6 หน่วยฝึกฯ โดย ผบ.มทบ.22 ได้แนะนำให้แต่ละหน่วยฝึก ไปเรียนรู้กระบวนการ นวัตกรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยฝึก เพื่อป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อ แพร่ระบาด การควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ และได้เดินทางตรวจการเตรียมความพร้อมการเตรียมการรับทหารใหม่ของฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.22 การเตรียมการคัดกรองเพื่อแยกประเภททหารใหม่ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ผบ.มทบ.22 ตรวจความพร้อม การเตรียมรับทหารใหม่ และการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่1/2564 🇹🇭🇹🇭ตามนโยบาย มทภ.2 ให้ ผบ.ค่ายฯ ดำเนินการต...
24/06/2021

ผบ.มทบ.22 ตรวจความพร้อม การเตรียมรับทหารใหม่ และการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่1/2564 🇹🇭🇹🇭

ตามนโยบาย มทภ.2 ให้ ผบ.ค่ายฯ ดำเนินการตรวจการเตรียมความพร้อมเรื่องการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 นั้น ในวันที่ 23 มิ.ย. 64 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.6 พัน.1 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.6 พัน.3 โดยทั้ง 2 หน่วยฝึกได้เตรียมการและดำเนินการซักซ้อม กรรมวิธีการรับทหารใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจการซักซ้อมฯ มาแล้ว จำนวน 4 หน่วยฝึกฯ และจะดำเนินการให้ครบทั้ง 6 หน่วยฝึกทหารใหม่ ภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ในวันที่ 24 มิ.ย.64

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในการรับทหารกองประจำการ และการฝึกทหารใหม่ผลัด 1/2564 🇹🇭
23/06/2021

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในการรับทหารกองประจำการ และการฝึกทหารใหม่ผลัด 1/2564 🇹🇭

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในการรับทหารกองประจำการ และการฝึกทหารใหม่ผลัด 1/2564 🇹🇭

มทบ.22 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 0900 ...
23/06/2021

มทบ.22 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 0900 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของหน่วย ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้กับ รพ.ค่ายฯ, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2564 โดย มณฑลทหารบกที่ 22 ได้พิจารณาแบ่งมอบทุนการศึกษาออกเป็น 491 ทุน ดังนี้ ระดับ อนุบาล จำนวน 90 ทุน, ประถมศึกษา ม.ต้น 299 ทุน, ม.ปลาย - อนุปริญญา 97 ทุน และปริญญาตรี 75 ทุน รวมเป็นเงิน 860,000 บาท

ทบ.เตรียมฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ 1/64 ทุกนาย ควบคู่เข้มทุกมาตรการดูแลให้ปลอดโควิดสำหรับการรับทหารกองประจำการผลัด 1/2564 ที่...
22/06/2021

ทบ.เตรียมฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ 1/64 ทุกนาย ควบคู่เข้มทุกมาตรการดูแลให้ปลอดโควิด

สำหรับการรับทหารกองประจำการผลัด 1/2564 ที่จะเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ระหว่าง 1-3 กรกฎาคมนี้ กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะดูแลลูกหลานคุณให้ดีที่สุด

ทบ.เตรียมฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ 1/64 ทุกนาย ควบคู่เข้มทุกมาตรการดูแลให้ปลอดโควิด

สำหรับการรับทหารกองประจำการผลัด 1/2564 ที่จะเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ระหว่าง 1-3 กรกฎาคมนี้ กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะดูแลลูกหลานคุณให้ดีที่สุด

หน่วยฝึกทหารใหม่ต้องปลอดภัย ไร้ COVID-19เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 เวลา 0900 พล.ต.สรชัช  สุทธิสนธิ์  ผบ.มทบ.22  พร้อมด้วย รอ...
22/06/2021

หน่วยฝึกทหารใหม่ต้องปลอดภัย ไร้ COVID-19

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 เวลา 0900 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 พร้อมด้วย รอง ผบ.มทบ.22, เสธ.มทบ.22 และ ฝสธ.มทบ.22 ตรวจการซักซ้อมการรับทหารใหม่ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดต่ Covid-19 และการเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ณ ลานอเนกประสงค์ มทบ.22, หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.มทบ.22 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ที่จะรายงานตัวเข้าหน่วยในวันที่ 1 และ 3 ก.ค.64 ในการนี้ ผบ.มทบ.22 ได้ให้ข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ ฝอ.และหน่วยที่เกี่ยวข้องลงรายละเอียดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน ถูกต้อง ตามนโยบายข้อสั่งการของ มทภ.2 และ ผบ.ทบ.

สืบทอดพระพุทธศาสนา เข้าพรรษากราบลาอุปสมบทวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา พลตรี สรชัช  สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณ...
22/06/2021

สืบทอดพระพุทธศาสนา เข้าพรรษากราบลาอุปสมบท

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้กรุณาให้กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 22 เข้ากราบขอขมาและกราบลาอุปสมบทห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีกำลังพลลาอุปสมบทปีนี้จำนวน 5 นาย ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลดังกล่าว ให้ตั้งใจศึกษาหลักพระธรรม คำสอน และปฏิบัติตนอยู่ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้การอุปสมบทในครั้งนี้บริบูรณ์ไปด้วยอานิสงส์ ทั้งต่อบิดามารดา ตนเองครอบครัว และเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

ประกาศ 📣 กำหนดการสอบพนักงานราชการ จะสอบในวันที่ 30 มิ.ย. 64 รายละเอียดตามภาพครับ 📢📢
22/06/2021

ประกาศ 📣 กำหนดการสอบพนักงานราชการ จะสอบในวันที่ 30 มิ.ย. 64 รายละเอียดตามภาพครับ 📢📢

#มณฑลทหารบกที่22 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่...
21/06/2021

#มณฑลทหารบกที่22 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 21 มิถุยายน 2564 เวลา 1330 นาฬิกา พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มณฑลทหารบกที่22 เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค. 64)

มทบ.22 จัดกำลังพลช่วยขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์วันที่ 19 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 น. มทบ.22 จัดกำลังจำนวน 20 น...
19/06/2021

มทบ.22 จัดกำลังพลช่วยขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 19 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 น. มทบ.22 จัดกำลังจำนวน 20 นาย พลสนับสนุน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา และห้องผ่าตัด เพื่อปรับปรุงในการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
#ทหารพระราชาทำเพื่อประชา
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พ.อ.วิชิต มักการุณ รอง ผบ.มทบ.22 และภริยา รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
18/06/2021

พ.อ.วิชิต มักการุณ รอง ผบ.มทบ.22 และภริยา รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 1330 พ.อ.วิชิต มักการุณ รอง ผบ.มทบ.22 และภริยา รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอำนาจเจริญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ
โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฐานพืชผัก ฐานปศุสัตว์ และฐานประมง

พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม...
18/06/2021

พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 0900 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอำนาจเจริญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ
โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฐานพืชผัก ฐานปศุสัตว์ และฐานประมง

พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม...
17/06/2021

พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 1300 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 และคุณสรัสวันต์ สุทธิสนธิ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2 คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ
โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฐานพืชผัก ฐานปศุสัตว์ และฐานประมง

พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดต...
17/06/2021

พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 0930 พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผบ.มทบ.22 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2 คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ
โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฐานพืชผัก ฐานปศุสัตว์ และฐานประมง

ที่อยู่

ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
Ubon Ratchathani
34190

เบอร์โทรศัพท์

+6645322009

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มณฑลทหารบกที่ 22ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าผมตายคนฆ่าผมคือพะวิชิตพงภาวะพงวัดศรีประดู่จ.อบลวางแผนฆ่ามานาน
พอจะมีรายชื่อทหารใหม่ ทบ.2 มทบ.22 หรือ ไลน์กลุ่ม ไหมค้ะ คือหนุตามหารายชื่อทหารใหม่ มา4 วันแล้วค่ะ แม้แต่รายชื่อก่ไม่เจอเลยค่ะ
😊🙏💖
ภาวะอันสงบแจ้งชัดภาวะเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัด เด่นหล้าเคลื่อนไหวอย่างเด่นดวง
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นผู้ปกครองของน้องทหารใหม่น่ะค่ะ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมน้องทหารใหม่ค่ะ ทราบว่าญาติหรือผู้ปกครองสามารถเข้าเยี่ยมทหารใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์ใช่หรือไม่ค่ะ
อยากรู้รายละเอียด​เกี่ยวกับทหารใหม่่่บ้างงจัง
อยากรู้ว่าลูกอยู่หน่วยไ หนทำอย่างไร
รับสมัคทหารพรานไหมคับ
สวัสดีครับ ยินดีครับผม
ไฟดับบ่อยมากครับ ในบ้านพัก พัน.1 ฝาก ยย.แก้ไขด้วยครับ
เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2563 พันเอกมงกุฏ แก้วพรหม เสนาธิการมณทลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ พันตำรวจเอกวรการ ป้องกันผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำขุ่น พร้อมทั้งคณะและครอบครัวได้เดินทางตรวจเยี่ยมเยียน จนท.อส.อำเภอน้ำขุ่นทหารพราน ตำรวจ อบต.สาธารณสุข ให้กำลังใจบริการประชาชนพร้อมมอบอาหารน้ำด่ืมฯลฯ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างย่ิงมา ณ โอกาสนี้ด้วย