Clicky

กองกำกับการ 2 บก.ปอศ.

 • Home
 • กองกำกับการ 2 บก.ปอศ.

กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. กก. 2 บก.ปอศ. เป็นหน่วยงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท

Operating as usual

08/12/2022

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
.
#ทรงพระเจริญ #ตำรวจสอบสวนกลาง

08/12/2022
Photos from ตำรวจสอบสวนกลาง's post
08/12/2022

Photos from ตำรวจสอบสวนกลาง's post

ชุดปฏิบัติการที่ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา .ในความผิดฐาน “ ร่วมกันโดยความเท็จ โดยฉ้อ...
17/10/2022

ชุดปฏิบัติการที่ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
.
ในความผิดฐาน “ ร่วมกันโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ และร่วมกันเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆโดยความเท็จโดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันตามกฏหมาย 37(2) และมาตรา 90/4(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83"

ชุดปฏิบัติการที่ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา.ในความผิดฐาน “ ร่วมกันโดยความเท็จ โดยฉ้อโ...
17/10/2022

ชุดปฏิบัติการที่ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
.
ในความผิดฐาน “ ร่วมกันโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ และร่วมกันเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆโดยความเท็จโดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันตามกฏหมาย 37(2) และมาตรา 90/4(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83"

ชุดปฏิบัติการ 2 กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี.ในความผิดฐาน "“เป็นผู้ประกอบการจดภาษีมูล...
14/10/2022

ชุดปฏิบัติการ 2 กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี
.
ในความผิดฐาน "“เป็นผู้ประกอบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกง หรืออุบายหรือวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน และเจตนานำใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี”

ชุดปฏิบัติการที่ 3 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงธนบุรี.ในความผิดฐาน “ ไม่ปฏิบัติตามหมายเรีย...
14/10/2022

ชุดปฏิบัติการที่ 3 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงธนบุรี
.
ในความผิดฐาน “ ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 88/4 มาตรา 91/21 และมาตรา 123 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีความผิดมาตรา 36 มาตรา 90/2 (7) มาตรา 91/21 (7) และมาตรา 128 แห่งประมวลรัษฎากร "

"จับผู้ต้องหาตามหมายจับ".ชุดปฏิบัติการ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา ในความผิดฐาน “นำของที่ผ่านหรือกำลังผ่...
14/10/2022

"จับผู้ต้องหาตามหมายจับ"
.
ชุดปฏิบัติการ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา ในความผิดฐาน “นำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากรและโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น, มีไม้แปรรูปชนิดอื่นไว้ในความครอบครองในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ปริมาตรเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, พยายามส่งของต้องจำกัดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้

"รวบคาชุดนอน หนุ่มเลี่ยงภาษีหนีหมายจับ".ผลงานการจับกุมนี้ ต้องยกความดีความชอบให้กับ พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ยุทธเสนา สว.กก.2 บก....
06/10/2022

"รวบคาชุดนอน หนุ่มเลี่ยงภาษีหนีหมายจับ"
.
ผลงานการจับกุมนี้ ต้องยกความดีความชอบให้กับ พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ยุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 2 บก.ปอศ.ได้วางแผนจับกุมตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับได้อย่างละมุ่นละม่อม
.
ผู้ต้องหามีพฤติกรรมกระทำความผิดยื่นใบขนสินค้า เอกสารหรือข้อมูลภาษีปลอม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร สร้างความเสียหายให้แก่ภาครัฐกว่าล้านบาท
.
การจับกุมในครั้งนี้ได้สืบสวนวางแผนมาอย่างดี และเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ทันถ่วงทีแบบไม่ให้ได้ทันตั้งตัว เรียกว่า โดนจับทั้งที่ยังเมาขี้ตาในชุดนอน ไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใด ต้องยกนิ้วให้ท่าน สว.และทีมงานจริงๆครับ

"ใบกำกับปลอม...เครดิตภาษี".เมื่อวันที่ 19 ก.ย.นี้ ชุดปฏิบัติการที่1 ในการควบคุมดูแลของ พ.ต.ต.หญิงวณิชญา ไชยปรุง สว.กก.2 ...
21/09/2022

"ใบกำกับปลอม...เครดิตภาษี"
.
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.นี้ ชุดปฏิบัติการที่1 ในการควบคุมดูแลของ พ.ต.ต.หญิงวณิชญา ไชยปรุง สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าจับกุม นายดุรงฤทธิ์ฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
.
ผู้ต้องหามีพฤติกรรมนำใบกำกับภาษีปลอม ไปยื่นเพื่อเครดิตภาษีให้กับตัวเองโดยผิดกฎหมาย
.
การเสียภาษีนั้นคือหน้าที่ หากไม่อยากเสียภาษี ควรศึกษาเรื่องการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องเสียดีกว่า .... พฤติกรรมเช่นนี้ "อย่า หา ทำ" ได้ไม่คุ้มเสียจริงๆ

"เลี่ยงภาษี รัฐเสียหายเป็นล้าน".ชุดปฏิบัติการที่ 3 นำทัพโดย พ.ต.ต.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก 2 บก.ปอศ.ได้ร่วมกันจับกุมตัว น.ส...
21/09/2022

"เลี่ยงภาษี รัฐเสียหายเป็นล้าน"
.
ชุดปฏิบัติการที่ 3 นำทัพโดย พ.ต.ต.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก 2 บก.ปอศ.ได้ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.กนกพรฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา จำนวน 2 หมายด้วยกัน
.
ผู้ต้องหามีพฤติกรรม หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากร และร่วมกันเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย ทำให้รัฐเสียหายร่วมกว่าล้านบาท
.
การหลบ การเลี่ยง มิใช่หนทางที่ดีอย่างแน่นอน เสียภาษีให้ถูกต้อง กินอิ่ม นอนอุ่น สบายใจกว่าเยอะนะ

🔷 จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ. กก.2 บก.ปอศ.นำโดย พ.ต.ต.หญิงวณิชยา ไชยปรุง สว.ชป.1 กก.2 บก.ปอศ. พร้อมข้าราชการตำรวจ...
12/08/2022

🔷 จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ.

กก.2 บก.ปอศ.นำโดย พ.ต.ต.หญิงวณิชยา ไชยปรุง สว.ชป.1 กก.2 บก.ปอศ. พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ชป.1 กก.2 บก.ปอศ.

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ได้แก่
- ข้าวสาร
- ไข่ไก่
- น้ำดื่ม
- ปลากระป๋อง
- นม
- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ณ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#จิตอาสา

12/08/2022

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

#ทรงพระเจริญ
#ถวายพระพร
#ทรงพระเจริญ
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
#พระพันปีหลวง
#ปอศ #ตำรวจสอบสวนกลาง #สอบสวนกลาง

Photos from กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.'s post
08/04/2022

Photos from กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.'s post

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น. กก.2 บก.ปอศ. จัดอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการหนี้สินส่วนบุคคล และ การอ...
01/04/2022

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น. กก.2 บก.ปอศ. จัดอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการหนี้สินส่วนบุคคล และ การออมเงินเพื่อการเกษียณสุข ผ่าน กบข. แก่ข้าราชการในสังกัด

กก.2 บก.ปอศ. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ🔹 วันที่ 1 เม.ย.65 เวลาประมาณ 07:00 น. กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาใน...
01/04/2022

กก.2 บก.ปอศ. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ
🔹 วันที่ 1 เม.ย.65 เวลาประมาณ 07:00 น. กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาในความผิดฐาน "ร่วมกันกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันขอคืนภาษีอากรเป็นเท็จ, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมกันฉ้อโกง "
สถานที่จับกุมบริเวณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

วันที่ 30 มี.ค.2565 พ.ต.อ.อรรณพ ลิมปิโรจนฤทธิ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.สามารถ กลีบแก้ว สว.(สอบสวน)...
30/03/2022

วันที่ 30 มี.ค.2565 พ.ต.อ.อรรณพ ลิมปิโรจนฤทธิ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.สามารถ กลีบแก้ว สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ.ได้มาบรรยาย ในหัวข้อ การดำเนินคดีอาญากรณีความผิดตามประมวลรัษฎากร ให้เจ้าหน้าที่นิติกร สรรพากรภาค 3 และ เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสรรพากรภาค 3 ณ สำนักงานสรรพากร ภาค 3 ถนน เจ้าฟ้า แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

🔷 จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ.     วันที่ 28 มี.ค.2565 เวลา 10.00- 12.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา ...
29/03/2022

🔷 จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ.

วันที่ 28 มี.ค.2565 เวลา 10.00- 12.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.2 บก.ปอศ. จำนวน 5 นาย

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ วัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทำกิจกรรมจิตอาสาดังนี้
- บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาด
- บริจาคหน้ากากอนามัย
- กวาดลานวัด /ล้างห้องน้ำ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กก.2 บก.ปอศ.ทดสอบร่างกายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
29/03/2022

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กก.2 บก.ปอศ.ทดสอบร่างกายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

26/03/2022
รวบแก๊งโกงภาษี ยื่นแบบออนไลน์เป็นเท็จ ขอคืนเงินทำรัฐเสียหาย...
26/03/2022
รวบแก๊งโกงภาษี ยื่นแบบออนไลน์เป็นเท็จ ขอคืนเงินทำรัฐเสียหาย | เดลินิวส์

รวบแก๊งโกงภาษี ยื่นแบบออนไลน์เป็นเท็จ ขอคืนเงินทำรัฐเสียหาย...

ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือ กรมสรรพากร ปราบแก๊งโกงภาษี ปิดล้อมพื้นที่ 5 จังหวัด รวบ 7 ผู้ต้องหา ยื่นแบบภาษีเงินได...

- ตำรวจ-กรมสรรพากร”ลุย 5 จังหวัดบุกทลายแก๊งโกงภาษี
26/03/2022
“ตำรวจ-กรมสรรพากร”ลุย 5 จังหวัดบุกทลายแก๊งโกงภาษี

- ตำรวจ-กรมสรรพากร”ลุย 5 จังหวัดบุกทลายแก๊งโกงภาษี

ตำรวจผนึกกรมสรรพากร ปราบแก๊งโกงภาษี ลุยค้นเป้าหมาย 5 จังหวัด "กทม.-กำแพงเพชร-ตาก-ชลบุรี-ปทุมธานี" จับ 7 ผู้ต้อง....

- ตร - สรรพากร" รวบ 7 ผตห. ยื่นข้อมูลเท็จ โกงภาษีออนไลน์
26/03/2022
"ตร - สรรพากร" รวบ 7 ผู้ต้องหายื่นข้อมูลเท็จ โกงยื่นแบบขอคืน"ภาษีออนไลน์"

- ตร - สรรพากร" รวบ 7 ผตห. ยื่นข้อมูลเท็จ โกงภาษีออนไลน์

ตำรวจสอบสวนกลาง สนธิกำลัง สรรพากร ร่วมแถลงผลยุทธ์การ ปราบ "แก๊งโกงภาษี" กระจายตรวจค้น 5 จังหวัด จับกุมผู้ต้อ...

- บก.ปอศ. จับมือกรมสรรพากรจับแก๊งโกงภาษีนำเข้าข้อมูลอันเท็จ
26/03/2022
บก.ปอศ. จับมือกรรมสรรพากรจับแก๊งโกงภาษีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ | POLICE NEWS | LINE TODAY

- บก.ปอศ. จับมือกรมสรรพากรจับแก๊งโกงภาษีนำเข้าข้อมูลอันเท็จ

วันนี้ (25 มี.ค. 65) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปอศ.) เปิดยุทธ...

ปอศ. ร่วม สรรพากรทลายแก๊งแสบแจ้งข้อมูลเท็จโกงภาษีเงินได้ เร่งตรวจสอบมูลค่าความเสียหาย
26/03/2022
ปอศ. ร่วม สรรพากรทลายแก๊งแสบแจ้งข้อมูลเท็จโกงภาษีเงินได้ เร่งตรวจสอบมูลค่าความเสียหาย

ปอศ. ร่วม สรรพากรทลายแก๊งแสบแจ้งข้อมูลเท็จโกงภาษีเงินได้ เร่งตรวจสอบมูลค่าความเสียหาย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำค …

วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยคณะทำงาน กก.2 บก.ปอศ. , บก.ป. และ บก.ปอท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัต...
20/03/2022

วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยคณะทำงาน กก.2 บก.ปอศ. , บก.ป. และ บก.ปอท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ”กระบวนการ Agile Methodology” โดยกรมสรรพากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บก.ป.
วิทยากร :นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร

🔺จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ.วันที่ 11 ก.พ.2565 เวลา 11.00 -15.30 น. นำโดย พ.ต.ต.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก 2 บก.ปอ...
20/03/2022

🔺จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ.

วันที่ 11 ก.พ.2565 เวลา 11.00 -15.30 น. นำโดย พ.ต.ต.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก 2 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ.

ดำเนินการทำจิตอาสา 2 กิจกรรม ดังนี้

1) มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเจริญกรุง โดยมี นพ. ศิรวิทย์ บัณฑรวรรณ เป็นตัวแทนรับมอบ

- สถานที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) สาขา เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

2.) ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 คน และมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ ในการทำอาหาร จำนวน 4,000 บาท ให้กับ คุณอารัย์ รามัญเพ็ง ประธานชุมชน มาตานุสรณ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยที่ติดโควิด ที่กักตัวอยู่ในชุมชน

- สถานที่ ชุมชน มาตานุสรณ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ

วันที่15 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.2 บก.ปอศ.     -...
20/03/2022

วันที่15 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.2 บก.ปอศ.
- ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในพื้นที่ชุมชนหลังวัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
- สถานที่ปฏิบัติ ชุมชนหลังวัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

บก.ปอศ.ย้ายที่ตั้งแล้วน๊า... รู้ยัง?!?บก.ปอศ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่📍ตึกกองบัญชาการสอบสวนกลาง ชั้น 7,8 และ 9 เลขที่1106...
20/03/2022

บก.ปอศ.ย้ายที่ตั้งแล้วน๊า... รู้ยัง?!?

บก.ปอศ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่
📍ตึกกองบัญชาการสอบสวนกลาง ชั้น 7,8 และ 9
เลขที่1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

📢ประชาสัมพันธ์📢

บก.ปอศ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่
📍ตึกกองบัญชาการสอบสวนกลาง ชั้น 7,8 และ 9
เลขที่1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์หน่วยใหม่ รายละเอียดตามภาพค่ะ ❣️

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2565 พ.ต.ต.หญิง วณิชยา ไชยปรุง สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการ ที่ 1 ในสังกัด กก.2 ...
20/03/2022

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2565 พ.ต.ต.หญิง วณิชยา ไชยปรุง สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการ ที่ 1 ในสังกัด กก.2 บก.ปอศ.
- ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในพื้นที่ชุมชนเคหะคลองเก้า
- สถานที่ปฏิบัติ ชุมชนเคหะคลองเก้าแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร

20/03/2022

🟡"บัตรประชาชน...ภัยใกล้ตัว "🟡
จากชาวบ้านธรรมดา ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้สำเนาบัตรประชาชนกับนายจ้าง และนายจ้างนำไปใช้อย่างผิดวิธี
ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัย โดยกองบังคับการ
ปราบปรามการกระความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
🆔จึงขอเตือนภัยประชาชน และแนะนำวิธีการใช้
สำเนาบัตรประชาชนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ท่านไม่ตกเป็น "แพะรับบาป"

#บัตรประชาชน
#บัญชีม้า
#ปอศ.

#ตำรวจสอบสวนกลาง


https://fb.watch/bQhrpwiRKA/

🙂จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ.🙂 พ.ต.ท.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ.,พ.ต.ต.ชวพล เชื้อเพ็ชร์ สว.กก.2 บก.ปอศ....
22/02/2022

🙂จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปอศ.🙂
พ.ต.ท.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ.,พ.ต.ต.ชวพล เชื้อเพ็ชร์ สว.กก.2 บก.ปอศ.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากวาดบริเวณถนน,ลานวัด บริจาคไม้กวาดทางมะพร้าว,ไม้กวาดดอกหญ้า,น้ำดื่ม และ หน้ากากอนามัย ให้ทางวัดไว้ใช้ในสาธารณะประโยชน์
ณ วัดทองเนียม แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ตำรวจ ปอศ.ตรวจยึดไฟแช็ก “หมีแพนด้า” หนีภาษี ปลอมเครื่องหมาย มอก.
19/02/2022
ตำรวจ ปอศ.ตรวจยึดไฟแช็ก “หมีแพนด้า” หนีภาษี ปลอมเครื่องหมาย มอก.

ตำรวจ ปอศ.ตรวจยึดไฟแช็ก “หมีแพนด้า” หนีภาษี ปลอมเครื่องหมาย มอก.

MGR Online - ตำรวจปอศ.จับกุมไฟแช็กก๊าซหมียี่ห้อแพนด้าหนีภาษี กว่า 1 หมื่นชิ้น ไม่ได้รับมาตรฐาน มอก. ปลอมใบอนุญาตขอ.....

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos