สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง

 • Home
 • สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง

สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตั?

💞💞รักสุดปัง💞💞..ที่วังทอง ผ่านไปด้วยดี จำนวน 32 คู่รัก บรรยากาศชื่นมื่น และรอยยิ้ม 🥰🥰
15/02/2023

💞💞รักสุดปัง💞💞..ที่วังทอง ผ่านไปด้วยดี จำนวน 32 คู่รัก บรรยากาศชื่นมื่น และรอยยิ้ม 🥰🥰

💞💞 รักจัง..ที่วังทอง 💞💞 เชิญคู่รักมาทะเบียนสมรส ในวันวาเลนไทม์ ณ สำนักทะเบียนวังทอง .. 🎁🎁 10 คู่แรกรับของขวัญพิเศษ 🎀🎀 ...
09/02/2023

💞💞 รักจัง..ที่วังทอง 💞💞 เชิญคู่รักมาทะเบียนสมรส ในวันวาเลนไทม์ ณ สำนักทะเบียนวังทอง ..
🎁🎁 10 คู่แรกรับของขวัญพิเศษ
🎀🎀 ทุกคู่จะไดัรับของที่ระลึก
***** อย่าลืม..จูงมือ จูงแขน แฟน ๆ มากัน ที่วังทองเด้อจร้า******

💥ประกาศ ๆ ๆ ..จร้า 💥เปิดให้บริการช่วงวันหยุดยาว..ปีใหม่ นะจร้า😍          👉 บัตรประจำตัวประชาชน      👉ทะเ...
19/12/2022

💥ประกาศ ๆ ๆ ..จร้า 💥เปิดให้บริการช่วงวันหยุดยาว..ปีใหม่ นะจร้า😍
👉 บัตรประจำตัวประชาชน
👉ทะเบียนราษฎร
👉ทะเบียนทั่วไป

📌📌สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง เปิดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (13-17 เมษายน 2565) 😍😍
07/04/2022

📌📌สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง เปิดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (13-17 เมษายน 2565) 😍😍

🙏วันมาฆบูชา #โอวาทปาติโมกข์ #หลักการ31.ไม่ทำความชั่วทั้งปวง (ศีล)2.ทำความดีให้ถึงพร้อม (สมาธิ)3.ฝึกจิตให้บริสุทธิ์ (ปัญ...
16/02/2022

🙏วันมาฆบูชา #โอวาทปาติโมกข์
#หลักการ3
1.ไม่ทำความชั่วทั้งปวง (ศีล)
2.ทำความดีให้ถึงพร้อม (สมาธิ)
3.ฝึกจิตให้บริสุทธิ์ (ปัญญา)

#อุดมการณ์4
1.อดทน
2.ไม่เบียดเบียน
3.สงบกาย และใจ
4.นิพพานเป็นเป้าหมาย

#วิธีการ6
1.ไม่ว่าร้าย
2.ไม่ทำร้าย
3.สำรวมในพระปาฏิโมกข์
4.ประมาณการกิน-ใช้
5.นอน-นั่งในที่สงบ
6.เพียรทำสมาธิ

14 กุมภา วันวาเลนไทน์     ❤วันแห่งความรัก❤ขอแสดงความยินดี กับคู่รักทุกคู่ค่ะ✍️ วันนี้มีคู่รักกุมมือกันมาจดทะเบียนสม...
14/02/2022

14 กุมภา วันวาเลนไทน์

❤วันแห่งความรัก❤

ขอแสดงความยินดี กับคู่รักทุกคู่ค่ะ

✍️ วันนี้มีคู่รักกุมมือกันมาจดทะเบียนสมรส ณ #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง จำนวน 33 คู่ โดยรับ Gift Love เป็นหมอนหัวใจ 10 คู่ และแก้วน้ำ 23 คู่

🙏 #ขอบคุณที่ใช้บริการ 🙏

#14กุมภา_กุมมือกันมาสมรส
#1️⃣1️⃣4️⃣0️⃣2️⃣2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

14/02/2022

14 กุมภาพันธ์
วันแห่งความรัก
#รักจังที่วังทอง

“ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ”ครบรอบ 68 ปี​ “10 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”กองอาสารัก...
10/02/2022

“ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ”

ครบรอบ 68 ปี​ “10 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”
กองอาสารักษาดินแดน มีต้นกำเนิดมาจากประวัติศาสตร์ของกลุ่มราษฎรที่มีความจงรักภักดีในชาติบ้านเมือง มีความกล้าหาญและเสียสละชีวิตและร่างกาย เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินของตนเองให้รอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึก ซึ่งต่อมาได้มีวิวัฒนาการในการจัดตั้งหน่วยกำลังของฝ่ายพลเรือนมาอย่างต่อเนื่อง โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชทานพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์.พ.ศ. 2497 และกำหนดให้กองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การที่เป็นนิติบุคคลและขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย​ เราจึงได้ถือกำเนิดการจัดตั้ง “กองอาสารักษาดินแดน” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และถือเอา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
กองอาสารักษาดินแดน มีกำลังพลในหน่วยเรียกว่า “สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สมาชิก อส.” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นกองกำลังฝ่ายพลเรือน
ในยามปกติ มีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ บ่อนการพนัน การลักลอบทำลายทรัพยากรของชาติ การหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเฝ้าระวังตามแนวชายแดน การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในยามสงคราม หรือ สถานการณ์ที่มีการสู้รบ มีหน้าที่สนับสนุนกำลังทหารหลักในการรักษาอธิปไตยของชาติ รวมทั้งมีหน้าที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป ดังคำปฏิญาณว่า “ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ”

กรมการปกครอง ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ...
09/02/2022

กรมการปกครอง ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นลำดับ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง กำหนดให้มีการลดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน อาทิ
- การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน
- การแจ้งเกิด/แจ้งตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
- การแจ้งย้ายที่อยู่
- การออกบัตรประจำตัวให้กับคนไทยซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย
- การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ฯลฯ
- การออกใบแทนใบรับ
- การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

นอกจากนี้ ได้มีการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล ในอัตราฉบับละ 1 บาท อาทิ
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
- การออกใบแทนใบสำคัญ

โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ที่ประกาศกำหนด โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7427 หรือ Call Center 1548

#ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
#ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระประชาชน

❤ 14 กุมภา กุมมือมา จดทะเบียนสมรส #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ขอเชิญคู่รักร่วมงาน "รักจัง @วังทอง" เนื่องในวันแห่งความรัก ...
09/02/2022

❤ 14 กุมภา กุมมือมา จดทะเบียนสมรส
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ขอเชิญคู่รักร่วมงาน "รักจัง @วังทอง" เนื่องในวันแห่งความรัก Valentine's Day พิเศษ 10 คู่แรก รับของขวัญ Gift Love ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป
#ยินดีให้บริการ

ใกล้วันวาเลนไทน์ "วันแห่งความรัก" คู่รักที่จะจูงมือมาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง โพสต์นี้ขอแนะนำคุณสมบัติของ...
08/02/2022

ใกล้วันวาเลนไทน์ "วันแห่งความรัก" คู่รักที่จะจูงมือมาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง โพสต์นี้ขอแนะนำคุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสกัน #ยินดีให้บริการ ยินดีด้วย นะคร้าบ

ยินดีต้อนรับ ท่านนายอำเภอวังทอง คนใหม่ "นายอัครโชค สุวรรณทอง" ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 #นายทะเบียนอำเภอวังทอง #ส...
04/02/2022

ยินดีต้อนรับ ท่านนายอำเภอวังทอง คนใหม่ "นายอัครโชค สุวรรณทอง"
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
#นายทะเบียนอำเภอวังทอง
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง

❤ บริการด้วยใจ ก็ได้ใจประชาชนขอบคุณเวรกำนันผู้ใหญ่บ้านบริการประชาชน #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง #ยินดีบริการ
29/01/2022

❤ บริการด้วยใจ ก็ได้ใจประชาชน
ขอบคุณเวรกำนันผู้ใหญ่บ้านบริการประชาชน
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
#ยินดีบริการ

อำเภอยุคใหม่ บริการสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ประทับใจบริการเอกสารราชการ 2 ภาษา
27/01/2022

อำเภอยุคใหม่ บริการสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ประทับใจ
บริการเอกสารราชการ 2 ภาษา

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตร และทะเบียนบ้าน ติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ ไม่ต้องใช้สำเนา (ถ่ายเอกสาร) แล้วครับ
27/01/2022

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตร และทะเบียนบ้าน ติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ ไม่ต้องใช้สำเนา (ถ่ายเอกสาร) แล้วครับ

คุณยายวัย 90 ปี มาเปลี่ยนบัตรเป็น Smart Card เราก็ยินดีบริการคร้าบ ขอบคุณพี่ อส. ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้คุณยาย #อำเ...
20/01/2022

คุณยายวัย 90 ปี มาเปลี่ยนบัตรเป็น Smart Card เราก็ยินดีบริการคร้าบ
ขอบคุณพี่ อส. ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้คุณยาย #อำเภอยิ้ม😁
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง

ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ง่าย ๆ นะคร้าบ
14/01/2022

ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ง่าย ๆ นะคร้าบ

ฉีดวัคซีนกันเถอะ
14/01/2022

ฉีดวัคซีนกันเถอะ

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

🆔️ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
12/01/2022

🆔️ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

ผังงานบริการประชาชน #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ูนย์ราชการสะดวก #ยินดีให้บริการ
05/01/2022

ผังงานบริการประชาชน
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
ูนย์ราชการสะดวก
#ยินดีให้บริการ

สวัสดี วันทำงานแรกของปี ที่ไม่ใช่วันแรกของ #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง คนเยอะ รอคิวนานนิดนึงนะคร้าบ #ยินดีให้บริการ
04/01/2022

สวัสดี วันทำงานแรกของปี ที่ไม่ใช่วันแรกของ #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง คนเยอะ รอคิวนานนิดนึงนะคร้าบ
#ยินดีให้บริการ

วันหยุดที่ไม่ได้หยุดคร้าบ #ยินดีบริการ #ขอบคุณที่ใช้บริการ #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
02/01/2022

วันหยุดที่ไม่ได้หยุดคร้าบ
#ยินดีบริการ
#ขอบคุณที่ใช้บริการ
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง

ส่งสุขวันสุดท้ายของปี 2564 ด้วยงานบริการทะเบียนและบัตร ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 🎉 #ยินดีให้บริการ #สำนักทะเบียนอำเภอวังท...
31/12/2021

ส่งสุขวันสุดท้ายของปี 2564 ด้วยงานบริการทะเบียนและบัตร ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 🎉
#ยินดีให้บริการ
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
#อำเภอวิถีใหม่บริการรวดเร็วทันสมัยประทับใจ

📢 ประกาศ ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั...
31/12/2021

📢 ประกาศ ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของประชาชนเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการบรรเทา​ ความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นหรือ ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง ออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) กำหนดให้มียกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน เช่น การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน การแจ้งเกิด/แจ้งตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น การแจ้งย้ายที่อยู่ การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ฯลฯ

นอกจากนี้ ได้มีการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เช่น การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ในอัตราฉบับละ 1 บาท โดยประชาชนสามารถไปรับบริการได้ที่สำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน โทร 0-2791-7427 หรือ Call Center 1548

#ลดค่าธรรมเนียม
#ยกเว้นค่าธรรมเนียม
#การทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
#ช่วยเหลือเยียวยา​
#สู้ภัยCOVID19

ยินดีให้บริการคร้าบ #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
30/12/2021

ยินดีให้บริการคร้าบ
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอรับบริการที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารในการติดต่อราชการหรือเพื่อขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 มีวันหยุดต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 4 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

เพื่อให้การบริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการด้าน งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยสำนักทะเบียนกลาง เปิดระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ที่มีความพร้อม โดยสามารถตรวจสอบสำนักทะเบียนที่เปิดบริการได้ที่https://bora.dopa.go.th/images/snbt/sst/book/65/snbt_newyear_2565.pdf

ทั้งนี้ กรมการปกครองขอเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการเกิด หรือการตาย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายทะเบียนเพื่อรับแจ้งการตาย หรือการเกิด ประจำอยู่ทุกแห่งด้วยแล้ว

ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงมหาดไทย อำเภอ..วิถีใหม่ #ยกระดับบริการดิจิทัล ด้านพัฒนาบริการดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. “D...
29/12/2021

ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงมหาดไทย
อำเภอ..วิถีใหม่ #ยกระดับบริการดิจิทัล

ด้านพัฒนาบริการดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว” โดยรวบรวมการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ จำนวน 21 งานบริการของกรมการปกครองไว้ในช่องทางเดียว ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถขอรับบริการได้ทั้งทางเว็บไซต์ citizenservice.dopa.go.th และแอปพลิเคชัน DOPA Citizen Service ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ของขวัญปีใหม่ 65 ของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก ควบคู่กับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

มท.เตรียมเสนอ ครม. มอบ 12 ของขวัญปีใหม่ 65 ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ ค่ามิเตอร์น้ำ ยกระดับบริการดิจิทัล และพัฒนาคุณภาพชีวิต แด่พี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน"

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามปณิธานของคนมหาดไทย และเป็นการร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ในปี 2565

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับโครงการ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” แบ่งเป็น 3 ด้าน 12 ของขวัญ คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1. "สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย” โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 253 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค.65 2. "เชฟชุมชน... เรียนฟรี มีทุนให้” โดยฝึกอบรมความรู้ด้านการทำอาหารระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อครอบครัวที่สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 3. "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” โดยการประปานครหลวง ลดค่าติดตั้งประปาใหม่สูงสุด 20% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 4. "มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน.” บริการติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 100 หัวชาร์จ และ 5. “ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก” โดยจัดพื้นที่บริเวณตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ณ องค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าฟรี พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ล่องเรือเที่ยววัด และจับคู่ทางธุรกิจบน Platform ต่าง ๆ ส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกด้วย

2) ด้านพัฒนาบริการดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว” โดยรวบรวมการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ จำนวน 21 งานบริการของกรมการปกครองไว้ในช่องทางเดียว ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถขอรับบริการได้ทั้งทางเว็บไซต์ citizenservice.dopa.go.th และแอปพลิเคชัน DOPA Citizen Service ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป 2. “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน” โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. “Click ชุมชน... เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย” โดยให้บริการ Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน” รวบรวมข้อมูลชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP แหล่งทุนชุมชน และความรู้ชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พี่น้องประชาชน และ 4. “ผังเมือง Delivery” บริการระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในชื่อ "Landuse Plan" ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบสีผังเมืองของที่ดินหรือทำเลที่ตั้งบ้าน ทำให้ทราบถึงศักยภาพการพัฒนาที่ดินของตนเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ plludds.dpt.go.th และแอปพลิเคชัน Landuse Plan

3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. “มหาดไทยสูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง” ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เปิดทางระบายน้ำ สูบระบายน้ำ และสูบน้ำเข้าไปกักเก็บตามแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 2. “ขยายเขต 10 วันทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค” โดยยกระดับการให้บริการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ร่วมกับงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร แบบ One Touch Service ภายใน 10 วันทำการ ในพื้นที่เขตชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และ 3. “สนามปันสุข” โดยเปิดพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 23 แห่ง ให้พี่น้องประชาชนใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ของขวัญปีใหม่ 65 ของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก ควบคู่กับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไปด้วยกัน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 224/2564
วันที่ 20 ธ.ค. 2564

ขอแสดงความยินดี กับท่านบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท...
29/12/2021

ขอแสดงความยินดี กับท่านบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565

🎊ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่🎊🎉 สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ขอส่งความสุขให้ชาววังทองโดยเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัว...
27/12/2021

🎊ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่🎊
🎉 สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ขอส่งความสุขให้ชาววังทองโดยเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 [เวลา 09.00 - 13.30 น.] 🎉

#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
#ยินดีให้บริการ

24/12/2021

ส่งความสุข ในวันสุข Christmas Eve
จากใจชาวทะเบียนวังทอง
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
#ยินดีให้บริการ

🎈🎊 สีสันวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2565 🎉แวะมาใช้บริการ ถ่ายภาพเช็คอินได้นะคร้าบ (ลูกโป่งแตกทู๊กกกวัน 😁😁) #สำนักทะเบียนอำเภอ...
23/12/2021

🎈🎊 สีสันวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2565 🎉
แวะมาใช้บริการ ถ่ายภาพเช็คอินได้นะคร้าบ (ลูกโป่งแตกทู๊กกกวัน 😁😁)
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
#ยินดีให้บริการ

🤵ทำเนียบบุคลากร #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง #ยินดีให้บริการ
23/12/2021

🤵ทำเนียบบุคลากร
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
#ยินดีให้บริการ

ตามที่ปรากฏข่าวสาร กรณีการขอแปลงสัญชาติของโค้ชเช หรือ นายยอง ซอก เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ผลงานล่าสุ...
22/12/2021

ตามที่ปรากฏข่าวสาร กรณีการขอแปลงสัญชาติของโค้ชเช หรือ นายยอง ซอก เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ผลงานล่าสุดเป็นผู้ฝึกสอนนักเทควันโดไทย ซึ่งได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยโค้ชเชได้ยื่นเอกสารเพื่อขอแปลงสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นั้น

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอนำเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการขอแปลงสัญชาติไทย โดยคุณสมบัติของผู้แปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 กำหนดว่า

1. บรรลุนิติภาวะแล้ว ตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติตามมาตรา 10 (1)

2. มีความประพฤติดี ตามมาตรา 10 (2) ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. มีอาชีพเป็นหลักฐาน ตามมาตรา 10 (3) มีใบอนุญาตทำงาน, มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท/เดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้ด้วย, มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในรอบปีก่อนปีที่ยื่นคำขอ

4. กรณีทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ตามมาตรา 11 (1) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติของผู้ขอแปลงสัญชาติ ตามมาตรา 10 (4) ในเรื่องการมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอ 5 ปี (มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว) และตามมาตรา 10 (5) มีความรู้ภาษาไทย โดยพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ (ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าว รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 730 วัน สำหรับขั้นตอนการดำเนินการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของ "โค้ชเช" กล่าวโดยสรุปคือ นายยอง ซอก เช บุคคลสัญชาติเกาหลีใต้ ได้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต่อ กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งให้กรมการปกครองดำเนินการ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยได้นำคำขอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวสัญชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 มติที่ประชุมเห็นควรเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ นายยอง ซอก เช แปลงสัญชาติเป็นไทยได้

ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างการสรุปเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาต ซึ่งจะได้แจ้งต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากนั้นผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจะมาทำพิธีปฏิญาณตนและยืนยันตัวบุคคล แล้วแจ้งต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศการได้สัญชาติไทยในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบและรับหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยเพื่อไปดำเนินการเพิ่มชื่อ พร้อมทั้งจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยต่อไป

คุณรู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการของเรา?ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจง่าย ๆ โดยหยอดเหรียญในช่อง 🔴 ไม่พอใจมาก 🟡 ปานกลาง 🟢 พ...
22/12/2021

คุณรู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการของเรา?
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจง่าย ๆ โดยหยอดเหรียญในช่อง
🔴 ไม่พอใจมาก 🟡 ปานกลาง 🟢 พอใจมาก
ขอบคุณที่ใช้บริการ
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง

บรรยากาศ สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง วันนี้คร้าบ #ขอบคุณที่ใช้บริการ
20/12/2021

บรรยากาศ สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง วันนี้คร้าบ #ขอบคุณที่ใช้บริการ

พร้อมบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง (หลังเก่า) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564 เพื่อปรับปรุงต่อเติม #สำนักทะเบีย...
12/12/2021

พร้อมบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง (หลังเก่า) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564 เพื่อปรับปรุงต่อเติม #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง #งานทะเบียนและบัตร

**สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ได้ย้ายระบบให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักท...
10/12/2021

**สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง ได้ย้ายระบบให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักทะเบียนอำเภอ มายังอาคารที่ว่าการอำเภอวังทอง (หลังเก่า) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าการปรับปรุงต่อเติมอาคารจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

🙏 ขอบคุณที่ใช้บริการและพึงพอใจในงานบริการของเรา #สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง #บริการทุกระดับประทับใจ
27/11/2021

🙏 ขอบคุณที่ใช้บริการ
และพึงพอใจในงานบริการของเรา
#สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
#บริการทุกระดับประทับใจ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย                 - กรณีการตายที่เกิดขึ้นโดยการตายผิดธรรมชาติ เช่น ฆ่...
26/11/2021

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย
- กรณีการตายที่เกิดขึ้นโดยการตายผิดธรรมชาติ เช่น
ฆ่าตัวตาย, ถูกผู้อื่นทำให้ตาย, ถูกสัตว์ทำร้ายตาย, ตายโดยอุบัติเหตุ, ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ หรือเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงาน หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้มีการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ เมื่อมีผู้แจ้งการตายให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการตาย และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติให้รีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย อาทิ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ฯลฯ และให้รอการออกมรณบัตรไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานดังกล่าว
ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานมีความเห็นหรือมีผลการชันสูตรพลิกศพแล้วจึงจะสามารถนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการออกมรณบัตรต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 0 2791 7000 หรือ call center 1548

#กรมการปกครอง
#แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย

📢 เปิดทำบัตร เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 พ.ย. 2564 สนับสนุนเลือกตั้ง อบต.
24/11/2021

📢 เปิดทำบัตร เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 พ.ย. 2564 สนับสนุนเลือกตั้ง อบต.

E-Dopa Services การยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบปร...
23/11/2021

E-Dopa Services การยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ให้ความสำคัญในเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล 2022 โดยมีแนวทางดังนี้

- มีการคัดเลือกอำเภอต้นแบบการดำเนินการด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- จัดให้มีเว็บไซต์คลินิกสัญชาติ
- จัดให้มีชุด Mobile Team รับคำร้องด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
- ปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
- จัดทำ E-Tracking System : จัดให้มีระบบ การติดตามเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลที่สามารถ Update สถานะ/ความคืบหน้า ในระบบออนไลน์

#อำเภอสร้างสุข2564 #สุขสร้างได้ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น #สัญชาติและสถานะบุคคล

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

+6655312329

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share