วิศวกรรมชีวการแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์

  • Home
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ Biomedical engineer of Medical engineering division

📢ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาวิชาการ🔥เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ โอกาสและความท้าท...
28/07/2023

📢ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาวิชาการ

🔥เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ โอกาสและความท้าทายสู่โลกยุคใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
🗓 วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 9.00 - 16.00 น.

👷‍♂️🧑‍⚕️เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล, ผู้บริหารโรงพยาบาลที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยี

📌 ลงทะเบียนได้ก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ทาง
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=U1iAOmD9jkSBLgVYtLyBPCUKRsQirTlKsmrPudT0r1JUQ1kzRE0wS0hZMkE3VzBJWjJPOEdEVkRFQS4u

16/06/2020

การเลือกใช้และมาตรฐานเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก
โดย รองอธิบดี กรมสนับนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
#ชัวร์ก่อนแชร์ #ฺBMEInfo

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอย่างถูกต้องโดย นักมาตรวิทยา จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ครับ
08/05/2020

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอย่างถูกต้อง
โดย นักมาตรวิทยา จาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ครับ

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอย่างถูกต้อง
#ชัวร์ก่อนแชร์
(โดย ดร.อธิคม มาน้อย นักมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ )

หลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead Thermometer) คือ วัตถุต่างๆที่มีอุณหภูมิจะแผ่รังสีความร้อนออกมาด้วยตัวเอง เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากจะมีหัววัดที่สามารถวัดการแผ่รังสีความร้อนนั้น แล้วประมวลผลออกมาเป็นอุณหภูมิ แม้ว่าตัวอุปกรณ์จะมีลักษณะคล้ายปืนแต่ไม่มีการยิงอะไรออกไปเลย เป็นเพียงการรับการแผ่รังสีความร้อนจากวัตถุเท่านั้น..............................................................

ก่อนใช้งานควรสำรวจเทอร์โมมิเตอร์ก่อนว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่แบตเตอรี่ต่ำหรือไม่เพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำก็จะมีผลต่อการวัด และพอจะเริ่มทำการวัด เลือกโหมดในการวัดให้ถูกต้องก่อน โดยทั่วไปเครื่องจะมี 2 โหมดหลัก ๆ

- โหมดแรกคือ Surface หรือ Object จะใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุทั่ว ๆ ไป
- โหมดที่สอง เป็นโหมดหนึ่งที่เราจะต้องใช้งานกันคือ โหมด Body temperatureหรือ โหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย ก็ต้องปรับโหมดการทำงานของเครื่องมาอยู่ในโหมดนี้เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย

ก่อนการใช้งานควรทำดังนี้
เทอร์โมมิเตอร์นั้นควรอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เราจะทำการวัดไม่น้อยกว่า 30 นาที เพราะสิ่งหนึ่งที่เครื่องจะต้องรับรู้คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

กล่าวคือ เครื่องจะทำการวัดอุณหภูมิแวดล้อมที่เครื่องอยู่ว่ามีค่าเท่าไร แล้วจะทำการประมวลผลหาผลต่างระหว่างอุณหภูมิหน้าผากและอุณหภูมิร่างกายที่อุณหภูมิแวดล้อมนั้นๆเมื่อเครื่องคำนวณได้แล้วก็จะ นำค่าที่ได้ไปบวกกับค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากที่หน้าผากแล้วแสดงค่าเป็นอุณหภูมิร่างกาย

ผู้ที่ถูกตรวจวัดอุณหภูมิ ควรอยู่ในบริเวณที่ทำการวัดอย่างน้อย 5 นาทีโดยประมาณเพราะถ้าเราเดินจากด้านนอกอาคารที่อากาศร้อนมา แล้วก็เข้ามาในตึกแล้วทำการวัดเลยอุณหภูมิผิวหนังที่ยังสูงอยู่จะทำให้ผลการวัดมีค่าผิดเพี้ยนไปเนื่องจากเครื่องรับรู้อุณหภูมิแวดล้อมในตึก ไม่ใช่อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก..............................................................

ความห่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิกับร่างกายควรเป็นไปตามที่คู่มือที่ผู้ผลิตแนะนำโดยปกติจะไม่เกิน 15 ซม.บางรุ่นมีฝาครอบ ครอบหัววัดอยู่ก่อน ให้นำฝาครอบแตะเข้ากับหน้าผาก ซึ่งคล้ายๆการบังคับว่าระยะห่างต้องห่างกันเท่านี้ถึงจะวัดได้ถูกต้อง

ที่เป็นแบบนี้เพราะเทอร์โมมิเตอร์ประเภทนี้คล้าย ๆกับกล้องถ่ายรูปคือเมื่อกล้องถ่ายรูปอยู่ห่างจากเป้ามาก เราก็จะเห็นมุมมองภาพที่กว้าง หลักการเช่นเดียวกัน เมื่อเทอร์โมมิเตอร์ห่างจากหน้าผากมาก พื้นที่ในการวัดทั้งหมดจึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เช่น อากาศด้านข้างใกล้หน้าผากซึ่งผลการวัดจะเป็นการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ทั้งหมดจึงทำให้การวัดอุณหภูมิเกิดการผิดพลาดได้

สรุปก็คือ ต้องการให้มั่นใจว่าพื้นที่ทำการวัดของเครื่องจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณหน้าผาก

หากเป็นไปได้ควรวัดซ้ำ โดยควรทำการวัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพราะปัจจัยในการวัดขณะนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการวัดซ้ำเป็นหลักปกติของการใช้เครื่องมือวัดแต่ถ้ายังเกิดข้อสงสัยในการวัด ให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์ประเภทอื่นทำการวัดประกอบ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิในช่องหูหรือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่รักแร้หรือช่องปาก

ส่วนที่หลายคนสงสัยเรื่องความแม่นยำของเครื่องนั้น
ถ้าเราควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ดี เครื่องก็สามารถวัดได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน ข้อดีของเครื่องมือนี้คือ สามารถทำการวัดได้เร็ว ใช้เวลาวัดแค่เพียงหลักวินาทีสามารถใช้ในกระบวนการคัดกรองได้ดีแต่ถ้ามีข้อสงสัยว่าผลการวัดถูกต้องหรือไม่ก็ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์อื่นทำการวัดร่วมด้วย

ข้อควรระวังและการใช้งานให้ถูกต้องของเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก จากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสงสถาบันมาตรวิทยาแ...
07/04/2020

ข้อควรระวังและการใช้งานให้ถูกต้องของเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก จากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติครับ
Credit: NIMT Thermometry Department

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ใช้อย่างไรให้ถูกวิธีและข้อพึงระวัง

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาตรวิทยาอุ...
06/04/2020

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติครับ

Credit : NIMT Thermometry Department

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม 19 มีนาคม 256320 ม...

การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากในการตรวจวัดไข้ อีกหนึ่งความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญCr : NIMT Thermometry Depa...
05/04/2020

การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากในการตรวจวัดไข้ อีกหนึ่งความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Cr : NIMT Thermometry Department

บนสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความแม่นยำในการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหน้าผาก ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคั.....

บางวันวัดไข้แล้ว 'ตัวเย็น' บางวันก็ ร้อน!! แต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย 🤔เครื่องวัดอุณหภูมิที่เราเห็นนำมาวัดไข้กันในทุกวันนี้...
03/04/2020

บางวันวัดไข้แล้ว 'ตัวเย็น' บางวันก็ ร้อน!! แต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย 🤔
เครื่องวัดอุณหภูมิที่เราเห็นนำมาวัดไข้กันในทุกวันนี้ มีหลากหลายแบบ แต่มี 2 แบบที่มีคนซื้อหากันพอสมควร แต่...เราซื้อมามันถูกหลักการทำงานรึป่าว มันควรเอามาวัดไข้จริงๆใช่มั้ย?
วันนี้ BME กองวิศวกรรมการแพทย์ เรามีเรื่องราวของเครื่องวัดอุณหภูมิที่เราเห็นมีผู้ใช้กันจำนวนมากในการคัดกรองผู้ป่วย เราจึงอยากนำเสนอสิ่งที่ทุกคนควรรู้ในแบบเข้าใจง่าย ๆ
เรื่อง: วิชญ์ฐิตา ปานเนาว์
ภาพประกอบ: เสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ
#อยากวัดไข้ #โควิด19 #ไวรัสโคโรนา #วิศวกรรมชีวการแพทย์ #กองวิศวกรรมการแพทย์ #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จะสั่งซื้อที่วัดไข้ เลือกสเปคยังไง ยี่ห้อไหนดีบ้าง?BME กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้รวบรวมเอกสารสเปคเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผ...
31/03/2020

จะสั่งซื้อที่วัดไข้ เลือกสเปคยังไง ยี่ห้อไหนดีบ้าง?
BME กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้รวบรวมเอกสารสเปคเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แถมเอกสารยี่ห้อที่ผ่านการทดสอบกับทางห้องแล็บของกองวิศวกรรมการแพทย์
และ ณ ขณะนี้เรากำลังสำรวจตลาดของเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ผู้จำหน่ายที่สนใจ สามารถติดต่อกองวิศวกรรมการแพทย์ เพื่อขอทำการทดสอบเครื่องมือของท่านได้ครับ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก qr code หรือลิงค์
https://drive.google.com/open?id=1OA_t8UkOJyiOXykY-TtjlC62Nba0F2NxYtNVKswTSmo
เรื่อง: วิชญ์ฐิตา ปานเนาว์
ภาพประกอบ: เสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ
#ที่วัดไข้ #โควิด19 #ไวรัสโคโรนา #วิศวกรรมชีวการแพทย์ #กองวิศวกรรมการแพทย์ #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เราตัวเย็น เราตัวร้อน วัดแล้วสงสัย เครื่องเราดีไหมนะ?BME กองวิศวกรรมการแพทย์ มีวิธีตรวจเช็คเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแ...
30/03/2020

เราตัวเย็น เราตัวร้อน วัดแล้วสงสัย เครื่องเราดีไหมนะ?
BME กองวิศวกรรมการแพทย์ มีวิธีตรวจเช็คเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบง่าย ๆ มาฝากครับ แต่ถ้าอยากได้เป๊ะ ๆ ห้องแล็บเราก็มีการตรวจสอบให้สำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับผม
เรื่อง: เสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ
ภาพประกอบ: เสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ
#โควิด19 #ไวรัสโคโรนา #วิศวกรรมชีวการแพทย์ #กองวิศวกรรมการแพทย์ #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จีน ทำยังไงให้บุคลากรในโรงพยาบาล 'ไม่ติดเชื้อ'?ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับโรง...
27/03/2020

จีน ทำยังไงให้บุคลากรในโรงพยาบาล 'ไม่ติดเชื้อ'?
ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับโรงพยาบาลในประเทศจีน และวิศวกรรมชีวการแพทย์ กองวิศวการแพทย์ได้สรุปข้อมูลต่าง ๆในการประชุมครั้งนี้มาเป็นเอกสาร เพื่อให้ทุกท่านได้ ศึกษาและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับหน่วยงานของท่านได้ ในวิกฤติ COVID-19 นี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก qr code หรือลิงค์
https://drive.google.com/open?id=1cRUPO4d-tLpur_kPpT-U99jpFwYwEqxW
#โควิด19 #กรมสนับสนุนบิการสุขภาพ #กองวิศวกรรมการแพทย์ #โรงพยาบาล ุคลากรการแพทย์

26/03/2020
อยากวัดไข้ ที่วัดไข้แบบไหนที่เราควรมีพนักงานเรามีใครไม่สบายรึป่าวนะ? อยากซื้อที่วัดไข้ เลือกแบบไหนจะเหมาะนะBME กองวิศวกร...
26/03/2020

อยากวัดไข้ ที่วัดไข้แบบไหนที่เราควรมี
พนักงานเรามีใครไม่สบายรึป่าวนะ? อยากซื้อที่วัดไข้ เลือกแบบไหนจะเหมาะนะ
BME กองวิศวกรรมการแพทย์ แยกความแต่างที่เข้าใจง่ายสบาย ๆ มาให้ได้อ่านกัน
เรื่อง: เสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ
ภาพประกอบ: เสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ
#อยากวัดไข้ #โควิด19 #ไวรัสโคโรนา #วิศวกรรมชีวการแพทย์ #กองวิศวกรรมการแพทย์ #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อยากตั้ง Cohort ward ต้องออกแบบยังไง?กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย มีคำตอบ ในแนวทางก...
26/03/2020

อยากตั้ง Cohort ward ต้องออกแบบยังไง?
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย มีคำตอบ ในแนวทางการจัดทำ Cohort ward
#โควิด19

26/03/2020
อยากตั้งจุดคัดกรอง ต้องเริ่มยังไง?ในสถานการณ์ที่โควิด-19 มีผลให้เราจำเป็นต้องมีมาตรการณ์ในการรับมือ แต่เราไม่รู้ว่าหน่วย...
25/03/2020

อยากตั้งจุดคัดกรอง ต้องเริ่มยังไง?
ในสถานการณ์ที่โควิด-19 มีผลให้เราจำเป็นต้องมีมาตรการณ์ในการรับมือ แต่เราไม่รู้ว่าหน่วยงานของเราจะคัดกรองคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทางกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดทำ เอกสารแนวทางการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย กรณีศึกษา 'กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ' เพื่อให้หน่วยงานของท่านได้ศึกษาและนำไปปรับใช้งานได้
หน่วยงาน/โรงพยาบาลที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษากองวิศวกรรมการแพทย์ได้ครับ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก qr code หรือลิงค์ https://forms.gle/MRcrQunXmx4XXiim8 ได้เลยครับ
#จุดคัดกรอง #วัดไข้ #โควิด19 #กรมสนับสนุนบิการสุขภาพ #กองวิศวกรรมการแพทย์ #โรงพยาบาล

จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทีมเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ร...
24/03/2020

จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทีมเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรักษาความปลอดภัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
#โควิด19 #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ #กองวิศวกรรมการแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทีมเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรักษาความปลอดภัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้รับบริการทุกคน และมีการติดตั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือ บริเวณชั้น 1 ประตูทางเข้าอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารอย่างเคร่งครัด

เราเป็นไข้รึป่าวน้า อยากได้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แต่ไม่รู้จะเลือกยังไงBME กองวิศวกรรมการแพทย์ จึงคัด 5 อย่างที่ต้...
23/03/2020

เราเป็นไข้รึป่าวน้า อยากได้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แต่ไม่รู้จะเลือกยังไง
BME กองวิศวกรรมการแพทย์ จึงคัด 5 อย่างที่ต้องรู้ เช็คไม่ยาก ไปดูกันเลย
เรื่อง: วิชญ์ฐิตา ปานเนาว์
ภาพประกอบ: เสฏฐวุฒิ เกียรติศักดิ์โสภณ
#อยากวัดไข้ #โควิด19 #ไวรัสโคโรนา #กองวิศวกรรมการแพทย์

Address


Telephone

+6621495691

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when วิศวกรรมชีวการแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share