สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

 • Home
 • สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๑๐
โทร./โทรสาร055697364

กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖     ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน...
16/11/2023

กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖
ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้ที่

กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร (ชั้น ๓) เลขที่ ๘๑ /๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐ ๕ ๐ ๕ ๗ ๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๙ ๐ สาขาหน้า พระลาน ชื่อบัญชี การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงวัดบูรพาภิราม ต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๓๐๕๕ , ๓๐๖๓

กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖
ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจะมีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด “พระจักรีปรามกลียุค” ในเวลา ๑๙.๐๐ น.

กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้ที่ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร (ชั้น ๓) เลขที่ ๘๑ /๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐ ๕ ๐ ๕ ๗ ๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๙ ๐ สาขาหน้า พระลาน ชื่อบัญชี การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงวัดบูรพาภิราม ต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๓๐๕๕ , ๓๐๖๓

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปา...
16/11/2023

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปากร (Thailand Winter Festival)” วิทยากร นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

✨คลังความรู้ที่อัดแน่นขนาดนี้ เป็นของคุณนะ 🫰💕✨❝ เกร็ดความรู้ ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ❞✨พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...
15/11/2023

✨คลังความรู้ที่อัดแน่นขนาดนี้ เป็นของคุณนะ 🫰💕

✨❝ เกร็ดความรู้ ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ❞✨

พุทธศักราช ๒๕๖๖ งานประเพณีลอยกระทงกลับมาเยือนอีกครา #พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า จึงขอนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง ทั้งตำนาน ประวัติความเป็นมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงาน #พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า ได้รวบรวมนำมาไว้ ณ ที่นี้แล้ว และจัดทำเนื้อหาเป็นอินโฟกราฟิกฉบับพกพาง่าย พร้อมให้ดาวน์โหลดในหน้า QR code อีกด้วยค่ะ
ขอให้ทุกท่านสุขสันต์กับ #งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
::: จัดทำโดย :::
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ๒๑๖ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๑๐ โทร. ๐๕๕๖๙๗๓๖๔ email : [email protected]
::: ที่มา :::
ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง

⚠️*หมายเหตุ : ภาพประกอบจัดทำเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้เท่านั้น*⚠️
#พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า #องค์ความรู้ออนไลน์
#งานประเพณีระดับชาติ #งานประเพณีลอยกระทง #ลอยกระทงสุโขทัย2566 #สุโขไทม์
#โบราณสถาน #อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย #มรดกโลก
#ไฟพระฤกษ์ #ไฟพระฤกษ์พระราชทาน #ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ #พระประทีป #พระประทีปพระราชทาน #พระแว่นสูรยกานต์
……………………………………………………………………………………….
☆ ช่องทางออนไลน์ : สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ☆
กดไลก์ กดแชร์ กดกระดิ่ง และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดข่าวสารกันได้ที่
Facebook Fanpage ➤ https://www.facebook.com/fad6sukhothai
Youtube ➤ https://www.youtube.com/c/สํานักศิลปากรที่6สุโขทัย
Email : [email protected]

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย โดยกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย และนายประพันธ์ ภักตร์เขียว ...
08/11/2023

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย โดยกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย และนายประพันธ์ ภักตร์เขียว หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดยนายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ โดยมีกำหนดการศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดเขาสมอแคลง และวัดจุฬามณี

"ย้อนอดีตงานลอยกระทงสุโขทัยผ่านฟิล์มภาพเก่า"โดย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
06/11/2023

"ย้อนอดีตงานลอยกระทงสุโขทัยผ่านฟิล์มภาพเก่า"

โดย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

03/11/2023

แถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุท...
03/11/2023

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

#งานประเพณีลอยกระทง
#ลอยกระทงสุโขทัย2566

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 พ.ย.66 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อ่านกำหนดการจัดงานได้โดยการสแกน QR Code หรือที่ลิงก์ > https://online.anyflip.com/anhhr/tofu/mobile/index.html?fbclid=IwAR0pMvcugwJRaMhxS38-KIhymvqEG0n67nlskNivfmqvlDGC6cNJvIJLlRA

🎃👻 ! ไม่มีหรอกแคปชั่นผีๆ เพราะ #พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า มีแต่ความรู้ดีๆ มอบให้คุณ 🫶🧡🎃✨ส่งท้ายเดือนตุลาคมพร้อมองค์ความ...
30/10/2023

🎃👻 ! ไม่มีหรอกแคปชั่นผีๆ เพราะ #พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า มีแต่ความรู้ดีๆ มอบให้คุณ 🫶🧡🎃✨

ส่งท้ายเดือนตุลาคมพร้อมองค์ความรู้ตอนใหม่!!

⚜︎ “เรื่องเล่า...ดาบศักดิ์สิทธิ์ : ตอนที่ ๒ ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ในแดนไทย” ⚜︎
เปิดกรุตำนานดาบในงานโบราณคดีกันอีกครั้ง ครานี้มาในธีม ด้วยเรื่องราวของดาบโบราณในตำนานไทย และวัตถุดิบศักดิ์สิทธิ์หายาก ทีมงานพี่โข่ทั๋ยฯ ได้ย่อยเนื้อหาเป็นกราฟิกอันน่าตื่นเต้นเพื่อความทันสมัยและเข้าใจง่าย ขอเชิญรับชมและโปรดติดตามเรื่องราวในจักรวาลดาบตอนต่อ ๆ ไป ผ่านทางหน้าแฟนเพจสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย แห่งนี้ได้เลยค่ะ
✎ 🎃 ผู้เขียน/เรียบเรียง และออกแบบศิลป์ 🎃✎
โดย นางสาวณัฐชา ก้าวกสิกรรม นักโบราณคดีปฏิบัติการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
……………………………………………………………………………………….
🎃👻ความเดิมตอนที่แล้ว...👻🎃

#เรื่องเล่าดาบศักดิ์สิทธิ์_ตอนที่๑
https://www.facebook.com/fad6sukhothai/posts/pfbid0xzHGHnKNSpobkSyb5Vquyv6FjXeszijp5n3S1QCBc5BETWx3Dz9sEBnmWduop6hWl
……………………………………………………………………………………….
#เรื่องเล่าดาบศักดิ์สิทธิ์_ตอนที่๒
#พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า #องค์ความรู้ออนไลน์
#เรื่องเล่าดาบศักดิ์สิทธิ์ #ดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน #จักรวาลดาบในงานโบราณคดี
#ตำนานชักดาบ #พี่โข่ทั๋ยฯพามุงมู #ฮาโลวีน2023
……………………………………………………………………………………….
☆ ช่องทางออนไลน์ : สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ☆
กดไลก์ กดแชร์ กดกระดิ่ง และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดข่าวสารกันได้ที่
Facebook Fanpage ➤ https://www.facebook.com/fad6sukhothai
Youtube ➤ https://www.youtube.com/c/สํานักศิลปากรที่6สุโขทัย
Email : [email protected]

สวัสดีช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม #พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า กลับมาพบกับทุกท่านพร้อมด้วยองค์ความรู้ชุดใหม่ต้อนรับเทศกาล👻 ในห...
20/10/2023

สวัสดีช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม #พี่โข่ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า กลับมาพบกับทุกท่านพร้อมด้วยองค์ความรู้ชุดใหม่ต้อนรับเทศกาล👻 ในหัวข้อ
⚜︎ “เรื่องเล่า...ดาบศักดิ์สิทธิ์ : ตอนที่ ๑ ดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน” ⚜︎
เปิดกรุตำนานดาบในงานโบราณคดีที่ไม่ได้มีแค่ในนิยาย แต่ปรากฏเป็นหลักฐานทางมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเคียงข้างมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญรับชมและโปรดติดตามเนื้อหาในทุกตอนผ่านทางหน้าแฟนเพจของสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย แห่งนี้ได้เลยค่ะ!!
✎ ผู้เขียน/เรียบเรียง และออกแบบศิลป์ ✎
โดย นางสาวณัฐชา ก้าวกสิกรรม นักโบราณคดีปฏิบัติการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
#เรื่องเล่าดาบศักดิ์สิทธิ์_ตอนที่๑
#พี่โข๋ทั๋ยมี๋เรื๋องเล๋า #องค์ความรู้ออนไลน์
#เรื่องเล่าดาบศักดิ์สิทธิ์ #ดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน
#ตำนานชักดาบ #พี่โข่ทั๋ยฯพามุงมู #ฮาโลวีน2023
……………………………………………………………………………………….
☆ ช่องทางออนไลน์ : สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ☆
กดไลก์ กดแชร์ กดกระดิ่ง และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดข่าวสารกันได้ที่
Facebook Fanpage ➤ https://www.facebook.com/fad6sukhothai
Youtube ➤ https://www.youtube.com/c/สํานักศิลปากรที่6สุโขทัย
Email : [email protected]

การจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง ในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อหารายได้นำเข้ากองทุนโบร...
19/10/2023

การจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง ในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อหารายได้นำเข้ากองทุนโบราณคดี ใช้ในการบูรณะโบราณสถาน และกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ (ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง)
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจสั่งจองพระพุทธสิหิงค์ พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ และเหรียญพระพุทธสิหิงค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชั้น ๓ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๕๕๙ หรือ page พระพิฆเนศวร 108 ปี กรมศิลปากร

◈❖ วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ❖◈วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขท...
13/10/2023

◈❖ วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ❖◈
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและคณะผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

✎ #ข่าวรับสมัครงาน กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 18...
21/09/2023

✎ #ข่าวรับสมัครงาน กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566
✍ รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง

#กรมศิลปากรเปิดสอบข้าราชการ

📣📣📣ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://file.thaijobjob.com/prakad/finearts202309/finearts202309_1

มาทำความรู้จักกับ ✧ #เมืองโบราณศรีเทพ ✧ มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย
21/09/2023

มาทำความรู้จักกับ ✧ #เมืองโบราณศรีเทพ ✧ มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย

มาทำความรู้จัก #เมืองโบราณศรีเทพ ให้มากขึ้น ผ่านหนังสือ 3 เล่ม ที่ #หอสมุดแห่งชาติ แนะนำให้ทุกท่านได้อ่าน ก่อนออกเดินทางไปยลโฉมมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในสถานที่จริง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ผู้สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่ออ่านและดาวน์โหลดหนังสือแต่ละเล่มได้ หรือเข้าไปอ่านที่ห้องสมุดดิจิทัล D-Library ตามลิงก์ ต่อไปนี้

💻ศรีเทพ เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มน้ำป่าสัก 👉http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/19326

💻นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ👉http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/19327

💻อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ👉http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/19325

วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นำโดยนายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ ผู้อำ...
30/08/2023

วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นำโดยนายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี, นายประพันธ์ ภักตร์เขียว หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มโบราณคดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ประกอบด้วยภัณฑารักษ์ นักโบราณคดี และนักวิจัย) เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาวิจัยงานศิลปะไทยในงานเครื่องเคลือบเซรามิก รวมทั้งการศึกษา สำรวจแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีสมัยทวารวดีและสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก

📣 📣 📣พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook Live การบรรยายทางวิชาการออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ 📣 เรื่อง...
17/08/2023

📣 📣 📣พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook Live การบรรยายทางวิชาการออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖

📣 เรื่อง “กำแพงเพชรกับมรดกทางวัฒนธรรม”📣

ในวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายเรื่องต่าง ๆ และติดตามชมได้ทางเพจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร : Kamphaeng Phet National Museum (https://www.facebook.com/kamphaengphetnationalmuseum)

📣 📣 📣 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook Live การบรรยายทางวิชาการออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “กำแพงเพชรกับมรดกทางวัฒนธรรม” ในวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทางเพจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร : Kamphaeng Phet National Museum (https://www.facebook.com/kamphaengphetnationalmuseum)

⭐️วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖⭐️
🟢 ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “กำแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน์ : เมืองกำแพงเพชรยุคประวัติศาสตร์” โดย นายบัณฑิต ทองอร่าม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
🟢 ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “๖๖๖ ปี พระบรมธาตุนครชุม” โดย ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ แสนคำ นักวิชาการอิสระ
🟢 ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “เอกสารจดหมายเหตุกับเมืองกำแพงเพชร” โดย นางภาวิดา สมวงศ์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ
กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

⭐️วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖⭐️
🟢 ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ของจังหวัดกำแพงเพชร” โดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
🟢 ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.การบรรยาย เรื่อง “ชาวลีซูหรือลีซอในจังหวัดกำแพงเพชร” โดย นางสาวอรวดี พูพวง กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๕๗๐

องค์ความรู้เรื่อง "การปลงศพ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวสุโขทัย ตอนที่ ๒" โดย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
17/08/2023

องค์ความรู้เรื่อง
"การปลงศพ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวสุโขทัย ตอนที่ ๒"
โดย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

12/08/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเ...
28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

องค์ความรู้ เรื่อง "ปั้นลมสังคโลกที่วัดตะแบกคู่ เมืองกำแพงเพชร" โดย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
07/07/2023

องค์ความรู้ เรื่อง "ปั้นลมสังคโลกที่วัดตะแบกคู่ เมืองกำแพงเพชร"
โดย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

"การปลงศพ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวสุโขทัย"โดย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
06/07/2023

"การปลงศพ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวสุโขทัย"
โดย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดตระพังทอง สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ไ...
04/07/2023

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดตระพังทอง สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ได้มอบหมายให้นางสาวธนิสรา พุ่มผะกา นักโบราณคดีชำนาญการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

03/07/2023
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบร...
30/06/2023

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๒) ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดสุโขทัย ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

โดยจังหวัดสุโขทัย ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) และได้ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนการขอรับการขอรับรางวัลเลิศรัฐ ฯ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยผ่านเกณฑ์การพิจารณาประเมินรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวดที่ ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการฯ มีกำหนดตรวจประเมิน ณ จังหวัด (Site Visit) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Z00M

30/06/2023
30/06/2023

สวัสดีพี่ ๆ ทุกท่าน เวลา ประมาณ ๑๔.๐๐ น. ทางพิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ส่งท้าย นิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๖ ติดตามได้ในไลฟ์สด วันนี้นะคะ ท่านใดสนใจ ปักหมุดรอ หรือลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในช่องคอมเม้นต์ได้เลยค่ะ รางวัลมีจำนวนจำกัดนะคะ

28/06/2023

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สังคโลกสุโขทัย ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น” โดย นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องถ้วยญี่ปุ่นและจีน ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านการไลฟ์สดทางเพจอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีท...
26/06/2023

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นำโดย นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ ส...
24/06/2023

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นำโดย นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นางธาดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นางนฤมล เก่าเงิน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ โบราณสถานวัดพระพายหลวง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วม...
22/06/2023

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองแม่รำพัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา โดยมี นายนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองแม่รำพัน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และกำลังสนับสนุนจากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมกันดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่บริเวณคลองแม่รำพัน เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย แล...
16/06/2023

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย และหน่วยงานในสังกัด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๖ ภายใต้ชื่อ “ลองลิ้ม ชิมกาแฟ ดูแลวัฒนธรรม” ณ อาคารหอบรรณสาร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และประชาสัมพันธ์กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง ยามค่ำคืน ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
14/06/2023

จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง ยามค่ำคืน ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ ส...
09/06/2023

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญ (ศาลาพิบูลวราศรัย) วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กรมศิลปากรขอเชิญชวนอ่านวารสารออนไลน์ "เครือข่ายกรมศิลปากร"
07/04/2023

กรมศิลปากรขอเชิญชวนอ่านวารสารออนไลน์ "เครือข่ายกรมศิลปากร"

เชิญชวนอ่านวารสารเครือข่ายกรมศิลปากร ออนไลน์

วารสารเครือข่ายกรมศิลปากรฉบับปฐมฤกษ์นี้ ได้ก่อตัวขึ้นเนื่องในโอกาสมงคล ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ที่ดำเนินงานอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครองมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ มาอย่างยาวนาน ซึ่งมิได้ดำเนินการแต่เพียงลำพัง หากยังมีผู้ที่เป็นฐานกำลังที่มั่นคงเข้มแข็งในการช่วยกัน สอดส่อง ดูแล ระแวดระวัง คุ้มภัย มิให้โบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติต้องถูกทำลายหรือเสื่อมค่าลงไป ท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครือข่ายของกรมศิลปากร ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม อาทิ อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแล รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) พระสังฆาธิการผู้ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่อยู่ในวัด หรือศาสนสถานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในพื้นที่โบราณสถาน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สมาคม มูลนิธิ และเอกชน ทุกท่านล้วนทำงานเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้น ก้าวแห่งการอนุรักษ์ที่มั่นคงในสังคมวิวัฒน์นี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่าย

เป็นวารสารราย ๓ เดือน เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรและเครือข่าย ได้รับทั้งสาระที่เป็นองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานที่ถูกวิธี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่อำนวยประโยชน์ซึ่งกัน นำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมศิลปากร ให้มีสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้มากยิ่งขึ้น

วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.      จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักศิลปา...
05/04/2023

วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการทำความสะอาดโบราณสถานวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี

วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พิพิธภัณ...
05/04/2023

วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการทำความสะอาดโบราณสถานวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.        จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย...
04/04/2023

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ คูปราสาท กำแพงเมืองพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี และนายมนตรี ธนภัทรพรชัย ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ ยังได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโบราณสถานหมายเลข ๕.๑๐ ที่ได้รับการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร จะได้วางแผนการบูรณะและการขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานแแห่งอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.        จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้...
03/04/2023

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีพระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑) พิธีเจริญพระพุทธมนต์
๒) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.     จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักศิลปาก...
03/04/2023

วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช หัวหน้าหน่วยงานจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาโบราณสถานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โบราณสถานวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Address


Opening Hours

Monday 08:00 - 16:30
Tuesday 08:00 - 16:30
Wednesday 08:00 - 16:30
Thursday 08:00 - 16:30
Friday 08:00 - 17:00

Telephone

055697364

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share