Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

  • Home
  • Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม

15/12/2022

❄️ในช่วงฤดูหนาวนอกจากจะดูแลร่างกายให้อบอุ่น เพื่อไม่ให้ป่วยเป็นไข้หวัด อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือ ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งหากได้รับเข้าไปในปริมาณมากๆจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้
👉วันนี้กรมอนามัยนำระดับสี ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 🌪 มาฝากเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองเบื้องต้น
📌สามารถเช็คค่าฝุ่น PM2.5 ได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/

#ฝุ่นPM2.5 #หน้าหนาว #ฝุ่น #สาระความรู้ #ระดับสีค่าฝุ่นละออง #กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข #กรมอนามัย
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

15/12/2022


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนหมั่นเช็กค่าฝุ่น PM2.5 เป็นประจำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อค่าฝุ่นสูงขึ้น รวมถึงเลือกและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดการสูดฝุ่น
เข้าสู่ร่างกาย

เพิ่มเติม http://bit.ly/3VU6q4s

#กรมอนามัย #กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#ฝุ่น #ฝุ่นPM25

28/10/2022

ประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติการด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

08/09/2022
13/06/2022

ขอประชาสัมพันธ์ one page งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในการเสวนา หัวข้อ New Laws for New Normal Life “กฎหมายทันสมัย สู่วิถีชีวิตใหม่” ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

13/06/2022
13/06/2022

📑 เชิญรับชมการเสวนา (Parallel Session 4) หัวข้อ
"โลก(โรค)เปลี่ยน เราปรับ (Change for Chance) : อยู่อย่างไร ในโลก(โรค) ที่เปลี่ยนแปลง"

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนา
ดังนี้ 1. รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คุณกรด โรจนเสถียร
ประธานอนุกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคม
การส่งเสริมสุขภาพไทย
3. คุณนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย คือ ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-14.30 น. ณ ห้อง GRAND A ชั้น 4
หรือรับชมการเสวนาผ่านทาง Zoom Video Conference :
https://us06web.zoom.us/j/85760947884?pwd=YlVNc1FUaFBGMDMvSW9EMmhBWFNlUT09
_____________________________________________

▶️ ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 : ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี Healthy Active Living beyond COVID

วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 14.30-16.00 น.
ขอเชิญทุกท่านรับชมเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุติ
- Parallel Session 7 : ““New Laws for New Normal Life (กฎหมายทันสมัย สู่วิถีชีวิตใหม่)”
ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : กองกฎหมาย กรมอนามัย
- Parallel Session 8 : “ฝากครรภ์อย่างไร ให้มีคุณภาพ”
ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- Parallel Session 9 : “เส้นทางสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ: บทเรียนจากนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่”
ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

และเข้ารับชมการนำเสนอผลงานวิชาการ ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

📍 หรือติดตามรายละเอียดงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ใน FB fanpage : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

13/06/2022

📑 เชิญรับชมการบรรยาย (Parallel Session 1) หัวข้อ
"บทบาทใหม่ สาธารณสุขไทยกับการถ่ายโอน รพ.สต."

โดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กรวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่เวลา 10.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง GRAND A ชั้น 4
หรือรับชมการบรรยายผ่านทาง Zoom Video Conference :
https://us06web.zoom.us/j/88190800753?pwd=VmVtelpkTkx6NkJvK1RqVktPUzlmQT09
_____________________________________________

▶️ ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 : ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี Healthy Active Living beyond COVID

วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ในช่วงพักกลางวัน (12.00-13.00 น.)
ขอเชิญทุกท่านรับชมเสวนา (Luncheon Synposium 1) จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุติ ในหัวข้อ “มองมุมวัยรุ่น Digital Platform อย่างไร ให้ตอบโจทย์ ตรงใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

📍 ได้ที่ FB fanpage : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
📍 หรือติดตามรายละเอียดงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ใน FB fanpage : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

12/06/2022

📑 เชิญรับชมการประกวดการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)
หัวข้อ "การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม"
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง WORLD ชั้น 2

หรือรับชมการประกวดผ่านทาง Zoom Video Conference :
https://us06web.zoom.us/j/81008598758?pwd=cWx5MVVQcGtJVDQra2sxaVhIYU05Zz09
_______________________________________________

▶️ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

"ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี"
Healthy Active Living Beyond COVID

วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

📍 ติดตามรายละเอียดได้ที่
Facebook : กรมอนามัย

09/06/2022
09/06/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ .....................................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

09/06/2022

5​ มิถุนายน​ วันสิ่งแวดล้อม​โลก
(World​ Environment Day​ 2022)
Theme : "Only One Earth"
วันสิ่งแวดล้อม​โลก​ปีนี้​ มาร่วมกันรักษ์​สิ่งแวดล้อม​ รักษ์​โลก​ ลดใช้พลาสติก​กันนะคะ​ เพื่อ​ฟื้นฟู​ระบบนิเวศ​น์ ฟื้นฟู​สิ่งแวดล้อม​ให้​ดีขึ้น​ และอยู่​กับเราไปนานๆ​
#วันสิ่งแวดล้อม​โลก​2565
​environmentday2022
#กรมอนามัย

09/06/2022
09/06/2022

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 (4 กรกฎาคม) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน สู่อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรานงานผลฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://env.anamai.moph.go.th/th/page-princessenv65

09/06/2022

❓❓❓ทำไมเราต้องปรับตัวต่อภาวะโลกรวน หรือ Climate Change
😮ปัจจุบันภาวะโลกรวนกำลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 💥การปรับตัวไม่ได้มองแค่การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศโดยตรงเท่านั้น ☀️🌥🌦 แต่ต้องมองไปถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าไปด้วย 🌧⛈❄️ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 👵🧓👶👦👩 และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะโลกรวน 🤔

#ภาวะโลกรวน #ผลกระทบ #สุขภาพ #กรมอนามัย

08/06/2022แนะ 2 ขั้นตอนล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมย้ำคุมเข้มตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vPSIFp

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

08/06/2022
08/06/2022

🔵ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2565 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.
✔️ฝากครรภ์อย่างไร? ให้มีคุณภาพ
✔️พลังแห่งการเล่นสู่พลังชีวิต
✔️สุขภาพดีในวิถีถัดไป
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://academic15th.anamai.moph.go.th/th

08/06/2022


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพล ประเด็นแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี พบพฤติกรรมสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง แนวโน้มสูงขึ้น แต่ล้างมือมีพฤติกรรมลดลง ย้ำพ่อแม่กระตุ้นให้เด็กล้างมือเป็นประจำมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3aaogND
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

08/06/2022

📌มาตรการสำหรับสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. นี้ เปิดได้เฉพาะพื้นที่ ดังนี้
🟢 พื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว) 14 จังหวัด ชัยนาท ตราด นครพนม น่าน บุรีรัมย์ พิจิตร อ่างทอง มหาสารคาม ยโสธร ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ
🔵 พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว(สีฟ้า) 17 จังหวัด กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่)
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

08/06/2022

📌สถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับใบประกาศ Thai Stop COVID 2 Plus ขอให้เข้าไปประเมินตนเองได้ที่ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

08/06/2022
03/06/2020

กรมอนามัย

29/05/2020
กรมอนามัย

กรมอนามัย

ขอเชิญติดตามชมการเสวนาเรื่อง "การจัดประชุมออนไลน์ ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)" ยุคที่ต้องพึ่งพา Platform ออนไลน์ มากขึ้น l 29 พ.ค. 63

การจัดประชุม / การสัมมนา / การสื่อสารประเด็นความรู้ในปัจจุบัน ที่มีการใช้ Platform ออนไลน์ มากขึ้น เช่น Live streaming, webinar, teleconference/web conference แต่ละคำคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกใช้แบบไหนถึงเหมาะสม LIVE นี้มีคำตอบ

#กระทรวงสาธารณสุข #โควิด19 #กรมอนามัย

19/05/2020

กระทรวงสาธารณสุข

👩‍🔬ขอเชิญติดตามการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 🏡

ภายใต้หัวข้อ "ไทยรู้ สู้วิกฤติ"

👉ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563
⏱เวลา 10.00-11.00 น.

มา up date สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยกับ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์

รู้เท่าทันวิธีการป้องกันที่ถูกต้องและการปรับตัวเมื่อโลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

และหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย
ทาง facebook & youtube TNN และ True4U
และเพจ facebook กรมอนามัย


#กระทรวงสาธารณะสุข
#โควิด19
#กรมอนามัย

28/07/2018

กรมอนามัย

28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเต็มว่า ‘สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร’
พระนาม ‘วชิราลงกรณ’ นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงตั้งถวาย โดยนำคำว่า ‘วชิรญาณะ’ ซึ่งเป็นพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะผนวช ผนวกกับ ‘อลงกรณ์’ จากพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เมื่อมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2515 นับเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทย
ครั้นถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พระองค์จึงทรงเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

05/07/2018
กรมอนามัย

กรมอนามัย

ฉายแล้ว !! FULL MOVIE !!!!!!
หนังสั้นที่ดีที่สุด
เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (เค้าโครงจากเรื่องจริง)

#เพราะพัฒนาการลูกต้องใส่ใจ_ไม่ใช่ถึงวัยก็ทำได้เอง
=======================================
#ความรู้จะมีประโยชน์ที่สุดถ้าถูกส่งต่อ :)

09/02/2018

กรมอนามัย

“หน้ากากอนามัยธรรมดา” ป้องกันฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ นะจ๊ะ
แนะนำหน้ากาก N95 เพราะป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้ดีกว่า
มีขายทั่วไปตามร้านขายยาและวัสดุก่อสร้าง นะจ๊ะ

ทว่าหน้ากากอนามัยธรรมดาทั่วไป ป้องกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ก่อนหาผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากอนามัยมาใส่ ต้องดูให้แน่ใจว่าผ้าปิดจมูกที่เราใช้นั้น ป้องกันมลพิษที่มีคุณสมบัติอนุภาคขนาดเฉลี่ย 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 95% (มาตรฐาน KN95) หรือที่เขียนระบุว่าสามารถกรอง PM2.5 ได้ (กรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้) หรือที่เรียกว่า ผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ นั่นเอง

ผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ คือ ผ้าปิดจมูกโดยเฉพาะที่ใช้สำหรับป้องกันมลพิษทางอากาศ ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายอย่างรุนแรง โดยผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษมีหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม ในที่นี้ขอกล่าวถึงชนิด N95 เนื่องจากหาซื้อได้ไม่ยากและใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ อย่างที่ไม่รู้สึกขัดเขินจนเกินไป

หน้ากาก N95 หรือ ผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ เป็นผ้าปิดปาก – ปิดจมูก ที่ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ โดยสามารถกรองอนุภาคขนาด 1 – 5 ไมครอน ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 มีประสิทธิภาพกรองเชื้อโรคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 95% แต่เชื้อแบคทีเรียและไวรัสส่วนมากจะผ่านเข้าไปได้ เพราะเชื้อส่วนมากมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน แต่ในกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใช้หน้ากาก N95 ป้องกันได้

การปฏิบัติเมื่อใช้ผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ
1. เปลี่ยนผ้าปิดปาก ปิดจมูกใหม่ทันที เมื่อมีรอยเปื้อนต่างๆ หรือชื้นแฉะ
2. ให้ใช้เฉพาะบุคคล ไม่ใช้ร่วมกับคนอื่น
3. ผ้าปิดจมูกที่เคยใช้ หากต้องการเก็บไว้ใช้ใหม่ ให้พิจารณาว่ามีการเปื้อนมากน้อยเพียงใด ทำความสะอาดได้หรือไม่ โดยเฉพาะด้านที่สัมผัสกับอากาศภายนอก รวมทั้งไม่หัก/พับ/งอ เนื่องจากทำให้เสียรูปทรง และเกิดรอยยับ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคลดลง
4. ล้างมือก่อนการสวมใส่ และหลังการถอดออกทุกครั้ง
5. การไอ จาม หรือพูดคุยขณะสวมใส่ผ้าปิดปาก ปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ อาจทำให้อากาศภายนอกรั่วเข้าไปได้
6. การสวมใส่ผ้าปิดปาก ปิดจมูกชนิดกรองพิเศษที่ไม่กระชับแนบสนิท มีผลต่อประสิทธิภาพของการกรองเชื้อโรค

09/02/2018

กรมอนามัย

หน้ากากอนามัยทั่วไป ไม่สามารถกันฝุ่นควันอนุภาคเล็กขนาดนี้ได้ ต้องเป็นหน้ากาก N95 ซึ่งจะแพงกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปพอสมควร หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยาและร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

#แนะนำหน้ากาก N95 หรือ ผ้าปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ เป็นผ้าปิดปาก – ปิดจมูก ที่ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ โดยสามารถกรองอนุภาคขนาด 1 – 5 ไมครอน ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 มีประสิทธิภาพกรองเชื้อโรคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 95% แต่เชื้อแบคทีเรียและไวรัสส่วนมากจะผ่านเข้าไปได้ เพราะเชื้อส่วนมากมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน แต่ในกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใช้หน้ากาก N95 ป้องกันได้

มีขายทั่วไปตามร้านขายยาและวัสดุก่อสร้าง
ราคาประมาณ 30- 80 บาท นะจ๊ะ

12/08/2017

กรมอนามัย

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย

แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ

ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา

28/07/2017

ทรงพระเจริญ 🙏🏻

04/07/2017

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” พระองค์ทรงให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมวลมนุษยชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

09/05/2017

กรมอนามัย

ตักบาตรให้ได้บุญ เพิ่มผลทวีคูณนะครับ
พระท่านก็มีสุขภาพดี และช่วยโลกลดขยะด้วย

02/02/2017

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

02/02/2017

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย's cover photo

09/01/2015

ติดตามข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่งช่องทางผ่านเว็บไซต์
http://enhealthplan.anamai.moph.go.th

Address

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Comments

ที่แฟตสามเสนมีคนติดเชื่อแต่ไม่รับการรักษาตัวเดินเข้าออกแฟตตลอดและที่สำคัญเขามีเชื่อโรคเลื่อนกันทั้งครอบครัวช่วยมารับตัวไปที่ไม่ไปหาหมอแต่มาเดินผ่านอยุ่กับคนที่ไม่มีเชื่อโรค
มีขายอาหารข้างหลัง
#}