Clicky

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน

 • Home
 • กอ.รมน.จังหวัดลำพูน

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้?

Operating as usual

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมตรวจกำกับมลพิษภาคอุตสาหกรรม**********  เมื่อ 24 ม.ค.66,0900-1200 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. โดย พ.อ.มง...
25/01/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมตรวจกำกับมลพิษภาคอุตสาหกรรม
**********
เมื่อ 24 ม.ค.66,0900-1200 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. โดย พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ชรินทร์ กันธาซาว และ จ.ส.อ.ณัฎฐชัย ไทยธวัชรวงษ์ บูรณาการร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ และทสจ. ตรวจกำกับมลพิษภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ จว.ล.พ. จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจฯ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมให้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมกับเหล่าจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูน ********** วันที่ 24 ม.ค.66 พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ล...
25/01/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมกับเหล่าจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูน
**********
วันที่ 24 ม.ค.66 พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท) พร้อมด้วยนายทหาร นายสิบ พลทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ร.น. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเวียงหนองล่อง และจิตอาสาพระราชทาน นักเรียนจิตอาสาของอำเภอเวียงหนองล่องร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณโบราณสถาน ด้านหลังวัด และตลอดแนวตลิ่งแม่น้ำปิง และบริเวณแนวถนนทางเข้าวัด ตลอดแนวรั้ววัด เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฯ เหล่าจิตอาสาพระราชทาน ร่วมถวายพระพุทธทรัพย์ปัญญาบารมี สร้างถวายโดยมูลนิธิทรัพย์ปัญญา พร้อมถวายจตุปัจจัยจำนวนหนึ่ง แด่วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา ทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป จากนั้นได้มอบเครื่องเขียนพระราชทาน อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมแก้ไขปัญหาที่ดิน**********  เมื่อ 23 ม.ค.66 เวลา 1330 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกร...
25/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมแก้ไขปัญหาที่ดิน
**********
เมื่อ 23 ม.ค.66 เวลา 1330 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน(คทช.)ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน ประธานฯ การประชุม วัตถุประสงค์
1.เพื่อหารือพิจารณาที่ดินพื้นที่แก่ราษฏรได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และวางแผนการเดินสำรวจ ที่ดินในปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามมติ ครม.
2.พิจารณาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกับราษฏรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม ประสานการปฏิบัติต่อไป

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ********** เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 เวลา 1330 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอ...
25/01/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
**********
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 เวลา 1330 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท.)มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการทำงานเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อประสานและวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการระวังรักษาป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมจามเทวีชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ทุกอำเภอแล้วรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนชุดครูฝึก "โคนันท์" ร่วมงานควันหลงวันเด็กแห่งชาติ**********เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 18.00...
23/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนชุดครูฝึก "โคนันท์" ร่วมงานควันหลงวันเด็กแห่งชาติ
**********
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 66 เวลา 18.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. สนับสนุนชุดครูฝึก "โคนันท์" ให้ความรู้ด้านการจับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ในงานควันหลงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าวัดป่าตันเจริญธรรม ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน

กอ.รมน.จว.ลำพูนสนับสนุนวิทยากร**********เมื่อ 22 ม.ค.66 เวลา 1300 - 1500 น พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท.) มอ...
23/01/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูนสนับสนุนวิทยากร
**********
เมื่อ 22 ม.ค.66 เวลา 1300 - 1500 น พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท.) มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ เรื่องความสำคัญของสถาบันหลักฯ วิทยาทานให้กับ พระภิกษุผู้บวชใหม่โครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 22 รูป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร เป็นไปด้วยดี

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีมอบ "อาคารเกษร 3"**********วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน...
23/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีมอบ "อาคารเกษร 3"
**********
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.)
และกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมพิธีรับมอบ "อาคารเกษร 3" จากคณะชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย ณ โรงเรียนบ้านแม่ลาน ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2
โดยมี พล.ท.จิราวัฒน์ จุฬากุล ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ในงานได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ครอบครัวเกษร ที่สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา และได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566 **********วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. พ.อ. มง...
20/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566
**********
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ไพรัฐ แก้วแดง สด.จว.ล.พ. เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยราม โดยมีสโมสรโรตารีลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และหอการค้าจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ตรวจต่างด้าวตามข้อร้องเรียนของ อ.ป่าซาง**********วันที่ 19 ม.ค.66 เวลา 06.00 น. พ.อ.มงคล ป...
20/01/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ตรวจต่างด้าวตามข้อร้องเรียนของ อ.ป่าซาง
**********
วันที่ 19 ม.ค.66 เวลา 06.00 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท) มอบหมายให้ พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ร.ท.ดนัย ใจมะสิทธิ์ พร้อมด้วย กพ.กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. 2 นาย ตรวจร่วมกับกระทรวงแรงงานจังหวัด.ล.พ. จัดหางานจังหวัด ล.พ. ประกันสังคมจังหวัด ล.พ. ที่ว่าการอำเภอป่าซาง อส.อำเภอป่าซาง ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 7 แห่ง
ผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 101 คน บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 4 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวได้ทราบ

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้กับโรงเรียนเมธีวุฒิกร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน**********เมื่อวันที่ 17...
19/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้กับโรงเรียนเมธีวุฒิกร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
**********
เมื่อวันที่ 17-19 ม.ค. 66 เวลา 0900 - 1100 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ และ พ.ต.ท. สมคิด แสงผาบ หน.ชุดครูฝึกวิทยากรฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ
1. อุดมการณ์รักและเทิดทูนสถาบันหลัก
2. ภัยความมั่นคง
ให้กับโรงเรียนเมธีวุฒิกร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตามโครงการค่ายคุณธรรม ธรรมะสู่ใจสันติภาพ ณ ห้องประชุมอาทิตยราช รร.เมธีวุฒิกร มีนักเรียน รร.เมธีวุฒิกร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 781 คน / เณร 111 รูป ดังนี้
วันที่ 17 ม.ค. 66
- ม.1 จำนวน 105 คน/ เณร 15 รูป
- ม.4 จำนวน 140 คน / เณร 10 รูป
วันที่ 18 ม.ค. 66
- ม.2 จำนวน 159 คน / เณร 23 รูป
- ม.5 จำนวน 131 คน / เณร 16 รูป
วันที่ 19 ม.ค. 66
- ม.3 จำนวน 118 คน / เณร 34 รูป
- ม.6 จำนวน 129 คน / เณร 13 รูป
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566**********วันที่ 18 มกราคม 2566 เ...
18/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566
**********
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พัทธดนย์ ทวีคำ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ล.พ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(พ.) เป็นประธาน มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2557-2565, การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue), สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ, สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาฝายสบขนาด การแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (P-Move) และแก้ไขปัญหาถนนเลี่ยงเมือง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...
18/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
**********
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 เวลา 14.00 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.) ได้มอบหมายให้ พ.อ.อรุณ บุตรตา ได้ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อารามหลวง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธี การทำพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จพิธีเวลา 15.10 น.

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ ติดตาม รับทราบการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนแม่บทฯ********** เมื่อ 18 ม.ค.66 กอ.รมน.จ...
18/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ ติดตาม รับทราบการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนแม่บทฯ
**********
เมื่อ 18 ม.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดชุดลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ของ หน่วยพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ส่วนแยกป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยร่วมเสวนาผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้านและลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการตัดไม้ไผ่ กิ่งไม้ครั่งในพื้นที่และทิ้งเศษกิ่งไม้ลงลำห้วยแม่ขนาด ลำน้ำสายหลักเป็นปัญหาในฤดูฝนน้ำมาก ที่ผ่านมาจะพัดเศษกิ่งไม้ในลำห้วยและได้ขวางกั้นทางน้ำไหล น้ำเปลี่ยนทิศทางเป็นอันตรายต่อพื้นที่การเกษตรและกัดเชาะตลิ่งพัง เสียหาย โดยการจับเข่าคุย ประสานงานความร่วมมือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเทศบาลตำบลทากาศเหนือ จะดำเนินประสานความร่วมมือชุมชนตามลำน้ำต่อไป กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม การปฏิบัติต่อไป

กอ.รมน.จว.ลำพูน ตรวจกำกับมลพิษภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม**********เมื่อ 17 ม.ค.66 เวลา 0900-1200 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ...
18/01/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ตรวจกำกับมลพิษภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
**********
เมื่อ 17 ม.ค.66 เวลา 0900-1200 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. โดย พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ชรินทร์ กันธาซาว และ จ.ส.อ.ณัฎฐชัย ไทยธวัชรวงษ์ บูรณาการร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ และทสจ. ตรวจกำกับมลพิษภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ จว.ล.พ. ผลการตรวจฯ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมให้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล**********เมื่อ 17 ม.ค.66 เวลา 1330 น.ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชท...
18/01/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล
**********
เมื่อ 17 ม.ค.66 เวลา 1330 น.ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยผ่านระบบทางไกล โดยมี พล.ต.เจษฎา เงินกอบทอง เสธ.ทภ.3 /เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 เป็นประธาน ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
สรุปประเด็น
- การเตรียมการต้อนรับ ผอ.ศอ.จอส.จะเดินทางมาวันที่ 24 ม.ค.66 เวลา 0900 น เพื่อมาถวายพระพุทธรูป ณ วัดทิพย์เกษร ต .วังผาง อ.เวียงหนองล่อง โดยมีกิจกรรมทำจิตอาสาพัฒนารอบบริเวณวัดดังกล่าว เริ่มเวลา 0800 น และทำการถ่ายทอดสดเข้าส่วนกลาง ศอ.จอส.
- และทาง ศอ.จอส.จังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงผลงานการทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดย นายอนุพงษ์ วงค์วามูล รอง ผอ.ศอ.จอส.ฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อประธานในที่ประชุมฯ

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประชุมข่าวความมั่นคงภาคเหนือ**********  เมื่อ 17 ม.ค.66 เวลา 09.00 - 1200 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โด...
17/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประชุมข่าวความมั่นคงภาคเหนือ
**********
เมื่อ 17 ม.ค.66 เวลา 09.00 - 1200 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โดย หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมข่าวความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2 จ.เชียงใหม่ โดย นายธีระพงศ์ อินทนาม รอง ผอ.ศป.ข.ภาค 2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน สรุปดังนี้
1) รับทราบสถานการณ์ คคว.การเมือง/มวลชน และกลุ่มเห็นต่างในพื้นที่ พร้อมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ให้หน่วยได้ติดตาม
2) รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดและเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติด
3)การลักลอบเข้าเมืองการนำบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง
4) รับทราบสถานณ์ชายแดนด้านเมียนมา
5) ให้เฝ้าติดตาม/เฝ้าระวัง กลุ่มมวลชน กลุ่ม คคว.กลุ่มต่างๆในพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงออกที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบัน/ความมั่นคง
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม ประสานงานต่อไป

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จัดประชุมประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566********...
12/01/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จัดประชุมประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566
**********
วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน การประชุมประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ล.พ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(พ.) พ.ต.อ. พชรพล วงศ์จริต รอง ผบก.ตร.ภ.จว.ลำพูน ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ลำพูน/รองผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ตร.) พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน สร้างความเข้าใจแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงาน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ดังนั้น การปฏิบัติงานต้องมีการประสานการปฏิบัติ และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ มีภารกิจวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมทั้งปฏิบัติตามที่ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน. มอบหมาย และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของนายกรัฐมนตรี / ผอ.รมน. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงในพื้นที่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ *********  เมื่อ 10-12 ม.ค.6...
12/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
*********
เมื่อ 10-12 ม.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน(ท.)เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมโชคไพบูลย์รีสอร์ท อ.ลี้ จ.ลำพูนโดยคัดเลือก ผู้นำชุมชน และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป้าหมาย อ.ลี้ จ.ลำพูน 8 ตำบล เข้าร่วมประชุมจำนวน 48 คนใช้รูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจัดสร้างฝายชะลอน้ำและการป้องกันไฟป่า การชิงเก็บใบไม้ และจัดทำแนวกันไฟ
โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับตำบลมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง การปกป้องผืนป่าและการอนุรักษ์ป่า การฟื้นฟูป่าและทำหน้าที่ในบทบาทของเครือข่ายชุมชนร่วมกันพิทักษ์รักษาป่าและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจัดทำแนวทางมาตรการเป็นแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ให้เป็นทิศทางเดียวกันพร้อมปลูกจิตสำนึก สร้างประสบการณ์ผู้เข้าประชุม เป็นจิตอาสาป้องกันชาติในระดับตำบล(ทส.ปช.) และปฏิบัติภาคสนามในการจัดสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ และการจัดสร้างแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ซึ่งการจัดกิจกรรมได้สอดแทรกเรื่องการรักสถาบัน ประเทศชาติ และให้ช่วยเป็นเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งข่าวสารภัยคุกคามต่างๆในชุมชนให้กับ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โดยได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย**********เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.)...
12/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
**********
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 2 ราย ในโอกาสที่ไปดำเนินโครงการฯ ตามแผนงาน กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการการพัฒนาด้านการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ**********เมื่อวันที่ 11 ม...
12/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการการพัฒนาด้านการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
**********
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาด้านการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนประชาธิปไตย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน มีเยาวชน และประชาชนอาสาสมัครประชาธิปไตย อ.ลี้ จำนวน 45 คน เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการการพัฒนาด้านการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เยาวชน ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องให้กับ เยาวชน ประชาชน รวมทั้งสื่อสารข้อมูลภาครัฐให้รับรู้ถึงการดำเนินงาน และรับทราบข่าวสารของเยาวชน ประชาชน ผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับทราบปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ โดยมีวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. บรรยายอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันหลักของชาติ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน บรรยายบทบาทหน้าที่ประชาชนตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนง.กกต.จังหวัดลำพูน บรรยายการเลือกตั้งตามระบอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การระดมความเห็นของเยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from กอ.รมน.จังหวัดลำพูน's post
12/01/2023

Photos from กอ.รมน.จังหวัดลำพูน's post

*****กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน ***** เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 ได้สนับสนุนวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนก...
12/01/2023

*****กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน ***** เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 ได้สนับสนุนวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ หัวข้อ "เยาวชนกับยาเสพติด" สนับสนุนให้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) มีนักเรียนโรงเรียนป่าตาลบ้านธิ จ.ลำพูน ระดับ ม.4 เข้าร่วมโครงการฯ ที่ห้องประชุมโรงเรียนป่าตาลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน*****

Photos from กอ.รมน.จังหวัดลำพูน's post
12/01/2023

Photos from กอ.รมน.จังหวัดลำพูน's post

*******กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน********* เมื่อวันที่ 9 ม.ค 66 ได้สนับสนุนวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบ...
12/01/2023

*******กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน********* เมื่อวันที่ 9 ม.ค 66 ได้สนับสนุนวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ หัวข้อ "เยาวชนกับยาเสพติด" ให้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) โดยมีนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ระดับ ม.4 - ม.5 มาเข้าร่วมโครงการฯ

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน**********เมื่อ 9 ม.ค.66 เวลา 13.30 น. พ.อ.มงคล ปา...
09/01/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน
**********
เมื่อ 9 ม.ค.66 เวลา 13.30 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน(ท.) มอบหมายพ.ท.ธัชชัย ปากาศ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ(กนช.)จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/66 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน ประธานฯ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์เพื่อ
1)รับทราบสถานการณ์น้ำที่ส่งผลกระทบภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัด
2) วางแผนเพื่อบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของจังหวัด
3)ขยายกรอบเวลาการบริหารจัดการงบกลางตามแผนงาน โครงการปฏิบัติการจัดการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดประจำปีงบประมาณ 66
4)พิจารณาแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 ในพื้นที่
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม ประสานงานต่อไป

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม**********เมื่อ 281700 ธ.ค.65 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังห...
29/12/2022

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม
**********
เมื่อ 281700 ธ.ค.65 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัด ล.พ.,ปภ.จังหวัด ล.พ.,สาธารณสุขจังหวัด ล.พ. ประชาสัมพันธ์จังหวัด ล.พ. , ปกครองจังหวัด ล.พ. จัดกิจกรรมปล่อยแถวตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลำพูน เชิงสะพานท่าขาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รอง ผวจ.ล.พ.เป็นประธาน

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ประจำปี 2565**********เมื่อ 28 ธ.ค. 65 เวลา...
29/12/2022

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ประจำปี 2565
**********
เมื่อ 28 ธ.ค. 65 เวลา 0900 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีภาระในการเลี้ยงดูเด็กและประสบปัญหาด้านสายตาให้ได้รับแว่นตา สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและเพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลพ. มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รอง ผจว.ลพ. เป็นผู้แทนประธานในพิธีฯ

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดพิธีรับมอบไก่พระราชทานฯ**********เมื่อ 28 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกับ อบต.เว...
29/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดพิธีรับมอบไก่พระราชทานฯ
**********
เมื่อ 28 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกับ อบต.เวียงกานต์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จัดพิธีมอบไก่ประดู่หางดำ พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อ 26 ธ.ค.65 จำนวน 220 ตัว โดยจัดพิธีรับพระราชทาน ให้กับเกษตรกรตามโครงการ จำนวน 44 ราย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนโดยมี นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทางอาหาร
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม ประสานงานต่อไป

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดการปรึกษาหารือการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่ลาน**********เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 เวลา 1...
28/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดการปรึกษาหารือการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่ลาน
**********
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 เวลา 1100 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พัทธดนย์ ทวีคำ, พ.ท.สิงห์ทร เทพมาลัย, พ.ต.ท.สมคิด แสงผาบ และ จ.ส.อ.บรรพต โนโชติ จัดประชุมปรึกษาหารือการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ ห้องน้ำเด็กปฐมวัย และปรับปรุงห้องน้ำเด็กประถมและมัธยม ซุ้มศาลาพระประจำโรงเรียนบ้านแม่ลาน ต.แม่ลาน อ.ลี้ จว.ล.พ. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอลี้ จ.ลำพูน มีผู้เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย นายโรม สุภิมาศ ผู้แทนก๊อกแชร์บุญ นายก และปลัด อบต.แม่ลาน ผอ.รร.บ้านแม่ลาน ผู้ใหญ่บ้านและ ส.อบต.ที่มีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ลาน โดยมีนายอำเภอลี้ เป็นประธาน
สืบเนื่องจากกลุ่มจิตอาสาก๊อกแชร์บุญ ได้ประสาน กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.ให้ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาการศึกษา โดยกลุ่มฯ ได้ออกมาสำรวจและคัดเลือกโรงเรียนด้วยตนเอง และมีงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 800,000.-บาท เพื่อก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการฯ และกลุ่มฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านแม่ลาน เพื่อก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว แต่มีปัญหาที่ไม่มีค่าก่อสร้าง
ผลการปรึกษาหารือได้เข้อสรุป คือ
1. โครงสร้างฐานราก จะจ้างช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ทำ โดยมีแรงงานจากชาวบ้านเป็นลูกมือ
2. ส่วนประกอบต่างๆ จะให้ชาวบ้านช่วยกันทำ โดยมีช่าง อบต.แม่ลาน คอยกำกับดูแล
3. ค่าจ้างช่างในการก่อสร้างฐานรากให้กลุ่มจิตอาสาก๊อกแชร์บุญออกค่าใช้จ่าย โดยช่างผู้รับจ้างคิดค่าแรงงานแบบราคาถูก
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 **********วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กอ.รมน.จังหวั...
27/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
**********
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัด จนท.ร่วมกับอุตสาหกรรม จ.ลำพูน,ทสจ.ลำพูนและ สาธารณสุข จ.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังการเกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 (ช่วงเดือน ธ.ค.65 - เม.ย.66)โดยเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่มีการประกอบกิจการเสี่ยงให้เกิดมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 แห่งคือ
1. บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-51-1/13ลพ
ประกอบกิจการ หล่อดอกยางรถยนต์
ที่อยู่ 56-59 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
2.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-15(2)-1/21ลพ
ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์
ที่อยู่ 89 ม.5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการปล่อยมลพิษทางอากาศ เพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองจากภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ**********เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 1430 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ...
27/12/2022

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
**********
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 1430 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท.)มอบหมาย พ.ท.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการทำงานเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อประสานและวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการระวังรักษาป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รอง ผวจ. เป็นประธาน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ทุกอำเภอแล้วรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย**********เมื่อ 26 ธ.ค.65 เวลา 13.30 - 14.30 น....
27/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
**********
เมื่อ 26 ธ.ค.65 เวลา 13.30 - 14.30 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ธัชชัย ปากาศ หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/65 โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รอง ผวจ.ลำพูน ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งข่าวสารและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงต่างๆโดย กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงสถานการณ์การข่าวความมั่นคงในพื้นที่เพื่อทราบ เฝ้าระวัง และประสานงานกับส่วนราชการต่างๆเพื่อความสงบเรียบร้อยต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการทำงานของแรงต่างด้าวให้ถูกตามกฎหมาย**********วันที่ 23 ธันวาคม...
27/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการทำงานของแรงต่างด้าวให้ถูกตามกฎหมาย
**********
วันที่ 23 ธันวาคม2565เวลา0900น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท) มอบหมายให้ พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ร.ท.ดนัย ใจมะสิทธิ์ และกำลังพล 2 นาย โดยมีนายอำเภอแม่ทา เป็นประธานร่วมกับจัดหางาน จว.ลำพูน สภ.แม่ทา ประกันสังคม กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน โรงพยาบาลแม่ทา ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทา ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงาน ,สิทธิและสวัสดิการของแรงงานรวมถึงข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวให้กับ กำนัน ผญบ. แพทย์ สารวัตรกำนัน พื้นที่ อ.แม่ทา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างที่อยู่ในความปกครองของแต่ละหมู่บ้านทราบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 **********วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา กอ.รมน.จ...
27/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
**********
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัด จนท.ร่วมกับอุตสาหกรรม จ.ลำพูน,ทสจ.ลำพูนและ สาธารณสุข จ.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังการเกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 (ช่วงเดือน ธ.ค.65 - เม.ย.66)โดยเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการประกอบกิจการเสี่ยงให้เกิดมลพิษทางอากาศ ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 จำนวน 2 แห่งคือ
1.บริษัท เป็บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ศ3-9(4)-1/38ลพ ประกอบกิจการ ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ อาหารที่ผลิตจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
2.บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-15(1)-16/50ลพ ประกอบกิจการทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์
เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาปล่อยมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ขับเคลื่อนตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองจากภาคอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการทำงานของแรงต่างด้าวให้ถูกตามกฎหมาย**********เมื่อ 23 ธ.ค.65 ...
27/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการทำงานของแรงต่างด้าวให้ถูกตามกฎหมาย
**********
เมื่อ 23 ธ.ค.65 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมร่วมกับจัดหางาน จว.ลำพูน สภ.บ้านโฮ่ง ประกันสังคม กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงาน ,สิทธิและสวัสดิการของแรงงานรวมถึงข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวให้กับ กำนัน ผญบ. แพทย์ สารวัตรกำนัน พื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จำนวน 70คน เพื่อนประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างที่อยู่ในความปกครองของแต่ละหมู่บ้านทราบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธาน

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนจัดชุดลงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนแม่บทฯ**********เมื่อ 23 ธ.ค.65 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน...
27/12/2022

กอ.รมน.จังหวัดลำพูนจัดชุดลงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนแม่บทฯ
**********
เมื่อ 23 ธ.ค.65 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดชุดลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่า ลพ.3(แม่อาว) อ.ป่าซาง และหน่วยป้องกันรักษาป่า ลพ.2(ทาชุมภู) อ.แม่ทา ลาดตระเวน เพื่อป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าแม่ทา ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผลการปฏิบัติพบการกระทำผิด มีผู้ลักลอบตัดไม้เพื่อเผาถ่านในพื้นที่ จำนวน 4 เตา (เตาที่กำลังจัดเผา 1 เตาและเตาที่เคลื่อนย้ายถ่านแล้ว 3 เตา) จนท.จึงได้ทำลาย
ชุดปฏิบัติการ จึงได้ประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามผู้กระทำผิดต่อไป การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จว.ลำพูนจัดวิทยากรเข้ารวมบรรยาย อบจ.จังหวัดลำพูน**********เมื่อ 22 ธ.ค.65 เวลา 1000 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน...
27/12/2022

กอ.รมน.จว.ลำพูนจัดวิทยากรเข้ารวมบรรยาย อบจ.จังหวัดลำพูน
**********
เมื่อ 22 ธ.ค.65 เวลา 1000 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท.) มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่เวลา 1000 - 1100 น.ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน ในโครงการอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พล.ต.ต.บุณยวัต เกิดกล่ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธี เปิดอบรมโครงการดังกล่าวและมีผู้เข้ารับการอบรบจำนวน 500 คน

กอ.รมน.จว.ลำพูนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน**********เมื่อ 22 ธ.ค.65 เวลา 0900 น.พ.อ....
27/12/2022

กอ.รมน.จว.ลำพูนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
**********
เมื่อ 22 ธ.ค.65 เวลา 0900 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท.) มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจจัดการบริหารกับแรงงานต่างด้าวในความดูแลของตนเอง ให้รู้ถึงข้อกฏหมายที่เกียวข้อเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดระเบียบการของกระทรวงแรงงานต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรบ 150 คนตามเป้าหมายโดยมี นายมงคล สงคราม ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รัสอร์ท ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

Address

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนนอิ

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:00
Tuesday 08:30 - 17:00
Wednesday 08:30 - 17:00
Thursday 08:30 - 17:00
Friday 08:30 - 17:00

Telephone

+6653510150

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กอ.รมน.จังหวัดลำพูน posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to กอ.รมน.จังหวัดลำพูน:

Videos