กปท.ตำบลบ้านถ้ำ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

 • Home
 • กปท.ตำบลบ้านถ้ำ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

กปท.ตำบลบ้านถ้ำ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ว่ากันด้วยเรื่องการใช้ทรายอะเบท
04/07/2024

ว่ากันด้วยเรื่องการใช้ทรายอะเบท

(ประมวลภาพ) 12-13 มิ.ย. 2567นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ มอบหมายให้ นายกเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบล...
03/07/2024

(ประมวลภาพ) 12-13 มิ.ย. 2567
นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ มอบหมายให้ นายกเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อลดอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เพื่อประชาสัมพันธ์

2 ก.ค. 2567 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากหมอกควัน ฝุ่น P...
03/07/2024

2 ก.ค. 2567 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากหมอกควัน ฝุ่น PM2.5 และโรคระบบทางเดินหายใจ หมู่ที่ 3"
โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ,รองนายกเทศมนตรี ,ประชาชนหมู่ที่ 3 และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านถ้ำ
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
-การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
-การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
-จัดซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่น เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 แก่ประชาชนในพื้นที่

เครดิตรูปถ่าย บรรทม ไชยวุฒิ ประธาน อสม. หมู่ที่ 3

เพื่อประชาสัมพันธ์

2 กค. 2567 โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 2ดำเนินการโดย ชมรม อสม. หมู่ที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนห...
03/07/2024

2 กค. 2567 โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 2
ดำเนินการโดย ชมรม อสม. หมู่ที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (กปท.ตำบลบ้านถ้ำ)
ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และท่านรองนายก ,กำนันตำบลบ้านถ้ำ และประชาชน ม.2 เข้าร่วมกิจกรรม และ ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ เป็นวิทยากร
โดยมีกิจกรรมดังนี้
-การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
-การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
-จัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการเฝ้าระวังโรค ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ต่อประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เครดิตภาพ วนิดา พุทธสอน ประธานชมรม อสม. ม.2 และ สมศักดิ์ อินสะอาด อสม. ม.2
เพื่อประชาสัมพันธ์

1 กรกฎาคม 67 นายกเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 4 ดำเนินโครงการโดย อสม. ม...
03/07/2024

1 กรกฎาคม 67 นายกเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 4 ดำเนินโครงการโดย อสม. ม.4 ให้การสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอบคุณวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ,พ่อหลวงหมู่ที่ 4 และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกท่าน

เพื่อประชาสัมพันธ์

27 มิ.ย. 67 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพุง หุ่นดี ด้วย 3อ. ปี 2567ดำเนินการโดย ชมรมรักษ์สุขภาพ หมู่ที่ 4 ได้รับกา...
28/06/2024

27 มิ.ย. 67 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพุง หุ่นดี ด้วย 3อ. ปี 2567
ดำเนินการโดย ชมรมรักษ์สุขภาพ หมู่ที่ 4 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (กปท.ตำบลบ้านถ้ำ)
ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ มอบหมายรองเขียนทอง คำนวล เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม และ จนท.รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ เป็นวิทยากร
โดยมีกิจกรรมดังนี้
-การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
-การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
--จัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการการออกกำลังกาย

เครดิตภาพ คิด กันทะ ประธานชมรมรักษ์สุขภาพ ม.4
เพื่อประชาสัมพันธ์

27/06/2024

มาตรการ 3เก็บ 3โรค

*นอกจากมาตรการหลัก ก็ป้องกันยุงลายกัดส่วนตัวและครอบครัวกันนะครับ
-จุดยากันยุง
-ทาโลชั่นกันยุง
-ติดมุ้งลวด หรือ นอนกลางวันให้กางมุ้ง
ฯลฯ
ขอบคุณวิดีโอ จากแม่กำนันวนิดา พุทธสอน ไลน์กลุ่ม

26/06/2024

เก็บตก โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 10

เครดิตวิดีโอ พิมพ์ณดา รัตนกุล ประธาน อสม. ม.10

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.5  ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับเครดิตภาพ ประกายเพชร สำรา...
26/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.5 ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับ
เครดิตภาพ ประกายเพชร สำราญชื่น ประธาน อสม ม.5

25 มิ.ย. 67 โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 10ดำเนินการโดย ชมรม อสม. หมู่ที่ 10 ได้รับการสนับสนุนจากกอง...
26/06/2024

25 มิ.ย. 67 โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 10
ดำเนินการโดย ชมรม อสม. หมู่ที่ 10 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (กปท.ตำบลบ้านถ้ำ)
ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และท่านรองนายก ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ม.10 เข้าร่วมกิจกรรม และ ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ เป็นวิทยากร
โดยมีกิจกรรมดังนี้
-การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
-การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
-จัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการเฝ้าระวังโรค ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ต่อประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เครดิตภาพ พิมพ์ณดา รัตนกุล ประธานชมรม อสม. ม.10
เพื่อประชาสัมพันธ์

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.3  ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับเครดิตภาพ บรรทม ไชยวุฒิ ป...
25/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.3 ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับ
เครดิตภาพ บรรทม ไชยวุฒิ ประธาน อสม ม.3

25 มิย 67 ตัวแทน อสม. ตำบลบ้านถ้ำ เข้าร่วมอบรมงานสุขภาพจิต ณ รพ.ดอกคำใต้ เครดิตภาพ ชุติพงค์ บุญทรัพย์ ตัวแทน อสม. ม.4
25/06/2024

25 มิย 67 ตัวแทน อสม. ตำบลบ้านถ้ำ เข้าร่วมอบรมงานสุขภาพจิต ณ รพ.ดอกคำใต้
เครดิตภาพ ชุติพงค์ บุญทรัพย์ ตัวแทน อสม. ม.4

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.7 และ ม.11  ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับเครดิตภาพ 1. รุ่...
25/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.7 และ ม.11 ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับ
เครดิตภาพ
1. รุ่งเรือง พรมมินทร์ ประธาน อสม. ม.7
2. เกษ ขุนกิจ ประธาน อสม. ม.11

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.8 และ ม.12  ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับเครดิตภาพ 1. รุ่...
25/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.8 และ ม.12 ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับ

เครดิตภาพ
1. รุ่งนภา กันทะวงค์ ประธาน อสม. ม.8
2. สายฝน เผ่าดี ประธาน อสม. ม.12

24 มิ.ย. 67 โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 1ดำเนินการโดย ชมรม อสม. หมู่ที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุ...
24/06/2024

24 มิ.ย. 67 โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs หมู่ที่ 1
ดำเนินการโดย ชมรม อสม. หมู่ที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (กปท.ตำบลบ้านถ้ำ)
ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และท่านรองนายก ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม และ ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ เป็นวิทยากร
โดยมีกิจกรรมดังนี้
-การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
-การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
-จัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการเฝ้าระวังโรค ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ต่อประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เครดิตภาพ ยุพิน ชำนาญ ประธานชมรม อสม. ม.1
เพื่อประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 67 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดระบบทางเดินหายใจหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ-ดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท...
23/06/2024

22 มิ.ย. 67 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดระบบทางเดินหายใจหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ
-ดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2
-ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน
ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมาเป็นประธานเปิด และขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถ้ำเจริญราษฎร์

เครดิตภาพ อสม. สมศักดิ์ อินสะอาด ม.2
เพื่อประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชาวบ้านถ้ำทุกท่าน ร่วมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%*** ร่วมลดอุบัติเหตุ ลดการสุญเสีย ***
23/06/2024

ขอเชิญชาวบ้านถ้ำทุกท่าน ร่วมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%
*** ร่วมลดอุบัติเหตุ ลดการสุญเสีย ***

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.9  ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับเครดิตภาพ วาสนา ไชยวุฒิ
21/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.9 ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับ
เครดิตภาพ วาสนา ไชยวุฒิ

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.4  ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับเครดิตภาพ ชุติพงค์ บุญทรั...
21/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.4 ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับ
เครดิตภาพ ชุติพงค์ บุญทรัพย์

ประมวลภาพ 11 มิย 2567(เครดิต คุณหมอมณิสรา ยอดยิ่ง ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์)-โครงการ ลดอุบัติเหตุ ลดเสี่ยงในชุมชน รพ....
21/06/2024

ประมวลภาพ 11 มิย 2567
(เครดิต คุณหมอมณิสรา ยอดยิ่ง ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์)

-โครงการ ลดอุบัติเหตุ ลดเสี่ยงในชุมชน รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ สนับสนุนงบประมาณโดย กปท.ตำบลบ้านถ้ำ
-ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ มอบหมาย นายสมบูรณ์ แข่งขัน รองนายกเทศมนตรี ในการเปิดโครงการ และ สนับสนุนวิทยากรจาก สภ.ดอกคำใต้

เพื่อประชาสัมพันธ์

19 มิ.ย. 67 ประชุมภาคีเครือข่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2567-จัดโดยงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บร...
19/06/2024

19 มิ.ย. 67 ประชุมภาคีเครือข่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2567
-จัดโดยงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ดอกคำใต้ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ รพ.สต.บ้านปิน รพ.สต.บ้านหนองหล่ม อสม.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ อสม.บ้านปิน อสม.บ้านหนองหล่ม จนท.สาธารณสุข อบต.บ้านปิน จนท.สาธารณสุข ทต.หนองหล่ม และ จนท.สาธารณสุข ทต.บ้านถ้ำ
-สถานที่ประชุม : รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ขอบคุณคุณหมอ มณิสรา ยอดยิ่ง ผอ.รพ.สต. มาพบปะผู้ประชุมและกล่าวเปิดกิจกรรม , คุณหมอ รพ.ดอกคำใต้ ที่จัดทำโครงการ
-กิจกรรม คืนข้อมูลสุขภาพ และจัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจร้านชำ และกำหนด MOU เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ต่อไป

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ที่มอบให้พื้นที่เรา ทั้ง 3 ตำบลครับ
เพื่อประชาสัมพันธ์

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.10ขอบคุณ จิตอาสา อสม. ทุกท่านเครดิตภาพ ประธาน อสม. ม.10 พิมพ์ณดา...
19/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.10
ขอบคุณ จิตอาสา อสม. ทุกท่าน

เครดิตภาพ ประธาน อสม. ม.10 พิมพ์ณดา รัตนกุล

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.1  ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับเครดิตภาพ ประธาน อสม. ม. ...
19/06/2024

(ประมวลภาพ) มอบทรายอะเบท และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดย อสม. ม.1 ขอบคุณจิตอาสา ทุกท่านครับ

เครดิตภาพ ประธาน อสม. ม. ยุพิน ชำนาญ

19 มิย 67 โครงการลูกประคบสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ดำเนินโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ได้รับการสน...
19/06/2024

19 มิย 67 โครงการลูกประคบสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ดำเนินโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คนได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ กำนันตำบลบ้านถ้ำ เข้ามาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์

เครดิตภาพ พี่สมศักดิ์ อินสะอาด ม.2

18 มิ.ย. 2567  มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก- ชมรม อสม. ตำบลบ้านถ้ำ ,รพ.สต.บ้านถ้ำ ,รพ.สต.บ้านถ้ำเจ...
18/06/2024

18 มิ.ย. 2567 มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
- ชมรม อสม. ตำบลบ้านถ้ำ ,รพ.สต.บ้านถ้ำ ,รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ และเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
Kick off เริ่มรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกประจำปี 2567 โดยวันนี้เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรี และ นางอาสาศิริ ศิริชัย ปลัดเทศบาล ได้อนุมัติงบประมาณ
จัดซื้อทรายอะเบทเพื่อประกอบการรณรงค์ในพื้นที่ เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนในตำบลบ้านถ้ำ

-ทั้งนี้ ปกติในทุกๆปีจะรณรงค์และบันทึกภาพรวมในระดับตำบล เนื่องจากปีนี้กิจกรรมพร้อมกันกันหลายงาน(ประกวดระดับตำบลฯ ณ วัดพระธาตุจอมศีล)
และเพื่อไม่ให้เป็นการล่าช้า จึงมีมติส่งตัวแทนมารับมอบ เพื่อดำเนินการในแต่ละหมู่บ้านทันท่วงที ต่อไป

ขอบคุณตัวแทนทุกหมู่บ้านที่ร่วมบันทึกภาพ (เครดิตรูปถ่าย น้องบุ๋ม)

เพื่อประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

18/06/2024

18 มิย 67 ได้รับแจ้งจากประชาชน พื้นที่ ม.11 ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงปีกแข็ง บุกรุกบ้านจำนวนมหาศาล
- เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ โดยนายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรี ,นางอาสาศิริ ศิริชัย ปลัดเทศบาล มอบหมาย นายสมบูรณ์ แข่งขัน รองนายก พร้อม จนท.กองสาธารณสุขลงพื้นที่สำรวจฯ
- ปรากฏว่าได้รับความเดือดร้อนจริง เบื้องต้นให้เขียนคำร้องฯ เพื่อเสนอเบิกน้ำมัน+น้ำยา จักรีบลงพื้นที่เป็นการด่วนเข้าแก้ปัญหาเบื้องต้น (พ่นยาฆ่า)
ทั้งนี้ ได้แจ้งเจ้าของบ้านทำความสะอาดบ้าน และเก็บของเพื่อเตรียมพื้นที่ และเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อออกให้บริการ ต่อไป

เพื่อประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

14/06/2024

สื่อชุดที่ 19 ประจำเดือน มิ.ย. 2567
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

โรคติดต่อสำคัญ หน้าฝน สถานการณ์ 13มิย67 #ข้อมูลล่าสุดแยกรายอำเภอขอบคุณเจ้าของข้อมูล  สสจ.พะเยา และขอบคุณ แม่กำนันวนิดา...
13/06/2024

โรคติดต่อสำคัญ หน้าฝน สถานการณ์ 13มิย67
#ข้อมูลล่าสุดแยกรายอำเภอ
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล สสจ.พะเยา
และ
ขอบคุณ แม่กำนันวนิดา พุทธสอน ประธาน อสม.ตำบลบ้านถ้ำ ที่อนุเคราะห์ส่งไฟล์มาเพื่อประชาสัมพันธ์จากกลุ่มไลน์ครับ

13 มิ.ย. 2567 ภาพกิจกรรมการทวนสอบบ่อขยะตำบลบ้านถ้ำ และ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำ บริ...
13/06/2024

13 มิ.ย. 2567 ภาพกิจกรรมการทวนสอบบ่อขยะตำบลบ้านถ้ำ และ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำ บริเวณบ่อขยะตำบลบ้านถ้ำ
-เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง โดยนายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรี ,นางอาสาศิริ ศิริชัย ปลัดเทศบาล
มอบหมาย จนท.กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วม กับ สป.ทส.จ.ลำปาง โดยผลการตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในแหล่งน้ำ ทาง สป.ทส. จะแจ้งให้ทราบ ในคราถัดไป
-การตรวจบริเวณรอบบ่อขยะ(ซึ่งใกล้เต็ม) ,แจ้งปัญหาและอุปสรรค และนำเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วม
เพื่อประชาสัมพันธ์

***ประชาสัมพันธ์ การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ฟรี!!! *** #ไม่ต้องไปขึ้นขาหยั่งให้พยาบาลหรือคุมหมอหล่อๆป้ายให้ไม่ไหวจะเ...
12/06/2024

***ประชาสัมพันธ์ การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ฟรี!!! ***
#ไม่ต้องไปขึ้นขาหยั่งให้พยาบาลหรือคุมหมอหล่อๆป้ายให้ไม่ไหวจะเขิลลลล
ทำเองง่ายๆจร้า (ตามวิดีโอ)
-เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15-60 ปี
-สนใจลงทะเบียนรับชุดตรวจ
ติดต่อลงทะเบียนที่ รพ.สต.ใกล้บ้านท่านได้เลย
หรือ ถ้าไม่สะดวกไป รพ.สต. "สำหรับคนตำบลบ้านถ้ำ"
ทักแชทผมมาได้ครับ เดี๋ยวผมลงทะเบียนให้ ฟรีทุกสิทธิ์
(ลงทะเบียนแทนคนในครอบครัวได้ครับ)

สันติชัย ผือเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ไลน์ไอดี ppshop5157

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

+66887880898

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กปท.ตำบลบ้านถ้ำ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share