Science&Arts.BUUCHAN

 • Home
 • Science&Arts.BUUCHAN

Science&Arts.BUUCHAN คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เราให้ทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ โอกาสทางอาชีพ มากกว่านั้น เราส่งมอบทัศนคติที่ดี วิธีคิดเสริมคุณค่าให้ตัวเอง เป็นความเข้าใจ เพื่อให้ออกไปใชีวิตในสเต็ปถัดไป "วัยทำงาน" ได้อย่างคนคุณภาพ และขอต้อนรับสู่ Creativity & Quality Education Center ของเรา
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร 6 สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
• ส

าขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (IT&DS)
• สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (AAI)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (AT) กลุ่มกลุ่มวิชาเทคโนโลยี และ การจัดการไม้ผลและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (BA) กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ และ กลุ่มวิชา การประกอบการ
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (LBT)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (EBC)

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ครับ
16/05/2024

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ครับ

โค้งสุดท้ายแล้ว ‼️ 📌 สำหรับ หลักสูตรที่ 2 "การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ" เปิดรับสมัครพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ...
15/05/2024

โค้งสุดท้ายแล้ว ‼️

📌 สำหรับ หลักสูตรที่ 2 "การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ" เปิดรับสมัครพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ส่วนหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรอื่น ๆ ยังสามารถทอยสมัครกันเข้ามาได้เรื่อย ๆ นะคะ ^O^"

🗓️ อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี
💁🏻‍♀️ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
📲 สามารถสแกน QR Cord เพื่อลงทะเบียน หรือสมัคร พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ ➡️ https://forms.gle/sUM6TtEof3YgFEmF7

ถึงแล้ว.ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำทุเรียนจากแปลงทดลองการให้น้ำตามความต้องการข...
15/05/2024

ถึงแล้ว.
ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
เพื่อนำทุเรียนจากแปลงทดลองการให้น้ำตามความต้องการของพืชมาโดยใช้เทคโนโลยี iot มาตรวจคุณภาพผลผลิตเปรียบเทียบกับผลผลิตจากการให้น้ำแบบปกติของชาวสวน
การให้น้ำแบบแม่นยำนี้ ลดการใช้น้ำลงประมาณ 20% ถ้าหากผลการตรวจคุณภาพของผลผลิตไม่ได้แตกต่างไปจากผลผลิตจากการให้น้ำแบบปกติ จะสรุปได้ว่า เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้น้ำ ทำให้การใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด

#ระบบน้ำอัตโนมัติ #เกษตรแม่นยำ #เทคโนโลยีiot #มบูรพาจันท์

🌟ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Social Return on Investment (SROI) หลักสูตร "การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจา...
15/05/2024

🌟ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Social Return on Investment (SROI)
หลักสูตร "การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน" 💵💴
👨‍💼วิทยากร : ผศ.ดร.จารึก สิงห์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📅ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
✍️เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2567 สแกน QRCode หรือ กด Link สมัคร https://shorturl.at/ehiuV
เพื่อลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 💸
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 1,900 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการได้ และเมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถขอคืนได้
☎️ติดต่อสอบถาม
ดร.กัลยารัตน์ เชี่ยวชาญ โทร 061-610-1563
ผศ.ดร.ธนพล พุกเส็ง โทร 081-269-7809

🌲👩‍🌾 สำหรับชาวสวนทุเรียนในจันทบุรี!มาแล้ว! มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดบริการตรวจคุณภาพทุเรียนก่อนการเก็บเกี่ย...
24/04/2024

🌲👩‍🌾 สำหรับชาวสวนทุเรียนในจันทบุรี!

มาแล้ว! มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดบริการตรวจคุณภาพทุเรียนก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ทุเรียนของคุณพร้อมส่งออกอย่างมั่นใจ!

สิ่งที่ต้องเตรียม
📌ทุเรียน 1 ผล (ต้องไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด)
📌บัตรประชาชน
📌ใบรับรอง GAP (Good Agricultural Practices)

📅 เวลาและสถานที่ให้บริการ:
🚩ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2567
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการโรคพืช (L-106A) ภายในอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
✅ บริการฟรี!

เข้ามาตรวจทุเรียนกับเราได้ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อคุณภาพที่ดีและมั่นใจในผลผลิตของคุณ!

อย่าลืมแวะมาพร้อมทุเรียนของคุณและเอกสารสำคัญ เรารอคอยที่นี่เพื่อให้บริการคุณอย่างดีที่สุด!

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 039-322-158 หรือ Facebook : #สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ขอบคุณที่ให้เรามีโอกาสให้บริการคุณ! 🌟

#มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #ตรวจคุณภาพทุเรียน #สวนทุเรียน #จังหวัดจันทบุรี

📢👩🏻‍💻สำหรับท่านใด ที่กำลังมองหาช่องทางการเพิ่มความรู้ด้านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ การนำเข้า-ส่งออก และมาตรฐานอาชีพโลจิสติ...
23/04/2024

📢👩🏻‍💻สำหรับท่านใด ที่กำลังมองหาช่องทางการเพิ่มความรู้ด้านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ การนำเข้า-ส่งออก และมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ด้านการส่งออกและการนำเข้า

“^O^ ข่าวดี!!! สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี 2567 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

👉จำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ฟรี!!! ดังนี้
📌 หลักสูตรที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมืออาชีพ
🗓️ อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
💁🏻‍♀️ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
📲 สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือสมัคร พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ ➡️ https://forms.gle/kPWfj396FL39mnK76
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

📌 หลักสูตรที่ 2 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
🗓️ อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี
💁🏻‍♀️ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
📲 สามารถสแกน QR Cord เพื่อลงทะเบียน หรือสมัคร พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ ➡️ https://forms.gle/sUM6TtEof3YgFEmF7
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

📌 หลักสูตรที่ 3 นำเข้าก็ได้ ส่งออกก็ง่าย
🗓️ อบรมวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
💁🏻‍♀️ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2567
📲 สามารถสแกน QR Cord เพื่อลงทะเบียน หรือสมัคร พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ ➡️ https://forms.gle/jHYDJKg4Xg3gauFD7
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

📌 หลักสูตรที่ 4 การพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ด้านการส่งออกและการนำเข้า
🗓️ อบรมวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี
💁🏻‍♀️ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2567
📲 สามารถสแกน QR Cord เพื่อลงทะเบียน หรือสมัคร พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/i1GALFjo5HnGfaqk7
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

☎️ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-4167130 และ 089-8051814

👩🏻‍🏫🌏✈️🚂🚢🚚📦📊
#โครงการยกระดับเศรษฐกิจชายแดน #โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน #นำเข้าส่งออก #มาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ #สำนักงานจังหวัดจันทบุรี #สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี #มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

👀 ใครมีแก้วสวยๆ น่ารักๆ เอาออกมาถ่ายรูปกันเถอะ 📸  🚩 ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกั...
01/03/2024

👀 ใครมีแก้วสวยๆ น่ารักๆ เอาออกมาถ่ายรูปกันเถอะ 📸

🚩 ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันนำแก้วส่วนตัวมาใช้ เพื่อลดขยะพลาสติกช่วยโลก ช่วยชีวิต ในโครงการ "ลดใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว"

โดยกิจกรรมให้ถ่ายภาพตัวเอง พร้อมกับการใช้แก้วใบโปรด โพสลง Facebook และเปิดสาธารณะไว้ พร้อมใส่ 2 Hashtags ใต้ Caption คือ
#️⃣ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
#️⃣ โครงการลดใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

📅 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567

🏆 มีของรางวัลให้สำหรับบุคลากร และนิสิต ที่มียอดกด Like มากที่สุด 3 ลำดับแรกเท่านั้นครับ 😻😻 (จะเริ่มสำรวจในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2567)

หมายเหตุ
❌ ห้ามใช้ภาพบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด หากพบว่าไม่ใช่ภาพเจ้าของ Facebook จะหมดสิทธิรับของรางวัลทันที

#คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี #โครงการลดใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

🌟  ฟังทางนี้ TCAS 67 รอบที่ 2 Quota ของ ม. บูรพา วิทยาเขต จันทบุรี เปิดแล้วน้าาาา🌟เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 19...
29/02/2024

🌟 ฟังทางนี้ TCAS 67 รอบที่ 2 Quota ของ ม. บูรพา วิทยาเขต จันทบุรี เปิดแล้วน้าาาา
🌟เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 เม.ย.2567
📮 แนะนำให้ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
🎯ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course.php
💫โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

📌 ข่าวดีรอบนี้เปิดรับการศึกษาระดับ (ปวส.) ด้วยน้าา
การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 2)

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205

🚩 4 รายงวิชาเลือกเสรี สำหรับภาคฤดูร้อนนี้ เรียน Onsite 🚩 เปิดลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี เรียน Onsite 4 รายวิชาคณะวิทยาศา...
29/02/2024

🚩 4 รายงวิชาเลือกเสรี สำหรับภาคฤดูร้อนนี้ เรียน Onsite 🚩

เปิดลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี เรียน Onsite 4 รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนเรียน รายวิชาเลือกเสรี เรียน Onsite 4 รายวิชา

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15-22 มีนาคม นี้
รับลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา https://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
เริ่มเรียน 20 เมษายน - 16 มิถุนายน 2567


https://www.chanthaburi.buu.ac.th/~newsbuu/?select=news&m=detail&id=1484

🚩 4 รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคฤดูร้อนนี้ เรียน Online 🚩 เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชาคณ...
29/02/2024

🚩 4 รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคฤดูร้อนนี้ เรียน Online 🚩

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15-22 มีนาคม นี้
รับลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา https://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
เริ่มเรียน 20 เมษายน - 16 มิถุนายน 2567

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา

8 รายวิชาควารู้เพื่อการทำงาน 🚩มาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566🚩คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับลงท...
29/02/2024

8 รายวิชาควารู้เพื่อการทำงาน

🚩มาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566🚩
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนเรียน รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566 จำนวน 8 รายวิชา เรียนในระบบ LMS ผลการเรียน S / U

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15-22 มีนาคม นี้
รับลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา https://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
เริ่มเรียน 20 เมษายน - 16 มิถุนายน 2567

มาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566

วันนี้ลองสร้างแอพ IoT บนแอนดรอยด์ (Android App) สื่อสารกับบอร์ด esp8266 ผ่าน MQTT Broker โดยใช้ App Inventer 2 บอกได้เลย...
23/02/2024

วันนี้ลองสร้างแอพ IoT บนแอนดรอยด์ (Android App) สื่อสารกับบอร์ด esp8266 ผ่าน MQTT Broker โดยใช้ App Inventer 2 บอกได้เลยว่า ง่ายสุด ๆ ไปเลย แค่ชั่วโมงเดียวได้แอพเจ๋ง ๆ มาใช้งานกันเลยทีเดียว สุโค๊ยยยย

เราเชื่อว่าการได้เห็นและสัมผัสกับธุรกิจจริง จะเพิ่มการเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจได้ทางสาขาบริหารธุรกิจ จึงพ...
22/02/2024

เราเชื่อว่าการได้เห็นและสัมผัสกับธุรกิจจริง จะเพิ่มการเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจได้

ทางสาขาบริหารธุรกิจ จึงพานิสิตชั้น ปี 3 ไปศึกษาดูงาน Marketing Expo 2024 ณ ไบเทค บางนา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรียนรู้ธุรกิจ จากประสบการณ์จริง มีที่หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

#มหาวิทยาลัยบูรพา #เรียนรู้จากประสบการณ์จริง #การตลาด

ใครกำลังเตรียมสมัครงาน หรือต้องการใบประกาศเพื่ออัพเงินเดือน มาทางนี้ ✅👍ม. บูรพา วิทยาเขต จันทบุรี จัดสอบวัดทักษะด้านการใ...
15/02/2024

ใครกำลังเตรียมสมัครงาน หรือต้องการใบประกาศเพื่ออัพเงินเดือน มาทางนี้ ✅

👍ม. บูรพา วิทยาเขต จันทบุรี จัดสอบวัดทักษะด้านการใช้ Ms Word/Excel หากผ่านการทดสอบได้รับใบประกาศจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สมัครสอบได้ที่ https://bit.ly/sstcbuch?r=qr
ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567

05/02/2024

🎯มาร่วมเป็นที่หนึ่งในยุคดิจิตอลกับหลักสูตรอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ที่จะสานฝันทุกอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ สร้างโอกาสที่มากกว่าในการทำงาน จบไปเป็นมืออาชีพใช้ภาษาได้อย่างเพอร์เฟกต์แน่นอน
👩🏻‍💻โดยเรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและการเจรจาที่ไม่เป็นรองใคร และร่วมค้นหาตัวตนในด้านธุรกิจ
🌤️เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
🌤️ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_ebc.php
🪐โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🎯หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก
#มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

🎉เรียนรู้ทุกมิติของธุรกิจ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร ยินดีต้อนรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ม.บูรพา จ...
05/02/2024

🎉เรียนรู้ทุกมิติของธุรกิจ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร ยินดีต้อนรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ม.บูรพา จันทบุรี 🎉
👩🏻‍💻เข้าใจในวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดงานด้านธุรกิจระดับสากล เพื่อช่วยสื่อสารระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ
👩🏻‍💼พร้อมทักษะทางธุรกิจแบบมืออาชีพ ที่หลักสูตรอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะติดอาวุธความรู้ด้านธุรกิจให้กับคุณ ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยทักษะที่สำคัญในโลกยุคใหม่เกี่ยวกับการสื่อสาร ความคิดแบบผู้ประกอบการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างสร้างสรรค์
🙋🏻‍♀️เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
🫶🏻ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_ebc.php
🌤️โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🌤️หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#หลักสูตรอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

04/02/2024

🙋🏻‍♀️ใครอยากเป็นเด็ก #โลจิสติกส์ แต่ยังมีข้อสงสัย ห้ามพลาดคอนเทนต์นี้!
👌🏻มาหาคำตอบก่อนเลือกเรียนจริงในหลักสูตรโลจิสติกส์ เน้นคิด เน้นลงมือทำจริง ให้ความสำคัญตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงเอกสารสำคัญในการนำเข้าและส่งออกครบทุกด้าน
🛳️ได้ลงพื้นที่ ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ เพื่อดูงาน เส้นทางการส่งออกสำคัญ ได้ลงพื้นที่ด้านการค้าชายแดน ในภูมิภาคเศรฐกิจสำคัญของอาเซียน ได้เรียนรู้ระบบการจัดการต่างๆ และลงพื้นที่ในระดับปฏิบัติงานจริง
🚛 เพราะโลจิสติกไม่ใช่แค่เพียงการขนส่ง แต่การขนส่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโลจิสติกส์
👩🏻‍💻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาที่ใช่ คณะในฝัน สามารถสมัครได้เลย
ที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
👩🏻‍💼เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
👩🏻‍💼ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_lbt.php
🪐โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
💫หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

04/02/2024

🚚เพื่อให้ทุกการขนส่งเชื่อมโยงกับหลักการบริหารโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่นี่เราโดดเด่นในด้านภูมิภาคที่สามารถใช้เรียนรู้จากสถานที่จริง ปฎิบัติจริง มีสถิติการส่งออกมากเป็นระดับประเทศ!
👩🏻‍💼สอนตั้งแต่การนำเข้าหรือนำส่งวัตถุดิบต่างๆ เพราะต้องบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณ ระยะเวลา ความคุ้มค่ารวมถึงผลกำไร
🌤️สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาที่ใช่ คณะในฝัน สามารถสมัครได้เลย
ที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
💫เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
✨ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_lbt.php
📌โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

🎉 เพราะโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เพียงการขนส่ง แต่การขนส่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโลจิสติกส์ ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรการจัดการโลจิส...
04/02/2024

🎉 เพราะโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เพียงการขนส่ง แต่การขนส่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโลจิสติกส์ ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ม.บูรพา จันทบุรี 🎉
🎯อัดแน่นด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น ครอบคลุมการเรียนรู้ในส่วนต่างๆ ของกลไกโลจิสติกส์ ได้เปรียบด้านภูมิภาค ได้ลงพื้นที่ ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศของจริง เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อเตรียมรับโลก E-commerce ที่กำลังมาแรง
💸ซึ่งเป็นสาขาที่มีโอกาสได้งานก่อนเรียนจบ ต่อยอดสร้างธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออก หรือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้!
📌เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
📌ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_lbt.php
🎯โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🎯หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน #ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

03/02/2024

✨สาขาบริหารธุรกิจ ม.บูรพา จันทบุรี นั่นปัง! และไม่ธรรมดาอยู่เเล้ว! ในยุคนี้ที่เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง แค่เรียนบริหารธุรกิจแบบเดิมไม่พอ ต้องเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยกว่าเดิมและครอบคลุม
ครบทุกด้านของการบริหาร
🌤️ เน้นปฏิบัติและเกิดผลจริง มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ชอบหรือถนัดทางด้านไหน เรามีมาให้ครบ ไม่ต้องห่วงจบมามีงานทำแน่นอน!!!
🌤️สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาที่ใช่ คณะในฝัน สามารถสมัครได้เลย
ที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
📌เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
📌ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_ba.php
🎯โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🎯หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

03/02/2024

💫ติดปีก ธุรกิจให้ปัง อายุน้อยร้อยล้าน ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป คุณเองก็เป็นได้ ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.บูรพา จันทบุรี
✨ด้วยหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล เสริมสร้างทักษะของนักธุรกิจในยุคนี้ เนื้อหาครอบคลุมรอบด้านทั้งด้านการเงิน และการตลาด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมืออาชีพ มาพัฒนาความคิด พิชิตความสำเร็จทางธุรกิจไปด้วยกันนะคะ
🎯สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาที่ใช่ คณะในฝัน สามารถสมัครได้เลย
ที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
🙋🏻‍♀️เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
🪐 ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_ba.php
📣 โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🎯 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

🎉ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.บูรพา จันทบุรี 🎉💫เรียนรู้ครบทุกด้านของการบริหารและหลักสูตรทันสมัยเพื่อรองรับการเ...
03/02/2024

🎉ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.บูรพา จันทบุรี 🎉
💫เรียนรู้ครบทุกด้านของการบริหารและหลักสูตรทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
🌤️ เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงพร้อมโอกาสต่อยอดในสายอาชีพจากอาจารย์มากประสบการณ์
⛅️ ให้พร้อมทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่ ทันต่อทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกออนไลน์ ออฟไลน์ ทำงานได้จริง กับโจทย์จริงจากภาคธุรกิจตั้งแต่ยังเรียน ที่ บริหารธุรกิจ ม.บูรพา จันทบุรี ให้มากกว่าคำว่าบริหาร

👩🏻‍💻เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
🎯ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_at.php
🎯โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🎯หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#หลักสูตรบริหารธุรกิจ #ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

02/02/2024

💫มายกระดับให้คุณก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
🌤️ จัดเต็มความรู้ที่จะสอนให้คุณ ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดการระบบ ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสามารถออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ Full Stack ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด
⭐️นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คุณได้พัฒนา Mobile Application ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อีกด้วย พร้อมจะพัฒนาทักษะใหม่ๆ ไปด้วยกันหรือยัง สมัครมาเลยที่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ม.บูรพา จันทบุรี
🫶🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนคณะวิชาที่ใช่ สาขาในฝัน สามารถสมัครได้เลย
ที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
📌เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
🎯ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_itds.php
🙋🏻‍♀️โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🫶🏻หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

🪐 หลักสูตรที่กำลังมาแรงสะท้านวงการ AI 🤖🎉 ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ม.บูรพา จันทบุรี 💫 สั...
02/02/2024

🪐 หลักสูตรที่กำลังมาแรงสะท้านวงการ AI 🤖
🎉 ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ม.บูรพา จันทบุรี
💫 สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ และเรียนรู้ซอฟต์แวร์สุดสร้างสรรค์ได้ที่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
🪐เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเบอร์ต้นๆ และสัมผัสประสบการณ์จากการลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพจริงทางด้านสายไอทีในอนาคต
🎯เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
🎯ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_at.php
🙋🏻‍♀️โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
🌍 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล #ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

01/02/2024

✨ จะดีกว่าไหม ถ้าเรามีนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาการเกษตรก้าวหน้า? ลืมการเรียนการเกษตรแบบเดิมๆ ลองมาเรียน สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา จันทบุรี เพราะที่นี่มีหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ก้าวทันยุคทันสมัย เน้นภาคปฏิบัติ มากกว่า ภาคทฤษฎี
🌤️ นอกจากนี้ยังมีห้องปฎิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือครบครัน และเทคโนโลยีสุดล้ำ
เพื่อต่อยอดการก้าวสู่มืออาชีพด้านการเกษตร ที่นี่ที่เดียว สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา จันทบุรี
☘️ สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาที่ใช่ คณะในฝัน สามารถสมัครได้เลย
ที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
🪵 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_at.php
โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

01/02/2024

📣 การเกษตรแบบไม่เหนื่อย ไม่น่าเบื่อกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรเพียงหนึ่งเดียว ที่การันตีว่าล้ำสุดๆ เนื้อหาวิชาที่อัดแน่น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
☘️ ทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน ไม่เป็นรองใคร เน้นภาคปฏิบัติลงพื้นที่จริง เรียนจบมีแนวเสริมสร้างอาชีพอย่างแน่นอน
🪵 สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาที่ใช่ คณะในฝัน สามารถสมัครได้เลยที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
🎯 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_at.php
โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

🎉จุดประกายความสำเร็จเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 🎉สาขาวิชานี้จะช่วยให้คุ...
01/02/2024

🎉จุดประกายความสำเร็จเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 🎉
สาขาวิชานี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในการเกษตรในปัจจุบัน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อปรับปรุงผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสาขาวิชาที่สนุกสนานและท้าทาย คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการฟาร์ม การเพาะปลูก และการประยุกต์ใ้ช้เทคโนโลยี
หากคุณกำลังมองหาสาขาวิชาที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นอาชีพในภาคการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด!
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/sign-up.php
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_at.php
โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ #ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

31/01/2024

⭐️ ถ้าอยากต่อเติมความฝันในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคณะที่ใช่ และเข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุด ต้องหยุดดูคลิปนี้ก่อนน
💢 คลิปวิดิโอแนะนำหลักสูตรวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
📌 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี
TCAS67 รอบ 2 Quata วันที่ 13 ก.พ.-19 เม.ย.2567
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://scia.chanthaburi.buu.ac.th/course.php
โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
#ไม่ว่าคุณเป็นใครให้คุณเลือกเป็นตัวเอง #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #เรียนสนุก #มหาวิทยาลัย #ชีวิตนิสิต #มหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Science&Arts.BUUCHAN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Science&Arts.BUUCHAN:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share