1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง

  • Home
  • 1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง

1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง รับแจ้งเบาะแส ด้านความมั่นคง หน่วยงานเพื่อประชาชน

31/10/2023
23/10/2023

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เเละพนักงานราชการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

#ข่าวกอรมนISOCNews

13/10/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศ์ ‘เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’ นับแต่พระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ทรงได้รักษาคำสัญญาที่มีต่อประชาชนของพระองค์อย่างเหนียวแน่น ด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ มักจะเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค แม้ว่าพื้นที่นั้นจะทุรกันดารเพียงใด พระองค์ก็เสด็จอย่างไม่ย่อท้อ จากการที่ทรงรับรู้ความทุกข์ยากของประชาชนแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การก่อตั้งโครงการพระราชดำริมากมาย เพื่อแก้ปัญหาให้ราษฎรมีกิน มีใช้ มีสุข

จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสิ้น ๕,๑๕๑ โครงการทั่วประเทศไทย โดยนับระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๑,๙๖๐ โครงการ ภาคอีสาน ๑,๒๙๕ โครงการ ภาคกลาง ๘๕๕ โครงการ ภาคใต้ ๙๙๔ โครงการ และอื่นๆ อีก ๔๗ โครงการ

ที่มา : สรุปภาพรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพระราชกรณียกิจได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กปร. (www.rdpbproject.com)

#วันนวมินทรมหาราช
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12/10/2023

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการน้ำของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทุ่มเทกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรงเชื่อมั่นว่าเมื่อใดก็ตามที่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้แก่ราษฎรได้ เมื่อนั้นราษฎรจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องที่ ในรูปแบบการเก็บกักน้ำ การระบายน้ำ การรักษาต้นน้ำลำธาร การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการบรรเทาอุทกภัย

#วันนวมินทรมหาราช
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#พระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการน้ำ

09/10/2023
09/10/2023

มิจฉาชีพต้มตุ๋น หลอกลงทุนออมทอง มีแต่เสียกับเสีย
เตือนภัยนักลงทุนทั้งหลาย ระวังเจอมิจฉาชีพต้มตุ๋น หลอกให้ลงทุนออมทอง แม้จะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ แต่กระบวนการหลอกลวงของมิจฉาชีพก็คล้ายกัน คือ
- อ้างชื่อร้านทองที่น่าเชื่อถือ
- หลอกเหยื่อให้สมัครตัวแทน
- สร้างโปรออมทองราคาดีเพื่อล่อใจกับผลตอบแทนที่จะได้กลับมา
- อ้างจะได้รับผลตอบแทนเดือนละ 1 ครั้ง
- ทอง 1 สลึง จะได้รับค่าตอบแทน 100 บาท
- ให้หาสมาชิกเพิ่ม
- แรก ๆ ทำทีส่งมอบทองที่ออม และให้ค่าตอบแทนจริง
- หลังจากนั้นถึงเวลานัดมอบทองที่ออมครบระยะเวลา มิจฉาชีพกลับไม่ยอมส่งมอบทองให้ และไม่สามารถติดต่อได้
พึงระวังให้ดี ไม่ควรหลงเชื่อใครง่าย ๆ และมีสติอยู่เสมอ
ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #มิจฉาชีพ #ต้มตุ๋น #หลอกลงทุนออมทอง

08/10/2023

🙏ทรงพระเจริญ
วันคล้ายวันประสูติ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรเเล้วเเต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

#ข่าวกอรมนISOCNews

28/09/2023

28 กันยายน
วันพระราชทานธงชาติไทย

เพื่อระลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทย และน้อมรำลึกถึง “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ โดยมีสาระสำคัญ คือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สืบมาจนถึงปัจจุบัน

❤️🤍💙🤍❤️ ❤️🤍💙🤍❤️❤️🤍💙🤍❤️

#วันพระราชทานธงชาติไทย #ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

28/09/2023
28/09/2023

🇹🇭วันธงชาติไทย 28 กันยายน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ ๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยวันที่ 28 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

#ข่าวกอรมนISOCNews

26/09/2023

📌วารสารข่าว กอ.รมน. ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
https://mass-isoc.isoc.go.th/01/wp-content/uploads/2023/09/กอ.รมน.-กันยา-66.pdf

#ข่าวกอรมนISOCNews

19/09/2023

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ ศาลหลักเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทําความดีด้วยใจ

19/09/2023
06/09/2023

" ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาถวายสัตย์ฯ ในวันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกัน เพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้ว หลายคนก็ยังไม่เคยรู้จัก จะได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศ ก็ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจ กำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่า ท่านมีความตั้งใจดีทุกคน มีศรัทธาทุกคน ก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่ "

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชดำรัสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด

11/08/2023

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่ ประจำปี 2566 ความว่า

"รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม
อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก"

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

#วันแม่แห่งชาติ
#คำขวัญวันแม่แห่งชาติ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

02/08/2023

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง โดย วันเข้าพรรษา 2566 ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8

#ข่าวกอรมนISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

27/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจพระลาน

27/07/2023

๒๗ กรกฎาคม

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

🙏🏻น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย 🙏🏻
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองอำนวยการรรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

#เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

27/07/2023

โอนทิพย์ สลิปปลอมที่แม่ค้าออนไลน์ควรระวัง
วิธีสังเกตสลิป
1. สังเกตความชัด และรูปแบบตัวอักษร : จุดที่ควรสังเกต คือ ชื่อผู้รับโอน วัน-เวลาที่โอน และจำนวนเงิน รูปแบบของตัวอักษร ความหนาบาง เพราะมิจฉาชีพมักแก้ไขข้อมูลเหล่านี้มาหลอกแม่ค้าออนไลน์
2. สแกน QR Code ในสลิปการโอนเงิน : ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ให้ตรงกับข้อมูลในสลิป เช่น ชื่อผู้โอน หรือวัน-เวลาในการโอนเงิน ถ้าข้อมูลไม่ตรงกัน ให้สันนิษฐานได้เลยว่าสลิปนั้นเป็นของปลอม
3. ใช้บริการแจ้งเตือนของธนาคาร : มีให้เลือกใช้บริการหลายช่องทาง เช่น SMS , Line และ Email เมื่อมีเงินเข้าบัญชีจะมีการแจ้งเตือน "ว่าได้รับเงินเข้า" ซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายในการตรวจสอบและมีให้บริการทุกธนาคาร
4. ใช้ระบบจัดการร้านค้าช่วยเช็กสลิป : เหมาะกับร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวนครั้งการโอนเงินจำนวนมากต่อวัน
ที่มา : กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โอนทิพย์ #หลอกโอน #แม่ค้าออนไลน์

27/07/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ในทุกสภาวการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นในพระพระราชปณิธานสืบสาน รักษาและต่อยอดตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ที่ได้สร้างประโยชน์ให้ประชาชนมาอย่างยาวนาน มีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาก็ทรงให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขให้ได้ใช้งานได้ตามปกติหรือนำมาขยายผลพัฒนาให้ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น และในยามที่ประชาชนได้รับพิบัติภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือทั้งในรูปแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี หรือถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการดับทุกข์ในเบื้องต้นของประชาชนอย่างทันต่อสถานการณ์ และทรงรับโครงการที่ประชาชนของพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (ฏีกา) ที่แพร่กระจายสร้างความชุ่มชื้นดับความทุกข์ของประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงต่อทุกสถานการณ์

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด

25/07/2023

เล็งใช้กฎหมายควบคุม “โรคไข้เลือดออก” หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 5,000 ราย
สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 5,000 ราย ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีเกือบ 40,000 ราย
กรมควบคุมโรค เผยว่าจำนวนดังกล่าวใกล้เคียงกับจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการระบาดครั้งล่าสุดในปี 62 ที่พบผู้ป่วยทั้งปีกว่า 70,000 รายและเสียชีวิตกว่า 70 ราย
ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมการแพทย์ มาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต
สำหรับ “ภาวะใกล้วิกฤต” ตอนนี้ได้ประสานขอความร่วมมือเพิ่มจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อระดมกำลังในการต่อสู้กับโรคไข้เลือดออก
หากมีจำนวนผู้ป่วยสูงและต่อเนื่อง ก็จำเป็นต้องใช้อำนาจทางกฎหมาย ตามที่ระบุในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการประกาศสถานที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ เพื่อให้ “อำนาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” ในการดำเนินการตามมาตรา 34
ทั้งนี้ มาตรา 34 (8) จะทำให้ทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่สามารถเข้าไปในบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม สถานที่หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้ทันที
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เจ้าของสถานที่ต้อง “กำจัดลูกน้ำยุงลายและแก้ไขสภาพแวดล้อม” เช่น กำจัดขยะ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น

ที่มา ไทยคู่ฟ้า

25/07/2023

ในหลวง ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความสนพระราชหฤทัยด้านกิจการทหารและด้านการบิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร โดยทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘ พระองค์ทรงมุ่งมั่น ทุ่มเท พระวรกายอย่างเต็มพระราชกำลังและทรงเป็นแบบอย่างที่ดี จนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า "บรมครูทางการทหาร" พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกแห่งพระราชวงศ์จักรี ทรงมีความชำนาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่าง ๆ ทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินแก่นักบินกองทัพอากาศจนทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายกิตติบัตรครูฝึกการบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง

พระราชกรณียกิจด้านการทหารที่รักษาความมั่นคงของประเทศ พระองค์ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบ ในการต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้าน จังหวัดตราด อีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีการด้านทหาร อาทิ วันราชวัลลภ เป็นต้น

#ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด
#พระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน

19/07/2023

🚨บช.น.ประกาศห้าม ชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา

ทั้งนี้ กำหนดให้ พื้นที่ถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ฝั่งสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 710 ตร.ม. เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ

มีผลตั้งแต่ วันที่ 18 ก.ค. 66 เวลา 06.00 น. ถึง 21 ก.ค.66 เวลา 24.00 น.

🔔จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน🔔

ข้อมูล : กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau
---------------------------------------------
ที่มา : เพจ กรมประชาสัมพันธ์
#ข่าวกอรมนISOCNews

19/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้แล้ว ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ในเร็ว ๆ นี้

#นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา
#สมาธิเสบียงบุญ

17/07/2023

🖤 #สดุดีทหารกล้า ้าที่ยอมสละทั้งชีวิต🇹🇭🪖🖤

🙏 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ อาสาสมัครทหารพราน วันชัย มุทาสุขไพศาล เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ในพื้นที่ บ้านอูแบ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566)

#สดุดีทหารกล้าชายแดนใต้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share