Clicky

กรมทหารราบที่ 25

 • Home
 • กรมทหารราบที่ 25

กรมทหารราบที่ 25 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี

นำเสนอข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทัพบก และ กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี

Operating as usual

19/03/2023

💂🏻‍♀️🌈ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมลาดตระเวนทางน้ำ คุมเข้มตามแนวชายแดนในพื้นที่ทางทะเล ในภารกิจสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

🎖เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4109 และ ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 2521 โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัจจุบันในห้วงเวลา พร้อมได้พูดคุยเน้นย้ำในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และการปฎิบัติงานตามพันธกิจ 3 ประการของศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก พร้อมทั้งได้ร่วมลาดตระเวนทางน้ำในการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุขสำราญ และผู้นำชุมชนในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฏหมาย ตามแนวคลองบางบอน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยตรวจสอบตามเกาะเเก่ง ท่าเรือ ท่าข้าม ที่ลุยข้าม เเละกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งคาดว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายหลบซ่อน เเละพื้นที่ดังกล่าวเคยมีการลักลอบขนแรงงาน และการจำหน่ายยาเสพติด โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยมีการเฝ้าระวังมากขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเล มีชายฝั่งคลองหลายสายง่ายต่อการกระทำผิด รวมถึงเพิ่มงานข่าวเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยับยั้งและสกัดกั้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งช่วงนี้ให้เฝ้าระวังการขนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวมุสลิม รัฐยะไข่ รัฐอารากัน(โรฮีนจา) ซึ่งอาจมีการเคลื่อนเข้าไปยังประเทศที่สาม โดยใช้พื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยเป็นทางผ่าน ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

🎗ซึ่งทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี จะมีการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีทั้งนายหน้าชาวไทย และชาวต่างชาติร่วมมือกันแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน ที่พยายามจะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการนำพาสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดที่จะเข้ามาในจังหวัดระนอง และพื้นที่ตอนในของประเทศไทยอีกด้วย

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

💂🏻‍♀️🌈ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมลาดตระเวนทางน้ำ คุมเข้มตามแนวชายแดนในพื้นที่ทางทะเล ในภารกิจสกัดกั้นการทำผ...
19/03/2023

💂🏻‍♀️🌈ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมลาดตระเวนทางน้ำ คุมเข้มตามแนวชายแดนในพื้นที่ทางทะเล ในภารกิจสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

🎖เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4109 และ ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 2521 โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัจจุบันในห้วงเวลา พร้อมได้พูดคุยเน้นย้ำในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และการปฎิบัติงานตามพันธกิจ 3 ประการของศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก พร้อมทั้งได้ร่วมลาดตระเวนทางน้ำในการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุขสำราญ และผู้นำชุมชนในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฏหมาย ตามแนวคลองบางบอน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยตรวจสอบตามเกาะเเก่ง ท่าเรือ ท่าข้าม ที่ลุยข้าม เเละกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งคาดว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายหลบซ่อน เเละพื้นที่ดังกล่าวเคยมีการลักลอบขนแรงงาน และการจำหน่ายยาเสพติด โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยมีการเฝ้าระวังมากขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเล มีชายฝั่งคลองหลายสายง่ายต่อการกระทำผิด รวมถึงเพิ่มงานข่าวเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยับยั้งและสกัดกั้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งช่วงนี้ให้เฝ้าระวังการขนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวมุสลิม รัฐยะไข่ รัฐอารากัน(โรฮีนจา) ซึ่งอาจมีการเคลื่อนเข้าไปยังประเทศที่สาม โดยใช้พื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยเป็นทางผ่าน ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

🎗ซึ่งทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี จะมีการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีทั้งนายหน้าชาวไทย และชาวต่างชาติร่วมมือกันแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน ที่พยายามจะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการนำพาสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดที่จะเข้ามาในจังหวัดระนอง และพื้นที่ตอนในของประเทศไทยอีกด้วย

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

🏅ร.25วันที่ 16 มี.ค. 66🌿ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 ร่วมกับ ศปอ.ทบ.4 ได้ฝึกอบรม คณะนักเรียน ร.ร.เทพมิตรศึกษา อ.เมือง...
19/03/2023

🏅ร.25
วันที่ 16 มี.ค. 66
🌿ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 ร่วมกับ ศปอ.ทบ.4 ได้ฝึกอบรม คณะนักเรียน ร.ร.เทพมิตรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อบรม 5 ฐาน การเรียนรู้ และขุดคลองไส้ไก่และได้ร่วมกันพัฒนาจุดเช็คอินบึงบัวสายชวนมอง บัวกระด้งสามสี 💂🏻‍♀️🌈
#กองทัพภาคที่4

🏅ร.25 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง "  🌟 เมื่อ​ 17 มี.ค. 66 เวลา 1400 พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ....
19/03/2023

🏅ร.25 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง "
🌟 เมื่อ​ 17 มี.ค. 66 เวลา 1400 พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ.ร.25 มอบหมายให้ ร.ท.ศุภเชษฐ์ หิตา รรก.ฝกร.ร.25 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง " ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยทหารภายในค่าย หน่วยภาคีที่ให้การสนับสนุน และส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี พล.ต. ทวนทอง ทองสุภา ผบ.มทบ.45 เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามฝึก ร.25 พัน.3🏅

ทภ.4สม.ทบ. สาขา ร.25💂🏻‍♀️🌈เมื่อ 18 มี.ค. 66 เวลา 0900 คุณนิสากร บุญเรืองขาว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.25 จัดสมาชิก...
19/03/2023

ทภ.4
สม.ทบ. สาขา ร.25
💂🏻‍♀️🌈เมื่อ 18 มี.ค. 66 เวลา 0900 คุณนิสากร บุญเรืองขาว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.25 จัดสมาชิกแม่บ้าน ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แก่คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จว. สุราษฎร์ธานี ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมศูนย์ ฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อไปพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา ต่อไป ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี 🌿

💂🏻‍♀️🌈 เมื่อ 17 มี.ค. 66, 0830 ฝ่ายยุทธการ ร.25 ดำเนินการฝึกทบทวนท่ามือเปล่าพระราชทาน ให้กับกำลังพลของหน่วย ประกอบด้วย ...
17/03/2023

💂🏻‍♀️🌈 เมื่อ 17 มี.ค. 66, 0830 ฝ่ายยุทธการ ร.25 ดำเนินการฝึกทบทวนท่ามือเปล่าพระราชทาน ให้กับกำลังพลของหน่วย ประกอบด้วย
- ท่าตรง
- พักตามระเบียบ
- ท่าเคารพ
- ท่าหันอยู่กับที่
- ท่าถอดหมวก และสวมหมวก💂🏻‍♀️🌈

💂🏻‍♀️🌈“ร.๒๕ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”💂🏻‍♀️🌈อศจ.ร.๒๕ กราบนิมนต์พระภิกษุจากวัดวิภาวดีกาญจ...
17/03/2023

💂🏻‍♀️🌈“ร.๒๕ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”💂🏻‍♀️🌈
อศจ.ร.๒๕
กราบนิมนต์พระภิกษุจากวัดวิภาวดีกาญจนา มารับบิณฑบาต ณ บ้านพักผู้บังคับบัญชา,
บ้านพักนายทหาร,บ้านพักนายสิบ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตร
เช้าวันศุกร์ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
17/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

16/03/2023

💂🏻‍♀️🌈 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับคณะ ผู้ช่วยหัวหน้าที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยแบบบูรณาการและตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง

🎖เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับ พลโทนิพนธ์ พินสุวรรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ในการบูรณาการ และตรวจภูมิประเทศตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ทางด้านจังหวัดระนอง โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมพูดคุย หารือในงานป้องกันชายแดน เเละการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ที่มีผลกระทบต่องานความมั่นคง ในการนี้ทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่ อ. กระบุรี จ.ระนอง โดยได้พบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 2521 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในห้วงเวลา รวมทั้งได้ศึกษาภูมิประเทศตามเเนวชายแดน ไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง เพื่อใช้ประกอบในการวางแผน เตรียมการ เเละการปฎิบัติงานของหน่วยในโอกาสต่อไป

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

💂🏻‍♀️🌈 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับคณะ ผู้ช่วยหัวหน้าที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ในโอกาสเดินทางตรวจเ...
16/03/2023

💂🏻‍♀️🌈 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับคณะ ผู้ช่วยหัวหน้าที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยแบบบูรณาการและตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง

🎖เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับ พลโทนิพนธ์ พินสุวรรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ในการบูรณาการ และตรวจภูมิประเทศตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ ทางด้านจังหวัดระนอง โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมพูดคุย หารือในงานป้องกันชายแดน เเละการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ที่มีผลกระทบต่องานความมั่นคง ในการนี้ทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่ อ. กระบุรี จ.ระนอง โดยได้พบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 2521 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในห้วงเวลา รวมทั้งได้ศึกษาภูมิประเทศตามเเนวชายแดน ไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง เพื่อใช้ประกอบในการวางแผน เตรียมการ เเละการปฎิบัติงานของหน่วยในโอกาสต่อไป

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

🏅ร.25 ขอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ด้านกิจการพลเรือน ---------------------------------  🚗 เมื่อ​ 16 มี.ค....
16/03/2023

🏅ร.25 ขอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ด้านกิจการพลเรือน
---------------------------------
🚗 เมื่อ​ 16 มี.ค. 66 ร.25 จัดกำลังพลทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ เข้ารับฟังการแนะแนวตำแหน่งงานต่างๆที่เปิดรับสมัครจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณ์ จำกัด (CP) เนื่องจากกองทัพบกจับมือกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณ์ จำกัด เพื่อจัดหางานให้น้องทหารกองประจำการณ์ ที่กำลังจะปลดประจำการ ประจำปี 66 🌟🌿

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
16/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
15/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

💂🏻‍♀️🌈 ลงพื้นที่ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามเเนวชายเเดน พร้อมเน้นย้ำเพิ่มความถ...
15/03/2023

💂🏻‍♀️🌈 ลงพื้นที่ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามเเนวชายเเดน พร้อมเน้นย้ำเพิ่มความถี่การลาดตระเวนคุมเข้มในพื้นที่เพื่อป้องกันภัยคุมคามทุกรูปแบบ

🎖เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 ซึ่งปฎิบัติงานในพื้นที่เนิน 491 บ.ช่องหินดาษ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในห้วงเวลารวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่าน และเน้นย้ำงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและตามพันธกิจหลักของหน่วย เพ่งเล็งการเฝ้าตรวจ เเละป้องกันชายแดน รวมทั้งการสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย ทั้งในด้านการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว การขนสินค้าทางการเกษตรหนีภาษี ด้านปัญหายาเสพติด รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายด้านอื่นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายงานข่าวในพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายในการวางแผนทางยุทธวิธีในการสกัดกั้นติดตามจับกุมอย่างเด็ดขาด โดยให้เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวน การตรวจสอบตามช่องทางตามธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการใช้เครื่องกีดขวางในการปิดกั้นพื้นที่ในการเข้า-ออกอันไม่พึงประสงค์ ต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของหน่วยให้มีความพร้อม ดำรงการติดต่อสื่อสารให้ได้ตลอดเวลา เเละที่สำคัญให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ห้ามประชาชนในพื้นที่ข้ามเข้าไปในประเทศเมียนมาโดยเด็ดขาด ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

🏅 ร.25 🌿 พัฒนาปรับปรุง ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร🌟  วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖   - ดำเนินการเขียนป้ายจุดเรียนรู้ภายในศูนย์เกษ...
15/03/2023

🏅 ร.25
🌿 พัฒนาปรับปรุง ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร
🌟 วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖
- ดำเนินการเขียนป้ายจุดเรียนรู้ภายในศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
- สร้างแปลงเตรียมปลูกผัก
- ถอนหญ้าทำความสะอาดบริเวณโรงเพาะชำ
✨🌿

🏅 ฝอศจ.ร.25 🌟 🌈 วันที่ 15 มี.ค. 66 🏅 ผบ.ร.25 มอบหมายให้ พ.ต.สนิท คิดอยู่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ลานธรรมะ ค่า...
15/03/2023

🏅 ฝอศจ.ร.25 🌟
🌈 วันที่ 15 มี.ค. 66
🏅 ผบ.ร.25 มอบหมายให้ พ.ต.สนิท คิดอยู่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ลานธรรมะ ค่ายวิภาวดีรังสิต โดยมีกำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายวิภาวดีรังสิตเข้าร่วมกิจกรรม 🌟🌿
#กรมทหารราบที่25

15/03/2023

🌈#โครงการจิตอาสาพระราชทาน #โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง #การพัฒนาและฟื้นฟูแหลงน้ำ 🎖กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25

#กองทัพภาคที่4
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

15/03/2023

"เงินถุงแดง...ให้เก็บไว้ไถ่บ้านเมือง"
🙏 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
💰เงินถุงแดง คือ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ได้จากการค้าสำเภาในรัชกาลที่ 3 ทรงเก็บหอมรอมริบไว้ โดยเก็บใส่ "ถุงผ้าสีแดง" ไว้ข้างที่พระแท่นบรรทม
#ทรงพระเจริญ

#กองทัพภาคที่4
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
14/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

ร.25 สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
14/03/2023

ร.25 สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️

เมื่อ 14 มีนาคม 2566 เวลา 0830 พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ.ร.25 มอบหมายให้กำลังพลของหน่วยน้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
📌 โดยอันเชิญบทสวด “โพชฌังคปริตร” ร่วมอธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ณ บก.ร.25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
13/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

💂🏻‍♀️🌈 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ที่ยังคงตรึงกำลังด้วยความเข้มแข็งตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมร่วมลาดตระเวนเพื...
12/03/2023

💂🏻‍♀️🌈 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ที่ยังคงตรึงกำลังด้วยความเข้มแข็งตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมร่วมลาดตระเวนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

🎖เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4104 และ ชุดปฏิบัติการบ้านในกรัง ซึ่งปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ บ.ในกรัง อ.กระบุรี จ.ระนอง ในการเฝ้าตรวจ และป้องกันชายแดน ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักโดยตรงโดยเน้นย้ำนโยบายรวมถึงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความตั้งใจ มุ่งมั่นทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจ อย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อ เน้นย้ำเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติ ท่าข้าม ที่ลุยข้าม ในพื้นที่ รวมไปถึงการลาดตระเวนหาข่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลและการจัดทำแผนป้องกันหากเกิดเหตุซ้ำ รวมทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อป้องกันการเข้า-ออก ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเอง ทั้งนี้ยังได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความเข้มแข็งตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เเละร่วมลาดตระเวนร่วมกับชุดปฎิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาพื้นที่ชายแดนต่อไป โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย-เมียนมา ร่วมในการปฎิบัติภารกิจ

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
12/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
11/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กรมทหารราบที่ 25's post
11/03/2023

Photos from กรมทหารราบที่ 25's post

💂🏻‍♀️🌈 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ชายเเดนไทย-เมียนมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงคุมเข้ม ตรึงกำลังปฏิบัติงานด้วยความเข้มแ...
11/03/2023

💂🏻‍♀️🌈 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ชายเเดนไทย-เมียนมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงคุมเข้ม ตรึงกำลังปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งตลอด 24 ชั่วโมง

🎖เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดน ไทย -เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของ กำลังพลหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 25 โดยได้เน้นย้ำนโยบายรวมถึงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและได้ทดสอบความพร้อมของกำลังพล ก่อนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อมาได้พบปะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ซึ่งสนธิกำลังกับชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4105 เข้าควบคุมในพื้นที่ช่องเจ้าจอก บ.น้ำทุ่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง รวมทั้งท่าข้าม ที่ลุยข้าม ช่องทางตามธรรมชาติ ซึ่งหน่วยยังคงลาดตระเวนคุมเข้ม เเละตรึงกำลังเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความสงบตามแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่มีทิศทางที่ดีขึ้นมาก กองกำลังของทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีการปะทะกันมาหลายวันแล้ว เเต่ยังคงประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนชาวไทยผ่านเข้า-ออก ไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

🎗จากนั้นเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4106 ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ บ.ทับหลี อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและเน้นย้ำงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและตามพันธกิจหลัก 3 ประการของศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก รวมทั้งการสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ทั้งในด้านการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว การขนสินค้าทางการเกษตรหนีภาษี ด้านปัญหายาเสพติด รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายด้านอื่นๆ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจ อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายงานข่าวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อกำหนดเป้าหมายในการวางแผนทางยุทธวิธีในการสกัดกั้น จับกุมอย่างเด็ดขาด ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

📍กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการ ในตำแหน่งงานพ...
11/03/2023

📍กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการ ในตำแหน่งงานพื้นที่ภาคใต้

✅เปิดรับสมัครจำนวน 1,851 ตำแหน่ง
✅สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.jobforthaiarmy.com หรือคิวอาร์โค้ด

#กองทัพภาคที่4
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
11/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

💂🏻‍♀️🌈กรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับชุดตรวจพิเศษกองทัพภาคที่ 4 ในโอกาสรับตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารภายในค่ายวิภาวดีรังสิต...
10/03/2023

💂🏻‍♀️🌈กรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับชุดตรวจพิเศษกองทัพภาคที่ 4 ในโอกาสรับตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารภายในค่ายวิภาวดีรังสิต

🎖เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ให้การต้อนรับ พันเอกสุมน บุรัมพฤกษ์ หัวหน้าชุดตรวจพิเศษ กองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารภายในค่ายวิภาวดีรังสิต ของกรมทหารราบที่ 25 โดยได้ตรวจในเรื่อง การตรวจสวัสดิการภายในหน่วย ตรวจประตูค่ายและกองรักษาการณ์ ตรวจอาวุธประจำกายและพบปะกำลังพล รวมถึงการตรวจภายในกองทุนชุมชนกองทัพบก โดยคณะผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจกิจการทั่วไปของกองทัพบก และปฎิบัติตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

#กรมทหารราบที่ 25

ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25  📌 ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน - เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๖  ให้การต้อนรับ คณะครูและ นักเรี...
10/03/2023

ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25
📌 ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน
- เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๖
ให้การต้อนรับ คณะครูและ นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมศูนย์ ฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต ให้กับเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรและ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ๕ ฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งเดินชมสวนศึกษาธรรมชาติ เยี่ยมชม จุดเช็คอินและ ขว้างระเบิดจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป
- ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.25 ค่ายวิภาวดีรังสิต ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
10/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

10/03/2023

🎉 เชิญชวนน้องๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก กันนะครับ

👉 วันนี้พี่ภูมิใจ ก้าวต่อไปอยากให้น้องๆ ได้สัมผัสความประทับใจ และเดินตามความฝันของลูกผู้ชาย สู่การเป็นรั้วของชาติ

10/03/2023

📍กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการ ในตำแหน่งงานพื้นที่ภาคใต้

✅เปิดรับสมัครจำนวน 1,851 ตำแหน่ง
✅สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.jobforthaiarmy.com หรือคิวอาร์โค้ด

#กองทัพภาคที่4
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

09/03/2023

🌈ครบรอบ 45 ปี ราชาแห่งสนามรบ วันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

🎖เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่25
เดินทางร่วมพิธีทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ครบรอบปีที่ 45 จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกปองเชษฐ์ พูนช่วย ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5 และกำลังภายในหน่วยร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

#กรมทหารราบที่25

🌈ครบรอบ 45 ปี ราชาแห่งสนามรบ วันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5🎖เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคั...
09/03/2023

🌈ครบรอบ 45 ปี ราชาแห่งสนามรบ วันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

🎖เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่25
เดินทางร่วมพิธีทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ครบรอบปีที่ 45 จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกปองเชษฐ์ พูนช่วย ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5 และกำลังภายในหน่วยร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

#กรมทหารราบที่25

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
09/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
09/03/2023

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Address


Telephone

+6677273284

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กรมทหารราบที่ 25 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to กรมทหารราบที่ 25:

Videos

Comments

💂🏻‍♀️🌈”ยิ่งฝึกยิ่งพร้อม ยิ่งซ้อมยิ่งชำนาญ” กรมทหารราบที่ 25 ฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.

🎖เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 มอบหมายให้ พันเอก ศุภชัย สงสังข์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยเป็นกองร้อย ในการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด 120 มม. (ค.120 มม.) ของ หมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 25 จำนวน 2 หมู่ โดยทำการฝึกยิงการใช้ลูกระเบิดยิงแบบควัน และลูกระเบิดยิงแบบสังหาร การฝึกการแก้ไขเหตุติดขัดในขณะยิง พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีแบบใหม่มาร่วมประกอบการฝึก ทั้งนี้ในการปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

🚨โดยคุณลักษณะทั่วไป ของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เป็นอาวุธที่มีลำกล้องเรียบ ไม่มีเกลียวภายในลำกล้อง บรรจุกระสุนทางปากลำกล้อง ทำการยิงทีละนัด สามารถทำการยิงได้ทั้งวิธีปล่อยยิง (DROPFIRE) และวิธีลั่นไก (TRIGGER) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการยิง เครื่องยิงลูกระเบิดแบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญที่สามารถ ถอดแยกได้ 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชุดลำกล้อง, ชุดขาหยั่งและชุดฐานรับลำกล้อง

#กรมทหารราบที่25
💂🏻‍♀️🌈”ยิ่งฝึกยิ่งพร้อม ยิ่งซ้อมยิ่งชำนาญ” กรมทหารราบที่ 25 ฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.

🎖เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 มอบหมายให้ พันเอก ศุภชัย สงสังข์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยเป็นกองร้อย ในการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด 120 มม. (ค.120 มม.) ของ หมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 25 จำนวน 2 หมู่ โดยทำการฝึกยิงการใช้ลูกระเบิดยิงแบบควัน และลูกระเบิดยิงแบบสังหาร การฝึกการแก้ไขเหตุติดขัดในขณะยิง พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีแบบใหม่มาร่วมประกอบการฝึก ทั้งนี้ในการปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

🚨โดยคุณลักษณะทั่วไป ของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เป็นอาวุธที่มีลำกล้องเรียบ ไม่มีเกลียวภายในลำกล้อง บรรจุกระสุนทางปากลำกล้อง ทำการยิงทีละนัด สามารถทำการยิงได้ทั้งวิธีปล่อยยิง (DROPFIRE) และวิธีลั่นไก (TRIGGER) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการยิง เครื่องยิงลูกระเบิดแบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญที่สามารถ ถอดแยกได้ 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชุดลำกล้อง, ชุดขาหยั่งและชุดฐานรับลำกล้อง

#กรมทหารราบที่25
📺 ฉก.ร.25 ขับเคลื่อนโครงการ “ จักรยาน สานฝันปันสุข”พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มเเป้น จ.ระนอง สร้างแรงบันดาลใจ ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

ประชาสัมพันธ์ในรายการ We’re Soldiers ทาง ททบ.5
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25
💂🏻‍♀️🌈 “ยามศึกเราพร้อมรบ ยามสงบเราพร้อมฝึก” ผบ.ร.25 ตรวจสภาพความพร้อมรบในการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย เน้นย้ำกำลังพลต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ

🎖เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ที่ เดินทางมาเป็นประธาน ตรวจสภาพความพร้อมรบในการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกรมทหารราบที่ 25 ณ ศาลารัตนรังสรรค์ ค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือติดต่อสื่อสารของหน่วย รวมถึงความรู้ และความต่อเนื่องในการปฎิบัติภารกิจทางยุทธวิธี

✅ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมรบนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ที่ได้กำหนดให้ทุกหน่วยมีการจัดระเบียบ กำลังพล อาวุธ และยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการรองรับภารกิจตามสถานการณ์ในทุกรูปแบบ และ ทุกมิติ ที่อาจจะเกิดขึ้น และ เป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ในด้านความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติทั้งในงานการฝึก และการปฏิบัติงานจริงในสภาวการณ์ต่าง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้มีการปรับปรุง และ พัฒนาศักยภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#กรมทหารราบที่25
💂🏻‍♀️🌈 “ยามศึกเราพร้อมรบ ยามสงบเราพร้อมฝึก” ผบ.ร.25 ตรวจสภาพความพร้อมรบในการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย เน้นย้ำกำลังพลต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ

🎖เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ที่ เดินทางมาเป็นประธาน ตรวจสภาพความพร้อมรบในการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกรมทหารราบที่ 25 ณ ศาลารัตนรังสรรค์ ค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือติดต่อสื่อสารของหน่วย รวมถึงความรู้ และความต่อเนื่องในการปฎิบัติภารกิจทางยุทธวิธี

✅ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมรบนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ที่ได้กำหนดให้ทุกหน่วยมีการจัดระเบียบ กำลังพล อาวุธ และยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการรองรับภารกิจตามสถานการณ์ในทุกรูปแบบ และ ทุกมิติ ที่อาจจะเกิดขึ้น และ เป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ในด้านความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติทั้งในงานการฝึก และการปฏิบัติงานจริงในสภาวการณ์ต่าง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้มีการปรับปรุง และ พัฒนาศักยภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#กรมทหารราบที่25
💂🌈 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ขับเคลื่อนโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา สร้างฝัน เติมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก🚲

🎖เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เป็นประธานในการมอบจักรยานตามโครงการ”จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ส่งต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต โดยปัจจุบันโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 158 คน นักเรียนชาย 80 คน นักเรียนหญิง 78 คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 13 คน โดยข้อจำกัดของโรงเรียน สภาพเศรษฐกิจชุมชนครอบครัวของนักเรียน ห่างไกลจากตัวเมือง ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ทำให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ทั้งทางด้านอุปกรณ์การเรียนและการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่พื้นฐานทางการศึกษาไม่เพียงพอ

✅ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้กล่าวมอบความห่วงใย การส่งเสริมการศึกษาของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสัมแป้น พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา หน้ากากอนามัยและทุนการศึกษาอีกทั้งให้โอวาทแก่น้องๆนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป

💂🏻‍♀️ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก ที่มีดำริมอบจักรยาน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ห่างไกลจากเขตเมือง ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่เดินทางมาศึกษาด้วยความยากลำบาก เพื่อให้มีความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นสิ่งที่กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญและพร้อมให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพที่หน่วยทหารในกองทัพบกสามารถทำได้ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ดูแลและช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ตลอดจนพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด น้อง ๆ นักเรียนได้รับจักรยานไปในวันนี้ ขอให้นำจักรยานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันดูแลรักษาให้ดี เพื่อให้รุ่นหลัง ๆ ได้มีจักรยานไว้ใช้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

#จักรยานสานฝันปันสุข
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25
💂🌈 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ขับเคลื่อนโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา สร้างฝัน เติมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก🚲

🎖เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เป็นประธานในการมอบจักรยานตามโครงการ”จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ส่งต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต โดยปัจจุบันโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 158 คน นักเรียนชาย 80 คน นักเรียนหญิง 78 คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 13 คน โดยข้อจำกัดของโรงเรียน สภาพเศรษฐกิจชุมชนครอบครัวของนักเรียน ห่างไกลจากตัวเมือง ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ทำให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ทั้งทางด้านอุปกรณ์การเรียนและการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่พื้นฐานทางการศึกษาไม่เพียงพอ

✅ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้กล่าวมอบความห่วงใย การส่งเสริมการศึกษาของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสัมแป้น พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา หน้ากากอนามัยและทุนการศึกษาอีกทั้งให้โอวาทแก่น้องๆนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป

💂🏻‍♀️ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก ที่มีดำริมอบจักรยาน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ห่างไกลจากเขตเมือง ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่เดินทางมาศึกษาด้วยความยากลำบาก เพื่อให้มีความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นสิ่งที่กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญและพร้อมให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพที่หน่วยทหารในกองทัพบกสามารถทำได้ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ดูแลและช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ตลอดจนพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด น้อง ๆ นักเรียนได้รับจักรยานไปในวันนี้ ขอให้นำจักรยานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันดูแลรักษาให้ดี เพื่อให้รุ่นหลัง ๆ ได้มีจักรยานไว้ใช้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

#จักรยานสานฝันปันสุข
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25
💂‍♂️🌈ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4107,จุดตรวจบ้านในวง ร้อย.ร.2521 และจุดตรวจทุ่งตาพล ร้อย.ร.2521 เน้นย้ำการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จ.ระนอง

🎖เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4107 และ จุดตรวจบ้านในวง ร้อย.ร.2521 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ในภารกิจสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่ของ อ.ละอุ่นจ.ระนอง เเละได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน พูดคุยข้อเสนอแนะในการทำงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป
🚗🚗 จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของ จุดตรวจทุ่งตาพล ร้อย.ร.2521 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง มอบนโยบายในการทำงาน รวมทั้งต้องมีมารยาทในการปฎิบัติหน้าที่ เนื่องจากต้องพบเจอกับประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านจุดตรวจอยู่ตลอดเวลา

✅ โดย ผู้บังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้นำนโยบายข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี เน้นย้ำแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดการกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดนในทุกมิติ ห้ามกำลังพลยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่รวมถึงการจัดระบบด้านการข่าว กำหนดเป้าหมาย มีการพลิกแพลงการทำงานอยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในการทำงาน อีกทั้งงานด้านมวลชน ต้องเข้าถึงประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ ตลอดจนการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี และยาเสพติด เเละที่สำคัญให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ขณะเดียวกันขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดซึ่งอาจนำมาซึ่งปัญหาการลดทอนความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป🚤🚤

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25