Bangnamchiew เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว

 • Home
 • Bangnamchiew เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว

Bangnamchiew เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลบางน้ำเช?

✨️✨️ วันที่ 13 เมษายน 2567 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดกุฎีทอง ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ...
09/04/2024

✨️✨️ วันที่ 13 เมษายน 2567 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดกุฎีทอง ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

#พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

วันที่ 4 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด ✅️ บริเวณวัดกุฎีทอง ✅️ ต...
05/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด
✅️ บริเวณวัดกุฎีทอง
✅️ ตลาดวัดกุฎีทอง
ภาพ: คุณสุรเชษฐ ด้วงนคร

ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวเรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิค เอซิต (...
03/04/2024

ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิค เอซิต (วิตามิน B9)

✅️โครงการเดินเพื่อสุขภาพในวันสำคัญต่าง ๆ🌈 ชมรมเดินเพื่อสุขภาพภาพ: นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์      นางสาววนิดา อุ่...
02/04/2024

✅️โครงการเดินเพื่อสุขภาพในวันสำคัญต่าง ๆ
🌈 ชมรมเดินเพื่อสุขภาพ
ภาพ: นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์
นางสาววนิดา อุ่นสกุลณี

เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ดำเนินการเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผ่านการรับรองผลแล...
02/04/2024

เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ดำเนินการเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผ่านการรับรองผลแล้ว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🚙 ประชาสัมพันธ์ : บริษัทโตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด จะจัดกิจกรรม * บริการตรวจเช็ครถฟรี 24 รายการ * เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรา...
27/03/2024

🚙 ประชาสัมพันธ์ : บริษัทโตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด จะจัดกิจกรรม
* บริการตรวจเช็ครถฟรี 24 รายการ
* เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ภายในรถยนต์

📣📣 วันที่ 28 มีนาคม 2567
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🚙 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวิษณุ สัมฤทธิ์ดี โทร. 089 184 3828
0 3669 9399

🚒 วันที่ 24-27 มีนาคม 2567งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บริเวณบ...
27/03/2024

🚒 วันที่ 24-27 มีนาคม 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บริเวณบ้านสวนริมคลอง หมู่ที่ 3

💧 แจ้งเหตุประปาขัดข้อง โทร. 0 3651 0495
🔥 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร. 0 3659 8460

✨️ โครงการธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ประจำปีงบประมาณ 2567
26/03/2024

✨️ โครงการธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ประจำปีงบประมาณ 2567

🌻 ️พิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย🌻 ️วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว นางสา...
19/03/2024

🌻 ️พิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
🌻 ️วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาด 100 ปี อำเภออินทร์บุรี โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน โดยมอบเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

✨️วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์ รอง...
18/03/2024

✨️วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

✅️วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว นางยุพิน สังข์ทอง รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา ร...
12/03/2024

✅️วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว นางยุพิน สังข์ทอง รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา ร่วมตรวจและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🌈🚒 วันที่ 7 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด✅️ ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี✅️ สถานที่ราชการภา...
12/03/2024

🌈🚒 วันที่ 7 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด
✅️ ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี
✅️ สถานที่ราชการ
ภาพ: คุณสุรเชษฐ ด้วงนคร

ประชาสัมพันธ์ : การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผ...
27/02/2024

ประชาสัมพันธ์ : การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับยาเสพติด”, “เมื่อเจอคนติดยาเlพติดต้องทำอย่างไรให้ได้รับการบำบัดรักษา” และ “หยุดยาเสพติดชีวิตสร้างสรรค์” ในรูปแบบคลิปสั้น (TIKTOK และคลิปวีดีโอ) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดแนวคิดรวมถึงเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดส่งผลให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแนวทางการส่งผลงานการเข้าประกวดและใบสมัครได้ทาง https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:ap:87dcfb42-8898-4c96-9aa1-584effebb9b0

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล...
22/02/2024

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดหลวง หมูที่ 1 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี โดยร่วมต้อนรับนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธี นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และให้บริการแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมมอบถุงยังชีพ แจกแว่นตาสายตายาว รับร้องเรียนและให้คำปรึกษากฎหมาย ให้บริการความรู้ ตอบคำถามและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์จากทุกภาคส่วนราชการ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กิจกรรมทำประจำตัวประชาชน บริการฉัดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แจกผลผลิตทางการเกษตร กล้าไม้ สนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัว จำหน่ายสินค้าจากผู้ต้องขัง จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก แจกเสื้อผ้ามือสอง รับชำระภาษีรถประจำปี สนับสนุนผำและแหนแดง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สาธิตการใช้พลังงานทดแทน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัดให้แก่ประชาชน เป็นต้น

🌈 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567ภาพ: คุณสุกัญญา พัน...
21/02/2024

🌈 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
ภาพ: คุณสุกัญญา พันธ์ไม้สี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว นำโดย นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว เข้าร่วมการรับฟังการ...
20/02/2024

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว นำโดย นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว เข้าร่วมการรับฟังการลงพื้นที่แนะนำและให้คำปรึกษา จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ภาพ:สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวอรุณรัตน์ พุ่มเจริญ นายอำเภอพรหมบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ...
16/02/2024

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวอรุณรัตน์ พุ่มเจริญ นายอำเภอพรหมบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่ ณ วัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์ รองนายกเท...
16/02/2024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน ข้าราชการ เทศบาลาตำบลบางน้ำเชี่ยว ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีม่วง รวมพลังแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม ร.ศ.130

งานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2567วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567ภาคเช้า: นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว คณะผู้บริหาร ...
15/02/2024

งานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ภาคเช้า: นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวหลาม
ภาคบ่าย: ทำบุญ เลี้ยงคุณตา คุณยาย ณ รูปปั้นศาลคุณตา คุณยาย วัดกุฎีทอง

งานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2567วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567ภาคเช้า เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ร่วมกับ วัดกุฎีทอง สำนักงานวัฒนธรรม...
15/02/2024

งานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2567
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
ภาคเช้า เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ร่วมกับ วัดกุฎีทอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดงานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2567 โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี นางอรุณรัตน์ พุ่มเจริญ นายอำเภอพรหมบุรี พ.ต.อ.สุเมธ โภชนา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี นางโสภี จันทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง นายประวิทย์ คุ้มครอง สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี นางสาวกนกพร สุขอุดม พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี นายเกียรติณรงค์ หอมบุษผา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำอำเภอพรหมบุรี นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนจากวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา และประชาชนร่วมงานประเพณีกำฟ้า เพื่อสืบสานประเพณีของชาวไทยพวนให้คงอยู่สืบไป
ภาคค่ำ จัดงานพาแลง ณ วัดกุฎีทอง โดยมี นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธีเปิดงาน

📣📣 ประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอพรหมบุรี เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ครั้งที่ 1ลงวันที่ 10 มกราคม ...
08/02/2024

📣📣 ประชาสัมพันธ์
ประกาศอำเภอพรหมบุรี เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

✅️ กำหนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
✅️ ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปตามกำหนดเวลา สามารถไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ในวันเวลา ราชการ

03/02/2024

ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

✨️วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวร่วมกับปกครองอำเภอพรหมบุรี และแม่ค้าตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้ม...
17/01/2024

✨️วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวร่วมกับปกครองอำเภอพรหมบุรี และแม่ค้าตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการล้างทำความสะอาดลานหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี
ภาพ: คุณดรุณี สังข์หยู

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 22.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ระงับเหตุเ...
16/01/2024

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 22.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าหลังโรงพยาบาลพรหมบุรี เพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อย
ภาพ : คุณสุรเชษฐ ด้วงนคร

วันที่ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาธรร...
16/01/2024

วันที่ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาธรรมสภาวัดกุฎีทอง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่ออบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ อย่างสร้างสรรค์ รู้หน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย รู้เท่าทันเทคโนโลยี ที่สำคัญยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

📣 ขอเชิญผู้รับบริการ และผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการป...
16/01/2024

📣 ขอเชิญผู้รับบริการ และผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA 2567) หรือคลิกที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ewskiu

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6 ภาพ: กองสาธารณสุขและสิ...
10/01/2024

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6
ภาพ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

10/01/2024
ประมวลกิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2567- วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายโสภณ แสงฉาย สมา...
04/01/2024

ประมวลกิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
- วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายโสภณ แสงฉาย สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ
- วันที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น. นางสมปอง คำแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ เวลา 14.30 น. นางอรุณรัตน์ พุ่มเจริญ นายอำเภอพรหมบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ
- วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวพิมพ์นภาลัย ตีระแพทย์ รองนายกเทศมนตรี นายโสภณ แสงฉาย สมาชิกสภาเทศบาล เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ เวลา 15.30 น. ท้องถิ่นอำเภอพรหมบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่ม
-วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางเนาวรัตน์ กระจายศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เวลา 10.30 น.นายโสภณ แสงฉาย สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ เวลา 12.20 น. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่
- วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.20 น. ปลัดอาวุโสอำเภอพรหมบุรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
- วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ปลัดอำเภอพรหมบุรีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bangnamchiew เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Alerts
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share