สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

  • Home
  • สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง, Government Organization, .

18/06/2024

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จังหวัดพะเยา มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๒ แห่ง
๑. ขุนน้ำแม่ปืม ซึ่งเป็นต้นน้ำตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง อำเภอแม่ใจ ขุนน้ำแม่ปืม เกิดจากน้ำที่ซึมซับใต้ดิน และชั้นหินบริเวณดอยด้วน ตาน้ำบริเวณนี้ จะผุดออกจากหินตลอดปี แล้วไหลลงมาตามลำห้วยต่างๆ มารวมกันบริเวณที่เรียกว่าหาด สองแคว ขุนน้ำแม่ปืม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปืมตามพระ ราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อ และสืบทอดกันมาว่า ขุนน้ำแม่ปืนแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยา ใช้น้ำประกอบในพระราชพิธี ๆ

๒. น้ำตกน้ำคะ หรือ น้ำคะ อยู่ในเขตบ้านปางค่าเหนือ หรือบ้านน้ำคะ ตำบลผ่าช้างน้อย อำเภอปง เกิดจากจากภูเขา ๒ ภู คือภูลังกา และภูเทวดา ซึ่งเป็นยอดเขาสูงถึง ๑,๗๒๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำไทย-ลาว เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยม มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลมารวมกัน เกิดเป็นต้นกำเนิดน้ำคะ มีบ่อน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่ชาวอำเภอปง ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ประกอบในพระราชพิธีสำคัญ ๆ

สถานที่เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
วิหารวัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
X : https://x.com/phralan
YouTube : https://youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

#จังหวัดพะเยา #ขุนน้ำแม่ปืม #น้ำตกน้ำคะ
#แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์๑๐๘แห่ง
#พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ

18/06/2024
18/06/2024
🚧ประชาสัมพันธ์ 🚧กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพานวันที่ 17-24 มิ.ย.2567 เวลา 08.00-17.00น.ขอประชาสัมพันธ์ ขอปิดทางเบี่ยง...
16/06/2024

🚧ประชาสัมพันธ์ 🚧
กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน
วันที่ 17-24 มิ.ย.2567 เวลา 08.00-17.00น.

ขอประชาสัมพันธ์ ขอปิดทางเบี่ยงจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างคานซอยและพื้นทางสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณถนนพหลโยธิน ช่วง กม.54+619.413

📢ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ระหว่างที่ดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ในการเดินทางจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

🎙️ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 🎥 แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักสำรวจและออกแบบ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ดำเนินกิจ...
13/06/2024

🎙️ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 🎥
แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักสำรวจและออกแบบ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) ที่ กม.138+820 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลาการเปรียญวัดหางน้ำสาคร ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 3901และ3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣🚧 ...
12/06/2024

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 3901และ3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣
🚧 การปิดเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3901และ3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 1แห่ง
บนทางหลวงหมายเลข 9 (ตะวันตก) เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ กม.73+800 -กม.75+500

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 4เดือน
(ปิดเบี่ยงเฉพาะวันที่มีการปฎิบัติงาน)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดในการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ที่
นายสันติภาพ สมณา ผช.นายช่างโครงการ 094-5288118

กรมทางหลวง
สำนักก่อสร้างสะพาน
สำนักงานทางหลวงที่ 13
ตำรวจทางหลวง
หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว

🚧ประชาสัมพันธ์ 🚧กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพานวันที่ 25 มิ.ย.2567 เวลา 22.00-05.00น.มีการปิดเบี่ยงเส้นทางการจราจรชั่ว...
11/06/2024

🚧ประชาสัมพันธ์ 🚧
กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน
วันที่ 25 มิ.ย.2567 เวลา 22.00-05.00น.
มีการปิดเบี่ยงเส้นทางการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการรื้อถอนสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณถนนพหลโยธิน ช่วง กม.54+619.413(ฝั่งขาออก)

📢ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ระหว่างที่ดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ในการเดินทางจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง:

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share