โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี Line Official Account : @uthaithhosp โรงพยาบาล

เปิดเหมือนปกติ

มาตรการ DMHT ป้องกันโควิด-19ในการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่D=Distancing เว้นระยะห่างM=Mask wearing สวมหน้ากากH=Hand was...
25/12/2020

มาตรการ DMHT ป้องกันโควิด-19
ในการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

D=Distancing เว้นระยะห่าง
M=Mask wearing สวมหน้ากาก
H=Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ
T=Testing ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
25/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 81 ราย
-----------------------------
เป็นคนไทย 🇹🇭 6 ราย สัญชาติรัสเซีย 🇷🇺 2 ราย เยอรมัน 🇩🇪 1 ราย
เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 3 ราย , 🇷🇺 รัสเซีย 2 ราย , 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
🇩🇪 เยอรมนี 1 ราย , 🇲🇲 เมียนมา 1 ราย , 🇦🇪 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(State Quarantine , Alternative State Quarantine
Alternative Local Quarantine , Local Quarantine)
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในประเทศ (อยู่ระหว่างการสอบสวน)
จำนวน 37 ราย จาก เกี่ยวเนื่อง cluster จังหวัดสมุทรสาคร 26 ราย
รอสอบสวน 11 ราย
-----------------------------
ผู้ติดเชื้อในแรงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุกในชุมชน) 35 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข่าวปลอมนะคะ
24/12/2020

ข่าวปลอมนะคะ

ชัวร์ก่อนแชร์ เสพข่าวอย่างมีสตินะครับ

➡️➡️ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สำหรับผู้มีประวัติไปซื้อของทะเลสด ณ สถานที่ดังกล่าว ขอความร่วมมือให้เฝ้าร...
24/12/2020

➡️➡️ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สำหรับผู้มีประวัติไปซื้อของทะเลสด ณ สถานที่ดังกล่าว ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังอาการตนเองที่บ้าน 14 วัน

Uthai Thani Healthy Channel
24/12/2020

Uthai Thani Healthy Channel

✔📌จังหวัดอุทัยธานี ยังไม่มีมาตรการปิดจังหวัด หรือกักตัวผู้ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจังหวัดอุทัยธานี
😷สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า100%
😊..............😊เว้นระยะห่าง 2 เมตร
🙌 ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์
💪ลงทะเบียนไทยชนะ
#หากเดินทางเข้าจังหวัดตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.63-4 ม..ค. 64
ขอความร่วมมือลงทะเบียนเดินทางเข้าจังหวัด^^

🔴 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุทัยธานี🗓 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563
24/12/2020

🔴 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุทัยธานี

🗓 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

24/12/2020
♦️♦️ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง วิธีปฏิบัติตัวเพื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำ...
24/12/2020

♦️♦️ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง วิธีปฏิบัติตัวเพื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-...
24/12/2020

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

23/12/2020
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19
23/12/2020

ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19

23/12/2020
ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แนวทางพิจารณาการจัดงานเทศกาลปีใหม่

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
23/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

กรมอนามัย แนะ 3 กลุ่มหลัก ผู้ปรุงอาหาร-ผู้ส่งอาหาร-ผู้บริโภค
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย (https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/211263/?fbclid=IwAR2XVfpc3OTbUDfTwcKl1MqtvlC_-hDmn9KhPMNJjQuZWekj_ldiXLoxygU)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีเปิด "คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care Clinic)"         วันอังคารที่ ๒๒ ...
22/12/2020

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีเปิด "คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care Clinic)"

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care Clinic)" นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเชวชกรรมฟื้นฟู กล่าวรายงาน โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล ให้มีสมรรถนะในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางในผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดระบบบริการ Intermediate Care อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมประกอบด้วยบอร์ดให้ความรู้ของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

Uthai Thani Healthy Channel
21/12/2020

Uthai Thani Healthy Channel

📌สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ขอแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อโควิด-19 (PUI)
วันที่ 21 ธันวาคม 2563

#ส่งตรวจ5ราย
#ไม่พบเชื้อทั้ง5ราย

🥰🥰🥰🥰🌟✨💥

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อปร...
21/12/2020

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 รายการ รวมมูลค่า 4,612,000 บาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโครงการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย covid-19 โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พลตำรวจตรีอรรถพล ศรีเสาวลักษณ์ อดีตผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
21/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สื่อ 5 ภาษา สำหรับ
วิธีสวมใส่หน้ากากผ้า
How to use a cloth mask.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
21/12/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วิธีป้องกันโควิด19 ภาษาเมียนมาร์(พม่า)
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
21/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สื่อ 5 ภาษา สำหรับ
วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า
How to wash cloth mask.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
20/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ผู้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตลาดกลางกุ้ง หรือจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 ที่ผ่านมาหรือเข้าข่ายต้องสงสัยติดโควิด-19
สามารถเข้ารับตรวจคัดกรอง โควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลราชวิถี
ผ่านระบบออนไลน์ “ราชวิถี-มีหมอ” ผ่านช่องทาง http.://covid19.rajavithi.go.th หรือ โรงพยาบาล ใกล้บ้าน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
20/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด-19
ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยง
รวม 689 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
20/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

20 ธ.ค. 2563
เลือกตั้ง อบจ. ปลอดภัย ไร้ COVID-19
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อย่าลืม...
- สวมหน้ากาก ตลอดเวลา
- ต่อแถวเข้าคูหา เว้นระยะห่าง 1 เมตร
- มีจุดล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่/เจลแอลกอฮอล์

ด้วยความห่วงใยจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
20/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศบค. ขอให้คนที่เดินทางไปตลาดค้ากุ้ง ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63
เข้ารับการตรวจโควิด-19 ทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
19/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศบค. แถลง พบผู้ป่วยรายใหม่ใน จ.สมุทรสาคร รวม 548 ราย ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและเป็นแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ ประเมินว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ เนื่องจากเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัด และไม่มีผู้ป่วยรุนแรง รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ขอความร่วมมือชาวสมุทรสาครงดเดินทางออกนอกพื้นที่
กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด (ปิดตลาดกลางกุ้งและหอพัก) 19 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (14 วัน) และพื้นที่สาธารณะทั่วไป เช่น สนามกีฬา สนามมวย โรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

• ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะ take away ยกเว้นร้านในโรงพยาบาล

• รัานสะดวกซื้อ กำหนดเวลาปิด 22.00 - 05.00 น. และไม่ให้แออัด

• ตลาดนัด ตลาดสด ขายได้ 6 ชั่วโมง

• และประชาชนงดออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.

สายด่วน สมุทรสาคร
065-5493322 /034-871274

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
19/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สมุทรสาครจัด Big Cleaning ตลาดกุ้ง
พร้อมสั่งปิดตลาดกุ้ง 1 วัน ปิดแพปลาผู้ติดเชื้อ 3 วัน
พร้อมประกาศมาตรการปรับ 20,000 บาท
หากฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากออกจากบ้าน

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

Uthai Thani Healthy Channel
19/12/2020

Uthai Thani Healthy Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนำทีมตรวจสอบก่อนการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมอุทัยธานีกับทีมสมุทรสาคร

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายชาติชาย อุทาน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี และนายศรศักดิ์ บุญมั่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปพบกับผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมอุทัยธานีกับทีมสมุทราสาคร ซึ่งจะมีการแข่งขัน ในวันที่ 19 ธันวาคม2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1. จำกัดผู้เดินทางมาจากสมุทรสาครไม่เกิน 1 คันรถบัส หรือจำนวน 50 คน
2. ไม่จอดแวะระหว่างทาง
3. ทีมสมุทรสาครเมื่อเข้าเขต จ.อุทัยธานีให้แจ้งตำรวจและนำเข้าจุดที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เพื่อผ่านจุดคัดกรอง ซักประวัติ ลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4. ผู้จัดต้องแยกทางเข้าออก ที่นั่งบนอัฒจันทร์ ห้องน้ำ จุดคัดกรองของทั้งสองทีม
5.หลังจากจบการแข่งขันให้ผู้จัดทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทันที
6. ผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันต้องใส่แมสตลอดเวลา เว้นระยะห่าง (นั่ง 1 ที่ เว้น 2 ที่)
7. ให้ทุกคนใช้ช่องทางเดินที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
ซึ่งผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลได้มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
14/12/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Howto...
ไปเที่ยวจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
14/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ปีใหม่ต้องสวมหน้ากาก
สธ. รณรงค์คนไทยทุกคนสวมหน้ากาก เตรียมรับเทศกาลปีใหม่

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
09/12/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อย่าหาทำ 6 พฤติกรรมเสี่ยงแพร่/รับเชื้อ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
08/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

07/12/2020
ศูนย์ข้อมูล COVID-19
04/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สธ. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพิ่ม 1 ราย
ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 51 ปี อยู่ จ.สิงห์บุรี
เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63
และตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 ธ.ค. 63
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
04/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Timeline ชายไทยติดโควิด-19 ในประเทศ จ.เชียงราย
มีประวัติสัมผัสกับหญิงติดโควิด-19 จ.พะเยา รายก่อนหน้า ที่เดินทางกลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา
ขณะนี้รักษาที่ห้องแยก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
04/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เชียงรายพบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศรายล่าสุด 1 ราย
เป็นเพศชายมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหญิง จ.พะเยา
ที่กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ก่อนหน้านี้
ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

Uthai Thani Healthy Channel
03/12/2020

Uthai Thani Healthy Channel

📣ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ตามประกาศแจ้ง
📌ขอความร่วมมือติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี #โดยด่วน‼

ที่อยู่

56 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Uthai Thani
61000

เบอร์โทรศัพท์

+6656511081

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลอุทัยธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Uthai Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตรวจเชื้อโควิดกลุ่มเสี่ยง(ไปซื้อของจ.อ่างทอง) ** ต้องเสียเงิน 3,050 บาท**
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณพ่อได้มีอาการปวดหน้าอกและรู้สึกเหนื่อยคล้ายอาการของโรคหัวใจจึงได้เข้ารับการตรวจและรักษาโดยแพทย์ของโรงพยาบาล ทางแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างรวดเร็วและต้องอยู่เป็นคนไข้ในต่ออีก 5 วัน ซึ่งตลอดเวลาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ พยาบาล ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆเช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทำความสะอาดเป็นอย่างดี หลังจากแพทย์ได้พิจารณาแล้วว่าสภาพคุณพ่อมีความปลอดภัยเพียงพอจึงอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลและทำเรื่องส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลโรคทรวงอกเพื่อไปทำการรักษาในลำดับต่อไป หากในเบื้องต้นไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วแล้วคงสร้างปัญหาที่มีความลำบากในการแก้ไขให้กับผู้ป่วยรวมถึงโรงพยาบาลที่ทำการรักษาต่อไปอย่างแน่นอน ขอขอบพระคุณและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีทั้งๆที่มีภาระงานมากมายในปัจจุบันและต้องต่อสู้กับโรค Covid-19 ที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งนะครับ 😊😊😊
ไม่รู้พยาบาลบางท่าน(ย้ำนะคะแค่บางท่าน)ที่เรียนมานั้น เรียนแค่ให้จบมีงานทำหรือรักในอาชีพพยาบาล บางท่านดี ดีจนเราเกรงใจ บางท่านก็ไม่สมควรที่จะมาทำอาชีพนี้เลย แม้แต่คำพูดคำจาคุณยังไม่ผ่านเลย ไม่รู้ไปทะเลาะกับคนที่บ้านก่อนมาทำงานรึป่าวนะ พูดจากับคนไข้ห้วนๆไม่มีหางเสียง ยิ่งคนแก่นะ บางทีแทบจะกินหัว ยิ่งเจอชาวบ้านแบบว่าบ้านๆพูดจาไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าคำพูดตัวเองน่ะมันฟังแล้วเป็นอย่างไง พูดกับคนไข้หรือกับญาติก็ควรจะพูดจาให้มันดีๆหน่อย ชุดขาวบางคนนะ คำพูดคำจายังสู้ชุดเหลืองไม่ได้เลย เจอกับตัวเอง เห็นด้วยตัวเอง สัมผัสด้วยตัวเอง รู้เลยว่าเป็นจริงอย่างที่เค้าพูดกัน (ตึกที่สัมผัส ตึกพระชนกจักรี ชั้น 3 ศัลยกรรมชาย) อยู่มาหลายวันหลายคืนก็เจออะไรที่แตกต่างกันไป พูดจาไม่ไพเราะ หางเสียงไม่มี พูดจาห้วนๆดุๆ ถามอะไรบอกไม่รู้ (คำว่าไม่รู้ หน้าที่บริการควรใช้คำที่มันดูดีกว่านี้หน่อย ไม่ใช่อะไรๆก็ไม่รู้) บางคนไม่พูดล่ำทำเพลงอะไร เดินมาฉีดยาให้ยา ไม่มีถามหรือพูดกับคนใข้สักคำ มาถึงจิ้มๆๆๆขยี้ๆๆๆแล้วก็ไป อึ่มคืออะไร ไม่มีการบอกคนไข้เลยหรา ว่าฉีดยาให้ยาหน่อยนะคะ คนไข้หลับๆมาถึงจับมือป๊าบทิ่มเข็ม ยาไม่หยดก็ขยี้ๆกดๆที่เส้นไม่ได้สนใจหน้าคนไข้เลยว่าหน้าตาคนไข้เป็นไงตอนนั้น ว่าคนไข้จะเจ็บมั้ย อารมณ์เหมือนไม่พอใจหรือทะเลาะกับใครมา เห็นแล้วมันทนไม่ไหว ควรปรับปรุงการบริการให้ดีกว่านี้นะคะ หลายๆอย่างที่ได้สัมผัสมา ทักษะและความสามารถของการเป็นพยาบาล คนที่เป็นพยาบาลจะต้องใส่ใจและดูแลคนไข้ ดังนั้นต้องมีความสามารถในการสังเกตได้ว่ารอบตัวมีใครเป็นอะไร แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น เพราะนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตของเขาเลย อีกทั้งควรจะต้องมีทักษะการพูดที่ดี มีการปรับตัวได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งสถานการณ์เร่งด่วน เครียด นิ่มนวล หรือการรับมือกับคนไข้และญาติผู้ป่วยที่มีอารมณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะอะไรตาม ก็โปรดจงจำไว้ว่าหน้าที่และจรรยาบรรณของคุณคืออะไร คุณมายืนอยู่จุดนี้คุณต้องรู้ว่าคุณควรจะปฏิบัติตนเช่นไร
บรรยากาศดีสถานที่สะดวก
วันก่อนนำยาที่เหลือไปคืนที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ห้องจ่ายยาไม่รับคืนแล้วเหรอคะ
วันนี่พาแม่มาโรงบาลอุทัยธานีเจอยามปากใม่ดีแม่เราเดินใม่ใด้ขอแค่จอดรถรอลูกมาเขนไล่เหมือนหมาให่คนแก่เดินใม่ใด้ไปเกาะรถยืนรอขาแก่เดินใม่ใด้ร้องให้เลยคนแก่แม่งเอาจันยาบรรนใรมาทำงานแบบนี้ยามตรงทางขึ้นฟอกไตถ้าเป็นญาติพี่น้องมึงๆจะทำแบบนี้ใมพูดจาฝมาดีเลยแย่มากเก่งกะคนพิการคนแก่ทำงานแบบนี้ป.ลคันอื่นเข้าใด้หมดนะที่ลมเสียแค่คนแก่ขอจอดรอแปบเดียวมันไลาแม่เหมือนหมา
จริใจรักเดียว
ขอแสดงความยินดีด้วยขอต้อนรับสมาชิกใหม่
แหมมีความสุขจังสาวอุทัย
รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ด่วนที่สุด
>> วิ่งสร้างสุข สุขที่ได้วิ่ง
หางานค่ะ.. กินยาซึมเศร้า​ ร.พ.เรา​ เค้าไม่ให้เราทำงาน😭😭😭😭😭😭😭